انتشار مقالات کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار

 

http://www.callforpapers.ir/

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار

مجموعه مقالات کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار  29 آبان 1393 توسط  دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تبریز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 321 عنوان مقاله تخصصی شامل 3141  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار

بسط اپيستمولوژي و متدولوژي مطالعات كسب و كار در شرايط اقتصاد مقاومتي
پويائي شناسي جذابيت صنعت
نوآوري در طراحي مدل كسب و كار با تمركز همزمان بر فناوري محوري و بازارگرايي با استفاده ازروش شناسي كيفي
بررسي سبك هاي مديريت مديران بازاريابي بر اعتماد مشتريان بر نام و نشان تجاري
برون سپاري ، مزايا و معايب آن بر عملكرد سازمان
توسعه مدل بررسي آثار رفتار معنويت در محيط كار
بررسي روند توليدات نويسندگان ايراني در زمينه فني و مهندسي با استناد به پايگاههاي اطلاعاتي IEEE, Science Direct در محدوده سالهاي 2102-2009
بررسي تاثير مولفههاي اقتصاد مقاومتي بر ايجاد مزيت رقابتي در سازمانها
تبيين مدل مفهومي نقش نياز به خود توجيهي در پافشاري بر تعهد با تأكيد بر ديدگاه انگيزشي
تحليل ارتباط ميان نوع بانك دولتي و غيردولتي و استراتژيهاي توسعهي مالي در بانكهاي منتخب شهرستان خوي
بررسي عوامل مؤثر بر شكل گيري خوشه ي فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران
بررسي ارتباط متقابل تنوع سازي كسب و كار، ساختار سرمايه، جريان نقد آزاد و عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثيرقانون خدمات كشوري برتوانمندسازي معلمان مطالعه موردي اداره آموزش وپرورش شهرستان بهار
تبيين مدلي جامع مبتني بر كارت امتيازي متوازن ( BSC ) به منظور ارزيابي عملكرد فعاليت هاي حوزه تحقيق و توسعه
تعيين عوامل موثر بر پذيرش تكنولوژي تقطير در توليد فرآورده هاي گياهي در صنعت اسانس گيري
سنجش پويايي صنعت با رويكرد مفهومي جامع


دانش محوري در حوزه تامين مالي ، عاملي راهبردي در جهت بهبود فضاي كسب و كار و كاهش معوقات سيستم بانكي ايران ؛ براساس مطالعه رويكردهاي نوين اعتبارسنجي و مديريت ريسك اعتباري
بررسي تأثير عوامل انگيزشي خدمات پس از فروش شركت خودروسازي پارسخودرو بر رضايت مشتريان
رونق اقتصادي وتوسعه كارآفريني با عزم ملي ومديريت جهادي
ارزيابي هنرستان هاي فني- حرفه اي و كار دانش شهرستان مرند بر اساس شاخص هاي سازمان كارآفرين درسال تحصيلي 93-92
تاملي بر تعهد سازماني در پرتو رعايت اصول اخلاق حرفه اي در سازمان هاي دولتي
كاربري هاي نوين رويكردهاي انتخاب خصيصه در فرآيندداد هكاوي
صورت بندي مدلي جهت اولويت بندي عوامل درون بنگاهي موثر بر توسعه صادرات پايدار و آزمون آن در بنگاههاي صادركننده استان تهران
بررسي عملكرد سازماني در بكارگيري فناوري اطلاعات در سازمان هاي منتخب كاشي و سراميك استان اصفهان
آشنايي با مفهوم نوآوري در شبكه هاي توليد در شرق آسيا
مروري بر تأمين سرمايه جمعي از منظر مديريتي
ارتباط بين هوش فرهنگي برتوانايي حل تعارض مديران و كاركنان پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران
تاثير مديريت مشاركتي بر توانمند سازي منابع انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد كليبر
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و كيفيت خدمات ارائه شده توسط بانكهاي دولتي مطالعه موردي بانكهاي تجاري دولتي شهر زنجان
بررسي زمينه هاي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتريان ( CRM ) در دانشگاه آزاد اسلامي
بررسي فضاي كسب و كار استان مازندران برحسب مدل استروالدر از ديدگاه مديران صنعتي شهرستان آمل
ارائه ي راهكارها و ايده هايي براي افزايش موفقيت در امر بازايابي خدمات در حوزه ي خدمات مالي وبانكي با توسل به بهبود بازاريابي ارتباط با مشتري
رابطه سرمايهي فكري با عملكرد مالي شركتهاي بيمه ي ايران در استان گلستان
عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني در كسب و كار
بررسي مقايسه اي كارآفريني در ايران و كشورهاي عضو ديده بان جهاني كارآفريني
رويكردهاي نوين سنجش ارزش مشتري در پژوهش هاي مديريت
مديريت نگهداري و تعميرات خط توليد سرسيلندر با استفاده از فرايند تحليل شبكه اي
تأثير ويژگيهاي هيئت مديره بر سرمايه فكري-مطالعه موردي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تدوين سيستم خبره فازي براي مديريت و ارزيابي عملكرد پروژهاي فن آوري اطلاعات مطالعه موردي يك سازمان فعال در حوزه فن آوري اطلاعات
بررسي وضعيت مديريت منابع انساني در عرصه جهاني شدن
قيمت گذاري انتقالي مسئله جهاني وضع ماليات در خصوص شركت هاي چند مليتي
بررسي تاثير عوامل محيطي و روابط بين اعضاء در پايداري واحدهاي كسب و كار كوچك در استان زنجان
تاثير ويژگي هاي فردي منابع انساني براثربخشي مدارس غيرانتفاعي
ارتباط ميان هوش هيجاني و رهبري تحول آفرين
انتقال يادگيري از محيط آموزش به محل كار در سازمانها و عوامل مؤثر بر آن
يك رويكرد تركيبي از روشهاي تحليل پوششي داده ها و تحليل سلسله مراتبي براي ارزيابي ريسك پل
نقش توسعه حرفهاي اعضاء هيئت علمي در موسسات آموزش عالي
الگوي جو سازماني كتابخانهها و مراكز اطلاع رساني در دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه 3
بررسي رابطه ي بين انعطاف پذيري و مطالبات غير جاري بانك
تجزيه و تحليل عوامل سازماني، فردي و اجتماعي موثر بر پايداري سازماني
نقش سيستم ارزيابي عملكرد در ارتقاء جايگاه رقابتي بنگاه هاي كوچك و متوسط
بررسي تاثير شايستگي هاي فردي هوش هيجاني گلمن بر عملكرد كاركنان با تعديل گري كارآفريني مطالعه موردي: كاركنان دانشگاهاي دولتي استان آذربايجان شرقي
گرايش استراتژيك و عملكرد كسبوكار: شواهدي از صنعت دارو
آشنايي با سيستم روش شناسي هاي سيستمي، SOSM ، و تمركز بر شناخت تفكر سيستمي نرم
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد كارآفرينانه شركت هاي مشاور شهر سازي: با استفاده ازرويكرد كارت امتياز متوازن
تأثير رسان ههاي اجتماعي بر وفاداري برند
رقابت پذيري بين المللي صنعت داروي ايران
بررسي اثر سيستمهاي پاداش و انگيزه بر خلاقيت كاركنان مورد مطالعه: شركت توليدي كاشي فيروزه مشهد
تبيين و بررسي رابطه ميان هوشمندي رقابتي و هوشمندي سازماني
بهسازي سازماني عامل مهم توسعه اعضاي هيات علمي در موسسات آموزش عالي
بررسي رابطه ميان ابعاد ساختاري سازمان و كار آفريني سازماني در دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
بررسي رابطه عوامل شخصي بر كارآفريني سازماني در صنايع كوچك و متوسط مطالعه ي موردي:شركتهاي كوچك و متوسط موجود در شهركهاي صنعتي استان فارس
ارائه الگويي براي ارزيابي عملكرد كاركنان آموزش و پرورش بر اساس استرس شغلي با استفاده ازروش ويكور فازي
اقتصاد دانش بنيان و راهكارهاي دستيابي به آن در ايران
بررسي عوامل مؤثر بر افول صنعت نساجي استان يزد
اخلاق اداري اسلامي در مديريت
تأثير توانمندي كاركنان بر مزيت رقابتي؛ مورد مطالعه شركت توليد محور خودرو ايران
اولويتبندي اهداف و روشهاي آموزش و توسعه مهارت فروشندگي در صنعت بيمه مورد مطالعه: شعب و نمايندگيهاي شركت بيمه ايران در شهر تهران
بررسي روابط مولفه هاي تاثير گذار بر افزايش بهره وري نيروي انساني مطالعه موردي
ارزيابي عملكرد و رتبه بندي دانشكدههاي دانشگاه يزد با استفاده تكنيك تحليل پوششي داد هها
بررسي تأثير تصاوير خرد و كلان كشور مبدأ بر ابعاد ارزش ويژه برند
بررسي تأثير قابليت نوآوري بر ارزش دريافتي مشتري، با نقش تعديل گر رهبري تحول گرا
بررسي تاثير برند سازماني بر بازاريابي رابطه مند
مديريت نگهداري و تعميرات خط توليد سيلندر با استفاده از داده كاوي وFMEA
بررسي رابطه عدالت سازماني و سكوت سازماني با تعهدسازماني مورد مطالعه پتروشيمي شهيد تندگويان
بررسي زمينههاي كارآفريني در شهرهاي شهرستان جلفا
رابطه بين محافظه كاري و نرخ بازگشت سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادارتهران
طراحي مدل رياضي تلفيقي از آنتروپي شانون و آنتروپي بيزين براي تخصيص قابليت اطمينان مطالعه موردي: نوعي ماسوره مكانيكي از صنايع مهمات سازي
رابطه بين مولفه هاي هوش هيجاني و عملكرد مالي مديران مورد مطالعه :شعب بانك هاي استان گيلان
مقايسه كاربردي امنيت داده و حفظ حريم خصوصي در داده كاوي
بررسي مالكيت نهادي بر سياست تقسم سود سهام درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش خدمات رفاهي و پذيرايي در توسعه پايدار گردشگري شهرهاي ساحلي مطالعه موردي:شهر ساحلي رويان
ايجاد مزيت رقابتي بر اساس پذيرش استراتژي ابر در سازمان
شناخت زمين ههاي مورد نياز پياده سازي سيستم هزينه يابي هدف
امكان سنجي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتريان الكترونيكي E-CRM در شبكه اجتماعي فيسبوك
بررسي رابطه تفويض اختيار و انگيزش شغلي به تفكيك رده هاي شغلي و تحصيلاتي در بين كاركنان بانك سپه زنجان
كاربردهاي بازاريابي عصبي در حوزه هاي مختلف بازاريابي
شناسايي و بررسي عوامل مؤثر بر بازاريابي گردشگري
بررسي تأثير استقرار الگوي بازاريابي كارآفرينانه بر موفقيت كسب و كارهاي كوچك صنعتي
بررسي امكان استقرار تجارت الكترونيكي در شركت هاي توليد برق تحقيق موردي: نيروگاه حرارتي سهند
تأثير سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش در شعب بانكهاي غرب گيلان
مديريت دان شبنيان علوم مهندسي در كشورهاي نيمه صنعتي به منظورتوسعه ي كسب و كار هدفمند
نقش دولت و دستگاههاي حمايتي بر فرآيند پياده سازي كسب و كار و اشتغال جوانان مورد مطالعه : صندوق مهر امام رضا (ع) دستگاه حمايتي دولت در بخش اشتغال
بررسي تاثير ويژگي هاي پيش برنده كارآفرينان بر فرآيند كسب و كار مطالعه موردي: كارآفرينان استان تهران
بررسي رابطه بازارمحوري و ارزش مشتري:مروري بر ادبيات موضوع
بررسي تأثير سيستم مديريت زيست محيطي بر ارزش شركت
بررسي عوامل حياتي موفقيت در پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ERP
نگاهي بر گردشگري پزشكي در ايران
بررسي نقش و جايگاه مطالعه ي بازار در ارزيابي صحيح طرح هاي صنعتي
موانع وصول شهريه از دانشجويان دانشگاه:مطالعه موردي دانشگاه پيام نور استان كردستان
سنجش رضايت دانشجويان از كيفيت خدمات ارايهشده در دانشگاه آزاد اسلامي با استفاده از مدل سروكوال مطالعه موردي : دانشگاه آزاد اسلامي واحد هاديشهر
بررسي رابطه تفكراستراتژيك با گرايش به كارآفريني مورد مطالعه: مديران دانشگاه ايلام
اقتصاد دانش بنيان دريچه اي نو در جهت تحقق اقتصاد مقاوتي
بررسي روابط بين مديريت دانش ، يادگيري سازماني و اعتماد سازماني
ارائه مدلي جهت معرفي عوامل مؤثر بر بازاريابي الكترونيكي در صنعت گردشگري
مطالعه طولي اثرات رهبري كاريزماتيك و فرهنگ سازماني بر عملكرد عيني و ادراكي شركت
تاثير كيفيت داده ها بر كسب و كارها
بررسي ميزان معنويت كاري در بين معلمان مقاطع مختلف شهرستان مهران- استان ايلام
تأثير استراتژي هاي ائتلاف بر توسعه محصولات جديد با نقش تعديل گر قابليتهاي نواوري تكنولوژيكي مطالعه موردي: شركت هاي توليد دارو و مواد بهداشتي ايران
استفاده از كارت امتيازي متوازن جهت ارزيابي عملكرد بانك كارآفرين
بررسي تأثير زندگي كاري وتجربه اجحاف در محل كار بر خستگي عاطفي كارشناسان دانشگاه فردوسي مشهد
بررسي اثر اينترنت بر تورم با رويكرد دادههاي تابلويي در ايران، كشورهاي منتخب آسيايي و كشورهاي عضوG8
موانع بازار هاي مالي در رشد اقتصاد ايران
بررسي نقش تجانس ارزش هاي مصرف كننده-برند در ايجاد تعهد به برند:تبيين نقش ميانجي تصوير برند
ارايه چارچوبي مفهومي جهت پياده سازي Social-CRM در رستوران زنجيره اي پدر خوب
بررسي رابطه ي بين ساختار سرمايه، جريان نقدي آزاد، تنوع محصول وعملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
رتبهبندي عوامل مؤثر بر ديدگاه خريداران خودرو در ايران با رويكرد v 5
بررسي تطبيقي استانداردهاي حسابداري ايران و بين الملل با عنوان فعاليت هاي كشاورزي
بررسي رابطه بين جريان نقد آزاد و فرصتهاي سرمايهگذاري شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل تعيين كننده بر پذيرش و قصد خريد مشتريان آنلاين ايراني مطالعه موردي شركت پست استان گيلان
اثرات سيستم هاي پاداش كاركنان روي رفتارهاي ايمني
بررسي رابطه استراتژي هاي كسب و كار و منابع انساني با بهره وري منابع انساني در شركت بيمه ايران
بررسي تأثير تناسب شخص- سازمان بر تعهد عاطفي و مستمر سازماني
تاثير استانداردهاي حسابداري بينالمللي بر مديريت كسب و كار
تاثيرتصوير ذهني بر تمايل به خريد محصولات كشورخارجي ارائه يك مدل مفهومي
مطالعه تطبيقي عوامل موثر بر يادگيري سازماني و ايجاد سازمان هاي يادگيرنده
عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارهاي متوسط و كوچك ورزش در ايران
پيشبيني عملكرد تحصيلي دانشآموزان بر اساس نمرات تاريخچه اي
توسعه پايداري و ادغام آن به حاكميت شركتي با تمركز بر گزارش و مديريت عملكرد شركت
بررسي ارتباط عناصر اعتماد و جذابيت بصري تارنما با تصميم به خريد اينترنتي
بررسي نگرش مصرف كنندگان نسبت به تبليغات محصولات غذايي در استان آذربايجان شرقي مطالعه موردي رب گوجه فرنگي
مروري بر ايجاد و توسعه ارزش ويژه برند در صنعت ورزش
بررسي راهكارها و موانع جذب گردشگردي و توريسم درماني مطالعه موردي شهرستان هاي ماكو وچالدران
توسعه صنايع دانش بنيان پيش نياز تحقق اقتصاد مقاومتي
ارزيابي اثر بخشي سيستم اطلاعات بيمارستاني مطالعه موردي بيمارستانهاي آموزشي شهر تبريز
مدل هماهنگي استراتژي تأمين مالي واستراتژي سرمايه در گردش با عملكرد مالي
بررسي اثر آموزش كاركنان بر تعهد سازماني و كيفيت خدمات درماني مطالعه موردي بيمارستانهاي سطح شهرستان اروميه
ارائه مدلي علت و معلولي به منظور پشتيباني از چرخه حيات پروژههاي برنامهريزي منابع سازمانERP
تأثير ساختار سازماني بر نوآوري كاركنان سازمان
اصل 44 قانون اساسي و واگذاري امور غير حاكميتي به بخش خصوصي :بررسي ذهنيت هاي واقعي كاركنان راه آهن در ارتباط با اجراي اصل 44 در راه آهن كشور
كاربرد جمع سپاري در فعاليت هاي بازاريابي
مروري بر مفاهيم و پيشايندهاي شيفتگي به برند: كليد كاميابي برندها در دنياي بازاريابي
اثر فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت
بررسي رابطه بازاريابي رابطه مند و رضايت مشتريان مورد مطالعه: بانك ملي شهرستان كرمان
ارائه مدل رياضي كسري در برنامه ريزي توليد با رويكرد فازي مطالعه موردي: شركت بهين گسترگيتي
تعيين ابعاد كيفيت خدمات سرپايي در بيمارستان هاي آموزشي شهر تهران از ديدگاه بيماران
تأثير دوركاري بر عوامل عملكردي كاركنان بر اساس مدل ACHIEVE مورد مطالعه: مركز آمارايران
مطالعه ي تأثير سبك زندگي بر سبك تصميم گيري مشتريان
طراحي الگوي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با روش تاپسيس فازي مطالعه موردي: واحدهاي صنعتي توليد محصولات لبني استان مازندران
مروري بر مسائل تخصيص بهينه ايستگاه هاي بازرسي كنترل كيفيت در سيستم هاي توليدي
بررسي تأثير نرخ ارز بر بهره وري در كشورهاي منتخب اتحاديه اروپا
بررسي تاثير عنصر توزيع بر رضايت مشتريان شركت ايران خودرو تبريز
پياد هسازي سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت جهت محاسبه ي قيمت تمام شده ي خدمات درسازمانهاي امور اقتصادي و دارائي
مطالعه كيفي در بهبود بهر هوري در سطوح شركتي با استراتژي سودآوري
بررسي تاثير استفاده از مديريت سرمايه انساني الكترونيكي در سازمان
بررسي رابطه بين مديريت تحولي و تبادلي با تعهد سازماني كاركنان دانشگاه هاي استان سيستان و بلوچستان
تأثير افزايش سرمايهگذاري در بخش R&D در پيشبرد اهداف اقتصادي با رويكرد تحليلي-تطبيقي
تأثير تبليغات محيطي و تبليغات عاطفي بر رفتار خريد نگرشي مصرف كنندگان: شواهدي از دانشجويان دانشگاه تبريز
انكوباتور كارافريني موقيت مكاني واستراتژي بازاريابي
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي كارآفريني بر توسعه كارآفريني مطالعه موردي: مراكز آموزش فني و حرفه اي شهرستان پارس آباد
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و كيفيت خدمات ارائه شده در شعب بانك صادرات شهر زنجان
بررسي تاثير اجراي فناوري اطلاعات بر انسجام و عملكرد زنجيره تامين
سنجش سطح عملكرد بر پايه مدل كارت امتيازي متوازن (BSC) مطالعه موردي: شهرداري ايلخچي
رتب هبند يوتشكيل پرتفلي وشاخصي از شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران براساس مدلTOPSIS ، AHP
سازوكار ارزيابي نسبت هاي وبررسي اهميت شاخص هاي مالي درتشكيل سبد شاخصي وبخشي
حمايت از مصرف كننده در بانكداري الكترونيك
فضيلت هاي اخلاقي بازاريابي:بررسي ديدگاه جامعه مصرف كننده
اثر همكاري با مشتري بر نوآوري و مديريت دانش شركت ها
بررسي رابطه سالمندي بامخارج رفاه اجتماعي واندازه دولت
كاربرد مدل رضايت مشتري براي بهبود كيفيت خدمات در مديريت شهري
ارزيابي ريسك در كارخانه خودروسازي با استفاده از تلفيق روش FMEA و تصميم گيري گروهي فازي
بررسي استراتژي رقابتي زيست محيطي به عنوان روشي منحصر به فرد براي دستيابي به مزيت رقابتي
بررسي و تبيين تأثير مديريت دانش بر رضايت شغلي مطالعه موردي: مركز بهداشت شهرستان تبريز
بررسي تاثير تجارت الكترونيك و پرداخت هاي الكترونيكي در توسعه سيستم هاي نوين بانكي
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر رشد كارآفريني ديجيتال
تبيين نقش دولت الكترونيك بر بهبود فضاي كسب و كارمطالعه موردي 47 كشور منتخب
بررسي رابطه تعهدسازماني با بهره وري نيروي انساني در اداره كل پست استان گلستان
نشانگرهاي موثر بر بالندگي اخلاق حرفه اي در دانشگاههاي مجازي ايستا درارائه خدمات : تحقيق كيفي
بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني در بانك اقتصاد نوين
كارآفريني راهي به سوي بهبود فضاي كسب و كار
تاثير نوآوري حاصل از فناوري اطلاعات بر ساختار سازماني
تحليلي بر لزوم ايجاد و اجراي صندوق ضمانت سپرده هاي بانكي
رابطه سياست پرداخت سود با سودآوري و فرصت هاي سرمايه گذاري
بكارگيري روش تحليل پنجره اي به منظور ارزيابي روند كارايي يك واحد توليدي به همراه مطالعه موردي
مروري بر فرصت هاي سرمايه گذاري و ضرورت سياست تقسيم سود
ارائه مدلي جهت عوامل مؤثر بر مديريت زنجيره تأمين سبز با رويكرد بررسي متون و مطالعات جديد
بررسي ارتباط متقابل فضاي كسب وكار و سرمايهگذاري مستقيم خارجي در ايران
بررسي تاثير اجراي شش سيگماي ناب بر ميزان بهبود فرآيندهاي توليد
تدوين سيستم نوآوري استراتژيك براي ائتلاف هاي استراتژيك

 جايگاه نظامهاي انگيزشي در مستندسازي دانش پرسنل سازمان
نوآوري خدمات و تأثير آن بر كيفيت خدمات و رضايت مشتريان مطالعه موردي: صنعت بيمه
تبيين الگوي مناسب توسعه تكنولوژي در صنعت تجهيزات پزشكي با تاكيد بر استراتژي صادرات
رابطه بين تجديد ارائه صورتهاي مالي و كيفيت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحليل پوششي داده ها با رويكرد چند معياره
بررسي و رتبهبندي اولويتهاي سرمايهگذاري در مدارس هوشمند با استفاده از FANP وFTOPSIS مطالعه موردي: استان قزوين
بررسي افزايش ميزان درآمد درمناطق آزادايران
بررسي رابطه بين سيستمهاي اطلاعات مديريت و رضايتمندي ارباب رجوع در سيستم قضايي شهرستان اروميه
اولويت بندي شاخص هاي توسعه بازاريابي الكترونيكي گردشگري با تأكيد بر رضايت مشتريان مطالعه موردي: جزيره قشم
ارائه مدلي براي قيمت گذاري رقابتي در شبكه زنجيره تامين با كانالهاي فروش سنتي و اينترنتي
ارائه الگويي براي اخلاق مداري كسب و كار در شركت ها
اولويت بندي برنامه هاي بهبود بهره وري كاركنان از ديدگاه مديران مطالعه موردي:بانك مهر اقتصاداستان آذربايجان شرقي
ارزيابي عملكرد كانون هاي بسيج پزشكي با استفاده ازتلفيق روش تحليل پوششي داده ها (DEA) وروش ميانگين رتبه ها مطالعه موردي: كانون هاي بسيج پزشكي استان زنجان
بررسي عوامل موثر بر بهره وري كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهرستان تبريززير نظر نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور
مدلسازي آميخته بازاريابي با استفاده از منطق فازي
بررسي تاثير آميخت ههاي بازاريابي در پيشبرد فروش پوشاك مردانه مطالعه موردي: فروشگاه هاي كت و شلوار شهر تهران
بررسي ارتباط بين مد لهاي كسب و كار با عملكرد نوآوري فناوري با نقش ميانجي يادگيري سازماني
بررسي تاثير مديريت استعداد بر نتايج سازماني با نقش تعديل كننده عدالت سازماني
نقش مسئوليت اجتماعي سازمانها در رعايت و ارتقاء حقوق شهروندي
ارائه مدلي جهت اجراي اثربخش فراموشي سازماني چالشي براي مديران امروز
بررسي رابطه بين رويكرداستراتژيك مديريت فرآيند كسب وكار باعملكرد مالي وغير مالي
مديريت استعداد و رويكردي نوين در مديريت منابع انساني سازمان ها
تاثير مزيت رقابتي بر عملكرد دروني بنگاه هاي تجاري مطالعه موردي: شركت هاي توليد مواد غذايي استان اردبيل
بررسي رابطه بين تنوع نيروي كار و اعتماد سازماني : مورد مطالعه شعب بانك تجارت استان مازندران
سنجش كارايي اقتصاد دانش بنيان در كشورهاي منتخب منطقه منا: تحليل پوششي داده ها
ارائه رويكردي تركيبي بر اساس سروكوال و تاپسيس فازي براي ارزيابي كيفيت خدمات بسيج سازندگي درعرصه بهسازي مدارس مطالعه موردي: بسيج سازندگي استان زنجان
بررسي تأثير ساختار مالكيت بر رفتار سرمايهگذاري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
توسعه كسب و كارها با الگوهاي مبتني بر تجارت الكترونيك
گرايشات جديد در مديريت و كنترل ريسك عملياتي در نهادهاي مالي
نقش تعديل كنندگي مديريت دانش خوشه هاي صنعتي بر عملكرد نوآوري
بررسي تاثير ارزش ويژه برند بر سهم بازار شركت بيمه ايران
دستيابي به شايسته سالاري نظام اداري از طريق مديريت استراتژيك
شناسايي استراتژي هايي جهت بهينه سازي عملكرد نظام آموزش عالي علوم پزشكي از طريق پژوهشي در خصوص رضايت دانشجويان دندان پزشكي ازعملكرد 1
بررسي رابطه بين اعتماد سازماني و تعهد سازماني كاركنان دانشگاه ايلام
ارتباط بين گردش سهام و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت كسب و كار در بازار با بررسي تأثير و رابطه بين ابعاد محصول با وفاداري مشتريان مطالعه موردي شركت سامسونگ در اروميه
نقش مسئوليت پذيري اجتماعي شركتها در رفتار خريد مصرف كنندگان
روش MBE-OWA بر مبناي آنتروپي شا نون و روش ديمتل فازي براي تخصيص قابليت اطمينان مطالعه ي موردي :نوعي ماسوره مكانيكي از صنايع مهمات سازي
بررسي رابطه بين عوامل پشتيبان و جاذبههاي محوري با تصوير برندمطالعه موردي: منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس
بررسي تأثير مديريت مصنوعي سود اقلام تعهدي بر اظهارنظر حسابرس
مروري بر ساده ترين روش ارزيابي عملكرد شركت
بررسي تأثير ساعات كاري بر كيفيت زندگي كاري كاركنان مطالعه موردي: كاركنان بيمارستان 92 بهمن تبريز و درمانگاه هاي تابعه
استقرار مديريت دانش و نقش آن در توسعه سرمايه هاي فكري
بررسي تاثيرافشاي اختياري اطلاعات بر ارزش آفريني شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر در پياده سازي فناوري اطلاعات و تاثير آن بر زنجيره تامين
بررسي تاثير درآمدهاي نفتي بر شاخص فضاي كسب و كار در منتخبي از كشورهاي صادر كننده نفت اوپك
ارزيابي نقش فرهنگ سازماني بر روي بهره وري نيروي انساني در سازمان هاي دانش بنيان مطالعه موردي: شركت همكاران سيستم
ارائه رويكردي نوين در مديريت ارزش كسب شده
بررسي تاثير پرورش ويژگيهاي كارآفريني بر توسعه كارآفريني مطالعه موردي: مراكز آموزش فني و حرفه اي شهرستان پارس آباد
بررسي رابطه بين عدالت سازماني و توانمندسازي كاركنان مطالعه موردي بيمه نوين شمالغرب
طراحي مدل مفهومي موفقيت مديريت ارتباط با مشتري با نقش ميانجي تعهد سازماني و مديريت دانش
بررسي تاثير توانمندسازي روانشناختي بر رضايت شغلي كاركنان اداره كل تامين اجتماعي استان خراسان رضوي
هوش معنوي كاركنان عامل ارتقاي سلامت سازماني
بررسي تاثير محركهاي نوآوري سازمان بر بهبود عملكرد نيروي فروش در بنگاههاي كوچك ومتوسط اقتصادي، رويكرد معادلات ساختاري : مطالعهي موردي صنف لوازم خانگي تهران
نگاهي بر ارتباط نقدشوندگي و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير نوآوري در ايجاد مدل هاي كسب وكارهاي جديد در نظام سلامت
بررسي رابطه بين نسبت هاي مالي و ريسك سيستماتيك با نرخ بازده سهام در شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل رگرسيون لجستيك
تاثير عوامل مديريت مشاركتي با بهره وري در ادارات ورزش و جوانان استان لرستان
رابطه بين فرهنگ سازماني با ساختار مديريت دانش در دانشكده هاي دانشگاه لرستان
بررسي تاثير مديريت دانش بر موفقعيت مديريت ارتباط با مشتري با نقش تعديل كنندگي عوامل سازماني
بررسي تاثير هوش رقابتي و مديريت دانش بر عملكرد شركتهاي كوچك و متوسط با درنظرگرفتن نقش ميانجي يادگيري و نوآوري سازماني
بررسي نقش مديريت فرآيند نوآوري در توسعه شبكه بنگاه هاي كوچك، متوسط، بزرگ و دانش بنيان
آثار توسعه انساني بر بهره وري نيروي كار در كشور هاي منتخبOECD
تبيين ارتباط بين ارزيابي عملكرد بر مبناي رويكرد اقتصادي و چرخه تبديل وجه نقد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ادراك از فضاي سياسي عاملي موثر بر رفتارهاي شهروندي سازماني
عوامل داخلي موثر بر سودآوري شعب در بانك مطالعه موردي: شعب بانك پارسيان استان تهران
اثر عوامل فردي مديران بازاريابي بر وفاداري مشتريان
عدم تقارن بازده هاي سهام و اطلاعات حسابداري
بررسي ميزان اثربخشي آموزش هاي تعاوني در سطح استان آذربايجان شرقي
ادراكات مصرف كنندگان از اينترنت به عنوان يك كانال توزيع از ديدگاه كاركرد كانال آنلاين
بررسي اثربخشي استراتژ يهاي بازاريابي رابط همند در بانك صادرات ايران (مطالعه موردي شعب شهر تهران)
اقتصاد دانش بنيان
بررسي اثرات هزينههاي بهداشت و درمان بخش خصوصي و دولتي بر وضعيت سلامت در كشورهاي منتخب، با رويكرد دادههاي تابلويي
قدرت، سياست و رفتارهاي سياسي در سازمان
بررسي نقش تعديل كننده قابليتهاي نوآوري تكنولوژيكي در رابطه بين ائتلافهاي استراتژيك وتوسعه محصول جديد مورد مطالعه: شركتهاي دارويي و بهداشتي ايران
آسيب شناسي، چالش هاي گزينش منابع انساني در بنگاه هاي دانش بنيان كوچك
بررسي و ارائه مدل براي بازاريابي چابك و نقش آن در رقابت
بررسي تطبيقي تأثير سرمايه گذاري درR&Dو اقتصاد مقاومتي مقايسه تطبيقي كشورهاي تركيه و كره جنوبي با ايران
رتب هبندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش با استفاده از تكنيك TOPSIS فازي
نياز به رويكرد ساخت يافته براي پياده سازي فرآيند كسب و كار
مديريت استراتژي بحران و راهكار براي مديريت بحرانهاي جديد
بررسي رابطه هوش فرهنگي و سرمايه اجتماعي با عملكرد وظيفه ايي مديران مدارس شهرستان ساري
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مديريت دانش در شركت مخابرات استان مازندران
تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر توانمندسازي كاركنان و تعهد سازمان
تبيين رابطه بين هوش هيجاني ماير و سالووي با رضايت شغلي مطالعه موردي: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي
بررسي تاثير جنبه هاي مديريت منابع انساني استراتژيك در كسب مزيت رقابتي گروه خودروسازي سايپا
شيوه هاي نوين بازاريابي الكترونيكي در بنگاه هاي كوچك و متوسط گردشگري مطالعه ي موردي: بهره گيري از سئو در بهينه سازي وب سايت بنگاه ها
بررسي زمانبندي پروژه هاي مديريت قرارداد EPC پالاشگاه نفت و گازبراساس استاندارد PMBOK و PRINC2
بررسي تأثير روش تدريس بارش مغزي بر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهرستان اردكان سال تحصيلي 92-93
تاثير منابع سازماني بر عملكرد بازاريابي شواهدي از صنعت بانكداري استان آذربايجان شرقي
بررسي رابطه هوش هيجاني و مهارتهاي كارآفرينانه ي مديران كسب و كار در صنايع
شركت هاي دانش بنيان تعاريف، انواع، ضرورت ها، كاركردها
شناسايي و تحليل روابط بين عوامل محيطي اثرگذار در موفقيت كارآفريني با ديمتل فازي
كنترل توزيع هزينه هاي آموزشي با استفاده از توزيع جيني
شناسايي عوامل زمينه اي موثر بر راه اندازي شركت هاي دانش بنيان مطالعه موردي : شركت هاي دانش بنيان مستقر در پارك هاي علم و فناوري استان تهران
عوامل موقعيتي و شخصيتي تاثير گذار بر دوسو تواني مديران
بررسي تاثيراستقلال هيات مديره به عنوان يكي از مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر روي اعتماد بيش از حدمديران و واكنش سرمايه گذاران
مطالعه تطبيقي عوامل مؤثر بر پذيرش كالاي جديد
بررسي تاثير شخصيت برند بر وفاداري مشتريان در صنعت خرده فروشي
بررسي مدلهاي پيادهسازي مديريت دانش و زير ساخت هاي لازم جهت موفقيت در اجراي مديريت دانش
بررسي تاثير تغييرات شاخص بازار سهام و نرخهاي ارز و سود بانكي بر رفتار سپرده گذاران و عملكرد مالي در صنعت بانكداري خصوصي مطالعه موردي ايران ؛ 1391-1379
ارائه سه مدل براي رأي دهي ترجيحي و تجميع آنها
تأثير آموزش بر توسعه منابع انساني در سازمان
بررسي تاثير ايجاد انگيزه هاي كارآفريني بر توسعه كارآفريني مطالعه موردي: مراكز آموزش فني و حرفه اي شهرستان پارس آباد
سنجش تأثير متقابل مؤلفه هاي سازمان يادگيرنده و ابعاد تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش
تأثير فناوري اطلاعات بر عملكرد بازاريابي با تأكيد بر اينترنت در اتاق بازرگاني شهرستان آبادان
شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي كارت امتيازي متوازن جهت ارزيابي عملكرد دفاتر خدمات بانكي شهري و روستايي با روش سلسله مراتبي فازي مطالعه موردي شعب پست بانك شهر تهران
بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران، نوع شخصيت و ميزان تنيدگي كاركنان مطالعه موردي: كاركنان شعب بانك پارسيان در شهر تهران
رويكرد اخلاقي به تحقيق در عمليات
مديريت ريسك استراتژيك
تعيين ابعاد احترام به شهروندان، به عنوان مشتريان اصلي در شهرداري مشهدبا رويكرد بهبود مستمر
تدوين استراتژي هاي جامع شركت پمپ و توربين آسيا
بررسي عوامل موثر در اجراي مديريت ارتباط CRM با مشتري در شركت پخش البرز واحد تبريز
بررسي تأثير ارزش مورد انتظار مشتري بر وفاداري مشتريان در صنعت بانكداري ايران مطالعه موردي: مشتريان بانك ملي در استان زنجان
بررسي تأثير مولفه هاي فضاي كسب و كار بر سرمايه گذاري بخش خصوصي مطالعه موردي: منتخبي از كشورهاي در حال توسعه
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر استقرار كارآفريني استراتژيك در شرايط تحريم در كسب وكار هاي كوچك و متوسط
سنجشآمادگي سازماني به هنگام تدوين برنامه استراتژيك به منظور توسعه كسب و كار درفروشگاه هاي اينترنتي مطالعه موردي : شركت آنلاين پيشرو
شناسايي و رتبه بندي ذينفعان داخلي و خارجي پارك هاي علم و فناوري، موثر بر توسعه كارآفريني بااستفاده از رويكرد سلسله مراتبي فازي FDAHP
تأثير كسب و كارهاي دانش بنيان در تحقق استراتژي بازاريابي سبز مورد مطالعه: فعالان توليدورمي كمپوست
ارزيابي تاثير سيستم اطلاعات حسابداري يكپارچه با رويكرد كارت امتيازي متوازن و تكنيكهاي تصميم گيري چند معياره فازي
بررسي عوامل موثر بر مديريت ريسك بانكها با تحليل ماتريس رتبه اي
ارائه شاخصي براي اندازه گيري انعطاف پذيري در زنجيره تامين در شرايط عدم قطعيت
نيازسنجي آموزش هاي مهارتي بخش كشاورزي آذربايجان شرقي مبتني بر طرح آمايش سرزميني
بررسي تأثير اعتماد و امنيت در پذيرش بانكداري اينترنتي شواهدي از شعب بانك تجارت استان آذربايجانشرقي
سودمندي ماشين بردار پشتيبان و الگوريتم ژنتيك در پيش بيني درماندگي مالي بنگاه هاي اقتصادي
بررسي شكاف ديدگاه موديان و كارشناسان مالياتي در فرار مالياتي
نقش سيستم هاي اطلاعاتي در اثر بخشي و كارايي يا عملكرد بخش دولتي؛مورد مطالعه استانداري تهران
رتبه بندي متقاطع واحدهاي تصميم گيري در تحليل پوششي داده ها
بررسي عوامل موثر بر افزايش مطالبات معوق در شعب بانك هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي موردمطالعه: بانك هاي منطقه آزاد تجاري ماكو
بررسي اثرات بازخوردي نوآوري، كارآفريني و رشد اقتصادي
نوآوري، محرك اقتصاد پويا در اقتصاد نو
مديريت كسب و كار در شرايط اقتصاد مقاومتي با رويكرد توسعه

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید