نمایه سازی مقالات دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر    3 مهر 1393  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در فسا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 307 عنوان مقاله تخصصی شامل 1987 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر 

ارايه الگويي جديد شارژ سريع براي باتري هاي ليتيم با استفاده از الگوريتم كلوني
اثر كاهش سد درين در ماسفت هاي گاليم نيتراد
طبقه بندي كامل نوع درخت با استفاده از داده هايlidar هوابرد و تصاوير CIR
شبيه سازي يك فيلتر ميان گذر مايكرواستريپ تنظيم پذير
طراحي رويتگر براي سيستم غير خطي با ورودي نامعلوم توسطCVX و LMI Toolbox
حفاظت ديستانس بر مبناي مدل پارامتر توزيع شده براي خطوط انتقال بلند
كاهش فرو پاشي واغتشاشات در شبكه هاي توزيع


روش خودكار استخراج مرزهاي داخلي و خارجي رگ در تصاوير اولتراسوند درونرگي
تشخيص مرزنواحي سايه داردرتصاويراولتراسوند درون رگي
بهبود عملكردDVRبا استفاده از اينورتر هفت سطحهMMCCبه منظور جبران سازي بيشبود ولتاژ در شبكه هاي توزيع نيروي برق
شاخص گذاري پويا و بازيابي متونXMLبا الگوريتم ماتريس چند بعدي توسعه يافته
طراحي مدار هاي تركيبي عملكرد بالا توسط مواد نانو الكترونيك همراه باcMOS
افزايش توانمندي سيستمهاي توربين گازي احياكننده با متراكمسازهاي هواي فشرده فاگ
بررسي حمله تحليل توان روي رمزهاي جرياني
مسائل مربوط به كنترل همزماني در پايگاه داده هاي موبايل
اثرات كنترل قدرت انتقال در سنسور موقت شبكه تلفن همراه
ديدها و ويرايش كردن آنها
متدي براي اعمال امنيت در سرويس گرايي
كشف سيستم هاي آلوده شده به بات ها
بررسي مشكل شكنندگي نقاط قطع در جنبه گرايي
ارائه راهكارنوين حفاظتي دركاهش سطح انواع جريان خطا درسيستم قدرت
آناليز اغتشاشات و پايداري سيستم قدرت با استفاده ازSVC
استخراج خودكار تومور مغزي و نمايش ۳ بعدي در تصاوير MRI
ارائه يك الگوريتم كارا براي تخصيص پوياي كارها در گريد داده با استفاده ازAHP
تعيين شاخصهايه كيفي قابليت اطمينان نرم افزار
سيستم هوشمند فيلتر كردن هرزنامه ها با استفاده از تركيب الگوريتم هايSMO و SVM
مدل بهينه شده شبكه عصبي براي تخمين هزينه پروژه هاي نرم افزاري با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوعه
كاهشهزينه توسعه نرم افزار با الگوريتم رقابت استعماري با نگرشي به قابليت اعتماد
تحليل ، طراحي وشبيه سازي فيلتر ماكرواستريپ تنظيم پذير
تحليل ، طراحي وشبيه سازي فيلتر مايكرواستريپ مينياتور 1.2 گيگاهرتز با تلفات كم با كوپلينگ مستقل الكتريكي و مغناطيسي
بررسي روش هاي سنتز الگوي تششعي آرايه با الگوريتم هاي فقط فاز phase only
تخمين مسير ورود با استفاده از يك نمايش پراكنده از بردارهاي كوواريانس آرايه اي
دامنه تلفيق شده القاء براي كاهش گلبرگ هاي فرعي و حفظ شدت ماوراء صوت در مركز آرايه
بهبود سيستم ارتباطيOFDMكد شده توسطLDPCدر شبكه بندي برق
بهينه سازي آنتن هاي دو قطبي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
ليتيوگرافي نانو جت فلش در ساخت سنسورهاي موج صوتي در پهناي باند كريستال هاي فتونيكيMZI براي مدولاتور 10 گيگا بيت بر ثانيه براساس زيربناي سيليسيم 100 ميكرومتري
پيش پردازش تصاوير پزشكي با روش LB_BS
استفاده از رايانش ابري در آموزش از طريق موبايل
كنترل بهينه قطار معلق مغناطيسي به روش تنظيم كننده مربعي خطي
كنترل قطار معلق مغناطيسي به روش كنترل مدلغزشي ديناميكي
ارائهروشي جديد در مسيريابي شبكههاي سيار موردي با بهبود عملكردپروتكل مسيريابيAODV
جايابيTCSC به منظوركاهش زاويه فاز استاتيكي در سيستم انتقال
الگوريتم كاهش حجم اطلاعات و داده ها با روش فشرده سازي بي اتلاف
استفاده بهينه از فضاي هارد با روش هاي فشرده سازي
بررسي روشهاي بهينهسازي نسلهاي مختلف شبكههاي تلفن همراه
خطي سازي تقويت كننده هاي قدرتRf با استفاده از تكنيك پيش اعوجاج ديجيتال حافظه چند جمله اي
طراحي كنترل كننده هوشمند وضعيت موتور الكتريكي جريان مستقيم با استفاده از شبكه عصبي تطبيقي خطي
جايابي ريكلوزرها وDGبا استفاده از الگوريتم ژنتيك
طراحي كنترل كننده مقاوم فيدبك خطي ساز براي سيستم غيرخطي الكتروپنوماتيكي استوارت 6dof
كنترل موتورهاي بدون جاروبك سه فاز در چهار ناحيه ي عملكردي و قابليت ذخيره سازي انرژي حاصل از اجراي ترمز احياي مجدد
طراحي روبات هوشمند دو بعدي براي تشخيص مكان چشمه هاي گاما
طراحي و شبيه سازي دي مالتي پلكسر1×17AWG با پاسخ طيفي مسطح با استفاده ازMMIو كاهش ميزان غيريكنواختي تلفات
زمانبندي كارها در محاسبات ابري
شبيه سازي عددي منحني جريان ٬ولتاژدرسلولهاي خورشيدي حساس شده به رنگ
كاربرداثر لايههاي كم اثرپذير ديودهاي ليزري
معرفي و مقايسه ادوات محافظت از ولتاژ اضافي مدارهاي الكترونيكي
تشخيص اسپايك هاي صرعي در نوارمغز با استفاده از فيلتر كالمن
مرورياجمالي برتوپولوژي هاي جغرافيايي پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هايVANET
بهبود لبه يابي در تصاوير با استفاده از تركيب قوانين استنتاجي فازي و الگوريتم تغيير يافته كني
بررسي و ارزيابي الگوريتمهاي قطعهبندي تصوير، با تمركز بر روشهاي مبتني بر ناحيه
شبيه سازي و ارزيابي عملكرد پروتكلهاي مسيريابيAODV ، OLSR ، GRPبا در نظر گرفتن استانداردهايIEEE 802.11a , 802.11g
مروري بر روش هاي بازشناسي ژست دست
بازشناسي بلادرنگ ژست دست با استفاده از گرامر مستقل از متن و تصادفي
ساخت كيبورد مادون قرمز
به كارگيري داده كاوي براي تشخيص تقلب در تراكنش كارت هاي اعتباري
مقايسه روش هاي پيشگيري از حمله ي رد سرويس در شبكه هايVoIP
استخراج اتوماتيك اطلاعات براساس آنتالوژي
بررسي اعتبارسنجي مشتريان بانكي با استفاده از داده كاوي
مروري بر حفظ حريم شخصي در داده كاوي توزيع شده
معرفي الگوريتم پيشنهادي داده كاوي با استفاده از تركيب خوشه بندي زنجيره اي ماركوف و اتوماتاي يادگير
مقايسه الگوريتمهاي موزيك و كاپون از ديدگاه قدرت تفكيك
مقايسه الگوريتم غذايابي باكتريايي و الگوريتم اجتماع پرندگان در همزمانسازي سيستمهاي آشوبي
تقويت كنندهي توان دوطبقهي كلاس J بر مبناي تكنولوژي گاليمنيتريد با راندمان بالا
مهاجرت ماشين مجازي در محاسبات ابري و رهيافت هاي آن
رهيافتي نوين براي تحليل اثر عدم قطعيتها در بيماري ام اس مبتني بر منطق فازي
روش جديد مسيريابي با هدف كاهص مصرف انرژي و كاهص ترافيك در ضبكه هاي حسگربيسيم
شناسايي فريبنامه هاي فيشينگ با استفاده از روش هاي يادگيري ماشين
طراحي و تحليل مبدل طول موج معكوس شده با استفاده از تقويت كننده نوري نيمه هادي
مروري بر روشهاي تعيين برنده در حراج تركيبي با استفاده از الگوريتم هاي فرا اكتشافي
كنترل فازي هوشمند جهت رديابي نقطه توان ماكزيمم ماژول هاي فتوولتائيك
سيستم تشخيص دود حريق با استفاده از پردازش تصوير و روش موجك
دستهبندي بيماران مشكوك به ضايعات سيستم استخواني بدن با استفاده از الگوريتم درخت تصميم QUEST
مقايسه كارايي پروتكلهاي مسيريابيDEEC وSEP ،LEACH درشبكههاي حسگر بيسيم
مروري بر موضوعات و چالشهاي طراحي پروتكلهاي مسيريابي درشبكههاي حسگر بيسيم
محاسبات گريد و سازمان هاي مجازي
جبران عدم تعادلIQ فرستنده و گيرنده تحت آفست فركانس حامل در سيستمOFDM باگيرنده تبديل مستقيم و با استفاده از الگوريتم وفقي
طراحي رينگ رزوناتور با دو حلقه رزونانسي با استفاده از بلور فتوني
كاربرد مجموعه هاي فازي شهودي در بازيابي تصوير براساس محتواي رنگ و روابط مكاني
رديابي ماكزيمم توان خروجي سلول هاي خورشيدي با استفاده از كنترل كننده فازي
مدلسازي انتشار امواج ميليمتري در فركانس 60 گيگاهرتس براي كاربردهاي داخل ساختمان
مدلسازي انتشار براي كاربردهاي شبكه هاي بي سيم داخل ساختمان
بررسي مقدار تلفات نفوذ و چند مسيرگي انتشار در يك محيط معمول اداري در باندفركانسي 06 گيگاهرتس
طراحي فرستنده گيرنده نوري
ارادئه يك الگوريتم هوشمند براي برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال
طراحي و تحليل تقويت كننده كلاسABصوتي سه طبقه تمام ديفرانسيليCMOS
طراحي تقويت كنندهLow power CMOSكم نويز باندگسترده با تكنيك حذف نويز
تحليل رفتار مبدل تشديديLLCدر حوزه زمان جهت بررسي عملكرد آن در روش كنترل كليدزني منقطع براي تغذيه بارهاي كوچك
ربات انسان نماي مكبر نماز با قابليت هوش مصنوعي جهت آموزش كودكان ونوجوانان
بازشناسي خطاهاي دروني از جريان هاي هجومي در ترانسفورمر توان
كنترل كننده ديجيتال به منظور كاهش رپيل ولتاژ خروجي يكسوساز باك تكفاز
A Novel Improved Buck Converter with Low Output Voltage Ripple
ارزيابي هزينه ارتباطي و توان مصرفي الگوريتمهاي نگاشت وظايف در شبكههاي روي تراشه
بررسي چارچوبCOBITبراي حاكميت فناوري اطلاعات در سازمان
تشخيص دقيق محل عيب در تجهيزات شبكه هاي توزيع برق با استفاده از تصاويرديجيتالي ترموويژن و تكنيك جدا سازي رنگ ها
تشخيص عيوب در موتورهاي القايي با استفاده از تبديل موجك بسته اي
تشخيص عيب گيربكس در موتورهاي القايي توسط تحليل سيگنال گشتاور بار با استفاده ازتبديل موجك بسته اي
بهبود الگوريتم هاي تشخيص لبه در فضاهاي رنگي
مقايسه ي الگوريتم هاي تشخيص لبه در فضاهاي رنگي مختلف
طراحي و ارزيابي الگوريتم مسيريابي در شبكه بيسيم زير آب مبتني بر امواج صوتي
شبيه سازي كنترلر يك سيستم غير ديناميك
طراحي سيستم كنترلي براي يك سيتم غيرپويابا استفاده ازروش زيگلر–نيكولز
بررسي مبد هاي رزونانسيLCCدر منبع تغذيهH.Vالكتروفيلترهاي ته نشين كننده
ارائه يك روش خوشه بندي انرژي گرا در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از آتوماتاهاي ياد گير سلولي
بررسي و مقايسهي رويكردهاي بهبود مصرف انرژي در مراكز دادهاي ابري با استفاده ازتكنيك مجازيسازي
پياده سازي بهينه الگوريتم Data Encryption Standard (DES) در مودCipher Feedback Mode(CFM)و استفاده از آن در پنهان نگاري اطلاعات در تصويرهمراه با ارائه يك شيوه جديد و كارآمد
اصول و فناوريهاي مجازيسازي در گوشيهاي همراه
پايش سامانه ي توان با روش ها ي شناسايي زيرفضايي بازگشتي
برآورد پراسنجه ها ي ژنراتور هماهنگ با كاربرد روش ها ي شناسايي زيرفضايي
برآورد گشتاور ميراگر براي پايش سامانه ي توان
بهبود كيفيت توان با استفاده از فيلتر اكتيو موازي مبتني بر كنترل كننده فازي
دگرسپاري عمودي ازWLANبه شبكه سلولي با استفاده از تكنيكهاي راديوشناختي
الگوريتم هاي نزديكترين همسايه بهبود داده شده تطبيقي
مشخصه نيازمندي هاي نرم افزار سيستم راي گيري الكترونيك
محاسبات كوانتومي
معماريSCADA
بهينه سازي دو هدفه ماكروگريد با الگوريتم مرسوم واصلاح شده ي غذايابي باكتري
بررسيERPمبتني بر Cloud
بررسي روش ها و چالش هاي آموزش الكترونيكي در حوزه پزشكي
پيشرفتهاي اخيردرحوزه خانواده رمزهاي قالبي simon
ارائه روش جديدي جهت تخمين حالت ديناميك در شبكههاي قدرت
پيش بيني سيگنال ECGبا استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
طراحي يك سيستم نورپردازي موزيكال ديجيتال
فيلتر زمان پيوسته مرتبه دو مبتني بر سورس فالور با توان 5.6 ميلي وات و پهناي باند 10 مگا هرتز و28,66dBm ،IIP3درپروسه CMOS 56 nm
كاهش اثرات غيرخطي تركيب چهار موج در سيستمWDM
حذف تاثير موقعيت منبع ثانويه بر توان ورودي مرجع يك سيستم كنترل فعال نويز
حذف فعال نويز مدلSISOبا استفاده از الگوريتمFiltered-XLMS
طراحي سيستم كنترل پرواز يك بالگرد با استفاده از روش كنترل پيش بين مقيد
ارزيابي عملكرد الگوريتمCSMA/CA در پروتكلIEEE 802.15.4
الگوريتم تكامل تفاضلي آشوبناك مبتني بر نگاشت كوانتومي براي مسائل بهينه سازي
استخراج خودكار ويژگي هاي چهره براي شناسايي صورت
مروري بر كارهاي گذشته: تشخيص سرطان سينه
بررسي و ارزيابي موتور دو آرميچره جهت بهبود راندمان سيستم محرك زيردريايي در سرعت هاي پايين
كنترل موتور دوآرميچره با استفاده از مد لغزشي تناسبي – انتگرالي
ارزيابي كارايي معماري سازماني با استفاده از شبكه پتري رنگي فازي
تشخيص حملات منع سرويس توزيع شده مبتني بر شاخص هاي تئوري اطلاعات ونظريه ي آشوب
مقايسهي عملكرد الگوريتمهاي رقابت استعماري و تكاملي تفاضلي در زمانبندي منابع محاسبات ابري
تشخيص بيماري قند با استفاده از تركيب سيستم استنتاج فازي سوگنو و الگوريتم كرم شب تاب
كنترل مقاوم عصبي ربات متحرك با استفاده از شناساگر عصبي
بهبود عملكرد كليد استاتيك در ميكروگريدها
طراحي كليد استاتيك ميكروگريد در برگشت توان
آناليز يكسوكننده هاي 48 پالس و كاربرد آن در هوافضا
ارائه الگوريتمي بهينه براي مسيريابي شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده ازBFO
ارائه ضرب اسكالر سريع جهت بهبود سيستمهاي رمزنگاري خم بيضوي
بررسي اثرSSSC وSVCدر ريز شبكهAC/DCهيبريد انرژي شامل انواع منابع توليدپراكنده همراه با كنترل هماهنگي لازم
مكان يابي ادوات فكتس باهزينه ي ثابت درسيستمهاي قدرت جهت بهبود پروفيل ولتاژ
نياز به يك قيد جديد در مطالعات ولتاژ/توان راكتيو جهت اطمينان از كنترل صحيح ولتاژ
استفاده از سيستمهاي اندازه گيري ماهواره اي فازوري بجاي رله ها در سيستم هاي قدرت
مروري بروي عملكرد چهارمين عنصر دوسويه اصلي مدار مقاومت با حافظه memristor در مدارات مختلف
اصلاح گاماي تصوير بر اساس ميانگين روشنايي تصوير
بهينه سازي شبكه برق روستايي با استفاده از منابع انرژي تجديد پذير و شبكه برق سراسري توسط نرم افزار هومر
Estimation of Power Factor for Residential Houses Using Interpolation Technique
بررسي اثربخشي وب معنايي بر ساختار كنوني وب
سيستم تشخيص نفود مبتني بر وب معنايي براي برنامه هاي كاربردي وب
كاهش افت ولتاژ ناشي از اتصال بار در شبكه توزيع به كمك پيل سوختي
بررسي ضرورت پيادهسازي سيستم مديريت امنيت اطلاعاتدر سازمانهاي دولتي مورد مطالعه مدارس علميه خواهران
مهندسي نيازمنديها در فرآيند يكپارچه رشنال
طراحي كنترل كننده فازي جهت معادلات ديناميك توربين بادي
اكتشاف منابع در شبكه هوشمند به وسيله ساختارهاي رويهاي
بررسي روش هاي خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از منطق فازي
تحليل پروتكل هاي امنيتي در مقابله با حملات اينترنتي به پايگاه داده بانك انصار
طراحي و شبيه سازي يك جبران سازسري سنكرون استاتيكي بدون ترانسفورماتور
معماري چند لايه در حفاظت از اطلاعات به روش قرار دادن اطلاعاتEmbedded رمزنگاري شده به صورت ضمني در برنامه Bindشده
بررسي معنايي مفهوم شباهت در سيستم هاي بازيابي تصوير
ساخت يك معياراندازه گيري شباهت معناگراي فازي به منظور كاربرددر سيستم هاي بازيابي تصوير
هوش مصنوعي در تكنولوژي آموزشي
تاثير آموزش به كمك كامپيوتر بر رشد خلاقيت دانش آموزان
بررسي رابطه بين تگرش نسبت به ارزش و ضرورت استفاده از فناوري اطلاعات وارتباطات با روحيه ي مشاركت جويانه و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه
طراحي توام ميكسر حلقه مقاومتي و تنظيم كننده ولتاژ خطي در كاربرد استخراج نرخ ضربان قلب به روش داپلري
ارائه يك الگوريتم مسيريابي قطعي فاقد بنبست براي همبندي MS-Recursive
بهينه سازي كدهايLDPCنامنظم براي سيستمهاي ارتباطيOFDMبرخط قدرت
كنترل ردياب مقاوم زيردريايي بدون سرنشين
آنتن شكافدار كوچك جديد داراي خاصيت حذف باند براي كاربردهاي پهن باند
محاسبه پارامترهاي سلول هاي فتوولتائيك با استفاده از الگوريتم تفاضلي تناقضي
ارائه معيارهاي نوين براي ارزيابي شبكه هاي اقتضايي از ديدگاه صحت و امنيت
امكان سنجي الكترونيكي كردن پرونده بيماران جهت سهولت ارتباطات بين بخشي
رمزنگاري تطبيقي عكس رنگي با استفاده از تئوري آشوب
بررسي عملكرد فيلتر كالمن توسعه يافته(EKF)و فيلتر ذره اي(PF)در تخمين فرآيندهاي تصادفي با مشاهدات نويزي.
بررسي عملكرد نيروگاه هاي آبي متوسط و كوچك و تاثيرات آن بر محيط زيست
بانكداري الكترونيك
معرفي تجارت سيار
حقوق و قوانين حاكم برتجارت الكترونيكي
چارچوبPKI و استاندارد X.509 در تبادل اطلاعات در اينترنت
بررسي و شبيه سازي آشكارساز نوري ساختار چاه كوانتومي چندگانه براي كاربرد هاي مخابراتي
بكارگيري كنترل كننده پيش بين براي كنترل رفتار آشوبناك موتور سنكرون مغناطيس دائم
تشخيص بيماري اوتيسم در كودكان از سيگنال صدا با استفاده از طبقه بندي كنندهSVM
ارائه روشي براي شناسايي كاربران خرابكار در سيستم هاي محاسبات داوطلبانه
ارائه يك معماري جديد جهت تركيب معنايي وب سرويس ها بر پايه طرح ريزي
رده بندي و مقايسه پروتكل هاي بهبود پخشدر شبكه هاي اقتضايي خودرويي
Remote Surgery by the means of Kinect camera and Google glass
بررسي بازده سلول خورشيدي لايه نازكCIGSدر مجاورت دو لايه اكسيد هادي شفاف ولايه بافرZnO و SnO2
مدل سازي سلول خورشيدي لايه نازكCIGS با لايهيInGaPاضافي
بررسي تآثيرات دما برخواص الكتريكي سلول خورشيدي فيلم نازكCIGS
طراحي تقويت كننده عملياتيCMOSبا بهرهگيري از شبكه هاي عصبي پرسپترون
طراحي يك سلول تمام جمع كننده توان پايين بر اساس مبدلCMOSاستاتيك
تقويت كننده كم نويز با خاصيت خطي بالا براي كاربردهاي 5 گيگاهرتز
ارائهي كنترل تطبيقي سيستم تهويه مطبوع به همراه تخمين تاخير در شرايط كاري متفاوت با رگولاتور خودتنظيم
بررسي شبكههاي بدني بيسيم براي كاربردهاي پزشكي
هوش مصنوعي وشبكه هاي عصبي
انتقال توان راكتيو بهينه براي بهبود پايداري ولتاژ با استفاده از الگوريم تفاضلي تناقضي
مسيريابي رباتيك هوشمند با استفاده از الگوريتم مورچگان تناقضي
كنترل جبرانسازايستايتوانراكتيو به منظور ميراسازي نوسانات ولتاژپايانه ژنراتور سنكرون با استفاده از قوانين فازي
الگوريتم تخمين جهت منابع با استفاده از روش زيرفضايي با قدرت تفكيك بالا
روش استخراج ويژگي در فضاي طيفي- زماني با توجه به جهت ميدانهاي پاسخ طيفي- زماني
مدلسازي و كنترل يك مدارRLCدر حالت آشوبگونه
بررسي اثرات نيروگاه بادي با ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم بر تلفات شبكه توزيع
ثبت تصاوير با استفاده از اشباع فضاي رنگيCIE Lu’v’
شهر الكترونيكي:از ايده تا عمل
عملكرد پروتكل مسيريابيDSRدر شبكه هايAd hoc
يك روش نوين درطراحيو بهينه سازي سلول تمام جمع كنندهتك بيتي با به كارگيري سلولGDIجهت كاهش تعداد ترانزيستورها و مصرف توان پايين
بررسي رفتار كاربران شبكههاي اجتماعي با علم داده كاوي مطالعه موردي شبكه فيس بوك
بكارگيري الگوريتم ژنتيك براي بهينه سازي CMOS LC-VCOديفرانسيلي درفركانس كاري5GHz
بهينه سازي مسائل عددي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ممتيك جديد
دسته بندي مدلهاي مداري برقگيرهاي اكسيد فلزي در مقابله با اضافه ولتاژها با زمان پيشاني مختلف
تشخيص هويت براساس عنبيه چشم با استفاده ازتبديل موجك وsvm
تخمين طيف در مخابرات مشاركتي روش مبتني بر چند آشكارسازي
هوش مصنوعي
مروري بر الگوريتمهاي خوشهبندي در شبكههاي حسگر بيسيم با استفاده از آتاماتاي يادگير
تاثير فناوري هاي نوين رسانه اي برموفقيت تلويزيون تعاملي
شناسايي گوينده بر اساس انتخاب ويژگي توسط ماشين بردار پشتيبان والگوريتم ژنتيك
كليدزني نوري كريستالهاي فوتونيك با بكارگيري موجبر مزدوج جديد و انشعابهاي غيرساختاريY
بررسي و شبيه سازي تاثير پارامترهاي زاويه پراش و زاويه انتقال بر راندمان كوانتومي سلول خورشيدي
افزايش راندمان كوانتومي سلول خورشيدي سيليكوني با استفاده از توري سطحي و انعكاس دهنده پشتي
افزايش پهناي باند نسل دوم حامل جريان براي استفاده در شبكه هاي بي سيم نوري
طراحي كنترل معكوس تطبيقي براي سيستم هاي حركت از راه دور
كنترل بهينه انرژي هاي تجديدپذير در ساختمان با استفاده از روش يادگيري تقويتي
بررسي كاربرد روش هاي نوين كنترل يادگير تكرارشونده در سيستمهاي دو بعدي
بكارگيري الگوريتمهاي يادگيري ماشين در شناخت ارقام دستنوشته فارسي
طراحي سيستم هدايت بهينه درفازنهايي جهت رهگيرهاي آشيانه ياب باجستجوگرراداري
درخت تصميم با قابليت يادآوري خاطرات
ارايه راهكاري نوين جهت ساخت نرم افزار بصورت امن تر
امنيت درشبكه هاي حسگر
مروري برتكنيكهاي داده كاوي درصنعت بانكداري
دستهبندي بيماران قلبي با استفاده از خوشهبندي فازي
ارزيابي كيفيت خدمات در شبكهWiMAXبا زيرساخت مترواترنت
بهبودكيفيت توان توسط dvr
بهبود پايداري ولتاژ باD-STATCOM
جبرانسازي كمبود و بيشبود ولتاژ با استفاده ازDVRمبتني بر اينورترZ-source
حذف نويز تصاويرMRIبا فيلتروينرو ضرايب زير تصوير تقريب در بسته هاي ويولت
بررسي حذف نويز تصاويرMRIمغزي با توابع مختلف ويولت درسطوح مختلف و مقايسه آنها با يكديگر
فيلتر حذف نويز بهينه شده بلوكي ميانگين غير محلي در تصاوير سه بعدي رزونانس مغناطيسي
نقش رايانش ابري در تجارت امروز
معرفي موثرترين اصول تست نرم افزار و ارزيابي معيار هاي پوشش منطقي براي توابع عادي فصلي
كنترل مود لغزشي ربات شش كابلي فضايي با در نظر گرفتن عدم قطعيت و اغتشاش
كنترل ربات شش كابلي فضايي براي رديابي مسير ديناميكي تحت قيود ورودي
مكان يابي بدون محدوده به روش بهبود يافته گام به گام بردار فاصله در شبكه هاي حسگر بي سيم
طراحي كنترلر هوشمند فازي سري با روش خطي ساز فيدبك دار و كاربرد آندر موتور سه بعدي
تكنيك كارآمد سريع و حافظه براي كاوش اقلام داده اي پرتكرار از يك مجموعه داده
بيشينهكردن تاثير در شبكههاي اجتماعي به كمك تغيير وضعيت پيوسته نودها
بررسي وضعيت پزشكي از راه دور در ايران
مقايسه و تجزيه و تحليل توپولوژي هايUPQC سه فاز چهارسيمه
بهساز يكپارچه كيفيت توان(UPQC)با دستگاه ذخيره ساز براي مسائل كيفيت توان
بهبود كيفيت توان مزارع بادي متصل به شبكه با بكارگيري بازياب ديناميكي ولتاژ
استفاده ازUPQCبراي بهبود كيفيت توان در شبكه هاي هوشمند يكپارچه
فوتولومينسنس در آناليز سطح و رابط
عملكردD-STATCOMبراي كنترل ولتاژ در شبكه هاي توزيع با يك استراتژي كنترلي جديد
افزايش بهره تبديل يك ميكسرسلول گيلبرتCMOSپهن باند با روش سوئيچينگ اندازه ترانزيستور
بررسي اثر دوپينگ و كاشت يونNa بر سلولهاي خورشيديCIGS
بازياب ديناميكي ولتاژ(DVR)مبتني بر ذخيره ساز انرژي مغناطيسي ابررسانا(SMES)براي جبرانسازي نوسانات ولتاژ
بررسي تغيير ضخامت لايهي جذب در عملكرد سلولهاي خورشيديCIGS
تخمين متغيرهاي حالت جبران كننده استاتيكي توان راكتيو(D-STATCOM)درراستاي كنترل نامتعادلي بار در پستهاي فشار قوي
پيشنهاد يك روش براي پوشش اطلاعاتي مورد نياز هستانشناسي آژانسهاي تهيه مسكن بااستفاده از گراف روابط و قابليتهاي وب معنايي در معماري سرويسگرا
الگوريتمي سريع براي استخراج قوانين وابستگي براي مجموعه اقلام بزرگ
رويكرد ماشين بردار پشتيبان تطبيقي جهت تشخيص بيماري ديابت نوع دو
ارائه روش پيشنهادي جهت بهبود دقت تشخيص بيماري ديابت نوع دو
بررسي و پياده سازي نرم افزار بازي تحت فناوري ابر
تشخيص تعداد انگشتان باز دست در تعامل انسان با رايانه
بهبود عملكرد نرخ تشخيص و دقت سيستمهاي تشخيص نفوذ با استفاده ازصفات موثر و برخي از الگوريتمهاي داده كاوي
بررسي و خوشه بندي نتايج ارزشيابي اساتيد دانشگاه با استفاده از داده كاوي
داده كاوي مشتريان بانك با استفاده از الگوريتم هاي خوشه بندي بهينه
مكان يابي عمليTCSCبا الگوريتم ژنتيك با استفاده از نمودارboost factor
تكنيك كارآمدوسريع كاوش الگوها بابيشترين طول ازجريان داده
معرفي استفاده از روش تحليل غير خطي به منظور طراحي اسيلاتورها در فركانس هاي بالا
كاربرد الگوريتم ژنتيك در بهينه سازيCMOS LC-VCO ديفرانسيلي درفركانس كاري2/4GHz
طراحي سيستم كنترل سيگنال هاي مديريتي در ايستگاه هاي راه دور از طريق پيام كوتاه موبايل
روشي براي پياده سازي حاكميت فناوري اطلاعات با استفاده همزمان ازVal و COBIT IT در پروژه هاي معماري سازماني
تقويت كننده لگاريتمي پهن باند فسفيد اينديوم
تخمين بهينه ذخيره چرخان مورد نياز ريزشبكه ها مبتني بر شاخص انرژي مورد انتظارتغذيهنشده
پيش بيني خسارت هاي آتي در بيمه ايران به وسيله داده كاوي
سيستم تشخيص چهره آنلاين تصاوير ويدئويي در شبكه هاي عصبي با احتمالات اصلاح شده
بررسي مديريت منابع در محاسبات ابري
بررسي روشهاي تخصيص منابع درمحاسبات ابري
كنترل فركانس ميكرو شبكه براساس سيستم هاي چند عاملي به روش بارزدايي
اينورتر SVPWM براي يك موتور تكفاز
انواع ساختار مبدلهاي استفاده شده براي راه اندازي موتورهاي القايي تكفاز
مقايسه و شبيه سازي اينورترهاي SVPWM و SPWM براي موتورهاي تكفاز
بهبود روش هيدرواستاتيكي اندازهگيري سطح مخازن گازوييل نيروگاه جهرم
مروري بر الگوريتمهاي خوشهبندي در شبكههاي موردي سياربا استفاده از اتاماتاي يادگير
الگوريتم كارابراي يافتن اقلام پرتكرار درجريان داده
بررسي، شبيه سازي و تحليل ليزرهاي چاه كوانتومي گسيل كننده سطحي براي كاربردهاي مخابراتي
بررسي روش هاي توسعه يافته ماشين بردارپشتيبان جهت بهبود دقت تشخيص بيماري ديابت نوع دو
تاثيرمنابع توليدپراكنده مجهز به ذخيره سازها روي شبكه هاي برق
پيشبيني ناباروري با استفاده از منطق فازي
تخصيص منابع و زمانبندي وظايف در محيط محاسبات ابري
بررسي صف RED بر روي دو پروتكلUDP و TCP
جداسازي تاج دندان از ريشه از عكسهاي بايتوينگ با استفاده از پردازش تصوير
پاكسازي دندانها از لثه از عكسهاي بايتوينگ با استفاده از پردازش تصوير
نقش فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي كامپيوتر، اينترنت بر توسعه كارآفريني

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید