امکان دریافت مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش، اطلاعات و نرم افزار

http://www.callforpapers.ir

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش، اطلاعات و نرم افزار

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش، اطلاعات و نرم افزار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش، اطلاعات و نرم افزار    5 و 6 آذر 1393  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 37 عنوان مقاله تخصصی شامل 269  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش، اطلاعات و نرم افزار

Empirical Rapid and Accurate Prediction Model for Data Mining Tasks in CloudComputing Environments
ارائه يك مدل كارا براي تشخيص دلايل ترك تحصيل دانش آموزان
Introduce an object-oriented simulator for analyzing discrete events in smart buildings
بررسي و مقايسه عملكرد الگوريتم زنبورعسل مصنوعي و الگوريتم زنبورها با استفاده از توابع معيار
ارائه روشي براي شناسايي سرويس هاي وب در مهاجرت ازسيستم موروثي به معماري سرويس گرا


ارائه رويكردي جهت انتقال پايگاه هاي داده رابطه اي به ساختار آنتولوژيOWL
بهبود نتايج و عملكرد سيستم توصيهگر پالايش مشاركتي با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور مصنوعي
ارائه يك روش جديد در سيستم آزمون و كلاس موسسات آموزشي با استفاده از پردازش ابري
ارائهي مدلي جديد مبتني بر مدل مخفي ماركوف براي سيستمهاي پيشنهاد دهندهي آگاه از زمينه
Online Analyzing of Texts in Social Network of Twitter
An optimized approach for unbalanced big data categorizing using fuzzy clustering
Introduction of synthetic and non-synthetic trust recommender models in collaborative filtering
An Approach of Connectedness of users–items networks and recommender systems based on Collaborative filtering
A Distributed Approach for Spam Collection and Detection Using Honeypots
پيش بيني نوسانات قيمت نفت اوپك مبتني بر مدل مخفي ماركوف
آشكارسازي اهداف گسترده در برد توسط رادارهاي با رزولوشن بالا با استفاده ازتبديل هاف بهبوديافته
ارائه روشي مفيد و موثر جهت استخراج قوانين مثبت و منفي جالب با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
A New Method for Recommending Tags Associated with the Use of Discovering Relationships Among Tags
مروري بر روشهاي خوشهبندي موازي دادههاي حجيم مبتني برMapReduce
استفاده ازمحاسبات ابري در سيستم آموزش الكترونيكي
Proposing an Efficient Combination of Interesting Measures for Mining Association Rules via NSGA-II
A Review on Transforming of Relational Databases to Ontology Methods
پيش بيني رفتار مشتريان صنعت بيمه با استفاده از مدل مخفي ماركوف
Malware Detection Using Hidden Markov Model based on Markov Blanket Feature Selection Method
زمانبندي مجدد پرواز بعد از اختلالات با استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات
الگوريتم پالايش مشاركتي به كمك گرافهاي نزديكترين همسايه
A recommender system based on trust and semantics in collaborative systemsusing a new measure of association
بهبود كارايي سيستم هاي تشخيص نفوذ مبتني بر تشخيص ناهنجاري به وسيله تركيب خوشه بندي و دسته بندي
استفاده از يادگيري گروهي در سيستم تشخيص هويت بر مبناي عنبيه
The Improvement of Accuracy of Gene Expression Data classification with Gene Ontology
يك سيستم توصيهگر وب مبتني برخوشهبندي فازي
سيستم تشخيص نفوذ فراخوانهاي سيستمي مبتني بر مدل مخفي ماركوف
الگوريتم خوشهبندي تكاملي در سيستمهاي پيشنهاد دهنده مبتني بر مشخصات فردي و ويژگيهاي زماني
Improvement of Recommender Systems using Confidence-Aware Trust
Multiple sequenc e alignment using biological features classification
Intrusion detection system based on HMM with fuzzy inference
A trust prediction approach by using collaborative filtering and computing similarity in social networks

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید