نمایه سازی مقالات سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

 

http://www.callforpapers.ir/

سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

مجموعه مقالات سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها 5 و 6 آبان 1393  توسط موسسه ره آوران آفاق صنعت  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 30 عنوان مقاله تخصصی شامل 328 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

بررسي علل عدم تمايل كاركنان سازمان ها در يادگيري زبان انگليسي (زبان دوم) با استفاده از تكنيك AHP و ارائه راهبردها با استفاده از خانه كيفيت
انجام نيازسنجي هاي اموزشي كاركنان با توجه شاخص ها و استراتژي هاي سازماني و با استفاده از تكنيك AHP
سومين همايش آسيب شناسي آموزش سازماني با رويكرد كاربردي مبتني بر تجربيات اجرايي درسازمان ها، نقش آموزش در بهره وري نيروي انساني در صنعت برق با معرفي رويكرد آموزش ماژولار
برون سپاري مديريت آموزش سازمان ها و معيارهاي انتخاب (3PT) ها به عنوان شركاي سازمانهاي طرف چهارم آموزش (4PT)
بررسي رابطه بين آموزش و بازار كار با مروري بر مطالعات انجام شده


ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان شهرداري همدان در نيمسال اول 1393 بر اساس مدل ارزشيابي كرك پاتريك (KIRK PATRICK)
روش هاي علمي، كاربردي و تجربي در آسيب زدايي آموزش هاي سازماني
بكارگيري تكنيك تحليل سلسله مراتبي (AHP) به منظور انتخاب مجريان دوره هاي آموزشي در صنعت برق ايران
آسيب شناسي آموزش هاي سازماني گروه صنايع شهيد باقري با استفاده از الگوي FPSS 
طراحي مدل بازگشت سرمايه (ROI) به منظور ارزيابي دوره هاي كارشناسي ارشد در يك سازمان دفاعي
تاثير آموزش هاي سازماني بر انگيزه و بهره وري كاركنان
آموزش كاركنان، مقاومت مديران ، فرار نخبگان
بررسي رابطه آموزشهاي ضمن خدمت بر عملكرد كاركنان در بندر شهيد رجايي
راهنماي ارزيابي مدل تعالي آموزش با استفاده از توسعه منطق RADAR
بررسي رابطه بهره وري منابع انساني و برنامه ريزي درسي
بررسي كاركردهاي مديريت كيفيت فراگير و مديريت يادگيري جامع در سازمانهاي دانش آفرين
آيين نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي مراكز آموزش عالي: از آباد شهر تهران تا آرمان شهر شارستان
نظارت بررسي و ارزيابي آموزش سازماني همگاني – نحوه اي بررسي مديريت برنامه ريزي توسعه سازمان و كنترل سازماني
بررسي آموزش فرهنگ سازماني -منابع انساني و مديريت برنامه ريزي و تدوين دانش و فناوري اطلاعات در سازمان هاي آموزشي
چگونگي تاثيرو بررسي آموزش سازماني، خلاقيت سازماني و تكنيك هاي خلاقيت مديريت برنامه ريزي در تنوع توليد و فضاي رقابتي
ارائه و بررسي تاثير مدلي كاربردي در برنامه ريزي جامع مديريت دانش سازماني و آموزش سازماني
بررسي و ارزيابي چگونگي مديريت برنامه ريزي آموزش تاثير سازمان هاي چابك
آموزش منابع انساني براساس شايستگي ها و آسيب شناسي در آموزش
مديريت دانش و سرمايه هاي انساني سازمان ها
بهينه كاوي فرايند آموزش شركت ملي گاز ايران و شركت مپنا
بررسي فرايند آموزش شركت ملي گاز ايران با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل خطا و اثرات آن (FMEA)
بررسي آموزش هاي رسمي و تصميم گيري درخصوص ادامه تحصيل كاركنان سازمان ها مبتني بر استاندارد ISO10015:1999
بررسي مدلهاي ارزيابي اجراي آموزش مجازي در سازمانها و پيشنهاد مدل مناسب جهت كشورمان
بررسي معيارهاي ارزيابي كيفيت يادگيري الكترونيكي در آموزش سازماني و ارائه چارچوبي براي ارزيابي اين نوع آموزش ها
نقش آموزش هاي سازماني در ارتقاء انگيزه و بهره وري كاركنان

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید