مشاهده مقالات اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و آلودگی های شهری

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و آلودگی های شهری

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و  آلودگی های شهری  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و  آلودگی های شهری  30 آذر 1393  توسط شرکت پندار اندیش رهپو و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 16 عنوان مقاله تخصصی شامل 173 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و  آلودگی های شهری

عوامل اجتماعي موثر برمديريت پسماند شهري
حذف جيوه از پسابهاي نيروگاه هاي حرارتي به روش اسمز معكوس RO
بررسي و تحليل ضرورت فضاي سبز شهري در محيط زيست پايدار
كاهش اثرات آلودگي صوتي بر جوامع شهري با كاربرد آسفالت متخلخل
اثرات مخرب زلزله در ايجاد آلودگي شريانهاي حياتي شهري
سنتز جاذب جديدMnO2بر روي بستر پلي اكليرونيتريل جهت جداسازي يون سزيم محلول
بررسي اثر نحوه ساختار كريستالي جاذب سنتز شدهH.C.F.C-PAN درحذف يون سزيم


ارزيابي عملكرد گرانول هاي كامپوزيتي سديم تيتانوسيليكات با بستر پلي اكريلونيتريل جهت حذف راديونوكليد137Cs
بررسي كيفيت رواناب شهر نيشابور از لحاظ مصارف كشاورزي، شرب و صنعت
برآورد سهم طبيعي و انسان ساخت فلزات سنگين در خاك هاي سطحي مجاور بزرگراه وحدت شهر شيراز
بررسي كيفيت پساب تصفيه خانه شهر دهلران جهت آبياري
ارزيابي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در شهر زاهدان
بررسي شدت و روند سالانه گرد و غبار در استان ايلام
تحليل سينوپتيكي- آماري رخداد گرد و غبار در شهر اهواز
بررسي اثرات پرتو گاما در شدت تابش و سطوح رطوبتي متفاوت بذور ماش رقم پرتو بر عملكرد و اجزاي عملكرد
تحليل روند وقوع طوفانهاي گردوغباري در نيمه غربي ايران ، پيامدها و خطرات زيست محيطي آنها مطالعه موردي استان ايلام

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید