فراخوان مقاله

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، ۱۰ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک در شهر تهران برگزار می شود.
برگزاری کارگاه آموزشی GIS

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با همکاری موسسه آموزشی البرز، پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط... ادامه