امکان دانلود مقالات دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی

http://www.callforpapers.ir/

دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی

 مجموعه مقالات دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی  29 و 30 بهمن 1393 توسط گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در ساری  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  265 عنوان مقاله تخصصی شامل 2517  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی

بررسي اثر ضدميكروبي عصاره بابونه بر رشد پاتوژن ها در طول نگهداري خورشت ماست
ارتباط ساختار گيلكوپروتئين استخراج شده از جلبك Codium fragile با فعاليت آن در تحريك سلول هاي ماكروفاژ
بررسي اثر تيمارهاي مختلف شيره انگور بر پارامترهاي كمي و كيفي كيك روغني
بررسي اثر جايگزيني چربي با فيبر رژيمي چغندر قند بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي سوسيس كوكتل
ارزيابي خصوصيات ضد ميكروبي نانوكامپوزيت توليد شده از كيتوزان و نانو ذرات اكسيد روي
بررسي كاربرد مىطق فازي در مدل سازي جرم مي كيوي درج بىدي آن


بررسي صدمه مكانيكي وارده به ميوه هلو (رقم آلبرتا) در يك سيستم شبيه ساز ارتعاشي
اولويت بندي بازارهاي هدف صادراتي محصولات منتخب كشاورزي ايران
مدل سازي ارتفاع بهينه سقوط بسته ها و محصولات كشاورزي به كمك سيستم جرم- فنر
استخراج روغن كنجد با آب به روش سنتي و عوامل مؤثر بر آن
بررسي اثر زمان تماس و غلظت متفاوت نانوذرات نقره بر روي ضريب توزيع نقره از نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد/نقره به مشابهات مواد غذايي
بررسي عوامل موثر بر واردات چاي ايران (با اعمال سياست وضع تعرفه واردات)
بررسي اثر حلال هيدروالكلي و اولتراسوند بر محتواي فنولي و خصوصيات آنتي اكسيداني عصاره گل بيدمشك
مقايسه اثر بسته بندي با فيلم نانوكامپوزيت پلي اتيلن- رس بر كيفيت و ماندگاري نان تست جو با نان تست فيبردار از طريق تعيين خواص شيميايي
تغليظ انجمادي عصاره آلبالو و پرتقال با استفاده از فرآيند شفاف سازي مدرن و مقايسه فرآيند تغليظ انجمادي با فرآيند تغليظ حرارتي
بررسي پارامترهاي مؤثر در خشك كردن سير به روش تركيبي هواي داغ مايكروويو با استفاده از پيش تيمار اسمزي كلريد سديم- ساكارز
بررسي سينتيك خشك كردن قارچ دكمه اي سفيد با روش بخار فوق داغ
بررسي و تعيين شرايط بهينه در فرآيند خشك كردن با مايكروويو ميوه به آنزيم بري شده
تكنيك هاي نوين براي افزايش shelf-life گوشتهاي بسته بندي
تأثير زنجبيل بعنوان جايگزين طبيعي در افزايش ماندگاري كلوچه
تاثير عصار پرسيايشان بر خصوصيات فيزيكو شيميايي و پايداري روغن آفتابگردان
بررسي فرآيند توليد جايگزين هاي چربي شير انسان از طريق اينتراستريفيكاسيون آنزيمي
بهينه سازي ويژگي هاي بافتي و كاهش ميزان نمك ناگت ماهي توسط آنزيم ترانس گلوتاميناز ميكروبي
بررسي اثر آبگيري اسمزي و خشك كردن تكميلي بر خواص ارگانوليپتيكي قارچ دكمه اي (Agraicus Bisporus)
تهينه و ارزيابي فيلم هاي زيست ناانو كامپوزيت بر پايه ژلاتين ماهي تقويت شده با نانوذرات كيتوسان
بررسياثر افزودن پودر شيرخشك كم چرب و پرچرب بر ويژگي هاي كيفي و حسي نان همبرگر
سم زدايي اكراتوكسين A به روش هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي
Evaluation of antioxidant activity and the extraction way of plants extracts
بررسي تدثير ماهي بر كيفيت كراكرهاي غني شده با ماهي
استفاده از نانوالياف خوراكي در رهايش كنترل شده تركيبات غذايي: توليد و ويزگي هاي فيزيكي
تأثير افزودن شيره انگور بر خصوصيات كيفي و فيزيكوشيميايي كيك روغني
تاثير موج دهي با امواج فراصوت در حمام آب نمك بر خشك شدن مغز بادام
عمر ماندگاري ميگوي تيمار شده با پوشش كيتوسان- ژلاتين در يخچال
تحليل و بررسي مدل هاي خشك كردن لايه هاي نازك پرتقال خوني رقم مورو
بررسي اثر نانو (SiO(2 بر خواص مكانيكي فيلم تجديدپذير SSPS
عملكرد اسانس آويشن به همراه نگهدارنده هاي سرمايي بر ويژگي هاي كيفي خمير مرغ در طول دوره نگهداري در انجماد
بررسي سينتيك استخراج آنتوسيانين زرشك به كمك فراصوت
اثرروش هاي مختلف استخراج بر ميزان تركيبات فنلي، توكوفرولي و خصوصيات آنتي اكسيداني عصاره برگ كاسني
نوآوري هاي صنعت بسته بندي با رويكرد ايمني مواد غذايي
اندازه گيري خصوصيات آنتي اكسيداني عصاره پوست پرتقال والنسيا با روش هاي مختلف
بررسي مكانيسم انتقال جرم در فرآيند آبگيري اسمزي مواد غذايي
اندازه گيري نيتريت در سوسيس هاي عرضه شده در شهرستان همدان
كمك به بررسي مشكلات ايمني مواد غذايي توسط مدل هاي كلي زنجيره هاي تامين غذايي
بررسي موانع توسعه كشاورزي ارگانيك و راهكارهاي بهبود آن
بررسي زنجيره توليد، توزيع و مصرف با تأكيد بر چالش ها و راهكارها (مطالعه موردي: زعفران)
بررسي نسبت طويل شدن دانه بعد از پخت در لاين هاي اميدبخش برنج
بررسي درصد آميلوز و برخي صفات مربوط به كيفيت پخت در لاينهاي اميد بخش برنج
مروري بر انتقال جرم وحرارت در پخت كيك و گوشت
كاربرد اولتراسوند در استخراج روغن
پپتيدهاي بيواكتيو و كاربردهاي آن
بررسي راه هاي شكل گيري اكريل آميد در مواد غذايي و چگونگي پيشگري از آن
بررسي قدرت آنتي اكسيداني عصاره سبوس برنج با حلالهاي الكلي و هيدروالكلي به روش غرقابي و اولتراسوند
بررسي مكانيسم مهاجرت نمك در پنير سفيد ايراني توليد شده به روش فراپالايش
كاربرد امواج فراصوت به عنوان يك روش غير حرارتي در فراوري و ارزيابي مواد غذايي
كيتوزان پلي ساكاريدي با بار مثبت وكاربردهاي آن در صنايع غذايي
مروري بر فناوري غيرحراتي ازن و كاربردهاي آن در صنايع غذايي
نگرشي بر انواع و مكانيسم عمل آنتي اكسيدان ها
راههاي جلوگيري از آفلاتوكسين در ذرت
بررسي اثر پيش تيمارهاي آب داغ، بخار آب و اسيد سيتريك بر خواص كيفي برش هاي ميوه به 
مضرات مهاجرت مواد بسته بندي به ماده غذايي
تاثير ميدان الكتريكي پالسي بر راندمان استخراج
غذاهاي حلال
تاثير پيش تيمار حمام فراصوت بر نرخ خشك شدن ليمو ترش
تأثير موج دهي تا امواج فراصوت در حمام آب مقطر تر خشك شذن پسته
تاثير فشار هيدرواستاتيكي بالا بر فرايند اكسيداسيون چربي
تاثير فناوري مايكروويو بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي انواع نشاسته
كنترل پوسيدگي پس از برداشت و كيفيت فيزيكوشيميايي ميوه زردآلود در طي دوره انبارماني با تيمار اسانس گياه نعناع
نگاهي اجمالي بر آلاينده دي اكسين در مواد غذايي و روش هاي كنترل آن در زنجيره غذايي از مزرعه تا سفره 
امنيت غذايي: وضعيت كنوني و نيازهاي آينده
اثر آنتي اكسيدانهاي طبيعي در پايداري اكسيداتيو روغن هاي خوراكي
استخراج ليكوپن از ضايعات صنعتي گوجه فرنگي
مدلسازي ايزوترم جذب تعادلي و بررسي اثر نانوخاك رس بر فيلم تجديدپذير SSPS
ارزيابي فعاليت بيو كنترلي قارچ تريكودرما هارزيانوم بر روي آلترناريا آلترناتادر ميوه سيب پس از برداشت
بزرسي اثز ضد قارچي عصاره سيز بز روي قارچ هاي شايع در آرد گندم
اصول فرآيند فشار هيدرواستاتيك بالا و تأثير آن بر تركيبات و ويژگي هاي مواد غذايي
كاربرد و عوامل مؤثر بر استخراج با آب مادون بحراني
اثر مقايسه اي روش هاي استخراج در ارزيابي قدرت آنتي اكسيداني عصاره متانولي ميوه وليك قرمز
پروبيوتيك ها و ا هميت مصرف آنها
مهاجرت مونومرها از پلي مرهاي بسته بندي به ماده غذايي
مقايسه كيفيت ژلاتين تهيه شده از منابع مختلف حيواني
مكانيسم عمل و كاربرد فرآيندهاي فشاربالا در صنايع غذايي
گرمايش مقاومتي با Ohmic Heating
تكنولوژي توليد قهوه و فرآورده هاي جانبي آن
مروري بر ويژگي ها، چالش ها و كاربردهاي روغن پوست و دانه حاصل از ضايعات فرآوري مركبات
بررسي كاربردها، مزايا و ايمني فناوري نانو در صنعت غذا
بررسي نقش ارگانيسم هاي زنده درافزايش مديريت ضايعات محصولات كشاورزي
بررسي اثر تيمارهاي حلال هاي الكلي، هيدروالكلي و اولتراسوند بر خصوصيات آنتي اكسيداني عصاره پالپ توت فرنگي
بررسي عوامل موثر در بهره وري زمان توليد خط نوشيدني پگاه گيلان
مروري برخواص رئولوژي فيلم هاي خوراكي زيست تخريب پذير طبيعي
مروري بر كاربرد و اثرات نانو ذرات نقره در حفظ كيفيت و ايمني محصولات غذايي
بررسي اثر نانو ذره نقره و خاصيت ضد باكتريايي بر رشد باكتري اشرشيا كلي
كاربرد و اثرات نانو ذرات (نقره) در جهت افزايش عمر ماندگاري محصولات غذايي
كاربردهاي پكتيناز در بخش تجاري: يك بررسي
آلوئه ورا به عنوان يكي از اجزاي سلامتي بخش در محصولات غذايي
باقيمانده آنتي بيوتيك ها در فرآورده هاي دام و اثرات آن بر سلامت انسان
ارزيابي خواص آنتي اكسيداني و فنل كل دانه اسپند و مقايسه آن با ميوه ازگيل و برگ گردو
هسته انگور و نقش آن در سلامتي انسان
اهميت اسيد سيتريك مونو هيدرات در كاهش رشد كپك آبنبات پسته اي با اجراي سيستم مديريت ايمني ISO22000:2005
بررسي ضريب توزيع نقره از نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد/ نقره به اتانول
جلوگيري از قهوه اي شدن آنزيمي در ميوه جات و سبزيجات بدون استفاده از فرآيند حرارتي
استفاده از تركيبات آروما به منظور افزايش عمر ماندگاري و امنيت ميوه جات كم فراوري شده
اثر ضد باكتريايي عصاره هاي تام ، آبي و الكلي سير ارغواني رشت و پوسته آن بر هشت پاتوژن مواد غذايي
خواص بيولوژيكي سير (Allium sativum) و پياز (Allium cepa)
بررسي اثر ريز ساختار آرد (ميكرواكستراكچر) بر رنگ آن با استفاده از تكنيك پردازش تصوير
بررسي تغييرات رنگي آرد با افزايش درجه استخراج با استفاده از تكنيك پردازش تصوير
بيوترانسفورماسيون كافئين استخراج شده از ضايعات چاي وقهوه جهت توليد تركيبات با ارزش افزوده
استفاده از فناوري نوين اولتراسوند به عنوان روشي كارآمد براي استخراج عصاره از شنبليله و سنجش تاثير آن بر فعاليت آنتي اكسيداني عصاره
ارزيابي خواص آنتي اكسيداني ، ضدسرطاني و تقويت سيستم ايمني پپتيدهاي زيست فعال استخراج شده از جلبكهاي دريايي
روش هاي توليد پپتيدهاي زيست فعال
بررسي كاربرد فراصوت بر كيفيت و زمان ماندگاري توتفرنگي و آبميوه آن
بررسي آنتوسيانين ها به عنوان رنگ هاي طبيعي در صنعت غذا
Study of knowledge of Ahvaz female teachers about Osteoporosis risk factor during 2011
آناليزهاي دستگاهي در سنجش بياتي فراورده هاي غلات
تأثير فرآيند فشار بالا بر روي خواص كيفي محصولات لبني
استويا و تأثير آن بر روي خواص فيزيكوشيميايي و حسي فرآورده هاي لبني
مقايسه اثر بسته بندي با فيلم نانوكامپوزيت پلي اتيلن-رس بر كيفيت و ماندگاري نان تست جو با نان تست فيبردار از طريق تعيين خواص حرارتي
تاثير حرارت اهميك برروي پروتئين
بررسي شمارش كلي ميكروارگانيسم ها در صنعت آرد
تأثير گاز ازن بر روي نگهداري گندم
كاربرد آب زير بحراني در استخراج آنتي اكسيدان هاي گياهي
بررسي اثر روش هاي استخراج (ماسراسيون و ماكروويو) بر استخراج تركيبات فنلي گياه آرتيشو
بررسي روش ماكروويو در استخراج تركيبات فنلي گياهان
كاربرد فراصوت توان پائين در پايش كيفيت و فرآوري محصولات غذايي
استويا رباديانا برتوني يك شيرين كننده طبيعي
مروري بر ساختار فيلم هاي خوراكي و بررسي خصوصيات فيلم هاي كفيران و متيل سلولز
تهيه و ارزيابي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي فيلم تركيبي كفيران- متيل سلولز
مروري كلي بر روش هاي تشخيص سريع پاتوژن مواد غذايي
استفاده از فناوري مادون قرمز در فرآوري مواد غذايي
روغن هاي تك ياخته
مكانيسم خشك كردن كف پوشي
تأثير روش هاي نگهداري بر روي خواص آنتي اكسيداني
استفاده از ضايعات صنايع غذايي
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني پوست انار دو منطقه بهشهر و ساوه و اثر روش هاي استخراج بر آن
اثر پرتودهي در كنترل مايكوتوكسين ها و قارچ ها
عسل در ترازوي علم و دين
بررسي خاصيت آنتي اكسيداني اسانس گل ميخك به همراه پوشش خوراكي آلژينات و كربوكسي متيل سلولز بر روي نگهداري فيله ماهي فيتوفاگ در شرايط سرد
زرشك و كاربرد آن در صنايع غذايي و دارويي
بررسي مكانيزم ازون و اثر آن بر شيمي روغن و توليد ازوئيد
بررسي مكانيزم اشعه دهي و اثر آن در شيمي و فراوري روغن
اثر روش هاي مختلف استخراج بر خصوصيات آنتي اكسيداني عصاره توت فرنگي
بررسي تاثير روش هاي مختلف استخراج بر ميزان تركيبات موثره عصاره هاي گياهي
تفاوت سطح عدم امنيت غذايي در منابع روستايي گرگان
مروري بر فعاليت آنتي اكسيداني عصاره گياه كرفس
ايمني غذا با استفاده از تكنولوژي نانو و بررسي ويژگي هاي فيلم هاي تهيه شده از نانوبيوپليمر نشاسته خاك رس در صنعت بسته بندي مواد غذايي
مدل انتقال حزارت ميكروويو خانگي براي يك ماده غذايي در يك آون
بررسي اثر روش استخراج آنزيمي دانه هاي روغني بر ميزان استحصال و كيفيت روغن حاصله
توليد و بررسي ويژگي هاي قند سنتي مخصوص مناطق شمالي ايران و روش هاي بهبود فرايند آن
ضرورت، چالشها و مديريت صنايع تبديلي و نقش آن در كاهش ضايعات برنج
بررسي روش استخراج بر تركيبات فنلي عصاره برگ قاصدك
كاربرد سيال فوق بحراني در استخراج عصاره گياهي
اثر استخراج اولتراسوند بر تركيبات فنلي
كاربرد فرايند فشار بالا در روغن
بررسي سنسور اكسيژن در بسته بندي مواد غذايي
اثر فزايند فشار هيدرواستاتيك بالا بر روي ويژگي هاي پروتئين هاي غذايي
اثر آنتي اكسيداني عصاره گياه شويد در پايدارسازي روغن كونولا
امولسيون هاي دوگانه
تأثير تكنولوژي فشار بالا بر ساختارهاي پروتئيني
فيلتراسيون غشائي
اشعه دهي مواد غذايي
تكنولوژي هاي جديد براي جداسازي پپتيدهاي بيواكتيو
تأثير امواج فراصوت بر ساختارهاي پروتئيني
تهيه و ارزيابي ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي فيلم تركيبي متيل سلولز كتيرا
نشاسته مقاوم
ريزپوشاني و نقش آن در تغذيه
ريزپوشاني رنگ دهنده هاي طبيعي در مواد غذايي
كاربرد نانوكامپوزيت ها و نانو بيو كامپوزيت ها در بسته بنذي مواد غذايي
آنتي فعاليت روي بحراني زير، آب اولتراسوند، حلالي تيمارهاي اثر بررسي ذخيره شرايط دو طي كانولا پايدارسازي روغن در سبز گوجه عصاره اكسيداني
نقش فرآوري و بسته بندي در تأمين سلامت، ايمني و امنيت غذايي از طريق بسته بندي هاي هوشمند
اثر اتمسفر اصلاح شده بر ايمني و كيفيت فرآورده هاي گوشتي
تأثير فرآيندهاي كمپوست و ورمي كمپوست بر پسماندهاي غذايي و محصولات كشاورزي
فراورده هاي لبني خشك شده: توليد و بهينه سازي
بررسي ويژگي هاي تغذيه اي روغن پالم و چربي شير
كاربرد نانوتكنولوژي در صنايع غذايي
كاربرد فرآيند اهميت در گوشت
تأثير عوامل مختلف بر بياتي نان
بررسي اثر استفاده از سيال فوق بحراني بر روي خاصيت آنتي اكسيداني عصاره گياه باريجه در مقايسه با استفاده از روش هاي سنتي
تأثير عصاره بهار نارنج بر پروفايل اسيدهاي چرب روغن ذرت در حين فرايند اكسيداسيون
تاثيرات ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك در فراورده هاي فراسودمند لبني
برآورد منافع اقتصادي از دست رفته ناشي از ضايعات محصولات كشاورزي
كاربرد حسگرها و نشانگرها در بسته بندي هاي هوشمند مواد غذايي
نانوكامپوزيت ها در بسته بندي هاي نوين مواد غذايي
استفاده از افزودني هاي مناسب در بهبود نان هاي بدون گلوتن
توليد فرآورده هاي غله اي بدون گلوتن
كيفيت ايمني غذاهاي رژيمي بدون گلوتن
بررسي اثر تيمارهاي استخراج حلال، اولتراسوند و ماكروويو برخصوصيات آنتي اكسيداني عصاره هويج (Daucus Carota)
Green synthesized silver nanoparticles using watermelon juice catalyzed flow-injection Chemiluminescence system for sensitive determination of quercetin in honey samples
كاربرد تركيبات ضد ميكروبي طبيعي در نگهداري مواد غذايي
بررسي تدثير فناوري پالس نوري در غير فعال كردن ميكروب ها در مواد غذايي
بررسي انتقال جرم و مكانيسم خشك شدن مواد غذايي توسط امواج فراصوت
بررسي تدثير اندازه و ارتفاع توده ميوه بر آسيب هاي كيوي در ارتعاشات شبيه سازي شده حمل و نقل جاده اي
بررسي روش هاي نوين نگهداري و فرآوري مواد غذايي (ميدان الكتريكي پالسي، پرتودهي، جاذب اكسيژن، امواج فراصوت)
مروري بر عوامل مؤثر و روش هاي اندازه گيري آسيب هاي مكانيكي ميوه در حمل و نقل جاده اي
نقش فيلم ها و پوشش هاي خوراكي در ايمني مواد غذايي
مروري بر استفاده از پوشش هاي خوراكي و زيست تخريب پذير در راستاي حفظ كيفيت ميوه و سبزيجات
بررسي خواص و كاربرد صمغ ها در صنايع غذايي
كاربرد گوجه فرنگي در صنايع غذايي و استفاده از پوشش هاي پلي ساكاريدي در جهت افزايش عمر ماندگاري محصول
بررسي خواص آنتي اكسيداني محصولات واكنش ميلارد
ارتقاي خواص كيفي ناگت ماهي توسط آنزيم ترانس گلوتاميناز ميكروبي و بررسي تأثيرات كاهش نمك بر آنها
كاربرد CO2 فوق بحراني در استخراج اسانس ها و روغن هاي گياهي
كاهش كليفرم، كپك و مخمر پنير چدار اسلايس 300 گرمي با استفاده ازتغييرات گازي در بسته بندي MAP
بررسي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي با استفاده بهينه از پسابهاي كارخانجات لبني (آب پنير) در توليد پنير مايسوست
بررسي چگونگي بهبود خواص شيميايي و بازارپسندي نوشيدني توت فرنگي استريليزه بر پايه آب پنير
بررسي روغن دانه گياه بالنگو تحت تأثير ماده سورفكتنت
تصفيه فاضلاب هاي صنعتي به روش لجن فعال با رشد چسبيده همراه با برگشت لجن (IFAS)
تأثير ريزكپسوله كردن آمونيوم پلي فسفات روي بازدارندگي شعله، تجزيه حرارتي و ساختار كريستالي تركيب پلي پروپيلن
مروري بر حضور افلاتوكسين M1 در شيرو روش هاي شيميايي كاهش آن
اثر اولتراسوند بر تخريب مواد مغذي
كيفيت ميكروبيولوژيك ميگوهاي ببري سياه منجمد فرآوري شده در محل فرآوري ماهي ها (مروري)
مروري بر خصوصيات سلامتي بخش دارچين و كاربرد آن در صنايع غذايي
امنيت غذايي، مشكلات موجود و ارائه راه كارهاي مناسب در جهت ارتقاء آن
بررسي اثر خشك كردن اسمزي با مايكرويو روي خصوصيات كيفي انجير سياه با پوشش كلريدسديم و ساكاروز
ارزيابي حساسيت ارقام مختلف بادام به قارچ Aspergillus flavus آفلاتوكسين زا
بررسي توانائي حمل مولكولهاي كوچك توسط بتالاكتوگلوبولين با استفاده از تكنيك پروتون NMR با هدف درون پوشاني تركيبات زيست فعال
تلخي مركبات وروش هاي تلخي زدايي آنها
مروري بر راهكارهاي كاهش نمك در مواد غذايي
درآمدي بر مفهوم امنيت غذايي
توليد پروتئين هيدروليز شده سويا با استفاده از آنزيم هاي سابتيليسين و تريپسين
غني سازي محصولات غله اي غيرناني با استفاده از ضايعات كشاورزي حاوي تركيبات پروتئيني و فيبري
اثر روش هاي مختلف استخراج (اولتراسوند و مايكروويو) بر خصوصيات آنتي اكسيداني عصاره برگ شاه توت (Moras Nigra L)
تأثير عصاره برگ شاه توت حاصل از روش هاي مختلف ارزيابي در پايداري روغن سويا با استفاده از تست رنسيمت
روغن ضايعات ميگو: منبعي ازكاروتنوئيدهاي مقاوم در برابر اكسيداسيون
تأثير پوشش خوراكي ژلاتين- اسانس آويشن شيرازي بر خصوصيات ميكروبي فيله كپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix)، طي نگهداري در دماي يخچال
بهينه يابي بازيافت پروتئين از پساب كارخانه ي كنسرو ماهي تون با استفاده از پلي الكتروليت كيتوزان به عنوان يك منعقد كننده- لخته كننده
بهينه سازي كاهش كدورت بدست آمده از عمليات انعقاد- لخته سازي بازيافت پروتئين پساب كارخانه ي كنسرو ماهي تون با استفاده از روش سطح پاسخ
روشهاي نوين براي توليد اتانول از ضايعات كشاورزي
خصوصيات شيميايي و آنتي ميكروبي روغن هاي اسانسي: مقايسه دو روش استخراج Hydrodistillation و Supercritical Co2
كاربرد ميدان هاي مغناطيسي (Magnetic Fields) جهت بهبود كارايي هيدروژناسيون روغن هاي خوراكي
مروري بر اكسيداسيون ليپيدهاي بافت حيواني تحت فرآيند فشار هيدرواستاتيك بالا (HPP)
بررسي تاثير افسودني هاي گياهي در بهينه سازي خصوصيات انواع پنير
اثر دما و غلظت محلول در فرآيند خشك كردن اسمزي بر خواص فيزيكي قارچ دكمه اي (Agraicus Bisporus)
ارزيابي فعاليت ضد اكسايشي پوشش خوراكي كيتوزان روي بادام زميني خام بدون غلاف طي دوره نگهداري
بررسي مكانيسم فراصوت و كاربرد آن در تصفيه روغنهاي خوراكي
بررسي مكانيسم ميدان الكتريكي پالسي و كاربرد آن در صنعت روغن نباتي
بررسي اثر فرآيند تقطير اسمزي و حرارتي بر ابقا اسيد آسكوربيك و شاخص رنگ كنسانتره نارنج
كاربزد نانوبيوسنسورها در صنعت بسته بندي
كاربرد بسته بندي فعال در صنايع غذايي
بررسي خواص رئولوژي خرمالو تحت بارگذاري
شناسايي و اولويت بندي بازار هدف براي صادرات آب ميوه ايران
تاثير پيش تيمار اسيدي با اسيد سيتريك و استارتر ترموفيل بر ميزان تغييرات كلسيم و pH
مطالعه خصوصيات شيميايي و رئولوژيكي پنير پيتزاي پروسس به روش اسيدي كردن مستقيم و استارتر ترموفيل
ايمني غذايي
كاربرد بوشش خوراكي كتيرا و عصاره شيرين بيان در افزايش زمان ماندگاري و كيفيت گوشت تازه مرغ
Application of ZnO/CNTs Nanocomposite Ionic Liquid Paste Electrode as a Sensitive Voltammetric Sensorfor Determination of Ascorbic Acid in Food Samples
تكنولوژي هاي غير مخرب در صنايع پس از برداشت محصولات كشاورزي
مقايسه عملكرد آزمون شيميايي و آكوستيك در سنجش خواص بافتي ميوه كيوي
مروري بر كاهش مصرف نيتريت و نيترات در فراورده هاي گوشتي
پروبيوتيك ها و نقش آنها
استفاده اس فناوري نانو و نانو حسگرها در امنيت غذايي
كاهش ضايعات كشاورزي و نقش صنايع تبديلي در آن
ارگانوژل ها و كاربرد آنها در صنايع غذايي
چالشهاي تكنولوژيكي حذف گلوتن از نان و ماكاروني و راهكارهاي غلبه بر آن
اهميت تاثير دستورالعملهاي بنيادي در توليد محصولات پروبيوتيك عملگرا با قابليت مصرف
غني ساسي آرد گندم با دانه تاج خروس
بسته بندي نوين با استفاده از تكنولوژي نانو
مروري بر اهميت و دانش بسته بندي نان
مروري بر اثر فرآيند فشار هيدرواستاتيك بالا بر غير فعال سازي آنزيم پراكسيداز و پلي فنل اكسيداز در صنعت غذا
مروري بر اثر فرايند اولتراسوند بر آنزيم پراكسيداز و دكستراناز در صنايع غذايي
خواص دارويي تمشك سياه امكاني بالقوه در توسعه صنايع غذايي مرتبط
تمشك محصولي مستعد جهت توسعه صنايع غذايي مرتبط
بررسي نوسانات قيمت جو دامي در بورس كالايي ايران با استفاده از الگوهاي ARIMA و هارمونيك
معزفي آنزيم كلروفيلاز و كاربرد آن در صىايع غذايي
بررسي نوسانات قيمت جو دامي در بورس كالايي ايران با استفاده از الگوهاي ARIMA و GARCH
بررسي خاصيت ضد ميكروبي عصاره اتانولي بزگ گياه بادرنجبويه عليه دو سويه باكتري عامل فساد مواد غذايي
سلامت جسم و روان و تأثير متقابل آن دو بر يكديگر از منظر قرآن و عترت
بررسي تركيبات شيميايي موجود در اسانس حاصل از برگ و اندام هوايي گياه كاكوتي Ziziphora Lamiaceae

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید