دسترسی به مقالات دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری صنعتی

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری صنعتی

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری صنعتی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری صنعتی 26 و 27 آذر 1392  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اهواز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 204 عنوان مقاله تخصصی شامل 1103 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری صنعتی

بررسي توزيع تنش گذراي ناشي از شكسته شدن الياف در ماده مركب
تحليل ارتعاشي تيرهاي مواز با اتصالات الاستيك مياني با استفاده از روش انتقال ديفرانسيل
تاثير بارگذاري حرارتي و ديناميكي بر اجزاي اتصالات ميله ايو ميله اي دكمه اي طرح درمان آوردنچرفك پايين به روش اجزاي محمود
شبيه سازي عددي بويلر بازيابي ليكورسوز كارخانه تولدي كاغذ با هدف تنظيم مناسب پارامترهاي عملكردي
بهينه سازي مخزن FGM استوانه اي با درپوش هاي نيمكروي تحت بارهاي حرارتي و فشار داخلي
تحليل اجزاي محدود فرايند شكل دهي پانل هاي انتگراليت حت بارهاي خطي و نقطه اي


محاسبه ضريب شدت تنش مود اول شكسم ترك سطحيد ر مواد همگن و ناهمگن تابعي با استفاده از روش جابجايي
تحليل ارتعاشات غيرخطي صفحات مسطح مربعي ون كارمن
بهينه سازي تزريق داروي محرك رشد گرانولوسيت در درمان سرطان خون لينفماي غيرهادكين
بررسي عددي و آزمايشگاهي تاثير گرفتگي واقعي بر پيدايش بيماري هاي عروقي
تحليل غيرخطي كمانش پوسته هاي استوانه اي تابعيت حت بارگذاري مكانيكي به كمك روش هاي رهايي پويا
تحليل رفتار ديناميكي و پايداري خودروهاي سواري در حضور ويژگي فرمانگيري انعطافي
شبيه سازي تقويت بوسيله كوك زدن زاويه اي بر روي هسته فوم ساختارهاي ساندويچي به روش المان محدود
ارتعاشات آزاد تير پس كمانه شده ترك دار با روش المان كوادراتور دفرانسيلي
مطالعه عددي و تجربي انتقال حرارت در برخورد يك جت متلاطم مستطيلي با يك صفحه تخت تحت زواياي مختلف
بررسي حركت حباب با اختلاف چگالي بالا توسط روش شبكه بولتزمن
شبيه سازي عددي انتقال حرارت و بدست آوردن گراديان دما در پانل خنك كننده كوره قوس الكتريك
شبيه سازي سيالاتي و بررسي مدل هاي آشفتگي جريان روي سطح داراي بلوك
طراحي و تحليل سيستم انتقال قدرت پيوسته الكتريكي NEW(E-CVT( با مجموعه دنده سيارهاي فشرده چهار عضوي و مقايسه آن با E-CVT هاي متداول در خودروهاي هيبريدي
اثر تغيير فاصله جت برخوردي صفحه اي از سطح هدف و تغيير دماي صفحه برخودر بر انتقال حرارت و ضريب اصطكاك سطحي
بررسي اثر تزريق هوا بر آلايندهها در سيستم منيفولد خروجي در استارت سرد موتور با نرم افزار chemkin
اثر پارامترهاي هندسي در رفتار ديناميكي غيرخطي پانل استوانه اي مجهز به لايه حسگر پيزوالكتريك
طراحي ساخت و كنترل يك ROV هوشمند دو زيست به منظور كاهش درگ
بررسي و مقايسه تماس غلتشي سيلندر صلب روي پوشش هدفمند به روش هاي المان محدود و تحليلي
تحليل ارتعاشات سيم پيچ ژنراتور هاي واحد هاي 1 و 2 نيروگاه كارون 1
مقايسه خزش شكينواخت و گذرا در استوانه هاي جدار نازك حافظه دار تحت فشار داخلي
تاثير بهينه سازي چيدمان اجزا بر روي عملكرد سيستم توليد همزمان توان گرمايش و سرمايش با محركه ميگروتوربين
حل تحليلي خمش ورق مدرج تابعي با استفاده از تئوري الاستسيته سه بعدي
بررسي تجربي انتقال حرارت جا به جايي تركيبي در استوانه حلقوي عمودي با حضور ماده متخلخل تحت سرعت هاي مختلف
كاربرد رشو اختلاف محدود كاملا ضمني در مطالعات انتقال حرارت جت برخوردي
شبيه سازي عددي تاثير تست فشار هيدرواستاتيك بركاهش تنش هاي پسماند جوش در لوله فولادي ضد زنگ SUs304
بررسي امكان پذيري طراحي و ساخت يك ريز پرنده خورشيدي
مدل سازي رشد ترك در لوله هاي زانويي از جنس فولاد كربني تحت اثر گشتار خمشي
تحليل استاتيكي سه بعدي ورق هاي مستطيلي ضخيم FGM بر روي بستر ارتجاعي تحت اثر بارهاي همزمان حرارتي و مكانيكي با استفاده زا روش تركيبي نيمه تحليلي و مربعات ديفرانسيلي
كنترل وضعيت ماهواره با عملگر تراستر
كنترل سرج در كمپرسور گريز از مركز به كمك منطق فازي
بررسي افزودن جاذب UV بر ميزان استحكام كششي قطعات پلي كربنات قالبگيري تزريقي در برابر عوامل محيطي
طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي و بررسي رفتار خوردگي پوشش هاي نانوكامپوزيتي كروم دي اكسيد تيتانيم
طراحي تجزيه و تحليل ويژگي هاي جريان در مبدل كاتاليستي و اثرات جريان برگشتي بر عملكرد موتور
تعيين زاويه موج بهينه بر عملكرد فين تيوب هاي يك خنك كن مياني
توسعه چرخه هاي تبريد تراكمي ساده با استفاده از مبردهاي هيدروكربني سازگار با محيط زيست
طراحي كنترلگر فازي در خودرو با فرمان پذيري چرخ هاي جلو و عقب
شبيه سازي عددي برخورد جت نانوسيال به يك صفحه موجدار
فرم دهي ورق هاي فلزي با روي ليزر فرمينگ به روش تجربي
بررسي حساسيت يك روش حل مسئله معكوس الاستيسيته به وجود نويز در داده هاي ورودي
بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش هزينه تعميرات و نگهداري با استفاده از روش تغيير دور در ايستگاه آبياري كشت و صنعت حكيم فارابي
تحليل تنش محورهاي داراي ترك اوليه تحت بارگذاري پيچشي تناوبي به كمك روش عددي بدون المان
بررسي الاستيك – پلاستيك كره اي FGM ضخيم تحت بار حرارتي
تحليل ترموديناميكي كارايي خنك كن مياني كمپرسور سانتريفيوژ سه مرحله اي به كمك مدل سازي الگوريتم شبكه عصبي
بررسي آزمايشگاهي و عددي رفتار فروريزش محوري لوله هاي استوانه اي دو جداره برنجي تحت شرايط مرزي دو سر گيردار
بهينه سازي رخنده گيربكس دستگاه ميكسربچينگ به روش شبيه سازي
بررسي و مطالعه بهينه سازي مبدل هاي صفحه اي نوع شورون
تحليل تاثير جنس لوله بر ميزان تنش هاي حرارتي در يك مبدل حرارتي پوسته و لوله
تحليل و مقايسه فرايند ترمودنيناميكي موتوراي احتراق داخل ششزمانه با تزريق آب و چهارزمانه اتو
تحليل و مقايسه سيكل هاي موتور احتراق داخلي شش زمانه با تزريق آب و موتور احتراق خارجي شش زمانه
مقايسه طراحي و ساخت مدل هاي تونل باد با روش هاي نمونه سازي سريع (FDM,SLA)
تحليل تنش هاي مكانيكي تك بعدي در استوانه تو خالي FGPM در شرايط پايدار
تركيب ويژه سيال حفاري جهت چاه هاي عميق و انحرافي
بررسي تاثير فاصله تك ميله هاي حلقوي در پره هاي توربين هاي بخار روي تنش و فركانس هاي طبيعي آن
بررسي تجربي اثر ميزان تركيب PBT و PC و عوامل فرايند بر ميزان براقيت و استحكام خمشي قطعات ترموپلاستيك تزريقي
حداقل سازي تغيير شكل هاي زاويه اي ناشي از جشوكاري زير پودري با كنترل پارامترهاي جوشكاري به روش سطح پاسخ
تعيين ترك در تير اويلر – برنولي داراي بستر الاستيك به روش تكنيك المان مجزا و با استفاده از الگوريتم ژنتيك
شبيه سازي عددي انتقال حرارت به جريان سيال داراي جدايش توربولانسي در يك مجزاي حلقوي داراي انبساط ناگهاني
مدل سازي واحد كنترل الكترونيك در يك موتور احتراق داخلي اشتعال جرقه اي
تحليل و مقايسه سوخت هيدروژن و بنزين در موتورهاي احتراق داخلي
بررسي تست كشش قطعات تركيبي تزريقي از جنس پلي اتيلن و پلي پروپيلن بصورت تجربي
حل مسائل جريان پتانسيل داراي سطح آزاد با استفاده از تحليل آيزوژئومتريك
بهبود عملكرد بويلر بازياب ليكور سوز كارخانه توليد كاغذ به روش آناليز انرژي اگزرژي
بررسي اثر انتقال حرارت نانوسيال Al2O4 در ميكرولوله ها مقايسه آن با سيال اب در دبي هاي مختلف
تشخيص علت ارتعاشات بالا در فن هاي هوايي پتروشيمي بوعلي سينا با استفاده از آناليز تغيير شكل حين كاركرد
آناليز مودال و استخراج شكل مد هاي يك پمپ گريز از مركز تحت اثر ارتعاشات حاصل از پديده كاويتاسيون
شبيه سازي سطح آزاد جريان دو فازيع بوري از استوانه با در نظر گرفتن اغتشاشات جريان
مطالعه پارامترهاي موثر بر بهبود كيفيت سطح محصول در فرايند اكستروژن مستقيم سرد با روش المان محدود
بررسي ارتعاشات آزاد ورق FGM بر بستر الاستيك وينكلر به كمك روش المان كوادراچر ديفرانسيلي
بهينه سازي ارتعاشات بدنه خودرو با 8 درجه آزادي توسط كنترل بهينه مرتبع دوم
حل عددي اثر تغييير زاويه قطعه جامد رسانا در انتقال حرارت جابجايي آزاد از محفظه مربعي
بررسي فرمولاسيون چند جزيي دمولسيفايرهاي محلول در نفت برامولسيون زدايي از نفت خام
بهينه سازي تنش تورق در اتصال تك لبه متقارن چسبي
تحليل رزونانس مادن و مافوق هارمونيك تير غيرخطي درجه پنجم روش مقياس زماني چندگانه
بررسي ارتعاشات غيرخطي سيستم هاي انتقال چرخدنده اي
اثر پوشش نانوكامپوزيتي NVSIC بر آهنك نازك شدن ديواره رديوسرهايم ودر استفاده در صنعت گاز
NumericalExperiments to ObtainNusseltNumberforLaminar Fluid FlowPast an in-line tube bank
فيلتراسيون در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز طبيعي و روش هاي بهينه نمودن آن
بررسي تاثيرات پديده سرج بر هيدروليك جريان و تنش هاي حاصله در خطوط لوله انتقال سيال
آناليز افت انرژي در يك جريان آرام با جابجايي اجباري داخل كاتال شامل پله شيب دار
بهينه سازي قالب دايكاست شير كنترل بخاري (طراحي قالب جديد با رويكرد حذف عيوب قالب قديمي)
بررسي تست مقاومت به ضربه و مدول يانك قطعات تركيبي تزريقي از جنس پلي اتيلن و پلي پروپيلن بصورت تجربي در حضور كوپليمر
مدل سازي و شبيه سازي ميكروژيروسكوپ ارتعاشيسه درجه آزادي همراه با ساختار كوپله كننده و تحليل حساسيت ميكروژيروسكوپ
تحليل ديناميكي برخورد پرتابه ميله بلند با سرعت مافوق به اهداف چند لايه
مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي تركيبين انوسيالي آب – كاربيد سيليسيوم با مدل مخلوط دو فاززي در مجراي بين دو لوله هم مركز
پيش بيني عمر خستگي آلياز پايه واناديوم ناچدار تحت بارگذاري تناوبي
بهينه سازي فركانس تشديد در شتاب سنج خازني ميكروالكترومكانيكي
انتقال حرارت سيالات غيرنويتني در محل افزايش ناگهاني قطر لوله
بررسي تجزيه و اجزا محدود خواص مكانيكي فولاد كم كربن تحت فرايند پرسكاري شيار مقيد
تحليل ارتعاش اجباري ورق مستطيليه دفمند با بكارگيري روش بسط شكل مودها
Finite Volume Analysis of Forging Process of Axle Shaft Nut
بررسي عددي تاثير دما بر پارامترهاي مختلف در فرايند كشش عميق گرم توسط گرمايش الكتريكي
Hydrodynamic Behavior of a pseudo D Conical Spouted Bed by CFD Tool
شبيه سازي فرايند گذراي تخليه چاه به روش فراز آوري با گاز
تحليل تجربي فرايند شكل دهينموي ظرف مسي مخلوطي شكل با پروفيل سهموي
شبيه سازي و بررسي تاثير نشتي و كاهش دبي سيال خنك كننده بر دماي پانل درپوش كوره قوس
Analysis of transient heat transfer between exhaust valve and its seat of InternalCombustion Engine
ارزيابي تاثير سرعت طوليخ ودرو بر عملكرد ديناميكي آن در حضور لفي سيستم فرمان
تحليل شيكدان لوله تركدار تحت فشار داخلي نوساني و گشتاور خمشي ثابت
ارائه يك اختراع تحت عنوان تورج جوشكاري خود سرد شو (تورج جشوكاري با فناوري لوله گردابي)
بررسي رفتار جريان دو فاز (گاز – قطره) در سه نوع رطوبت گير پره اي
مطالعه المان محدود رفتار ارتعاشي سازه نامتقارن Mems
تعيين ضريب انتشار حرارت دانه گندم با استفاده از روش ديگرسون (at)
شبيه سازي عددي كاربرد نانوسيال آب – اكسيد آلومينيوم در سيستم گرمايش از كف
ارتعاشات آزاد تير منحني شكل ترك دار باروش المان كوادراتور ديفرانسيلي
بررسي اثر عمق نصب بر تغيير فرم و تنش حاصله در لوله هاي GRP غوطه ور در آب
پياده سازي مدل تسليم ناهمسوگراي هيل با كار سختي هاي غيرخطي تركيبي به روش اجزا محدود
Effects of inflation pressure and load on tire deformation and tire/terraincontact area in off-road vehicle
Non-Linear FE Modeling of Radial Tire for Analysis of Tire- Road ContactStress
Numerical Simulation for Evaluating the Thermo Mechanical Stress FieldsCaused by Shrink- Fit Process
مدل رياضي مقايسه رفتار خزش يكنواخت در يك شاخه لوله حفاري قائم تحت فشار داخلي با كوپل پيچشي در حالات استحاله فازي برگشت پذير با شار حرارتي شعاعي
بررسي عملكرد سايشي پوشش هاي نانوكامپوزيتي كروم – دي اكسيد تيتانيم
بهينه سازي عملكرد يك آشكار ساز مادون قرمز حرارتي ميكروبالومتر مبتني بر MEMS
مكان يابي حفره و ناخالصي دايروي شكل در اجسام جامد دو بعدي با استفاده از روش المان هاي مرزي
اثر عدد ريتولدز و پرانتل جريان بر انتقال حرارت و ضريب اصطكاك سطحي جت برخوردي صفحه اي
مطالعه عوامل بوجود آمدن تاب و لنگي در رينگ فولادي خودرو سواري پرايد و ريو
شبيه سازي انتقال حرارت جابجايي طبيعي درون مجراي مربع شكل به روش شبكه بولتزمن
بررسي فناوري هاي نوين در ديجيتايزينگ اپتيكي با كاربرد در ساخت و توليد
Two models for heat transfer through porous fin (metal-foam)
بررسي عددي اثر نسبت شار حرارتي بر انتقال حرارت جابجايي تركيبي درو نانوسيال با مدل مخلوط دو فازي در مبدل حرارتي دو لوله اي
بررسي و مقايسه عوامل موثر در عملكرد و بازده هاي موتور اشتعال جرقه اي
تحليل عددي اثر نرخ حركت ابزار بر كيفيت شكل دهي مقاطع گرد فولادي به وسيله آهنگري سرد چرخشي
مقايسه روش هاي حفاري تراشه بسته براي لوله گذراي شبكه گاز شهري
مقايسه تجربي انرژي شكست قطعات فوم ترموپلاستيك داراي خط جوش و بدون خط جوش در فرايند قالبگيري تزريقي
محاسبه ضرايب شدت تنش مورد تركيبي شكست ترك قرار گرفته روي سطح مشترك مواد تابعي
تحليل اجزاي محدود ايزوپارامتريك مواد تابعي ايزوتروپيك نمايي و خطي
شبيه سازي اثر هندسه قالب بر كاهش نيروي اكستروژن مستقيم سرد
مطالعه عددي تاثير زاويه بين دو نيم صفحه روي مشخصه هاي انتقال حرارت در برخورد جت دو بعدي آرام به راس دو نيم صفحه
مطالعه عددي ميدان فشار و تنش برشي در برخورد يك جت متلاطم مستطيلي با يك صفحه تختتحت زواياي مختلف
تحليل ديناميكي ماهواره بر نمونه سه مرحله اي
مدل رياضي خزش يكنواخت يك شاخه لوله حفاري قائم تحت فشار داخلي – خارجي و كوپل پيچشي با شار حرارتي شعاعي
خواص تشعشعي بهينه نانو پوششهاي غير فلزي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات(pso)
بررسي و شبيه سازي عددي جريان سيال دو فازي و آشفته در فيلترهاي سيكلوني گاز – جامد با استفاده از CFD
مطالعه فناوري حداقل مقدار روانكار با استفاده از روغن هاي گياهي در عمليات ماشينكاري
بهبود ديناميك خودرو با تغيير لحظه اي زاويه كستر چرخهاي جلو
مطالعه المان محدود رفتار ارتعاشي سازه تير يك سرگيردار و دو سرگيردارMems
تحليل تنش در محل خميدگي لوله ها در حفاري جهت دار
بررسي امكان استفاده از انرژي خورشيد در فضاهاي آموزشي به منظور حفاظت از محيط زيست مطالعه موردي كلانشهر اهواز
تدوين روند طراحي مفهومي خودروي كلاس A و دست يابي به پلتفرم پايه يآن به كمك نرم افزار كتيا
اثر مكانيزم فرمان بر چرخش خودرو در سه وضعت آكرمن، موازي و پاد آكرمن و طراحي مكانيزم بهينه
حل معادلات ناوير استوكس با استفاده از روش اجزا محدود در جريانهاي داخلي به روش پنالتي با(Gambit) نرم افزار
اثر شكل هندسي هسته رگوپراتورهاي سراميكي بر روي تنش هاي حرارتي
تحليل تنش در شفت دهنده گاس خنثي تحت بارگذاري تزكيبي
تاثير سرعت دوراني ابزار و اندازه صفحه پشتي بر مدل سازي المان محدود دماي حداكثر در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
بررسي تجربي اثر تركيب ترموپلاستيك هيدروكربني و زيستتخريب پذير و عوامل فرايند بر استحكامبه ضربه قطعات توليد شده به روش قالبگيري تزريقي دو مرحلهاي
بررسي پايدارسازي سرج در كمپرسور گريز از مركز با رهيافت كنترل پيش بين
بررسي تجربي تاثير شرايط فرآيىديوسبت تركيبPP/PEبرميزان انقباضقطعات قالبگيري تسريقي جدار وازك
بررسي اثر ويسكوالاستيسيته چشب بر توزيع تنش برشي در يك اتصال تك لبه
اثر ميزان فشار تزريق و زمان قرارگيري در برابر نور خورشيد بر ساختار و مقاومت به ضربه قطعات قالبگيري تزريقي توليدشده از ترموپلاستيكهاي گياهي
استفاده از مدل تورپولانسي k-e براي جريان خون در رگداراي گرفتگي و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي
بررسي تنش هاي حرارتي در اثرك اربرد پوشش سراميكي برروي لوله هاي كوره ها
معرفي انواع سيستم تعليق دديون و مقايسه عملكرد سينماتيكي
ارزيابي عملكرد گروهي ربات ها براي جستجو در محيط ناشناخته
شبيه سازي تاثير ضريب تخلخل كاتاليست كوره ريفرمر متانول بر انتقال حرارت
طراحي سامانه انتقال قدرت خوردو مفهومي كلاس A و تحليل عملكردي آن
مقايسه جريان و انتقال حرارت حول لولههاي غير دايروي
طراحي و اعمال دو كنترل كننده PID و كنترل كننده بهينه مرتبع دوم LQR بصورت همزمان براي كنترل موتور DC با استفاده از الگوريتم ژنتيك
تحليل تنش در يك اتصال چسبي تك لبه متقارن تحت اثر گشتاور خمشي
طراحي و بهينه سازي مكانيزم دو بعدي پاي انسان با استفاده از الگوريتم بهينه سازي گرو ذرات
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي بر تنشي در سازه هاي لانه زنبوري
بررسي توزيع تنش در اتصالات صفحات ساندويچي لانه زنبوري
تحليل تنش اتصال تك لبه تحت كشش با ورق هاي كامپوزيتي بالانس شده
بهينه سازي چيدمان لايه ها در اتصالات تك لبه كامپوزيتي تحت كشش با الگوريتم ازدحام ذرات
شبيه سازي آزمايش اريكسن و پيش بيني مناطق شكست توسطم عيار حد شكل دهي
مدل سازي رفتار تغيير شكل هاي پيش رونده در لوله سه راهي تحت اثر گشتاروهاي خمشي
عيب يابي ياتاقان غلتشي بر اساس تبديل موجك گسسته و شبكه عصبي مصنوعي
طراحي و ساخت دستگاه ماژولار تست هاي تهويه مطبوع آزمايشگاهي
طراحي اسپويلر جهت بهبود شرايط آيروديناميكي خودرو سمند
تحليل عددي جابجايي طبيعي نانو سيالات در محفظه هاي موجدا
بررسي مشكلات بهره برداري شيرهاي پروانه اي خطوط انتقال در صنعت آبو مزاياي نصب آنها به صورت دفني
بررسي عددي اثر پارامترهاي فرايند و ورق بر زاويه خمش ورق فلزي خمكاري شده توسط ليزر
بررسي تجربي انتقال حرارت و افت فشار درچ اه حرارتي صفحه بيني با استفاده از نانوسيال آب – اكسيد آلومينيوم و آب – اكسيد تيتانيوم
مدلسازي عددي برخورد و نفوذ پرتابه فولادي داراي چرخش غيرمحوري با اهداف آلومينيومي
بررسي تنش هاي پسماند و كنترل ترك در فرايند نورد فولادهاي ميكروآلياژي 30msv6
مسيريابي ربات خودكار زير آبي به كمك بهينه سازي كلوني مورچه ها در فضاي سه بعدي
شبيه سازي عددي و بررسي تاثير استفاده از ليزر در فرايند ميكروماشين كاري آلياژ Tl-6Al-4v
بررسي شبيه سازي طراحي سيستم تزريق در كيفيت خط جوش براي قطعه سپر خودرو
بهينه سازي عددي سيستم هيبريدي باد – ديزل – ذخيره انرژي هواي فشرده بر مبناي الگوريتم ژنتيك
استفاده از گلوتريم رقابت استعماري برايخ واص تشعشعي بهينه نانو پوشش هاي فلزي
تحليل الاستيك و الالستوپلاسيك مخازن جدار زخيم كرهايFGMتحت فشار بر اساس مدل تواني
طراحي و پيشنهاد يك باربند آيروديناميكي جهت كاهش نيروي درگ خودرو
مدل سازي مبدل حرارتي پوسته و لوله به كمك روش باند گراف و بررسي تاثير عامل پلاك نمودن تيوبها را بر پارامترهاي مبدل حرارتي
مقايسه روش هاي منظم سازي در حل مسئله معكوس الاستيسيته در الاستوگرافي
بهينه سازي چيدمان لايه ها در اتصال تك لبه كامپوزيتي تحت خمش با استفاده از الگوريتم ژنتيك
ارزيابي عملكرد ترموديناميكي پمپ حرارتي در وضعيت گرمايش با سيال هاي عامل هيدروكربني
پيش بيني عمر خستگي فولادهاي 1045 داراي پوشش كولمونووي 88 و گريت بلاست شده با استفاده از روش اجزا محدود
تحليل خستگي فولادهاي 1045 داراي پوشش آلياژ كاربيد تنگستن و پوليش شده با استفاده از روش اجزا محدود
ضبيه سازي المان محدود فرآيند فورج چرخطي براي توليد چرخدنده ساده و بررسي آن جهت پيشبيني نيروهاي وارد بر قالب
طراحي سيستم خودكار جهت پيشگيري از سرطان هاي ناشي از نوشيدني هاي داغ و خيلي خنك
طراحي ساخت و آزمايش درب هاي ضد آب براي شناورها و كشتي ها
شبيه سازي ترموديناهيكي كمپرسور سانتريفيوژ چهار مرحله اي به كمك نرم افزار هاي سيس
تحليل ترموديناميكي توان فشرده سازي در كمپرسور سانتريفيوژ سه مرحله اي
تاثير شعاع قالب و سرعت شيشه در اسكتروژن گرم آلومينيوم 7075 توسط شبيه سازي FEM
تحليل تنش در لوله هاي در حفاري مستقيم
شبيه سازي سه بعدي هيدروديناميك جريان دو فازي گاز – جامد بستر شناور در حالت هاي مختلف
بررسي اثر نصب صفحه ضربه گير بر ميدان جريان و ضريب انتقال حرارت يك مبدل حرارتي پوسته و لوله
مدل سازي و تحليل تنش سه بعدي هوزينگ دستگاه نورد شركت فولاد اكسين
مطالعه عددي و تجربي بخورد يك جت مستطيلي با يك صفحه تخت 15 و 30 درجه
بررسي اثرات زاويه و ارتفاع اسپويلر در وضعيت آيروديناميكي خودرو

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید