امکان دریافت مقالات کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا

 

http://www.callforpapers.ir/

کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا   26 آذر 1393  توسط موسسه سفیران فرهنگی مبین  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 197  عنوان مقاله تخصصی شامل 2688  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا

ارزيابي كارآيي قرارگاههاي رفتاري طراحي شده در پارك گياه شناسي دانشگاه تبريز
الزامات بكارگيري دفتر مديريت پروژه در سازمانهاي پروژه محور
بررسي برخي نمونه هاي توسعه پايدار در جهان و ايران
تاثير نور و روشنايي بر فضاهاي شهري
تحليل نظام برنامه ريزي و مديريتي شهري در كشورهاي توسعه يافته


حس مكان در واكاوي مكان هاي مقدس
عوامل تاثيرگذار بر سرزندگي خيابان هاي شهري
مديريت شهري و توسعه گردشگري در شهرستان بانه
مقايسه كاربري سنگ هاي مرجاني در بافت قديم و جديد استان بوشهر
نقش مديريت شهري در توسعه راهبردي گردشگري نمونه موردي شهر رشت
ارزيابي رضايتمندي شهروندان از خدمات رفاهي و امنيتي پارك هاي شهري نمونه موردي منطقه 6 اهواز
از چهارباغ تا ره باغ در مشهد
الفباي طراحي هنرها:مباني نظري تفكر ديداري و زبان ديداري
آسيب شناسي پروژه هاي مسكن مهر نمونه موردي:شهر جديد شيرين شهر
باز زنده سازي بركه ها در سطح شهر بيرم با توجه به موقوفه بودن آن ها
بررسي عوامل موثر بر مشاركت شهروندان در اداره امور شهري نمونه موردي منطقه 6 شهر تهران
بررسي رضايتمندي اقشار كم درآمد از طرح مسكن مهر در شهر ايلام
تاثير معيارهاي كالبدي_اجتماعي بر كيفيت زندگي شهروندان ساري
تأملي بر روند تخريب و تغيير كاربري اراضي كشاورزي در محدوده شهرها
تحليلي بر علل تخلفات ساختماني در شهر سردرود و راه حل هاي مقابله با آن
رويكردهاي بازآفريني مراكز شهري
ساماندهي پراكنش فضايي دفاتر خدمات الكترونيك شهري – مطالعه موردي:منطقه ي 7 شهر تهران
شهر پويا در زيبا شناسي هگل
طراحي نماي دو پوسته به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي در مسكن بوشهر
مشاركت مردم در توسعه شهري پايدار با حكمروايي شايسته
مفاهيم نهفته در زيارت در انطباق با طرح ره باغ هاي منتهي به حرم امام رضا(ع)
بازشناسي پارامترهاي اقليمي بر الگوي ساخت خانه هاي قديمي مطالعه موردي: خانه شربت اوغلي، قدكي و بهنام در تبريز
بازشناسي هويت شهر ايراني_اسلامي و جايگاه آن در مرمت مكانهاي تاريخي
بررسي سير تحول ساختار ستون در معماري ايران
بررسي كالبد مدارس ايراني از منظر معماري اسلامي و توسعه پايدار
بررسي نقش نماد گرايانه آب در فضاي باز معماري ايراني
تاثير حكومت ساسانيان بر فرم كالبدي معماري و شهرسازي ايران
تاثيرات جهاني شدن بر ساختار شهرهاي ايراني _اسلامي
ضوابط اسلام براي طراحي ابنيه و مساجد
مولفه هاي معماري پايدار در شهر ايراني اسلامي
هويت گمشده اسلامي معماري خانه هاي ايراني
بازشناسي مفهوم سرمايه اجتماعي در فضاهاي عمومي شهر ايراني_اسلامي با تاكيد بر نقش بازار (نمونه موردي بازار اصفهان)
بررسي مفاهيم تاثير گذار بر معماري خانه هاي سنتي ايراني
بررسي و تحليل نماي ساختمان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات استان بوشهر در منظر شهري
جايگاه كتيبه ها در معماري اسلامي و نقش آنها در بروز رفتارهاي عبادي
معماري ايراني و نقش حياط مركزي در ارتباط با توسعه پايدار
نگاه معناگرايانه ي رابطه انسان و طبيعت از منظر اسلامي
نماد پردازي اعداد در معماري اسلامي ايراني با تاكيد بر عدد چهار
بررسي ساختمان BRE نمونه اي كم مصرف با بهره گيري طراحي غير فعال
بررسي لزوم صنعتي سازي ساختمان در عصر حاضر
راهكارهاي توسعه پايدار توريسم در رامسر با استفاده از مدل SWOT
رويكردهاي نوين در مرمت شهري
ساماندهي مرمت شهري بافت فرسوده با رويكرد جلب مشاركت مردمي
كهن بافت ظرفيتي براي حركت به سمت الگوي شهر فرسوده نمونه موردي شهر آمل
مرمت و احياي حمام مكي آباد سيرجان به عنوان تجلي معماري بومي
مكانيابي بيمارستان تخصصي قلب بوشهر_با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
اثرات اجتماعي نوع كاربري زمين
امنيت اجتماعي لازمه ي تحقق شهر پايدار
بررسي افزايش نشاط اجتماعي با استفاده از هويت بخشي محلات (نمونه موردي: محله كوتي در بوشهر)
بررسي زيرساخت هاي فرهنگ بومي در توسعه گردشگري آبادان، با ايجاد موزه ي جنگ
بررسي مولفه امنيت در راستاي پايداري اجتماعي در بافت تاريخي شهر اردبيل
تاثير انتشار اصوات بر امنيت رواني ساكنان در فضاي مسكوني
مدل مفهومي سنجش كيفيت فضاي شهري با تاكيد بر بعد اجتماعي
نقش خانه در معماري بومي : نمونه موردي خانه اولياء در شهرستان كازرون
اثرات مبلمان شهري بر روابط اجتماعي
ارزيابي و تحليل ساختار فرهنگي_اجتماعي با رويكرد توسعه پايدار شهري مطالعه موردي:نواحي 1و5 شهرداري منطقه 7 تهران
بررسي توزيع فضايي_مكاني كاربري فضاي سبز منطقه چهار شهر ايلام
بررسي جامعه شناختي رابطه سرمايه اجتماعي و امنيت اجتماعي در فضاهاي شهري
بررسي نقش كيفيت فضاهاي باز شهري در افزايش تعامل اجتماعي شهروندان
تاثير جنگ تحميلي بر مهاجرت هاي روستايي و ايجاد حاشيه نشيني در غرب اهواز
توانمندسازي سكونتگاه هاي غير رسمي راهكارهاي در جهت دستيابي به مديريت شهري پايدار نمونه موردي:محله شاطر آباد كرمانشاه
سنجش ميزان توانايي تاثير كالبد بر ارتقاء تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري نمونه موردي شهر آبادان
طراحي محيطي در ايجاد فضاهاي شهري امن در راستاي كاهش نا هنجاري هاي اجتماعي محله دروازه شهر مراغه
نقش كليدي عرصه هاي فرهنگي در ارتقاء تعاملات اجتماعي در راستاي توسعه پايدار شهري
بررسي ميزان تاثير پذيري كيفيت فضاهاي فرهنگي بر افزايش تعاملات اجتماعي نمونه موردي فرهنگسراي نفت آبادان
خانه فرهنگ و هنر(تعامل جامعه)، برقراري پايداري اجتماعي در فضاهاي فرهنگ محور
ارزيابي پايداري اثرات اقتصادي گردشگري (مورد مطالعه: شهر محمودآباد)
اصول دستيابي به نماي پايدارشهري وكنترل صحيح خط آسمان
بررسي راهكارهاي بهينه سازي و ذخيره انرژي در عمارت حاج رئيس
بررسي طراحي اقليمي بافت بوشهر با رويكرد باد(نمونه موردي محله دهدشتي)
بررسي كاربري هاي تكنولوژي خورشيدي فتوولتائيك در جهت توسعه پايدار (مطالعه موردي: منطقه گردشگري طرقبه)
بررسي كالبدي بازار قديم بوشهر(نمونه موردي بازار حاج رئيس)
بررسي كمي كيفي كاربري ارضي شهر خرم آباد
مديريت شهري و توسعه گردشگري
اصول اكولوژي منظر و كاربرد آن ها در طراحي سبزراه (محور رودخانه اي در محمودآباد)
اقليم ،آسايش وكالبدنماي اصلي خانه هاي مازندران(نمونه: شهر آمل)
انرژي هاي نو، دودكش خورشيدي
بررسي جمعيت شهرنشين تا پديده شهرگريزي دركلانشهر اهواز
بررسي چگونگي طراحي فضاي چند عملكردي گورك سادات در بوشهر
بررسي عوامل موثر بر همگون سازي نماي ساختمان ها در شهرستان ساري
بررسي مطالعاتي برج آزادي
بررسي مگامال در تجارب جهاني، با تأكيد بر نقش گردشگري نمونه موردي: مگامال اكباتان تهران
بررسي و تحليل ساختار نظام شهرسازي در ايران
بناهاي تاريخي- توسعه شهري، تعامل يا تقابل مطالعه ي موردي مجموعه دخمه هاي مانكجي ليميجي هوشنگ هاتريا و گلستان بانوي شهر يزد 
تحليل شاخص هاي كيفي مسكن در بافت هاي فرسوده شهري (مطالعه موردي: محله آبكوه، مشهد)
تحليلي بر حكمروايي خوب در پايداري محله هاي شهري (نمونه موردي: شهر پيرانشهر)
تعامل توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي و توسعه پايدار شهري در كلانشهرها
توسعه متراكم، راهكار پايدار توسعه شهرها
ارزيابي الگوها و مدل هاي شاخص زيست اقليمي مؤثر بر آسايش انسان جهت دستيابي به معماري پايدار، مطالعه موردي استان گيلان (شهر رشت)
اصالت معماري ، راز جاودانگي و توسعه ي پايدار
بازخواني مفهوم معماري پايدار و توسعه پايدار در معماري ايران (نمونه موردي اقليم سرد و كوهستاني،تاقبستان كرمانشاه)
بازخواني مفهوم هويت پايدار و هويت در معماري معاصر (نمونه موردي: تاقبستان كرمانشاه)
بررسي عملكرد سيستم هاي هوشمند در پردازش داده هاي محيطي با هدف كاهش هزينه و پايداري ساختمان
بررسي مصالح ديوارهاي منازل بومي محله بهبهاني بوشهر با رويكرد توسعه پايدار
بررسي و تحليل معماري پايدار در شهر جهرم بر اساس شاخص هاي ريزاقليمي ماهاني، زيست اقليمي ساختماني و شاخص دماي موثر
بررسي و تحليل نقش انرژي هاي نو در جهت دستيابي به معماري پايا دركشورهاي حوزه خليج فارس
بررسي الگوهاي پايداري در معماري خانههاي سنتي بروجرد
تحليلي بر اكوتوريسم شهر ياسوج با تاكيد بر توسعه پايدار
راهكارهاوتدابيربراي تحقق معماري سبزدرساختمان ها
شناخت تحليلي تغييرات كاربردي پشت بام خانه هاي سنتي در بافت قديم بوشهر وامروزي
طراحي معماري نيروگاه هاي هسته اي با رويكرد نقش كدها و استانداردها در آن، نمونه موردي ساختار الزامات ايمني در چيدمان معماري (EUR )
كاربرد شناشير در صرفه جويي مصرف انرژي ساختمان در بوشهر
كاربردهاي تكنولوژي نوين نانو در صنعت ساختمان
عوامل موثر بر طراحي مسكن اقليم گرا در بوشهر
اخلاق نمودي والا از آموزه هاي ديني در تحقق معماري اسلامي پايدار
ارتقاء هويت ايراني- اسلامي در شهرسازي و معماري محلات شهرهاي جديد(نمونه موردي: محله استاد شهريار«B7» شهر جديد پولادشهر اصفهان)
بازارهاي ايراني- اسلامي الگويي براي توسعه و شكل گيري مال ها
بايسته هاي طراحي زائرسرا، فضاهاي اقامتي زائران شهر مشهد
بررسي الگوهاي ظهور شخصيت پايدار ورودي فضاهاي مذهبي
بررسي تطبيقي سير تحول شعر و معماري سنتي ايران
بررسي سيستم هاي جذب مستقيم در طراحي بناهاي غير فعال خورشيدي
بررسي كاروانسراي مهدوي نراق
بررسي مساجد شهرستان نطنز
بررسي نوردر محله كوتي بافت قديم بوشهر
برنامه ريزي معماري و شهرسازي پايدار با تأثيرپذيري از بافت هاي اصيل ايراني-اسلامي (نمونه موردي: ميدان نقش جهان اصفهان)
تبيين مفهوم پرسپكتيو در معماري معاصر ايران
حمام بنايي عام المنفعه در فرهنگ ايراني-اسلامي
دستيابي به راهكاري در جهت احياي هويت سقانفارها
سكونت گاه شايسته در آيينه ي اسلام
مقايسه ويژگي هاي معماري موزه هنرهاي معاصر تهران و بنياد جان مايرو بارسلون
مقدمه اي بر هندسه و تناسبات در معماري كاروانسراي مهدوي نراق
اتصال بهينه در مهاربندهاي سيستم LSF بر اساس عملكرد لرزه اي با روش GA
ارزيابي شاخص خرابي لرزه اي سدهاي بتني وزني تحت زلزله دور و نزديك
ارزيابي فازي لرزه اي سازه هاي فولادي بر مبناي شاخص خرابي كمي وكيفي
بررسي اثرات مخرب ريزگردها بر محيط زيست شهر ايلام
تجديد حيات منظر فرهنگي روستاي حشويد با رويكرد به سيما و منظرشهري
سازه هاي نوين ساخت درراستاي الگوبرداري ازطبيعت
مقايسه عملكرد لرزه اي سيستمLSFمهاربندي شده و بدون مهاربند تحت زلزله دور و نزديك
نماي پنجم فضاي فراموش شده
ارزيابي ميزان رضايت شهروندان از كيفيت زندگي در شهربانه
بررسي متغيرهاي تأثيرگذار بر توسعه يافتگي شهر جديد انديشه
بررسي موانع و چالش هاي پيش روي مديريت شهري دراردبيل
بكارگيري جداره هاي دو پوسته در راستاي كاهش مصرف انرژي
تجزيه و تحليل شبكه شهري استان خوزستان با تاكيد بر شاخص نخست شهري
ساختمان هاي كم مصرف
سنجش ترافيك و نحوه ارزيابي ظرفيت شبكه معابر به وسيله سنسورهاي چشم الكترونيكي در مديريت شهري
سنجش رضايتمندي از كيفيت زندگي مبتني بر اصول زيست پذيري شهري نمونه موردي: منطقه 8 شهرداري شيراز- محله موردستان
فضاي شهري عرصه شكل گيري سرمايه اجتماعي؛ با تاكيد بر مولفه هاي شهرسازي اسلامي
نقش خلوت در تعاملات اجتماعي موجود در فضاهاي طراحي شده
نقش مديريت شهري در ايجاد فضاي سبز و محيط زيست شهري بر اساس اصول معماري پايدار
نگاهي به سير تحولات نظريه هاي برنامه ريزي شهري
اثرات حباب هوا و ميكروسيليس بر خوردگي بتن مسلح
بررسي اثر تاخيرات مجاز بر هزينه ها در پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي طرح شبكه آبياري و زهكشي دويرج)
بهينه سازي خوردگي در بتن مسلح
توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي و موانع پيش رو مطالعه موردي: محله مهديآباد(كتسبس) شيراز
ديوار برشي فولادي با بازشو بزرگ
كاربرد و توليد جداول بتني پرسي خشك
نقش ويژگيهاي جمعيتي بافت فرسوده شهري در نوسازي و بهسازي آن مورد مطالعه: شهر كرمان
ارائه الگويي پايه اي براي مديريت بحران شهري
ارائه الگويي جامع و اولويت بندي شده براي مديريت بحران
ارائه مدل مفهومي پدافند غير عامل براي ابعاد مكتب امنيت پايدار با آگاه سازي مردم،توسط رسانه هاي جمعي نو ظهور
بررسي شاخصهاي پدافند غير عامل درآمايش ساختمانهاي جمعي عمومي (مطالعه موردي شهر تهران)
بررسي مباني و تعيين اجزاي كاهش خطرپذيري مديريت بحران
بررسي منازعات ژئوپلتيكي اسرائيل با همسايگان مبتني بر دفاع غيرعامل
بهينه سازي ديناميكي براي بتن با كارايي بالا در سازه هاي بتني پدافند غيرعامل
راهكارهاي مديريت بحران با رويكرد پدافند غيرعامل
لزوم بكارگيري اصول پدافند غير عامل در برنامه ها و طرح هاي شهري
ملاحظات دفاع غيرعامل در محدوده شهري مراكز حياتي (مطالعه موردي؛ بررسي محدوده مجلس شوراي اسلامي)
ملاحظات دفاعي- امنيتي آمايش سرزميني (مطالعه موردي: جنوب شرق كشور)
ارائه راهكارهاي نوين جهت دستيابي به پايداري زيست محيطي شهري بر اثر آلودگي هوا و پديده ريزگردها
بررسي تعاملات اجتماعي در محله دهدشتي بافت قديم بوشهر
بررسي نقش كالبدي شهر در امنيت محيط با تاكيد بر رويكرد CPTED
توسعه پايدار و نقش آن درپايداري شهر
زيرساخت هاي شهري وپايداري شهر
طراحي پياده رو سينما سعدي تا پارامنت
كاربرد مهندسي ارزش در كاهش زمان و مقايسه با ساير تكنيك هاي كاهش زمان
واكاوي اصول معماري و شهرسازي پايدار در اقليم گرم و خشك
هويت كالبدي منظر شهر در تبيين نشانه هاي منطقه فرهنگي شيراز
اجتماع پذيري و اهميت آن در طراحي فضاهاي عمومي (نمونه موردي :كتابخانه مركزي ياسوج)
بررسي مقايسه اصل بهاي تمام شده فناوري نانو با سنتي (تحليل تئوريك در سيستم حسابداري)
تحليل خصوصيات معمارانه مسكن ايراني بارويكرد پايداري اجتماعي
بررسي مباني طراحي سكونت گاه سالمندان با رويكرد پايداري زيست محيطي و معماري سبز
بهينه سازي مقاومت فشاري بتن خود متراكم به روش شبكه سيمپلكس
تاثير عناصر معماري بر اشعار حافظ
معماري پايدار با تاكيد بر حقوق بين الملل محيط زيست
معماري زيرزميني، پاسخي به اقليم كوير در جهت بهينه سازي مصرف انرژي
نقش گرافيك محيطي بر هويت بصري شهر با رويكرد معماري پايدار
ارزيابي پدافند غيرعامل با رويكرد معماري پايدار(نمونه موردي: خانه هاي قدكي،گنجه اي تبريز)
ژئومورفولوژي زمين لغزه هاي حوضه صفارود
مقايسه شاخص خرابي لرزه اي سازه هاي LSF با سازه هاي فولادي و بتني با پلان هاي يكسان
استفاده از حياط مركزي معماري سنتي در معماري مدرن
بررسي اصول معماري پايدار در معماري سنتي خرم آباد (نمونه موردي: خانه آخوند ابو)
بررسي انواع ديوارهاي ذخيره سازي حرارتي وساز و كار آنها
برنامه ريزي انرژي در طرحهاي معماري با نگاه به معماري پايدار
پارك- دروازه نمونه موردي پارك جنگلي سرخه حصار
راهكارهاي دستيابي به معماري پايا در مناطق گرم و مرطوب ايران
ساختارهاي جانوري، الگويي در معماري
كاهش مصرف انرژي هاي فسيلي به وسيله جداره هاي ساختمان و تامين آسايش حرارتي ساكنين
گرافيك شهري و زيبايي شناسي در معماري پايا با توجه به زمينه گرايي
معرفي روش هاي تهويه غيرفعال و بهره گيري از انرژي باد در ساختمان
معرفي سيرانديشه هاي معماري بناي شهرداري رشت
نقش معماري درتوسعه صنعت گردشگري

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید