برگزاری کارگاه دانش افرایی مدرسان معماری در دانشگاه علم و صنعت ایران

http://www.callforpapers.ir/کارگاه دانش افزایی مدرسان معماری؛  برای اساتید، علاقه مندان به تدریس مقاطع دانشگاهی مديران و کارشناسان اجرائی در مباحث ، زيبائی شناسی،حکمت هنر ، معماری و شهرسازی تطبيقی ( از منظر اسلامی ) توسط قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت در تاریخ 19 خرداد ماه 1394 از ساعت 8 صبح تا 18 بعدازظهر در تهران (دانشگاه علم و صنعت ايران دانشکده معماری و شهرسازی) برگزار می شود.

 

به گزارش پايگاه فراخوانهاي علمي پژوهشي کشور؛ موضوعات برگزاری کارگاه بدین شرح می باشد:

 

موضوعات صبح :

– ارزيابی بحران زيبائی شناسی و فلسفه هنر معاصر و راه حل های اسلامی آن .
– بررسی نسبت مکتب اسلام با فرآيند های انسانی .
– بررسی تطبيقی زيبائی شناسی مبتنی بر معبود شناسی ، هستی شناسی ، شناخت شناسی ، انسان شناسی ، جامعه شناسی ، فلسفه تاريخ اسلامی .

موضوعات بعد ازظهر :
– حکمت هنر اسلامی مفهوم شناسی و تعاريف .
– بررسی فرآيند خلق آثار هنری و جايگاه تعهد ، آزادی و مسئوليت هنرمندان . 
– بررسی تطبيقی در رابطه هنرمند ، اثر هنری و مخاطبين و بالعکس( تفسير اثر هنری ) 
– معناگرائی در هنر آفرينش .

کارگا ه دوّم :
– زمان : سه شنبه 26/3/1394 ( از ساعت 8 صبح الی -/18 بعدازظهر )
– مکان : دانشگاه علم و صنعت ايران دانشکده معماری و شهرسازی 

موضوعات صبح :
– حکمت معماری اسلامی ، مفهوم شناسی و تعاريف . 
– تحليل عناصر اصلی سامان بخش در معماری ( بررسی تطبيقی ).
– انسان گرائی در معماری معصومين (س) .
– مهمترين اصول راهبردی و راه کارهای عملی معماری از منظر اسلامی و مصاديق آن .

موضوعات بعد ازظهر :
– بررسی تطبيقی نيايشگاه ها و اصول طراحی مسجد .
– محله محوری با مرکزيت مساجد ، بررسی تطبيقی . 
– ارزيابی برخی از آثار معماری معاصر از منظر اسلامی . 
– ارکان چهارگانه در هويت اسلامی يک شهر .

مدرس :

مهندس عبدالحميد نقره کار ( دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران و مدير قطب علمی معماری اسلامی )
 رياست کارگروه هنر و معماری در کرسيهای نظريه پردازی

 

علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی کارگاه مراجعه و یا با دبیرخانه آن ارتباط تماس برقرار نمایند.

نحوه ثبت نام :
– از طريق آدرس الکترونيکی hceia@iust.ac.ir
– تلفن های تماس : 02177240263 – 02177491243
– هزينه دو روز کارگاه مبلغ دويست هزار تومان به حساب (15/46804060 ) ( بانک ملت شعبه علم و صنعت ) يا شماره کارت 6104337980681835 (به نام قطب علمی معماری اسلامی )
– تعداد پذيرش محدود مبتنی بر تقدم نام نويسی 
– مهلت ثبت نام  تا تاريخ 3/3/1394

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید