انتشار شماره های جدید ژورنالها و مجلات علمی تخصصی

انتشار مقالات جدید فصلنامه تخصصی رشد فناوری در پایگاه سیویلیکا

مجموعه مقالات فصلنامه تخصصی رشد فناوری در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه علمی پژوهشی در حوزه مهندسی و فناوری، مدیریت (عمومی)، آموزش توسط مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است فصلنامه تخصصی رشد فناوری تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند. مقالات منتشر شده ژورنال : بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا؛ چالش ها و راهکار ارائه یک ساختار فرآیند [...]

دسترسی به مقالات جدید دو فصلنامه تعالی بالینی در سیویلیکا

مجموعه مقالات دو فصلنامه تعالی بالینی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه علمی پژوهشی در حوزه پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان مازندران به زبان فارسی منتشر می شود.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است دو فصلنامه تعالی بالینی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند. مقالات منتشر شده ژورنال : بررسی عوامل موثر بر تشکیل و کاهش اکریلآمید در نان بررسی تئوری محور عوامل روانی و محیطی– اجتماعی مرتبط با [...]

مجموعه مقالات دو فصلنامه تغذیه دام و فیزیولوژی در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات دو فصلنامه تغذیه دام و فیزیولوژی (Journal of Farm Animal Nutrition and Physiology) در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه علمی پژوهشی در حوزه تغذیه و علوم دامی توسط دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اصفهان (خوراسگان) به زبان انگلیسی منتشر می شود.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است دو فصلنامه تغذیه دام و فیزیولوژی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : Different Dietary Levels of Rapeseed Meal Effects [...]

مجموعه مقالات فصلنامه مدل سازی در مهندسی منتشر شد

مجموعه مقالات فصلنامه مدل سازی در مهندسی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه مهندسی شیمی،مهندسی شیمی (عمومی)، مهندسی عمران و سازه،مهندسی عمران (عمومی)، مهندسی و فناوری،مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی صنایع، مهندسی عمومی، مهندسی مکانیک به زبان فارسی و انگلیسی توسط دانشگاه سمنان منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است فصلنامه مدل سازی در  مهندسی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : ۱. بررسی تحلیلی، عددی و [...]

انتشار مجموعه مقالات دو فصلنامه مطالعات معماری ایران در سیویلیکا

مجموعه مقالات دو فصلنامه مطالعات معماری ایران در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در در زمینه «پژوهش‌های نظری معماری ایرانی» به زبان فارسی توسط دانشگاه کاشان منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است فصلنامه مطالعات معماری ایران تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : دوره 1، شماره 7: ۱. توالی معنادار فعالیت ها در مسکن مطالعه موردی: ایل قشقایی ۲. محله عودلاجان، میراث شهری در تقابل بین سنت و مدرنیته ۳. [...]

انتشار مجموعه مقالات فصلنامه دانش و تندرستی در سیویلیکا

مجموعه مقالات فصلنامه دانش و تندرستی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه علوم پزشکی شامل مطالعات کوهورت، مداخله‌ای، کارآزمایی بالینی، تجربی، مقالات تحلیلی، اپیدمیولوژیک، به زبان فارسی توسط دانشگاه علوم پزشکی شاهرود منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است فصلنامه دانش و تندرستی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : دوره 10، شماره 4: ۱. مقایسه اثرضد میکروبی عصاره های الکلی گل محمدی و الوئه ورا بر باکتری اشریشیاکلی ۲. مهار موقت [...]

مجموعه مقالات دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا در سیویلیکا نمایه سازی گردید

مجموعه مقالات دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه های آیرودینامیک، پیشرانش، دینامیک پرواز، هدایت، کنترل، ناوبری، سازه و علوم و فناوری فضایی به زبان فارسی توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : دوره 4، شماره 1: ۱. طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهوارهبر با بوسترهای جانبی در معرض [...]

انتشار مجموعه مقالات مجله تحقیقات کاربردی در سیویلیکا

مجموعه مقالات مجله تحقیقات کاربردی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این ماهنامه در حوزه های مهندسی (مکانیک، عمران، برق، شیمی، کامپیوتر و...) و مدیریت (مدیریت صنعتی، دولتی، اجرایی) به زبان انگلیسی توسط حسین فراهانی منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است مجله تحقیقات کاربردی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر شده ژورنال : ۱. IMPLEMENTING SUSTAINABILITY STRATEGIES IN THE DESIGN OF BUILDINGS ۲. LOCAL MANAGEMENT OF WASTES IN VILLAGES, CASE STUDY: DINEVAR DISTRICT IN [...]

انتشار مجموعه مقالات مجله علمی جراحی در سیویلیکا

مجموعه مقالات مجله علمی جراحی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه های مختلف جراحی اعم از جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی، جراحی اطفال، جراحی اعصاب، جراحی پلاستیک، جراحی قلب، جراحی قفسه صدری، جراحی عروق، جراحی اندوکرین، جراحی دستگاه گوارش، جراحی کولورکتال، جراحی انکولوژی، ارولوژی، بیهوشی، تروما، ENT، و موضوعات مرتبط با جراحی به زبان انگلیسی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است مقالات مجله علمی جراحی  تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه [...]

انتشار مجموعه مقالات فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی در سیویلیکا

مجموعه مقالات فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه داروسازی، فارماکولوژی، توکسیکولوژی ، داروسازی بالینی ، داروسازی سنتی، شیمی دارویی، فارماسیوتیکس، فارماکوگنوزی ، بیوتکنولوژی دارویی و نانو تکنولوژی دارویی و تمامی شاخه ها و گرایش های مرتبط با داروسازی به زبان انگلیسی توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.  لازم به ذکر است فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.  فهرست مقالات منتشر [...]