انتشار مقالات اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی در مرجع دانش

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی 31 خرداد 1393  توسط شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در رشت برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 302 عنوان مقاله تخصصی شامل 4201 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی

 بررسي انگيزه هاي خريد مصرف كنندگان ايراني
 تأثير مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصي (مورد مطالعه منتخب كشورهاي OECD)
 بررسي تأثير بهبود فضاي كسب و كار در اثر بهبود كيفيت نهادها بر رشد و توسعه بخش خصوصي
 بررسي رابطه متقارن بين اندازه اقتصاد زيرزميني و تغيير در نرخ موثر ماليات در ايران (7531-7531)
 بررسي ديدگاه هاي پست كينزين در مورد رشد و توسعه اقتصادي
 تعيين ارتباط بين ارزش در معرض خطر var و بازده ماهانه پرتفوي بورسي شركت هاي سرمايه گذار در سهام شركت هاي بورسي تهران
 بررسي ارتباط بين نوبت كاري بر كيفيت زندگي كاري (مورد مطالعه: بيمارستان بعثت همدان)
 ارائه طرح جامع استراتژيك با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي (مطالعه موردي: يك شركت قطعه ساز خودرو)
 بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر ساختارسازمان


 آسيب شناسي شبكه هاي اجتماعي
 هوش سازماني جايگاه و خاستگاه آن
 Considering the influence of factors affecting implementation of knowledge management
 بررسي رابطه بين مديريت كيفيت فراگير و عملكرد بازاريابي مطالعه موردي (شركت نورد و لوله صفا شهرستان ساوه)
 بررسي رابطه بين ابعاد مديريت كيفيت جامع و بازاريابي مطالعه موردي (شركت نورد و لوله صفا شهرستان ساوه)
 اولويت بندي و رتبه بندي كلاس هاي آموزشي با استفاده از AHP و تاپسيس فازي (مورد مطالعه: موسسه آموزش عالي مهرپويان مشهد)
 تحريم اقتصادي عليه ايران، اهداف، راهكارها و چشم اندازها
 بازخواني ديدگاه مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي
 آسيب شناسي اعتياد: علل و عوامل آن
 تاثير سبك زندگي مدرن بر ذائقه ي خوراكي دانش آموزان دختر مناطق روستايي شهر اهواز
 بوروكراسي، فساد نيروي انساني و توسعه ي پايدار
 مديريت دانش، منابع انساني سازمان و آموزش عالي
 خلاقيت و نوآوري در سازمان و مديريت چگونه تاثير مي گذارد؟
 رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و عملكرد شركت
 رابطه تكانه هاي ليمت نفت و تغييرات شاخص كل در بورس اوراق بهادار كشور هاي صادركننده نفت اوپك
 حسابداري نوپاي محيط زيست در آغاز راه …
 كارآفريني و عوامل تعيين كننده آن در بخش دولتي
 تاثير استراتژي جسورانه بر شفافيت سود حسابداري و كيفيت گزارشگري مالي
 تاثير محافظه كاري حسابداري و عدم تقارن اطلاعاتي بر هزينه سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بازاريابي ويروسي ، مشكلات ، عناصر كليدي
 برنامه ريزي توليد زنجيره تامين تحت عدم قطعيت تقاضا از طريق بهينه سازي فازي
 بررسي عوامل مالي موثر بر نگهداشت وجه نقد در صنايع مادرايران: (صنعت فولاد ،سيمان وپتروشيمي)
 بررسي تاثير تسهيلات اعطايي بنگاه هاي زود بازده بر اشتغال زايي در استان اردبيل
 بررسي و تحليل روشهاي تدريس حسابداري با تاكيد بر يادگيري الكترونيكي
 تجزيه و تحليل نهادينه سازي اخلاق در سازمانهاي دولتي: مورد مطالعه شركت توزيع برق استان يزد
 بررسي اثرات حاكميتي شركت ها بر سياست هاي مالياتي
 طراحي سيستم ارزيابي عملكرد متوازن مديريت پروژه (PMBPAS) بر اساس استاندارد PMBOK و بكمك مدل BSC
 بررسي و تحليل سيستم پيشنهادگر اعتماد محور در شبكه هاي اجتماعي
 Designing a Recommender System in Zoo using Neural Network
 استخراج جذول كنترل فازي با استفاده از روشها و تكنيكهاي داده كاوي
 ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش و سودآوري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 تاثير محيط فروشگاه بر خريد آني
 مديريت ريسك در صندوق هاي سرمايه گذاري پوشش دهنده ريسك
 مديريت ريسك در مديريت كسب و كار
 بررسي اهميت مديريت ارتباط با مشتري دربانك ها
 مقايسه ارزش سهام بر اساس مدل اولسون و مدل P/E
 ارزيابي چارچوب مفهومي اندازه گيري حسابداري با رويكرد اسلامي (ارزش هاي جاري در برابر بهاي تمام شده تاريخي)
 P/E Model Used to Determine the Model of Stock Value and Compared with Ohlson Model (Case Study: Accepted Companies in Tehran Exchange Stock)
 بررسي تحولات بورس اوراق بهادار تهران همراه با بازارهاي موازي بهار
 تعيين مدل ارزش سهام بر اساس زنجيره ماركوف و مقايسه با مدل P/E
 بررسي توسعه و بهبود فرآيند مهندسي ارزش در صنعت مدرسه سازي استان يزد با نگرش مديريت دانش
 ميم و برند دو مفهوم در هم آميخته
 رابطه بين مديريت بر مبناي كرامت انساني و بهره وري سرمايه انساني در شركت مخابرات استان آذربايجان غربي
 نقش مهارت هاي مديران در ارتقاي عملكرد نيروي انساني (مطالعه موردي آموزش و پرورش شهرستان مهاباد)
 تعيين آسيب هاي جسمي ناشي از كار از نظر اصول ارگونومي در ميان اساتيد و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
 بررسي تأثير سازه هاي كيفيت روابط با مشتري بر وفاداري مشتريان «بازتابي از بخش آموزش عالي كشور»
 الگوسازي غيرخطي و پيشبيني سود هر سهم سال آتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (كاربرد شبكههاي عصبي مصنوعي و مقايسه آن با الگوهاي رگرسيون خطي و سري زماني)
 عوامل مؤثر بر پيشبيني سود هر سهم سال آتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 كار آفريني، عوامل و ديدگاه ها
 بررسي جامعه شناختي فرهنگ سياسي دانشجويان (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد)
 بررسي نقش زنان در توسعه سياسي جنوب كشور
 بررسي عوامل موثر بر پذيرش خدمات همراه بانك توسط مشتريان بانك صادرات يزد در سال 1392
 آموزش كارآفريني در نظام آموزش عالي ابزاري براي مقابله با تحريم ها
 بررسي تاثير اندازه هيئت مديره و عدم دوگانگي مسئوليت مدير عامل بر هزينه تامين مالي، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 تعيين رژيم حقوقي خزر راهي براي استفاده منابع آن در جهت توسعه اقتصادي ايران
 بررسي بازار دارائيهاي فكري در فرابورس ايران
 بررسي عوامل موثر برتوانمندسازي با تاكيد بر مدل كانگر و كانانگو
 بررسي عوامل تبيين كننده پذيرش مديريت ريسك توسط مديران سازمانهاي دولتي (مطالعه موردي : سازمانهاي دولتي شهرستان چالوس)
 نقش هورمون هاي مغزي در تصميم گيري سرمايه گذاران
 بررسي رابطه بين كيفيت حسابرسي و فرصت سرمايه گذاري با تاكيد برنقش تعهدات اختياري
 پيش بيني درآمدهاي مالياتي كشور با استفاده از مدل سري هاي زماني
 وضعيت درآمدهاي كشور طي سالهاي 1349 لغايت 1389
 ارتباط بين فضاي كسب و كار و جذب سرمايه گذاري خارجي با روش ضريب همبستگي و متد آنالز واريانس در كشورهاي منتخب
 هموارسازي سود و تاثير آن بر ريسك سيستماتيك
 هموارسازي سود و تاثير آن بر ريسك غير سيستماتيك
 بررسي چالش هاي ايجاد مهارت و تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران (با تاكيد بر هماهنگي اركان ها)
 بررسي نحوه اندازه گيري و گزارشگري كمي سرمايه اجتماعي در سازمان ها
 بررسي رابطه بين مديريت ريسك اعتباري و مديريت نقدينگي با سودآوري در نظام بانكي
 بررسي تاثير پياده سازي سيستم پشتيباني تصميم گيري DSS بر پيش بيني و كاهش هزينه هاي سازمان ها
 تبيين عملكرد بازرگاني شركت هاي توليدي استان گيلان با تأكيد بر استراتژي هاي بازاريابي در قالب يك مدل علي
 بورس و سرمايه گذاري
 تأثير استاندارد ISO 9001-2008 بر جو سازماني؛ تجربه مديريت تغييرات استراتژيك در يك سازمان
 شناسايي و رتبه بندي مؤلفه هاي فرهنگي حامي نوآوري در سازمان
 بررسي تأثيرات متقابل سرمايه اجتماعي و شاخص هاي بهبود عملكرد
 رابطه مديريت دانش مشتري (CKM) بر بهبود عملكرد سازمان در بين مديران و كارشناسان بانك مهر اقتصاد استان مازندران
 شفافيت گزارشگري مالي ديدگاه مبتني برقوانين درمقابل استانداردهاي مبتني براصول
 حسابداري منابع انساني
 بررسي رابطه بين ارزش ويژه برند و رفتار خريد مصرف كنندگان براساس مدل نت ماير (مطالعه موردي: شركت گندم دشت مشهد)
 Cost and time management of construction project: A study on Northern states of Iran
 مقايسه نقش سبك زندگي و سبك هويت در اقدام به اهدا درداوطلبان وغيرداوطلبان اهداي خون دراستان يزد
 شناسايي عوامل دروني و بيروني موثردر برنامه ريزي استراتژيك سازمان هاي پژوهشي
 تبليغات اينترنتي : دريچه اي به سوي بازاريابي نوين
 تجارت الكترونيكي: چشم انداز، رسالت،اهداف و استراتژي هاي آن
 بررسي رابطه سبك زندگي اسلامي با انطباق اجتماعي جوانان (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه يزد)
 بكارگيري نرم افزار الكترونيكي آزمون بدو خدمت كاركنان و تاثير آن در شركت كنندگان و كاهش هزينه هاي اداري و آموزشي
 ايجاد و گسترش بازار غيررسمي پوشاك دست دوم از ديد عرضه در ايران مطالعه موردي:شهرستان مهاباد
 بيكاري، رشد اقتصادي و قانون اوكان در اقتصاد ايران
 آيا افزايش يك نفر گردشگر درآمد ايران و تركيه را به يك اندازه افزايش مي دهد؟
 اهميت سرمايه فكري درسازمانهاي دانش محور براي كسب برتري رقابتي
 طراحي مدل كاربرد داده كاوي در مديريت دانش مشتري
 بررسي تاثير پياده سازي سيستم ماليات الكترونيك در سازمان امور مالياتي بر فرآيند ارائه خدمات مالياتي به موديان (مطالعه موردي: ادرات دارايي استان گلستان)
 بررسي رابطه بين هوش معنوي با خلاقيت دانش آموزان
 راهكارهاي حمايتي در جذب سرمايه گذاران خارجي به كشور
 عوامل ايجاد فشار عصبي در مديران و نقش آن بر عملكرد آنها در اداره آموزش و پرورش استان اردبيل
 بررسي رابطه بين اعتياد به كار و رفتار شهروندي سازماني در بين كارمندان ادارات شهر اردبيل
 بررسي رابطه ماهيت شغلي و تعهد سازماني در دانشگاه قم
 برداشت كارآفرينان از نقش استراتژيك مديريت مناتع انساني
 بازاريابي و راهكارهاي نوين افزايش فروش
 بررسي مفاهيم رقابت پذيري
 رقابت پذيري و نوآوري در فرآيند خصوصي سازي با تاكيد بر صنعت بيمه
 بررسي اهميت بازاريابي خدمات وارزيابي تطابق آميخته بازاريابي با نيازهاي مشتريان هدف
 نقش سرمايه در رشد اقتصادي و موانع پيش روي آن در ايران
 نقش يادگيري در تدوين استراتژي
 ارزيابي متغيرهاي زيست محيطي بر اساس مدل SWOT در مديريت پسماند شهري (مطالعه موردي: شهر صومعه سرا)
 تحليل پراكنش مكاني مراكز خدمات بهداشتي و درماني با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهرستان آستانه اشرفيه)
 نقش جذب دانش در نوآوري سازمان صدا و سيماي استان گيلان
 سيستم هاي پشتيباني دانش محور
 تحليل ابعاد توانمنديهاي فناورانه در صنعت غذايي ايران (تحقيق موردي:گروه توليدي وصنعتي زرماكارون)
 تعيين تاثير استقرار مديريت دانش بر تعالي سازماني كاركنان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
 نقش مشاركت عمومي در مديريت و عمران روستايي (مطالعه موردي : روستاي هوره، شهر سامان ، استان چهارمحال و بختياري)
 انتخاب مناسبترين استراتژي كلان با تلفيق فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) و رويكرد مبتني بر منابع (مطالعه موردي: شركت سايپا)
 تاثير تبليغات بر جذب مشتريان خدمات بانكداري الكترونيك (مطالعه مورد: بانك تجارت استان گيلان)
 بررسي جايگاه شركت كاله از ديدگاه مصرف كنندگان براساس مدل آكر
 واكاوي عوامل مؤثر بر خريدهاي آنلاين مشتريان ايراني در سال 1392 : مطالعه موردي: شهر رشت
 رابطه كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني در كاركنان بانك صادرات (مورد مطالعه شرق استان گيلان)
 بررسي تأثير مالكيت مديريتي بر عدم تقارن اطلاعاتي در هريك از مراحل چرخه عمر شركت
 بررسي وضعيت آموزشهاي مهارتي و نيازهاي آموزشي كاركنان (مطالعه موردي صنايع دريايي شهيد موسوي شهرستان خرمشهر)
 لزوم توجه به مهارت آموزي زنان در اشتغال و توسعه پايدار
 ارزيابي اثربخشي آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بر كارايي شغلي نيروي انساني
 معماري سرويسگرا و امنيت در آن
 بررسي تأثير مدرنيته بر روي سبك زندگي
 خلاقيت و نوآوري شرط بقاء سازمان ها در عصر حاضر
 فرهنگ سازماني بستر خلاقيت و نوآوري سازماني
 نگاهي تئوريك بر محافظه كاري از آغاز تا به امروز
 حسابداري و چشم انداز تحقيق وموانع روبروي آن
 Identification of Effective Key Variables associated with Purchase Decision on Performance of the Buyers (Case Study: ConstructionIronware Market of Guilan Province)
 اثرات تجارت غير نفتي و FDI در صنايع ISIC بر رشد اقتصادي در ايران
 The relationship between spiritual well being with quality of life on active and non active Tehran Sport and Youth officesemployees

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید