دانشگاهها

دانشگاهها

دسترسی رایگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان به سایت سیویلیکا(بانک مقالات) آغاز شد

دوره آزمایشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان به کتابخانه الکترونیکی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) آغاز گردید.

برقراری عدالت آموزشی با جذب هیات علمی در مناطق محروم

رییس دانشگاه آزاد در دیدار با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر لزوم برقرای عدالت آموزشی با جذب هیات علمی در مناطق محروم تاکید کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در لیست دسترسی های رایگان پایگاه سیویلیکا قرار گرفت.

دوره آزمایشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان به کتابخانه الکترونیکی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) آغاز گردید.

آغاز دسترسی رایگان موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) به بانک مقالات(پایگاه سیویلیکا)

دوره آزمایشی موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) به کتابخانه الکترونیکی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) آغاز گردید.