انتشار شماره های جدید ژورنالها و مجلات علمی تخصصی

http://www.callforpapers.ir/

انتشار مجموعه مقالات نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی در سیویلیکا

مجموعه مقالات دو دوره نشريه مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در دو دوره تا کنون 12 عنوان مقاله تخصصی شامل 159 صفحه به زبان فارسی منتشر کرده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لازم به ذکر است نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند. لیست مقالات منتشر شده نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی: دوره 1، شماره 1، زمستان 1391 : [...]

http://www.callforpapers.ir/

انتشار مجموعه مقالات فصلنامه سيستم‌هاي اطلاعاتي و مخابرات در سیویلیکا

مجموعه مقالات دو دوره فصلنامه سيستم‌هاي اطلاعاتي و مخابرات در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در دو دوره تا کنون 75 عنوان مقاله تخصصی شامل 308  صفحه به زبان انگلیسی منتشر کرده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لازم به ذکر است ژورنال JIST تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند. لیست مقالات منتشر شده  ژورنال The Journal of Information Systems and Telecommunication JIST) Vol.1  No.1 Winter 2013: A New Upper [...]

http://www.callforpapers.ir/

مجموعه مقالات ژورنال ACSIJ بر پایگاه سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات سه دوره مجله بين المللي پيشرفت در علوم كامپيوتر در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در سه دوره تا کنون 118 عنوان مقاله تخصصی شامل 866  صفحه به زبان انگلیسی منتشر کرده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. لازم به ذکر است ژورنال ACSIJ تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند. لیست مقالات منتشر شده  ژورنال Advances in Computer Science : an International Journal : :2012 Volume 1, Issue 1 [...]