مشاهده مقالات جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و ایده های جدید کسب و کار

 

http://www.callforpapers.ir/

جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و ایده های جدید کسب و کار

مجموعه مقالات جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و ایده های جدید کسب و کار  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و ایده های جدید کسب و کار  1 اردیبهشت 1391  توسط جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در ارومیه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 16 عنوان مقاله تخصصی شامل 297 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در جشنواره ملی ایده های کارآفرینی و ایده های جدید کسب و کار

كارآفريني درپرتومباني علم حقوق
روش هاي تدريس موثر در آموزش كارآفريني
ويژگي هاي كارآفريني مديران با عملكرد سازماني آن ها (مطالعه موردي: شركت هاي حمل نقل جاده اي داخلي كالا استان آذربايجان غربي)
بررسي نقش تعاملي سرمايه اجتماعي و فرهنگ سازماني بر كارآفريني سازماني
كار آفريني دانشگاهي ؛موانع و راهكارها


مطالعه ميزان كارآفريني دانشجويان دختر و پسر با رويكرد تطبيقي در دانشگاه خليج فارس
بررسي جايگاه آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي در گرايش دانش آموزان دختر (دختران روستايي و عشايري) به رشته هاي علمي – كاربردي كشاورزي و توسعه كار آفريني
خلاقيت فرهنگي؛ مكانيزمي در جهت خودشكوفايي افراد جامعه
بررسي روشهاي كاربردي نمودن ايده هاي شغلي جديد ، موانع و فرصت ها
اقتصاد حقوق، داوري و جايگاه آن در كارآفريني
بررسي نقش رهبري سازماني در فرهنگ كارآفريني و خلاقيت
بررسي تطبيقي اهداف آموزشي مكاتب فلسفي با ويژگي هاي كارآفريني (مطالعه موردي بر روي مكاتب ايده اليسم، رئاليسم و پراگماتيسم)
مدل مفهومي موانع رشد كارآفريني الكترونيكي در حوزه آموزش
بررسي تأثير سبك هاي مديريت مشاركتي و سنتي بر خلاقيت دبيران (مطالعه موردي: دبيرستانهاي شهر سنندج)
تدوين مدل راهبردي توسعه كارآفريني در صنايع كوچك
بررسي تا ثير عوامل سازماني بر خلاقيت (خروجي توانمند سازي)

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید