مشاهده مقالات سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی در بانک تخصصی مقالات

 

http://www.callforpapers.ir/

سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

مجموعه مقالات سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی  26 و 27 آبان 1393  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در قوچان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 521 عنوان مقاله تخصصی شامل 5563 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

بررسي كاربردهاي نوين نانوتكنولوژي در صنايع غذايي
بررسي خواص خوراكي عسل
ارزيابي عملكرد مديريتي در صنايع غذايي
جايگاه شير در تغذيه انسان
اثر خارق العاده شير شتر
توليد فيلم خوراكي ضد ميكروبي جهت مهار ليستريا مونوسايتوژنز در گوشت
تاثير افزودن آرد سنجد بر خصوصيات شيميايي كيك


مقايسه و بررسي خصوصيات شيميايي دو لسيتين هندي و ساخت داخل
كاربردهاي حرارت دهي مادون قرمز در صنايع غذايي
ا Dense Phase carbon dioxide و تاثير آن بر ميكروارگانيسم ها و آنزيم ها در صنايع غذايي
مطالعه تاثير شدت فراصوت در ميزان استخراج آنتي اكسيدانهاي عصاره گياه شويد خراسان
جايگاه عمل آوري و كاربرد جلبك هاي دريايي در ايران
Effect of ozone to increase the shelf life of fruits and vegetables
اثر افزودن روغن هاي گياهي (مارگارين و هسته پالم) بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي ماست پرچرب
اثر افزودن روغن هاي گياهي مارگارين و كنجد بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي پنير خامه اي
استفاد از پلاسماي سرد فشار اتمسفري در باكتري زدايي اشرشياكلي از شير
نقش پرتودهي در ماندگاري مواد غذايي و تاثير اشعه يونيزه بر كيفيت آن
تاثير عصاره زرشك بر زنده ماني باكتري هاي لاكتوباسيلوس اسيد و فيلوس در ماست پروبيوتيك طعم دار قالبي و همزده غني شده با عصاره زرشك و بررسي ويژگي هاي فيزيكو شيميايي آن
تاثير پوشش خوراكي كيتوزان و بسته بندي با اتمسفراصلاح شده بر افت وزني، سفتي بافت و خواص حسي فلفل دلمه اي به روش سطح پاسخ
خشك كردن برش هاي گوجه فرنگي توسط خشك كن رفركتنس ويندو و بررسي خصوصيات آن
تاثير امواج فراصوت بر ميزان استخراج عصاره ريوند چيني (Rheum palmatum)
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره ريوند چيني (Rheum palmatum) به روش DPPH
اثر روش استخراج بر ميزان فلاوونوئيد عصاره ريوند چيني (Rheum palmatum)
بهينه سازي استخراج تركيبات فنوليك از گياه ريوند چيني (Rheum palmatum)) با استفاده از امواج فراصوت
بررسي اثر خشك كردن با هواي داغ بر تغييرات محتواي فنلي و فلاونوئيدي سير كوهي (Allium ursinum L)
بررسي خواص امولسيفايري صمغ استخراج شده از گياه بومي چرخك
بررسي عوامل مؤثر بر خواص حسي و ميكروبي كفير
اثرات دما، زمان و غلظت محلول در خشك كردن اسمزي سيب زميني
بررسي پايداري حرارتي روغن فرا سودمند حاصل از روغن هاي بزرك، كنجد و روغن زيتون
بررسي ويژگيهاي كيفي روغن فرا سودمند حاصل از روغن هاي بزرك و روغن زيتون
بررسي پيش فرايند تركيبي فراصوت آبگيري اسمزي و خشك كردن تكميلي با هواي داغ بر شاخص رنگ خرمالو
بررسي پيش فرايندهاي فراصوت و آبگيري اسمزي و خشك كردن تكميلي با هواي داغ
بررسي وتميز كردن غشاءها در صنايع غذايي توسط فرآيند اولتراسونيك
مقايسه روشهاي خشك كردن هواي داغ و مايكروويو بر ويژگيهاي كيفي زردآلو
بررسي اثر اسانس بومادران (Achillea Santolina) بر خواص عبوردهي در فيلم نشاسته كاساوا
مروري بر نقش نانو جاذب ها در افزايش ماندگاري محصولات كشاورزي (مطالعه موردي قارچ)
بررسي اثر اسانس بومادران (Achillea Santolina) بر پارامترهاي رشذ اشرشيا كلي در فيلم نشاسته كاساوا
اندازه گيري خواص دي الكتريك عصاره گوجه فرنگي در فرايند استريليزاسيون با استفاده از امواج مايكروويو
تاثير امواج فراصوت بر رفتار جريان مستقل از زمان صمغ قدومه شهري
بررسي تاثير افزودن صمغ دانه قدومه شيرازي و كتيرا روي سينرسيس سس كچاپ با رويكرد بهبود كيفيت
بررسي تاثير افزودن صمغ دانه قدومه شيرازي و كتيرا بعنوان جايگزين طبيعي روي قوام سس كچاپ
بررسي آبگيري اسمزي ميوه ها و سبزيجات
كاربرد شيرين كننده طبيعي استويا به عنوان جايگزين ساكارز در نوشيدني پرتقال و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي آن
كاربرد امواج فراصوت در پاستوريزاسيون نوشيدنيها و تاثير آن بر خصوصيات كيفي و تغذيه اي
بررسي ظرفيت آنتي اكسيدان عصاره هاي مختلف اندام هوايي گياه گون اسبي
بررسي اثر روشهاي مختلف پخت روي تركيبات شيميايي (پروتئين-چربي-ماده خشك-خاكستر) فيله ماهي سفيد درياي خزر
اثر غلظت هاي عصاره چوبك بر ويژگي هاي شيميايي و حسي دونات در طي زمان نگهداري
افزايش كيفيت و ماندگاري دونات با كاربرد عصاره چوبك در فرمولاسيون آن
بهبود خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي دونات حاوي عصاره چوبك
ويژگي هاي آنتي اكسيداني دونات حاوي عصاره چوبك
اثر پيش تيمارهاي مختلف بر فرايند خشك كردن اسمزي
توليد و بررسي خواص فيزيكوشيميايي نشاسته پيش ژلاتينه گرانولي فسفاته و اتصال عرضي گندم با استفاده از روش حرارتي
مقايسه رفتار حرارتي نشاسته فسفاته گندم با نشاسته اتصال عرضي
بررسي تاثير افزودن صمغ هاي گوار و كتيرا روي سينرسيس ماست هم زده با رويكرد بهبود كيفيت
بررسي تاثير افزودن صمغ هاي گوار و كتيرا روي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي ماست هم زده
مقايسه تاثير دو روش شيكر و اولتراسوند بر خصوصيت آنتي اكسيداني عصاره گياه باريجه
بررسي تاثير شرايط مختلف پس از برداشت بر ضايعات انار
برسي تاثير به كارگيري صمغ دانه مرو بر روي دو ويژگي درصد مقاومت به ذوب و درجه صافي در بستني سنتي
اثر افزودن روغن هاي گياهي مارگارين و هسته پالم بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي پنير خامه اي
تاثير فرايند حرارتي گندم بر خواص فيزيكوشيميايي كيك فنجاني
اثر جايگزيني نسبي كلريدسديم با كلريدپتاسيم بر خصوصيات ارگانولپتيكي خيارشور
اثر كاهش كلريد سديم بر ويژگيهاي بافتي محصول خيارشور
مقايسه ي اثر كلريد پتاسيم به عنوان جايگزين نمك كلريدسديم بر خواص حسي دو محصول خيارشور و كلم شور
رنگدانه هاي روغن زيتون: ساختار، سلامت بخشي و تأثير آن بر پايداري روغن زيتون
اسيدهاي چرب روغن زيتون با تأكيد بر اسيد اولئيك: اثرات سلامتبخش و اثر فرايندهاي نوين بر آنها
استفاده از اولتراسونيك در نگهداري محصولات لبني
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نشاسته فسفاته و اتصال عرضي سيب زميني در مقايسه با نشاسته طبيعي
كاربرد پوشش هاي خوراكي حاوي عصاره هاي گياهي در بسته بندي مواد غذايي
كاربرد پوشش خوراكي پروتئين آب پنير در حفظ كيفيت و نگهداري مواد غذايي
اثر غلظت هاي مختلف نشاسته اصلاح شده و ميكروكريستالين سلولز بر ويژگي هاي حسي كره كدو حلوايي به روش سطح پاسخ
تأثير افزودن فسفوريل كلرايد بر برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي نشاسته برنج
بررسي نقش واريته برنج در توليد نشاسته از آرد در روش استخراج قليايي
اثر فشار بالا روي آنزيم هاي مواد غذايي با نگرش كيفي
بررسي اثر اسانس مرزه بر خواص مكانيكي و ضد ميكروبي فيلم هاي نشاسته سيب زميني
بررسي اثر اسانس مرزه بر روي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي فيلم خوراكي نشاسته سيب زميني
بررسي اثر اسانس مرزه بر خواص ممانعتي فيلم نشاسته سيب زميني
تهيه و ارزيابي فيلم هاي نشاسته سيب زميني حاوي اسانس مرزه به عنوان يك بسته بندي فعال
تاثير صمغ هاي زانتان ، آلژينات سديم، كربوكسي متيل سلولز در تركيب آرد اوليه بر تركيبات شيميايي ميگو سوخاري
بررسي تاثير برخي هيدروكلوئيدها بر جلوگيري از دوفاز شدن دوغ
بررسي اثر افزايش ايزوله پروتئين سويا بر روي فاكتورهاي رنگ رب گوجه فرنگي
بررسي امكان استفاده از آب پنير در توليد دوغ صنعتي
بهينه سازي جايگزيني تخم مرغ در فرمولاسيون كيك اسفنجي با استفاده از WPC و امولسيفاير و آنزيم ليپاز
تاثير جايگزيني تخم مرغ در فرمولاسيون كيك اسفنجي با استفاده از WPC
Effect of Vanillin on Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum and evaluation of its physicochemical and sensory properties in probiotics yogurt
كاربرد امواج فراصوت در سالم سازي مواد غذايي
اثر آنتي اكسيداني عصاره متانولي گياه پونه در پايداري اكسايشي روغن كانولا طي شرايط حرارت دهي
جداسازي و خالص سازي اسانس گياه درمنه ديفوزا (Artemisia diffusa) به روش كروماتوگرافي گازي
سير تكاملي خشك كن هاي خورشيدي در صنايع غذايي
مروري بر دستاوردها و كاربردهاي انرژي خورشيدي در صنايع غذايي
Investigation on ultrasound-assisted extraction of three effective parameters on coloring ability of Saffron edible extract
استفاده از فناوري تركيبي خشك كردن و انجماد بر روي خواص فيزيكو شيميايي گوجه فزنگي
تعيين خصوصيات فيزيكي دانه كلزا رقم هايولا 308
A New Method for Omitting Switch Circuit of PEF (Switchless PEF). Running Title: A New Method for Omitting Switch of PEF
بررسي ويژگي هاي كيفي نوشيدني گردو حاوي غلظت هاي مختلف صمغ گوار
كاربرد ماده زائد جامد پوست ميوه كيوي در تصفيه پساب هاي صنايع غذايي حاوي فلزات سنگين
تصفيه پساب كارخانجات نوشابه سازي با كمك گرفتن از روش تصفيه پيشرفته جهت استفاده مجدد پساب براي پرورش ماهي كپور با بهره مندي از مدل Stella
تاثير صمغ هاي زانتان ، آلژينات سديم، كربوكسي متيل سلولز در تركيب آرد اوليه بر پروفايل اسيد چرب ميگو سوخاري
بررسي اثر ضخامت و تعداد لايه فيلم بسته بندي بر پايه LDPE به منظور افزايش زمان ماندگاري بادام زميني بسته بندي شده
The Effect of soy-protein isolate on the tomato paste viscosity by using response surface methodology
تعيين پارامترهاي سينتيكي واكنش اكسايش روغن گردو با آزمون رنسيمت
ارزيابي ميزان جذب روغن ناگت گوشت سرخ شده به روش عميق تحت تاثير: افزودن آرد لوبيا قرمز، صمغ كتيرا، دما و زمان
تاثير پوشش خوراكي آلژينات سديم غني شده با عصاره چاي سبز (Camellia sinesis) برماندگاري فيله ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) طي نگهداري در دماي 18- درجه سانتيگراد
بررسي استفاده از فيبرخوراكي در طعم، ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و ميكروبي از طريق كاربرد خمير كرفس در فرمولاسيون پنيرسفيد فراپالايش
بررسي تاثير افزودن سولفات منگنز در استارتركالچر تجاري AmiGen-101 بر زمان كاهش گرمخانه گذاري و خصوصيات ارگانولپتكي
بيسكويت رژيمي با آرد چاودار
بررسي اثر استفاده ازمخلوط هاي نيمه آماده و نوع بسته بندي بر بهبود كيفيت و ماندگاري نان بربري
بهينه سازي فرايند توليد پودر دوغ با خشك كردن كف پوشي به روش سطح پاسخ
بررسي اثر آنتي اكسيداني عصاره سداب در روغن آفتابگردان
استخراج و اندازه گيري عصاره فنولي گياه سداب به دو روش غرقابي و امواج مايكروويو
مطالعه فعاليت آنتي اكسيداني عصاره سداب با آزمون هاي مختلف
ارزيابي خواص ضدميكروبي عصاره گياه گلپر در طي نگهداري سس مايونز
تأثير استفاده از عصاره گياه گلپر بر ميزان pH و اسيديته سس مايونز
مطالعه و بررسي اجزاي تشكيل دهنده سس مايونز حاوي عصاره گياه گلپر
تاثير امواج فراصوت به عنوان جايگزين پاستوريزاسيون حرارتي بر خصوصيات فيزيكوشيميايي نوشيدني پرتقال رژيمي حاوي استويا
مروري بر ويژگي هاي تغذيه اي و عملكردي استويا
اثر غلظت هاي مختلف صمغ گزانتان و كاراگينان برخصوصيات حسي نوشيدني پسته
كاربرد پوشش هاي خوراكي بر كيفيت محصولات سرخ شده سيب زميني
بررسي اثرافزودن كنسانتره كشمش گرد، پكتين و صمغ زدو بر ويژگي هاي حسي، ميكروبي و فيزيكوشيميايي ماست هم زده و نگهداري در شرايط سرد
مروري بر ويژگي هاي تغذيه اي و كاربردي بتاگلوكان
بررسي جايگزيني تيمارهاي مختلف زنجبيل و بادام در بهبود پارامترهاي كمي و كيفي كلوچه زنجبيلي سبزوار
تأثير افزودن زنجبيل و بادام بر خصوصيات كيفي و فيزيكوشيميايي كلوچه زنجبيلي سبزوار
بررسي تأثير آنزيم ترانس گلوتاميناز و ماده خشك شير بر خواص فيزيكوشيميايي ماست
تاثير افزودن كنجاله دانه گل مغربي بر خواص فيزيكوشيميايي و حسي كيك اسفنجي
بررسي ميزان تأثير اجزاي تشكيل دهنده كيك اسفنجي غني شده با كنجاله دانه گل مغربي بر روي محصول نهايي
بررسي اثر ضد باكتريايي فيلم نانو كامپوزيتي زيست تخريب پذير نشاسته/ پلي وينيل الكل- دي اكسيد تيتانيوم
جايگزيني تيمارهاي مختلف دارچين و فندق بر پارامترهاي كمي و كيفي كوكي لاهيجان
بررسي درصد استخراج و خصوصيات فيزيكوشيميايي روغن گردو
بررسي تاثير فرآيند اولتراسونيك بر ميزان تركيبات فنلي و قدرت آنتي اكسيداني عصاره گل گاو زبان
تعيين سطح كوفتگي سيب رقم (yellow delicious) در اثر سقوط از ارتفاع بر روي سطوح با جنس هاي مختلف با استفاده از روش پردازش تصوير
نوشيدني فراسودمند و رژيمي چاي سرد برگ زيتون برپايه قند استويا
بررسي كاربرد سبوس برنج در بيسكويت
بررسي كاربرد ضايعات حاصل از ميوه در كيك
Effect of Ultrasound and Diffrent Flour Addition In Batter on Quality of Deep Fat-Fried Chicken Nuggets
بررسي تاثير بالنگو شيرازي و امولسيفاير داتم بر خواص فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي و حسي كيك روغني كم چرب
بررسي عوامل موثر بر استخراج اسانسهاي گياهي به روش سيال فوق بحراني
بررسي اثر دوره نگهداري بر برخي خصوصيات فيزيكي پرتقال رقم والنسيا
نشاسته سيب زميني جاذبي مناسب براي حذف نيكل از پساب
كربن فعال تهيه شده از پوست ذرت ، جاذبي ارزان قيمت در حذف رنگ متيل بلو از پساب هاي صنعتي
Destruction of AFT by Ultrasound Treatment
بهبود كيفيت و افزايش زمان ماندگاري نان بربري با استفاده از صمغ و آنزيم
بررسي اثر دوره نگهداري بر برخي خصوصيات مكانيكي پرتقال رقم والنسيا
اثر جايگزيني شكر با ايزومالت و سوكرالوز بر خواص فيزيكوشيميايي و بافتي تافي رژيمي
بررسي خصوصيات ژئومتريك 13 رقم نخود
سورتينگ دانه هاي گندم با استفاده از پردازش سيگنال صداي برخورد
Manufacturing of a novel naturally carbonated fruit beverage
بررسي مقايسه اي كارايي استفاده از سيستم استنتاج نروفازي( ANFIS) و شبكه عصبي مصنوعي MLP در پيش بيني ميزان توليد محصولات غذايي
Application of Voice Recognition Technology in Sorting of Soybean Varieties
بررسي ميزان غير فعال شدن باكتري اشريشياكلي در مراحل مختلف فازي آن تحت اثر ميدانهاي الكتريكي پالسي قوي در مواد غذايي
بررسي روشهاي نوين استخراج تركيبات فنوليك به عنوان مواد واكنشگر در گياهان
بررسي استفاده ازت هاي غير پروتئيني به عنوان جايگزين براي پروتئين ( طبيعي ) در جيره نشخوار كنندگان و غير نشخوار كنندگان
مروري بر بسته بندي هاي ضد ميكروبي و مواد به كار رفته در آنها
روش هاي بهره گيري از ملاس در صنعت غذا
كاربرد اولترا سونيك در صنايع غذا و بسته بندي در صنايع غذايي
بررسي تغييرات Ph، اسيديته، خاكستر و سنتز پكتين درگوجه فرنگي گيلاسي در شرايط Map
بررسي استفاده ازن در صنعت غذا به عنوان جايگزيني براي كلر
بررسي تاثير امواج مايكروويو بر ميزان ويتامين c موحود در ورقه هاي كيوي خشك شده در مايكروويو و رطوبت باقيمانده در آن
بررسي و كاربرد هيدروكلوئيدها در محصولات پخت
بررسي پردازش تصوير در برنامه كشاورزي تحت محاسبات باكارايي بالا
كاربرد اسانس هاي گياهي در كنترل Rhizopus stolonifer عامل پوسيدگي نرم در هلو در شرايط درون شيشه اي
حل عددي مدل انتقال جرم در خشك كردن اسمزي برش هندوانه
بررسي اثر اسيد سيتريك برخواص فيزيكوشيميايي پنيرپيتزا
بررسي اثر فيبرهاي خوراكي (سيب و كرفس) بر خواص فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي بستني كم چرب
نقش آنزيم ها در فرآوري ماهي
بررسي غير اسيدي كردن روغن هاي خوراكي و روش هاي نوين آن
بررسي رفتار ترمو ديناميكي خشك شدن ورقه هاي كيوي وضريب نفوذ موثر آن طي فرايند خشك كردن با هواي داغ در خشك كن
تاثير پارامترهاي عملياتي بر كارايي فرآيند اولترافيلتراسيون شير
اثر هشت هفته مصرف آجيل سويا ، دانه شنبليله و مصرف همزمان آنها بر هورمون هاي LH، FSH و استراديول سرم و علائم شايع وازوموتوري در زنان يائسه
بررسي اثر اسانس رازيانه استخراج شده با امواج فراصوت بر خصوصيات بافتي، تصويري و ميكروبي نان باگت
بررسي تاثير افزودن آرد سنجد بر برخي از خصوصيات فيزيكي خمير كيك
بررسي خواص حسي كيك حاصل از افزودن آرد سنجد به فرمولاسيون آن از ديد ارزياب ها (پنليست ها)
مقايسه روغن و كنجاله حاصل از دو دانه ي روغني سويا و كلزا
مقايسه روغن و كنجاله حاصل از دو دانه ي روغني كنجد و آفتاب گردان توليد شده در مقياس صنعتي
كاربرد تكنولوژي نوين امواج فراصوت در صنايع لبني
كاربرد امواج فراصوت در ارزيابي ويژگي هاي رئولوژيكي آرد گندم
ارزيابي كيفيت يكنواختي رنگ در دانه هاي كشمش بسته بندي شده به كمك پردازش تصوير
دسته بندي و جداسازي كشمش ها در فرآيند سورتينگ به كمك پردازش تصوير
بررسي شاخص هاي آنتي اكسيداني در عصاره سه گونه جوانه گندم
تاثير زمان برداشت و خشك كردن در كيفيت ميوه عناب
بررسي ر آرد مالت جو و آرد سوياي فعال و آرد سوياي غير فعال بر خصوصيات نان بربري سبوس دار به روش پردازش تصوير
تاثير عصاره چاي سبز بر كيفيت چربي ماهي كپور نقره اي (Hypophtalmichthysmolitrix) به هنگام نگهداري در يخ
بررسي مقدار هگزانال در چيپس بعنوان شاخصي از اكسيداسيون ليپيديك با استفاده از تكنيك استخراج از فضاي فوقاني در يك ميكرو قطره – كروماتوگرافي گازي
بررسي تأثير آنتي باكتريايي عصاره گياه گزنه بر افزايش عمر ماندگاري ماهي قزل آلاي رنگين كمان شكم خالي نگهداري شده در شرايط سرد
بررسي تأثير آنتي اكسيداني عصاره گياه گزنه بر افزايش عمر ماندگاري ماهي قزل آلاي رنگين كمان شكم خالي نگهداري شده در شرايط سرد
توصيف ويژگي هاي ماده ي غذايي توسط روش آناليز NMR (رزونانس مغناطيسي هسته پروتون)در كنترل كيفيت فرايندهاي غذايي
Detection of Aflatoxin M1, Heavy metals (As, Pb, Hg, Cd, Al) and Polychlorinated Biphenyls in Demineralized Whey Powder Produced from Sweet Whey
اثر پوشش خوراكي كتيرا و عصاره شيرين بيان بر ويژگي هاي حسي و ميكروبي مرغ در دماي يخچال
Indirect-Passive Solar Dryer for Grapes
بررسي اثر اندازه و جهت بارگذاري بر برخي خصوصيات مكانيكي نارنج
بررس نقش فناوري هاي نوين در كنترل كيفيت صنايع غذايي
افزايش ماندگاري قارچ دكمه اي خوراكي با استفاده از شستشوي با اسيد اسكوربيك و پوشش دهي با پوششهاي خوراكي
تاثير عصاره ي رزماري بر ميزان بار باكتريايي ماهي كپور نقره اي (Hypophtalmichthys molitrix) به هنگام نگهداري در يخ
كاربرد اسانسها و عصاره هاي گياهي در صنعت غذا
بررسي خصوصيات فيزيكو شيميايي،رئولوژيكي و حسي پنيرهاي پيتزاي موزارلا و پروسس در طول دوره نگهداري
Determination of Sunset Yellow and Erythrosine in Binary Mixture Using Chemometric Methods
تأثير افزودن عسل وبره موم بر خصوصيات كيفي و فيزيكوشيميايي كيك يزدي
بررسي روشهاي تعيين تقلبات زعفران
بررسي اثر تيمارهاي مختلف بره موم وعسل بر پارامترهاي كمي و كيفي كيك يزدي
بررسي اثر تيمارهاي مختلف بره موم وعسل بر پارامترهاي كمي و كيفي كيك يزدي
بررسي پارامترهاي عملياتي بر كارايي فرايند نانوفيلتراسيون در تصفيه و بهبود خصوصيات پساب قند كارخانجات قندسازي
بزرسي پتانسيل حذف ماده گوگزدي بلانكيت (Na2S2O4) و بهبود خصوصيات شربت قند در كارخانجات قند سازي به روش نانو فيلتراسيون غشايي
مطالعه مقايسه اي بين روش هاي مختلف اندازه گيري گلوتن مرطوب
Effect of combine forward speed and grain moisture content on yield quality inharvesting stage for tarom and fajre rice cultivars
بررسي تاثير جايگزيني تيمارهاي مختلف زنجبيل و بادام برخصوصيات كيفي و فيزيكوشيميايي كلوچه زنجبيلي سبزوار
استفاده از پوششهاي بيوپليمري به عنوان راهي به منظور افزايش عمر ماندگاري آجيل ها
بررسي بسته بندي انواع ماهي در اتمسفر اصلاح شده
بررسي بهبود بخشيدن آرد با آنزيمهاي مختلف
اثر جايگزيني تيمارهاي مختلف دارچين و فندق بر خواص شيميايي كوكي لاهيجان
بررسي نقش سرد كردن غوطه وري بر ميزان كپك و مخمر، استافيلوكوكوس اورئوس و شمارش كلي ميكروبي لاشه هاي مرغ در كشتارگاه صنعتي شهر مشهد
بررسي اثر كود زيستي (ورمي كمپوست ) بر ويژگي هاي عملكردي گياهان دارويي
تاثير بيوتكنولوژي گياهي در آلرژي غذايي
ويژگي ها و تكنولوژي توليد فرآورده هاي لبني فراويژه
ارزيابي جنبه هاي مختلف نوشيدني سلامتي بخش كفير
تاثير خشك كردن به روش مايكروويو بر سنيتيك خشك كردن خرما
ديوار ترومب و كاربرد آن در ضد عفوني كردن هواي داخل ساختمان
ارزيابي قابليت توليد آفلاتوكسين در كپك هاي آسپرژيلوس موجود در پسته با تكيه بر شناسايي ژن هاي ساختاري و تنظيمي توليد آفلاتوكسين
بررسي تاثير استفاده از اسانس رازيانه در مهار رشد باكتري ليستريا
بررسي تركيبات فنلي و فعاليت آنتي اكسيداني اندام هوايي گياه گوش بره گونه كپه داغ (phlomis herba-venti L.subsp kopetdaghensis)
مطالعه برهم كنش پروتئين بتالاكتوگلبولين شير با پپتيد استخراجي از سفيده تخم شترمرغ توسط پراش پرتو رزونانسي جهت توليد فرآورده هاي شيري غني شده در صنايع غذايي
Effect of UV irradiation on quantity and structure of aflatoxins using HPLC, GC/MS and FT-IR techniques
Determination of Aflatoxin M1 in milk by High Performance Liquid Chromatography in Mashad-Iran in 2014
بازيابي واستفاده مجدد پساب ناشي از شستشوي ماشين آلات در صنايع به روش هيبريدي
Antibacterial activity of methanol extract from Cotoneaster nummularioides, Cynodon dactylon and Cardaria draba on typical food-born pathogens.
بررسي اثر استفاده همزمان جلبك و لجن فعال و تغييرات فشار فيلتراسيون به منظور تصفيه فاضلاب شهري و تسهيل فرايند بازگرداني آن به چرخه مصرف آب شرب
بررسي اثر عصاره آبي و اتانولي خرفه روي باكتري هاي پروبيوتيك (Lactobacillus acidophilus و Lactobacillus casei)
بررسي تاثير خواص فيزيكوشيميايي آبميوه مخلوط سيب و موز پروبيوتيك در طول مدت نگهداري
تاثير پوره موز بر زنده ماني لاكتوباسيلوس كازئي در كوكتل آب سيب
Production of Multiplex PCR Kit for Fraud Detection in Dairy Products
Chemical Composition of Essential Oils and in vitro Antibacterial Activity of Methanolic Extracts of Sonchus arvensis and Eremurus spectabilis Against Four Food-borne Pathogenic Bacteria
Synthesis of a glycine salt of 12-silicomolybdate (C2H5NO2)2H4SiMo12O40 and investigation of its Anti-viral effect on the Cucumber Mosaic Virus (CMV)
تأثير اسيد لاكتيك و اسيد استيك بر شمارش كلي ميكروبي و خواص ظاهري لاشه مرغ
استفاده از هيدروكلوئيد حاصل از صمغ دانه قدومه شيرازي به عنوان منبع جديد براي تهيه فيلم خوراكي به منظور افزايش ايمني مواد غذايي
تاثير آبچك (Drip) در كيفيت و ارزش تغذيه اي ماهيان
تأثير آبگيري اسمزي روي جذب روغن طي مراحل سرخ كردن عميق ماهي طلايي درياي خزر
عدم تحمل لاكتوز، شناسايي ، درمان توسط پروبيوتيك ها
كاربرد صمغ ها در پايداري دوغ
بررسي ميزان آلودگي ناشي از باكتري استافيلوكوك در غذاهاي بيمارستاني (شهرستان ساري)
تاثير بار ميكروبي موجود در ادوات طبخ و پرسنل آشپزخانه بيمارستان بر افزايش ميزان آلودگي باكتريايي مواد غذايي ( قبل و بعد از پخت)
In-vitro Evaluation of Antibacterial Effect of Aqueous and Methanol extracts of Scrophularia Khorassanica on Salmonella typhi
امكان سنجي توليد پنير موزارلا كم چرب
بررسي قدرت ضدباكتريايي روغن زيتون اكسترا ويرجين بر روي باكتري هاي پاتوژن شاخص در مواد غذايي و مقايسه آن با آنتي بيوتيك هاي Erythromycin ،Gentamicin و Chloramphenicol
اثر تخليه الكتريكي سطحي بر غلظت نيترات محلول در آب
نقش نايسين و ناتامايسين به عنوان نگهدارنده مواد غذايي
بررسي اثر انتي اكسيداني گياهان دارويي رزماري و آويشن شيرازي بر مواد غذايي
تاثيرانواع روش هاي پخت بر ميزان جيوه ماهي آمور (Grass Carp) استان گلستان
تاثير انواع روش هاي پخت بر ميزان سرب ماهي آمور (Grass Carp) استان گلستان
تاثير انواع روش هاي پخت برميزان كادميوم ماهي آمور (Grass Carp) استان گلستان
تاثير جيره غذايي حاوي اسانس زيره سبز بر ويژگي ميكروبي گوشت بلدرچين ژاپني
خواص ضد ميكروبي اسانس و بكارگيري آن در مواد غذايي
بررسي تغييرات اكسيداسيون گوشت جوجه هاي تغذيه شده با عصاره و پودر گياه دارويي خرفه طي مدت نگهداري
اندازه گيري اريوسيترين و هسپريدين در آب ليمو ترش ايراني بوسيله استخراج فاز جامد C18 و كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
بررسي اكراتوكسين A در آردهاي مصرفي نان سنگك و سرنوشت آن در فرآيندهاي تخمير و پخت
ميكرواستخراج مايع مايع پخشي بر پايه انجماد قطره الي شناور براي اندازه گيري مقادير ناچيز بريليانت گرين و تعيين ان توسط اسپكتروفتومتري مرئي- فرابنفش در نمونه هاي حقيقي
ميكرواستخراج مايع مايع پخشي بر پايه شناورسازي قطره آلي براي پيش تغليظ مقادير ناچيز آنتيموان و تعيين آن توسط اسپكتروفتومتري فرابنفش- مرئي در نمونه هاي حقيقي
اثرات چاي سبز بر فلور روده
اهميت آلودگي چاي با فلزات سنگين
مكانيسم واكنش هاي تشكيل اكريل آميد در مواد غذايي
بررسي اثر آنتي اكسيداني برگ سه گونه گياه انگور بر پايداري روغن سويا با روش آون گذاري بر مبناي تعيين انديس تيوباربيتوريك اسيد (TBA)
كاربردهاي تكنولوژيكي انتروكوكوس در محصولات لبني
شناسايي و بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي انتروكوكوس كازليفلاووس موجود در محصولات لبني سنتي استان اذربايجان شرقي
شناسايي و مقاومت آنتي بيوتيكي انتروكوكوس گالينارو م هاي موجود در شير خام و پاستوريزه مناطق مختلف استان آذربايجان شرقي
اهميت انتروكوكوس ها از ديدگاه بهداشتي در شير
عوامل محدودكننده و اثر آنها بر روي شد و بقاي ليستريا مونوسايتوجنز
بيماريزايي ليستريا و ارتباط آن با ايمني غذايي
تاثير ارتقاء سلامت و ايمني غذايي بر وفاداري مشتريان شركت بهاران گلكاله كرج
بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره كاكوتي و مرزه بر افزايش ماندگاري زيتون شور
مروري بر اثرات ضدميكروبي عصاره كاكوتي و مرزه
بررسي ميزان پراكسيد و رنگ مصنوعي در زولبيا باميه خراسان شمالي در سال 1393
بررسي كاربرد انواع روش هاي پوشش دهي در افزايش ماندگاري گوشت
بررسي ميزان ضايعات آرد در استان هاي مازندران و يزد
بررسي تركيبات فنوليك و توكوفرولي كل در عصاره جوانه سه گونه گندم
بررسي اثر زمان نگهداري بر ميزان نمك هاي نيترات و نيتريت برخي سبزيجات
بررسي زمان نگهداري بر ميزان اسيد آسكوربيك برخي سبزيجات
اندازه گيري هيستامين در نمونه هاي كنسرو ماهي توليدي در جنوب ايران
Rice and fungal contamination
بررسي ميزان آلودگي فلزات سنگين سرب و كادميوم در ماهي هاي توزيع شده در سطح شهرستان سنندج
بررسي ميزان شيوع سالمونلا در مرغداري هاي اطراف اصفهان
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي بستني هاي سنتي شهرستان اصفهان
اثر شرايط نگهداري بر خصوصيات آنتي اكسيداني عصاره ميوه سنجد (Elaeagnus angustifolia) در روغن سويا
مروري بر خواص پروبيوتيكي انتروكوكوس فاسيوم
اندازه گيري مقدار آب فعال (aw) در ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus Mykiss) دودي شده به روش گرم (Hot smoking) در درصدهاي مختلف شوري
معرفي و مقايسه بسته بندي هاي سنتي و نوين فراورده هاي شيلاتي
بررسي اثرضدميكروبي اسانس زوفا (Hyssopus officinalis L.ssp. Angustifoliou) بر روي مخمركلويورومايسس ماركسيانوس دردوغ ايراني
ارزيابي پايداري اكسيداتيو اولئوگم ررين كندر (Boswellia serrata) در روغن سويا
ارزيابي تركيبات فنولي و فعاليت آنتي اكسيداني عصاره اتانولي اولئوگم رزين كندر (Boswellia serrata)
ارزيابي فعاليت آنتي اكسيداني اسانس گياه درمنه ديفوزا (Artemisia diffusa) به روش DPPH
آزمون هاي تسريع شده عمر ماندگاري مواد غذايي
مطالعه فعاليت آنتي اكسيداني عصاره هاي مختلف برگ گياه شنبليله
بررسي اثر سرخ كردن سطحي با روغنهاي مختلف بر روي پروفايل اسيد چرب فيله ماهي امور GRASS CARP
Survey on Antagonistic Effect of Aqueous and Alcoholic Extracts of Spinacia Oleracea L (variety Mashhad) on food borne Pathogens using optical density
تاثير سرخ كردن سطحي با روغنهاي مختلف بر ويژگيهاي شيميايي فيله ماهي آمور GRASS CARP
Effects of 1-Methyl Cyclopropene (1–MCP) on Ethylen Production and Physicochemical Properties of Tomato Type Rapsona
اثر بازدارندگي نايسين و دماي نگهداري بر روي رشد و فعاليت باكتري كلستريديوم پرفرينجنس در پنير لاكتيكي
بررسي عوامل موثر در كاهش و يا تخريب آفلاتوكسين در مواد غذايي
بررسي مطالعات انجام شده در زمينه وجود بقاياي آفت كش ها در شير و فرآورده هاي لبني
بررسي آخرين مطالعات در خصوص وضعيت ايمني غذايي در بستني هاي سنتي توليدي در كشور
بررسي خاصيت آنتي باكتريال عصاره هاي مختلف گياه vincetoxicum nigrum
بررسي اثر تيمارهاي منطقه كشت و اولتراسوند بر روي قدرت آنتي اكسيداني برگ گياه شنبليله(Fenugreek)
بررسي ويژگي هاي كمي و كيفي عصاره حاصل از مالت دانه هاي غلاتي
بررسي تاثير نگهدارنده هاي طبيعي و مصنوعي بر ويژگي هاي رئولوژيكي نان تافتون
بررسي ويژگي هاي ميكروبي نمونه هاي شيريني (تر، خشك و نيمه خشك )ارسالي به آزمايشگاه كنترل موادغذايي وآرايشي ، بهداشتي استان خراسان شمالي در سال 1392
بررسي تجربي اثر نانو ساختار اكسيد آهن هماتيت (α-Fe2O3) بر كاهش آلاينده هاي كروم و آرسنيك از محلول هاي آبي
كاهش آلاينده كروم شش ظرفيتي از محلول هاي آبي با استفاده از نانوذرات اكسيد آهن هماتيت (α-Fe2O3)
مروري بر تركيبات و مكانيسم آنتي اكسيدان هاي طبيعي در مواد غذايي
اثر ضد باكتريايي و ضد قارچي ژل رويال
بررسي تأثير نانو ذرات اكسيد روي (ZnO) بر خواص فيزيكي و مكانيكي پوشش بسته بندي زيست تخريب پذير با پايه پلي وينيل الكل
ارائه روشي جديد جهت استخراج نگهدارنده ها از مواد غذايي
بررسي خاصيت ضد باكتريايي نانو كامپوزيت و نانو ذرات نقره در بسته بندي مواد غذايي
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و آنتي باكتريايي عصاره هاي متانولي، دي كلرومتاني و اتيل استات اندام هوايي Hymenocrater calycinus
تاثير مراحل مختلف فرآوري حرارتي بر كاهش سموم و آفت كش ها
بررسي اثرات آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي اسانس آويشن بر پنير موزارلاي نگهداري شده در دماي فريزر
محاسن استفاده از مايكروويو در فرآوري مواد غذايي و بررسي تاثير امواج بر روي مواد مغذي
ارزيابي جايگزيني احتمالي روغن Pistacia Khinjuk به جاي آنتي بيوتيك هاي Erythromycin ،Gentamicin و Chloramphenicol در بيماري هاي حاصل از مواد غذايي
بررسي تاثيرات ضد باكتريايي عصاره هاي الوئه ورا و مرزنجوش بر روي باكتري استافيلوكوكوس اورئوس در گوشت همبرگر
بررسي تاثيرات ضد باكتريايي عصاره هاي الوئه ورا و مرزنجوش بر روي باكتري اشرشياكلي در گوشت همبرگر
بررسي اثر فيلم نانو كامپوزيتي پلي وينيل الكل/ اكسيد روي (PVA/NANO ZnO) بر روي باكتريهاي پاتوژن مواد غذايي
اساس عملكرد بيو سنسورها و كاربرد آنها در صنعت غذا
بررسي ميزان تاثير آسيب ديدگي پوشش پلاستيكي لاشه هاي گوشت منجمد گاو بر بار ميكروبي گوشت
خطرات ايمني و سلامتي ناشي از مصرف ملامين در مواد غذايي
بررسي برخي خواص فيزيكوشيميايي ، تعيين تركيب اسيدهاي چرب و استرول هاي چربي كوهان شتر
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره و اسانس گياه افسنطين (Artemisia absinthium L) بر روي پاتوژن هاي شاخص مواد غذايي
مروري بر بسته بندي هاي فعال براي گوشت و محصولات گوشتي
كاربرد پوشش هاي خوراكي در بسته بندي فرآورده هاي گوشتي

 استانداردهاي جهاني و ايمني مواد غذايي
تعيين ميزان نيترات در برخي صيفي جات شهرستان مشهد در سال 1392
بررسي ميزان آلودگي فلز سنگين آرسنيك در ماهي هاي توزيع شده در سطح شهرستان سنندج
شبيه سازي دو بعدي جريان هوا در فر پخت لمانگ با نرم افزار FLUENT
بررسي تأثير امواج فراصوت بر استخراج كاروتنوئيدها (بتاكاروتن و ليكوپن) از فلفل قرمز و بهينه يابي شرايط استخراج به روش سطح پاسخ (RSM)
بهينه سازي شرايط استخراج آنتي اكسيدانهاي فلفل قرمز با استفاده از امواج فراصوت به روش سطح پاسخ
سينتيك خشك كردن برگه زردآلو به روش هواي داغ
بررسي اثر پوشش خوراكي ، دما و زمان بر ميزان جذب روغن برش بادمجان
بررسي تاثير پوشش هاي هيدروكلوئيدي بر خصوصيات فيزيكوشيميايي برش هاي بادمجان در طول فرآيند سرخ كردن
مدل سازي رياضي خشك كردن كف پوشي پالپ طالبي
تاثير آنزيم پروتئاز و ليپاز بر ويژگيهاي رئولوژيكي خمير نان باگت
تاثير آنزيم پروتئاز و ليپاز بر كيفيت نان باگت
بررسي خواص بيوفيزيكي خرماي رقم زاهدي
تاثير روش خشك كردن بر برخي از خصوصيات كيفي و حسي خرما
بهينه سازي فرايند خشك كردن سيب و طعم داركردن وپوشش دادن آن با كربوكسي متيل سلول
تاثير پيش تيمار اسمزي روي خصوصيات كيفي برش هاي سيب طعم دار و پوشش داده شده
بررسي برخي خصوصيات فيزيكوشيميايي سيب طعم دار وپوشش داده شده با دارچين وكربوكسي متيل سلولز
بررسي امكان پذيري توليد سيب خشك طعم دار و پوشش داده شده با پيش تيمار اسمزي و خشك كردن تكميلي هواي داغ
تاثير به كارگيري هم زمان اولتراسوند و ماكروويو بر ميزان چروكيدگي و توانايي باز جذب آب طي خشك كردن فلفل دلمه اي به وسيله آون
فنون آبگيري اسمزي از ميوه
مدل سازي نقطه ذوب روغن پالم اولئين فول هيدروژنه و سويا اينتراستريفيه شده به روش شيميايي به عنوان تابعي از درصد اسيدهاي چرب اشباع
بررسي كارايي فرايند خشك كردن كف پوشي در توليد پودر خرمالو
بهينه سازي استخراج ليكوپن از تفاله گوجه فرنگي با استفاده از آنزيم و امواج فراصوت
بررسي زمان گرمخانه گذاري بر ميزان استخراج ليكوپن از گوجه فرنگي به وسيله آنزيم پكتيناز
ارزيابي اثر ضدباكتريايي عصاره ي الكلي قره قات بر باكتريهاي باسيلوس سرئوس، ليستريا مونوسايتوژنز، استافيلوكوكوس اورئوس و اشريشيا كلي
كنترل انتقال رطوبت در كيك اسفنجي توسط بهينه كردن فرمولاسيون
بهينه سازي شرايط استخراج پنتوزان گندم با استفاده از آب اكسيژنه
بررسي اثر بسته بندي MAP و پوشش خوراكي كيتوزان بر ويژگي هاي رنگي و بافت سنجي خيار گلخانه اي طي دوره نگهداري
بهينه سازي فرايند خشك كردن انگور با پيش تيمارهاي اولتراسوند و اسمزي و بررسي خواص آنتي اكسيداني آن
توليد پودر كيك كم كالري بوسيله پودر جوانه گندم پروتئين ، ايزوله سويا ، آرد جو و بررسي آناليز اسيدهاي چرب آن
توليد پودر كيك كم كالري به وسيله پودر جوانه گندم ، پروتئين ايزوله سويا ، آرد جو و بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و تركيبات فنلي آن
توليد پودر كيك كم كالري به وسيله پودر جوانه گندم ، پروتئين ايزوله سويا ، آرد جو و بررسي بافت سنجي آن
مدل سازي سينتيك انتقال جرم در ميوه خرمالو طي فرآيند آبگيري اسمزي توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
بهينه سازي پارامترهاي عملياتي مؤثر در فرآيند خشك كردن اسلايس هاي قارچ در يك خشك كن تونلي به روش سطح پاسخ
مروري بر كاربرد شبكه عصبي در ميكروبيولوژي مواد غذايي( ميكروبيولوژي پيشگو)
پيش بيني ماندگاري لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس در ماست تغليظ شده با شبكه عصبي مصنوعي
بهينه سازي استخراج آنتوسيانين، احياكنندگي آهن، تركيبات فنلي كل، بازده استخراج و قدرت مهاركنندگي راديكال آزاد DPPH عصاره حسن يوسف توسط فناوري نوين sonication به كمك روش سطح پاسخ
بهينه سازي استخراج تركيبات فنلي، آنتوسيانين و بازده عصاره و بهينه يابي ميزان اثر قدرت احياكنندگي آهن و مهار راديكال آزاد عصاره ريحان قرمز توسط امواج دهي فراصوت، به كمك روش سطح پاسخ
بررسي اثر pH، دما و قدرت يوني بر پايداري سوسپانسيون هاي كلوئيدي(مطالعه موردي دوغ)
بهينه سازي مقدار فيبر پرتقال براي توليد ماست ميوه اي توت فرنگي و پرتقال به روش سطح پاسخ
بهبود خواص تغذيه اي و عملگرايي محصولات غذايي اكسترود شده
بهينه سازي شرايط جذب سطحي سرب از محلول هاي آبي بر روي نانو ذرات كيتوزان
مطالعه سينتيك تخريب آنتوسيانين هاي عصاره سه گونه زرشك طينگهداري در حضور نور و محيط تاريك
توليد كيك كم كالري بوسيله جايگزيني ساكارز با استويا
امواج دهي توسط فناوري جديد اولتراسوند به عنوان روشي براي استخراج عصاره انار و بهينه سازي سنجش تاثير آن بر ميزان مهاركنندگي راديكال آزاد DPPH
بهينه سازي استخراج تركيبات فنلي از انار، با استفاده از تاثير امواج دهي بر استخراج، به كمك روش پاسخ سطح
بهينه يابي استخراج فراصوت آنتي اكسيدان هاي فنلي گل گاو زبان به روش سطح پاسخ
تاثير سيستمهاي هوا دهي برروي ميزان Yield فرمانتاسيون توليد مخمر نانوايي (ساكارومايسس سرويزيه)
مدل سازي توليد شكر قابل تخمير از چوب درخت انگور با استفاده از پيش فراوري اسيدي
اثر كاربرد آرد لوبياي رانر بر خواص رنگي، انبساط شوندگي و چگالي اسنك اكسترود شده
اثر كاربرد آرد لوبياي رانر بر خصوصيات فيزيكوشيميايي اسنك اكسترود شده
Evaluation of Rheological, Physicochemical, and Sensory properties of Gundelia tournefortii yogurt
بررسي جايگزينهاي چربي و نقش آن برخواص فيزيكوشيميايي بستني
بررسي تاثير كربوكسي متيل سلولز و كاراگينان بر ويژگي هاي رئولوژيكي ،فيزيكوشيمياي و حسي پودر نوشيدني شكلاتي
بررسي اثر غلظت روغن وليستين وعصاره آبي زرشك بر راندمان ريزپوشاني نانو ليپوزوم هاي حاوي عصاره آبي زرشك
بررسي اثر غلظت روغن وليستين بر روي پايداري نانو ليپوزوم هاي حاوي عصاره آبي زرشك
بررسي خواص نفوذپذيري بيوفيلم هاي نشاسته- اتيلن وينيل الكل
تاثير زمان تماس و دما بر مهاجرت سيليس از نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد حاوي خاك رس
تاثير غلظت و pH بر مهاجرت سيليس از نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد حاوي خاك رس
بررسي اثر نانو لوله كربني بر خواص مكانيكي فيلم نشاسته – كربوكسي متيل سلولز
بررسي امكان تشكيل سيستم هاي ميكروامولسيوني با استفاده از اسانس روغني زيره سبز با استفاده از سورفاكتانت يوني AOT
نانوكپسوله كردن عناصر غذايي با استفاده از سيستم هاي انتقال مبتني بر ليپيد
بررسي تاثير pH مايع تماسي و غلظت نانورس بر مهاجرت آلومينيوم از نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد حاوي نانورس
بررسي تاثير دما و زمان تماس بر مهاجرت آلومينيوم از نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد حاوي نانورس
بررسي مهاجرت و ضريب توزيع آلومينيوم در نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد حاوي نانو رس
فناوري نانو تكنولوژي در بسته بندي هوشمند مواد غذايي
كاربرد نانوذرات آنتي باكتريال در پوشش هاي بسته بندي مواد غذايي زيست تخريب پذير
تصفيه فلزات سنگين از پساب لبني با استفاده از نانو ذرات و گياه پالايي
بررسي امكان استفاده از نانو RFID در واحد توليدي و بخش مديريت و گسترش محصول كارخانجات صنايع غذايي
بررسي سينيتيكي و آزمايشگاهي كارايي نانوذرات آهن صفر ظرفيتي در حذف كروم از پساب هاي صنعتي
كاربرد نانوتكنولوژي در بسته بندي مواد غذايي: مكانيسم عمل نانو ذرات نقره و تركيب نانوكامپوزيتهاي آن
توليد نانوذرات سلنيوم توسط باكتري كلستريديوم پرفرنجنس به روش بيولوژيك
كاربرد مشتقات كيتيني حاصل از ضايعات پوسته ميگو براي جذب راديوايزوتوپها از پسمانهاي مايع هسته اي
بررسي اثر تركيبات بر خواص پوشش زيست فعال دي اكسيد تيتانيوم – شيشه زيست فعال – فلوئورآپاتيت
سنتز ايمپلنت فلوئور آپاتيت / نانولوله كربني آرايش يافته با تيتانيوم دي اكسيد براي بهبود تغذيه سالم
سنتز ايمپلنت دنداني نانوكامپوزيت هيدروكسي آپاتيت – نانولوله كربني / تيتانيوم دي اكسيد (HA/CNT-TiO2) به روش سل ژل جهت تغذيه سالم
تاثيش اً رسات اكؼيذس ينانو ذرات اكسيد روي (zno) و عصاره استحصالي از گياه دارويي به ليمو (lippia citriodora) و هم افزايي آنها بر مهار رشد باكتري هاي ايزوله شده از سس مايونز
پوشش دهي مكانيكي سطح بر روي ورق مسي در حضور مخلوط پودر مس و آهن جهت تامين گرمايش در بسته بندي هوشمند
مروري بر نانوذرات ليپيدي جامد و كاربرد آن در حوزه غذايي
بهينه سازي فرايند توليد پودر نوشيدني فوري از چاي سفيد
استفاده از تكنيك ميكروامولسيون براي توليد نانو كپسول هاي اسانس روغني زيره سبز با استفاده از سورفاكتانت يوني سديم بيس سولفوسوكسينات (يوني AOT)
ارزيابي تغيير pH و رطوبت پنير غني شده با آهن ميكروكپسوله
مقايسه بازدهي دو روش كواسرواسيون و امولسيون سازي با روغن در توليد ميكروكپسول آهن
Encapsulation of micronutrients by whey protein concentrate
بيوسورفاكتانت و كاربرد آن در صنايع غذايي
طراحي و ساخت دستگاه ميكروانكپسوله كردن به روش اكستروژن
اثر صمغ عربي و مالتودكسترين بر ريزپوشاني روغن زنجبيل در عصاره چاي سبز به روش خشك كردن پاششي
ريزپوشاني كوآنزيم Q10 با روش توده اي شدن مركب
تاثير ريز پوشاني بر باكتري لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بهبود قابليت زنده ماني آن در فرآورده هاي غذايي
بررسي اثر مؤثر بر حفظ و نگهداري ويتامين c بااستفاده از كپسوله نمودن
بهينه سازي نوشيدني هاي عملگرا با پسماند آسياب زيتون
كاربرد غلظت هاي مختلف منگنز و انواع خاك پوششي بر شاخص كيفي رنگ و ميزان فعاليت سوپر اكسيد ديسموتاز (SOD) قارچ دكمه اي سفيد (Agaricus bisporus)
استفاده از ضايعات نخل خرما و ورمي كمپوست به عنوان خاك پوششي در توليد قارچ دكمه اي سفيد (Agaricus bisporus)
بررسي استفاده از عصاره كنجاله زيتون به عنوان منبعي از پلي فنلهاي طبيعي بر ظرفيت ضداكسايندگي و پايداري اكسايشي روغن سويا
انواع پسماندهاي مواد غذايي مورد استفاده در تغذيه دام و طيور
معرفي انواع رقم ها وبررسي روشهاي مختلف استخراج ليكوپن و كاروتن از ضايعات گوجه فرنگي
محصولات فرآوري شده حاصل از ضايعات گوجه فرنگي
استخراج ليكوپن از تفاله گوجه فرنگي با استفاده از حلال هاي آلي
بررسي ويژگي ها و تركيبات با ارزش تفاله گوجه فرنگي
مقايسه ميزان ليكوپن تفاله گوجه فرنگي و رب گوجه فرنگي
اثرات سطوح مختلف عصاره گل گاوزبان در خوراك بر عملكرد ، صفات لاشه و فراسنجه هاي خوني در جوجه هاي گوشتي
بررسي ارزش غذايي آب تره در مقايسه با شبدر و يونجه براساس انرژي متابوليسمي و قابليت هضم ماده آلي
بررسي ارزش غذايي آب تره در مقايسه با شبدر و يونجه به روش آزمون گاز بر مولفه هاي توليد گاز
بررسي تاثير نوع سيستم حلال در استخراج آنتوسيانين پوست بادمجان
تصفيه فاضلاب هاي صنايع غذايي با استفاده از جذب سطحي كربن فعال
A review of Membrane and its application in the treatment of Food Industry wastewaters
استخراج گلوكز ازآب برنج با استفاده از فرآيند هيدروليز آنزيمي توسط قارچ آسپرژيلوس نايجر در سيستم ناپيوسته تخمير
شيوه استحصال گاز متان از پساب كارخانجات مواد غذايي
مروري بر روشهاي كاهش و فرآوري ضايعات ميوه
ارزيابي و مقايسه ويژگي هاي شيميايي روغن زيتون در ارقام ماري، روغني و فيشمي
مقايسه خصوصيات شيميايي روغن زيتون در ارقام ماري، روغني و آربكين
استفاده از مدل سطحي براي بهينه سازي توليد گلوكز قابل تخمير از پوست سبز گردو با استفاده از هيدروليز اسيد رقيق
Producing fermentable glucose by acid hydrolysis of lignocelluloses material
تاثير فرايند مالت سازي بر برخي از خصوصيات شيميايي دانه هاي غلاتي (گندم و جو)
بررسي استفاده از آرد گندم سن زده در توليد بيسكوئيت نرم و مقايسه آن باآنزيم پروتئاز در آرد قوي براي توليد بيسكوئيت نرم
استحصال تركيبات فراسودمند از ضايعات كارخانجات مواد غذايي– مقاله مروري
بهينه يابي استخراج كارتنوئيدها از پوست موز بر پايه لوتئين
بررسي استفاده از كنجاله دانه گل مغربي به عنوان ضايعه كشاورزي در توليد محصولات فراسودمند
بررسي خصوصيات فيزيكوشيمايي و ژل شوندگي صمغ حاصل از پوست كدو سبز
معرفي عصاره پوست انار به عنوان يك جزءسلامتي بخش براي كاربرد در صنعت غذا
Potential applications of fruit and vegetable wastes for generation of by-products
تعيين خصوصيات آنتي اكسيداني سبوس برخي ارقام برنج ايراني
بررسي تاثير پودر گياه آجار (آليوم آمپلوپراسوم) برخصوصيات حسي بياتي نان بربري
بررسي تاثير پودر گياه آجار(آليوم آمپلوپراسوم) بر ظاهر پوسته نان بربري
بررسي تاثير پودر گياه آجار (آليوم آمپلوپراسوم) بر خصوصيات حسي نان بربري
بررسي خصوصيات شيميايي ، تغذيه اي هلي ترشي (ترشي آلو) محصول بومي استان (گلستان)
بررسي خواص شيميايي فيزيكي قارچ كامبوجا و بررسي خاصيت آنتي اكسيداني آن در چاي سبز
بررسي سطوح مختلف پري بيوتيك تكنوموس در شرايط تنش حرارتي بر صفات لاشه و ميزان كورتيزول خون جوجه هاي گوشتي
بررسي سطوح مختلف پري بيوتيك تكنوموس در شرايط تنش حرارتي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
بررسي تغييرات محتواي فنلي و فلاونوئيدي در سير كوهي (Allium ursinum L) خشك شده با مايكروويو
ادويه محلي آچار اجزا و خواص
جداسازي، خالص سازي و تعيين گروه هاي عملكردي جزء پلي ساكاريدي صمغ زدو
مروري بر ويژگي ها و نحوه توليد مهمترين پنيرهاي پوستي ايران
بررسي ميزان تركيبات فنولي گياه گون اسبي
تركيب شيميايي و خواص ضد ميكروبي اسانس نعناع بومي در خراسان- ايران
عسل درماني در بيماريهاي عفوني از ديدگاه قرآن و طب
بررسي تاثير صمغ گياه خرفه (Portulaca oleracea L.subsp. Sativa) بر خصوصيات شيميايي،رئولوژيكي وارگانولپتيكي ماست كم چرب
اثر آرد ترتيكاله و صمغ كتيرا بر خواص كيفي و رئولوژي نان قالبي تركيبي (گندم- تريتيكاله)
ارزيابي رنگ (پوسته و مغر) و ميزان تخلخل نان قالبي حاوي آرد تريتيكاله و صمغ كتيرا با استفاده از تكنيك پردازش تصوير
مقايسه ويتامين ث در ميوه تازه، ميوه خشك و دم نوش ميوه في جوآ
بررسي اثر جوانه زني بر مقدار پروتئين، چربي، موادمعدني، تركيبات فنولي و فعاليت آنتي اكسيداني عدس قرمز
بررسي تاثير يدروكلوئيد كاراگينان ، كره، روغن آفتاب گردان بر برخي از خصوصيات فيزيكوشيميايي اسپريد سمنو
بررسي پارامترهاي رنگي پخشينه كم چرب بر پايه سمنو به روش پردازش تصوير
بررسي اثر روغن گياهي و صمغ كاراگينان بر ويژگي هاي حسي پخشينه كم چرب سمنو
تاثير امواج فراصوت بر خصوصيات كيفي كيك روغني حاوي آرد تريتيكاله و هيدروكلوئيد كتيرا
اثر آرد ترتيكاله و صمغ كتيرا بر خصوصيات حسي و بافت كيك روغني
اثر آرد تريتيكاله و هيدروكلوئيد كتيرا بر ارزيابي رنگ ( پوسته و مغز) و ميزان تخلخل كيك روغني با استفاده از تكنيك پردازش تصوير
اثرآرد ترتيكاله و كتيرا بر رطوبت و ويسكوزيته كيك روغني
مطالعه ميزان شيوع استافيلوكوكوس اورئوس كوآگولاز مثبت در پنيرهاي محلي روستا هاي اطراف شاهين شهر و ميمه
فراورده هاي تخميري در ايران
روغن پالم: فوايد و مضرات
تركيبات فنلي وخصوصيات آنتي اكسيداني ارقام مختلف برگ زالزالك ايراني Crataegus.2
بررسي تاثير افزودن صمغ هاي گوار و ثعلب و امولسيفاير E471 بر خصوصيات فيزيكوشيميايي نوشيدني پودري اسيدي
Ethnobotanical survey of medicinal and edible plants in the Western provinces of Iran: traditional medicine in Lorestan, Kermanshah and Kurdestan
بررسي تاثير گياهان معطر در توليد روغن زيتون فرابكر طعم دار شده
شناسايي تركيبات شيميايي روغن دانه كلزا (Brassica napus .L) به روش گاز كروماتوگرافي كوپل شده با طيف سنج جرمي (GC/MS)
بررسي تركيبات شيميايي اسانس گياه مرزه (Satureja hortensis L) در خراسان رضوي
نقش خرما به عنوان محصولي فراسودمند در سلامتي
مطالعه روشهاي توليد سوسيس تخميري سنتي در كشورهاي مختلف
بررسي تاثير صمغ دانه قدومه شهري بر روي پايداري خامه قنادي
افزايش و ارزيابي كيفيت ظاهري كشمش سلطاني با استفاده از روش هاي نوين
بررسي و مقايسه عملكردي موسيلاژ دانه هاي شاهي و مرو
تاثير صمغ ريحان، اسفرزه و زانتان بر ويژگي هاي رفتار جريان سس كچاپ
بررسي و تعيين فرمولاسيون بهينه نوشابه زرشك از نظر ميزان آنتوسيانين و مدت زمان نگهداري
آخرين مطالعات در زمينه خواص ضد ميكروبي عصاره هاي گياهي بومي خراسان
اثر فرايند فراصوت بر استخراج آنتوسيانين و تركيبات آنتي اكسيداني از برخي از ژنوتيپ هاي وحشي زالزالك غرب ايران
ارزيابي ظرفيت آنتي اكسيداني و ميزان پايداري تركيبات فنولي حاصل از دانه اسپند
بررسي خاصيت شفادهندگي عسل و تأكيد قرآن بر استفاده از آن در رژيم غذايي
بررسي ميوه هاي قرآني
چالشهاي حليت در توليد لبنيات
غذا از ديدگاه اسلام
تغذيه از ديدگاه اسلام
مديريت تغذيه و آثار آن
كنترل آنزيم در غذاهاي حلال
نقش سيستم هاي مديريتي در ارتقاي سلامت غذايي
امنيت غذايي در ايران: راهكارها و موانع
ضرورت توجه به سازمان هاي مديريتي و نظارتي در راستاي كيفيت،ايمني وسلامت مواد غذايي
بررسي درصد چربي و تركيب اسيدهاي چرب در پرمصرف ترين شيريني در بين شهروندان زاهدان
استفاده از نانو حسگر ها در ارتقاي امنيت غذايي
ارائه راهكاري نوين در ارزيابي پارامترها كيفيت در ايمني صنايع غذايي با بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي (مورد مطالعه : پيش بيني پارامترهاي غذايي تعدادي از دانشجويان مراكز آموزش عالي مازندران)
سنسور هاي شناسايي با فركانس راديويي (RFID) بدون نيا ز به باتري براي كيفيت و امنيت غذايي
كاربرد تكنيك پردازش تصوير به منظور جداسازي سيب زميني هاي جوانه زده در خط سورتينگ
نقش فناوري هاي نوين درسامانه شناسايي خودكار ؛ مطالعه موردي تكنولوژي شناسايي باامواج راديويي
بررسي نقش تكنولوژي شناسايي باامواج راديويي درمديريت زنجيره تامين
برسي نقش فناوري هاي نوين در انبارداري آنلاين
شناسايي مولكولي و تعيين رابطه فيلوژنتيكي ميان لاكتوباسيل هاي جدا شده از خمير ترش محلي تربت جام و آلمان
شناسايي مولكولي و تعيين رابطه فيلوژنتيكي ميان لاكتوباسيل هاي جدا شده از دو نمونه خمير ترش صنعتي وسنتي
كاربرد پوششهاي خوراكي بر كيفيت محصولات سرخ شده سيب زميني
ارتباط غذا و سلامت در آثار منتخب ادبيات انگليسي
بررسي تاثير رژيم غذايي در سلامت رواني سالمندان
بررسي ميزان مصرف فست فود و نوع غلبه خلط در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان
بررسي نقش تغذيه در كاهش اضطراب و افسردگي
كاربرد صمغ زانتان در محصولات بدون گلوتن
ارزش تغذيه اي رنگدانه آناتو
نقش تغذيه در سلامت جامعه
نقش غذا در سلامت رواني
مروري بر نقش عوامل تغذيه اي در افسردگي
بررسي نقش تبليغات بعنوان يكي از ابزارهاي سيستم اطلاعاتي در فرايند تصميم گيري خريد محصولات فست فود
بررسي تاثير بسته بندي به روش اتمسفر اصلاح شده در ايجاد شرايط بهينه و سالم براي محصولات صنايع غذايي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید