نمایه سازی مقالات اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم  22 آبان 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد كتول و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در علی آباد کتول برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 411 عنوان مقاله تخصصی شامل 4718 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم

Citizenship Behavior: a New Conception of Education
نگاهي اجمالي به سابقه آموزش زبانهاي خارجي در ايران
ارزيابي اثرات معاينات دوره اي برتوسعه سلامت شغلي پرسنل مطالعه موردي: شركت صنعت چوب شمال
بازيابي تصوير ازپايگاه داده هاي بزرگ براساس فاصله اقليدوسي نمودارهيستوگرام تصويروبااستفاده ازالگوريتم ژنتيك
نقش تحقيق وتوسعه درارزش آفريني صنعت مرغداري
موفقيت اجراي استراتژي هاي منابع انسانيHR در حمايت از تغييرات سازماني
تأثير توانايي پيش بيني اجزاء تعهدي و جريانهاي نقدي بر مديريت كيفيت سود پيشبيني شده
بررسي مضامين مشترك سياسي و اجتماعي در اشعار ابوالقاسم لاهوتي و فرخي يزدي


مولفه هاي بنيادين توليد ناب وبهبود مستمرسازمانها مطالعه موردي شركت صنعت چوب شمال نئوپان وملامينه گنبد
تاثيرآموزش خانواده برسواداطلاعاتي والدين نسبت به تربيت فرزندان
گستره فناوري شناسايي از طريق امواج راديوئي در صنعت داروسازي
A Numerical Method for Solving of the Nonlinear Volterra Integral Equations
شناخت عوامل موثر در توسعه روابط عمومي الكترونيك مطالعه موردي شركت دانش بنيان پاسارگادو گروه هاي وابسته
شناسايي و اولويت بندي عوامل نام و نشان تجاري در شركت هاي توليد كننده مواد غذايي با استفاده ازروش ANP
بررسي رابطه بين سبك هاي رهبري با تعهد سازماني در دانشكده هاي سما منطقه 10 وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي
بررسي رابطه بين كارآفريني درون سازماني و اثربخشي سازمان هاي دولتي با بكارگيري مدل استيونسون
بكارگيري ماتريس SWOT در تحليل راهبردي پياده سازي نظام بودجه ريزي عملياتي در شركت پالايش گاز ايلام
بررسي رابطه بين رضايت شغلي و برون گرايي باسلامت رواني دركاركنان ثبت احوال استان گلستان
بررسي رابطه بين رضايت شغلي وويژگيهاي شخصيتي باسلامت رواني دركاركنان ثبت احوال استان گلستان
بررسي رابطه بين رضايت شغلي وروان رنجوري باسلامت رواني دركاركنان ثبت احوال استان گلستان
Teaching listening in the sight of Applied Linguistics
مديريت نوآورانه و چالشهاي آن درهزاره سوم
بررسي تأثير آموزش مهارت هاي شناختي، ارتباطي، رفتاري، هيجاني بر آمادگي فردي ازدواج دختران شهر اصفهان
بهبود گزارشگري مالي به كمك فناوري اطلاعات و XBRL
بررسي پيدايش نمايش ونمايش هاي قبل از اسلام در ايران
مدل كانو ونيازهاي الزامي ، عملكردي و انگيزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده پرديس قم دانشگاه تهران
ارزيابي كيفيت دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشكده مديريت پرديس قم دانشگاه تهران بر اساس مدل كانو
A Survey on the Effect of Gender on Apology Making
بررسي رابطه بين مشوق هاي فروش و وفاداري مشتريان به فروشگاه هاي لوازم التحرير علي آباد كتول
تحليل زيباشناختي و تصويرپردازي از عقل در اشعار سنايي
تأملي بر سبك ديوان حكيم صفاي اصفهاني
نقش اطلاعات حسابداري در تصميم گيري مديران در بهبود اقتصاد كشورسازمان بانك
كارآفريني كشف خلق وبهره برداري ازفرصت ها
چالشهاي بهره وري مديريت دولتي ايران
بررسي جامعه شناختي روز ولنتاين در ميان جوانان كرماني
بررسي رابطه بين مديريت انش و سلامت سازماني دركاركنان ادارات امورمالياتي استان گلستان
بررسي رابطه بين تسهيم دانش و سلامت سازماني دركاركنان ادارات امورمالياتي استان گلستان
بررسي رابطه بين كاربرد دانش وسلامت سازماني دركاركنان ادارات امورمالياتي استان گلستان
بررسي رابطه بين خلق دانش و سلامت سازماني دركاركنان ادارات امورمالياتي استان گلستان
Numerical comparison of methods for solving spacetime fractional diffusion equation
نقش ضمان و ضمانت نامه هاي بانكي در بانكهاي اسلامي دوره پس از انقلاب اسلامي ايران
بررسي موانع دروني در گرايش به كارآفريني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند درسال 1392
تاثير استفاده ازضمير بازار در افزايش فروش كالا و خدمات شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي
بررسي نقش نام و نشان تجاري در وفاداري مشتري و تاثير آن در ميزان فروش كالاها و خدمات
نقش بازاريابي و مديريت بازار در رويارويي با دوران ركودو بحران اقتصادي در بازار كسب و كار
بررسي رابطه بين عدالت سازماني ورفتارسياسي كاركنان صندوق مهرامام رضاع استان گلستان
The Relationship between Iranian Male vs. Female EFL Learners’ Beliefs and Their Use of Learning Strategies
تجزيه و تحليل خطاهاي بين زباني و بكارگيري راهكار هاي ارتباطي توسط زبان آموزان در يادگيري زبان دوم
The Effect of Social Class on the Language Use by People of Gorgan
بررسي عوامل تعيين كننده برپذيرش وقصدخريد مشتريان آنلاين ايراني مطالعه موردي شركت پست استان گيلان
بازنمايي فرش تركمن با تكيه بر ديدگاه گودمن
مقايسه نظرات دانشجويان دختروپسردرباره سوءرفتارهاي علمي وراه هاي تشخيص آنها
A research on the Conversation in Sociolinguistics for the development of language teaching in Iran
جايگاه كارآفريني در توسعه ي پايدار صنعت توريسم: مطالعه موردي توريسم روستايي
بررسي وتبيين نقش كارآفريني در ابعاد گوناگون توسعه پايدار
بررسي نقش واسطه اي نگرش در رابطه بين عوامل موثر بسته بندي نوين گوشت مرغ بر تصميم به خريد مصرف كننده
بررسي رضايت شغلي كاركنان و وفاداري مشتريان ؛ بعنوان اهرمهاي موفقيت سازمانها
تامين امنيت دررايانش ابري بااستفاده ازتكنولوژي مجازي سازي درهزاره سوم
بررسي رابطه فن آوري اطلاعات IT با ساختار سازماني و ساختار نيروي كارمطالعه موردي: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري با مديريت ارتباط با مشتريان مطالعه موردي:ادارات پست استان گلستان
رابطه بين محافظه كاري نامشروط و تصميم هاي سرمايه گذاري مديريت
نگاهي به كنوانسيون صندوق ومسوليت مدني و قلمرو درياي سرزميني و موارد معافيت در جبران خسارت
بررسي اثر بخشي مديريت در زمينه سازي براي بروز و پرورش كارآفريني در كاركنان شركت آب و فاضلاب منطقه اي كرمان
عوامل موثر خريد سبز بر رفتار خريد سبز خريداران مصرفي
سلامت اجتماعي در بين كارمندان بانك ملي شرق تهران با تأكيد بر شبكه هاي اجتماعي منطقه 8 سال93
بررسي رابطه شوك قيمت نفت با متغيرهاي كلان اقتصادي ترازتجاري،بودجه، نرخ ارز،تورم،توليدناخالص داخلي درايران
بررسي رابطه بين هموارسازي سود و نوسان پذيري در سود عملياتي با دقت پيش بيني سود دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقشحمايت هاي مالي در توسعه صنايع دستي استان گلستان (مطالعه موردي فرش دستباف تركمن)
تحليلي بر جلوه هاي كتيبه هاي قرآني تزييني در بناهاي اسلامي
سنجش ميزان اطمينان وبسايتهاي كسب وكارالكترونيك
آزاد سازي تجاري و كارآفريني
Paper Title: Code Switching in Sociolinguistic
اندازه كارايي هزينه با نرخ نامطمئن) مطالعه موردي: ارزيابي كارايي تكنيكي و كارايي هزينه 30بيمارستان
بررسي موانع و مشكلات اجراي سيستم MRP در شركتهاي شهرك شهيد رجايي تبريز
اسباب خداشناسي در منطق الطير عطار نيشابوري
نقش مديريت دانش در ارتقا كسب وكارهاي وكوچك ومتوسط
مهندسي مجدد در سازمانهاي فرايند گرا از طريق بكارگيري فناوري اطلاعات
اخلاق حرفه اي و چالش هاي پيش روي آن در اقتصادكسب وكارهاي كوچك ومتوسط
بررسي تأثير منابع انساني الكترونيك در ايجاد چابكي در سازمان
بررسي رابطه هوش هيجاني،سرمايه اجتماعي وتوسعه منابع انساني با بهره وري نيروي انساني مطالعه موردي : اداره كل امورمالياتي استان خراسان شمالي
مطالعه تطبيقي ارگونومي در مدارس ايران و كشورهاي توسعه يافته
جايگاه شركتهاي دانشبنيان در توسعه كارآفريني و تحقق اقتصاد مقاومتي
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني باعملكردكاركنان استانداري استان گلستان
توانمندسازي كاركنان و نقش فرهنگ سازماني برآن
بررسي تاثير شناسايي برند بر فرايند تصميم خريد مصرف كننده
بررسي تجربي الگوهاي سرمايه گذاري تكنولوژي پيشرفته : الگويي از كشورهاي در حال توسعه
مقايسه ديدگاه هاي فلسفي وآراي تربيتي شيخ اشراق باجان ديويي
بررسي اهميت حاكميت شركتي در سازمان ها
بررسي ارتباط بين ويژگيهاي هيئت مديره و ساختار مالكيت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي اثربخشي مديريت دانش بر بهسازي سازماني شركت پالايش گازايلام
توسعه فناوري اطلاعات،بهره وري در مديريت توليد و عمليات
بررسي كاربردهاي سيستمهاي اطلاعاتي مكاني در مديريت واحدهاي حراست
تطبيق نتايج مدلهاي آماري و شبكه هاي عصبي مصنوعي در برآورد ميزان مصرف هفتگي گاز
مقايسه فرسودگي شغلي معلمان و مديران در دبيرستان هاي شهرستان قروه
تحليل و مقايسه مباني تئوري جهاني شدن و جهاني سازي
تحليل وبررسي تاثيرات سبك كوبيسم برنقاشي معاصر ايران
تحليل موقعيت گردشگري شهرستان گنبد با الگوي سوات در راستاي كارآفريني در منطقه
بررسي ديدگاه كارشناسان درباره موانع خلاقيت سازماني در ساختار بانك
بررسي مدل ذهني مديران موفق بانك شهر
تحليل رفتار سياسي در سازمان ها
بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات با مديريت دانش مطالعه موردي: دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان گلستان
امنيت در تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك وموانع آن در ايران
بررسي نقش ميانجي گري فرسودگي شغلي بر رابطه بين كيفيت زندگي كاري و بهبود عملكرد كاركنان شعب بانك كشاورزي استان گلستان
بررسي عوامل موثر بر عملكرد كاركنان بر اساس مدل آچيو و ارائه راهكارهاي بهبود وضعيت آن (مطالعه موردي : بانك كشاورزي استان گلستان)
بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و بهبودعملكرد كاركنان در شعب بانك كشاورزي استان گلستان
بررسي رابطه فرسودگي شغلي و بهبودعملكرد كاركنان در شعب بانك كشاورزي استان گلستان
بررسي رويكردهاي نوين در رهبري سازماني
بررسي اهميت دانش مديريت منابع انساني درآينده سازمانها
تاثير تبليغات شفاهي ارتباط دهان به دهان بررفتار مصرف كننده
تاريخچه ي تهاجم فرهنگي و راهكارهاي علماي اسلامي براي مقابله باآن
مفرغ لرستان نقطه عطفي در هنر آئيني ايران
نگاه سيستمي ماتريس SWOT در سازمان،جهت برنامه ريزي استراتژيك
حسابداري مديريت و مديريت استراتژيك
بررسي نوآوري و كيفيت خدمات درك شده درايجادارزش براي مشتريان ازديدگاه كاركنان بانك صادرات شعبات گنبدكاووس
بررسي تاثيرنوآوري درخدمات درايجادارزش براي مشتريان ازديدگاه كاركنان بانك صادرات شعبات گنبدكاوس
فرهنگ سازماني با كارآفريني سازماني در كميته امداد امام خميني ره استان گلستان
پژوهشي در مباحث فقهي اقتصاد و حسابداري:تغيير ارزش پول وتعيين آن برحسب شاخص قيمت ها
بررسي اثرات سرمايه انساني بر قابليت بازاريابي مطالعه موردي: شركت هاي توليدي و خدماتي شهرك صنعتي شهرستان سنندج
شناسايي سيستم هامرشتين غيرخطي بر اساس الگوريتم تصوير سازي
بررسي رابطه شاخصهاي عملكردمالي و اهرم مالي برسياست تقسيم سود درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
Investigating the boosters of Native female and male’s papers in terms of Hyland’s metadiscourse theory
بررسي رابطه بين بهزيستي روان شناختي و رضايت شغلي با پرخاشگري دبيران آموزش و پرورش شهرستان آزادشهراستان گلستان
A Research on Galugahi Mixed Language as a Sociolinguistic Study for the Development of Linguistic Studies in Iran
مقايسه رويكرد روسو و فرويد درباره طبيعت انسان و دلالتهاي تربيتي آن
طبيعت انسان از نگاه اسلام و نقش آن در سبك زندگي
بررسي رابطه بين اخلاق كار و كيفيت زندگي كاري
بررسي عوامل تأثيرگذار در ارزيابي عملكرد كاركنان
بررسي رابطه ساختار سازماني با انگيزش كاركنان در سازمان
بررسي اثر ميانجي جو اخلاق سازماني بر رابطه بين تفكر استراتژيك مديران و مقاومت كاركنان
رتبه بندي چالش هاي بانكداري الكترونيكي از ديدگاه مشتريان بانك ملت استان گلستان با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي( AHP )
هويت ملي در ايران و عوامل موثر برآن
ارزيابي عملكرد دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان بر اساس الگوي تعالي سازماني EFQM سال 1392
بررسي تأثير بازارگرايي بر نوآوري و عملكرد مالي نمايندگي هاي بيمه ايران شرق استان گلستان
جايگاه زن در هنر مدرن تبليغات
نقش كارآفريني درتوسعه اقتصادي و اجتماعي
سقف شيشه اي بر خودباوري زنان در هزاره سوم
سيستم هاي اطلاعات؛ بررسي مفاهيم، مزايا، سير تحول و عوامل موفقيت
بررسي شيوه هاي ارزيابي كارايي فني در نظام آموزش عالي ايران
بررسي و اولويت بندي معيارهاي موثر ارزش ادراك شده بر وفاداري مشتريان با استفاده از روشAHP
بررسي تاثيرارزش ادراك شده بررضايت مندي مشتريان باتوجه به نقش تعديلي تجربيات گذشته
A Critical Analysis of James Joyce’s Eveline : A Psychological and Feminist Approach
مروري بر مفهوم بهره وري دانش: نظريات و مفاهيم
مروري جامع بر مدل هاي كارآفريني
مديريت و چالش هاي آن در هزاره سوم
نيازهاي جامعه علمي در قرن 21
بررسي اهميت مديريت جانشين پروري در مديريت استعدادها
The Effect of Using Music and Song on English Language Learning
An investigation on the effect of Age on Foreign Language Learning
نقش جغرافيا و فرهنگ در طراحي لباس در عصر حاضر
بررسي تاثير بهداشت ايمني كار بر افزايش رضايتمندي شغلي كاركنان
بازنمود فرهنگ و هويت ملي در هنرهاي مردمي: بررسي تحليلي و خاستگاه شناختي رقص هاي مردمي استان كردستان
سرمايه ي اجتماعي سازماني، موضوعي فراموش شده در هزاره ي سوم
مديريت استراتژيك منابع انساني
اثرات هزينه يابي هدف و راهكارهاي اجراي آن در ايران
بزرسي رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات با وارآفزيني ساسماني در ضهزن صنعتي آق للا
تاثير عوامل فيزيكي محيط بر پرورش خلاقيت دانش آموزان
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني ورضايت شغلي
The Effect of Input enhancement on the Grammatical Achievement of Field dependent/Independent Learners
Paper Title: The Effect of Dynamic Assessment on Vocabulary Learning and Retention of EFL Learners
موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
بررسي رابطه مديريت دانش با كيفيت خدمات بانكي
بررسي رابطه هوش معنوي و توانمندسازي كاركنان (مطالعه موردي بانك تجارت شهر گرگان)
كارآفريني و مفاهيم آن
Correlation Between the Parent’s Level of English Knowledge and their Children’s Success in English Course for Development of Language Teaching in Iran, Arak
Investigating Affective Factors on a Difficult Child Learning English as a Foreign Language: A Case Study
بهبود كنترل نيروگاه بادي مجهز به ژنراتور القايي دو سو تغذيه در زمان خطاي نامتقارن در شبكه
The Effect of Localization on Reading Comprehension of Expository and Narrative Texts in EFL Reading Context
The Role of vocabulary enhancement activities in improving vocabulary knowledge of EFL students
بررسي رابطه بين استقرار سيستم سامانه نظارت الكترونيكي سنا وبهبود نظارت وحسابرسي دستگاه هاي اجرايي استان خراسان شمالي
استفاده از تكنيك DEMATEL در ارزيابي شاخص هاي وفاداري مشتريان اينترنت پرسرعت مطالعه موردي در شركت داده گستر عصر نوين
استقرار نظام طراحي پارامتري بر توسعه كيفيت فراورده هاي چندسازه چوب مطالعه موردي شركت صنعت چوب شمال
بررسي ارتباط بين هموارسازي سودباهزينه بدهي ورتبه بندي اعتباري موسسات مالي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
مروري برپژوهش هاي انجام شده درزمينه مديريت ريسك درفرآيند توسعه محصول جديد مقاله مروري
شناسايي و اولويت بندي عوامل بحراني موفقيت در فرآيند توسعه محصول جديد در صنايع خودروسازي ايران با رويكرد FMEA
مديريت شهري در چشم انداز توسعه پايدارنمونه موردي شهر كردكوي
الگوي استقرارواحدهاي تحقيق وتوسعه درصنايع فراورده هاي چندسازه چوب
آشنايي با سازمانهاي يادگيرنده و ضرورت انها در عصر جديد
The Impact of Entrepreneurship Education on Occupational Creativity and Quality of Life of Graduates Living in Rasht
مطالعه تطبيقي مفردات خطوط نسخ و تعليق با خط نستعليق
شخصيت و سنجش آن در سازمان
بررسي رابطه سلامت رواني ،سرمايه اجتماعي و مسئوليت اجتماعي كاركنان اداري سازمان آموزش وپرورش استان گلستان
بررسي رابطه ي ويژگي ها و مهارت هاي كارآفريني با كارآفريني سازماني و نوآوري سازماني دركاركنان شهرداريهاي استان گلستان
مديريت دانش و اثر متقابل آن بر فناوري اطلاعات و سرمايه هاي فكري
نقش تمدن هاي كهن در توسعه فرهنگ
On the Solutions for Challenging Issues in Applied Linguistics
Volume Reduction of Liquid Nuclear Waste with Evaporation and Mass Transfer Evaluation
نيازهاي الزامي ، عملكردي و انگيزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي بر اساس مدل كانو
راهكارهاي عادت دادن دانش آموزان به مطالعه ازديدگاه معلمان
مديريت ريسك و انواع آن
بررسي رابطه بين عوامل فردي-خانوادگي با عملكرد ازدواج در كارمندان اداره بيمه غرب تهران سال 1392
ارزيابي ومقايسه توان علمي دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه آزاداسلامي ودولتي قم
فرسودگي شغلي و سلامت عمومي در كاركنان ادارات شهر مرزي كلات
نقش تحليل عوامل داخلي در بهبود بهره وري چهار شركت توليدي قطعات پلاستيكي در شهرك صنعتي ساري سال 1392
The effects of Motivation in Personnel
نقش تحليل استراتژي عوامل داخلي بر موفقيت شركتها
نقش مديريت هزينه كيفيت بر افزايش بهره وري شركتهاي پيمانكاري شهرستان ساري در سال 1392
خصوصي سازي و سرمايه گذاري در ورزش
بررسي تاثيرسرمايه فكري بربازدهي بانكهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرايند ياددهي – يادگيري
مروري بر ادبيات بازاريابي رابطه اي وتاثيرآن بر وفاداري مشتريان
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با سلامت سازماني كاركنان بانك كشاورزي استان گلستان
بررسي مفهوم دين در رويكرد سنت گرايي و دلالتهاي آن در حوزه تربيت ديني
جهاني شدن و تربيت ديني جوانان در هزاره سوم
بررسي شاخصهاي بهبود كيفيت زندگي ديجيتال درجوامع مختلف و ارائه شاخصهاي بومي شهروند دولت الكترونيك
نقش نظارتي ديوان عدالت اداري بر شوراهاي اسلامي
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با سكوت سازماني كاركنان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
A research on the necessity of the incorporation of sociolinguistics for the development of language teaching in Iran
بررسي رابطه حمايت اجتماعي و عشق ورزي با سازگاري زناشوئي در زنان شاغل ادارات دولتي شهركرمان
بررسي تاثير انعطاف پذيري منابع انساني واقدامات مديريت راهبردي بر كارآفريني سازماني (مطالعه موردي : شعب بانك كشاورزي استان گلستان)
بررسي تاثير اقدامات منابع انساني راهبردي و رهبري تحول آفرين بر نوآوري سازماني (مطالعه موردي : شعب بانك كشاورزي استان گلستان)
شناسايي موانع كارآفريني سازماني بر اساس مدل كرونوال و پرلمن در شعب بانك كشاورزي استان گلستان
بررسي تاثير رهبري تحول آفرين و گرايش كارآفرينانه بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي : شعب بانك كشاورزي استان گلستان)
آموزش حسابداري و چالشهاي آن
بررسي رابطه بين عوامل موفقيت بانكداري اينترنتي باسودمندي ادراك شده كاربران دربانك ملت استان گلستان
بررسي تاثير بهره وري درمديريت دولتي ايران
نقش تعهد كاركنان به اجراي استراتژي و يادگيري سازماني در رابطه بين برنامه ريزي استراتژيك و عملكرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد
An Applied Linguistic Study on the Language Assessment
بررسي عوامل موثر بر ميزان تعلق پذيري جوانان شهر كرمان به خرده فرهنگها
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و ارتباطات سازماني بارفتار شهروندي سازماني مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحدگرگان و آموزشكده سما
واكاوي موانع، چالشهاوعلل ايجادفاصله بين وضع موجود ومطلوب مديريت دانش درسازمانها
تاثير تعهد به برند بر وفاداري و قصد خريد مجدد

 ساختار فني ديالوگ
The Effect of Using Social Interactive Games on Using Vocabulary Among Iranian Third Grade Junior High School Students
رويكردي پويا به موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني در قرن بيست و يكم
راهكارهاي بهبود و تسهيل فعاليتهاي تحقيق و توسعه (R&D) در سازمان هاي مدرن
بررسي رابطه بين ابعاد كيفيت خدمات الكترونيكي با رضايتمندي و اعتماد مشتريان مطالعه موردي بانك صادرات استان گلستان
نقش فرهنگ در اقتصاد مقاومتي
بررسي رابطه هوش سازماني و به اشتراك گذاري دانش در دادگستري هاي استان گلستان
كاركردهاي علوم قراني در علم پزشكي نوين
بررسي اثرات پايداري سودهمراه با پايداري درآمدبركيفيت سودوضريب واكنش سود
هنردرماني كودكان
آموزش وپرورش درعصرجهاني شدن؛چالشها وراهبردهاي مواجهه با آن
توسعه علمي عامل توسعه اقتصادي و اجتماعي
The Effect of Teaching Metadiscoursal Expressions on Reading Comprehension Ability of Iranian Fourth Grade High School Students
Comparison of Teaching Trigonometry Methods; Trigonometric Ruler Vs. Traditional Teaching Method
An Extension of Common Set of Weights Method to Complete Ranking of Efficient DMUs Based on the Super-Efficiency Idea
افزايش اثربخشي ارزيابي عملكرد دركشده بازار از طريق بكارگيري تكنيك IPAمورد مطالعه: صنعت توليد اوراق فشرده چوبي در ايران
بررسي تاثير تصوير ذهني كشور مبدأ بر ارزش ويژه برند در بين مشتريان برندهاي فعال در زمينه لوازم خانگي در استان گلستان
بررسي عوامل موثر بر روي ارزش ويژه برند
بررسي رابطه بين بهزيستي روان شناختي و تعهد سازماني با عملكرد شغلي دبيران آموزش و پرورش شهرستان آزادشهراستان گلستان
تاثيرتفكر ناب در سيستم حسابداري سنتي در ايران
نقش خط نستعليق برروي لوگوهاي فرهنگي
جايگاه خلاقيت در آموزش هاي هنرو بررسي راه هاي توسعه آن
شيوه هاي مبارزه با منافق در جامعه اسلامي از ديدگاه قرآن
بررسي رابطه هوش تجاري با مديريت ارتباط بامشتري
Clustering Tehran StockS Exchange for Portfolio Management
بررسي رابطه ي بين ميزان پاداش به كاركنان و خلاقيت آنها
رابطه رهبري هوشمندوسازمان ياددهنده درآموزش وپرورش استان قم
Either/or, into the Fathomless Abyss of Anxiety A Kierkegaardian Reading of Pinter’s The Room
بررسي رابطه بين مديريت استراتژيك منابع انساني بااثربخشي مديريت منابع انساني سازمانهاي دولتي استان گلستان
بررسي عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت كاركنان شركت پالايش گاز ايلام
بررسي رابطه تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني كاركنان بانك كشاورزي استان گلستان
بررسي شيوه ها و روش هاي پژوهش در هنرهاي اسلامي _ ايراني
A Sociolinguistic Study on language Varieties in Gorgan
توسعه خلاقيت فردي و سازماني و موانع آن
مديريت دانش در سازمان
بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي در كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان گرگان
بررسي رابطه بين نوسان پذيرسودوقابليت پيش بيني سوددرشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
The impact of learner characteristics ; styles, strategies and motivation on development of language teaching on the side of applied linguistics
بررسي ريخت شناسانه ي داستان رستم و اسفنديار در شاهنامه ي فردوسي بر اساس الگوي پراپ
آينده نگاري ، آينده پژوهي و نقشه مفهومي آن در حوزه جوانان شهر كرمان
فمينيسم، دانشور و ات وود
ارتباط مديريت اسلامي و مديريت جهادي و نقش آن در فرهنگ كارآفريني
اخلاق در كسب وكار و سبك زندگي
اثر سن، سطح تحصيلات و سابقه كار كاركنان بر توانمندسازي و رفتار نوآورانه آنان مطالعه موردي: سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني رشت
مروري بر مفاهيم كارآفريني در بازاريابي
بررسي تأثير اعتمادسازماني بر اشتياق به كار كاركنان
مديريت ريسك و نقش آن در اقتصاد كشور
The contribution of discourse analysis study in light of applied linguistics to language teaching and learning
بررسي نكات تعليمي در بخش پهلواني شاهنامه
The international code of ethics and moral codes in Koran
بررسي نقش مديريت دانش بر خلاقيت مديران مدارس متوسطه استان مازندران
بررسي تاثير و تاثر موسيقي و شرائط اجتماعي و چرايي شكل گيري موسيقي رپ در ايران
بررسي رابطه عصبانيت فرد از فاصله بين شرائط موجود و مطلوب با تمايل به قانون شكني و جامعه ستيزي
Culture; a New Horizon in Language Teaching
Customer Experience Management, Shortcut to Success in Modern Marketing
بررسي حقوقي ضمانت اجراي آراء داوري بين المللي
مديريت علمي در نوآوري
ابزار و شيوه هاي اطلاع رساني ديپلماسي عمومي آمريكا درقبال ايران
The Sociolinguistic Study of the Regional Variation
بررسي تاثير مديريت مشاركتي برافزايش كارايي كاركنان بيمارستان مطالعه موردي: بيمارستان خاتم الانبياءشهرستان گنبدكاووس
بررسي ابعاد عدالت ادراك شده
تحليل و تبيين فلسفي نظريه هاي سرمايه اجتماعي
شناسايي عوامل موثر بازاريابي در صنايع دستي و ارائه راهكار جهت بهبود صادرات با استفاده از فن فراتحليل
بررسي فرهنگ عامه در هفت اورنگ جامي
بررسي ميزان تناسب فرهنگ، سبك مديريت با استراتژي هاي سازماني مطالعه موردي: شركت صنايع لبني هلدينگ پگاه
نقش رهبري استراتژيك در دوام و موفقيت شركت هاي دانش بنيان با نگاه اقتصاد مقاومتي
بررسي روند تغييرات فرهنگي در ايران با توجه به متغيرهاي دين و سياست و تحولات نظام اجتماعي
بيداري اسلامي در خاورميانه
رضايت شغلي و چالشهاي ترويج كشاورزي در ايران
بهره برداري و كاوش: پيآمد سرمايه فكري و مديريت دانش
رهبري سازماني
تحليلي بر بازنمود نمادهاي آييني در نقش برجسته هاي ايذه
The Effect of Using English Instructional Movies on Improving 7th Graders Speaking Ability of Salehin School
ارزيابي عوامل كليدي موفقيت جهت استقرارمديريت دانش درصنايع متوسط تبريز
بررسي مضامين مشترك اخلاقي درآثارسعدي و اشعارپروين اعتصامي
بررسي نماد درخت زندگي در پارچه هاي سلجوقيان
بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان مطالعه موردي كاركنان بيمارستان پنج آذر گرگان
پيش بيني مولفه هاي اضطراب كلاس زبان انگليسي براساس آموزش روش تفحص گروهي
بررسي رابطه بين ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات با تغيير سازماني در دستگاههاي اجرايي شهرستان كرمان
تاثير مولفه هاي توانمندسازي رواني بر فرسودگي شغلي با در نظر گرفتن نقش حمايت سازماني ادراك شده مطالعه موردي: كاركنان شركتهاي بيمه اي
تحليل اثر آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو اوپك
نقش تعاوني هاي روستايي در توسعه كارآفريني در زنان
كارآفريني زنان روستايي و موانع و چالش ها
سرمايه روانشناختي رويكردي جديد در مديريت منابع انساني
Actors behind sanctions against Iran reflected in domestic papers
The Contribution of theBilingualism Studiesto SLA
بررسي رابطه ابعاد مديريت كيفيت جامع با فرهنگ سازماني در ادارات شهرستان كلاله
بررسي نقش مديريت تحقيق وتوسعه در توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط
بررسي رابطه ساختار سازماني با انگيزش كاركنان
بررسي نقص رايانه در آموزش كودكان در مقطع ابتدايي
از حسابداري مديريت تا حسابداري مشتري
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني EQ وتاثير آن بررفتار كاركنان مطالعه موردي: بيمارستان ولايت دامغان
بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در موسسات توليدي
بررسي رابطه بين ديدگاه مديريت و چسبندگي هزينه ها
The Role of classification of vocabulary words and lexical items and its impact on accessing in memory, effectively.
بررسي رابطه بين تعارض سازماني با خلاقيت كاركنان سازمان مديريت پسماند شهرداريهاي استان گلستان
رضايت شغلي كارمندان آموزش پرورش ناحيه چهار استان قم
تاثير نقدينگي دارايي ها روي هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش سهامدارن مالكيت نهادي بر حاكميت شركتي
آموزش الكترونيكي دروب 3
بررسي رابطه بين تعهد سازماني و عملكرد شغلي كاركنان بانك ملي استان گلستان
بررسي مهارتهاي ارتباطي با بهبود عملكرد شغلي كاركنان بانك ملي استان گلستان
Paper Title: A research on the origins of pidgin and creole in sociolinguistics for the development of linguistic studies in Iran
رنگ در گرافيك شهري محيطي تاثير رنگ بر محيط و انسان
ضرورت فرهنگ وفوريت اقتصاد
بررسي رابطه بين عدالت رويه اي رضايت شغلي بااعتمادورفتارشهروندي سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي استان گلستان
بررسي رابطه بين عدالت سازماني ادراك شده با رفتارهاي شهروندي سازماني با توجه به نقش تعديل كننده فرهنگ سازماني در دستگاههاي اجرايي شهر كرمان
دامنه فعاليت ها و تاثير واحد حسابرسي داخلي براي رسيدن به اهداف سازماني
نقش ،اهميت و جايگاه حسابرسي داخلي در سازمان
بررسي تاثير آموزش هاي عالي مهارتي و علمي كاربردي به عنوان يك راهبرد جهادي در عرصه اقتصاد مقاومتي
تاثير نقاشيخط در توسعه هنر خوشنويسي اسلامي در عرصه جهاني
مدل مفهومي برنامهريزي استراتژيك منابع انساني
تبيين برنامه ريزي جانشين پروري و فرايند اجراي آن در سازمان هاي عصر جديد
ارزيابي عملكرد بانك ملي استان مازندران براساس كارت امتيازي متوازن بي سي اس
سلامت اداري با نگاه بررسي نقش حراست در سلامت اداري
بازتاب قدرت ملي در آئينه سينما و صحنه نمايش
A Pseudo-Spectral Method for Solving Fractional Differential Equations
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و سرمايه اجتماعي با كارآفريني كاركنان پست استان گلستان
شناسايي عوامل ارزيابي تجارت الكترونيك شركتهاي هواپيمايي و بررسي روابط دروني اين عوامل بااستفاده از تكنيك DEMATEL
اولويت بندي عوامل ارزيابي تجارت الكترونيك شركتهاي هواپيمايي با استفاده از تكنيك ANP
بررسي رابطه بين وفاداري كاركنان واعتمادسازماني باتغييرسازماني درآموزش وپرورش شهرستان كلاله
مولفه هاوچالش هاي كليدي سازما ن هادرهزاره سوم
كاربرد آيات قرآني و متون مذهبي در تزيينات مناره هاي مساجد جامع سمنان، دامغان و اصفهان
بررسي رابطه بين خود كارآمدي و عملكرد شغلي با رضايت شغلي كارمندان معدن سنگ آهن زرند
بررسي مفهوم عشق در سه نمايشنامه آلبر كامو:كاليگولا- سوءتفاهم- عادل ها در ساحت هاي فلسفي، عرفاني، روانكاوي
دانشگاه كارآفرين
اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش بنيان
بررسي رابطه ي كيفيت زندگي كاري كاركنان با سلامت سازماني كاركنان دانشگاههاي علمي -كاربردي استان گلستان
The Contribution of Corpus Linguistics for the Development of Language Learning at High Schools in Iran
مروري بر رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازماني
الگوي سبك زندگي اسلامي مبتني بر سيره ي اهل بيت (عليه السلام) در ارتقاي فرهنگي نيازمندان
بررسي رابطه بين سبك رهبري تحول گرا ونوآورانه بودن دستگاه هاي اجرايي شهررفسنجان
ارائه روشي براي رمزگشايي يك متن رمز شده ازطريق الگوريتم ژنتيك
واكاوي نمودقدرت ملي درهنرهاي نمايشي قدرت ملي درسايه ي نمايشهاي آئيني سنتي
كاهش مصرف انرژي در شبكه هاي سنسور وايرلس خوشه بندي شده با استفاده از الگوريتم چاله سياه
شاخصه هاي سبك زندگي اسلامي ـ ايراني
بررسي رابطه بين ابعاد هوش معنوي با خودكارآمدي كاركنان در استانداري گلستان
بررسي رابطه بين ابعاد هوش معنوي با تعهد سازماني كاركنان در استانداري گلستان
Applied linguistics
حسابداري منابع انساني
شبيه سازي فيزيك سيستم براي پره هاي توربين بادي باژنراتورمغناطيسي دائم و تبديل الكترونيك قدرت
كنترلهاي فازي وP&Oبراي MPPT براي سيستم فتوولتاييك با استفاده از مبدلBoost
ظرفيت ذخيره انرژي مبتني بر جريان قدرت احتمالي و الگوريتم HPSO براي شبكه توزيع با توليد قدرت فوتوولتائيك
تاثير فشارهاي مالي و مديريت ريسك بر عملكرد مالي شركتهاي سرمايه گذاري و بانكها
تكليف آگاهي رساني قوانين كيفري در قالب كدهاي قانوني بر مبناي قاعده قبح عقاب بلابيان
فرهنگ حجاب از ديدگاه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم
بررسي ميزان دعوت به پژوهش كتاب علوم تجربي سوم راهنمايي براساس فرمول ويليام رومي و بررسي ديدگاه دبيران مربوطه
مقايسه اعتيادبه اينترنت و كامپيوتردانش آموزان مدارس ابتدايي دخترانه بدون كيف دولتي و غيردولتي شهراصفهان
بررسي نگاره و رنگ در دستبافته هاي استان بوشهر
A Sociolinguistics Study in Applied Linguistics for the Development of Social Behavior and Human Interaction
معنويت درسازمان
ارزيابي كار آيي مالي شركت هاي سيمان پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بااستفاده از روشهاي الكتروساو
بررسي رابطه بين فن آوري اطلاعات و ساختارسازماني مطالعه موردي:كاركنان ستادي ادارات آموزش وپرورش شرق مازندران
چرا بازاريابي سبز مي شود؟
A Sociolinguistics study on the words and culture
A Sociolinguistic Study on Ethnographies
بررسي تأثير سرمايه گذاران نهادي بر تنوع شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط ميان معماري و موسيقي
بررسي و اولويت گذاري عوامل موثر بر توسعه تامين مالي شركتهاي تعاوني استان مازندران
شيوه ي تارنوازي استاد علي اكبر خان شهنازي
The Study of the Solidarity and Politeness from Sociolinguistic Perspective
بررسي ميزان تاثيرات گردشگري روستايي برشاخصه هاي اقتصادي روستايي بانظرسنجي روستائيان مردم زيارت ـ شهرستان گرگان
نقش نقاشي قهوه خانه اي دردنياي امروزباهدف توسعه وبه كارگيري آن
بررسي اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر توليد بخش صنعت در ايران 1352-1385
سير تحول تمدن هخامنشي فرهنگ و معماري
A sociolinguistic study on the speech community in line with SLA
مسئله كوتاهترين زمان برا چيستو چرون
بررسي رابطه بين اعتماد سازماني با كارآفريني سازماني دراستانداري گلستان
قلب سليم از منظر قرآن كريم
اسطوره و ادبيات داستاني
ارائه راهكاري براي زمانبندي وظايف در محيط پردازش ابري
بررسي نظريه هاي انگيزش از خاستگاه تا اسلام و تأثير شناخت مديران از نيازهاي انگيزشي كاركنان بر بهره وري سازمان
بررسي رابطه بين افشاي اطلاعات حسابداري منابع انساني و عملكرد مالي، اقتصادي و بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تنبور وآئين يارسان
بررسي رابطه هيجان خواهي، استرس و شوخ طبعي با اضطراب از مرگ در دانشجويان دانشگاه پيام نور كوهبنان درسال تحصيلي 92-93
ارائه مدلي كارآمد براي مديريت موجودي توسط فروشنده در زنجيره تأمين چند سطحي با بهينه سازي متغيرهاي تصميم توسط الگوريتم ژنتيك
شناسايي انواع ترك در ديوار ساختمان هاي با مصالح بناي
نقش توسعه پايدار در فضاهاي گمشده ورودي هاي شهري، نمونه مطالعاتي ورودي شهرگرگان
بررسي رابطه بين ارتباطات سازماني و چابكي سازماني
Analysis and comparison of research article abstracts published in Iranian and international journals in the fields of nursing and midwifery
رهبري تحول گرا
Solving linear differential equations using Laguerre spectral method
افشاي سرمايه فكري و سنجش آن بوسيله شاخص هاي سرمايه انساني ، سرمايه ساختاري و سرمايه رابطه اي
رابطه نقش هاي مديريتي و عدالت سازماني با ويژگي هاي كارآفريني در كاركنان علوم پزشكي استان گلستان
هنر ديني و معنوي
بررسي نقش فردوسي درحفظ زبان فارسي وايجاد وحدت ملي ايران
مباني فكري و فلسفي نظريه هاي نوين گرايي با رويكرد فيزيك كوانتوم در حوزه سازمان و مديريت
ماليات ارزش افزوده
نقش ابعاد هوش معنوي در پيش بيني تدريس خلاقانه معلمان دوره ابتدايي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید