امکان دریافت مقالات اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین كنگره ملی الكترونیكی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

مجموعه مقالات اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران  20 آذر 1393 توسط  مركز راهكارهای دستیابی به توسعه پایدار با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا بصورت الکترونیکی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 5416 عنوان مقاله تخصصی شامل 4648 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

مطالعه فعاليت آنتي اكسيداني اسانس پونه و پولك آذربايجان شرق با خاصيت ضد ميكروبي آنها در شرايط آزمايشگاهي
بررسي فيزيولوژيكي اثر دارچين- شيرين بيان- زنجبيل- رازيانه- به همراه عسل در القاء لاغري در موش هاي بالغ نژاد NMRT
بررسي بيوژنز ميكرو RNA ها در تشخيص و درمان سرطان
جستجوي ژنومي كوكسيلا بورنتي (Coxiella burnetii) در شير گوسفند به روش واكنش زنجيره اي پلي مراز آشيانه اي (Nested PCR) در شهرستان خرم آباد ايران
بررسي تاثير پيش تيمار PGR بر روي جوانه زني بذور
ژن درماني در درمان سرطان دهانه رحم


بررسي اثر اسانس گياهان برگ بو laurus nubilis وميخك هندي zyzygium aromaticom روي تفريخ تخم آفت سوسك چهارنقطه اي حبوبات Callosobruchus macullatu
بررسي بهينه سازي توليد بيو پليمر(گاما-پلي گلوتاميك اسيد) در صنعت
مهندسي متابوليك و پديده هاي انتقال
تاثير تنظيم كننده هاي رشد سيتوكينين و آبسيزيك اسيد بر محتواي كروبوهيدرات برگ پرچم 2 رقم گندم نان داراي تحمل متفاوت به تنش خشكي طي مرحله پر شدن دانه
بررسي امكان ريزازديادي گياه دارويي سنبل الطيب با استفاده از تكنيك كشت تك گره در محيط كشت B5
بررسي اجمالي محيط زيست در ايران حول محور آلودگي آب
ارزيابي تاثير تستسترون بر رشد رده هاي سلولي در سرطان پروستات
بررسي اثر ضد دردي موسيقي آرام بي شتاب (Adagio) و تند دوان (Allergo) با استفاده از تست فرمالين در موش هاي صحرايي نر بالغ
بررسي اثر موسيقي آرام بي شتاب Adagio و تند دوان Allegro بر التهاب ناشي از تجويز كاراژينان در موش هاي صحرايي نر بالغ
بررسي ميانكنش كوركومين و اسكوپولامين بر تثبيت حافظه در يادگيري شرطي احترازي غيرفعال موش هاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار
بررسي تاثير فتوسنتزي و ذخيره اي لپه ها بر رشد گياهچه هاي لوبيا
بررسي تأثيرات دگرآسيبي بقاياي گياهان دارويي شيرين بيان (Glycyrrhiza Glabra L) و پونه (Mentha pulegium L) بر صفات ذرت و گندم در گلخانه
سيستماتيك فسيل هاي رسوبات ائوسن در زون البرز
تاثير مهاجرت بر تغيير فراواني انواع گروههاي خوني ABO؛ مطالعه موردي: جمعيت دانش آموزان دختر ناحيه يك شهر ري در يك دوره شش ساله
تاثير نور خورشيد بر رشد باكتريهاي موجود در آب
تاثير فيزيولوژيك مخمرهاي پروبيوتيك استخراج شده از روده ماهيان قزل آلا در پرورش Artemia urmiana و Artemia franciscana
تشخيص مولكولي استافيلوكوكوس اوررئوس در فراورده هاي لبني شهرستان فسا
استفاده از روش هاي كامپيوتري به منظور شناسايي مدل عملكردي miRNA-Mrna در تشخيص سرطان با دقت و حساسيت بالا
بررسي اثرات دارويي بيش از 15 گياه بر درمان ديابت در انسان(موارد برگرفته از قرآن كريم)
مروري بر بيولوژي كلستريديوم و توليد واكسن هاي كلستريديائي در ايران
جداسازي و نگهداري سلول هاي بنيادي مزانشيمي از بافت چربي سگ به منظور كاربرد در مهندسي بافت
Study on fauna mites (suborder Actinedida) of associated Oak tree in some regions of Hamedan, Kurdistan and Kermanshah provinces
كنه هاي پرواستيگماي مرتبط با جنس Astragalus L در استان كردستان
بررسي اثر فصل و سال زايش برصفات توليد مثلي گاوهاي شيري هلشتاين استان اصفهان
تاثير قطردرختان و ارتفاع از سطح دريا بر ميزان شدت خسارت درختان جنگلي توسط آفات خانواده ژئومتريده (مطالعه موردي: جنگل نومل گرگان)
تاريخچه ، مفهوم و اهداف آمايش سرزمين در ايران
ضرورت و اهميت توسعه پايدار شهري در جوامع امروزي
فناوري نانو راهي به سوي توسعه پايدار كشاورزي
بررسي و مقايسه انواع حسگرهاي سنجش رطوبت خاك جهت كاربردهاي كشاورزي
بررسي موقعيت ايستگاه هاي نمونه برداري دياتومه رودخانه اترك بجنورد با استفاده از 3 عامل محيطي بيكربنات و دما و ph و تجزيه مولفه هاي اصلي pca
بررسي موقعيت ايستگاههاي نمونه برداري دياتومه رودخانه اترك بجنورد با استفاده از 3عامل محيطي منيزيم و هدايت الكتريكي وسديم وبا استفاده از تجزيه مولفه هاي اصلي pca
بررسي موقعيت ايستگاههاي نمونه برداري دياتومه رودخانه ترك بجنورد با استفاده از 3عامل محيطي اكسيژن محلول و كلر و جنس و گونه هاي اپي پل و جنس و گونه هاي اپي ليت و تجسيه مولفه هاي اصلي pca
نتايج تجزيه مولفه هاي اصلي pca بيكربنات و دما ph ومنيزيم و Ec و سديم و اكسيژن محلول و كلر و جنس وگونه هاي اپي پل و جنس و گونه هاي اپي ليت ايستگاههاي نمونه برداري دياتومه رودخانه اترك بجنورد
مديريت حيات وحش در فضاهاي سبز شهري
مطالعه تشريحي ساقه چهار گونه از جنس Convolvulus L در استان كرمان (C.virgatus، C.spinosus، C. Leiocalycinus، C.arvensis)
تاثيرآفت كش هاي مصرفي در كشت گندم، يونجه و ذرت بر روي سلامت مصرف كننده و آبشويي و تلفات سطحي در مشهد، چناران، سرخس، سرولايت نيشابور و فريمان
مطالعه آناتومي مقايسه اي دو گونه جنس تمشكين (Bellevalia Lapeyr) از خانواده سنبل (Hyacinthaceae) يا مارچوبه (Asparagaceae) در ايران
فراواني چند شكلي ژنتيكي، ژن ترميمي XRCC4 در آذربايجان شرقي
ادغام توسعه پايدار با بحران زيست محيطي در هزاره سوم
سلولز ميكروبي؛ نانوساختار قابل كاربرد در مهندسي پزشكي
بررسي فنولوژي گونه مغير Acacia oerfota.Forrsk در مناطق مختلف ارتفاعي در استان هرمزگان
بررسي اثر عصاره الكلي نعناع فلفلي بر بافت كبد و آنزيمهاي كبدي سرم خون جوجه هاي گوشتي مسموم شده با تتراكلريدكربن تحت استرس گرمايي
بررسي خواص آنتي اكسيداني نعناع فلفلي بر فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
جداسازي و غربالگري قارچ هاي Rhizopus oryzae توليد كننده اسيد لاكتيك از خاك مناطق مختلف در ايران
بررسي فعاليت آنزيم آلفا آميلاز از باكتري گرمادوست جدا شده از چشمه آبگرم اردبيل
بررسي فعاليت ضدباكتريايي عصاره هيدروالكي گياه چويل بر باكتري هاي استافيلوكوكوس آرئوس، كلبسيلا پنومونيه و اشرشيا كلي
بررسي فعاليت ضدباكتريايي عصاره هيدروالكي گياه كنگر بر باكتري هاي استافيلوكوكوس آرئوس، كلبسيلا پنومونيه و اشرشيا كلي
بررسي فعاليت ضدباكتريايي عصاره هيدروالكي گياه ريواس بر باكتري هاي استافيلوكوكوس آرئوس، كلبسيلا پنومونيه و اشرشيا كلي
بررسي فعاليت ضدميكروبي عصاره هيدروالكي گياهان چويل، كنگرو ريواس برروي باكتري هاي گرم مثبت وگرم منفي.
اهميت آمين هاي بيوژنيك درايمني غذاها
اكريل آميد، مكانيسم و استراتژيهاي كاهش آن در سيب زميني
فناوريهاي نوين نگهداري مواد غذايي (مايكروويو)
بررسي و مقايسه ي تكنيك هاي آشكار سازي DNA باقيمانده سلول ميزبان در واكسن هاي نوتركيب HBV
بررسي فيتوشيميايي عصاره اتانولي Polylophium involucratum (Pall.) Boiss.
مقايسه اثرات جنبي حشره كشهاي متداول پسيل پسته روي مرحله حساس و مقاوم كفشدوزك Oenopia conglobata L
بررسي اثر چهار نوع تركيب خاك بر صفات رويشي ارقام مختلف كلزا Brassica napus L.(Brassicaceae)
بررسي اثرآنتي اكسيداني پنيرك (Malva sylvestris) براسپرم ومراحل اسپرماتوژنزدر موش نژاد C-57
مروري بر نقش امواج فراصوت در استخراج متابوليتهاي ثانويه گياهي
ترويج كشاورزي حفاظتي راهكاري براي توسعه پايدار كشاورزي مورد مطالعه: منطقه حفاظت شده فسيلي مراغه
مديريت تعارض رهيافتي نوين در ترويج كشاورزي براي مديريت منابع طبيعي (فسيل)
بررسي اثرات امواج تلفن همراه بر القاي تغييرات آنتي اكسيداني گياه مرزه خوراكي (Satureja hortensis L.)
پيشبيني miRNA هاي جديد در تومور پروستات جهت درمان آنها
تفاوت بيان ژنها در بافت سالم و سرطاني كولون و تعيين عملكردشان در محيط Incilico
تصفيه زيستي پلاستيكها در طبيعت
تونيسيته يا غلظت اسمزي پلاسما
بهينه سازي جوانه زني و شكست خواب بذر گياه دارويي خربزه تلخ در شرايط درون شيشه
مكانيسم هاي ملكولي گلدهي در گياهان
تحليلي ساختاري بر توسعه پايدار با نگاهي زيست محيطي
بررسي اثر دارويي Anti EGFR در جهش K_ras در سرطان كولوركتال
اثرات مواجهه با بوي رنگ روغني ساختمان بر سطح سرمي هورمون كورتيزول خون در موشهاي صحرايي نر و ماده
بررسي اثر نانو كود كلات آهن بر ريزازديادي گل اطلسي هيبريد (Petunia X hybrid L)
بررسي كنه هاي پيش استيگماي درختان سيب شهرستان قروه
بررسي فراواني پرتاران منطقه بين جزر و مدي جزيره خرچنگ كنارك
برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات اقتصادي زنبور عسل در استان گلستان
تاثير هورمون هاي انسولين ، تستوسترون، گنادوتروپين هيپوفيزي و مجموع هورمون ها در كشت اندام بيضه موش هاي نر نابالغ نژاد NMRI
بررسي اثرات فارماكولوژيك گياه تشنه داري
بررسي پلي مورفيسم VNTR ژن PER3 در افراد مبتلا به اضافه وزن
بررسي فاكتور هاي LDL و HDL در افراد مبتلا به اضافه وزن
تجزيه زيستي سيانيد توسط نيتريلاز: اهميت نيتريلازها به عنوان آنزيم تجزيه كننده سيانيد در دو گروه باكتري ها و قارچ ها
آنزيم لوسيفراز و كاربردهاي آن در پزشكي
سرطان سلولهاي مركل با ويروسي از انواع پليوماويروسها
بررسي تاثير غلظت هاي مختلف عصاره آبي برگ گردو بر شاخص هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه جعفري (Petroselinum sativum)
ساختار، تنظيم و عملكرد ژن گرلين
مقايسه برخي صفات رشد در جوجه هاي گوشتي سويه راس و كاب
روند بومزادي گونه هاي گياهي در استان گلستان و مهمترين گونه هاي بومزاد استان
جمع آوري و بررسي اتنوبوتاني منتخبي از گياهان منطقه نيلكوه گاليكش
بررسي تاثير كنه كشي دو تركيب گياهي و دو تركيب شيميايي بر كنترل كنه زعفران Rhizoglyphus robini در شرايط آزمايشگاهي
بررسي رشد و تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي بندناف در حضورغلظت هاي مختلف انسولين به سلولهاي استخواني
برآورد ارزش انتشار گازهاي گلخانه اي كلزا در ايران
ارزيابي تغييرات پهناي دواير ساليانه درختان توسكا قبل و بعد از جاده سازي (جنگلهاي اسالم، سري 1 ناو)
توليد پروتئين نوتركيب در محيط كشت سلول حشره
نگاهي بر جغرافياي منطقه خليج فارس
Interaction between traditional and modern architecture in the reconstruction of Bam
مطالعه برهم كنش پپتيد آنتي اكسيدان با آلبومين سرم خون انساني توسط تكنيكهاي طيف سنجي
مطالعه نقش ژن هاي مرتبط با بيماري زايي PR10 و PR2 در مقاومت برنج به باكتري Acidovorax avenae subsp. Avenae
بررسي موقعيت تاكسونوميك چند گونه از قارچ Fusarium بر پايه آناليز ژن EF-1α
افزايش عملكرد ميوه نارنگي ژاپني (Citrus reticulata) مياگاوا تحت تاثير محلول پاشي برخي عناصر ميكرو
كاربرد بيوتكنولوژي در كشاورزي
گزارش حضور عامل جاروك بادام در منطقه كوهسرخ(كاشمر) استان خراسان رضوي
Study of Anatomical Charactristics in four major wood species of the elm family in Rasht (North West of Iran)
اثر تنش خشكي بر كلروفيل و هدايت روزنه اي در پنج ژنوتيپ گياه ماش در شمال استان خوزستان
اثر تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد در پنج ژنوتيپ گياه ماش در شمال استان خوزستان
مطالعه همبستگي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت هيبريد سينگل كراس 704 تحت اثر پرايمينگ و زمان آبياري در شمال خوزستان
چرخه زيستي جلبك هاي سبز- آبي (رده سيانوفيسه)
چرخه زيستي جلبك هاي رده باسيلاريوفيسه (دياتومه ها)
مقايسه اثرات ضد كوكسيديايي عصاره گياه درمنه سيبري و كمپلكس گياهي apacox و داروي لازالوسيد در آلودگي تجربي جوجه هاي گوشتي به كوكسيديوزيس
تاثير عصاره هاي اتانولي خارخسك و گل جعفري روي مرگ و مير پسيل معمولي پسته و ميزان شكارگري دشمن طبيعي آن، بالتوري سبز
بررسي لزوم استفاده از تابش هاي يونساز در زمينه نگهداري مواد و مبارزه با آفات كشاورزي
بررسي مقايسه اي اثرات آنتي باكتريال نانو پارتيكلهاي Ag و Cu بر كلبسيلا پنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوكوكوس اورئوس
بررسي لايه نشاني تك لايه باكتريورودوپسين توسط تكنيك لانگ موير در باطري نوري زيستي
بررسي اثر الگوي كشت بر برخي صفات كيفي ارقام مارچوبه در استان خوزستان
ارزيابي اثرات تغيير در بستر كشت بر عملكرد مارچوبه در شرايط آب و هوايي شمال خوزستان
ارزيابي سازگاري و پايداري در لاين هاي پيشرفته بادمجان هاي دلمه اي كشور در شمال استان خوزستان
تراكم و فراواني گونه هاي موجود خانواده حواصيليان در حواشي رودخانه كارون در محدوده شهر اهواز
بررسي تأثير محلول پاشي الكلها برگياهان به عنوان روشي نوين دركشاورزي
بررسي تنوع ژنتيكي كدوهاي بومي شمال غرب ايران با استفاده از صفات بذر
بررسي خصوصيات جزئي و آناليز سرولوژيكي ويروس موزائيك زرد كدو جدايه استان مازندران
آناليز فيلوژنتيكي ژن Cylindrical Inclusion ويروس موزائيك زرد كدو جدايه استان مازندران
بررسي پارامترهاي سينتيكي آنزيم لاكتوپراكسيداز شير بز
بررسي فراواني مقاومت به متي سيلين در جدايه هاي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از گاوهاي مبتلا به ورم پستان در استان گلستان
بررسي خصوصيات افتراقي هيستولوژيكي دخيل درحساسيت يا مقاومت دو گونه مركبات در برابر Pseudomonas syringae
بررسي اثر pH بر راندمان حذف نيترات توسط نانو ذرات آهن صفر از آب در حضور اسيد هيوميك
طراحي استخر شناي عمومي با رويكرد انرژي بيوگاز و جنبه هاي زيست محيطي
مطالعه ساختارهاي فعال محدوده سد رودبار لرستان
تشخيص سروتيپ k2 باكتري كلبسيلا پنومونيه با استفاده از orf10 موجود در مجموعه ژن هاي CPS
بررسي ميزان جذب نانو اكسيد روي در ريه موش سوري ماده نژاد NMRI
بررسي ، جداسازي و شناسايي باكتري گونه Bacillus amyloliquefaciens از خاك با استفاده از ژن 16S rRNA
بررسي بيوانفورماتيك پروتئين تيوردوكسين در باكتري Bacillus amyloliquefaciens (E1UMJ5)
بررسي عوامل مؤثر بر توسعه كسب و كار و كارآفريني در استان گيلان
نقش حسابداري محيط زيست دركنترل اثر صنعت خودروسازي در آلودگي محيط زيست
بررسي سيستم جمع آوري و پردازش آمار صيد آبزيان در جنوب ايران
نقش كريدورها يا راهگذرها در حفظ تنوع زيستي
آلودگي آروماتيك هاي حلقوي (PAHs) درآبهاي ايراني خليج فارس
گزارش هاي جديد از پراكنش جنس گز (Tamarix L. (Tmaricaceae)) در استان سيستان و بلوچستان
بررسي سيستماتيك و معرفي دو گونه گياه دارويي كمتر شناخته شده ي Boerhavia diffusa L و B. elegans Choisy in DC متعلق به تيره لاله عباسي (Nyctaginaceae) از ايران
بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از نمونه هاي باليني
مطالعه الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و شناسايي سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين جدا شده از نمونه هاي باليني بيمارستان هاي شهر اهواز بااستفاده از واكنش زنجيره اي پلميراز (PCR)
پهنه بندي ميزان كل املاح محلول (TDS) آب هاي زيرزميني دشت رزن- قهاوند با استفاده از مناسب ترين روش زمين اماري
بررسي تاثير بهره وري از پخش سيلاب در راستاي توسعه پايدار منابع طبيعي
بررسي وراثت يذيري و تجزيه عليت صفات موثر در عملكرد روغن گلرنگ بهاره
تعيين روابط ميان عملكرد و برخي از اجزاي عملكرد گلرنگ بهاره با استفاده از تجزيه عليت در شرايط مختلف تنش رطوبتي
Overview of the Survey of Aflatoxin M1 in cheese by ELISA method
اثر عصاره گرده تخل بر ميزان هورمون هاي جنسي و تعداد فوليكول در موش هاي ماده سوري بالغ نژاد Balb/c
بررسي مقايسه اي اثر دما بر جذب زيستي سرب توسط ساكارومايسس سرويزيه تثبيت شده در حامل آلژينات
بررسي روش هاي مولكولي براي مطالعه بوم شناسي خاك
چرخه بيوشيميايي مواد غير ارگانيك و فلزات
بررسي باكتري كلستريديوم پرفينجنس و تقابل آن با انسان و ساير باكتري ها
ساختار ، عملكرد و زيست شىاسي انتروكوكسي فكاليس
بررسي تيتر آنتي بادي كونژوگه ليپوپلي ساكاريد دتوكسيفاي شده O:9 يرسينيا انتروكوليتيكا با توكسوئيد كزاز در مدل موش
بررسي پلي مورفيسم جايگاه Rsa1 (rs2031920) پروموتر ژن CYP 2E1 در افراد مبتلا به سرطان معده در استان مازندران
مطالعه فون كنه هاي حيواني و توزيع فصلي جمعيت آنها روي قسمت هاي مختلف بدن شتر يك كوهانه در منطقه مسيله استان قم
تاثير مديريت تلفيقي آفات در كنترل جمعيت مارمولك خانگي كوچك (Squamata: Cyrtopodion scabrum) در كليه اماكن مسقف سايت اصلي شركت خودروسازي سايپا و توابع در استان تهران
بررسي ايمني زايي كونژوگه ليپوپلي ساكاريد دتوكسيفاي شده O:9 يرسينيا انتروكوليتيكا با توكسوئيد ديفتري در مدل موش
آلودگيهاي كشت بافت و روش هاي مقابله با آن
حفاظت از گياه دارويي Cystopteris fragilis (L.) Bernh در محيط گلخانه اي
بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژنتيكي M2 ژن CYP1A1 و بروز سرطان پستان در استان مازندران
تاثير خاصيت ضد ميكروبي گياه رازيانه بر روي برخي ميكروارگانيسم هاي عامل فساد در صنايع غذايي
نقش نانو فن آوري در دارو رساني با استفاده از سامانه هاي پلي ساكاريدي در كاهش فعاليت باكتريايي مؤثر در ايجاد پوسيدگي دندان
مطالعه برهمكنش پروتئين ليزوزيم با كاركومين در حضور نانوذرات نقره توسط اندازه گيري پتانسيل زتا
مطالعه برهمكنش كاركومين با پروتئين ليزوزيم در حضور نانو ذرات نقره توسط طيف سنجي فلورسانس و دو رنگ نمايي دوراني
مطالعه برهمكنش پروتئين ليزوزيم با كاركومين در حضور نانوذرات نقره توسط طيف سنجي فلورسانس همزمان و فورستر
گنودريك اسيد، متابوليت ارزشمند قارچ دارويي گنودرما لوسيدوم
بررسي اثر مقادير كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد هيبريدهاي ذرت دانه اي در شرايط آب و هوايي دزفول
تجزيه همبستگي عملكرد و اجزاي عملكرد هيبريدهاي ذرت دانه اي سينگل كراس 407 و كارون در منطقه دزفول
بررسي مناسب ترين تاريخ كاشت و ميزان تراكم بوته به منظور حداكثر توليد بذر هيبريد ذرت رقم كارون 701 در خوزستان
مطالعه همبستگي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت بذري رقم كارون 701 تحت اثر تاريخ كاشت و ميزان تراكم بوته در خوزستان
منفعت – هزينه اقتصادي اجتماعي بحران آب دركشاورزي و منابع طبيعي (زيست محيطي)
بررسي اثر عصاره گياه بادرنجبويه (Melissa officinalis) بر يادگيري وابسته به وضعيت اتانول در موش هاي كوچك آزمايشگاهي نر
نقش نور در نمو گياهان چوبي
مروري بر دلايل اهميت گونه در معرض انقراض سرخدار و راهكارهاي حفاظتي مهم براي جلوگيري از انقراض از اين گونه
كاربرد آنريم لاكار در صنايع مواد غذايي و داروساري
اثر اسيد هيوميك بر غلظت برخي عناصر غذايي در اندام هوايي شاهي (Lepidium sativum) تحت تنش سرب
اثر اسيد هيوميك بر غلظت برخي عناصر غذايي در ريشه شاهي (Lepidium sativum) تحت تنش سرب
واسنجي و ارزيابي مدلهاي مبتني بر دما جهت برآورد تبخير تعرق گياه مرجع در استان گيلان
بررسي اثر آسكوربات و گليسين بتائين و اثر توام آنها بر روي برخي خصوصيات فيزيولوژي و مورفولوژي گياه نخود (Cicer arietinum L) تحت تنش شوري خاك
القاء ريشه موئين در گياه بارهنگ (Plantago majorL) به كمك اگروباكتريوم رايزوژنز(سويه A4)
بررسي و تاييد ريشه هاي موئين در گياه بارهنگ (Plantago major L) به كمك ژن گزارشگر GUS
اهميت اكولوژيك دوكفه اي Mytilaster lineatus (Bivalvia: Mytilidae) در پايه گذاري و گسترش زيست گاه هاي تخته سنگي در سواحل جنوب درياي خزر
تاثير نور در كشت بافت گياهي
انگشت روي و كاربرد آن در بيوتكنولوژي
فاژدرماني و باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك ها
كاربرد اسپور باكتري ها در نانوبيوتكنولوژي
ارتباط بين ميزان پرولاكتين سمينال و استرس اكسيداتيو در مردان بارور و نابارور
بررسي تغيبرات روغن و ميزان اسيد چرب امگا 3 در دانه چند گونه مريم گلي
بررسي فاكتورهاي موثر در حركت عمودي فلزات سنگين در خاك
بررسي فلزات سنگين در رسوبات خليج فارس بندر ديلم
بررسي تغييرات شوري آب رودخانه هاي حوضه آبريز گرگانرود
بررسي الگوي بيان ژن Glutamate dehydrogenase و Proline dehydrogenase در كلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوري
شناسايي گونه هاي گز وحشي و بررسي تنوع ژنتيكي بين جمعيت هاي اين گونه ها در استان سيستان و بلوچستان
استفاده از آرد برنج براي خالص سازي پروتئين هاي فيوژن با پروتئين متصل شونده به مالتوز، بيان شده در اشرشيا كلي
بررسي اثر قطع اندام هوايي گياه Festuca ovina L بر توليد و همزيستي گياه با ميكوريزا
اثر چراي پستانداران بر پراكنش بذر گياهان در عرصه هاي طبيعي
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه پامچال بر ميزان گلوكز، تري گليسريد و كلسترول توتال در موش هاي ديابتي
شناسايي ماكروجلبك هاي بين جزرومدي در سواحل شهر قشم (خليج فارس)
تخصيص بهينه آب در اراضي شهرستان ميانه
اثرات باكتري پروبيوتيكي كشته شده بر ترميم زخم پوستي در موش صحرايي نر در روزهاي 3 و 14
انگشت نگاري ژنتيكي جدايه هاي Xanthomonas عامل لكه برگي مريم گلي
بررسي مولكولي Xanthomonas عامل لكه برگي در مريم گلي وحشي
تعيين الگوي بهينه كشت محصولات زراعي در شهرستان ميانه
بررسي تنوع فنوتيپي و برخي پارامترهاي ژنتيكي تعدادي ازنمونه هاي هندوانه بذر آجيلي (Citrullus lanatus)
تعيين ميزان قرابت ژنتيكي برخي ژنوتيپ هاي منتخب هندوانه بذرآجيلي (Citrullus lanatus)
مقايسه سميت تماسي عصاره هاي ميوه زيتون تلخ، چريش و فرمولاسيون هاي آماده مصرف چريش روي پسيل معمولي پسته
اثر نانو گرافن اكسيد بر تكامل تعداد راههاي تنفسي در ريه جنين موش نژاد NMRI در شرايط in vivo
بررسي تغييرات آنتي اكسيدان تام و توتال تيول سرم در اسب هاي عرب مبتلا به پنوموني
پايداري دمايي آنزيم لاكتوپراكسيداز در دو گونه گاو و بوفالو
انتخاب بهترين زمان هيدروپرايمينگ بذر لوبيا قرمز رقم گلي بر صفات جوانه زني
برآورد دبي حذاكثر لحظه اي در دوره بازگشتهاي مختلف با استفاده از روابط تجربي(مطالعه موردي: حوزه چم انجير خرم آباد)
تحليل سيلاب منطقه اي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز چم انجير خرم آباد)
بررسي تغييرات كمي آب زيرزميني آبخوان دشت مشگين شهر طي 8 سال آبي دوره آماري (83-82 تا 90-89)
برآورد دبي حداكثر سيلابي با مدل Win TR-55 در حوزه آبخيز بكر آباد
كاربرد تحقيقات ميان رشته اي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي با تاكيد بر سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
اثر كيفيت نور بر بيوسنتز آنتوسيانين در گياهان
بررسي ميزان موفقيت جنگلكاري هاي انجام شده با گونه هاي بومي در ايلام (مطالعه موردي در منطقه سياهكوه)
بررسي تاثير عوامل فيزيوگرافي بر ميزان موفقيت جنگلكاري هاي انجام شده با گونه هاي بومي در ايلام (مطالعه موردي منطقه سياهكوه)
ساختار جمعيت فون ماكرو بنتوز رودخانه حويق در استان گيلان
تاثير كاربرد ورمي كمپوست و هيوميك اسيد بر شاخص هاي رشد نشاء گوجه فرنگي هببريد Sun 6189
تاثير كاربرد براسينواستروئيد بر تغييرات آنزيمي گياه كلزا (Brassica napus) تحت تنش كم آبي
تاثير براسينواستروئيد بر تغييرات كلروفيل تحت تنش كم آبي در كلزا (Brassica napus)
تاثير پرايمينگ بر جوانه زني بذر و تغييرات فيزيولوژيك كنجد (Sesamum indicum L.) در شرايط دماهاي مختلف
تاثير براسينواستروئيد بر قند محلول، فعاليت آنزيم كاتالاز و عملكرد كوانتوم تحت تنش كم آبي در كلزا (Brassica napus)
نقش تاثيرتدريس زيست شناسي با تأكيد بر آيات و روايات بر باورهاي اعتقادي و انجام امور مذهبي دانش آموزان
بررسي اثر شوري بر برخي صفات مورفولوژيكي گياه نيشكر
پيش يابي خشكسالي و ناهنجاري هاي فراگير بارش در نيمه غربي ايران با استفاده از شاخص هاي دور پيوندي جوي- اقيانوسي
مطالعه بوسلافينه هاي فسيل درختزار مراغه(شمالغرب ايران)
استخراج ومطالعه پالينومورفها در سنگهاي آهكي
اثر حفاظتي عصاره چاي سبز (camellia sinensis) بر روي بافت كليه در موش هاي نر تيمار شده با داروي ضد سرطاني پاكلي تاكسل
نقش بيوانفورماتيك و ايمونوانفورماتيك در توسعه ي فرايندهاي كشف و توسعه ي شناختي از سموم قارچي
تأثير خشكسالي و ترسالي بر روند دبي و رسوب حوضه پل كشكان دواب ويسيان استان لرستان به روش SPI
بررسي خط فقر و تعيين عوامل موثر در نا برابري درآمد روستايي
رنگين كمان جنگل هاي خزري
تاثير تىش كم آبي بر عملكرد و اجزاء عملكرد ژنوتيپ هاي سويا در شمال خوزستان
بررسي اثر عصاره جفت گياه بلوط بر قارچهاي درماتوفيت در شرايط آزمايشگاهي در مقايسه با كلوتريمازول
بررسي اثر عصاره متانولي حنا بر قارچهاي درماتوفيت و ساپروفيت در شرايط آزمايشگاهي در مقايسه با كلوتريمازول
بررسي تاثير مديريت آبياري نوبتي در مراحل رشد بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت
بررسي اثر كلريد سديم بر برخي فاكتورهاي فيزيولوژيكي گياه ساليكورنيا (Salicornia persica)
بررسي ميزان قندهاي محلول و تركيبات فنلي تحت تنش كلريد سديم در گياه ساليكورنيا (Sh Salicornia persica)
كاربرد بيروني اسيد آبسيزيك بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيكي گياه ساليكورنيا (Salicornia persica) تحت تنش شوري
بررسي تاثير محلول پاشي اسيد آبسيزيك بر تحمل خشكي در گياه ساليكورنيا (Salicornia persica)
بررسي خواص آنتي اكسيداني گياه درمنه خزري Artemisia annua L برداشت شده از تنكابن
بررسي فعاليت ضدميكروبي گياه درمنه خزري Artemisia annua L برداشت شده از تنكابن
تشخيص ايمونوگلوبين G ويژه توكسوپلاسما گوندي در سرم با آنتيژن نوتركيب SRS3 با استفاده از روش الايزا
بررسي تنوع ژنتيكي برخي از كلونيهاي چاي با استفاده از نشانگرهاي ISSR بر اساس تجزيه به مختصات اصلي
بررسي تنوع ژنتيكي كلونيهاي چاي از نظر نشانگر مولكولي ISSR با استفاده از روش چند متغيره تجزيه خوشه اي
First report of Dicaelotus pumilus (Gravenhorst) (Ichneumonidae, Ichneumoninae) from Iran
First report of Heterischnus filiformis (Gravenhorst) (Ichneumonidae, Ichneumoninae) from Iran
نقش الايسيتورها درافزايش توليد متابوليتهاي ثانويه گياهي در يك برنامه كشت بافت گياهي
بررسي اثرات عصاره الكلي گلهاي بومادران بر روي بافت بيضه در موشهاي نابالغ Balb/C توسط ميكروسكپ الكتروني
تاثير عصاره هيدروالكلي دانه كرفس بر بافت بيضه در موش سوري
بررسي شاخص هاي رسيدگي جنسي و تخم ريزي ماهي انجك سيستان
آشنايي با روش كشت مريستم در شرايط درون شيشه
بررسي بين برخي از خصوصيات رويشي گونه بادامك با برخي از عناصر خاك(مطالعه موردي: مرتع ابراهيم آباد نهبندان)
زون بندي كمربندهاي آلپي و نيمه آلپي رشته كوه تالش با تاكيد بر الگوي انتشار پوشش گياهي
اثر كيتوزان بر تعديل اثر تنش خشكي بر رشد و توليد هيپرسين در علف چاي
تحليل زيست محيطي استان كهگيلويه و بويراحمد با استفاده از مدل DPSR وكاربرد آن در برنامه ريزي راهبردي استان
تحليل كاريوتيپ و رفتار ميوز در برخي گونه هاي جنس جو در ايران
درمان انفرادي سرطان: تشخيص مولكولي، بيوماركر هاي پيش بيني كننده و مقاومت دارويي
بررسي تغييرات پوشش گياهي با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي : دشت يزد-اردكان)
پهنه بندي مناطق مستعد بيابانزايي در كشور به روش ICCD با استفاده از GIS
محيط زيست تهديد امنيتي نوين
بيوتروريسم و جنگهاي بيولوژيك: فرصتها و چالشها

 آثار و تبعات تخريبي جنگ بر محيط زيست
 معرفي مدل نيمه توزيعي SWAT در شبيه سازي فرايندهاي هيدرولوژيكي
 مقايسه تاثير پودر ميو ه ي كارلا با آنتي بيوتيك ها بر باكتري هاي دستگاه گوارش، مصرف خوراك و افزايش وزن در جوجه هاي گوشتي
 استفاده از پودر ميو ه ي كارلا و دو آنتي بيوتيك در جيره جوجه هاي گوشتي و تاثير آنها بر طول قسمت هاي مختلف روده باريك در جوجه هاي گوشتي
 بررسي اثر عصاره ميوه ي بلوط بر دگرگوني رشد و نمو باكتريهاي پروبيوتيكي در محيط كشت شير پس چرخ
 استفاده از پودر ميو ه ي كارلا و دو آنتي بيوتيك اكسي تتراسايكلين و نئومايسين سولفات در جيره جوجه هاي گوشتي و تاثير آنها بر وزن سينه، ران و كل لاشه جوجه هاي گوشتي
 مطالعه برهم كنش پروتئين بتالاكتوگلبولين شير با پپتيد آنتي اكسيدان استخراجي از سفيده تخم شترمرغ توسط الگوسازي مولكولي
 مطالعه برهم كنش پروتئين بتالاكتوگلبولين و پپتيد آنتي اكسيدان استخراجي توسط انتقال انرژي رزونانسي فورستر
 بررسي كاربرد پوترسين بر پرولين و فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيدان در گياه يونجه (Medicago sativa L) تحت تنش كم آبي
 بررسي اثر پوترسين و تنش كم آبي بر تغييرات كلروفيل در يونجه (Medicago sativa L.)
 اثر پوترسين بر عملكرد كوانتوم و فلورسانس كلروفيل گياه يونجه (Medicago sativa L) تحت تنش كم آبي
 تاثير كاربرد پوترسين بر فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيدان و قند محلول يونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش كم آبي
 بررسي بيوانفورماتيكي ژن pox در باكتري هاي خانواده Alcaligenaceae
 آماده سازي داربست سه بعدي از استخوان ران گاو و بررسي ميكروسكوپي و ماكروسكوپي داربست ها جهت مطالعات مهندسي بافت
 مطالعه اتنوبوتاني گياهان دارويي روستاي نوتركي (شهرستان ايذه، خوزستان)
 فيلوژني و تكامل مولكولي جلبك هاي سبز
 واكنش ويژگي هاي كيفي ميوه انگور رقم سياه كردستان نسبت به محلول پاشي كود فروزينك در قبل و بعد از گلدهي
 بررسي بيان زن OPA1 در كبد موش صحرايي سيروزي
 پاسخ غدد داخلي ماهي به آلودگي هاي زيست محيطي
 بررسي ساختار اجتماعات كفزي و كيفيت اكولوژيكي سواحل بحركان با استفاده از برخي شاخص هاي بيولوژيك
 بررسي پلي مورفيسم ژن پذيرنده ويتامين (VDR) D در بيماران ايراني مبتلا به آرتريت روماتوئيد (RA)
 بررسي كارايي دو روش مختلف استخراج آنزيم Dnase از نمونه هاي پانكراس گاوي
 نقش وتاثير مديريت نگهداري و تعميرات پيشگيرانه تجهيزات در راستاي صيانت از محيط زيست
 تاثير امواج فراصوت بر حذف جلبك
 بررسي ترسيب كربن با استفاده از جلبك هاي Spirulina platensis و Chlorella vulgaris
 بررسي اثر جلبك ها در حذف نيترات و فسفات
 نقش و جايگاه آموزش و پرورش پژوهش محور در آموزش زيست شناسي
 استفاده از كتاب كار زيست شناسي در آموزش زيست شناسي در كلاس درس
 آناليز بيوانفورماتيكي پروموتر ژنهاي آلفا و بتا فاسيولين و بررسي بيان آنها در دانه لوبيا
 آناليز چند شكلي تك نوكلئوتيدي ژن LHR به روش PCR_SSCP و ارتباط آن با صفت روزهاي باز در گاوهاي هلشتاين
 بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي و رده بندي فيزيوگرافي كوه و پلاتو در ناحيه زنگي اباد
 مقاومت دارويي در ميكرو ارگانيسم ها
 تنوع در جمعيت جدايه هاي مختلف Pseudomonas syringae عامل برخي از بيماريهاي مهم لكه برگي، بلايت و بلاست محصولات دراستان مازندران
 بررسي ارتباط فنوتيپي و ژنتيكي جمعيت هاي گونه هاي سودوموناس از ميزبان هاي مختلف
 نسل جديد تعيين توالي و كاربرد آن در فيلوژني
 بهينه سازي زئوليتها با نانوذرات اكسيد روي براي حذف فلزات سنگين از پساب
 تاثير ميكروجلبك هاي بومي واحد تصفيه فاضلاب در حذف تركيبات آلي و توليد محتواي ليپيد به منظور سنتز بيوديزل
 تاثير جاده هاي جنگلي بر تنوع گونه هاي گياهي جنگل هاي شمال ايران(مطالعه موردي: سري 7 جنگل نيرنگ نوشهر)
 مطالعه مقادير قند كل، ساكارز، گلوكز، فروكتوز در عسل(مطالعه موردي: استانهاي گيلان، مازندران، گلستان و آذربايجان)
 بررسي ميزان استفاده و ارتباط كلسيم، نمك و قهوه بر سيكل قاعدگي خانمها
 بررسي پلي مورفيسم LXRα در بيماران مسموميت بارداري
 اهميت اشنيان در اقتصاد و احياء مراتع بياباني
 معرفي قره داغ و ذخيره گاه آن در شهرستان گناباد
 مكانيسم گياهان مرتعي جهت مقابله با تنش شوري
 تاكسونومي عددي جمعيتهاي Lolium persicum در ايران
 بررسي ارتباط پلي مورفيسم ناحيه 5´-UTR ژن IL-1 و سقط جنين در گاو هلشتاين
 بررسي اثر مت آمفتامين بر روي يادگيري احترازي غير فعال و حافظه، و فعاليتهاي حركتي در رت.
 اثر آگماتين بر اختلال يادگيري احترازي غير فعال و حافظه، القاء شده توسط مت آمفتامين در رت.
 تاثير سطوح مختلف پودر نعناع فلفلي بر عملكرد و خصوصيات مورفولوژيكي روده جوجه هاي گوشتي در شرايط تنش گرمايي
 تاثير سطوح مختلف پودر نعناع فلفلي بر عملكرد، خصوصيات لاشه و جمعيت ميكروبي روده جوجه گوشتي در شرايط تنش گرمايي
 بررسي اثر ورمي كمپوست بر روي خواص كمي گل مريم Polianthes tuberosa
 جداسازي باكتري اسيد لاكتيك از ذرت بوداده (پاپكورن) و بررسي خواص آنتي باكتريال آن
 بررسي اثر تنش خشكي بر تركيب هاي آنتي اكسيدان در گياهان دارويي اسفرزه (Plantago ovata)، بارهنگ (Plantago major) و پنيرك (Malva neglecta)
 رابطه طول و وزن، فاكتور وضعيت و الگوي رشد در ماهي خياطه Alburnoides eichwaldii در سه رودخانه تجن، ارس و بابلرود
 رابطه توارث زنتيك – زبان نزد قوم لك در غرب ايران با استفاده از ژنوم ميتوكندري و فونتيك ساختار زباني
 بررسي بيوانفورماتيك پروتئين لينالول در گياه اسطوخودوس (ABB73045)
 اثر مقادير مختلف pH بر محتواي رنگيزه هاي فتوسنتزي و آنتوسيانين در گياه گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum L.)
 بررسي عدم تطابق فاكتورهاي توليدمثلي و ناباروري در هيبريدهاي نر گونه كمپلكس Mus musculus
 ژنتيك مولكولي و روش هاي نوين اصلاح نژاد
 بررسي مقدماتي اسپرماتوژنز در جكوي پا كوتاه بختياري Tropiocolotes persicus bakhtiari
 بررسي نقش گيرنده هاي NMDA ناحيه هيپوكمپ پشتي در فراموشي ناشي از تزريق موسيمول به درون ناحيه BLA
 اتوفاژي، مكانيسم جديد اثر داروي دوكسوروبيسين بر رده سلولي سرطان سينه T-47D
 اثرات ضد قارچي اسانس گياه سداب طي دو فصل بهار و زمستان بر كانديدا آلبيكنس هاي جدا شده از بيماران مبتلا به واژينيت در شرايط invitro و مقايسه با دو آنتي بيوتيك
 مقايسه اثرضد قارچي عصاره Ruta graveolens درفصل بهار و زمستان وآنتي بيوتيكهاي فلوكونازول و نيستاتين بر كانديداآلبيكنس
 اثر مديريت زهكشي ميان فصل زيرزميني و سطحي بر عملكرد و اجزاي عملكرد برنج رقم هاشمي
 بررسي ناباروري در هيبريدهاي بين دو زيرگونه ي Mus musculus musculus و Mus musculus domesticus با ارزيابي ژنهايي از كروموزوم هاي X و Y
 توليد، مزايا و كاربرد بيوگاز
 بررسي بيوانفورماتيكي ژن CHS در گونه هاي مختلف خانواده هاي Rutaceae و Rosaceae
 بررسي بيوانفورماتيكي ژن 3-هيدروكسي- 3-متيل گلوتاريل- كوآنزيم آ ردوكت (HMGR) در فندق (Corylus avellana)
 اثر روشهاي مختلف پرايمينگ بر جوانه زني بذر اسفناج (Spinacia oleraceae L.)
 اثر بهبود دهنده عصاره برگ چاي سبز بر حافظه فضايي موشهاي صحرايي مدل آلزايمري در آزمون ماز آبي موريس
 تاثير نانونقره كلوييدي بر خواص اناتومي گلرنگ
 مروري جامع بر هورمون اكسين در گياهان
 بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر تخريب منابع طبيعي و توسعه پايدار روستايي استان اردبيل با استفاده از مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP)
 بررسي تاثير مقادير مختلف عصاره هيدروالكلي صمغ ريشه انغوزه بر ميزان ضد دردي در موش سوري در تست فرمالين
 بررسي تاثير مقادير مختلف عصاره هيدروالكلي صمغ ريشه انغوزه بر ميزان ضد دردي در موش سوري در تست رايتينگ
 بررسي تأثير عصاره هيدروالكلي صمغ ريشه آنغوزه (Ferula assa foetida.L) بر پارامترهاي اسپرم و ميزان تستوسترون در موشهاي كوچك نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
 بذر مصنوعي و جايگاه آن در كشاورزي مدرن
 بررسي عملكرد كموكاين و گيرنده هاي آن در سرطان
 تأثير كودهاي زيستي و شيميايي و علفهاي هرز بر صفات مورفولوژيك نخود ديم
 بررسي اثرات تنش خشكي بر لاين هاي اينبرد آفتابگردان
 بررسي روشهاي مبتني بر هزينه جهت ارزشگذاري اقتصادي منابع زيست محيطي
 معرفي مهمترين كاركردها، كالاها و خدمات اكوسيستمهاي جنگلي
 برآورد پارامترهاي ژنتيكي و فنوتيپي برخي صفات مهم اقتصادي در مرغان بومي مازندران
 معرفي تالاب فريدونكنار به عنوان تالاب بين المللي و منطقه مهم زيستگاه درناي سيبري
 بررسي محتواي مالون دي آلدئيد و پاسخهاي آنزيمهاي ضد اكسايشي به تيمارتاريكي و سرما در گياهان يونجه (Medicago sativa) و خار شتر (Alhaji camelorum)
 تاثير مس وآهن بر فعاليت آنزيمهاي كاتالاز، پراكسيداز و آسكوربات پراكسيداز زيره سبز (Cuminum cyminum L)
 بررسي تاثير ساليسيليك اسيد بر روي فعاليت آنزيم كاتالاز در گياه سيب زميني آلوده به قارچ رايزوكتونيا سولاني
 مطالعه تغييرات كمي سازنده هاي اصلي اسانس Melissa officinalis در چرخه رشد ساليانه
 بررسي شيميايي اسانس گياهThymus fallax
 معرفي گياهان دارويي- چاشني آذربايجان شرقي
 مطالعه هيستولوژيك و مرفومتريك رحم در خفاش ميوه خوار مصري(Rossetus aegyptiacus)
 اولين گزارش كنه سخت Ixodes ricinus روي بدن خفاش Rhinolophus ferrumequinum
 درمان سرطان از دريچه شناخت آپوپتوز
 بررسي اثرات آنتي اكسيدان عصاره متانولي جلبك دريايي Polysiphonia scopulorum
 بررسي اثرات آنتي اكسيدان عصاره متانولي جلبك درياييEntromorha clathrata
 شناسايي و نخستين گزارش ماكروجلبك قرمز polysiphonia scopulorum از سواحل جنوبي درياي خزر
 شناسايي و نخستين گزارش ماكروجلبك سبز Entromorpha calthrata از سواحل جنوبي درياي خزر
 بررسي سيستم هاي آبياري در دوره ساساني
 پروتئوميكس و كاربردهاي آن در كشاورزي
 مطالعه برخي از خصوصيات ريخت سنجي اتوليت ساجيتا در گونه تيبر (Priacanthus tayenus) در آبهاي خليج فارس
 Phytochemical investigation of Salvia lachnocalyx Hedge
 Phytochemical investigation of Salvia hydrangea
 بررسي ميزان تركيبات دارويي در اسانس نعناع فلفلي (Mentha piperita L.) در پاسخ به غلظتهاي مختلف متيل جاسمونات
 مطالعه برهمكنش تركيبات resveratrol و curcumin باپروتئين آلفا لاكتالبومين به صورت دوتايي توسط فلورسانس سه بعدي و فورستر
 مطالعه برهمكنش تركيبات resveratrol و curcumin باپروتئين آلفا لاكتالبومين به صورت دوتايي توسط فلورسانس همزمان و دو رنگ نمايي دوراني
 مطالعه برهمكنش تركيبات resveratrol و curcumin باپروتئين آلفا لاكتالبومين به صورت دوتايي توسط پتانسيل زتاو پراش رزونانسي
 مطالعه برهمكنش پروتئين سرم آلبومين انساني با داروي افلوكساسين در حضور وغياب سه نانوذره نقره با اندازه متفاوت توسط روش دورنگ نمايي دوراني
 تاثير فضا و بيوماس ميزبان – گياه بر طول دوره رشدي زنبور Cotesia vestalis در شرايط پرورش انبوه
 بهينه سازي فضا و تراكم ميزبان – گياه در پرورش انبوه زنبور Cotesia vestalis (Hymenoptera: Braconidae) بر اساس نسبت جنسي
 سن، جنسيت و پارامترهاي رشد ماهي گل آذين (Atherina boyeri Risso,1810) درسواحل جنوبي درياي خزر (نيروگاه نكا)
 مقايسه سن، جنسيت و پارامترهاي رشد ماهي كلمه (Rutilus rutilus caspicus) درسواحل جنوبي درياي خزر (ساري و بندر تركمن)
 مطالعه شدت صداي اره موتوري در مرحله قطع درختان (مطالعه موردي: جنگل گردشي)
 مطالعه برهمكنش پروتئين هموگلوبين با پيريدوكسين و تيامين توسط روش طيف سنجي فلورسانس
 مطالعه برهمكنش پروتئين هموگلوبين با پيريدوكسين توسط روش طيف سنجي دو رنگ نمايي دوراني
 بررسي اثر تابش هاي يونساز بر ميكروارگانيسم ها
 مديريت منابع آب و مبارزه با خشكسالي رويكردي نوين در دستيابي به توسعه پايدار
 تشخيص و تفكيك عوامل مرتبط با بيماري سوختگي برنج در استان مازندران
 ارزيابي تنوع ژنتيكي ايزوله هاي مرتبط با بيماري لكه موجي برنج در استان مازندران
 تاثير مقادير مختلف نيتروژن و پتاسيم بر عملكرد و اجزاي عملكرد برنج رقم هاشمي
 بررسي مورفومتريك بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان
 مطالعه تشريحي ساقه و دمگل آذين بخش Beccabunga از جنس Veronica در استانهاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي
 بررسي انتشار گونه هاي عقرب در شهرستان پلدختر – لرستان
 بررسي بيومتريك گونه ي عقرب هوتنتوتا سالسي جنوب استان لرستان
 بررسي دما و ارتفاع صيد عقرب
 نقش آموزش و پرورش و آموزش عالي در تكوين و توسعه آموزش زيست محيطي
 نقش مطالعات ژئومورفولوژي در تغييرپذيري خصوصيات خاك ها
 بررسي تغييرپذيري برخي از خصوصيات خاك ها در واحدهاي ژئومورفولوژي بر مبناي مطالعات ژئومورفولوژي در منطقه ورس(مطالعه موردي: دشت قزوين)
 بررسي تغييرات ساختاري پروتئين بتالاكتوگلوبولين با استفاده از روش طيف سنجي فلورسانس و دورنگ نمايي دوراني طي برهمكنش با رتينول
 بررسي تاثير آبياري بر عملكرد و صفات مرفولوژيك ارقام لوبيا
 بررسي كنام سلولهاي بنيادي هماتوپوئتيك و لوسمي و ارتباط آن با مقاومت دارويي
 بررسي اثرات سميت سلولي عصاره هيدروالكلي ميوه گياه زغال اخته (Cornus mas L) بر رده سلول هاي SKOV3، A549، A375 و Fibroblast به روش MTT assay
 واكنش ويژگي هاي كيفي گوجه فرنگي رقم دافنيس نسبت به محلول پاشي ساليسيليك اسيد و كلبرون در كشت گلخانه اي
 بررسي تاثير ساليسيليك اسيد و كلبرون بر پارامترهاي كمي ميوه و عملكرد گوجه فرنگي رقم دافنيس در كشت گلخانه اي
 اثر سد بر تنوع ژنتيكي آبزيان
 اثر فلزات سنگين بر تنوع ژنتيكي آبزيان
 تاثير تنش خشكي بر روي آنزيم كاتالاز و برخي شاخصهاي جوانه زني دو توده محلي لوبيا چيتي اسفراين (خراسان شمالي) و سپيدان (فارس)
 تاثير اسيد ساليسيليك بر ميزان تغييرات انزيم هاي پراكسيداز و پلي فنل اكسيداز در گندم آلوده به بيماري فوزازيوز گندم
 بررسي ميزان بيان ژنهاي دلتا – پيرولين – 5 – كربوكسيلات – سينتاز و گلوتاماتدهيدروژناز در پاسخ به تنش شوري در رقم 401 كلزا
 مطالعه ي بررسي تاثير ميدان الكترومغناطيس برساختار پروتئين آلبومين خون انساني و هالوترانسفرين
 مطالعه ي بررسي تاثير ميدان الكترومغناطيس بر , بر همكنش پروتئين آلبومين خون انساني با هالوترانسفرين
 مطالعه بررسي رسوب پروتئين سيتوكروم C تحت شرايط مختلف محيطي (pH) ، توسط طيف سنجي نشري و طيف سنجي دورنگ نمايي دوراني
 مطالعه بر همكنش بتالاكتوگلبولين شير و رسوراترول در حضور ميدان هاي الكترومغناطيس 100 هرتز و 100 كيلو هرتز توسط فلورسانس سه بعدي
 مطالعه برهمكنش بتالاكتوگلبولين شير و رسوراترول در حضور ميدان الكترومغناطيس توسط طيف سنجي دو رنگ نمايي دوراني
 بيابانزايي و اثر آن بر كاهش تنوع زيستي در مناطق خشك و بياباني ايران
 بادشكن زنده و لزوم ايجاد آن در اراضي زراعي استان خراسان جنوبي، راهكاري لازم براي مبارزه با بيابانزايي
 ارزيابي اثرات زيست محيطي گردشگري
 اثر ضد دردي عصاره الكلي گياه دارچين (Cinammomum zeylanicum) در موش هاي نر بالغ نژاد NMRI
 اثر ضد دردي اسانس گياه دارچين (Cinammomum zeylanicum) در موش هاي نر بالغ نژاد NMRI
 اثرات نوع كود آهن، غلظت آهن و زمان مصرف كود حاوي آهن بر ميزان رنگدانه هاي فتوسنتزي گياه توت فرنگي (Fragaria × ananassa Duch) رقم كاماروزا
 پهنه بندي شدت فرسايش و توليد رسوب براساس مدل MPSIAC با استفاده از GIS (مطالعه موردي : حوضه كلم دره شهر استان ايلام)
 مقايسه دو مدل EPM و MPSIAC در برآورد فرسايش و رسوب با استفاده از تكنيك هاي GIS در حوزه آبخيز دهنو- پرسانه (استان لرستان)
 تشخيص سلول هاي بنيادي جنيني تمايز نيافته توسط انتي بادي هاي منوكلونال عليه ssea-4 و ssea-3
 غربالگري و تعيين خصوصيات آنتي باكتريال گونه هاي سودوموناس جدا شده از ريزوسفر
 بررسي تأثير هيستوپاتولوژيك استات سرب بر بافت هاي عصبي مركزي رتهاي صحرايي
 بررسي اثرات بيولوژيكي و هيستولوژيكي استات سرب بر بافت هاي عصبي محيطي رتهاي صحرايي
 شناسايي مولكولي ريزجلبك Parachlorella sp جداسازي شده از خليج فارس با استفاده از شناساگر مولكولي 23s
 بررسي كيفيت اسانس گياه مريم نخودي (Teucrium polium L) در شرق و غرب استان مازندران
 شناسايي مواد موثره روغن اسانس گياه مريم نخودي (Teucrium polium L) در شرق استان مازندران
 سوسك شاخك بلند سارتا Aeolesthes sarta
 معرفي گونه هاي پوشش گياهي و جانوري و نحوه سازگاري آنها در مناطق بياباني
 مونوگرافي بلوط ايراني (Quercus brantii) و بنه (Pistacia atlantica subsp. Mutica) دو گونه درختي مهم جنگلهاي زاگرس
 مقايسه روش ها مختلف طراحي siRNA و shRNA
 ارتباط پلي مورفيسم Ala222Val در ژن متيلن تتراهيدروفولات ردوكتاز با ناباروري در مردان
 تاثير پلي مورفيسم C677T بر روي خواص فيزيكوشيميايي آنزيم متيلن تتراهيدروفولات ردوكتاز
 ارزيابي ايمني و عدم آلرژي زايي پروتئين هاي Cry در برنج تراريخته در شرايط In silico
 آناليز بيوانفورماتيكي ايمني در پروتئين هايگرومايسين فسفوترانسفراز (hpt) در برنج تراريخته
 مقايسه ميزان بيان ژن PABP گياهچههاي حاصل از كشت بافت نخل خرما با گياه پاجوشي به روش realtime-PCR
 مطالعه فاكتورهاي رشدي پسته (Pistacia vera) ، پايه رويشي UCB-1 تحت تنش نمك (NaCl) در شرايط درون شيشه
 بررسي تاثير غلظتهاي مختلف نمك (NaCl) بر روي پارامترهاي رشدي گياه پسته (Pistaciavera) پايه رويشي قزويني در شرايط درون شيشه
 تحليل منطقه اي دبي اوج سيلاب (مطالعه موردي استان مازندران)
 نگاهي بر پژوهش هاي صورت گرفته در زمينه تحليل منطقه اي سيلاب
 خواص بيولوژيك گياه دارويي دارواش (Viscum album L)
 بررسي توتال فنل و فلاونوئيد برگ و ميوه (عصاره هاي متانولي، اتانولي و آبي) گياه دارواش (Viscum album L) در جنگل بليران استان مازندران
 بررسي خواص ضدميكروبي نانوذرات مس بر پروبيوتيك Bacillus subtilis در محيط in vitro
 بررسي تاثير عصاره هيدروليكي برگ گياه جعفري بر محور هورموني هيپوفيز- گناد در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
 غربالگري مولكولي پوليوما ويروس BK انساني در مبتلايان به بتاتالاسمي ماژور به روش Nested-PCR
 بررسي رسوبات كواترنري سيلاب دشت سيمره (مطالعه موردي: استان ايلام)
 تشخيص باكتري باسيلوس سرئوس توسط ژن hblD با روش مبتني بر PCR
 جداسازي و بهينه سازي شرايط رشد قارچ مولد پروتئازگرفته شده از خاك
 اثر نانو نقره بر تركيبات فنلي و رزمارينيك اسيد دركالوس هاي حاصل از كشت بافت گياه اسطوخودوس
 شناسايي متغيرهاي مهم نوكلئوتيدي در تواليهاي پاندميك و غيرپاندميك ويروس آنفلونزا آ با استفاده از الگوريتم پنجره لغزان و الگوريتمهاي آماري وزندهي
 دستهبندي تواليهاي پاندميك و غيرپاندميك ويروس آنفلونزا آ با استفاده از الگوريتمهاي پنجره لغزان و بيزين
 تاثير غلظتهاي مختلف قند ساكارز به عنوان اليسيتور بر ميزان پلي ساكاريدها و قندهاي محلول در كشت كالوس گياه Lycium barbarum
 بررسي مقايسه اي ادجوانت هاي آلومينيوم هيدروكسايد و روغني مونتانايد ISA 70 بر ميزان اثر بخشي واكسن نيوكاسل طيور
 پيش بيني فرسايش پذيري خاك با استفاده از معادلات واعظي و ويشماير(منطقه موردمطالعه:شهرستان بانه)
 اثر كشاورزي ارگانيك بر روي محيط زيست ومنابع طبيعي
 بررسي فون و الگوي پراكنش پرندگان شهر برزك (بخشي از منطقه حفاظت شده قمصر و برزك)
 نقش ترويج منابع طبيعي در بهبود مديريت مشاركتي مراتع شهرستان ايوان
 شناسايي جنس هاي راسته سنجاقك شكلان در مناطق شرقي تا مركز استان گيلان
 مطالعه گرده شناسي در Sinapis aucheri (Boiss.)O.E.Schulz از تيره شب بو (Brassicaceae) در ايران
 بررسي تاثير كلريد سديم بر ميزان فعاليت آنزيم آسكوربات پراكسيداز كالوسهاي تشكيل شده گونه هاي جنس براسيكا
 ريخت شناسي دانه گرده Bellis Perennis L از تيره كاسني (Asteraceae) در ايران
 بررسي ارتباط پلي مورفيسم ژن كولين دهيدروژناز (CHDH) با ناباروري مردان در بيماري آستنواسپرميا
 بررسي امكان تشكيل سيستمهاي ميكروامولسيوني با استفاده از اسانس روغني زيره سبز با استفاده از كوسورفاكتانت استيك اسيد
 بررسي امكان تشكيل سيستمهاي ميكروامولسيوني با استفاده از اسانس روغني زيره سبز با استفاده از كوسورفاكتانت پروپيونيك اسيد
 اثر مكمل آشاميدني بيوتين بر بيان اويداكتي ژن كربنيك آنهيدراز در مرغ هاي جوان و مسن لاين آرين
 Comparison and influence of environment on variation essential oil composition of Perovskia abrotonoides Karel. in Baluchistan and Khorasan
 بررسي اثر سطوح مختلف شذت نور و هورمون اكسين در ريشه زايي وساقه زايي Artemisia absinthium
 تغييرات پروتئيني گياه درمنه Artemisia absinthium L در پاسخ به تيمار اكسين در مقايسه با شاهد
 مقايسه تركيب رنگيزه اي برگ ها ، مقدار قندها و محتواي پرولين در رقم هاي مختلف لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaris L) تحت تنش آلومينيوم
 آپتامرها و كاربردهاي زيستي آنها
 بررسي ميزان ارتباط فصول (تابستان و زمستان) با ميزان تجمع آهن در ماهي زمين- كن دم نواري در مناطق بندرعباس ، بندر خمير و درگهان
 شناسايي باكتري Ecoli ATCC 25922 با روش PCR-ELISA
 استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در برآورد مشخصه توپوگرافي (LS) مدل برآورد فرسايش RUSLE
 بررسي كاربرد GIS در تخمين فرسايش خاك با استفاده از مدل RUSLE
 آناليز چند شكلي آللي در جايگاه ژني گيرنده فاكتور رشد شبه انسوليني نوع يك (IGF-IR) در گوسفندان نژاد ماكويي با استفاده از روش SSCP-PCR
 كليد شناسايي مقدماتي براي گونه هاي شناخته شده جنس Toninia (Ramalinaceae,Ascomycetes) در ايران
 مطالعه برهمكنش سرم آلبومين انساني در حضور و غياب اسيدهاي آمينه ضروري و غير ضروري توسط تكنيك طيف سنجي فلورسانس
 اثر مقادير مختلف ساليسيليك اسيد بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان و محتواي پروتئين و فنل در گياه گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum L)
 ارزيابي تنوع ژنتيكي جمعيتهاي وحشي گياه بالنگو (Lallemantia royleana) با استفاده از نشانگر SCoT
 تأثير آميختگي توده جنگلكاري شده با دو گونه اكاليپتوس Eucalyptus camaldolensis و كهور پاكستاني Prosopis Juliflora بر برخي از خصوصيات خاك (مطالعه موردي: پارك جنگلي لاله دزفول)
 بيوتكنولوژي كشاورزي و توليد محصولات ترانسژنيك
 تاثير زمان قلمه گيري و نوع قلمه بر ويژگي هاي ريشه زايي قلمه انگور عسكري
 شناخت گياه دارويي گشنيز و خواص آن
 مهار تجمع پلاكت و انعقاد خون توسط زهر افعي قفقازي
 مقايسهي پروتئينهاي زهر نمونه هايي از افعي قفقازي در شمال ايران
 بررسي بيان اويداكتي ژن كربنيك آنهيدراز در مرغ هاي جوان و مسن لاين آرين با باروري زياد و كم
 كاربرد تركيبات سالم و غير شيميايي براي جايگزين تركيبات شيميايي بمنظور كنترل پوسيدگي هاي پس از برداشت
 آلاينده هاي خاك
 برهمكنش سلنات سديم و تنش شوري بر گياه آفتابگردان (Helianthus annuus L)
 بررسي مقايسه اي پروازهاي جفت گيري در گونه هاي مختلف زنبوران عسل جنس Apis
 بررسي اثر ميزان درجه حرارت ، فسفر و دوره هاي نوري مختلف بر روي رشد جلبك اوسيلاتوريا (Oscillatoria agardhii)
 تأثير سطوح مختلف كود ويتروژن و ورمي كمپوست بر رشد و عملكرد گياه بادرنجبويه Melissa officinalis L)
 بررسي تركيبات شيميايي موجود در چاي سفيد و عوامل موثر در كيفيت اين محصول
 بررسي وضعيت بهداشتي آرد تافتون و لواش استان لرستان
 ساختار جامعه گوشتخواران و روابط بين گونه اي آنها در پارك ملي ساريگل
 بررسي اثر تنش دما رطوبت بر تغييرات توليد شير روزانه گاوهاي هلشتاين در مازندران
 بررسي برخي پايگاه هاي اطلاعاتي موجود در زمينه فسفوپروتئوميكس
 بهبود تعادل تغذيه اي گياه Puccinellia distans تحت تنش شوري با سيليكون
 بررسي تهيه نقشه خاك ها با استفاده ازروش ژئومورفولوژي در منطفه حسنجون واقع در حوزه آبخيز طالقان
 تاثير تنش هاي غير زيستي(گرما و اشعه γ نرم) بر روي بيان ژن هاي JNK
 معرفي گياه بومادران بياباني به منظور كاربري آن در فضاي سبز
 ارزيابي ژن هاي دخيل در سرطان پستان موروثي
 مطالعه برهم كنش پروتئين هاي آلفا و بتا كازئين با ويتامين ب 12 توسط روش انتقال انرژي فورستر
 بررسي و معرفي گياهان رنگزاي منطقه اصفهان به عنوان يكي از منابع طبيعي به منظور استفاده در فرش دستباف
 تاثير استعمال خارجي گلايسين بتائين بر تخفيف تنش شوري در مرحله جوانه زني و رشد اوليه گياهچه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
 اصلاح چوب با فورفوريل الكل و تأثير آن بر زبري سطح چوب
 اثردرصد افزايش وزن چوب اصلاح شده با فورفوريل الكل برروي زبري سطح
 بررسي ويژگي هاي مورفولوژيكي و بيوشيميايي باكتري Zymomonas mobilis به منظور استفاده از آن در صنايع تخميري
 توليد اتانول از ملاس چغندرقند توسط باكتري Zymomonas mobilisو سنجش آن با روش رنگ سنجي دي كرومات پتاسيم
 بررسي ساختار ژنومي جدايه هاي ايراني بورخولدريامالئي با استفاده از روش آناليز متكي بر واحدهاي پشت سر هم تكرار شونده (VNTR)
 بهينه سازي روش آناليز متكي بر واحدهاي پشت سر هم تكرار شونده (VNTR) در ماشين هاي ترموسايكلر كلاسيك جهت تايپينگ مولكولي بورخولدريا مالئي
 تايپينگ مولكولي جدايه هاي بومي بورخولدريا مالئي با روش واحدهاي پشت سرهم تكرار شونده (VNTR)
 معرفي يك روش نسخه ساده از روش VNTR در مطالعه تايپينگ بورخولدريامالئيسازگار با ماشين هاي ترموسايكلر كلاسيك
 اثر نماتد سيستي چغندر قند روي محتواي قند و پرولين چغندر قند رقم مقاوم Nemakill و مقايسه آن با رقم حساس 7233
 اثر تنش شوري بر جوانه زني بذرهاي گياه Stachys byzantina C. Koch
 مطالعه ويژگي هاي مورفولوژيكي و تشريحي دو گونه وحشي و دو واريته زراعي نخود
 بررسي اثر فسفر در شرايط آللوپاتي بر برنج طارم محلي

 بررسي اثر فسفر در شرايط آللوپاتي بر برنج طارم محلي
اثر پخش سيلاب بر خصوصيات پوشش گياهي ايستگاه آبدهگاه باشت (مطالعه موردي استان كهگيلويه و بويراحمد)
پاسخ خصوصيات فيزيكي خاك نسبت به پخش سيلاب در ايستگاه آبدهگاه باشت (مطالعه موردي استان كهگيلويه و بويراحمد)
واكنش ويژگي هاي شيميايي خاك ايستگاه آبدهگاه باشت نسبت به پخش سيلاب (مطالعه موردي استان كهگيلويه و بوير احمد)
تعيين ميزان ويتامينهاي E، A و C و ريز مغذيان در سرم بيماران مبتلا به زخم معده
بررسي اثر اسيد هيوميك بر روي خواص كمي گل مريم Polianthes tuberosa
مطالعه بررسي رسوب پروتئين سيتوكروم C تحت شرايط مختلف محيطي (pH) ، توسط كالريمتري تيتراسيون هم دما، تغييرات پتانسيل زتا و ويسكومتري
آناليز چند شكلي تك نوكلئوتيدي در جايگاه ژني فاكتور رشد شبه انسوليني نوع يك (IGF-I) در گوسفندان نژاد ماكويي با استفاده از روش PCR-SSCP
روشهاي تثبيت وپايداري دامنه هاي جاده هاي جنگلي(سري 2 استخرپشت)
مقايسه دوروش ژئومورفولوژي و معمول ايران براي تهيه نقشه خاك منطقه حسنجون واقع در حوزه آبخيز طالقان
اثر تنش سولفات روي و برهمكنش آن با ساليسيليك اسيد بر برخي شاخص هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه شيرين بيان (Glycyrrhizaglabra)
فعاليت ضد باكتريايي عصاره هاي مختلف بذر گياه خاكشير تلخ (Sisymbrium irio) روي باكتريهاي بيماريزاي انساني
تهيه پودر رنگ طبيعي از گياه اسپرك با استفاده از فرايندهاي غشايي به منظور استفاده در صنعت رنگرزي
بررسي تأثير امواج فراصوت در عصاره گيري از پوست گردو و مقايسه با روش معمول
كشت بساك و دانه گرده
استفاده از انرژي گرمايي زمين در جهت رسيدن به توسعه پايدار
استفاده از منبع انرژي بيوسوخت كمك به توسعه پايدار
اثر باران هاي اسيدي بررشد و نمو گياهان
اثرفردي وتركيبي پريبيوتيك ايمنوژن (immunogen) وويتامين C بربرخي از فاكتورهاي خوني وايمني در بچه ماهيان انگشت قد قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
بررسي اثر تنش شوري بر فعاليت آنزيم گلوتامين سنتتاز در مرحله جوانه زني دانه گياه سويا (Glycine max l. cv DPX)
بررسي اثر تنش شوري بر فعاليت آنزيم گلوتامين سنتتاز در مرحله رشدرويشي گياه سويا (Glycine max l. cv DPX)
ارزيابي اثرات الگوي كشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام مارچوبه در استان خوزستان
بررسي سيستماتيك مرجان ها، روزنبران و دوكفه اي هاي رسوبات كرتاسه غرب كشور( منطقه هلشي، كرمانشاه)
كالوسزايي و باززايي گياه كنجد (Sesamum indicum L.) رقم ناز تك شاخه با استفاده از ريز نمونه جوانه انتهايي تحت تأثير تنظيم كننده هاي رشد
شيوع ويروس موزاييك كاهو (LMV) دراستان گلستان
بررسي ميزان افت و جهت جريان آب هاي زيرزميني دشت رزن قهاوند
ارتباط بين ميزان روي سمينال و استرس اكسيداتيو در مردان بارور و نابارور
ژنتيك و بيوشيمي بيوسنتز آنتوسيانين در گياهان
مديريت ريسك جنبه هاي زيست محيطي شركت سيمان لارستان از نظرآلودگي هوا با استفاده از روش هاي تاپسيس و تكنيك آنتروپي شانون
بررسي اثر مقادير كود نيتروژن و رابطه منبع و مخزن فيزيولوژيكي بر برخي صفات مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي ذرت هيبريد سينگل كراس 704 در شرايط محيطي اهواز
تاثير كاربرد مواد آلي بر برخي پارامتر هاي رشد رويشي ذرت در سطوح مختلف شوري خاك
اثر كاربرد دو نوع ماده آلي و برهمكنش آن ها برغلظت و جذب عنصر روي در گياه ذرت (Zea Mays L.704) در سطوح مختلف شوري خاك
بررسي اثر ميدان مغناطيسي در تغييرات PH ساختارهاي بلورهاي سولومگنتيكي و عادي نمك CoCl2
گزارش چند گونه از پادمان انتوموبريومورفا (Entomobryiomorpha) براي فون شهرستان بابل
غربالگري و شناسايي باكتري مولد پروتئاز مقاوم به حلال آلي
جداسازي پروتئاز مقاوم به شوينده از چشمه آب معدني بندر دوساري جيرفت
مطالعه فك و دندانهاي زيرين درهيپاريون هاي شمالغرب ايران
فيلوژني اسب ها بانگرش ويژه بر روي اندام هاي حركتي آنها
تاثير كوئرستين بر پارامترهاي اسپرم و ميزان هورمون تستوسترون در موش صحرايي نر
مقايسه دو روش EPM و Fournier دربرآورد فرسايش و رسوب در حوضه بار نيشابور
بررسي اثر سميت سلولي عصاره بخش هاي هوايي گياه Equisetum arvense بر روي رده سلولهاي سرطاني MCF-7 به روش MTT
بررسي عكس العمل ارقام مختلف ذرت تحت مديريت آبياري تكميلي
بيوتكنولوژي به عنوان ماده درسي مستقل از زيست شناسي در مدارس
فراسنجه هاي بيوشيميايي خون مرغان مرواريد تغذيه شده با تفاله خشك گوجه فرنگي
بررسي اثر عصاره ميوه نارنج بر روند اسپرماتوژنز در موش هاي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين
بررسي اثر عصاره گياه ترتيزك باتلاقي Cardamine ulignosa بر آنزيم هاي آنتي اكسيداني كليه رت مواجه شده با تتراكلريد كربن
اثر عصاره گياه جغجغك Vaccaria oxyodontha Boiss بر آنزيم هاي آنتي اكسيداني كليه رت بيمار تحت تاثير سميت تتراكلريد كربن
بررسي اثرحفاظت آنتي اكسيداني عصاره مان گياه شكرتيغال (Echinopspersicus) دربرابر سميت ناشي از تترا كلريد كربن در كليه موش صحرايي نر
مطالعه اثر عصاره هاي زيره سبز و رازيانه بركنترل چاقي در رت هاي نر چاق شده با رژيم غذايي پرچرب
اثر افزودن تفاله خشك گوجه فرنگي بر عملكرد و صفات كيفي تخم در مرغان مرواريد
بررسي مقايسه اي ميكرومورفولوژي دانه گرده ي جمعيتهاي از دو گونه ي Cardaria draba (L.) Desv و Eruca sativa Miller ,Gard. از تيره ي شب بو (Brassicaceae) در ايران
بررسي مقايسه اي ميكرومورفولوژي دانه گرده ي جمعيتهاي از دو گونه ي Cardaria draba (L.) Desv و Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus از تيره ي شب بو (Brassicaceae) در ايران
بررسي چشم انداز كاربرد فناوري نانو در صنايع چوب و كاغذ
بررسي اثرات ضدميكروبي عصاره اتانولي ريشه درخت گردو (Juglandaceae) در برابر پاتوژنهاي مهم انساني
بررسي ميزان آلودگي بيماري انگلي ايك در ماهيان گلد فيش و اسكار ناشي از عوامل زيست محيطي در فروشگاههاي ماهيان زينتي ساري
Presence of G allele and GG or CG genotype in Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) +405 C/G SNP induce Hypertension
بررسي تكوين دانه هاي خانواده آفتابگردان
بررسي اهميت زيستي جنگل هاي مانگرو و ارائه تمهيداتي به منظور توسعه پايدار منطقه
ارزيابي صفات موثر بر عملكرد گياه اسطوخودوس تحت تنش خشكي
روشهاي مبارزه با ساسهاي تختخواب در ميادين و بازارهاي سازمان ميادين ميوه و تره بار فرآورده هاي كشاورزي شهرداري تهران در پاييز و زمستان 1392
بررسي خاكهاي شور و شناسايي باكتريهاي خاكزي درياچه نمك
بررسي تاثير اسيد ساليسيليك و باكتري هاي ريزوسفري (PGPR) بر پارامترهاي رشد و كلروفيل گياه دارويي بادرنجبويه (Melissa officinalis L)
بررسي اثر ضد قارچي روغن فرار اكاليپتوس گونه سيتريودورا عليه پژمردگي فوزاريومي گوجه فرنگي در شرايط آزمايشگاهي
فضاهاي سبز شهري و نقش درختان و درختچه ها در جذب پرندگان
اثر زهر زنبورعسل بر آنژيوژنز در پرده كوريوآلانتوئيك جنين جوجه
بررسي بيان ژن CYP81Q3 در مسير بيوسنتز سزامين در 10 رقم مختلف كنجد (Sesamum indicum L)
بررسي برخي شاخصهاي خوني مولدين كپور معمولي پرورشي (Cyprinus carpio)
تاثير مسكرات و كشيدن سيگار در تشكيل سنگهاي ادراري در سنين و جنسهاي مختلف
اثر تغذيه سطوح متفاوت تفاله خشك گوجه فرنگي بر برخي از صفات عملكردي در مرغ مرواريد
فون كنه هاي راسته ي Trombidiformes باغات سيب شهرستان مرند، استان آذربايجانشرقي
مطالعه خواص آنتي اكسيداني پپتيد آيورين 1/2 در شرايط آزمايشگاهي
شناسايي، تعيين تراكم، فراواني و تركيب جمعيت پرندگان محوطه دانشگاه شهيد چمران اهواز
استفاده از جلبك هاي آبزي به عنوان مكمل غذايي در جيره آبزيان
كائولين به عنوان هم بند و تأثيرات آن بر رشد و بقاء ميگوي رودخانه اي شرقي در مرحله جواني(Macrobrachium nipponense)
تاثير كاربرد اتفن و سربرداري (Topping) بر ويژگي هاي كيفي آب ميوه انگور رطبي سياه
تاثير عصاره هيدروالكلي برگ گياه جعفري (Petroselinum crispum) بر فعاليت آنزيمهاي كبدي در موشهاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
مطالعه مهار كنندگي آنزيم ACE توسط پپتيد آيورين 1/2 در شرايط آزمايشگاهي
پاسخ هاي فيزيولوژيكي دانه هاي گندم در حال جوانه زني به فوزاريوم گراميناروم
فعاليت ضد باكتريايي عصاره اتانولي بره موم بر ضد باكتريهاي بيماريزاي انساني
بررسي اثر تنش فوزاريومي بر روي برخي فاكتورهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي در گياه گندم
بررسي شيوع سنگ كيسه صفرا در بيماران بستري شده در بيمارستان هاي شهرستان شهركرد در سال 1389
ارزياب عمق خاك و كوددهي و برخي تحقيقات در ارتباط با آنها در گوجه فرنگي
ارتباط متغيرهاي رفتاري با سندرم پيش از قاعدگي براساس معيار ICD-10
بررسي خصوصيات مورفومتريك خرچنگ Xanthid (Leptodius exaratus) در ناحيه جزر و مدي جزيره هرمز
تاثير آلاينده ها از طريق اندازه گيري نيكل در ماهي زمين كن دم نواري Platycephalus indicus در استان هرمزگان
اپي ژنتيك و توارث آسم
ويژگي ها و كاربردهاي كيتين و كيتوسان
طراحي روشي آسان، مستقيم و سريع فوتومتري جهت اندازه گيري فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراكسيداز سرم انسان در مقايسه با روش كمي لومينوسانس
بررسي اثرسيليكون وقارچ ميكوريزا برروي ساختارتشريحي گياه گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill) درشرايط تنش كم آبي
جداسازي، شناسايي، باكتريهاي توليدكننده بيوسورفكتانت از آبهاي بندرعباس
تعيين ميزان غلظت فلز سنگين سرب در بافت عضله ماهي گل خورك Boleophthalmus dussumieri و مقايسه آن با استاندارد جهاني و ارتباط آن با طول و وزن درآبهاي ساحلي استان هرمزگان
جدا سازي و شناسايي و خالص سازي گونه هاي مختلف جلبك سبز تك سلولي Dunaliella از درياچه مهارلوشيراز
اثر امواج فراصدا بر فعاليت آنزيم اوره آز
معرفي فلور، اشكال زيستي و پراكنش جغرافيايي گونه هاي گياهي كوه پهن شهرستان چرام
بررسي اثر سميت سلولي عصاره هسته گياه Citrus sinensis بر روي رده سلولهاي سرطاني Hela
A bio-ecological lab semi-field study of Hemiscorpius Lepturus Scorpion(Hemiscorpiidae) of Khuzestan Province, SW Iran
بررسي مقايسه اي برخي صفات مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي ارقام سورگوم در پاسخ به تنش شوري در شرايط كشت درون شيشه
تغييرات پروتئين و پرولين دو رقم سورگوم در پاسخ به شوري در شرايط كشت درون شيشه
ارائه روشي براي كمي كردن فاكتورهاي توپوگرافي در بررسيهاي اكولوژيك (مطالعه موردي: حوضهآبخيز رودخانه رونه در شهرستان باشت، استان كهگيلويه و بويراحمد)
بررسي اثر سميت سلولي عصاره Froriepia subpinnata بر رده سلول هاي سرطاني MCF7
اثر مقدار و زمان مصرف كود اوره بر رشد، ميزان كلروفيل و برخي شاخص هاي بيوشيميايي در چهار توده اسفناج (Spinacia oleraceae L.) بومي ايران
بررسي ريزريخت شناسي سطح بذر و گرده شناسي گونه هاي شمال شرق جنس Veronica (L.) بخش Beccabunga
ارزيابي جذب زيستي سرب توسط كانديدا تروپيكاليس تثبيت شده در حامل آلژينات
بررسي پليمورفيسم ژن گلوتاتيون پراكسيداز -1 (rs1050450) در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
Effect of L-Carnitine on memory retention on passive avoidance learning in normal and ovariectomized adult female rats
Effect of intracerebroventricular administration of L-Carnitine on memory retention in normal and ovariectomized adult female rats
بررسي مقايسه اي اثر سرب بر توليد بيواتانول از Saccharomyces cerevisiae انكپسوله شده در حامل آلژينات
ويژگيهاي زيستي و چرخه زندگي سن سبز پسته Brachynema germari Kolenati (Hemimptera: Pentatomidae) در شرايط آزمايشگاه
تأثير حاد نانو ذرات اكسيد روي بر فاكتورهاي خوني (CBC) و بافت تيموس و طحال در موش سفيد آزمايشگاهي
كنه هاي پرواستيگماي سراب گيان و سراب گاماسياب
تاثير استفاده از پودر صفراي گاوي در جيره هاي بر پايه اسيدآمينه كل وقابل هضم و دوسطح چربي بر عملكرد،خصوصيات لاشه وفراسنجه هاي جوجه هاي گوشتي
The possible role of microRNAs in diagnosis of Alzheimer
اثرات نور (شدت و طول دوره نوري) بر اندازه سيست هاي توليدي Artemia parthenogenetica
تاثير شدت و طول دوره نوري بر اندازه ناپليوسهاي توليدي در مولدين Artemia parthenogenesis
طراحي روشي آسان و سريع كلريمتريك جهت اندازه گيري ظرفيت تام آنتي اكسيداني سرم انسان در مقايسه با روش كمي لومينوسانس
بررسي اثر تاج پوشش گياهان بوته اي مرتع بر روابط همزيستي گياه و ميكوريز
بررسي اثر تراكم بذر در متر مربع بر ميزان رقابت ارقام گندم و علف هرز پنيرك (Malva sylvestris) در شرايط محيطي استان بوشهر
كاربرد سامانه ي اطلاعاتي جغرافيايي (GIS) در علوم مختلف با تاكيد بر منابع طبيعي و كشاورزي
شاخص هاي گنادي و كبدي در خرچنگ زانتيد Leptodius exaratus (decapoda;xanthidea) جزيره هرمز، جنوب ايران
بررسي اثر سميت سلولي عصاره Froriepia subpinnata بر رده سلول هاي سرطاني Hela
پاسخ هاي بيولوژيكي عناصر در سلامت انسان از ديد زمين پزشكي
مقايسه ميزان رنگدانه هاي فتوسنتزي و عناصر غذايي برخي توده هاي اسفناج (Spinacia oleraceae L) بومي ايران
تأثير نانوذره كيتوسان بر فرايند رگزايي زخم سوختگي در موش نر نژاد NMRI
آناليز حساسيت مدل swmm نسبت به پارامتر درصد نفوذناپذيري(مطالعه موردي: حوزه آبخيز شهر مريوان)
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي و كاني شناسي دشت دامنه اي در منطقه زنگي اباد استان كرمان
مقايسه نمودار تفرق اشعه ايكس افق WB1 در فيزيوگرافي پلايا و دشت دامنه اي در زنگي آباد
استفاده از كودهاي شيميايي ماكرو و اوره وآلي در پرورش خيارچنبر
بررسي اثر سم پروپيكونازول بر اسپرماتوژنز موشهاي آزمايشگاهي نژاد NMRI
ارزيابي اثرات زيست محيطي سدهادرمناطق خشك و نيمه خشك
ژنتيك كلستريديوم پرفريجنس و مطالعه ي ژنهاي مسئول در توليد توكسينهاي آن
جذب بيولوژيكي، روشي نوين جهت حذف فلزات سنگين از محلولهاي آبي
مروري بر آلودگي ناشي از فلزات سنگين و معرفي تكنولوژي جذب زيستي جهت حذف آلاينده ها از پساب
جذب زيستي،چشم اندازي نو در كنترل آلودگي پسابهاي صنعتي و معدني به يون جيوه
بررسي تاثير تغييرات pH روي جذب زيستي فلز روي توسط مخمر ساكارومايسس سرويزيه
نقش پدافند زيستي در توسعه پايدار
بررسي اثر پيش تيمار توده ي زيستي ساكارومايسس سرويزيه بر جذب زيستي كادميوم
شناسايي مقدماتي پارازيتوئيدهاي لاروي و شفيرگي كرم گلوگاه انار (Apomyelois ceratoniae) در استان اصفهان
بررسي بيوماركرهاي سرطان تخمدان
اندازه گيري كارايي فني مزارع گندم آبي در شهرستان ميانه
Association of decreased expression of activator of CREM in testis (ACT) and incidence of spermatogenesis failure
بررسي تاثير عوامل محيطي بر روي تنوع گونه اي(مطالعه موردي: مراتع قرخلار مرند)
بررسي كاربرد طيف سنجي جرمي در تشخيص و درمان بيماريها
بررسي استريولوژيكي اثر عصاره ي چاي سبز بر ساختار بافت بيضه ي موشهاي تيمار شده با سديم ارسنيت
شناسايي بيوانفورماتيكي ميكرو RNA ها در انگور
بررسي اثركود نانو كلات بيوزر بر خصوصيات كيفي ميوه ارقام مختلف توت فرنگي در منطقه سرد سيري بوير احمد
بررسي تفصيلي در خصوص كاربرد روش طيف سنجي جرمي در زيست شناسي مولكولي
بررسي اثر سميت سلولي عصاره هسته گياه Citrus sinensis بر روي رده سلولهاي سرطاني mcf-7
مقايسه تأثير كودهاي شيميايي و مقادير مختلف ورمي كمپوست بر عملكرد كمي وكيفي گياه دارويي رازيانه
گزارش زنبور پارازيتوييد Teleas rugosus Kieffer, 1908 (Hym.:Platygasteridae,Teleasinae) از ايران
پوشش گياهي و جنگلهاي مناطق خشك و نيمه خشك
بررسي اثر متقابل سيليكون و كربنات كلسيم بر رشد و ميزان پرولين گياه گاوزبان دارويي
Discovery of Scelio rugosulus Latreille (Hym.: Platygasteridae, Scelioninae) in East-Azarbaijan province
اثر روغن سياه دانه برجمعيت سلول هاي سرتولي و اسپرماتوژنيك بيضه موش هاي تيمارشده با بيس فنول آ
تأثير قارچ مايكوريزا Glomus Mosea بر فراهمي فسفر خاك در گياه ذرت تحت تنش رطوبتي
تخصيص بهينه ي آب در اراضي زيرسد آيدوغموش ( ميانه)
بررسي اثر محافظتي عصاره گياه خارشتر (Alhagi maurorum) در مسموميت كبدي ناشي از تتراكلريد كربن در موشهاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار
اثرات عصاره گياه خارشتر (Alhagi maurorum) بر تغييرات آنزيمي آسيب كبدي ايجاد شده توسط تتراكلريد كربن در موشهاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار
اثر تنش شوري بر ميزان پرولين آزاد در گياه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)
تجزيه و تحليل عملكرد هضم آنزيمي با استفاده از نرم افزار Image J
مدل سازي پروتئين CALBINDIN D9k با نرم افزار SWISS MODEl
بررسي اثراسيد هيوميك بر برخي صفات مورفولوژيكي ذرت در شرايط تنش خشكي در شمال خوزستان
بررسي اثر هيوميك اسيد بر عملكرد و اجزا عملكرد ذرت تحت تنش خشكي در شرايط آب و هوايي شمال خوزستان
اثرات تغذيه اي عصاره الكلي بره موم بر صفات بيولوژيكي و فلور باكتريايي دستگاه گوارش زنبور عسل
تكثير و همسانه سازي ژن پروتئين پوششي اصلي (CP25) ويروس تريستزاي مركبات سويه ي زردي گياهچه (گسترده در باغات استان مازندران) در ناقل بياني pET28a
كاربرد تكنيك ريزآرايه در سرطان سينه
برهمكنش Wolbachia- ويروسهاي بيماريزاي حشرات از ديدگاه سلولي مولكولي- و نقش آن در القاي مقاومت ضدويروسي در حشرات ميزبان
بررسي تغييرات مقادير آنزيم رودنيز در بافت هاي مختلف ماهي قزل آلاي رنگين كمان در جنس نر و ماده
نقش پخش سيلاب در مهار فرسايش بادي مناطق بياباني كشور (مطالعه موردي دشت ابراهيم آباد مهريز استان يزد)
بررسي تاثير تغيير اقليم بر روند بيابانزايي دردشت شهركرد
اثر ضد باكتريايي نانو ذره اكسيد روي بر باكتريهاي اشيرشياكلاي و استافيلوكوكوس اورئوس
مطالعه اثر تاريخ كاشت و رقم بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم آفتابگردان در شرايط اقليمي شهرستان خرم آباد
بررسي ويژگيهاي تشريحي گياه F. Angulate
مطالعه و بررسي فلور شمال شرقي شهرستان الشتردر استان لرستان با 65 گونه گياه دارويي
تشخيص مولكولي پاروويروس B19 در بيماران مبتلا به بتاتالاسمي ماژور در شهرستان تنكابن
تأثير كودهاي زيستي و شيميايي و علفهاي هرز بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود ديم
كاربرد پروتئين كوتاه شده هماگلوتينين ويروس سرخك جهت توليد واكسن نوتركيب
نقش تلفيق نماتدهاي بيماريزاي حشرات و سموم شيميايي در كنترل تريپس پياز Thrips tabaci Lindeman (Thys.: Thripidae)
بررسي بيوسيستماتيكي لاك پشت بركه اي در شهرستان انزلي
گزارش زنبور پارازيتوييد Baeus seminulum Haliday (Hym.: Platygasteridae,Scelioninae) از ايران
ويژگيهاي ژنومي ريبونوكلئازهاي خودناسازگاري جديد در رقم تجاري و اصلاحي گلابي اروپايي Kaiser_Beurre´Bosc
بررسي تنوع گونه اي در مراتع دهنوپرسانه استان لرستان
بررسي اثر نانو كودها بر افزايش كارايي و بهره وري محصولات كشاورزي
مديريت جمعيت كنه تارعنكبوتي Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata) بادام
اثر نانوذرات اكسيد روي بر جوانه زني بذر و برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي دانه رست هاي گوجه فرنگي (Lycopersicon escolentum)
تحليل و بررسي مسائل اقتصادي- اجتماعي حوزه هاي آبخيز(مطالعه موردي:حوزه آبخيز كذاب،شهرستان صدوق)
فرابيني توليدانرژي بيوگاز ازپسماند هاي كشاورزي
تهيه سوخت بيوديزل از روغن پسماند آشپزي با روش الكتروليز در حضور متانول
تاثير كائولين بر سه اكوتيپ مختلف زنبور Trichogramma brassicae در شرايط آزمايشگاهي
تاثير انسان بر افزايش خط مرزي بيابانها
تاثير اتانول بر رنگريزه هاي فتوسنتزي كلروفيل و كارتنوئيد در گل بريده ميخك (caryophyllus L. Dianthus) رقم ديانا
بهبود جذب آب و كاهش پيري گل بريده ميخك (Dianthus caryophyllus L.) رقم ديانا بوسيله نانو سيلور
بررسي بيوانفورماتيكي عناصر تنظيمي پروموترهاي اختصاصي دانه
بررسي اثر آگماتين بر روي يادگيري احترازي غير فعال و حافظه، و فعاليتهاي حركتي در رت
بررسي اثر حافظتي ويتامين C بر عملكرد كليوي موش صحرايي نر بالغ تحت مواجهه با فرمالدهيد
Study of expression of uridine diphosphate glycosyltransferase (UGT) gene of Stevia rebaudiana-UGTSr involved in biosynthesis pathway of rebaudioside A in response to drought stress conditions
تاثيرتنش شوري بر روي خصوصيات رشد ي گياهچه هاي ارقام و لاين هاي گندم
استفاده از نانوذرات براي غلبه بر مقاومت دارويي
تاثيرتغييرات اقليمي برنهشته هاي تراورتني چشمه باداب سورت ساري
مطالعه هيستومورفومتري اثرات تجويزخوراكي عصاره هيدرو الكلي سياه دانه در كولون رت نر
تكوين مخروط ماده و تشكيل مادرمگاسپور در كاج تهران (Pinus eldarica Medw.)
جداسازي پروموتر بتا فاسيولين و همسانه سازي آن در ناقل ptz57r/t
Antimicrobial activity of ethanolic extracts from some medicinal plant against Bacillus safensis isolated from dental clinic and Bacillus subtilis ATCC 6633
ارزيابي ژنهاي مسئول ناباروري هيبريد در زيرگونه هاي كمپلكس موش خانگي با استفاده از آناليزهاي ژنتيكي
تنوع گونه اي تيره شب بو (Brassicaceae) در رويشگاههاي كوه تفتان در استان سيستان و بلوچستان
بررسي روشهاي دفع مواد زايد جامد شهري
بررسي پوشش گياهي كوه هاي اطراف منطقه باستاني آق اولر و مريان تالش
Effect of l-carnitine on osteogenic differentiation of rat adipose tissue-derived mesenchymal stem cells
رسوب گذاري ماسه، تهديدي براي تنوع زيستي سواحل صخره اي در شمال خليج فارس
شيوع انگل هاي روده اي در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه هاي شهرستان مسجدسليمان در نيمه اول سال 1392
تهيه نقشه كاربري اراضي تالاب شادگان با استفاده از تصاوير ماهواره اي
بررسي تاثير سميت نيترات بر جنين موش NMRI
اولين گزارش از بيماري لكه برگي آلترناريايي باقلا با عامل Alternaria alternata در ايران
بررسي اثر سميت سلولي عصاره بخش هاي هوايي گياه Equisetum arvense بر روي رده سلولهاي سرطاني Hela به روش MTT
Molecular modeling studies on the binding of Gallic acid to human serum albumin
بهينه سازي كشت سلولهاي اندومتر رحم انساني
بررسي بيان ژن GSTP1 در بيماران سرطان پروستات با استفاده از RT-PCR
بررسي باكتري هاي موجود بر روي پوست سالم بيماران دچار سوختگي بيمارستان سوانح و سوختگي امام موسي كاظم اصفهان
طراحي آغازگر جهت تكثير تكرارهاي نوكلئوتيدي پشت سرهم (STRs)
بررسي القاي كالوس و رويانزايي پيكري بخشهاي مختلف گياه داروئي Lavandula angustifolia
اثر ضد باكتريايي نانو ذره اكسيد آهن بر باكتريهاي اشيرشياكلاي و استافيلوكوكوس اورئوس
بررسي گونه هاي راسته سنجاقك شكلان در شهرستان انزلي
ارزيابي تنوع سوماكلونال برخي ارقام زيتون با استفاده از نشانگرهاي مولكولي
ارزيابي آلودگي رواناب شهري در مناطق ورودي، داخلي و خروجي به فلزات سنگين: مطالعه موردي شهر نيشابور
بررسي اثر تغذيه سيليكون در شرايط كمبود عنصر بور برميزان پتاسيم و منيزيم اندام هوايي و ريشه گياه زنيان دارويي (Carumcopticom L)
بررسي تنوع لاك پشت در استان گيلان
فعاليت ضد باكتريايي عصاره هاي مختلف بذر گياه داروئي خاكشير (Descurainia sophia) روي باكتريهاي بيماريزاي انساني
تاثير ميزان يوتروفي بر فرسايشگران زيستي مرجان هاي خليج فارس
بررسي بيوانفورماتيكي جهشهاي شناخته شده ي ژن Bid در سرطان معده
مروري بر روش هاي تصفيه فاضلابهاي صنعتي
بررسي پايداري شيرواني هاي جاده براساس خصوصيات مكانيك خاك(مطالعه موردي سري 2منطقه استخرپشت)
The effect of Picolinic acid on the structure and stability Human Serum Albumin
كشاورزي و مشاغل مربوط به آن در عصر هخامنشي
تنوع گونه اي پرستوي دريايي در منطقه حفاظت شده مند (استان بوشهر)
مقايسه تركيب و فعاليت پاداكسايشي اسانس در دو گونه گياه دارويي سالويا در رويشگاه طبيعي استان آذربايجان غربي
بررسي خصوصيات اكولوژيكي و مرفولوژيكي گياه زرشك
بررسي كارايي نانو لوله هاي كربن براي تثبيت تواليهاي اوليگونوكلئوتيدي DNA جهت ساخت نانوحسگر زيستي
Thermostabilization of Bacillus amyloliquefaciens alpha-amylase by computational mutation
راهكار روش محاسباتي – مقايسه اي، در بررسي مقايسه اي طيف هاي XRD مربوط به بلورهاي MnCl2.4H2O يك ماده ي رشد يافته در شرايط متفاوت( مغناطيسي تحت اثر ميدان مغناطيسي و عدم حضور آن)

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید