فراخوان مقاله

پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، ۲۴ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط انجمن هیدرولیک ایران و با همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در شهر قزوین برگزار می شود.
برگزاری کارگاه آموزشی GIS

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با همکاری موسسه آموزشی البرز، پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط... ادامه