انتشار مقالات یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی

 

http://www.callforpapers.ir/

یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی

مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی  7 و 8 اسفند 1392  توسط انجمن ارزیابی محیط زیست ایران با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 29 عنوان مقاله تخصصی شامل 411 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در یازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی

ارزيابي ريسك محيط زيستي كارخانه سيمان آذر آبادگان خوي با استفاده از روش تلفيقي PHA و William fine
ارزيابي نگرش هاي محيط زيستي در بين كودكاني با قشربندي اجتماعي متفاوت (مطالعه موردي شهر مشهد)
ارزيابي توان اكولوژيك شهرستان بم جهت كاربري توسعه شهري با استفاده از رويكرد تصميم گيري چند شاخصه
بكارگيري مدل تصميم گيري چند شاخصه ي فازي ياگر در ارزيابي ريسك محيط زيستي (مطالعه موردي سد منگل)
ارزيابي ريسك محيط زيستي سد گاوي ايلام با استفاده از روش TOPSIS
ارائه برنامه مديريت راهبردي مكان دفن آراد كوه با استفاده از تكنيك A’WOT


ارائه برنامه راهبردي ساماندهي محدوده مسيل كن به منظور توسعه گردشگري با استفاده از (A’WOT) (مطالعه موردي: محدوده منطقه 18 شهر تهران)
ادغام ميان ابزارهاي مديريت محيط زيست (EIA و EMS) از طريق سيستم مديريت يكپارچه محيط زيستي (IEM)
بررسي اثرات محيط زيستي سد طالقان در فاز بهره برداري بااستفاده از روش هاي تلفيقي ICOLD و AHP
ارزيابي و تخمين ميزان متان قابل بازيابي بيوگاز توليدي از دفنگاه پسماندهاي شهري و تبديل به برق با استفاده از نرم افزار Landgem v3.2 (مطالعه موردي حلقه دره كرج)
طراحي و كاربست مدل ارزيابي توان اكولوژيك توسعه شهري با بهره گيري از فرآيند تحليل شبكه اي (ANP) (نمونه موردي: شهرستان ساري)
مديريت ريسك زيست محيطي معادن زغال سنگ (مطالعه موردي: معادن زغال سنگ تخت مينو دشت)
روان شناسي راهبردهاي انگيزشي در بازيافت پسماند شهري
استفاده از نظريه مجموعه هاي فازي به منظور توسعه شاخص هاي ارزيابي زيست محيطي براي نيروگاه هاي حرارتي
محاسبه درجه پايداري ابعاد توسعه پايدار با تأكيد بر سامانه انرژي در ايران (رويكرد شاخص تركيبي)
ارتقاي كيفيت محيطي و سرزندگي عرصه هاي عمومي شهر جديد پرديس از طريق طراحي شهري پايدار
ارزيابي مكاني شهرك هاي صنعتي استان يزد با روش هاي TOPSIS ،SMCE و SAW
از شكست ايمن تا ايمني به شكست: پايداري و برگشت پذيري بر پايه رشد هوشمندانه در دنياي جديد شهري
تدوين چارچوب ارزيابي محيط زيستي خزش شهري با بهره گيري از رويكرد SEA (نمونه ي موردي: شهر ساري)
ارزيابي شاخص هاي سلامت مرتع (مطالعه موردي: مراتع منطقه حفاظت شده ليسار)
ارزيابي ريسك محيط زيستي تالاب ها با استفاده از شبكه بيزين مبتني بر روش هاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي: تالاب شادگان)
مديريت محيط زيستي پسماندهاي شهري با رويكرد كاهش توليد گازهاي گلخانه اي با استفاده از روش ارزيابي چرخه حيات (LCA) (مطالعه موردي: شهرستان كرمان)
ارزيابي ريسك هاي محيط زيستي و ايمني بهداشتي با استفاده از روش ويليام فاين مطالعه موردي : ايستگاه هاي تقويت فشار گاز مجتمع صنعتي شماره 2 اهواز
بررسي وضعيت قرارگيري معادن استان فارس نست به منابع آب آن و ارائه راهكارهاي مديريتي براي مقابله با اثرات سوء معدنكاري
تأثير فرهنگ و ساختار سياسي در شكل گيري مفهوم و اصول ارزيابي راهبردي محيط زيست
پهنهبندي توان اكولوژيكي جهت توسعه شهري – خدماتي بااستفاده از روش تطبيقي AHP و TOPSIS فازي (مطالعه موردي: حوضه آبخيز سالند دزفول)
ارزيابي اثرات محيط زيستي آلاينده هاي آب صنايع خودرو سازي (مطالعه موردي: كارخانه ي ايران خودرو ديزل)
ارزيابي ريسك واحد پلي كربنات پتروشيمي خوزستان با استفاده از روش هاي PHA و EFMEA
ارزيابي ريسك محيط زيستي فاز بهره برداري واحد الفين شركت پتروشيمي بندر امام به روش HAZAN

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید