دسترسی به مقالات دومین كنفرانس ملی اویونیك ایران

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین كنفرانس ملی اویونیك ایران

مجموعه مقالات دومین كنفرانس ملی اویونیك ایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین كنفرانس ملی اویونیك ایران   14 و 15 بهمن 1393 توسطپژوهشكده اویونیك دانشگاه صنعتی اصفهان  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  54 عنوان مقاله تخصصی شامل 335  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین كنفرانس ملی اویونیك ایران

Reconstruction of Aircraft Electrical Power DistributionSystem Using Solid State Fault Current Limiter
مدل سازي خطاي سيستم INS و تصحيح اطلاعات آن با سيگنال GPS به كمك شبكه عصبيMLP
كنترل تطبيقي مدل چندگانه براي كنترل يك هواپيما با بال دلتا با به كارگيري استراتژي تطابق مرتبه دوم
بهبود عملكرد گيرنده ارزان قيمت GPS با استفاده از تكنيك كاهش نويز تقويت كننده متوازن
Design of a robust controller for attitude stabilization of a fighter aircraft with actuator saturation


Application of novel Fuel Cell Auxiliary Power Unit in J150+ civil aircraft
كنترل خودكارربات پرنده بااستفاده ازرهيافت هاي كنترلي PIDوگام به عقب
طراحي و ساخت يك كامپيوتر هوايي با استفاده از تكنولوژيfPGA
طراحي كنترل كننده Fuzzy-PID سيستم كنترل پرواز يك هواپيماي بدون سرنشين
پردازش وفقي فضا زمان به روش حوزه داده مستقيم D3 STAP براي حذف تداخل در رادار هواپايه
كنترل ارتفاع هواپيما از روش آبشاري و شبكه هاي عصبي
برتري فيلتر 
تصوير برداري راداري با تفكيك پذيري بالا به كمك سيگنالهاي LFMپله اي
Reducing Vibration Related Error in INS Performance by Limiting Measurement Bandwidth
طراحي و پيادهسازي الگوريتم تعيين سمت و تراز اوليه سيستم ناوبري اينرسي بامعادلات خطاي حالت افزوده
بررسي روش هاي نرم افزاري وارسي روند كنترلي در سيستم هاي نهفته بحراني-ايمن
طراحي روشي براي افزودن امكان تشخيص خطا در رأي گيرنده هاي نرم افزاري براي سيستم هاي نهفته بحراني-ايمن
مديريت در زمان اجرا حافظه SPM در سطح سيستم عامل ميكروسي
طراحي و شبيهسازي ژيروسكوپهاي نوري مجتمعشده غيرفعال
ارائه يك روش تركيبي براي تشخيص خودكار اهداف رادار
Trajectory Generation and Trajectory Tracking for a team of UAVs
بررسي روند تحول تكنولوژي سيستم هاي اويونيكي در آينده
طراحي قانون هدايت با تركيب فيدبك خطيساز چند ورودي چند خروجي و تئوري بازيابي حلقه
طراحي، تحليل و ساخت برد پردازنده مركزي با قابليت اطمينان بالا
پياده سازي شبيه ساز سيستم عامل بلادرنگ، مبتني بر مدل رفتاري برنامه
راهكاري جديد براي شاخص گذاري داده هاي خط سير اشياء متحرك، براي پاسخگويي به پرس وجوها در سيستم هاي هدايت و ناوبري
پياده سازي سخت افزاري توابع OpenGL براي استفاده در سيستم هاي بلادرنگ
فاصله سنجي مبتني بر ردگيري درجه دو لبه در رادار ارتفاع سنج پالسي
ارزيابي ايمني سامانه هاي اويونيكي با استفاده از روش محاسباتي و انجام محاسبات ايمني براي نصب يك سامانه AHRS در هواپيماي مسافربري
Nonlinear Predictive Control Approach to Trajectory Tracking of a Quadrotor Subject to Wind-Gusts
طراحي و پياده سازي نرم افزاري رابط شبكه AFDX
Adaptive Robust Nonlinear Control of UAV Helicopters in Three-Dimensional Space Using RBF Neural Network
طراحي سيستم اندازه گيري و نمايش داده هاي حياتي پرواز با حداقل ساب سيستم بهمراه انجام ارزيابي ايمني سيستم، براي هواپيماهاي كلاسGeneral Aviation
ارتقاء سامانه اويونيك هواپيماهاي ترابري با استفاده از نمايشگر ناوبري پروازي
محاسبه برد آشكار سازي، تشخيص و شناسايي گاگلز
نقش سيستمهاي اويونيكي در سامانه هاي فرماندهي كنترل C4I و نبردهاي آينده
پياده سازي پروتكل استانداردARINC717با استفاده از زبان توصيف سخت افزار
شناسايي سيستم غيرخطي هواپيماي توربوپراپ با استفاده از شبكه هاي عصبي
طراحي و توسعه درايور واحد پردازشگر گرافيكي در سيستم عاملVxWorks
بهينه سازي موقعيت گيرندههاي سيستم مالتي لتريشن
كارايي انرژي و مديريت گره هاي فعال با كاربرد رديابي هدف در فضا در شبكه هاي حسگر بي سيم
Dictionary Based Sparsity Driven Algorithm for Phase Error Correction in SAR Image Formation
تعييد طول كلمه بهينه براي محاسبات مميز ثابت الگوريت تشكيل تصوير در رادارروزنه مصنوعي
Safety Assessment of avionics systems Using Formal Methods
استفاده از نگاشت Stolt درالگوريتم Omega-K جهت تشكيل تصويررادار روزنه مصنوعي
ارائه مدل جديد معماري سامانه هاي هوايي مبتني بر تركيب معماري هاي IMA وبه هم وابسته
بهبود عملكرد لينك هاي داده VHF هوايي به روش گزينش رله
جبران حركت دو مرحله اي در الگوريتم تشكيل تصوير برد داپلر رادار روزنه مصنوعي
شبيه سازي آنتن VHF در هواپيماي جت مسافربريJ150
Comparison of Extended Kalman Filter with Extended Particle Filter in Loosely Coupled INS/GPS Integration
Cooperative Load Transport Using Multiple Quadrotors
مقايسه بين آزمون هاي سازگاري الكترومغناطيسي استاندارد نظامي MIL-STD-461F ،استاندارد فضايي ECSS ، استاندارد اويونيكي DO -160G و استاندارد تجاري سريIEC 61000
طراحي الگوريتم تشخيص عيب خودكار شبكه شكلدهي پرتو در آنتن آرايهاي سامانه ناوبري تاكتيكي
Software-Based Implementation of ADS-B Air Traffic Surveillance System

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید