امکان دریافت مقالات دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار سال 22 آبان 1393 توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری دانشکده شهید مفتح و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 175 عنوان مقاله تخصصی شامل 2471 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

اثرات زيست محيطي گردشگري بر نوار ساحلي گيلان با استفاده از نرم افزار GIS
بررسي آسايش اقليمي شهرستان شيراز و فسا با استفاده از مدل دماي موثر
ارزيابي آسايش اقليمي شهرستان تبريز با استفاده از شاخص آسايش استيدمن_تام THI
تحليل آب و هواي استان مازندران و پهنه بندي اقليمي استان با استفاده از نرم افزار GIS
نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي:بخش پادنا
گردشگري روستايي و تاثير آن در توسعه مناطق روستايي


نقش هنر و معماري در توسعه گردشگري و جذب گردشگران خارجي مطالعه موردي روستاي ابنيه
گردشگري و محيط زيست روستايي
بررسي عوامل و خطرات تهديد كننده سلامت زيست محيطي و گردشگري درياچه زريبار مريوان و اولويت بندي آنها از منظر دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز مريوان
نقش گردشگري در توسعه روستايي مطالعه موردي :روستاي اورامان تخت استان كردستان
تاثيرات متقابل جغرافيايي طبيعي و گردشگري بر يكديگر
گردشگري فرصت با تحديدي بر توسعه پايدار روستاي امام زاده شهرستان اروميه
تدوين اولويت هاي توسعه صنعت گردشگري با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي منطقه سيستان
بررسي اثرات تونل گلاب بر زاينده رود و گردشگري روستايي گلاب
بازاريابي گردشگري روستايي شهرستان ورزقان (مطالعه موردي روستاي لله لو)
صنعت توريسم و ورزش
بررسي ظرفيت ها و رويكردهاي اجتماعي مناطق ساحلي استان گيلان به منظور توسعه پايدار سواحل مطالعه موردي شركت تعاوني مرزنشينان
اكوتوريسم راهي جهت دستيابي به حفظ محيط زيست و توسعه پايدار
گردشگري روستايي به عنوان راهكارهاي سازنده براي توسعه روستايي مطالعه موردي: روستاي مصر
بررسي توسعه گردشگري روستايي مطالعه موردي:روستاي گرمه از توابع خوروبيابانك
توسعه گردشگري خاص با احياي و معرفي قنات نمونه:قنات قصبه گناباد
اثرات اقتصادي اجتماعي فرهنگي و زيست محيطي توريسم بر توسعه استان لرستان
ارزيابي درجه روزهاي گرمايشي و سرمايشي دزفول با تاكيد بر تغيير اقليم
ارزيابي آسايش اقليم ايوان با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژي
بررسي تاثير خشك شدن درياچه اروميه بر گردشگري محيط زيست و طبيعت گردي منطقه از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان اروميه
نقش چند فرهنگي بودن و اقوام گرايي در جامعه بر گردشگري و توسعه آن مطالعه موردي شهرستان اروميه
نقش گردشگري در ايجاد همبستگي بين فرهنگ ها و اقوام مختلف در شهرستان اروميه
ارزيابي اقليم گردشگري شهر خوي
تحليلي بر توسعه گردشگري روستايي با رويكرد در آمد پايدار
تحليلي بر توسعه گردشگري مذهبي نمونه موردي بقعه امامزاده صالح بخش ماژين شهرستان دره شهر
توسعه گردشگري درياچه دوقلوي سياه گاو بر اساس تنوع زيستي گونه هاي جانوري
عنوان بررسي و تحليل اماكن گذراندن اوقات فراغت مطالعه موردي:اماكن ورزشي شهر دره شهر
بررسي و تحليل جاذبه هاي اكوتوريستي استان لرستان
تاثير خشكسالي بر كشاورزي و دامداران شهرستان نيكشهر
امكان سنجي صنايع تبديلي در توسعه روستايي مطالعه موردي:دهستان ارمو
بررسي نقش بازارهاي هفتگي در توسعه روستايي مطالعه موردي روستاهاي شهر سهند
مزيتهاي رقابتي قشم به عنوان يك مقصد گردشگري
شناسايي مزيتهاي رقابتي جغرافياي طبيعي قشم
گردشگري و جاذبه هاي گردشگري قشم
اكوتوريسم و جاذبه هاي صيد و شكار
مديريت حفاظت و اكوتوريسم در منطقه حفاظت شده اشترانكوه چالشها و راهكارها
تحليل ساختار عملكرد و ارائه دياگرام ارتباطي عمومي موزه
گردشگري و مدل هاي اقليمي بررسي موردي شهرستان شفت از توابع استان گيلان
اقليم و كشاورزي شهرستان شفت مطالعه موردي شاه بلوط
گردشگري روستايي و نقش آن در برنامه هاي توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي:دهستان لفور شهرستان سوادكوه
بررسي آسايش اقليم گردشگري شهركرد در راستاي توسعه صنعت گردشگري
بررسي طرح پياده راه تندرستي شهرستان دماوند
ارزيابي تاثيرات مثبت و منفي تشكيل اكوموزه روستاي ابيانه
مونوگرافي روستا و تاثير آن بر توسعه گردشگري پايدار نمونه موردي :روستاي ابيانه
نقش طراحي توانبخشي در گردشگري و محيط زيست پايدار براي معلولان
Effect of floricultural tourism on sustainable rural development in Pakdasht County via eigenvector techniques
واكاوي و بررسي جايگاه بازاريابي در توسعه گردشگري روستايي پايدار با استفاده از مدل 4P مطالعه موردي:روستاي هدف توچال
ارتباط گردشگري ورزشي با توسعه اشتغال زايي ايجاد درآمد و كاهش فقر و سرمايه گذاري در استان خوزستان
اولويت بندي قوت ها،ضعف ها فرصت ها و تهديدهاي گردشگري ورزشي استان خوزستان با استفاده از تكنيك SWOT
نهادينه سازي فرهنگ شهروندي درنيل بسوي گردشگري محيط زيست و توسعه پايدار
توريسم مذهبي در ايران
تاثير مراسم عزاداري محرم در توانايي جذب توريسم فرهنگي مذهبي در ايران
اسلام توريسم و مشكلات گردشگري در ايران
استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري
تعيين شاخص بهينه و تهيه نقشه آسايش اقليمي جهت جذب گردشگران در مازندران
تاثير گردشگري در دگرگوني سيماي شهرهاي شمال ايران مطالعه موردي :شهر كلاردشت
بررسي آثار و پيامدهاي گردشگري مذهبي بر توسعه شهر طبس مطالعه موردي آستانه مبارك حسين بن موسي كاظم(ع)
فراتحليل نقش صنايع كوچك روستايي در توسعه پايدار روستايي و موانع رشد آن
تاملي جامعه شناختي بر موانع رشد صنعت گردشگري در ايران
پتانسيل بندي ساحل گناوه به عنوان كاربري توريستي تفريحي
گردشگري فرهنگي هنري،مطالعه ي انگيزش هاي اقتصادي بازديد كنندگان جوان از فروشگاه هاي هنري در مراكز گردشگري شهر ياسوج
بررسي تاثير احساسات در گردشگري ماجراجويانه
Optimal Strategy of Tourism Development for Rural Economic Development (By using SWOT Matrix)
تحليلي بر هدف گردشگران و تاثير درآمد و جنسيت بر آن مطالعه موردي،روستاي كندوان
تحليلي بر ويژگي هاي جغرافيايي و جمعيت شناسي گردشگران مطالعه موردي روستاي كندوان
نقش اكوتوريسم در توسعه اقتصادي ايران با تاكيد بر مناطق حفاظت شده
صنعت گردشگري در اصفهان و ارائه راهكارهاي جهت جلب توريست
ارزيابي اقليم گردشگري شهر يزد با استفاده از شاخص هاي زيست اقليمي
ارزيابي اقليم گردشگري استان خوزستان با استفاده از شاخص فشار عصبي
بررسي و ارزيابي شاخص هاي اقليمي موثر بر توريسم مطالعه موردي شهرستان خلخال
گردشگري روستايي و حفظ محيط زيست
گونه شناسي كبوترخانه هاي شهرستان مباركه با رويكرد توسعه گردشگري منطقه
نقش كبوترخانه هاي چندقلو در توسعه گردشگري شهر زيباشهر
بررسي راهكارهاي پيشگيري از آسيبها و آثار منفي توسعه پايدار گردشگري
رابطه صنعت گردشگري و توسعه اقتصادي ايران با رويكرد اقتصاد مقاومتي
گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستايي
نقش مناطق حفاظت شده بر گردشگري محيط زيست و طبيعت گردي شهرستان اروميه از ديدگاه كاركنان سازمان گردشگري و محيط زيست استان آذربايجان غربي
گردشگري ادبي و هويت مكاني فلات مركزي ايران
نقش گردشگري بر توسعه پايدار شهري و روستايي در شهرستان اروميه از ديدگاه كاركنان شهرداري شهرستان اروميه
نقش گردشگري و موسيقي هاي محلي بر محيط زيست و طبيعت گردي منطقه از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه
گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستايي مطالعه موردي روستاهاي شهرستان خوي
اثرات اقتصادي گردشگري بر توسعه پايدار روستايي
بررسي شاخص ها و معيارهاي جذب گردشگر ورزشي جهت توسعه صنعت گردشگري
بررسي و شناسايي توان هاي طبيعي و انساني گردشگري در نواحي روستايي مطالعه موردي :روستاهاي شهرستان پاوه
نقش گردشگري كشاورزي در توسعه جوامع محلي روستايي مطالعه موردي:معرفي كشت نيشكر و توليد شكر سياه در شهرستان صومعه سرا
گردشگري پايدار فرهنگي
نقش اكوتوريسم در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي روستاي اسكر
اثرات گردشگري روستايي بر محيط زيست روستا
گردشگري،گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستايي مطالعه موردي تپه حسنلو شهرستان نقده
سنجش و اولويت بندي ظرفيت هاي گردشگري روستايي مطالعه موردي:روستاهاي شهرستان مشكين شهر
توسعه پايدار گردشگري روستايي مطالعه موردي:دهستان هاي شهرستان مشكين شهر
برآورد و تحليل شاخص اقليم گردشگري در شهرستان مشكين شهر با استفاده از مدل TCI
ارزيابي آمايش اقليمي استان اصفهان با استفاده از روش هاي نوين
ارزيابي راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي اثرات آن بر توسعه پايدار محل و منطقه به روش SWOT
بررسي اثرات اجتماعي فرهنگي و اقتصادي اكوتوريسم در شهر زيراب
بازار تاريخي اروميه و نقش آن در توسعه گردشگري شهر
بررسي تمايل به پرداخت براي توسعه برنامه هاي فرهنگي در نوار ساحلي:مطالعه موردي استان مازندران
بررسي افزايش توانمنديهاي شغلي كاركنان هتل بوسيله آموزشهاي ضمن خدمت
نگاهي به ژئوتوريسم پزشكي در گنبدهاي نمكي
تبيين مشتري گرايي كاركنان خدماتي در هتل ها
معرفي جاذبه هاي طبيعي استان گيلان مطالعه موردي: شهرستان رضوانشهر
ارائه الگوئي از گردشگري و طبيعت گردي روستائي نمونه در مناطق سمام و ديلمان گيلان
توريسم مذهبي فرصتي براي ارتقاء گردشگري در جامعه ايراني منطقه مورد مطالعه روستاي بارده امامزاده محمد (ع)
اقامتگاه و نقش آن بر جذب گردشگري شهري با تاكيد بر درجه بندي هتل ها
بررسي موانع توسعه گردشگري روستايي از ديدگاه ساكنان روستا مطالعه موردي:روستاي سهلاور در شهرستان كهنوج
ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي و كالبدي_فيزيكي گردشگري روستايي در شهرستان زهك مطالعه موردي:دهستان خواجه احمد
نقش گردشگري در توسعه روستايي شهرستان زهك از ديدگاه ساكنان مطالعه موردي:دهستان خواجه احمد
نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي شهرستان زهك مطالعه موردي:دهستان خواجه احمد
راهكارهاي توسعه گردشگري طبيعي در منطقه گردشگري منطقه بند اروميه و روستاهاي اطراف
تاثير ديدگاه هاي گردشگري اوين در توسعه گردشگري روستايي در ايران
بررسي و تحليل كاربري فضاي سبز پارك محله اي در توسعه پايدار شهري نمونه موردي:شهر سلمانشهر
بررسي رفتار زيست محيطي گردشگران ساحلي نمونه موردي:شهرستان نور
بررسي اثرات اجتماعي_فرهنگي گردشگري
نگاهي به تاريخچه گردشگري و اثرات اقتصادي آن
نقش موزه در توسعه گردشگري فرهنگي
تاثير پارامترهاي هواشناسي بر شرايط آب و هواي گردشگري استان قم
استراتژي هاي توسعه ژئوتوريسم در جزيره قشم
گردشگري سلامت و پتانسيلهاي آن با تاكيد بر استان همدان
نقش گردشگري در توسعه روستايي مطالعه موردي روستاي كندوان شهرستان اسكو
ارزيابي پتانسيل ها و بازار گردشگري شهر ساحلي جويبار و تدوين استراتژي با استفاده از مدل راهبري
بررسي نقش تورهاي مجازي بر توسعه گردشگري طبيعي و ژئوتوريسم مطالعه موردي شهرستان چابهار
گردشگري و توسعه پايدار
نقش آموزش در توسعه صنعت گردشگري
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي گردشگري و نقش آن بر نواحي روستايي مطالعه موردي:بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر
واكاوي عوامل موثر بر گردشگري روستايي از ديدگاه جامعه محلي و گردشگران نمونه موردي روستاي سربندان
The Place of Edessa in the Development of Syrian Christianity
تاثيرات گردشگري در توسعه روستا
ارزيابي اثرات گردشگري خانه هاي دوم بر توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي:روستاي اورامان تخت
جذب توريسم گامي جهت تحقق توسعه پايدار مطالعه موردي:شهرستان بانه
توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي:شهرستان هاي نقده و پيرانشهر
بررسي قابليت هاي ژئوتوريسم كازرون
بررسي مشاغل جديد توريسم با رويكردي به احكام اسلامي
نگاهي بر نقش و اهميت انگيزه گردشگران در توسعه گردشگري پايدار ايران
تاثير فرهنگ و اقليم بر معماري بومي ابنيه خليج فارس
معرفي موسيقي مقامي شمال خراسان با رويكرد گردشگري پايدار نمونه موردي موسيقي مقامي قوچان
معرفي رويكرد ادغامي Histoqual ، KanoوQFD روشي براي ارزيابي و بهبود كيفيت خدمات در جاذبه هاي تاريخي
نقش مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري شهرهاي ساحلي نمونه موردي :شهر نوشهر
معماري سنتي و اماكن مذهبي مهمترين پتانسيلهاي گردشگري شهرستان رشتخوار
اهميت نقش گردشگري در توسعه پايدار اقتصادي_اجتماعي روستايي مطالعه موردي:روستاي پالنگان
بررسي نقش امنيت فرهنگي در توسعه گردشگري شهرستان بيرجند
بررسي ظرفيت هاي گردشگري در مساعدت به توسعه پايدار روستايي نمونه موردي:روستاي آهار
پهنه بندي مناطق مناسب فوتوتوريسم در شمال غرب ايران
بررسي توان شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي از لحاظ زير ساخت هاي گردشگري با استفاده از مدل AHPوTOPSIS
انتخاب برند شهري قم در راستاي جذب توريسم با استفاده از تحليل عاملي و تاپسيس
جاذبه هاي گردشگري در منطقه حفاظت شده كوه گنو بر اساس تنوع گونه اي گياهان
بررسي عوامل اقتصادي گردشگري موثر بر توسعه پايدار شهر همدان
نقش معماري خانه هاي تاريخي در تسعه گردشگري استان اصفهان با تاكيد بر مجموعه تاريخي عامري ها و مجموعه تاريخي عباسيان در كاشان
بررسي اثرات توسعه گردشگري بر توسعه پايدار شهرستان مرزي پيرانشهر
گردشگري و توسعه پايدار
نقش توريسم و گردشگري در توسعه پايدار روستائي مطالعه موردي:مناطق روستائي شهرستان سردشت
بررسي نقش توريسم و اكوتوريسم در توسعه پايدار مطالعه موردي:شهرستان فريدونشهر با استفاده از مدل تحليلي SWOT
گردشگري روستايي بررسي قابليت ها و تنگناهاي گردشگري روستايي در شهرستان اقليد
اثرات گردشگري در توسعه اقتصادي و پايدار روستاها
راههاي گسترش و فعال سازي خدمات گردشگري در استان آذربايجان غربي
تاثير گردشگري روستايي در بهسازي و حفاظت بافت با ارزش روستايي مطالعه موردي:روستاي كندوان
تاثير طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي در توسعه پايدار گردشگري روستايي مطالعه موردي:روستاي كزج خلخال
بررسي پتانسيل اكوتوريستي تالاب سياه كشيم با استفاده از مدل SWOT
محاسن توريسم و چگونگي گسترش خدمات گردشگري در روستاهاي استان آ.غ
پياده سازي گردشگري الكترونيك در جهت توسعه گردشگري روستايي بررسي تطبيفي و ارائه مدل پيشنهادي با توجه به شرايط معاصر ايران
روستاهاي اولويت دار آذربايجان غربي در جذب توريست
طراحي فضاي شهري با رويكرد اكوتوريسم نمونه موردي شهر دماوند
فعال سازي و گسترش صنايع در روستا و تاثير آنها بر توسعه روستايي مطالعه موردي:روستاهاي شهرستان اروميه
توجه به ابعاد علم جغرافيا در توسعه صنعت گردشگري
بررسي مسائل اقتصادي و اجتماعي روستائيان و تاثير آن بر تخريب جنگل مطالعه موردي:شهرستان نور
بررسي تاثير تبليغات و بازاريابي توريسم بر توسعه صنعت گردشگري
توانمند سازي گردشگري روستايي و تاثير آن بر توسعه روستايي در ايران
گردشگري آتشفشان با تاكيد بر مناطق هيدروترمال مطالعه موردي:آتشفشان دماوند
پتانسيل هاي گردشگري ورزشي استان اردبيل
تاثير توسعه گردشگري در توسعه پايدار شهري منطقه خداآفرين كليبر
كليما توريسم نقش اقليم وآب وهوا در فرايند توسعه گردشگري استان كردستان

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید