دسترسی به مقالات دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی  8 و 9 اسفند 1392 توسط دانشگاه اصفهان و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 199 عنوان مقاله تخصصی شامل 1584 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی

Laboratory evaluation properties of HMA modified with carbon Nano tube
The Effect of Structural Irregularity on Pole Assignment Active Control Method
Seismic performance of innovative flexural bolted connection of portal steel frame made of cold formed members
TMD effects on drift for earthquake oscillations of tall building including soil effects
Effect of Recycled Asphalt Pavement (RAP) Percentage on the Resilient Modulus of the Recycled Asphalt Pavements
Nonlocal Vibration Analysis of Rectangular Single Layered Graphene Sheets Using Finite Strip Method
Active Control of Structural Vibration by Classic and Smart Algorithms


Optimum Design of Truss-Structures Using Gravitational Particle Swarm Optimization
Application of Incremental Dynamic Analysis for Estimating Seismic Performance of High-Rise Bundled Tube Structures
On the Study of a Shear Building Seismic Response, Controlled Passively and Actively by Tuned Mass Damper(TMD) and Comparison with Uncontrolled Case
سيستم هاي نوين صنعتي سقف سبك با رويكرد سازه هاي كوبياكس
ارزيابي تاثير سخت كننده ها بر عملكرد ديوار برشي فولادي SSW
بررسي و مقايسه تاثير ميكروسيلس ، متاكائولين و زئوليت بر مقاومت فشاري اوليه و نهايي بتن سبك با سبكدانه ليكا
روش هاي تعيين مدل خرپايي براي اعضاي بتن مسلح
مقاوم سازي پي هاي نواري با استفاده از كامپوزيت الياف پليمري كربني CFRP و بررسي اقتصادي و مدت زمان اجرا در مقايسه با مقاوم سازي به روش رايج و سنتي
نحوه توليد و كاربرد بتن سبك كفي به عنوان مصالح نوين و سبك در شيب بندي و عايق كاري حرارتي ساختمان ها
معرفي سيستم نوين سقف كاذب كشسان باريسول
بررسي رفتار ديناميكي دال بتن مسلح تحت اثر بارگذاري انفجار
مقايسه تحليلي اتصال صلب پيچي متداول و اتصال صلب با مقطع بال كاهش يافته (RBS) تحت اثر بارهاي سيكلي
ارزيابي و رتبه بندي سيستم هاي صنعتي اجرا شده در شهر جديد پرند
آسيب شناسي روش هاي متداول ساختمان سازي كشور و مقايسه با روش هاي صنعتي سازي
مقايسه رفتار لرزه اي يك سازه بتني مسلح قالب تونلي با قاب خمشي با استفاده از تحليل استاتيكي غير خطي
بررسي تأثير محلول سيليكات سديم (آب شيشه) بر روي دوام و رفتار مكانيكي بتن درمحيط اسيد سولفوريك غليظ و رقيق
كاربرد فناوري نانو در بتن و چگونگي عملكرد آن
بررسي كابل هاي پس تنيده درسدهاي بتني وزني
بررسي رفتار بتن مسلح شده به الياف فولادي و كاربرد آن در بتن سازه اي
بررسي عملكرد استفاده از بتن ميكرو سيليس دار
حفاظت لرزه اي از ديوارهاي آجري با استفاده از مصالح نوين
بررسي خرابي پيشرونده قاب خمشي فولادي دو بعدي با استفاده از تحليل ديناميكي خطي و غير خطي
تقويت و مقاوم سازي ديوارهاي بتني غير مسلح در برابر انفجار با استفاده از ورق هاي پليمري
بررسي شاخص هاي معماري با توجه به مديريت حفظ انرژي در ساختمان بر اساس اقليم
بررسي و كاربرد نانو درصنعت پروژه هاي ساختماني
بازيافت نخاله هاي بتني، اثرات اقتصادي و زيست محيطي
كامپوزيت سيماني نوين تقويت شده با پارچه سه بعدي
بيشينه آب بندي بتن با استفاده از نانو ماده NANOPROOF
بررسي اثر تحريك غير يكنواخت تكيه گاه هاي پل با دهانه كوتاه
توسعه يك مدل تحليلي براي سيستم چرخه اي چند خطي با در نظر گرفتن اثر لغزش
تاثير ميكروسيليس بر انعطاف پذيري بتن پلاستيك ديوار آب بند سد گلفرج
بررسي آزمايشگاهي اثر ماسه بادي منطقه سيستان بر مقاومت بتن سازه اي
مقايسه اثر ميلگردهاي CFRP و GFRP به روش NSM در تغيير رفتار ستون هاي بتن مسلح تحت بارگذاري لرزه اي
بررسي بكارگيري دال مجوف بادكنكي و ارزيابي آن نسبت به دال توپر
بتن با دوام بالا
ارزيابي و اجراي بتن شفاف (بتن عبور دهنده نور) و مقايسه آن با بتن معمولي
مقايسه اجزاء محدود رفتار تيرهاي بتن آرمه مقاوم شده با كامپوزيت هاي CFRP به دو روش EBR و NSM در برش
بررسي مقاوم سازي تيرهاي I شكل توسط ورق هاي فولادي در پل هاي بتني
تكنيك تزريق جت دوقلو؛ روش جديد بكارگيري سيليكات سديم در گروتينگ
پتانسيل استفاده از مصالح بومي جهت مقاوم سازي المان هاي بتني در ايران
بررسي تاثير نوع اتصال دو انتهاي دستك براي بكارگيري مهاربند گوشه ساخته شده از فولاد كم مقاومت
ارزيابي قابليت اعتماد يك سازه قاب به روش محاسبه قابليت اعتماد بر اساس ماتريسي (MSR)
بررسي چيدمان مناسب ميراگرهاي ويسكوز در سازه هاي فولادي بلند مرتبه داراي بادبند جناغي
بررسي آزمايش هاي مقاوم سازي ديوارهاي مصالح بنايي با CFRP
بررسي پديده تشديد در ايستگاه پمپاژ اسكله اي مطالعه موردي ايستگاه پمپاژ اسكله اي كشت و صنعت دعبل خزاعي كارون
مروري بر نانوتكنولوژي ايروژل و كاربردهاي آن در صنعت ساختمان
تاثير متاكائولين در افزايش مقاومت فشاري و مقاومت الكتريكي نمونه هاي واقع در شرايط محيطي زاهدان
بررسي تاثير بام سبز در صرفه جويي انرژي
بررسي آزمايش Pull out بر روي پيچ هاي چسبنده با استفاده از تحليل اجزاي محدود
طراحي و توليد پانل هاي كامپوزيني سيماني با استفاده از ضايعات سنگ بري
مدل سازي عددي ساختار هندسي فوم هاي فلزي بازتوليدي
امكان سنجي آزمايشگاهي استفاده مواد حاصل از بازيافت زباله هاي صنعت ساخت و سازدر تهيه بتن
معرفي ماده معدني شيل جهت ساخت آجر در منطقه سراوان
به كارگيري دي اكسيد تيتانيم در مصالح ساختماني با قابليت خود تميز كنندگي
بارگذاري، آناليز و طراحي مخازن بتني زيرزميني مازوت
بررسي قطر ميلگردها بر رفتار گود پايدار شده به روش ميخ كوبي با مدل سازي عددي دو بعدي (مورد مطالعاتي پروژه گود برداري برج هاي دوقلو شهركرد)
بررسي زاويه ميخ ها در جابجايي و ضريب اطمينان ديواره گود مهار شده توسط سيستم ميخ كوبي در پروژه گوبرداري برج هاي دوقلو شهر كرد
تاثير نرخ فوق روان كننده بر خواص رئولوژي، مكانيكي و تخلخل بتن خود تراكم
همگامي سيستم ساختماني سبك فولادي و سيستم چوبي به عنوان راه حلي اكولوژيك در منطقه نوار حاشيه جنوبي خزر
بررسي كاربردهاي آلياژ حافظه دار شكلي در مهندسي عمران
رفتار بتن هاي فوق توانمند اليافي (UHPFRC) در برابر بارگذاري ضربه
بهبود خواص فيزيكي بتن خود متراكم در كانال هاي انتقال آب با مواد سازگار با محيط زيست
بهبود خواص مكانيكي بتن خود متراكم با استفاده از پليمر
بررسي دوام بتن هاي سبك سازه اي حاوي سبكدانه پرليكا
سقف هاي نوين در سيستم هاي ساختماني جديد
بررسي تاثير افزودن سيمان، خاكستر بادي و سرباره كوره بر خواص آسفالت بازيافتي حاوي كف قير
ارزيابي طول موثر مهار انتهايي نوارهاي CFRP بر روي تيرهاي فولادي مقاوم سازي شده
بتن اليافي، مشخصات و كاربردها
اثر تركيب متاكائولين و نانوسيليس در مقاومت فشاري بتن در معرض ذوب و انجماد
بررسي خواص مكانيكي بتن خودتراكم حاوي خاكستر بادي و متاكائولين در شرايط محيطي زاهدان
استفاده فولاد نرم و مركب در ساخت پانل هاي برشي و بررسي پارامترهاي سازه اي آنها
استفاده از ديوار برشي فولادي تركيبي داراي بازشوهاي با عرض ثابت و متغير در ساختمان هاي با ارتفاع متفاوت و بررسي پارامترهاي سازه اي آن ها
عملكرد دوامي تكنيك هاي تقويت با مصالح FRP در برابر شرايط نامساعد محيطي
استفاده از نانو سيليس ورزين در بتن خودمتراكم با مقاومت بالا
مقايسه زمان هاي استفاده شده براي آموزش شبكه هاي عصبي BP با توابع انتقال سيگموييد و تانژانت هايپربوليك در پيش بيني نقطه عملكرد قاب هاي فولادي با اتصالات نيمه صلب
بررسي ميزان دقت مقادير پيش بيني شده توسط شبكه هاي عصبي BP مبتني بر الگوريتم هاي فرااكتشافي با شبكه هاي BP مبتني بر تكنيك هاي بهينه سازي در پيش بيني نقطه عملكرد قاب هاي فولادي با اتصالات نيمه صلب
بهينه سازي قاب هاي خمشي فولادي بر اساس عملكرد به كمك الگوريتم اجتماع پرندگان اصلاح شده
بررسي اثر ابعاد مختلف بازشوي لبه دار در رفتار غير خطي ديوار برشي فولادي
بررسي كاربرد انواع الياف بازيافتي از بطري ها PET برمقاومت فشاري بتن غير مسلح
بررسي مقاومت فشاري و خمشي بتن با الياف پلي پروپيلن و فولادي درشرايط محيطي استفاده از آب دريا ( مطالعه موردي آب خليج فارس )
تحليل استاتيكي غير خطي ورق هاي FML با در نظر گرفتن اثر لايه لايه شدگي بين لايه ها
بررسي توزيع تنش هاي حرارتي در نمونه هاي بتن غلتكي سرباره مسلح شده با الياف فولادي
كاربرد آلياژهاي حافظه دار شكلي در سازه هاي بتني
تشخيص آسيب در سازه هاي فولادي دوبعدي با استفاده از شاخص آسيب جديد
بررسي مشخصات مصالخ در آناليز ديناميكي غير خطي در برابر خرابي پيشرونده
بررسي تاثير دانه بندي بر خواص رفتاري ملات تازه خود متراكم
روشهاي زه كشي و آببند كردن تونل تحت فشار آب زيرزميني
عمليات و روش هاي اجرا نگهدارنده هاي چتري
ارائه روشي نوين جهت اجراي سقفهاي تيرچه – بلوك با استفاده از تكنولوژي 3D PANEL
كاهش دامنه ارتعاشات با روش كنترل پسخورد
بررسي رفتار تحليلي جداره هاي فولادي پر شده با بتن (CFTs) با مقطع مستطيلي
بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر حساسيت تغييرات مقاومت فشاري و خمشي بتن سبك سازه اي
بررسي سبك سازي بتن گوگردي با استفاده از سبك دانه پرليت
بررسي عددي كاربرد ميلگردهاي FRP در ستون هاي بتني و تاثير آن بر رفتار فشاري ستون با استفاده از مدل پلاستيك بتن آسيب ديده در آباكوس
مقايسه عددي روابط حاكم بر طرح ميراگر جرمي تنظيم شونده در يك ساختمان 20 طبقه
ارزيابي تاثير سخت كننده ها بر عملكرد ديوار برشي فولادي بازشودار
كمينه سازي انرژي كرنش الاستيك محيط پيوسته با استفاده از الگوريتم هاي معيار بهينگي و مجانب هاي متحرك
تاثير الياف فولادي بر رئولوژي و رفتار مكانيكي و عملكرد حرارتي بتن سبك خود متراكم
تاثير مصالح بر رفتار بتن تازه و سخت شده سبك خود متراكم و اثر الياف بر مقاومت در برابر يخ زدگي و ذوب شدگي آن
بهينه سازي سه بعدي روش چتري با بررسي اثر پارامترهاي مقاومتي خاك
بررسي پايداري غير خطي پوسته هاي كروي ساخته شده از مصالح كامپوزيتي هدفمند (FGC) تحت فشار خارجي و داخلي يكنواخت
روش هاي نوين بهسازي خاك ، جايگزين اقتضايي مناسب براي روش هاي سنتي
بررسياثر ويژگي هاي مواد اوليه بر روي آجرهاي رسي و آجرهاي شيلي
بلوك هاي فوق سبك حاوي مواد ضايعاتي و چوب پنبه
پيش بيني مقاومت فشاري بتن حاوي خاكستر بادي با منطق فازي
استفاده از قالب هاي ماندگار FRP در دال طبقات و عرضه پل ها با هدف مسلح سازي حين ساخت
بررسي تاثير دياتوميت و پودر كوارتز بر خصوصيات فيزيكي و مكانيكي ملات هاي سيماني
بررسي اثر ولاستونيت بر خواص مكانيكي بتن
ارزيابي رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي مهاربندي شده زانويي و هم محور در حوزه نزديك و دور از گسل
معرفي نوع پوزولان طبيعي قابل قياس با ميكروسيليس
امكان ساخت بتن خودتراكم با استفاده از خرده بتن
ارزيابي روش هاي تقويت اتصالات براي بهبود عملكرد لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي در قاب هاي فولادي سبك
تاثير عمل آوري داخلي با استفاده از پليمر فوق جاذب بر روي خصوصيات مكانيكي بتن با مقاومت بالا
تاثير الياف بر انرژي تلف شده تيرهاي بتن آرمه خودتراكم
بررسي واقعيت رفتار ديناميكي بناي تاريخي منار جنبان اصفهان
روش شيار دايره اي به منظور جلوگيري از جداشدگي زودرس در تيرهاي بتني تقويت شده با GFRP
ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي بتن آرمه تحت اثر مولفه قائم زمين لرزه هاي نزديك گسل
بررسي آزمايشگاهي رابطه مقاومت فشاري و كششي بتن غلتكي لايه دار و بدون لايه و اثر افزودن سرباره كوره آهنگدازي
بررسي آزمايشگاهي مقاومت برشي در بتن غلتكي لايه دار و بدون لايه
تحليل غير خطي اجزا محدود سازه هاي تونلي فرم و بررسي عوامل موثر در شكل پذيري و ضريب رفتار آنها
بررسي پارامترهاي موثر بر سنتز سيمان سبك ژئوپليمري سازگار با محيط زيست
ارزيابي هزينه اي تاثيرات استفاده از سيستم هاي جداگر لرزه اي در ساختمان ها، مطالعه موردي بيمارستان امام حسين (ع) مشهد
بررسي امكان اجراي بتن غير مسلح در پوشش لاينينگ تونل هاي انتقال آب در همجواري گسل هاي فعال ، مطالعه موردي: تونل سوم كوهرنگ
تاثير شكل و اندازه بازشو با و بدون ورق سخت كننده بر رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي
طراحي مومسان بر اساس عملكرد سيستم ديوارهاي برشي فولادي كوپل در برابر زلزله
بررسي تاثير پس تنيدگي در تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با صفحات پس تنيده CFRP
بررسي آماري مقاومت ضربه اي بتن هاي توانمند اليافي HPFRCC
ارائه يك مدل تحليلي تغيير مكان – كنترل براي سيستم هاي دو خطي چرخه اي سازه ها با در نظر گرفتن اثرات باريك شدگي، كاهش سختي، كاهش مقاومت و لغزش
بررسي عملكرد ميراگرهاي اصطكاكي در قاب هاي مهاربندي شده همگرا در مقايسه با قاب هاي مهاربندي شده واگرا
شمع هاي بتني پيش تنيده سانتريفوژ
بهينه سازي تخصيص منابع جهت عمليات بتني (مطالعه موردي سد سيمره)
بررسي رفتار ستون هاي بتن آرمه تقويت شده با نوار گوشه و دورپيچ كامپوزيت CFRP تحت اثر بار محوري خالص
بررسي تاثير پوزولان هاي متاكائولن بر روي مقاومت بر حرارت بتن خود متراكم
بررسي تاثير الگوي بارگذاري جانبي در تعيين نمودار ظرفيت سازه هاي فولادي قاب خمشي ويژه در تركيب با سازه هاي فولادي سرد نورد شده با مهاربندهاي قطري
تاثير كاربرد زئوليت با مقادير مختلف در كنترل پايداري بتن خودتراكم
مديريت زيست محيطي همگام با بازيافت نخاله هاي ساختماني
مقايسه دوام بتن گوگردي اصلاخ شده و اصلاح نشده در محيط هاي خورنده
بررسي آزمايشگاهي محدوديت فاصله آزاد ميلگردهاي كلاهك دار در اتصال هاي تير- ستون سازه هاي مقاوم در برابر زلزله
مطالعه آزمايشگاهي نفوذ پرتابه هاي كوچك در اداف بتن با مقاومت بالاي اليافي با ضخامت محدود
بهينه يابي وزني گنبدهاي ديامتيك با ايجاد فرازش چليكي تحت بارهاي ناشي از برف
روشي نوين در تشكيل ماتريس پايه پوچي تنك براي تحليل بهينه سازه ها به روش نرمي با استفاده از الگوريتم جستجوي سيستم ذرات باردار
طراحي بهينه سازه هاي خرپايي مبتني بر نظريه قابليت اعتماد با استفاده از الگوريتم كرم شب تاب
تاثير الگوي بارگذاري جانبي بر ضريب رفتار قاب فولادي خمشي مجهز به ميراگر اصطكاكي دوراني (RFD)
جداگرهاي اليافي غير متصل داراي تغيير شكل شبه غلتان پايدار به عنوان نسل جديد جداگرهاي لرزه اي الاستومري
شبيه سازي رفتار زمان ساخت پل هاي فولادي خميده
بررسي حداكثر ضرايب فشار مثبت و حداقل ضرايب فشار منفي بر روي گروهي از ساختمان هاي بلند با استفاده از CFD
عملكرد چرخه اتصالات خمشي فولادي با مقاطع تير كاهش يافته با برش شعاعي در بال
بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن خود متراكم سفيد حاوي شيشه هاي رنگي در مجاورت رطوبت در مصارف معماري
بررسي امكان پذيرش بتن خودتراكم حاوي ضايعات لاستيك به عنوان روش نوين بازيافت
بررسي و مقايسه پارامترهاي لرزه اي قابهاي داراي مهاربند مقاوم در برابر كمانش (BRBF) و قابهاي داراي مهاربند همگرا (CBF)
بررسي اثر تراكم بر مقاومت فشاري تك محوري و سه محوري ماسه هاي بادرفتي تثبيت شده با پسماندهاي نفتي
بررسي آزمايشگاهي مقاومت فشاري بتن هاي HPFRCC حاوي ميكروسيليس و نانو سيليس
بررسي آزمايشگاهي رفتار تيرهاي دو سر گيردار بتن آرمه تقويت شده با ميله هاي CFRP به روش NSM
بررسي نقش لاتكس پليمري و ميكروسيليس بر نفوذپذيري يون كلريد در بتن خودتراكم تعميري
تحليل وضعيت تنش ها در بند خاكي با نرم افزار plaxis ؛ مطالعه موردي : حوضه مرودشت فارس
ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از سيستم جداگر لرزه اي در سازه نيروگاهي ساختمان كنترل مركزي (CCB)
بررسي عملكردي سازه نيروگاهي سالن توربين بخار (STH) مجهز شده به ميراگر TADAS و مهاربند BRB
بررسي خواص بتن خودتراكم با جايگزيني سيمان با سرباره مس
معرفي اصول حاكم بر هندسه، ساخت پذيري و ملاحظات معماري سازه هاي بستاروند
بهينه سازي توپولوژي سازه فضاكار تخت دولايه با استفاده از الگوريتم تركيبي سيستم جستجوي ذرات باردار و الگوريتم جامعه پرندگان
حل بسته كمانش حرارتي ورق هاي ساندويچي ناهمسان در ضخامت با استفاده از تئوري تغيير شكل برشي
بررسي تاثير ورق هاي فولادي بر ميزان باربري نهايي گنبدهاي آجري تحت بار متمركز
مطالعات آزمايشگاهي روي تأثيراعضاي سازه اي در ضريب رفتار و مقاومت نهايي ديوار هاي CFS با مهاربندي يكطرفه
بررسي ضريب تغيير شكل خاك بازيافتي تثبيت شده با سيمان
مطالعات عددي روي ضريب رفتار و مقاومت نهايي ديوار هاي CFS با ديوار برشي نازك
بررسي تاثير ضخامت ورق مهاربندي روي مقاومت نهايي و ضريب رفتار ديوارهاي CFS با مهاربندي دوطرفه به وسيله مطالعات آزمايشگاهي
تعيين محل خرابي پل راه آهن رفسنجان با بررسي رفتار نوساني آن در اثر تحريك عبور قطار
ارزيابي مقاومت هاي خمشي فولادي تحت اثر پديده گسيختگي پيشرونده تحت آناليز استاتيكي غير خطي قائم و آناليز ديناميكي فزاينده قائم
ارتعاش آزاد ورق هاي مستطيلي نسبتا ضخيم به روش اجزاء محدود طيفي
تاثير ورق هاي تقويت كننده FRP در افزايش نيروي شكست گنبدهاي آجري تحت بار افزايسنده
طراحي بهينه لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي مختلط بر اساس مفهوم خرابي يكنواخت
بررسي انتشار موج الاستيك در مواد هدفمند (FGM) با استفاده از روش بدون شبكه محلي توابع پايه نمايي
حل مسئله الاستيسيته در مواد هدفمند (FGM) با استفاده از روش بدون شبكه محلي توابع پايه نمايي
ارزيابي رئولوژيكي تاثير نانو ضد عريان كننده مايع بر خواص رطوبتي مخلوط آسفالتي گرم
طراحي ژئومت ها براي حفاظت از فرسايش خاك ناشي از جريان هاي آب
بررسي تاثير تركيب پت و پي وي سي در خواص مهندسي بتن خودتراكم
بررسي تاثير شكل سخت كننده ها بر بهبود رفتار چرخه اي ديوار برشي فولادي داراي بازشو
بررسي رفتار و عملكرد ديوارهاي برشي فولادي داراي سخت كننده و ارائه رابطه جديد براي مساحت نوارهاي مورب معادل
بومي سازي سازه هاي فضاكار با استفاده از نقوش هندسه ايراني- اسلامي
بررسي اثر استفاده از نانوسيليس، ميكروسيليس و متاكائولن بر روي خصوصيات مكانيكي بتن با مقاومت بالا
ايرادات و خرابي هاي مشاهده شده در بازرسي هاي چشمي از تعدادي از پل هاي شهر اصفهان
بررسي تاثير ضخامت ورق فولادي در رفتار سيستم ديوار برشي فولادي
بررسي مقاومت فشاري بتن حاوي پودر و گرانول لاستيك تحت اثر حرارت بالا
بررسي پارامترهاي موثر بر بار نهايي صفحات اتصال در فشار و مدل سازي المان محدود مدل هزمايشگاهي تحت بار چرخه اي
ارائه يك روش استاتيكي جهت ارزيابي آسيب پذيري سدهاي بتني وزني تحت بار زلزله
بررسي تاثير الياف نخ تاير و آهك بر مقاومت فشاري خاك رسي
بررسي مزاياي كاربرد ميلگردهاي AIII با تنش تسليم و گسيختگي بالا نسبت به ميلگردهاي موجود در بازار در صنعت ساختمان
بررسي اثرات وجود سوراخ هاي تاسيساتي بر ظرفيت فشاري ستونچه هاي فولادي سردنورد شده
كنترل فعال ارتعاشات سازه هاي هوشمند در برابر زلزله با روش مود لغزشي
ارزيابي اثر ارتفاع صفحه انتهايي در اتصالات نيمه صلب مركب صفحه انتهايي با دال هاي بتني توخالي پيش ساخته با استفاده از آناليز المان محدود
بررسي اثر روش انتخاب شتاب نگاشت بر مبناي اندازه شدت برداري بر روي پاسخ غير خطي قاب هاي خمشي بتني
پيش بيني مدول الاستيسيته ماده سنگ اهك با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید