نمایه سازی مقالات شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی 27 و 28 مهر 1393 توسط انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 79 عنوان مقاله تخصصی شامل 920 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

بررسي نحوه كمانش خطوط جوشكاري پيوسته و تاثير شرايط هندسي و اجزاء روسازي بركمانش خطوط
بررسي رفتار تونل هاي غيرمكانيزه مترو بعد از اجراي تحكيمات موقت با استفاده از تحليل داده هاي ابزاردقيق، مطالعه موردي خطA مترو قم
نقدي بر نشريه مشخصات فني عمومي روسازي راه آهن ايران و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي
بررسي مقاومت جانبي خط راه آهن توسط نرم افزار PFC2D با تغيير پارامتر هاي هندسي خط و بهره گيري از صفحات انتهايي
طراحي و ساخت عايق هاي كامپوزيتي درز ريل
بازسازي ريلهاي آسيب ديده با فرايند جوشكاري قوسي


بررسي فرونشست مسير راه آهن منطقه يزد_اردكان با استفاده از روش تداخل سنجي تفاضلي راداري
رديابي وتخمين تغييرات شبكه ريلي راه آهن بوسيله فيلتر پارتيكل
Design Spectra for Dynamic Analysis of Railway Slab Track
تعيين اولويت تبديل گذرگاههاي همسطح ريل و جاده به روگذر يا زيرگذر با ادغام دو روش از روش هاي تصميم گيري چند معياره
پيشنهاد سيستم علائم الكتريكي مناسب براي راه آهن
بررسي و تحليل نتايج خصوصي سازي حوزه ارتباطات راه آهن ج.ا.ا
بررسي روشهاي كاهش زمان توقف قطار در ايستگاههاي شبكه حمل و نقل ريلي درون شهري، از طريق بهينه سازي عوامل تاثيرگذار بر زمان سوار و پياده شدن مسافران در سكوهاي مسافري مطالعه موردي قطار شهري تهران
بررسي عملكردسيستم ATP بر ايمني سفر و سلامتي مسير در مترو تهران
مروري بر تحقيقات انجام شده در زمينه بهينه سازي مسيريابي راه و راه آهن و ارائه پيشنهادات براي توسعه مدل هاي جديد
Implementation of the UIC 406 Capacity Calculation at Iran Railways
تعيين سرعت سير مجاز از روي نامنظمي هاي هندسي خط به كمك نظريه مجموعه هاي فازي
تعيين مكان بهينه استقرار قطار نجات با استفاده از نرم افزار شبيه سازي و ارائه راهكارهاي كاهش زمان امداد رساني در حمل ونقل ريلي
مطالعه شرايط بهره برداري از كانتينرهاي مخزن دار در راه آهن ج.ا.ا.
ضرورت پيوند بين المللي كريدور ريلي منطقه آزاد ارس در ايجاد ارتباط ارگانيك با كشورهاي عضو اكو و قفقاز جنوبي
چالشهاي بخش مسافري در حمل ونقل ريلي و حومه اي
تحليل حادثه خروج از خط قطار مسافري ف 20مشهد تهران در ايستگاه بكران مورخه10/1/93
آناليز سوانح عبور از چراغ قرمز ارائه مدلي جديد در كاهش سوانح ريلي
بررسي كارايي انرژي در شبكه حمل و نقل ريلي درون شهري از طريق پياده سازي سيستم توصيه راهبريDAS )مطالعه موردي؛ نيمه جنوبي خط يك متروي تهران
شناخت آسيبهاي كاركردي در مديريت بحران حمل ونقل ريلي
بررسي مدل هاي موجود نياز سنجي آموزشي كاركنان در دنيا به منظور ارايه مدل مطلوب در شركت متروي تهران
مدلسازي مسئله تعيين اندازه و تخصيص بهينه ناوگان به شبكه راه آهن با توجه به پارامترهاي اقتصادي
بررسي و مقايسه روشهاي مختلف تحليلي محاسبه ظرفيت در خطوط ريلي مطالعه موردي محور دورود-انديمشك
اندازه گيري بهره وري كل عوامل توليد راه آهن ج.ا.ا و بررسي تأثير اجزاي بهره وري كل عوامل توليد راه آهن بر توليد ناخالص داخلي كشور ايران با استفاده از رهيافت اقتصاد سنجي طي دوره 91_1381
ارزيابي عملكرد كارخانه تعميرات جاري راه آهن در تعمير و نگهداري لكوموتيوهاي GT26 در طي روند خصوصي سازي *
طراحي نهاد مستقل تنظيم مقررات وكنترل بازار در بخش حمل ونقل ريلي: مطالعه موردي ايران
تخمين تقاضاي نفت گاز در زير بخش حمل ونقل ريلي ايران: يك مدل دو مرحلهاي
بررسي تأثير احداث خطوط اصلي راه آهن بر رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل ريلي كشور با استفاده از تابع توليد ترانسلوگ
اولويت بندي طرح هاي ريلي جنوب غربي كشور با استفاده از رويكرد تحليل شبكهاي
بررسي نقش فرهنگسازي و آموزش شهروندان در مقابله و برخورد با پديده دستفروشي در متروي تهران
بهبود كيفيت ، با استفاده از فنون تحليل آماري و تمركز برشناخت الگوي تغيير رفتارمحصول در فرايند ساخت و توليد مشتمل بر عمليات جوشكاري و ماشين كاري مطالعه موردي : شركت مهندسي و ساخت لكوموتيو مپنا
تاثير پديده رچتينگ در بروز آسيب در چرخه اي راه آهن
بررسي مصالح قرضه طرح احداث واگن خانه جديد راه آهن
تغيير سيستم ناوگان مترو تبريز: چالش هاي بوجود آمده و راهكار هاي رفع آن
بررسي سايش فلنج چرخ هاي قطار خط 5 متروي تهران توسط شبيه سازي نرم افزاري و اندازه گيري هاي ميداني
تست ميداني كوپلرهاي متروي تهران منطبق بر استاندارد En15566
توسعه مدل بازرسي كيفيت صنايع نگهداري و خدماتي مطالعه موردي: شركت حمل و نقل ريلي رجا
مزايا و معايب بوژي مشترك طرح Jakob در انواع قطارهاي مسافري
مدلسازي غيرخطي ژنراتور سنكرون هيتزينگر در قطار ترنست با استفاده از منطق فازي
بررسي و ارائه راهكارهايي جهت كاهش مصرف انرژي در قطارهاي سريع السير
استحصال پارامترهاي ابعادي بهينه پره ي ثابت يك پيش فيلتر سيكلوني اينرشيال لكوموتيو براي كاهش افت فشار و افزايش بازده
سنجش ميزان رضايت شهروندان و مشتريان از خدمات و امكانات حمل و نقل ريلي با استفاده از روش TOPSIS و آزمون T-Test نمونه موردي: ايستگاه راه آهن شهر تهران
بررسي و مطالعه نحوه طراحي سيستم هاي ايمني و مقابله با حريق در شبكه هاي حمل و نقل ريلي درون شهري
بررسي سيستم هاي هوشمند حمل و نقل فناوري اطلاعات IT و سيستم هاي هوشمند حمل و نقل ITS
بررسي تاثير احداث سه راهي يا پاركينگ بر رفتار تونل با استفاده از داده هاي ابزاردقيق
بهينه سازي سرفاصله زماني حركت قطارها در خطوط مترو با رويكرد بهينه سازي مبتني بر شبيه سازي
بررسي نقش موثر راه آهن هاي سريع السير در توسعه شهري
علل خروج از خط واگن و راه كارهاي جلوگيري از آن
حمل ونقل ريلي در آغاز راه حمل ونقل چند وجهي
ارائه روش مناسب جهت پياده سازي مدل شاخص كيفيت سازه اي در خطوط راه آهن ايران
ساخت مدل ارزيابي شرايط كيفيت سازه اي سوزن ها
استفاده از شبكه هاي مخابراتي و ارتباطات ماهواره اي در حمل و نقل ريلي
تشخيص ريزش موانع طبيعي بر روي ريل با استفاده از سيستم هوشمند حسگرصوتي توزيع شده و فيبر نوري
انتخاب مناسب تكنولوژي ريل گذاري در صنعت ريلي با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري چند معياره(M.C.D.M ) مطالعه موردي : راه آهن جمهوري اسلامي ايران
امكان استفاده از فناوري هاي نوين بي سيم ارتباطي در قطارهاي مسافري
بررسي گذر از شبكه هاي مخابراتي قديمي راه آهن به شبكه هاي نسل جديد
صداي فرآيند و صداي مشتري
اندازه گيري شاخص هاي بهره وري راه آهن ج.ا.ا طي دوره 91_1381 به منظور برنامه ريزي جهت بهبود آن
برآورد تابع مطلوبيت حمل و نقل ريلي سيمان و كلينكر
رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان و عملكرد سازماني در شركت قطارهاي مسافري رجا
پيشنهاد الگوي كانون ارزيابي براي جذب ، نگهداري و ارتقاء نيروي انساني در راه آهن ج.ا. ايران
اولويت بندي فاكتورهاي موثر بر بهره وري نيروي كاربا روش تصميم گيري چندمعياره، مطالعه موردي صنعت ريلي
بررسي پديده بيماري هلندي و اثر شوكهاي نفتي در بخش حمل ونقل ريلي كشور
علل ناكامي نهادهاي تحقيق و توسعه در صنعت ريلي كشور
مقايسه فني سيستم حمل و نقل سريع السير مغناطيسي و ريلي در هزاره سوم
حل مسئله گروه بندي واگنهاي باري به كمك الگوريتم فراابتكاري جستجوي نقاط پراكنده
تأثير جريان الكتريسيته بر توزيع تنش پسماند در سازه ي بوژي جوشكاري شده
بررسي و مقايسه فولاد زنگ نزن به فولادهاي ساده كربني و آلومينيم در ساخت بدنه واگن
تغيير كاربري واگن هاي مسطح 457000 شركت بهتاش سپاهان به واگن هاي لبه كوتاه 247000
ونتوايزر واگن (Wagon Vent Visor) ابداع جديد در ناوگان مسافربري ريلي
افزايش راندمان انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي با استفاده از نانوسيال DZ
عنوان مقاله: بررسي روشهاي كاهش نويز در خطوط درون شهري مطالعه موردي: قطارشهري خط 5 مترو تهران
مقايسه روشهاي مختلف محاسبه نيروي ترمز در واگنهاي كفشي و ديسكي، ارزيابي و اعتبار بخشي عملكرد و طراحي سيستم ترمز از طريق تست
شناسايي ابزارهاي پايش وضعيت ناوگان ريلي با رويكرد پياده سازي نت پيشبينانه PdM

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید