امکان دریافت مقالات همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز

 

http://www.callforpapers.ir/

همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز

مجموعه مقالات همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز سال 1391 توسط جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در ارومیه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 20 عنوان مقاله تخصصی شامل 288 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز

تقابل اصل حق تعيين سرنوشت با اصل احترام به تماميت ارضي و توسل به زور در اجراي آن
بررسي مقررات و قوانين ايران در مورد حقوق درياها ازمنظر حقوق بين الملل
جايگاه ملي كردن در نظام حقوقي سرمايه گذاري خارجي و مطالعه آن در حقوق ايران
بررسي جايگاه جانشيني دولت ها در رژيم حقوقي درياي خزراز منظر حقوق بين الملل
بررسي تطبيقي حقوق زن در حقوق ايران و ساير كشورها
بي كيفري مجرمان و مقابله با آن در آئينه حقوق بين الملل با تأكيد بر اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي


تأسيس ديوان بين المللي محيط زيست از منظرحقوق بين الملل
ضرورت هاي وحدت در حقوق بين الملل
بررسي مسئوليت بين المللي دولت ها در عدم همكاري با مراجع بين المللي
حمايت از دارنده در برات و سفته بين المللي در كنوانسيونها با مطالعه تطبيقي
نقش اديان و امپراتوري هاي بزرگ در تدوين حقوق بين الملل بشر
منابع حقوق اسلامي در حقوق بين الملل وويژگي هاي حقوق اسلامي
بررسي حقوق زيست محيطي ذخاير منابع طبيعي جنگل ها و مراتع
جايگاه حقوق بشر در اسلام
اصالت صلح در سياست خارجي دولت اسلامي از ديدگاه فقه سياسي
اصول حاكم بر رودخانه هاي بين المللي با تأكيد بروضعيت حقوقي هيرمند
حق آموزش در اعلاميه هاي جهاني و مشروعيت تحريم اتباع ايراني از آموزش به علت فعاليت هاي هسته اي اين كشور
مباني فقهي و ضوابط حاكم بر سرمايه گذاري خارجي
روابط بين الملل و سياست خارجي مبتني بر صلح از ديدگاه امام خميني (ره])
امضاي الكترونيك و اعتبار آن در حقوق بين الملل و ايران

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید