مقالات ژورنالها و مجلات

انتشار شماره های جدید ژورنالها و مجلات علمی تخصصی

مجموعه مقالات مجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات مجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه آنالیز ریاضی به زبان انگلیسی توسط دانشگاه مراغه منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است مجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : ۱. GENERALIZED MULTIVALUED F-WEAK CONTRACTIONS ON COMPLETE METRIC SPACES ۲. SOME NEW PROPERTIES OF FUZZY STRONGLY g -CLOSED SETS AND g -CLOSED SETS IN FUZZY TOPOLOGICAL SPACES [...]

مجموعه مقالات فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه های روانشناسی، روانشناسی کاربردی به زبان فارسی توسط دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اصفهان (خوراسگان) منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : ۱. تأثیر گروه درمانی معنوی و وجودی بر میزان افسردگی، اضطراب مرگ و باور به ادامه حیات پس از [...]

مقالات فصلنامه صنایع الکترونیک در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات فصلنامه صنایع الکترونیک در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه های الکترونیک آنالوگ و دیجیتال ، فتونیک و کوانتوم ، لیزر و اپتیک ، نانو الکترونیک ، فیزیک الکترونیک ، نیمه هادی ها و ابر رساناها ،مخابرات سیگنال و سیستم ، پردازش سیگنال های گفتار و تصویر ، بازشناسی الگو ، مخابرات دیجیتال ، رمزنگاری ،مخابرات میدان و موج ، الکترومغناطیس ، مایکروویو و رادار ،کنترل سیستم های خطی و غیر خطی ، ابزار دقیق ، هوش مصنوعی ، کنترل هوشمند ، رباتیک ،مهندسی نرم افزار ، فناوری اطلاعات ، [...]

انتشار مجموعه مقالات نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی در سیویلیکا

مجموعه مقالات نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه های طب ورزشی، سیاست گذاری سلامت، طب پیشگیری، طب سالمندی، مدیریت پزشکی، مدیریت (عمومی)، روانشناسی، روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عصبی، روانشناسی عمومی، روانشناسی کاربردی، سلامت، ورزش و تربیت بدنی به زبان انگلیسی توسط دکتر محمد نصیری منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است  نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست [...]

مجموعه مقالات دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه های علوم زیستی و کشاورزی، علوم کشاورزی و بیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی گیاهی، مهندسی ژنتیک و اطلاح نباتات، ریزازدیادی گیاهان، مارکرهای مولکولی و اصلاح نبات، تنوع ژنتیکی گیاهی، تکنولوژی‌های نوین در اصلاح نباتات، اصلاح با جهش، متابولومیکس و مهندسی متابولیت، فیزیولوژی مولکولی گیاهی، اصلاح گیاهان در برابر تنش‌های زیستی و غیرزیستی به زبان انگلیسی توسط پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان تحت حمایت [...]

شماره جدید فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات فصلنامه پژوهش در علوم ، مهندسی و تکنولوژی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه های علوم فیزیکی و مهندسی،انرژی و مهندسی هسته ای، مهندسی مواد، مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی، مهندسی معدن،مهندسی محیط زیست، مهندسی شیمی (عمومی)، مهندسی عمران و سازه، مهندسی آب و هیدرولوژی، مهندسی حفاظت در مقابل آتش، مهندسی راه و ترابری، مهندسی سازه،مهندسی عمران (عمومی)، مهندسی برق و الکترونیک،مهندسی رسانه، مهندسی صنایع، مهندسی عمومی به زبان انگلیسی توسط دانشگاه تاکستان منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است فصلنامه پژوهش در علوم ، [...]

انتشار مجموعه مقالات فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری در سیویلیکا

مجموعه مقالات فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه های سیستم های اقتصادی، تجارت، مدیریت و حسابداری، حسابداری، سیستم های اطلاعاتی مدیریتی، مدیریت (عمومی)  به زبان انگلیسی توسط دانشگاه تاکستان منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : دوره 3، شماره 1: ۱. The Relationship between Free Cash Flows and [...]

مجموعه مقالات ماهنامه بین المللی علوم محض و کاربردی در سیویلیکا

مجموعه مقالات ماهنامه بین المللی علوم محض و کاربردی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه های پزشکی، علوم پایه پزشکی،حرفه های پزشکی (عمومی)، علوم زیستی و کشاورزی، علوم زیستی، بیوشیمی / بیوفیزیک، علوم کشاورزی و بیولوژی،علوم کشاورزی، شیمی، شیمی (عمومی)، شیمی فیزیک، علوم کامپیوتر، علوم محیط زیست، محیط زیست (عمومی)،فیزیک، فیزیک (عمومی)، مهندسی شیمی به زبان انگلیسی توسط انتشارات Sjournals منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است ماهنامه بین المللی علوم محض و کاربردی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان [...]

مجموعه مقالات فصلنامه آموزش مهندسی ایران در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات فصلنامه آموزش مهندسی ایران در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه های علوم فیزیکی و مهندسی،انرژی و قدرت، انرژی الکتریکی، انرژی و مهندسی هسته ای،مهندسی مواد، مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی،مهندسی معدن، مهندسی محیط زیست، مهندسی شیمی،مهندسی ایمنی، مهندسی بیوشیمی، مهندسی شیمی (عمومی)، مهندسی عمران و سازه، مهندسی آب و هیدرولوژی، مهندسی حفاظت در مقابل آتش، مهندسی راه و ترابری، مهندسی سازه، مهندسی عمران (عمومی)، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی رسانه، مهندسی صنایع، مهندسی عمومی، مهندسی مکانیک، مهندسی نساجی، آموزش به زبان انگلیسی توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منتشر [...]

انتشار مجموعه مقالات فصلنامه میکروب شناسی مواد غذایی در سیویلیکا

مجموعه مقالات فصلنامه میکروب شناسی مواد غذایی در بانک مقالات تخصصی کشور ( مرجع دانش) نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ، این نشریه علمی پژوهشی در حوزه های مرتبط با میکروب شناسی مواد غذائی شامل باکتری ها، ویروس ها، انگل ها، بیماریهای غذا زاد ،امنیت غذائی، بیماریهای منتقله از غذا، میکروب شناسی صنعتی مواد غذائی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به زبان فارسی انتشار می یابد، کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشد.لازم به ذکر است ، فصلنامه میکروب شناسی مواد غذایی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این [...]