انتشار مقالات هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاك و كارآمد

 

http://www.callforpapers.ir/

هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاك و كارآمد

مجموعه مقالات هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاك و كارآمد  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاك و كارآمد   31 اردیبهشت 1394 توسطشركت هم اندیشان انرژی كیمیا  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  92 عنوان مقاله تخصصی شامل 1051  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاك و كارآمد

مروري بر پژهش هاي انجام شده جهت پيش بيني هدايت حرارتي موثر موادتغيير فاز بهبود يافته توسط نانو ذرات
بررسي عددي اثر افزودن نانو ذرات بر كارايي گرمايي مواد تغيير فاز
Control of Energy Consumption for Solar Electric Vehicle using a Novel Topology
بررسي اثرات زيست محيطي استفاده از سلولهاي خورشيدي جهت برقرساني به روستاي دره چيناستان لرستان
بررسي اثر گازسوز كردن بر عملكرد يك موتور اشتعال جرقه اي


A New Multilevel Inverter Topology Based on Cascade H-Bridge and Extended Boost Quasi Z-Source for Photovoltaic System Applications
كاهش نوسانات توان خروجي مزرعه بادي به كمك تنظيم پارامترهاي فيلترپايين گذر و يك الگوريتم كنترلي جهت كليدزني باتري
تصميم گيري در سيستم هاي چندعامله براي شبكه هاي هوشمند برق درحضور منابع انرژي تجديد پذير با استفاده از منطق فازي نوع دوم
مناسب ترين روش جهت بهبود اثر بويانسي براي به دست آوردن نرخ مناسب جريان هوا وايجاد سرمايش ساختمان
مروري بر نقش نانوسيالات در افزايش انتقال حرارت در مجراهاي با ابعاد ميكرو
مطالعه آلايندگي يك موتور ديزل فورد با بكارگيري بيوديزل توليد شده از روغن دانه گياه منداب
صرفه جويي در مصرف انرژي ساختمان با استفاده از نانوسيال سيليكا در آبگرم كن هاي خورشيدي
New Generation of Inspection Robot for Transmission Lines using Renewable Energy
طراحي كنترل كننده بهينه براي پيل سوختي غشاي تبادل پروتون با استفاده ازالگوريتم ازدحام ذرات(PSO)
Investigation of municipal wastewater treatment in a modified USBF bioreactor using Taguchi method
استفاده ازتايرهاي فرسوده به عنوان سوخت در كارخانه سيمان
تأثير ضريب اشباع آهك در كاهش مصرف انرژي كارخانه سيمان
3 rd P Generation of Solar Cells-Organic Solar Cells
جايابي سيستم هاي هيبريد باد- خورشيد به منظور بهبود پايداري ولتاژ وكاهش تلفات
بررسي استفاده از سيستم ذخيره گرمايي در نيروگاه حرارتي خورشيدي با استفاده از شبيه سازي توسط نرم افزارgPROMS
بررسي آزمايشگاهي و مقايسه تاثير بكارگيري نانوذرات الماس با سايرافزودنيهاي كربني در ارتقاء هدايت حرارتي كپسولهاي پر شده از ماده تغيير فاز
آناليز بهينه سيستم گرمايشي با انرژي تجديد پذير خورشيدي در مناطق مسكوني با الگوريتم ژنتيك
آناليز معكوس سيستم گرمايشي با انرژي تجديد پذير خورشيدي در مناطق مسكوني
به كارگيري يك كنترلرPIDبراي تنظيم خروجي مبدلDC/DCنيم موج نامتقارن با دوبرابر كننده جريان با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
استفاده از باكتري اشرشياكلي جهت توليد ولتاژ و جريان در پيل سوختي ميكروبي
نحوه شركت واحدهاي انرژي محدود در بازار عمده فروشي برق ايران
ارزيابي جامع عملكرد نيروگاههاي فتوولتائيك در شرايط مختلف محيطي سيستم مورد بررسي: نيروگاه فتوولتائيك دانشگاه اصفهان
بهينه سازي عملكرد يك مبادله كن حرارتي غير همسو با استفاده ازالگوريتم ژنتيك به منظور كمينه سازي توليد آنتروپي
استفاده از باكتري ساكرومايسيس جهت توليد ولتاژ و جريان در پيل سوختي ميكروبي
توليد شيشه كنترل كننده انرژي به روش كندوپاش مغناطيسي با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
طراحي كنترل كننده مد لغزشي در برشگرهاي الكترونيك قدرت و مقايسه آن با روش خطي
بهبود ماشين هاي آسنكرون با اعمال ولتاژ حاصل از مبدل هاي چند سطحي
بررسي اضافه ولتاژهاي ايجاد شده بر روي زنجير مقره و ترانسفورماتور انتهاي خطوط انتقال ناشي از اصابت صاعقه
افزايش قابليت اطمينان و كاهش هزينه ها در شبكه توزيع با استفاده از ادوات كليد زني و كليد هاي مانور
مطالعه آزمايشگاهي عملكرد يك خشككن سيني دار خورشيدي در حالت استفاده ازمواد تغيير فاز دهنده
شبيه سازي سلول خورشيدي و بدست آوردن نقطه كار حداكثري
تاثير افزايش دماي ناشي از تابش خورشيد در كاهش راندمان سلول هاي خورشيدي و مقايسه راندمان سلول خورشيدي متاثر از افزايش دما با حالت عدم تاثير
تحليل اقتصادي تامين بار روستاي نمونه اي در مناطق جنوبي كشور ايران با هدف پياده سازي سيستم مستقل تركيبي از انرژي هاي نو: خورشيدي،باتري و پيل سوختي با نرم افزارHomer
طراحي و ساخت خشك كن خورشيدي فعال مختلط از نوع تونلي و محاسبات آن و مقايسه با روش سنتي خشك كردن
بررسي و مقايسه عملكرد مبدلهاي باكZCS و ZVSشارژر باتري در يك سيستم فتوولتائيك
بهبود وضعيت هارمونيكي در ولتاژ خروجي نيروگاههاي خورشيدي با استفاده ازسيستمLVDC و اينورترهاي اصلاح شده به روش بازتزريق
بررسي اثرات هارمونيكي تكنولوژي هاي مختلف توليد پراكنده و استفاده ازاينورترهاي چند سطحي در مبدل منابع فتوولتائيك جهت كاهش هارمونيك تزريقي
استفاده از توربين بادي در ايستگاه پمپاژ آب
طراحي و تحليل هارمونيكي و بررسي برخي از شاخص هاي كيفيت توان سيستم هاي فتوولتائيك به منظور بهبود پارامترهاي خروجي آن
بررسي تاثير ساختارهاي زيرطول موجي بر روي اتلاف هاي بازتابي درسلول هاي خورشيدي گاليم آرسنايد
تحليل فلش دو مرحله اي در نيروگاه به هم پيوسته بخار و زمين گرمايي دوگانه
بررسي منابع زيست توده موجود در استان بوشهر
تحليل ترموديناميكي و بهينه سازي يك هدفه نيروگاه هيبريدي فسيلي- زمين گرمايي
امكان سنجي استفاده از سوخت تجديدپذير(ضايعات چوب) در توربينهاي گازي جهت توليد برق با استفاده از مدل سازي رياضي
بررسي و تحليل اثر نانو سيال نقره بر مبدل حرارتي لوله اي پره دار به منظور بهبود راندمان حرارتي
بهبود يك ايرفويل به كار رفته در توربين باد جهت افزايش نسبت ليفت به درگ
طراحي وشبيه سازي سيستم فتوولتاييك متصل به شبكه
تاثير MPPTدر چگونگي افزايش ولتاژ پنل سلول خورشيدي
سيستم تركيبي گازيسازي هيدروترمال پسماند با هيبريد پيل سوختي اكسيد جامد و توربين گاز
بهبود روش شارژ جريان ثابت چند پلهاي در ايستگاه شارژ سريع خودروهاي برقي
كنترل همزمان توان اكتيو و ضريب توان خروجي در اينورتر فتوولتائيك تكفاز متصل به شبكه
مطالعه تاثير دماي لايه نشاني نانو ذرات طلا بر بازده سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي
شبيه سازي عددي بار حرارتي اتاق مسكوني با فن كويل با الگوريتم بهينه سازي ژنتيك
تاثير ميزان جاذب بر جذب زيستي توريم، با استفاده از جاذب زيستي تثبيت شده
بررسي امكان سنجي احداث نيروگاه فتوولتاييك 6 مگاواتي در شهرستان بستك استان هرمزگان
تاثير لايه نشاني نقره به عنوان لايهي بازتابشگر در بازده ي سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي
كنترل ريزشبكه هاي هايبريدAC/DCقدرت با حضور سيستم فوتوولتاييك و توربين بادي
مدلسازي و ارزيابي اگزرژتيك پمپ حرارتي زمين گرمايي تلفيق شده با انرژي خورشيدي جهت مصارف خانگي
شبيه سازي و ارزيابي اثر انرژي خورشيدي بر بار حرارتي و برودتي ساختمان
بررسي و شبيه سازي پيل سوختي اسيد جامد با الكتروليتCsH2PO4
مدل سازي رياضي سيستم هاي بازيافت انرژيLP وHP در واحدتوربين هاي گازي با سوخت تجديدپذير(ضايعات چوب)
بررسي استفاده از سوخت تجديدپذير(ضايعات چوب) در توربينهاي گازي به همراه بازيافت انرژي جهت توليد برق با استفاده از مدل سازي رياضي
بهبود انتقال حرارت از يك لوله غير دايروي با استفاده از نانو سيالFe3O4
بررسي عددي انتقال حرارت نانو سيال آب-آلومينا از يك لوله تخت شده دراعداد رينولدز پايين
بررسي روش هاي موجود و در حال توسعه در حوزه فناوري ذخيره سازي انرژي مكانيكي
بهينه سازي مصرف انرژي سيستم هاي كامپيوتري
بررسي كاربرد الگوريتم بهينه سازي توده ذراتPSO در تخمين مصرف انرژي ساختمانها
برآورد مصرف انرژي سيستم هاي گرمايشي خورشيدي با كمك آناليز حساسيت
آناليز عددي پارامتر هاي طراحي بناهاي مسكوني با روش لونبرگ-ماركوارت
طراحي عددي سيستم گرمايش خورشيدي با روش گراديان مزدوج در بناهاي مسكوني
كاربرد پره ها در افزايش نرخ انتقال حرارت در سيستم هاي گرمايشي تجديد پذيرخورشيدي
بررسي ابعاد مختلف استقرار سلول هاي خورشيدي بر روي لندفيل هاي بسته شده پسماندهاي جامد شهري جهت توليد الكتريسيته
توسعه يك مدل تجربي جديد براي پيش بيني تشعشع پخشي خورشيدي
بررسي مزاياي بهره گيري از انرژي تجديد پذير باد
بهره برداري از انرژي تجديدپذير باد
بهره برداري از انرژي تجديد پذير خورشيدي
بهره برداري از انرژي زيست توده
بيواتانول، سوختي پاك و ارزان
بيوگاز، انرژي پاك
بررسي استفاده از انرژي پاك بيوگاز در صنايع پتروشيمي
بررسي عملكرد انواع پيلهاي سوختي در توليد انرژي پاك
بررسي توليد بايوگاز از كود حيواني
بررسي استفاده از انرژي پاك هيدروژن
محاسبه بازده كلكتور خورشيدي صفحه تخت با استفاده از نتايج آزمايش هاي تجربي
بررسي امكانپذيري طراحي ساختمان با مصرف انرژي خالص صفر در ايران Net Zero energy Building مطالعه موردي همدان
انرژي،حلقه پيوند ايران و سازمان همكاري شانگهاي
تأمين انرژي مصرف كنندگان دور از شبكه با استفاده از سيستم هايبريد و ذخيره ساز انرژي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید