نمایه سازی اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور  29 آبان 1393  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تیران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 92 عنوان مقاله تخصصی شامل 660 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

تنظيم پوياي سرعت يادگيري در الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
بهبودي بر طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم با فناوري تركيبي حسگر هاي En-ocean
بهبود زمان اجراي الگوريتم رمزنگاري تصوير برمبناي آشوب
بهبود زماني عمل رمزنگاري دوبعدي بر مبناي توابع آشوب
رويكردي نو در تشخيص بدافزار با تحليل مقايسه اي ساختارهاي داده در تصوير حافظه
ارائه يك مدل پويا و مبتني بر پنجره لغزان براي افزايش دقت در محاسبه اعتماد مستقيم
ارائه يك روش خوشه بندي جديد براي شبكه هاي حسگر بي سيم با الگوريتم ژنتيك
لچ مقاوم در برابر ذرات پرانرژي با تأخير و توان مصرفي پايين


بهينه سازي زمان پاسخ شبكه اجتماعي به كمك تقسيم و تكرار
تشخيص نفوذ در شبكه موردي با استفاده از روش هاي طبقه بندي
ارائه يك الگوريتم كنترل همروندي با مصرف انرژي بهينه در پايگاه داده هاي شبكه موردي سيار مبتني بر الگوريتم رقابت استعماري
ارائه روش جديد براي كشف حمله چاله خاكستري در مسيريابي AODV با كمك قوانين فازي
استفاده از رمزنگاري براي حل چالش امنيتي داده ها در بستر رايانش ابري
كلاسه بند گروهي جهت تشخيص حملات نفوذي در شبكه هاي كامپيوتري
ارائه يك روش جديد مسيريابي چندگانه با استفاده از الگوريتم AODV بر اساس معيار كيفيت كانالهاي مسير در شبكه هاي راديو شناختي
توسعه پوشش شبكه هاي بي سيم (WLAN) توسط رله هاي سيار با رعايت كيفيت سرويس (QOS) براي سيستم هاي سلولي
ارائه يك پروتكل مسيريابي خوشه بندي مبتني بر فاصله بهبود يافته در شبكه هاي حسگر بيسيم
پيشنهاد رويكردي جهت پياده سازي جريانسازي چندتصويري در شبكه هاي نظير به نظير
بررسي شبكه هاي عصبي مبتني بر سري هاي زماني، در مديريت كشف تقلب در شبكه هاي مخابراتيNGN
ارائه ي روشي انرژي گرا و جديد جهت كنترل توپولوژي و ناحيه تحت پوشش در شبكه هاي حسگر بي سيم با توجه به الگوريتم جستجوي هارموني
ارايه يك روش جديد در انتخاب سرخوشه توسط منطق فازي به منظور مصرف بهينه انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم
جريان سازي وفقي ويديوي زنده بر روي شبكه هاي نظير به نظير با كدگذاري لايه اي
ارائه يك روش جديد مسيريابي بر مبناي پروتكل DSR براي كمينه كردن تاخير انتها به انتها در شبكه هاي راديو شناختي
طراحي و ارزيابي يك روش نوين جمع آوري داده در شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر زنجير
مقايسه كارايي الگوريتم هاي C4.5، Random Treeو Random Forestدر تشخيص نفوذ
بهبود پروتكل PEGASIS در شبكه هاي حسگر بي سيم
بررسي و رتبه بندي پيامدهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات از ديد دانش آموزان (مطالعه موردي مدارس متوسطه مناطق حاشيه اي شهرستان زاهدان)
بررسي رابطه بين اجرا و پياده سازي فناوري اطلاعات و موفقيت پروژه هاي برون سپاري در شهرداري اصفهان
بررسي تاثير كيفيت نرم افزار در موفقيت تجارت الكترونيك بنگاه به بنگاه (مطالعه موردي سامانه مديريت حمل كالا در شركت پست)
بررسي رابطه بين نگرش نسبت به ارزش و ضرورت استفاده از شبكه ي بي سيم با روحيه مشاركت جويانه و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان شوشتر
بررسي تاثير مديريت دانش بر بالا بردن كيفيت و بهره وري خدمات در اداره آموزش و پرورش شهرستان دورود
ارائه يك روش جديد خوشه بندي فازي جهت بررسي دانشجويان دريك محيط آموزشي
تنوع نگرش دانش آموزان در استفاده از فناوري اطلاعات در مدارس هوشمندمطالعه موردي: مدارس شهرستان ساوه
عوامل موفقيت تجارت الكترونيك از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور(مطالعه موردي : دانشگاه پيام نور مركز گنبدكاووس)
بررسي موانع كيفيت خدمات فناوري اطلاعات در پليس+10(مطالعه موردي استان چهارمحال و بختياري)
استانداردها و چارچوب هاي مديريت خدمات فناوري اطلاعات
بررسي رابطه بين كاربردهاي فناوري اطلاعات با اثر بخشي سازماني (مطالعه موردي: اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان)
بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته كامپيوتر دانشگاه هاي استان البرز
مروري بر عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي معماري سازماني
ارائه چهارچوبي جهت تبيين نقش فرهنگ سازماني و فناوري اطلاعات در ارتقاي تسهيم دانش
طراحي، پياده سازي و ارزيابي كيفي نرم افزار ثبت اطلاعات قراردادهاي تحت وب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بر اساس متدولوژي RUP از منظر كاربران
ارائه يك سيستم فازي به منظور شناسايي و جداسازي وب سايت هاي تبليغاتي فارسي زبان
تخصيص منبع پويا به منظور كاهش انرژي مصرفي در مراكز داده رايانش ابري
ارائه تحليلي از الگوريتم هاي تعادل بار در سيستم هاي توزيع شده با استفاده از پارامتر هاي كيفي
ارائه سيستم توصيه گر مبتني بر كاوش استفاده از وب در دو فاز برخط و برون خط
ارائه روشي جهت بهبود كشف وب سرويس به صورت توزيع شده با استفاده از روش هاي نظير به نظير
GTMS مدلي جديد جهت بهبود امنيت در سيستم هاي گريد با استفاده از مديريت اعتماد
مقايسه روش هاي زمانبندي كارها در محاسبات ابري با استفاده از كلودسيم
ارائه روشي جهت كشف وب سرويس با استفاده از آنتولوژي در وب معنايي
امكان سنجي پياده سازي رايانش ابري براي سيستم جامع گلستان در دانشگاه پيام نور
الگوريتم زمان بندي به منظور توزيع زير وظايف در محيط گريد با استفاده از روش هاي تصميم گيري و با هدف ايجاد تعادل بين درخواست هاي كاربران و مديران سيستم
ارائه روشي نوين براي زمان بندي كار در محاسبات ابري با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
ارائه يك روش تركيبي توصيه گر با استفاده از پروفايل هاي كاربران در شبكه هاي اجتماعي
پيشنهاد روشي براي زمان بندي مجدد درخواستها براي حفظ كارايي در گريد
ارائه روشي جهت پيمانه اي كردن آنتولوژي هاي بزرگ در وب معنايي با استفاده از الگوريتم كروسكال جهت استفاده مجدد
تخصيص هوشمندانه سرويس دهنده مناسب در سيستم هاي توزيع شده گريد
بكارگيري الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات در خوشه بندي نتايج جستجوي اطلاعات كاربران اينترنت با توسعه نرم افزار Weka
ارائه يك راهكار براي تكرار بهينه محتويات در شبكه هاي تحويل محتوا
چارچوبي براي بخش بندي هسته سلولهاي سفيد خون در تصاوير خون ميكروسكوپي با استفاده از پردازش تصوير ديجيتال
انتخاب موجك مناسب براي كاربرد تجزيه سيگنال گفتار
تشخيص جنسيت از روي تصوير چهره افراد با استفاده از يك روش كارآمد
ارائه يك روش جديد رمز نگاري و واترماركينگ در حوزه مكان و بررسي مقاوم بودن آن
موازي سازي سيستم هاي بازيابي تصوير مبتني بر بلوك بندي تصوير
كاربرد شبكه عصبي RBF و ANFIS در پيش بيني مسافرت هاي شهري
ارائه يك روش مقاوم براي واترماركينگ تصاوير ديجيتالي با استفاده از تبديل كسينوسي گسسته
بررسي كارايي سيستم فيلترينگ هرزنامه مبتني بر يادگيري ماشين با كاهش ابعاد خصيصه
واترماركينگ تصوير در حوزه تبديل ويولت و مبتني بر دنباله هاي آشوبناك
تشخيص بيماري مالاريا در خون با تابع موجك و ماشين بردار پشتيبان
بررسي شبكه عصبي تك بازگشتي ساده و موثر براي تحقق بخشيدن حافظه انجمني بر اساس بهينه سازي خطي
ارائه يك روش جديد بهسازي گفتار مبتني بر روش تفريق طيفي و تغيير در اندازه طيف و فاز سيگنال نويزي
ارائه يك روش واترماركينگ غيرقابل مشاهده تصاوير ديجيتالي رنگي با استفاده از تجزيه مقدار منفرد
تخمين موقعيت روبات در يك شبكه سنسوري با استفاده از عامل هاي متحرك
استفاده روش تركيبي الگوريتم NSGAII تصحيح شده و نظريه بازيها براي بهينه سازي يك سيستم مهندسي
بكارگيري فيوژن فازي بر روي داده هاي حسگري در حوزه سلامت
پيش بيني سري زماني آشوبي با استفاده از تركيب نتايج پيش بيني كننده خطي و شبكه عصبي غيرخطي Elman
طراحي و كنترل ربات مسيرياب و مين ياب به روش كنترل فازي جهت عبور سربازان از مناطق مين گذاري شده
ارائه يك روش جديد مبتني بر شبكه عصبي فازي براي تخمين تابع
تشخيص و آناليز خط سير، سرعت و شتاب اشياء متحرك ترافيكي با قطعه بندي فازي اشياء متحرك
ارائه يك الگوريتم جديد براي خوشه بندي در شبكه هاي سيار موردي بر اساس اتوماتاي يادگير
نمايش و كنترل حركت يك گروه از روباتها در قالب يك سيستم پيچيده با استفاده از مدل محاسب آتاماتاي سلولي
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در دسته بندي خودكار اسناد متني
تشخيص حروف دست نويس فارسي با استفاده از تبديل هاف
الگوريتم نهان نگاري سيگنال گفتارفارسي به كمك تبديل موجك گسسته
خلاصه سازي متون با استفاده از تلفيق روش هاي معنايي و نحوي به منظور افزايش كيفيت و بهبود زمان
تركيب الگوريتم ژنتيك نخبه گرا و شبيه سازي تبريد براي يادگيري نقشه هاي شناختي فازي خاكستري
بهبود سرعت و دقت ردياب پوياي سه بعدي به روش بينايي استريو به منظور سنجش موقعيت و سرعت شي متحرك
ارائه يك شبكه عصبي تعميم يافته به منظور بهبود تشخيص هويت افراد از روي راه رفتن
بررسي ويژگي هاي الگوريتم ژنتيك در شناسايي نرخ كرنش فولاد API-X70
ارائه راهكاري نوين در مديريت ايمني غذا با استفاده از روش تركيبي استدلال مبتني بر مورد و منطق فازي
تشخيص چهره با استفاده از ويژگي هاي SIFT
مقدمه اي بر شناسايي گوينده مبتني بر ضرايب MFCC و مدل سازي آماري
نهان كاوي تصاويرديجيتال مبتني بربلاك بندي بااستفادها زروش همپوشاني بلاك ها

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید