دریافت مقالات کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی

 

http://www.callforpapers.ir/

کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی  4 و 5 آبان  1393 توسط  شركت دانش محور ارتاخه  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 340 عنوان مقاله تخصصی شامل 5299  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی

تبيين راهبردهاي حسابداري مديريت بر كسب اهداف استراتژيك سازمان
بررسي تأثير مديريت سود از طريق اقلام تعهدي اختياري بر سودآوري آتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تمكين مالياتي شركت ها، پذيرش مسئوليت اجتماعي
حاكميت شركتي و عملكرد مالي شركتها
شناسايي موانع توسعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري رايانه اي در شركت هاي توليدي و خدماتي(بانك)
بررسي رابطه بين عوامل رشد شركت و بازده آتي سهام


بررسي رابطه هوش هيجاني بر شفافيت آرماني سازمان (مطالعه موردي: شركت پايانه هاي نفتي ايران)
بررسي جنبه هاي اصلي ، تحليلي و كمبودهاي تئوري ذينفعان
بررسي نقش رسانه ها در تحقق چشم انداز و مأموريت استراتژي اقتصاد مقاومتي
نقش سرمايه هاي فكري در موفقيت سازمان
تاثير رنگ و بسته بندي محصولات بر سهم بازار يك محصول
بانكها و مديريت كاهش ريسك خدمات مالي به بنگاههاي كوچك و متوسط زودبازده (SME)
بررسي موانع بكارگيري هزينه يابي هدف و تاثير آن بر عملكرد سازماني درشركت هاي داروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط بين هزينه هاي نمايندگي و محافظه كاري شرطي
نگاهي نو به سيستم حسابداري : بررسي ماهيت بدهكار و بستانكار حسابها
ارزيابي آمادگي سازمان جهت پياده سازي سيستم ERP بر مبناي مدل BEST
تأثير اعتماد بيش از حد مديريتي بر سياست تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير درآمد هاي نفتي بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب صادر كننده نفت
تحولات اشتغال در بخش اداره امور عمومي و دفاع تامين اجتماعي اجباري دراستان هاي مختلف ايران با استفاده از روش انتقال – سهم
بررسي تحولات ساختار توليد و آينده نگري آن در فعاليتهاي عمده اقتصادي استان همدان
تاثير تفكر استراتژيك بر عملكرد بازرگاني در كارگزاري هاي بورس (بورس اوراق بهادار تهران)
تأثير اجزاي آميخته بازاريابي اينترنتي 7C طبق مدل ژاورسكي-ريپورت برجذب گردشگر خارجي (مطالعه موردي: هتل هاي منتخب استان مازندران)
بسته بندي و تأثير عناصر آن بر قصد خريد مشتريان نرم افزارهاي رايانه اي (مطالعه موردي: فروشگاه هاي عرضه محصولات رايانه اي استان مازندران)
رابطه سازوكارهاي دروني حاكميت شركتي با اجزاء مديريت سرمايه درگردش
بررسي رابطه ساختار مالكيت با نسبت هاي نقدينگي و سودآوري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي اثربخشي سيستم آموزش وپرورش نيروي انساني تحصيلكرده با توجه به سياست ها، اهداف و چشم اندازسازمان بنادر و دريانوردي ايران
كاربرد ضريب ارزش افزوده سرمايه انساني در محاسبه ارزش افزوده بازيكنان فوتبال (مورد كاوي باشگاه راه آهن تهران)
آيا مدل IS-LM همچنان مدل مناسبي براي تحليل نوسانات درآمد ملي در ايران مي باشد؟ معرفي مدل IS-MP-AS و مقايسه آن با مدل IS-LM-AS
بررسي مدل تلفيقي مهندسي مطالعه كار وتصميم گيري موفق در بازار سرمايه(بورس اوراق بهادار تهران)
ويژگي هاي كيفي ، ويژگي هايي كه مديران درارائه اطلاعات بايد مورد توجه قرار دهند
Effect of Compulsory Rotation of Auditing Institutes on Quality of Financial Reporting
مديريت ريسك بانك ها ( با تاكيد بر مديريت ريسك اعتباري)
حسابداري و پاداش مديران
تحليل روشهاي تأمين مالي مؤثر بر عملكرد عملياتي و ارائه ساختار بهينه تأمين مالي شركت پگاه اصفهان
ارزيابي عوامل موثر بر كاهش رشد اقتصادي درايران
بررسي تأثير فرصت هاي رشد و ريسك سيستماتيك بر ضريب واكنش سود در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران
ابزارهاي مديريت ريسك در بانكداري اسلامي و ميزان تطابق بانكداري فعلي در ايران با بانكداري اسلامي
مطالعه عوامل داخلي موثر بر ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش منابع انساني در اقتصاد مقاومتي و استقرار حسابداري منابع انساني درايران
نقش علوم بشري در تحقق اقتصاد مقاومتي
مسئوليت اجتماعي شركت ها،جهاني شدن و اقتصاد سياسي در هزاره جديد
نگرشي نوين به تجزيه و تحليل نقطه سربسر و اهرم ها با رويكرد تحليل گري مالي
بررسي بودجه بندي و نقش آن در دستيابي به اهداف، برنامه ريزي و بهبود عملكرد شركت سايپا
تحليل تاثير فعاليت ها و مشاركت هاي بخش خصوصي بر توسعه منطقه اي در ايران؛ رهيافت اقتصادسنجي داده هاي تلفيقي
بررسي تفاوت استانداردهاي بين المللي حسابداري و اصول پذيرفته شده حسابداري ايالات متحده امريكا
بررسي سيستم آموزش حسابداري ايران و مقايسهي آن با آمريكا
حسابرسي عملياتي؛ اهداف و مؤلفه هاي آن
ارزيابي تاثير نقض قوانين و مقررات حاكميت شركتي بر واكنش فعالان بازار
كاربرد ارزيابي متوازن (BSC) در ارزيابي عملكرد سيستم بانكداري با استفاده از مدل Dematel (مطالعه موردي بانك كارآفرين ايران)
آزمون تجربي نظريه برابري قدرت خريد (PPP) در گروه كشورهاي عضو D-8
بررسي اثر كيفيت حكمراني بر درآمدهاي مالياتي درگروه كشورهاي منتخب
شناسايي و تحليل شكاف نيازها و خواسته هاي مشتريان (موردبررسي بانك پاسارگاد)
بررسي تاثير مصرف گازطبيعي بر ارزش افزوده ( مطالعه موردي: استان آذربايجان شرقي)
بررسي رابطه بين نرخ بازده سرمايه گذاري، بازده دارايي و بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش شركت هاي تصاحب شده ي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير افشاي اطلاعات بر سود هرسهم و ارزش دفتري هر سهم در بين شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش سود توزيع شده و انباشته در پيش بيني سودآوري آتي و بازده سهام
ارائه مدلي رتبه بندي شده براي رونق گردشگري
بررسي تأثير انگيزش بر مدير يت با رويكرد مبتني بر تئوري نمايندگي
موضوع تحقيق : شركتهاي هلدينگ و استراتژي هاي آن
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي- مدل پرسپترون چند لايه
اقتصاد رفتاري
چالش هاي روبروي بانكداري الكترونيك
بررسي تأثير اعتبارات اعطايي بانك هاي تخصصي بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي ايران طي سالهاي 1376-1391)
بررسي ارتباط بين ريسكهاي محيط و مديريت استراتژي شركت بر عملكرد شركت
تعيين رابطه ميان اهرم مالي و معيارهاي سنجش عملكرد شركتها با استفاده ازتحليل پوششي داده ها
بررسي ميزان سودآوري شركتها و توانايي پرداخت تعهدات آنها با استفاده از نسبتهاي نقدينگي
بررسي تأثير تأمين مالي از طريق بدهي بر بازدهي شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط بين جريانات نقد ناشي از فعاليتهاي تامين مالي و فعاليتهاي سرمايه گذاري و سياست تقسيم سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبيين راهبردي اقتصاد مقاومتي در عبور از تحريم ها و تنگناهاي اقتصادي
اقتصاد مقاومتي و نقش رسانه ملي در فرهنگسازي
ارزيابي عملكرد مالي و رتبه بندي شركتهاي توليدي پذيرفته شده در صنعت فلزات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
حسابرسي عملكرد ابزاري براي ارزيابي عملكرد مديريت
حسابداري محيط زيست ، ابزاري براي قدرتمند سازي مديريت
تصميم گيري هاي بهينه مديريت مالي در اداره امور و عملكرد شركت ها: سندي از شركت هاي حمل و نقل دريايي
بررسي نقش غني سازي شغل درايجاد رضايت و انگيزه شغلي كاركنان
نقش كيفيت زندگي كاري (QWL) در رفتار شهروندي سازماني كاركنان (OCB)
بررسي تاثير دوره آموزشي فن آوري اطلاعات بر كارايي و توانمند سازي كاركنان و معلمان
نقش عدالت سازماني در رفتار شهروندي سازماني كاركنان
مديريت بازار ازمنظرابزاري نوين به نام هوش هيجاني (EI)
يك رويكرد ادغامي جهت رتبه بندي كاركنان
بررسي رابطه سرمايه فكري با بازارگرايي در صنعت روغن خوراكي (شركت صنعتي بهشهر)
مديريت ريسك در صندوقهاي وقفي
مطالعه اي بر چگونگي مبارزه با پول شويي در اقتصاد بازار پول
ارزيابي چالش اقتصادي از منظر فرار مالياتي
اثرات تحريم بر سرمايه گذاري خارجي در ايران
عنوان مقاله: شناسايي تكنيك هاي خلاقيت موثر بر خلاقيت كاركنان (مورد مطالعه:كاركنان دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران)
شناسايي و اولويت بندي پروژه هاي بهبود نظام هوشمندي كسب و كار (مورد مطالعه: سازمان مديريت صنعتي)
نقد و بررسي حسابداري اسلامي از حيث مالي و بعد تاريخي
بررسي رابطه بين دوره وصول مطالبات، تبديل موجودي و بازپرداخت بدهي در كارايي حاكميت شركتي ؛ مقايسه بين شركتهاي كم درامد و پردرامد بورس اوراق بهادار تهران
تأثير اجزاي سرمايه فكري بر كارايي شركتهاي پذيرفتهشده در بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها (DEA)
جايگاه اخلاق و نقش برجسته مسئوليت اجتماعي در حاكميت شركتي
بررسي تاثير جايگاه بازاريابي داخلي بر رفتار شهروندان سازماني و بازارگرايي(مطالعه موردي شعب بانك صادرات درشهريزد)
اثر اخلاق كار اسلامي بر كيفيت خدمات بانكي با استفاده از مدل يابي معادلات ساختاري
مروري بر اهداف حسابداري دولتي و مسئوليت پاسخگويي
اولويت بندي شعب بانك بر اساس شاخص هاي موثر بر بهره وري مطالعه موردي : بانك مهر اقتصاد استان سمنان
مهندسي كيفيت نيروي انساني
بررسي نقش عوامل ميانجيگر در شكل گيري وفاداري مشتريان(مطالعه موردي:بانك مسكن)
بودجه ريزي عملياتي راهي براي استفاده داراييهاي شهرداري جهت تامين مالي
تقابل نرخ بهره پولي و رشد اقتصادي
كنترل داخلي حسابرسان در مورد تصميم گيري در گزارش مالي
گزارشگري و حسابداري مديريت زيست محيطي
واكاوي تاثير برون سپاري بر بهره وري سازماني با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن (BSC)
ارتباط بين عناصر بنيادي حسابداري و پاداش مديران در شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي عوامل موثر در اتكاي حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي (با تاكيد بر حاكميت شركتي)
بررسي روشهاي موثر مديريت منابع تكنولوژيك سازمان
سازمان، بازاري كارآمد براي دانش و ايده ها
نقش ويژگيهاي فردي بر عملكرد شغلي حسابداران حرفه اي
بررسي و مقايسه روش هاي ساخت بهره برداري واگذاري (BOT) و بيع متقابل (BUY BACK) در اجراي پروژه هاي صنعت آب و برق
بررسي تأثير عوامل مؤثربرسطح نگهداشت وجه نقد شركت ها
بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و ريسك سيستماتيك شركت هاي صنايع غذايي و داروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي قواعد ميانگين هاي متحرك نمايي در بازار فاركس
مروري بر ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك)
ارتباط بين رقابت بازار محصول و و رشكستگي در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار ايران
بررسي ارتباط بين كيفيت سود و نسبتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درصنعت خودروسازي
بررسي رابطه بين چرخش حسابرسان و ساختار مالكيت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي مقايسه بهره وري در بخشهاي كشاورزي، صنعت و بازرگاني استان كردستان
بررسي تأثير ريسك سيستماتيك (β) بر سرعت شناسايي اخبار خوب و بد، و محافظه كاري حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رتبه بندي شعب بانك از لحاظ سطح عملكرد با استفاده از رويكرد تركيبي تحليل پوششي داده ها و تحليل سلسله مراتبي
بررسي رابطه سرمايه گذاري در مسكن با متغير هاي كلان اقتصادي در ايران (طي سال هاي 1358 الي 1392)
شناسايي و بررسي عوامل كليدي موثربر سودآوري بانك هاي تجاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش كميته حسابرسي و حسابرسي داخلي در كارايي سيستم كنترل داخلي
بررسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با بررسي نقش ميانجي گري تعهد سازماني و مطرح بودن سازمان
شناسايي و رتبه بندي عوامل تعيين كننده جايگاه رقابتي در بخش خدمات مالي با استفاده از تكنيك AHP (مطالعه موردي بانك ملت استان گلستان)
بررسي تأثير درك ارزش سرمايه گذاري بر رضايت سرمايه گذاران
بررسي رابطه مدت زمان قرارداد تسهيلات اعطايي با مطالبات غيرجاري و تاثير مديريت اطلاعات آن بر صورتحساب سود وزيان در نظام بانكي كشور
تأثير مالكيت نهادي بر نوسانات غير سيستماتيك بازده سهام هر شركت در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين رشد دارايي ها با بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تبيين تاثير مشتري گرايي و مديريت دانش بر موفقيت CRM با ميانجي گري متغيرهاي سازماني شعب بانك پاسارگاد
بررسي مقايسه اي عملكرد نظام بانكي در تخصيص بهينه منابع مالي كشور با استفاده از روش PROMETHEE
بررسي مدل شبكه عصبي و اريما مدل براي پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير راهبرد انتخاب برند بر روي رفتار خريد مصرف كننده
بررسي رابطه بين هوش رقابتي و اثر بخشي استراتژي هاي بازاريابي در بين بانك هاي بانك ملي و صادرات شهر همدان
بررسي رابطه راهبرد انتخاب برند و رفتار خريد مصرف كننده (مطالعه موردي شركت پگاه همدان)
بررسي انگيزش و ارزش ها در بازاريابي
آشنايي با مفهوم نگرش در بازاريابي
بررسي موانع دسترسي عرضه كنندگان و متقاضيان نوآوري و فناوري در ايران؛ و ارائه راهكارهايي براي اصلاح و بهبود آن
حسابرسي مبتني بر ريسك و عوامل تاثير گذار بر آن
مروري بر اهميت سرمايه انساني در فرايند ارزش آفريني براي سازمان
بررسي توانايي حسابرسان داخلي در حفظ استقلال در موقعيت اختلاف نظر با عاملين ذيحسابي در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
رابطه تغييرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا
بررسي رابطه بين ريسك مالياتي وريسك مالي درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
ارتباط و اثرگذاري بازارهاي مالي در چگونگي رشد و باليدگي اقتصاد در ايران
مقايسه تاثيرات نرخ تورم، نرخ بهره ي بانكي، نرخ ارز و نرخ رشد نقدينگي بر صنايع صادرات محور و صنايع وابسته به واردات
بررسي تاثير نرخ تورم، نرخ بهره ي بانكي، نرخ ارز ونرخ رشد نقدينگي بر سودهرسهم شركتهاي فعال در صنعت فرآورده هاي نفتي وصنعت سيمان بااستفاده از روش پانل ديتا
معرفي مدل تعيين مدت دوره اعطاي امتياز در قراردادهاي ساخت-بهره برداري – واگذاري (BOT) و بررسي موردي پاركينگ طبقاتي فرودگاه بين المللي مهرآباد
شناسايي عوامل موثر بر رفتار صادراتگراي شركتهاي توليدي صادركننده استان آذربايجان غربي
گرفت و جهت تاييد يا رد فرضيات از آزمونهاي همبستگي پيرسون و فريدمن استفاده گرديد. نتايج بررسي (AHP) و ارائه الگوي شناسايي بازارهاي هدف (بررسي موردي، تجزيه و تحليل استراتژيك بازار فرش دستباف)حاكي از آن است كه سيستمهاي صادراتي، شاخصهاي توسعه صادرات، ساختارهاي صادراتي و آشفتگيمحيطي بر رفتار صادراتگراي شركتهاي توليدكننده صادراتي استان آذربايجان غربي موثر هستند. همچنينسيستمهاي صادراتي مهمترين عامل موثر بر رفتار صادراتگراي شركتهاي مذكور است
كاربرد الگوريتم ژنتيك براي كشف تقلب در صورت هاي مالي
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با مديريت دانش، يادگيري سازماني و عملكرد مالي شركتهاي توليدي در استان خوزستان
بررسي رابطه اعتماد سازماني با مديريت دانش و يادگيري سازماني در شركت هاي توليدي استان خوزستان
تحليل معيارهاي چندگانه هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) با استفاده از تكنيكهاي طبقه بندي و مقايسه آن با هزينه يابي سنتي و حسابداري مديريت استراتژيك
بررسي تاثير كيفيت خدمات، دسترسي به خدمات بر رضايت مشتري با نقش ميانجيگري تصوير برند (مورد مطالعه: شعب بانكهاي شهر بوشهر)
شناسايي و اولويت بندي عوامل و شاخص هاي موثر در انتخاب بازار هدف به منظور تصميم گيري بهينه در تامين مالي پروژه هاي صادراتي با استفاده از تكنيك Dematel و فرايند تحليل شبكه (anp) مطالعه موردي: شركت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران (ايفيك) و شركت ايران خودرو)
بررسي نقش مؤثر فناوري اطلاعات بر موفقيت زنجيره تأمين (مطالعه موردي: شركت صنايع دريايي ايران)
بررسي مقايسه اي رفتار چسبندگي هزينه هاي عمومي، اداري، فروش و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رفتار چسبندگي هزينه هاي عمومي، اداري، فروش با تاكيد بر اندازه شركت در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير ارتباطات سياسي بر رابطه اهرم مالي با تركيب هيئت مديره در شركت هاي دچار درماندگي مالي
بررسي تأثيرمحافظه كاري شرطي و غيرشرطي بركيفيت سودشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير مسائل نمايندگي بر كيفيت حسابرسي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطهي بين قدرت قمتگذاري در بازار محصول و تمركز صنعت با ويژگي هاي پيش بيني سود توسط مديريت
شناسايي و اولويت بندي سياست هاي اقتصاد مقاومتي با استفاده ازابزار هاي تصميم گيري گروهي، تكنيك ديمتل گروهي مطالعه موردي:سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان شمالي
بررسي رابطه بين فرصت هاي سرمايه گذاري (IOS)، مديريت سود و كيفيت حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اولويت بندي مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان اهواز جهت شناسايي و رتبه بندي سياست هاي كلي ايجاد تحول در آموزش و پرورش مقام معظم رهبري بااستفاده از روش GAHP
ارزيابي اقتصادي توليد برنج هاشمي معمولي و برنج هاشمي ارگانيك
تأثير شخصيت برند بر سه متغير ارتباطي (اعتماد، پيوستگي و تعهد به برند) (مطالعه موردي: برند كاله در شهرستان اراك)
بررسي تحليلي رابطه ميان عدم تقارن اطلاعاتي و مدل Q توبين در ارزيابي شركتهاي شيميايي و خودروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت آموزش و بهره وري نيروي انساني در سازمان ها
عوامل تعيين كننده تاثير اجتناب مالياتي بر رابطه بين سودآوري جاري و آتي شركتها
بررسي تاثير خصوصي سازي بر ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده و بازار شركتهاي عرضه شده از طريق بورس اوراق بهادار
بررسي رابطه بين حاكميت مديريتي و افشا اطلاعات حسابداري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي حاكميت شركتي، مسئوليت اجتماعي و عملكرد مالي بهينه شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
ايفاي مسئوليت اجتماعي در شركت هاي سياسي و غير سياسي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط عملكرد مالي شركت ها با اجزاي سرمايه فكري مطالعه موردي:شركت هاي صنعت مواد غذايي و آشاميدني
بررسي و اولويت بندي شاخص هاي فرهنگي در دانشگاه با استفاده از مدل DEMATE (مطالعه موردي : موسسه آموزش عالي بينالود مشهد مقدس)
حسابداري ارزش منصفانه و تاثير آن بر گزارشگري مالي
بررسي ارتباط بين ساختار هيئت مديره با كيفيت افشا با تاكيد بر سطح رقابت در بازار محصول
ليزينگ و مديريت ريسك اعتباري در صنعت ليزينگ
نقش محدديت هاي تامين مالي و سازوكارهاي نظارتي حاكميتي شركتي برحساسيت مخارج سرمايه اي به مازاد وجه نقد نگهداري شده شركتها
تاثير قدرت بازارمحصول، تمركز گروه هاي صنعتي و سياست مالياتي شركت رهبر در صنعت بر اجتناب مالياتي و بازده آتي سهام شركت ها
بررسي ارتباط بين ارزش افزوده اقتصادي و چرخه تبديل وجه نقد در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
معرفي برندهاي اقتصادي در جهت كاهش فقر و مطالبات معوق بانكي ،مالياتي و بيمه اي
تاثير بيش اعتمادي مديران بر خطاي مديريت در پيش بيني سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران
اولويت بندي صفات شخصيتي مدرسان حسابداري موفق به روش تحليل سلسله مراتبي AHP
اثر ساختار مالي بانك محور يا بازار محور بر توزيع درآمد در كشورهاي منتخب
بررسي مسائل، مشكلات و محدوديت هاي صادرات غيرنفتي به ويژه درصنايع كوچك ومتوسط استان مركزي (در سال 1390)
شناسايي ضريب بخش هاي عمده اقتصادي استان كرمان از نظر ايجاد ارزش افزوده و پيش بيني آينده نگري آن
شناسايي بخش هاي عمده اقتصادي محرك رشد اقتصادي در استان هاي شرقي ايران( روش انتقال – سهم)
بررسي رابطه بين ريسك نقدشوندگي باعدم تقارن اطلاعاتي و مازاد بازده
جهاني شدن و رشد اقتصادي با تأكيد بر عوامل سياسي درگروه كشورهاي منتخب ( درآمد متوسط )
بررسي ارتباط بين كيفيت سود و نسبت اهرمي با عدم تقارن اطلاعاتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه اجتناب مالياتي و بدهي در شركتها
رابطه نوسان پذيري بازده سهام و عملكرد عملياتي با بازده سهام شركت ها
رابطه ميان شاخص واكنش رفتاري سرمايه گذاران با شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر بر تقاضاي برق با تاكيد بر هدفمندي يارانه ها (مطالعه موردي مشتركين خانگي استان اردبيل)
تاثير بي ثباتي سود بر افزايش ريسك كاهش قيمت سهام در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بين سازو كارهاي حاكميت شركتي و كارايي سرمايه گذاري در شركت هاي داراي محصولات متنوع
بررسي رابطه بين رشد بهره وري و بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير فرهنگ سازماني بر سطح نگهداشت وجه نقد شركتها
اطمينان بيش از اندازه مديريت و ارائه مجدد صورتهاي مالي
بررسي رابطه ساختار مالكيت با اجتناب مالياتي شركتها
مروري بر مفاهيم كنترل مديريت و بررسي تاثير آن بر ساختار سازماني
بررسي رابطه رقابت پذيري بانكها در اعطاي تسهيلات با ثبات مالي آنها با تاكيد بر اندازه و كفايت سرمايه بانكها
بررسي رابطه خطاي پيش بيني سود و جابجايي مديرعامل در شركتها
مقايسه رفتار سرمايه گذاران در سبدهاي سهام بسيار ارزنده ،ارزشي، رشدي و تدافعي در بورس اوراق بهادار تهران
تحليل كانوني رابطه ميان رقابت پذيري جهاني و سهولت انجام كسب و كار
برآورد و مقايسه كارايي هزينه شعب بانك صادرات استان قزوين با استفاده از روش تابع مرز تصادفي
اولويت بندي و رتبه بندي تامين كنندگان در زنجيره تأمين با استفاده از رويكرد DEMATEL در شركت مواد غذايي كاله خراسان شمالي
بررسي تاثير اجتناب مالياتي بر روي شفافيت گزارشگري مالي
طراحي مدل برنامه ريزي آرماني بودجه ريزي بر مبناي عملكرد براي انتخاب و تخصيص بهينه بودجه به پروژه هاي تحقيق و توسعه
ارائه يك مدل تصميمگيري چند معياره گروهي- فازي مبتني بر روش TOPSIS براي انتخاب صندوق هاي قرض الحسنه در محيط كسب و كار بانكي ايران
ارتباط بين راهبردهاي تجاري با كيفيت گزارشگري مالي
چگونگي شكل گيري هويت سازماني بر اساس ويژگي هاي شخصيتي كاركنان و ادراك آنان ازعدالت سازماني، با بررسي تاثير فرهنگ سازماني
رابطه ي بين تغيير اظهارنظر حسابرس با زمان بندي افشاي اطلاعات
رابطه مدت تصدي هيأت مديره با ريسك اطلاعات، هزينه نمايندگي و ارزش بازار شركت ها
ارتباط بين ساختار مالكيت نهادي و مديريت مالياتي در شركت ها
بررسي رابطه بين فرا اطميناني مديريت و محافظه كاري حسابداري
تاثير نقدينگي, رشد فروش و ساختار رقابتي بر رابطه سياست اعتباري با بازده غير عادي سهام شركتها
شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب سيستم برنامهريزي منابع سازماني (ERP)
بررسي رابطه بين ريسك عدمتقارن اطلاعاتي و بازده مورد انتظار سهام شركت ها
رابطه فرا اعتمادي مديريت با سررسيد بدهي هاي شركتها
بكارگيري مدل هاي تلفيقي EFQM و TOPSIS در تحليل ابعاد فرهنگ سازماني در سيستم بانكي
بررسي عوامل موثر بررضايت مشتري درخدمات بانكداري الكترونيك با مدل كارت امتيازي متوازن در سيستم بانكي
اولويت بندي عوامل مؤثردراستقرارموفقيت آميزمديريت دانش با بكارگيري مدل سلسله مراتبي AHP
بررسي عوامل موثر بر مديريت ريسك در سيستم بانكي كشور
بررسي رابطه پايداري اجزاي صورت جريان وجه نقد با پايداري قيمت آتي سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي پايداري اجزاي صورت جريان وجه نقددرپيش بيني سود
بررسي رابطه بين ساختار مالكيت و ويژگي هاي هيئت مديره با محافظه كاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير برخي از مكانيسم هاي حاكميت شركتي بر ارتباط بين معاملات با اشخاص وابسته با عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير تغييرات نرخ سود بانكي بر بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير مسئوليت اجتماعي بر عملكرد مالي شركت ها
بررسي تأثير نسبت هاي مالي اهرمي و نسبت هاي سودآوري بر ارزش افزوده اقتصادي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حاكميت شركتي و نقش كيفيت اطلاعات مالي در بهبود آن با تاكيد بر اقلام تعهدي
اثر حمايت سياسي بر سطح نگهداشت موجودي نقد شركت ها
بررسي ارتباط بين ساختار مالكيت و حاكميت شركتي با بهره وري
مديريت زنجيره تامين پويا، راهي بسوي سود آوري
بررسي رابطه ي تمركز مالكيت با كيفيت گزارشگري مالي
عوامل موثر گزارشگري اينترنتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين ورشكستگي و ساختار سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هموارسازي سود در حسابداري
خوشه بندي بانك هاي كشور با استفاده از ژنتيك فازي (FCM, (GAFC و K-means و كشف بهترين روش براي خوشه بندي با توجه به شاخص هاي ارزيابي عملكرد بانك ها
بررسي رابطه بين گزارشگري اجتماعي و كيفيت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محاسبه بهاي تمام شده احداث شهرك صنعتي شماره يك اراك با روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت
بررسي روابط ميان سيستم هاي اطلاعات مديريت و فرايندهاي تصميم گيري؛ مطالعه موردي: بانك صادرات
بررسي مالكيت غير نهادي بر سياست تقسيم سود سهام: مطالعه كاربردي بر روي شركت هاي صنعتي در بورس اوراق بهادار تهران
مروري بر عوامل مؤثر بر حاكميت شركتي و ساختار مالكيت
مروري بر عوامل مؤثر بر سياست پرداخت سود سهام و حاكميت شركتي
ارائه مدل مفهومي جهت بررسي تاثير كارآفريني استراتژيك بر نوآوري استراتژيك در شركتهاي دانش بنيان شهرستان بوشهر
نقدشوندگي دارايي و نقدشوندگي سهام
توان اقلام تعهدي وسرمايه گذاري درپيش بيني سود وبازده
بررسي اثر تورم بر توزيع درآمد در ايران با استفاده از رويكرد الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL)
اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) بر توزيع درآمد در منتخبي از كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي
تاثير ويژگي هاي خدمات بر رضايت و وفاداري مشتريان ( مطالعه موردي : هتل هاي پارسيان اصفهان )
اولويت بندي موانع سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP)
بررسي عوامل مؤثر بر قيمت واحدهاي مسكوني به روش پانل ديتا (هشت شهر با جمعيت بالاي يك ميليون نفر_ سالهاي 73 تا 92)
تجارت الكترونيك الزام توان بقاي شركتها در هزاره سوم
پياده سازي سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت جهت محاسبه بهاي تمام شده خدمات در شركتهاي گاز استاني (مطالعه موردي شركت گاز زنجان)
بررسي رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي در ايران
مقايسه تطبيقي عوامل موثر بر تورم در ايران (با تاكيد بر درآمدهاي نفتي)
تأثير ناميزاني نرخ واقعي ارز بر حساب تراز پرداخت ها
بررسي رابطه ورزش همگاني با اقتصاد جامعه
بررسي عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي ومقايسه نحوه رتبه بندي موسسات حسابرسي در ايران با ساير موسسات بين المللي
تعيين بهاي تمام شده موجودي كالا با استفاده از اعداد فازي
دليل انتخاب حسابداري تعهدي تعديل شده در نظام جامع مالي شهرداري ها
بررسي رابطه بين مكانيزمهاي حاكميت شركتي و اندازه شركت با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين حاكميت شركتي و هزينه سرمايه سهام عادي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه رابطه بين ارزيابي عملكرد بر مبناي رويكرد اقتصادي و چرخه تبديل وجه نقد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه نوسان سود با پيش بيني پذيري و پايداري سود
مقايسه دقت پيش بيني دو مدل GARCH و State Space با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو براي شاخص تپيكس و شاخص S&P500
توفيق پيادهسازي مديريت ارتباط با مشتري در بانك كشاورزي با استفاده ازمدل ليندگرين
بررسي تاثير شخصيت و خوشنامي برند بر ابعاد ارزش ويژه برند (مورد بررسي: شركت گلرنگ)
بررسي اثرات نرخ ارز واقعي و هزينه هاي دولت بر توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ايران
مروري بر مفاهيم و ادبيات حاكميت شركتي
تاثير روابط معيارهاي فلتهام و اوهلسون و باسو بريكديگر در سنجش محافظه كاري
عوامل مالياتي موثر بر ريسك شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارائه يك مدل تركيبي براي پيش بيني الگوهاي كلاهبرداري از طريق كارت هاي اعتباري با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
پياده سازي هزينه يابي بر مبناي فعاليت (نمونه موردي سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان)
امكان سنجي استفاده ازمدل تركيبي سهام (CANSLIM) در بورس اوراق بهادار تهران بهمراه استفاده از معيارهاي اين مدل در تصميم گيري چند شاخصه اي (SAW, TOPSIS)
تأثير عملكرد مالي بر سياست پرداخت سود سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير درجه باز بودن تجاري بر توليد سبز
صنعتي شدن، مصرف برق و انتشار CO2 در ايران
نقش فرهنگ اسلامي در توسعه اقتصادي
رويكردي پويا به مدل و راهكارهاي پياده سازي ( عملياتي كردن ) مديريت دانش در سازمانهاي مدرن قرن 21
حسابداري وگزارشگري مالي
بررسي رابطه بين سازوكارهاي اصول راهبري شركت ها و سودآوري با توجه به چرخه عمر شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران
اثر اقتصاد سايه اي بر رشد اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه : يك تحليل تجربي با روش پنل پويا
جايگاه مهندسي حسابداري در تصميم گيري شركت ها
بررسي مشكلات و موانع تحقيق در حسابداري از ديدگاه دانشجويان رشته حسابداري
مطالعه اثر معيارهاي ارزيابي عملكرد بر ارزش شركت و هزينه نمايندگي
شناخت تأثير چرخه تبديل وجه نقد بر معيارهاي مالي ارزيابي عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير افزايش اهرم مالي بر چرخه عمر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توانمندسازي و رفتار مشتري مدارانه كاركنان
اولويت بندي عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بستر تجارت جهاني در شركتهاي كوچك و متوسط مطالعه موردي: ( صنعت رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن در ايران)
بررسي عوامل تاثيرگذار بر پياده سازي و توسعه سيستم اطلاعاتي در منابع انساني مطالعه موردي : شعب بانك پاسارگارد استان تهران
بررسي و رتبه بندي عوامل موثرجمعيت شناختي بر پذيرش الگوهاي اقتصاد مقاومتي (مطالعه موردي : دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي)
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از مدل هاي چندمتغير GARCH؛ شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
مزيتهاي نسبي ايران و روند تغيير در آن در دهه اول قرن بيست و يكم
ارتباط اعتبار تجاري و نگهداشت وجه نقد
بررسي آمادگي پياده سازي برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) در صنايع چوب و كاغذ مازندران
بررسي تاثير محافظه كاري شرطي و غير شرطي بر كيفيت سود و قيمت سهام دربورس اوراق بهادار تهران
شكاف حداقل حقوق و تورم و تأثير آن بر بيكاري در ايران
بررسي ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني و خلاقيت دانش آموزان رشته هاي فني و حرفه اي در انگيزش خود اشتغالي
بررسي عوامل مؤثر در نگهداشت مطلوب وجه نقد در شركتها با روش تحليل پوششي داده ها در بورس اوراق بهادار تهران
نقش كارگزاران در توسعه بازار سرمايه
روند معكوس اقلام تعهدي و اثر آن بر سود و بازده سهام
تاثير محافظه كاري مشروط بر سود توزيعي ، ماليات پرداختي و مديريت سود با استفاده از مدل باسو در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير فرهنگ حسابداران بر كيفيت صورتهاي مالي
مقايسه تطبيقي بين عوامل موثر بر مديريت واقعي سود و مديريت حسابداري سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شكست ساختاري، مدلسازي و پيش بيني نوسانات بازده سهام توسط مدل هاي GARCH (نمونه موردي: بازار بورس اوراق بهادار تهران)
مدلسازي همبستگي پويا ميان قيمت نفت خام و قيمت سهام شركت هاي پتروشيمي و پالايشي (كاربردي از DCC-MGARCH)
ارزيابي خانواده مدل هاي GARCH در پيش بيني نوسانات بازار سهام (مطالعه موردي: بازار بورس اوراق بهادار تهران)
بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت افشا بر هزينه سهام عادي شركت ها
بررسي مقايسه اي روش فعلي و پيشنهادي ارزيابي عملكرد كاركنان در سيستم بانكداري و ارائه راهكار مطلوب (مطالعه موردي: بانك سپه)
بررسي رابطه بين كيفيت خدمات اينترنتي و استفاده از بانكداري اينترنتي در شعب بانك سپه استان گيلان
بررسي و رتبه بندي فاكتورهاي شخصيت حسابرسان حرفه اي موفق به روش AHP
شناسايي و اولويت بندي عوامل تأثير گذار در استقرار مديريت دانش با استفاده از تكنيك تلفيقي غربالگري فازي و DEMATEL در شركت نفت (مورد مطالعه : شركت لوله سازي اهواز)
بررسي نقش آژانس هاي خدمات مسافرتي در توسعه توريسم شهرستان بندر انزلي
درگيري هاي ذهني جوانان درخريد پوشاك غرب شهر تهران
بررسي نقش ميانجي تعهد و تصور شركت بر شكل گيري وفاداري مشتري (مطالعه موردي:شعب بانك توسعه صادرات استان گيلان)
مدلسازي و پيش بيني نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل ماركوف سوئيچينگ
بررسي رابطه سرمايه فكري و عملكرد مالي
نخستين گام در مسير دستيابي به تعالي سازماني در كيفيت و بهره وري (مطالعه موردي: بيمارستان فوق تخصصي شهيدهاشمي نژاد)
بررسي مفاهيم ريسك حسابرسي و نقش آن در حسابرسي مبتني بر ريسك
تحليل اثرات تغيير مالكيت بنگاه از دولتي به خصوصي در سود آوري آن شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحليل و سطح بندي بازار گردشگري روستايي شهرستان رشت با بهره گيري از مدل EP
فرآيند استراتژي توليد ناب وساير راهكارهاي حسابداري مديريت
رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و سودآوري
تاثير فرصت هاي سرمايه گذاري بر كيفيت سود در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
كاربرد تئوري محدوديت (TOC) در تعيين تركيب توليد (مطالعه موردي : كارخانه توليد كننده قطعات آسانسور)
بررسي و آزمون رابطه بين رفتار توده واري و نوسان پذيري در صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران
كارايي روشهاي هزينه يابي سنتي (TC) و مبتني بر فعاليت (ABC) از طريق تحليل فراگير داده ها (DEA) در بيمارستان
مقايسه روش هاي بازده غيرعادي در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه سياست تقسيم سود شركتها با عرضه كنندگان و مشتريان عمده كالا و خدمات
بررسي تاثير دوره تصدي و تغيير شريك امضا كننده گزارش حسابرسي بر هزينه حقوق صاحبان سهام صاحبكار
جايگاه مديريت هزينه و زمان در تكنيك مديريت ارزش حاصله و تاثير آن بر نحوه مديريت مالي و زماني پروژه هاي عمراني مطالعه موردي:احداث پروژه ملي اسكله شادگان
بررسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي با نقش واسط كار راهه ي شغلي مورد مطالعه: (مجموعه شركت هاي شهرك فناوري صنايع غذايي طوس مشهد)
بررسي تاثير ساختارمالكيت برعملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باتوجه به تاثير مداخله گري ساختار سرمايه
بررسي حاكميت شركتي برعملكرد بازارشركتها باتوجه به اثر تعديل گري اندازه شركت در بورس اوراق بهادار تهران
اهرم مالي وعملكرد شركت هادربورس اوراق بهادار تهران با توجه به تأثير تعديل گري مالكيت
مطالعه مربوط بودن شاخص هاي سود و معيارهاي جريان وجه نقد در تشريح بازده بلندمدت اوراق بهادار
بررسي رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي و بيش و كم سرمايه گذاري

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید