دسترسی به مقالات نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز در سیویلیکا

 

http://www.callforpapers.ir/

نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز 24 و 25 اردیبهشت 1393 توسط  دانشگاه فردوسی مشهد و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 52 عنوان مقاله تخصصی شامل 343  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز

Economic Feasibility Study on Green Roofs and PV-roofs
Net-Zero Energy Building Implementation through a Grid-Connected Home Energy Management System
اثرات زيست محيطي مصرف سوخت در منازل مسكوني و ارائه راهكار بهينه سازي مصرف انرژي
استفاده از گياه پالايي درديوارهاي سبز جهت كاهش آلودگي هواي فضاهاي داخلي
باس داكت در طراحي تأسيسات الكتريكي ساختمانهاي بلند مرتبه
بام سبز ، راهي براي احيا و حفظ محيط زيست
بتن خود تراكم : تكنولوژي نوين سبز دوستدار محيط زيست


برچسب انرژي پايدار گامي بعد از برچسب انرژي ساختمان در مسير ساختمان پايدار
بررسي تكنولوژي مدرن نماهاي دو پوسته DSF و تاثيرآن بر كاهش مصرف انرژي در ساختمان
بررسي چيلر خورشيدي جهت بهينه سازي مصرف در تهويه مطبوع ساختمان
بررسي ديدگاه دانشجويان در رابطه با موانع كاربرد استفاده از انرژي هاي پاك نمونه موردي دانشجويان اصفهان
بررسي روش هاي ارزيابي شرايط اقليمي منتج از روش هاي گيوني و ماهاني از نظر آسايش انسان در اقليم معتدل و مرطوب؛ نمونه موردي شهر گرگان
بررسي عددي پارامترهاي موثر بر شبيه سازي سه بعدي عملكرد گرمايش از كف
بررسي عددي پارامترهاي موثر بر يك ديوارخورشيدي در شهر مشهد
بررسي عددي كارآيي سامانه گرمايش با رادياتوردر فضاهاي مسكوني
بررسي عملكرد انواع حوضچه روي بام در ايجاد سرمايش ايستا
بررسي كيفي استانداردهاي يك ساختمان سبز
بررسي نقش بتن انتقال دهنده ي نور در بهينه سازي مصرف انرژي
بررسي نقش تهويه طبيعي در الگوي يك مسكن بهينه
بررسي و بازشناسي ساختمانهاي هوشمند از ديدگاه مصرف انرژي
بكارگيري ضايعات شيشه در بتن خودتراكم راهكاري نوين به منظور طراحي ساختمان هاي سبز
بهرهگيري از سامانهي انرژي غيرفعال خورشيدي جهت كاهش دياكسيدكربن منتشره از ساختمانها
بهينه سازي عملكرد پره توربين هانتر
پيش بيني اثر تهويه طبيعي روي دماي داخلي آپارتمان به منظور بهينه سازي مصرف انرژي
تاثير توربين هاي بادي در طراحي معماري ساختمان هاي بلند
تأمين انرژي ساختمان سبز با استفاده از شيشههاي ترموالكتريك
تبيين نقش جداره هاي سبز در ساختمان هاي مسكوني، راهكاري در تحقق اصول ساختمان سازي سبز
راهبردهاي معماري سبز جهت تهيه الگوي بهينه مجتمع مسكوني در راستاي كاهش آلودگي هوا درتبريز
راهكارهاي اقليمي براي طراحي معماري در منطقه گرم و مرطوب، نمونه موردي: بندرعباس
راهكارهاي غير فعال طراحي اقليمي در مسكن اقليم گرم و مرطوب (مطالعه موردي شهر بوشهر)
روشي جهت مدلسازي اقتصادي و بررسي هزينه- درآمد طرح هاي مديريت مصرف
ضرورت كاربرد مصالح هوشمند در ساختمان هاي امروزي در جهت توسعه پايداري
طراحي سيستم سرمايش يك خانه خورشيدي متناسب با اقليم كويري شهر يزد با الهام از معماري سنتي
طراحي سيستم گرمايشي تركيبي در يك ساختمان سبز در شهر مشهد
طراحي و و تحليل استفاده از چيلر جذبي سيليكاژلي خورشيدي در ايران و مقايسه با چيلرهاي جذبي رايج
عايقهاي نانو و بهينهسازي مصرف انرژي در ساختمان
فناوري هاي نوين ساختماني و بهينه سازي مصرف انرژي (بررسي موردي سيستمهاي ICF,LSF)
كاربرد معماري هوشمند در ساختمان هاي سبز
كاهش مصرف انرژي براي تامين گرمايش و آبگرم ساختمان با بكارگيري سيستم گرمايش از كف وخورشيدي در شهر كاشان
مدلسازي و كنترل بهينهي مصرف بارهاي الكتريكي خانگي به روش كاربردي
مديريت توسعه پايدار در ساختمان سبز با نيم نگاهي به رويكرد بام سبز
مزيت هاي نسبي سيستم ساختماني قاب سبك فولادي (LSF) در كاهش توليد ضايعات ساختماني ومخاطرات زيست محيطي ناشي از آن
معماري سبز در شهرهاي جديد نمونه موردي : بررسي ويژگي هاي معماري سبز در ساختمان انستيتو تكنولوژي مصدر
معماري سبز: رويكردي سبزنگر بر معماري خاكستري كنوني
معماري سبز و سيستمهاي پيشرفته انتقال نور روز و تامين روشنايي در فضاي داخلي ساختمان
معماري، سبك زندگي و انديشه سبز
مقايسه انواع بامهاي سبز و بررسي تأثير آنها در توسعه پايدار
مقايسه گرمايش از كف بوسيله سيستم چگالشي با سيستم گرمايش رادياتور با استفاده از ديگ سنتي در شهر اصفهان
نقش فناوري هاي دانش بنيان دوستدار حفظ محيط زيست در تحقق خانه هاي سبز به كمك سامانه مديريت انرژي ساختمان (BEMS)
نقش مصالح سبز و اهميت انرژي نهفته آنها در روند توسعه پايدار
نگاهي نو به معماري سنتي ايران از ساختمان سبز سنتي ديروز تا ساختمان سبز امروز
وزن دهي پارامترهاي بهرهوري انرژي ساختمان سبزبه روش تحليل سلسله مراتبيAHP ـ مطالعه موردي ساختمان اداري در ايران

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید