مقالات ژورنالها و مجلات

انتشار شماره های جدید ژورنالها و مجلات علمی تخصصی

فراخوان دوفصلنامه مهندسی زیر دریا

دانشگاه صنعتی مالک اشتر با هدف تبیین یافته‌ ها و اطلاعات علمی در زمینه های مختلف مربوط به حوزه زیردریا و ایجاد بستر مناسب برای ارزیابی پژوهش های علمی صورت گرفته، در نظر دارد با پذیرش مقالات برتر و بروز رسانی و تداوم فصلنامه علمی، تخصصی «مهندسی زیردریا» زمینه ارتقای کیفی و کمی آن را فراهم آورد.

انتشار مقالات فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا) در مرجع دانش

مجموعه مقالات فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا) در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه علمی پژوهشی در حوزه آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز منتشر می شود.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا) تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : Drawing Up a Medical Syllabus by Integrating the Gamified Blended Module of L2 English Learning Explain the causal [...]

امکان دسترسی به مقالات Scientific Journal of Pure and Applied Sciences

مجموعه مقالات Scientific Journal of Pure and Applied Sciences در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این ماهنامه علمی پژوهشی در حوزه علوم محض و کاربردی به زبان انگلیسی توسط انتشارات Sjournals منتشر می شود.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است  تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : Seroprevalence of Leptospira interrogans ser. Bratislava in swine from Kaduna Metropolis, Kaduna State, Nigeria Limits and opportunities of marketeering tertiary education in post-colonial Zimbabwe [...]

انتشار مقالات جدید فصلنامه تخصصی رشد فناوری در پایگاه سیویلیکا

مجموعه مقالات فصلنامه تخصصی رشد فناوری در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه علمی پژوهشی در حوزه مهندسی و فناوری، مدیریت (عمومی)، آموزش توسط مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است فصلنامه تخصصی رشد فناوری تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند. مقالات منتشر شده ژورنال : بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا؛ چالش ها و راهکار ارائه یک ساختار فرآیند [...]

دسترسی به مقالات جدید دو فصلنامه تعالی بالینی در سیویلیکا

مجموعه مقالات دو فصلنامه تعالی بالینی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه علمی پژوهشی در حوزه پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان مازندران به زبان فارسی منتشر می شود.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است دو فصلنامه تعالی بالینی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند. مقالات منتشر شده ژورنال : بررسی عوامل موثر بر تشکیل و کاهش اکریلآمید در نان بررسی تئوری محور عوامل روانی و محیطی– اجتماعی مرتبط با [...]

مجموعه مقالات دو فصلنامه تغذیه دام و فیزیولوژی در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات دو فصلنامه تغذیه دام و فیزیولوژی (Journal of Farm Animal Nutrition and Physiology) در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه علمی پژوهشی در حوزه تغذیه و علوم دامی توسط دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اصفهان (خوراسگان) به زبان انگلیسی منتشر می شود.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است دو فصلنامه تغذیه دام و فیزیولوژی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : Different Dietary Levels of Rapeseed Meal Effects [...]

مجموعه مقالات فصلنامه مدل سازی در مهندسی منتشر شد

مجموعه مقالات فصلنامه مدل سازی در مهندسی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه مهندسی شیمی،مهندسی شیمی (عمومی)، مهندسی عمران و سازه،مهندسی عمران (عمومی)، مهندسی و فناوری،مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی صنایع، مهندسی عمومی، مهندسی مکانیک به زبان فارسی و انگلیسی توسط دانشگاه سمنان منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است فصلنامه مدل سازی در  مهندسی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : ۱. بررسی تحلیلی، عددی و [...]

انتشار مجموعه مقالات دو فصلنامه مطالعات معماری ایران در سیویلیکا

مجموعه مقالات دو فصلنامه مطالعات معماری ایران در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در در زمینه «پژوهش‌های نظری معماری ایرانی» به زبان فارسی توسط دانشگاه کاشان منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است فصلنامه مطالعات معماری ایران تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : دوره 1، شماره 7: ۱. توالی معنادار فعالیت ها در مسکن مطالعه موردی: ایل قشقایی ۲. محله عودلاجان، میراث شهری در تقابل بین سنت و مدرنیته ۳. [...]

انتشار مجموعه مقالات فصلنامه دانش و تندرستی در سیویلیکا

مجموعه مقالات فصلنامه دانش و تندرستی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه علوم پزشکی شامل مطالعات کوهورت، مداخله‌ای، کارآزمایی بالینی، تجربی، مقالات تحلیلی، اپیدمیولوژیک، به زبان فارسی توسط دانشگاه علوم پزشکی شاهرود منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است فصلنامه دانش و تندرستی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : دوره 10، شماره 4: ۱. مقایسه اثرضد میکروبی عصاره های الکلی گل محمدی و الوئه ورا بر باکتری اشریشیاکلی ۲. مهار موقت [...]

مجموعه مقالات دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا در سیویلیکا نمایه سازی گردید

مجموعه مقالات دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه های آیرودینامیک، پیشرانش، دینامیک پرواز، هدایت، کنترل، ناوبری، سازه و علوم و فناوری فضایی به زبان فارسی توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : دوره 4، شماره 1: ۱. طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهوارهبر با بوسترهای جانبی در معرض [...]