انتشار مقالات اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران

مجموعه مقالات اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران  27 آذر  1393 توسط  شركت مهندسی عمران بنای تدبیر با همکاری دانشگاه گلستان و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در گرگان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 8363 عنوان مقاله تخصصی شامل 827  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران

Line to Line Compensator (LLC) Modeling in Power Flow Calculation
جبرانسازي توان راكتيو:روش ها اهداف و چالش ها
مبدل زمان به ديجيتال با قابليت تفكيك بالا و توان مصرفي پايين
Design of broadband high-gain cascaded multi-stage distributed amplifier using coupled inductors in 0.13 mm technology
بررسي و تحليل رياضي براي بهينه سازي سيستم هاي تصوير گر پزشكي با توجه به خواص ميدان هاي فرنل و فرانهوفر
روشي نوين جهت توليد برق از طريق سرعتگيرهاي خياباني
برش دهنده پايه گوتاپر در مرحله عصب كشي دندان
پياده سازي الگوريتم بهينه سازي پرندگان بر روي مشاهده گر مود لغزشي مبتني بر شبكه هاي عصبي به منظور شناسايي خطا بدون انجام خطي سازي
مديريت مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني توسط كنترل كننده فازي
جبران سازي ولتاژ بارهاي حساس توسط DVR
بهبود كيفيت توان با استفاده از DVR
اصلاح الگوي مصرف روشنايي واحدهاي مسكوني
شناسايي سيستم آشوبناك با استفاده از الگوريتم خفاش
كنترل موتور DC تحريك جداگانه به وسيله يكسو كننده تكفاز تمام موج و مبدل افزاينده
پخش بار در شبكه توزيع به روش جاروب رفت و برگشت در حضور منابع توليد پراكنده
بهره برداري بهينه از نيروگاههاي هيدروترمال همزمان با حداقل سازي آلودگي و هزينه در نيروگاهها با استفاده از الگوريتم ABC بهبود يافته
بهبود كيفيت توان شبكه هاي توزيع نيروي برق به كمك بازياب ديناميكي ولتاژ DVR مبتني بر مبدل منبع ولتاژ چند سطحه با ساختار MMCC-SSBC
Noise Cancellation Using Adaptive Filtering Through LMS, NLMS and RLS Algorithms
طراحي يك گيرنده مخابرات نوري CMOS با توان مصرفي كم، براي كاركردهايي با نرخ داده 2.5Gb/s
تصحيح خطاهاي محوشدگي دسته اي بر پايه كدهاي دوري
نوسانسازها،كريستالي يا سيليكني
ارائه يك ساختار جديد براي اينورترهاي چند سطحي كاسكد متقارن
كاهش THD ولتاژ خروجي اينورتر كاسكد تكفاز با انتخاب مقادير بهينه زواياي كليدزني و منابع ولتاژ ورودي
تعيين سيستم حافظه ي فازي FMS مطلوب با استفاده از الگوريتم ژنتيك با كمترين تعداد توابع تعلق
تصويربرداري مايكروويو فرا پهن باند از سرطان سينه با روش تاخير و جمع با استفاده از دريافت فشرده با تخمين گر LASSO
طراحي پايدار ساز و سيستم هاي قدرت با استفاده از روش تطبيقي و مقايسه آن با روش هاي كلاسيك
كنترل توان كسري پويا بر پايه استفاده مجدد فركانس كسري
ارزيابي اقتصادي هزينه هاي خاموشي ناشي از قطع برق با تكنيك ارزشگذاري مشروط در بخش صنعتي: مطالعه موردي شهرستان سبزوار 1392
Impulsive Noise Cancellation in MIMO-OFDM Systems over Power Line Channels under Multipath Effects
BER Performance Comparison of Linear Equalizers in Communication systems
بررسي اثرات كوانتومي در ساخت ترانزيستور حالت جامد تونل زني رزونانسي
Detection of Acute Leukemia Cells in Color Images with RGB and HSI Format Using Image Processing Method
PREDICTION TIME SERIES WITH LINEAR
ماشين ورنير آهنرباي دائم استاتور دوبل
Applying adaptively reduced-order extended Kalman filter in cloud computing for intensifying its security
Comparison between simulators involved in Cloud Computing and intensifying security of these software’s via Kalman Scalar Filtering
كنترل پايداري ولتاژ با استفاده از STATCOM در سيستم تست 14 شينه
new approach based on Fuzzy Rough theory in Image retrieval based on relevance feedback
ارائه شيوه نوين تشخيص دفرمگي مكانيكي ترانسفورماتورهاي قدرت توسط آناليز اتوماسيوني آنلاين پاسخ فركانسي و مانيتورينگ چند كاناله تخليه جزئي
Simulation of Grid Connected DFIG with capable Rotor Power Flow Control under Sub & Super Synchronous Modes of Operation
ارائه راهكار جديد در جهت بهبود شخصي سازي وب با استفاده از تكنيك هاي كشف دانش
Low Phase Noise Voltage Control Oscillator using Cross-Coupled Structure
طراحي مرجع باند گپ ولتاژ پايين با اصلاح انحنا مرتبه دوم
تعيين ساختار بهينه ريز شبكه ها در شبكه هاي توزيع هوشمند با در نظر گرفتن خود كفايتي و قابليت اعتماد
ارائه مدل انتخاب تكنولوژي شبكه هوشمند بر مبناي بهبود شاخص هاي قابليت اطمينان با كمترين ريسك
قابليت اطمينان در برابر خرابي الگوريتم مسيريابي كاملا انطباقي شايعه اي براي شبكه هاي بر روي تراشه سه بعدي
طراحي يك فيلتر پايين گذر درجه سه با خطينگي بالا و توان مصرفي پايين براي يك گيرنده WiMAX
عيب يابي مقاوم سيستم هاي سوييچينگ فازي نا معين داراي تاخير زماني
طراحي مدل سازي و شبيه سازي فيلتر اكتيو قدرت تكفاز جهت جبرانسازي هارمونيك و توان راكتيو
مطالعه تاثير ضخامت بر ويژگي هاي الكتريكي ديودهاي شاتكي نقره/سيليكون ساخته شده به روش تبخير حرارتي
كنترل بهينه غلظت و ارتفاع يك مخزن حاوي سه عنصر شيميايي با استفاده از معادله ريكاتي وابسته به حالت
Optimal Design of Low Frequency Power Oscillation Dampers in Power Systems
طراحي كنترل كننده ميراساز نوسانات فركانس پايين بر پايه SVC/STATCOM
بخش بندي تصاوير با استفاده از مدل كانتور فعال فازي
كانتورهاي فعال انطباقي(مارپيچ ها)براي بخش بندي تصاوير
طرح احراز اصالت پسورد در مدل شبكه نظير به نظير
طرح احراز اصالت گمنام كاربر براي خدمات رومينگ در شبكه هاي متحرك سراسري
طبقه بندي تصاوير فراطيفي به وسيله ي تركيب روش مولفه هاي مستقل مقيد و ماشين هاي بردار پشتيبان
كترل ژنراتور دو سو تغديه بر پايه سيستم برق بادي تحت حالت هاي عملكرد اغتشاشي ولتاژ شبكه قدرت
كنترل توان هاي اكتيو و راكتيو در يك ژنراتور القايي دو سو تغذيه مبتني بر سيستم برق بادي با كمك استراتژي كنترل پيش بين غير خطي
مروري بر پنهان نگاري اطلاعات در تصوير
بهبود فركانس سيستم در شبكه هاي هوشمند در حضور منابع بادي و خورشيدي به كمك سيستم ذخيره ساز چرخ طيار
Frequency Regulation in presence of PV-generation using Robust Control Theory
كاهش خطا در زمان اجراي الگوريتم تشخيص لبه در تصوير ديجيتالي رنگي توسط محافظت از لبه ها
Numerical method for solving fractional advection-diffusion-wave model
طراحي نرم افزار ساخت ماشين جريان مستقيم بدون جاروبك با هدف كاهش تلفات جريان گردابي
كمينه سازي تلفات جريان گردابي ماشين جريان مستقيم بدون جاروبك نمونه با انتخاب مناسب نوع سيم بندي و مقدار SPP
شبيه سازي فيلتر ميان گذر تنظيم پذير با بكارگيري خازن هاي متغير در خطوط مايكرواستريپ
طراحي يك تقويت كننده سيگنال هاي قلبي با قابليت تنظيم بهره و پهناي باند بر پايه ارائه يك روش جديد در مدارات شبه مقاومت
عملكرد موتور سنگرون مغناطيس دائم راه انداز با خط و مقايسه با موتور القايي مشابه از نظر توان و سرعت هنگام كار با درايو الكترونيكي در شرايط كنترل حلقه باز سرعت
ساخت نرم افزاري جهت يافتن بهترين تخمين نگاشت سيستم هاي داراي رابطه مجهول بوسيله شبكه هاي عصبي MLP رگرسيون غير خطي و مدل غير خطي ARX
طراحي كنترل كننده ي حالت لغزش PID براي بازوهاي ربات در حضور نا معيني هاي پارامتري
تعيين ظرفيت و مكان بهينه واحدهاي توليد پراكنده به منظور بهبود پايداري ولتاژ و كاهش تلفات در سيستم هاي توزيع
ايجاد پنجره هاي سيليسيمي در لايه ي اكسيد مدفون ترانزيستور اثر ميدان نفوذي افقي:ارائه ي ساختار نوين براي ولتاژ شكست
Multi P-Regions in Trench Oxide LDMOS Transistor: A New Structure for Improving Breakdown Voltage
شبيه سازي تركيب سري و موازي سلولهاي خورشيدي به منظور بهبود توان
مدلسازي سيستم اسكادا بر پايه هشدار با استفاده از شبكه هاي پتري رنگي
قيمت گذاري بهينه مصرف كنندگان خانگي بر اساس روش تئوري بازي
ماشين القايي بررسي عملكرد ديناميكي مدل هاي DQ و ولتاژ پشت راكتانس در نرم افزار MATLAB
در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها با حضور نيروگاه هاي بادي در شبكه قدرت با در نظر گرفتن عدم قطعيت در بار و توليد
ساختاري جديد براي اتصال پنل خورشيدي به شبكه تكفاز
بررسي موتورهاي Flux Switching با كاربرد در ماشين هاي هيبريد الكتريكي با روش آناليز المان محدود دو بعدي
كاربرد فضاي مقياس در الگوريتم هاي تشخيص شي
بررسي كاهش THD ولتاژ خروجي اينورتر كاسكد نا متقارن با انتخاب مناسب مقادير منابع ولتاژ ورودي
استفاده از مبدل جديد 13 سطحي آبشاري پل H بصورت سه فاز با كاهش سويچ ها و منابع تغذيه
بهينه سازي نرخ برداشت مواد و صافي سطح در فرآيند اسپارك با دو نوع الكترود
داير كشنال كوپلر بهينه شده جهت كاربرد در ادوات مايكروويوي و مخابراتي
افزايش طول عمر شبكه حسگر بي سيم با انتخاب بهترين مسير از پيش تعيين شده براي تحرك ايستگاه پايه
افزايش تفكيك مكاني تصاوير ابر طيفي با استفاده از تجزيه طيفي
روشي نوين در محاسبات قابليت اطمينان سيستم قدرت تجديد ساختار يافته با حضور مزارع بادي
بهبود شاخص هاي قابليت اطمينان سيستم انتقال در محيط تجديد ساختار يافته از طريق اعمال مدل سه حالته ي پاسخگويي بار در شرايط بحراني
جزئيات طراحي و ساخت نمونه عملي اينورتر سه فاز 5 سطحي به همراه حفاظت هاي آن
تشخيص خطاي مقاوم محرك براي سيستم هاي غير خطي مبتني بر رويتگر عصبي
ارائه روشي جديد براي مكان يابي خطا در شبكه توزيع فعال
Design of microstrip lowpass filter with very good return loss using stepped impedance resonators
Design of microstrip lowpass filter with sharp roll-off using elliptical and T-shaped resonators
بررسي عملكرد آشكار ساز گرافني دو لايه اي در دماهاي مختلف
تعيين عمر باقيمانده ي ترانسفورماتورهاي توزيع با دوربين هاي ترموويژن
كنترل نيرو_امپدانس بهينه بازوي ربات اسكارا با راهبرد كنترل ولتاژ به منظور تزريق سلولي
شيبه سازي و كاهش خطاي ماندگار در شبكه هاي توريع FCL با استفاده از محدود كننده هاي جريان خطا
تحليل ديناميكي و كنترل موتورهاي القايي خطي با استفاده از كنترل كننده PI
كاربرد روش PSO در حل مسائل كنترل بهينه بنگ_بنگ
بررسي پتانسيل و امكان سنجي احداث نيروگاه زيست توده در شمال كشور
كنترل ولتاژ راكتيو در شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده
روشي نوين در معماري گيرنده ي تبديل مستقيم پهن باند با حساسيت بالا در محدوده فركانسي 3MHZتا2GHZ
مقايسه عملكردي كنترلر PIDوPID مرتبه كسري بهينه شده با الگوريتم ژنتيك حقيقي جهت افزايش پايداري سيستم قدرت
PAPAR Optimization of OFDM with Least Square algorithm based on clipping and filtering
Hybrid observer Design for systems with hard nonlinearity
ارايه روشي نوين براي پنهان نگاري در تصاوير با استفاده از منطق فازي در حوزه تبديل موجك
پيش بيني منحني عملكرد توربو كمپرسورهاي گريز از مركز با استفاده از روش شبكه هاي عصبي
ارزيابي امنيت استاتيكي و ديناميكي سيستم قدرت بر اساس و بهبود آن به وسيله برنامه ريزي مجدد توليد
كنترل لغزش در ترمز ضد قفل با استفاده از كنترلكننده سوئيچينگ و مشاهدهگر جهت تخمين سرعت خودرو
تحليل و بررسي ضريب راستاوري در انواع آرايه هاي ترانسديوسري در سيستمهاي سونار
Active Noise Control Using WAVENET Approach
Nonlinear Static State Feedback Control Design for Polynomial Systems: A Sum of Squares Approach
استفاده از روش كنترل فازي براي تعيين و بهينه سازي پارامترهاي كنترل كننده يك ريزشبكه در مد عملكرد جزيره اي
طراحي كنترل كننده مبدل سمت روتور و مبدل سمت شبكه براي ژنراتورهاي القايي دوسو تغذيه تحت شرايط عدم تعادل در شبكه قدرت
افزايش پايداري سيستم قدرت با تنظيم و هماهنگي TCSCوPSS به كمك الگوريتم بهينه سازي VURPSO
مدل سازي پارامتري هارمونيك هاي مكاني ناشي از سيم پيچي در ماشين القايي روتور سيم پيچي شده
افزايش سرعت و دقت ثبت تصاوير رنگي با استفاده از تكنيك اشباع فضاي رنگي
طراحي بهينه الگوريتم رديابي هدف براي تسريع پياده سازي در تراشه FPGA
معماري انعطاف پذير براي گره ها و شبكه هاي انتقال نوري
معماري بي رنگ،بي جهت ، بي مجادله و چند مرتبه اي ROADM براي شبكه هاي نوري مش
ارائه يك الگوريتم جديد در جهت كاهش ريپل شار پيوندي و گشتاور موتور سنكرون آهنرباي دائم بر اساس تلفيق روش كنترل گشتاور مستقيم و مدولاسيون پهناي پالس بردار فضاي
بررسي تاثير موتورهاي القايي در جهت كنترل و كاهش نا متعادلي ولتاژ در شبكه هاي قدرت شعاعي
ارائه راهكاري براي شناسايي بات نت ها با استفاده از گراف ترافيك شبكه
پيش بيني بار شبكه توزيع با استفاده از شبكه هاي عصبي
كمينه سازي تلفات موتور سنگرون رلوكتانسي با استفاده از تعريف لاگرانژ و هميلتونين
رديابي بهينه يك بازوي روبات انعطاف پذير با استفاده از روش معادلات ريكاتي وابسته به حالت
A New Structure for Controlling Lattice Temperature in Double Gate MOSFET on SOI Technology
Simulation and design of a novel K-band Microstrip Leaky-Wave Antenna with Metamaterial unit cell and Slow-Wave structure
تشخيص هويت افراد بر مبناي تصاوير دوبعدي گوش با استفاده از ويژگي تصاوير ويژه
واترماركينگ ويدئو با واترمارك صوت به روش الگوريتم تركيبي
طراحي و بهينه سازي ترانسفورماتور KVA4000 سه فاز ستوني به منظور كاهش تلفات هسته به كمك الگوريتم PSO و آناليز ميدان الكترومغناطيسي آن توسط FEM
طراحي و بهينهسازي يك ترانسفواتور توزيع KVA 036 با استفاده از الگوريتم ژنتيك و آناليز الكترومغناطيس به روش FEM
طراحي و بهينه سازي تلفات بي باري ترانسفورماتور توزيع KVA 061 با استفاده از الگوريتم سرد شدن فلسات و پياده سازي آن با آناليز FEM
تخمين موقعيت موتور سوئيچ رلوكتانسي تحت بار نامتقارن مبتني بر روش تزريق پالس
حفاظت اطلاعات از طريق واترماركينگ صوت
بهبود مكانيزم رؤيت گر اغتشاش براي كنترل چندمتغيره سيستم خردكن سنگ معدن
جبران سازي افزايش و كاهش هاي لحظه اي ولتاژبا استفاده از كنترل كننده ي ديناميكي ولتاژ DVR در حضور مزارع بادي
ارائه ي يك روش بهبود يافته جهت مخفي سازي قوانين انجمني حساس در داده كاوي
حل مساله مكان يابي آنتن هاي BTS مخابرات با استفاده از الگوريتم ژنتيك
جايابي بهينه خازن با الگوريتم فرهنگي اصلاح شده
جايابي بهينه خازن با الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي در شبكه هاي توزيع شعاعي
لب خواني حروف صدا دار به كمك پردازش تصوير
كنترل وضعيت بازوي روبات انعطاف پذيربا استفاده از تئوري آشفتگي تكين و روش خطي سازي ورودي حالت
ارائه يك الگوريتم جديد براي هماهنگي بهينه رلههاي اضافه جريان در شبكه هاي توزيع
تحليل ديناميكي موتور هيسترزيس سنكرون سه فاز
مطالعه تأثير قراردادهاي تضميني خريد برق از توليدكنندگان در توسعه مولدهاي توليدپراكنده در شبكه هاي فوق توزيع
بررسي تاثير روش هاي كاهش گشتاور دندانه اي بر روي موتورهاي مغناطيس دائم شار محوري به كمك آناليز اجزاء محدود
امنيت اطلاعات در تصاوير ديجيتال با استفاده ازواترماركينگ
ارائه كنترل بهينه براي توقف رشد بافت سرطاني با استفاده از الگوي درماني روي يك سلول سرطاني در حالت تلومر باز
طراحي كاواك بلورهاي فوتونيك در حسگرها
Large Graphs Compression using a combined algorithm
Investigation of a Simple Symbol Combining Scheme at DF Relays for BICM-OFDM Cooperative Systems
طراحي فيلتركانال فرود نوري توسط تشديدگرهاي حلقوي مبتني برشبكه مربعي بلورهاي فوتوني دوبعدي
بررسي عددي اثر تغيير جنس اكسيد گيت بر مشخصه نويز فليكر درترانزيستور اثر ميداني نانولوله كربني
بررسي همزمان سازي سيستم هاي آشوب لو و چن با استفاده ازروش فيدبك خطي وكنترل
بهبود رفتار يكسان سازي سيستم هاي آشوبگر يكپارچه بااستفاده از فيدبك غيرخطي
Adaptive Non-Singular Terminal Sliding Mode Control of a DC Motor System with Adaptation Range Optimization in the Presence of Disturbances and Uncertainties
ضدهمزمان سازي تركيبي زيرتحريك سيستم هاي آشوبي با استفاده از كنترل مد لغزشي سلسله مراتبي بهينه فازي
Designing an Optimal SRAM Memory With Low Power Consumption Within the 65-Nanometer Technology
مدلسازي دو بعدي پتانسيل كانال در ترانسيستورهاي ماسفت دو گيتي متقارن كانال كوتاه در حضورحاملهاي بار متحرك كانال
ارائه روشي جديد براي بهينه سازي پارامترهاي كيفيت خدمات شبكه در مسيريابي چندپخشي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
همزمان سازي دوسيستم آشوبي لو ونيوتن ـ ليپنيك بااستفاده ازكنترل كننده مدلغزشي فازي
Providing a secure voting algorithm based elliptic curve cryptography
Providing a secure hierarchy access control system based generated the polynomial
جايابي بهينه DG در شبكه نامتعادل با دو هدف مجزا با استفاده از يك الگوريتم نوين
طراحي كنترل كننده تناسبي- انتگرالي –مشتقي مرتبه كسري به روش آتوماتاي يادگيري تقويتي تركيبي براي دنبال كردن ماكزيمم نقطه توان سيستم فتوولتائيك
A Framework for Managing Emergency Situations via Modular BDI Architecture
Authentication via Keystroke Dynamics by K-means and Fractal Dimension
A Survey on the Methods of Face Detection
Permanent Magnet Slotless BLDC Motors Optimal Design Using COA
Multiple Object Tracking Based On Firefly Algorithm And FSIM
آناليز پارامترهاي مختلف در سيستم هايTNILEوتحليل ناحيه آشكارسازي در اين سيستم ها
كنترل رشد سلولهاي توموري در بيماري سرطان با استفاده از معادله ريكاتي وابسته به حالت
مقايسه و بررسي حالتهاي مختلف سيمبندي استاتور براي ارائه بهترين الگوي سيمبندي ماشينهاي سنكرون مغناطيس دائم شار شعاعي در كاربردهاي سرعت پايين
پدافند غيرعامل در صنعت برق
تخصيص بهينه افزونگي در مدارهاي ديجيتال جهت بهبود قابليت اطمينان
Effective co-evolutionary harmony search with PSO for reliability–redundancy allocation problems
بررسي روشهاي مبتني بر هوش مصنوعي براي انتخاب موارد آزمون جهت اجراي آزمون رگرسيون
انتخاب مورد آزمون جهت اجراي آزمون رگرسيون با استفاده از اتوماتاي يادگيرتوزيعي
مطالعه معماري فناوري نوين IPTV و ارزيابي شاخص كيفيت با توجه به بهينه سازي صورت پذيرفته در پهناي باند
بهبود عملكرد سرعت و توان مصرفي در مدارات مجتمع ديجيتال با توجه به طرح پيشنهادي در مدارات منطقي
كاهش اثرات نويز محيط در سامانههاي PIDتجاري جهت تشخيص حركت خودرو
حمله به رمز جرياني A2U2 در برچسبهايRFID
افزايش بهره سلول خورشيدي با بهرهگيري از مكانيسم تبديل فوتوني
بهبود كيفيت ولتاژ ميكروگريد با استفاده از DSTATCOM مبتني بر اينورتر H-BRIDGE
كنترل كسري نظارتي مبدل تقويت كننده ي دي سي به دي سي
كنترل كسري عصبي مبدل تقويت كننده ي دي سي به دسي سي
طراحي فليپ فلاپ توان كم با قابليت تحمل خطاي نرم
برنامه ريزي بلند مدت همزمان توسعه توليد و انتقال سيستم قدرت الكتريكي با در نظرگرفتن هزينه جابجايي سوخت نيروگاه هاي گازي
اجراي عمليات بارزدايي بصورت ريموت بااستفاده ازبرقراري سيستم تله پروتكشن برروي فيبرنوري
تشخيص و جداسازي عيوب سيستم هاي غير خطي توسط مشاهده گر مد لغزشي
Robust Control of a Quadrotor using EKBF State Vector Estimation
تجزيه وتحليل قابليت اطمينان و تعيين قطعه بحراني سيستم در حضور خطاهاي همبسته به كمك توصيف شبكهي بيزين
Bayesian Networks for Calculating the Diagnostic Importance Factor (DIF) in the Presence of Correlated Failure
طراحي كنترلكنندهي فيدبك خروجي براي سيستم كنترل تحت شبكه با رويكرد سيستمهاي خطي پرشي ماركوف
ارزيابي ويژگيهاي ارتباطي شبكه هوشمند
Controlling Actor Mobility in Wireless Sensor and Actor Networks
پايدار سازي سيستم گوي و ميله با استفاده از كنترل مد لغزشي نهايي
پايدارسازي موقعيت سكوي معكوس استوآرت با استفاده از رويت گر هاي لغزشي مرتبه بالا و كنترلر فراپيچش مدلغزشي
تحليل ، طراحي وشبيه سازي فيلتر ماكرواستريپ تنظيم پذير
A new neural network and an ANFIS network based hysteresis modeling approach based on Preisach model
بررسي تجزيه QRD براي كاربرد پردازش وفقي زماني مكاني و پيادهسازي آن بر روي FPGA
تجسيه و تحليل و شبيه سازي تابع ابهام سيگنال DVB-T مورد استفاده در كاربرد هاي رادارپسيو
افزايش بهره و پهناي باند تقويت كننده توزيع شده
رمزگشايي با استفاده از حملات تحليل توان
بررسي مدل ها و روش هاي اندازه گيري در حملات تحليل توان
بررسي رفتار اپتيكي و پايداري ساختارهاي گرافن به روش DFT
مدلسازي گيراندازي نور درون سلولهاي خورشيدي نانوپلاسمونيكي با استفاده از روش FDTD
طراحي ديودهاي گسيل كننده نور ( LED ) به روش المان متناهي
عملكرد فيلتر هاي مختلف در برابر نويزهاي سيگنال
ارزيابي كارايي ترمو الكتريكي بيشينه با در نظرگرفتن نقطه كوانتومي
طراحي كنترل كننده LQRبه منظوركنترل وضعيت ماهواره
طراحي كنترل كننده فازي براي كنترل ماهواره
The Design and simulation of diffuse lambertian surfaces with Matlab
طراحي كنترلرفازي براي پرنده عمودپرواز بدون سرنشين موسوم به داكت فن
Free vibration of undamped Euler-Bernoulli and Timoshenko beams by using spectral finite element method for different boundary conditions
مطالعه تاثير بازآرائي روي بهبود قابليت اطمينان شبكه توزيع در حضور منابع توليد پراكنده با در نظر گرفتن نرخ خطا و اهميت مشتركين
طراحي موجبر Z شكل بلور فوتونيك به روش FDTD
A Novel Architecture for Low Noise Amplifier in 0.13μm CMOS Technology
رديابي غير فعال هدف زيرآب با استفاده از الگوريتم اندازگيري فقط سمت
تكنيك هاي بهبود يافته براي مدلسازي خطاي امپدانس بالا
بررسي عددي اثر تغيير قطر كانال بر مشخصه نويز فليكر در ترانزيستور اثرميداني نانوسيم نيمههادي سيليكوني
استفاده از خطيسازي ورودي خروجي حالت دركنترل مستقيم شار و گشتاور موتور سنكرون مغناطيس دائم پنجفاز بدون نمونو بردار سرعت
ايمن سازي سيستم جرقه زني اتومبيل در مقابل امواج الكترومغناطيسي
پتانسيل سنجي نصب تكنولوژي نيروگاه بادي ايراني در سايت دانشگاه ملاير از ديد انرژي توليدي ساليانه نيروگاه
شبيه سازي انتشار صوت و سيگنال دريافتي در كانال صوتي ناشي از وارونگي دما در درياي عمان
A Wide-Band Optimized Distributed Amplifier in 0.13 –μm CMOS Technology
بازشناسي ارقام دستنويس فارسي با استفاده از توصيفگرLBP-HOG
تحليل سيستم تهويه زيرزميني باتكنولوژي گازردياب وcfd
كاربرد شبكه عصبي در مديريت اطلاعات سيستم MISپروژه هاي زيرساخت عمراني
مقايسه گسيختگي و پارامترهاي لرزه اي سيستم ديوار برشي فولادي تقويت شده با تيرمياني و ديوار برشي فولادي ساده تحت بار گذاري چرخه اي در مدل المان محدود
بررسي و ارزيابي سازه هاي سبك فولادي LSF
مقايسه عملكرد لرزه اي قابهاي فولادي متوسط با مهاربند واگرا EBF در طبقات مختلف
تحليل ستون هاي بتن مسلح تقويت شده با GFRP منقطع زير اثر بار محوري با استفاده ازروش اجزاي محدود (ABAQUS)
تأثير انتخاب روش مقاومسازي بر افزايش خيز بيشينه و درصد تحمل لنگر خمشي در تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با كامپوزيتهاي FRP
كاربرد فن آوري هاي نوين و انرژي هاي پاك در سيستم حمل و نقل جاده اي
ارزيابي اثر گسسته سازي حجم مخزن دربهربرداري از آن به روش برنامه ريزي پوياي استوكستيك
بررسي عددي تاثير موقعيت قرارگيري فلومترها در آبگيرهاي جانبي بر دقت اندازه گيري سرعت جريان
application of soft computing methods in the analysis of Velocity field in dividing channel
Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Environmental Management and Estimating Construction Waste Generation Index in Building Construction Projects; Case Study Tehran
تحليل مدل سفرهاي كاري درونشهري و تعيين الويت هاي انتخاب وسيله نقليه با توجه به الگوي رفتاري كاربران (مطالعه موردي: شهرستان رشت)
بررسي فشار و سرعت جريان در سرريز نيلوفري سد البرز بااستفاده از مدلFLOW3D
روشهاي تحليل پايداري تونل در توده سنگ درزه دار
Light Steel Framing LSF معرفي سازه
ارزيابي عملكرد تيرورقهاي فولادي با جان موجدار
مقاوم سازي ساختمان هاي بتني دربرابر زلزله
استفاده از سيمان هادي در مراكز داده به عنوان مصالح ساختماني
بررسي وضعيت ايمني تونل هاي راه به روش سلسله مراتبي مطالعه موردي تونل هاي آزاد راه خرم آباد – پل زال، استان لرستان
بررسي ومطالعه خطرها و تهديدات در تونل هاي برون شهري با نگرشي خاص به آتش سوزي هاي سهوي
فونداسيون جداگر غلطكي جهت مستهلك نمودن ارتعاشات زلزله
تعيين ضريب رفتار سازه هاي نوين قاب ستون پيوند در سطح عملكرد آستانه فروريزش (CP) با استفاده از روش تحليل ديناميكي تاريخچه زماني .
بررسي تأثير ارتفاع سازه بر تغييرات ضريب رفتار قاب هاي ستون پيوند در سطح عملكرد آستانه ي فروريزش
تحليل عددي ستونهاي بتن مسلح مقاوم سازي شده با پليمرهاي اليافي كربني مسلح CFRP به كمك نرم افزاراجزا محدود
مقايسه شبكه هاي عصبي مصنوعي با روش هاي شاخص عملكردي در پيش بيني زمان نهايي پروژه هاي ساخت
مقايسه الگوريتم انجماد تدريجي با الگوريتم ژنتيك در تعيين طرح اختلاط بهينه بتن خودمتراكم
مقايسه الگوريتم انجماد تدريجي با روش تاگوچي در تعيين طرح اختلاط بهينه بتن حاوي نانوسيليس و ميكروسيليس
بررسي آزمايشگاهي اثر پودر شيشه به عنوان بخشي از مصالح ريزدانه برمشخصات فني بتن هاي آسفالتي
شبيهسازي و پيشبيني رواناب با استفاده از رگرسيون بردار پشتيبان و شبكه هاي عصبي مصنوعي
روش جريمه خارجي و الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي سدهاي بتني وزني
اثر افزايش نسبت آب به سيمان بر مشخصات تازه و سخت شده بتن خودتراكم
كليت مقاوم سازي پل در برابر آسيب هاي ناشي از وقوع زمين لرزه با استفاده از جداگرها
استفاده از سرباره كوره بلند و كنورتور و تركيبات آنها به عنوان پوزولان در بتن
بررسي عوامل مؤثر بر مقاومت چسبندگي اتصالFRPبه بتن در مدل هاي بر پايه مكانيك شكست
بررسي خطاهاي دستگاه ديلاتومتر IF096 و ارائه راهكارها
بررسي عملكرد تزريق پليمر به بتن در محيط دريايي خورنده
بررسي رفتار قاب هاي خمشي فولادي در پديده خرابي پيشرونده
بررسي مقايسه اي اثرات انواع فونداسيون بر مقادير بيشينه و كمينه تنش هاي حلقوي در مخازن مهار شده و مهار نشده استوانه اي فولادي
ارزيابي تاثيرسرعت آب وآشفتگي بررفتارماهي درراه ماهي روزنه و سرريز
بررسي عددي رفتارهيدروليكي وسرعت جريان درراه ماهي سدانحرافي كرخه با نرم افزارفلوئنت
بررسي راهكارهاي كاهش ترك هاي مويي بتن غلطكي در معابر روستايي كشور
بهسازي و استحكام بخشي در ابنيه تاريخي نمونه موردي خانه تاريخي ناظران مشهد
تحليل غير خطي ساختمان بنايي به روش ستون معادل وارائه راهكارهاي بهسازي
تعيين مقاومت و تغيير شكل جانبي پانل هاي ديوار برشي در شرايط مختلف
مقايسه ظرفيت سازههاي فولادي با مهاربندي واگرا با اعمال درصدهاي مختلف نامنظمي جرمي در ارتفاع درحالت عملكرد لرزهاي
كاربرد نرم افزار R در تخمين رواناب حوضه اروميه

 طراحي بهينه سازه هابراي دريفت و درز انقطاع
 بررسي تاثير الگوي بارگذاري متفاوت در عملكرد ظرفيت پذيري و دريفت ودرز انقطاع طبقات مختلف سازه هاي فولادي
 استفاده از تكنيك ساخت سريع پل در پروژه هاي عمراني سازمان هاي حمل و نقل دولتي تصميم سازي و تشكيل كارگروه
 افزايش بهره وري انرژي در ساختمانهاي مسكوني مناطق سردسير
 Methods for maintenance of flexible asphalt pavements and preventative life time
 مقايسه رفتار چرخهاي اتصالات خمشي جوشي با مقطع تير كاهش يافته بر اساس پارامترهاي ارائه شده در مبحث10 و 350FEMA
 بررسي رفتار چرخهاي اتصالات خمشي جوشي با مقطع تير كاهش يافته ساخته شده از پروفيلهاي فولادي ايران
 پيش بيني مقاومت كششي غيرمستقيم بتن سبك خودتراكم با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
 بررسي دقت و كاربرد برنامه نويسي ژنتيكي براي تخمين عمق آبشستگي پايه پل زيرخط لوله وپايين دست سرريز جامي
 ارائه مدل ارزيابي سيستم مديريت يكپارچه مطالعه موردي
 افزايش توليد انرژي با اجراي طرح مبتكرانه تزريق مستقيم هيدروكربنهاي سبك به برج اتمسفريك
 بررسي ويژگي استفاده از شاتكريت بتن سبك با الياف سلولزي بر روي پانلهاي سه بعدي
 تدوين بانك اطلاعاتي چرخه عمر و استانداردهاي آزمون هاي محيطي در تجهيزات دفاعي
 ضرورت بررسي روشهاي كنترل جابجايي سازه اي سد در ايران
 ضرورت استفاده از انرژي خورشيدي بر روي شناور ها
 كارآفريني دانش بنيان و تجارت بين الملل فرآوردههاي پوزولان معدني كشور ايران
 تعيين ظرفيت مقاومت نهايي جانبي ديوار برشي فولادي با سخت كننده قائم
 تعيين مقاومت جانبي ديوار برشي فولادي با سخت كننده و بدون سخت كننده
 بررسي عملكردسازه اي ديوارهاي برشي بتني بابازشومجهزبه SMAs
 سيستم مديريت اجرا از سيستم هاي اجراي پروژه به همراه مطالعه موردي پروژه احداث ساختمان مركزي شركت بيمه XYZ
 تأثير شكل طيفي و مدت زمان زمين لرزه بر روي فروريزش سازه
 مطالعه پارامتريك شبكه خطوط لوله زير زميني با روانگرايي بخشي از خاك در برابر زلزله
 بررسي و مقايسه شبكه هاي آبياري و زهكشي و انتقال آب از لوله ها به كانالهاي بتني
 نقش مديريت منابع و نيروي انساني مورد نياز در پروژه هاي عمراني
 مباني و مولفه هاي برنامه ريزي حوزه فرهنگ سازماني و مديريت جهادي دربخش عمران و شهرسازي
 رابطه مقاومت افزون و شكل پذيري در سازه هاي بتني
 مقايسه شبيه سازي توزيع تنش برشي مقاطع مركب در مدل سيم و آزمايشگاهي
 مقايسه شبيه سازي ميدان جريان در مدل سيم و فنيكس
 مقايسه نسبت عملكرد آبگير سد كاپونگا در مدل سيم و فنيكس
 آناليز مودال سدهاي بتني قوسي به روش المان محدود، مطالعه موردي: سد ماروپوينت
 عوامل موثر در انتخاب محل سد
 آناليز اندركنش سكوي ثابت فراساحلي تحت اثر نيروي هاي دريايي
 مدلسازي عددي جريانهاي چگال باتوسعه مدل آشفتگي k-e غيرخطي به روش احجام محدود
 مدلسازي عددي جريانهاي لايه بندي شده گل سيال بااعمال رفتارغيرنيوتني به روش احجام محدود
 بررسي مقدماتي پديده فرونشست زمين و افت سطح آب زيرزميني در دشت هاي استان چهارمحال و بختياري
 بررسي و ارزيابي الگوريتم رقابت استعماري در طراحي بهينه قابهاي خمشي فولادي
 بررسي آزمايشگاهي و عددي روش NSM در حفظ ظرفيت خمشي تير بتني
 اثر الياف فولادي و مصنوعي در رفتار خمشي تيرهاي با بتن مقاومت بالا و تقويت شده با ميلگردFRP
 Determine the range of FRP reinforcement ratio (
 مطالعه اثز ميزايي خاك بز تغييزشكل هاي رخ داده در ساسه هاي امن تونلي تحت بارگذاري انفجار سطحي
 بهينهسازي فاصله بين ايستگاههاي اتوبوس و تعداد آنها بوسيله الگوريتم ژنتيك چند هدفه براي كاهش زمان سفر مسافر
 بررسي تاثيركهولت برروي ضريب عكس العمل بسترماسه هاي ريزدانه يكنواخت مطالعه موردي ماسه انزلي
 بررسي ارتباط بين مشخصههاي بارش و سيلاب با استفاده از روشهاي هوشمند مطالعه موردي ايستگاه لزوره در استان گلستان
 جايگاه بخش خصوصي درپروژههاي زيربنايي كشورتحليل كاربري قراردادهاي احداث بهره برداري انتقال B.O.T
 مديريت ادعا ، قوي ترين ضمانت اجرايي يك قرارداد عمراني
 پيشبيني تغييرمكانهاي سد با استفاده از مدلANFIS
 شبيهسازي حركت جريان غيردائمي سيل توسط مدل ماسكينگام توسعه نيافته در قياس با مدل عددي موج ديناميكي نرم افزار MIKE 11 مطالعه موردي رودخانه زشك
 بررسي عددي الگوي جريان در بالادست و پايين دست آبگيرها ي جانبي با استفاده از نرم افزارFlow3dمطالعه موردي آبگير عقيلي سد تنظيمي انحرافي گتوند
 دانشي كردن مهارت با مديريت نوين در مهندسي و مديريت ساخت ايران
 مقايسه تاثير داكت و رمپ در ديواره سرريز بر هوادهي جريان به وسيله رمپ هواده كف با مدل سازي سه بعدي
 بررسي تاثير احداث رمپ هواده در ديواره سرريز بر فاكتورهاي موثر بر كاويتاسيون با مدل سازي سه بعدي جريان
 بررسي اثرSBR/NanoClay و لاتكس SBRبر خواص پيرشدگي قير60-70درروسازي هاي آسفالتي، با استفاده از آزمايش هاي عملكردي شارپ
 بررسي رفتارديناميكي مخازن هوايي بتني
 مدل سازي اتصال RBSهمراه با سخت كننده تير به ستون در سازه هاي فلزي با تيرهاي عميق
 تخمين منحني هاي غير خطي سنجه ي رسوب با رويكرد هوش محاسباتي
 Sustainable Multi-objective land use optimization: Application of parallel simulated annealing (PSA) algorithm (Case study: Baboldasht district of Isfahan)
 رويدادهاي اخير در تاريخ كارتوگرافي
 تاثير پوزولاني متاهالوزيت و ميكروسيليس بر افزايش مقاومت فشاري و مقاومت ويژه الكتريكي بتن
 بهسازي لرزهاي ساختمانهاي فولادي با بادبند كمانش پذير و كمانش ناپذير به كمك تحليل پوشآور
 بررسي تاثير شيب زمين بر روي نيروهاي داخلي و ممان خمشي سيستم نگهداري بتني تونل با استفاده از نرم افزارFLAC2D
 An empirical relation for estimating mode I fracture toughness of rock
 بررسي و ارائه ي دستورالعملهاي بهينه سازي مصرف انرژي در ايستگاههاي پمپاژ آبرساني شهري و كشاورزي
 بررسي اثرسختي اعضاي مرزي موضعي ديوار برشي فولادي بر روي رفتار آن
 The Variable Deformations Hypothesis in Multilaminate Framework for Predicting the Elasto-Plastic Behavior of Rocks
 مديريت ايمني در محيطهاي كارگاهي و كارخانه ها
 Retrofitting Steel Shear Wall on seismic Behavior of Steel structures
 بهره گيري از روش هاي نوين مديريت تقاضا در كنترل تراكم معابر درون شهري
 بررسي تاثر ي اتصالات در سيستم نگهداري پوشش تونل بر روي تنش ها وتغييرمكان هاي تونل تحت بارهاي بهره برداري
 بررسي رفتار سازههاي تونلي تحت اثر بار جانبي
 طراحي و پياده سازي سيستم پايش شاخصهاي حمل ونقل و ترافيك
 رعايت اصول عدالت و انصاف در بهرهبرداري نوبتي از شبكه هاي توزيع آب
 بررسي اثر شكل پايه دوك ، مستطيل گردگوشه، مربع، مستطيل و بيضي بر تغيرات سرعت عرضي،الگوي جريان و تنش برشي بستر رودخانه به كمك نرم افزار OpenFOAM
 مقايسه و ارزيابي الگوريتمهاي آموزشي شبكه ي عصبي مصنوعي در پيشبيني طبقه بندي جنس خاك
 مطالعه عددي اندركنش نيروهاي اينرسي و ثقل در اسلاشينگ غير خطي مخازن مستطيلي
 تاثير استفاده از بتن خودتراكم مقاومت بالا (HSSCC) بر افزايش كيفيت سازه هاي بتني و كاهش خرابي هاي ناشي از بلاياي طبيعي
 بررسي تاثير پارامترهاي اساسي جداگر لرزهاي شامل سختي اوليه، سختي ثانويه ومقاومت جاري شدن بر پاسخهاي سازه
 بررسي تاثير جداگر لرزهاي غير خطي نرم شونده بر پاسخ لرزهاي سازههاي بلند
 شبيه سازي عددي جريان بر روي سرريز نيم دايره اي با استفاده از نرمافزارFluent
 بررسي امكان استفاده از الياف فولادي در بتن خودتراكم حاوي سبكدانه اسكريا
 فناوري بتن گوگردي و كاربرد آن در صنعت ساخت و ساز
 بررسي الزام وجود پاركينگ غير حاشيه اي در خيابان جمهوري اسلامي شهر بيرجند
 اصلاح رفتار و خصوصيات مهندسي خاك هاي دانه اي با استفاده از ميكروارگانيسم ها
 بررسي آزمايشگاهي تاثير استفاده از مسلح كنندهها بر رفتار خاكريز راه آهن تحت اثر بار ديناميكي با فركانس متغير
 ارزيابي و اصلاح معابر پيشنهادي طرحهاي هادي روستايي در راستاي اهداف مديريت بحران و پدافند غيرعامل نمونه موردي روستاي اجيرلوي اردبيل
 اثرات سيستم هاي مختلف مقاوم جانبي برصلبيت ديافراگم دال مجوف درسازه هاي كوتاه مرتبه
 تحليل شكست هيدروليكي سدخاكي كرخه
 بررسي شكست هيدروليكي درهسته سدكرخه درحالتهاي پايان ساخت اولين آبگيري تراوش پايداروافت سريع مخزن بااستفاده ازنرم افزار SIGMA/W
 The Necessity of Using Value Engineering and the Investigation of its Success Factors in Civil Plans
 بررسي اثر مولفه هاي افقي و قائم زلزله حوزه نزديك بر تغيير مكان پانل نما در ديوارهاي خاكي مسلح شده با ژئوسنتتيك MSE WALL
 بررسي كارايي پارامتر شدتSа 1T5% و 1 براي سازه هاي چند درجه آزادي در ADI در محدوده رفتار خطي مصالح
 بررسي آزمايشگاهي مقاومت فشاري و آزمايش التراسونيك بتن حاوي بال كلي وميكروسيليس
 موقعيت بهينه قرار گيري شمع در شيرواني هاي خاكي مسلح
 تامين مالي طرح هاي عمراني ازطريق فاينانس خارجي
 تامين مالي طرح هاي عمراني ازطريق فاينانس خارجي بامطالعه موردي سدونيروگاه رودبارلرستان
 بررسي خصوصيات هيدروليكي جريان ناشي از تاثير پوشش گياهي درختي درحاشيه رودخانه هاي كوهستاني
 سيستم باربر جانبي ديوارهاي برشي فولادي- SPSW1
 تعيين موقعيت مناسب ايستگاه هيدرومتري بر روي رودخانه با استفاده از مدل عددي دو بعدي مطالعه موردي: رودخانه ارس
 مقايسه تغيير مكان جانبي سازه هاي بلند مرتبه داراي مهار بازويي در مقايسه با سيستم مهار بازويي با كمربند خرپايي
 مقايسه سطح عملكرد سازه هاي بلند مرتبه داراي مهاربازويي در مقايسه با سيستم مهار بازويي با كمربند خرپايي
 مدل عددي جريان و انتقال رسوب بر بسترهاي متحرك
 بهينه سازي عمليات خاكي در معادن با استفاده از برنامه ريزي خطي چند هدفه
 تحليل سرعت عبور از عرض عابرين پياده تحت تاثير مزاحمت وسايل نقليه در تقاطع هاي چراغدار و بدون چراغ
 بررسي فناوري هاي ديجيتالي و تصوير سازي در مديريت ايمني در صنعت ساخت
 تخمين ظرفيت U-turn در بريدگيها تحت تأثير پارامترهاي فاصله عبور بحراني و زمان دنبالهروي با استفاده از رگرسيون غيرخطي مطالعه موردي: شهر رشت
 مروري بر مطالعات انجام شده در مورد بتن واكنش پذير پودري
 بررسي تاثير تغييرات زاويه الياف پليمري كربن بر روي رفتار ديوار برشي فولادي تقويت شده FRP
 A Comparison between the Shrinkage behaviour of Two Stage Concrete Incorporating Pump and Gravity Methods
 Flow Measurement in Rectangular Channels
 بهبودعملكردلرزه اي قاب هاي خمشي بتني مقاوم دربرابرزلزله توسط استفاده ازسيستم هاي مهاربندي همگرا وواگرا Yمعكوس
 ارزيابي كارايي شبكه معابر در اثر ريزش آوار در زلزله هاي احتمالي (مطالعه موردي منطقه ثامن مشهد)
 تحليل ديناميكي دال بتني در برابر نفوذ پرتابه با سرعتهاي مختلف به كمك نرم افزارABAQUS
 ارزيابي لرزهاي قابهاي مهاربندي واگرا EBF مجهز شده به strut قائم
 ارزيابي استفاده از المان قائم زيپر در قابهاي مهاربندي شده واگراEBF به كمك نرم افزارABAQUS
 شناسايي خاك بستر درياچه اروميه و افزايش ظرفيت باربري آن با سيمان تيپ 5
 بررسي رفتار لرزهاي اعضاي پل بتني مورب نسبت به پل مستقيم با مقطع عرشه ي جعبه اي
 شبيه سازي نشت آب ازكانالهاي خاكي شبكه آبياري وزهكشي مغان بااستفاده ازمدل seep/w
 بررسي سلامت و هوشمند كردن سازه ها با مواد پيزو الكتريك
 بررسي اثر تقابل خاك و انفجار در حوزه فركانس
 بررسي فيوزهاي سازه اي فلزي و نحوه عملكرد آنها
 تاثيربازشوي دايرهاي درموقعيتهاي مختلف بروي مشخصه هاي لرزه اي ديواربرشي فولادي
 بررسي حداكثر تغيير مكان نسبي غير خطي طبقه در قابهاب خمشي فولادي
 بررسي آزمايشگاهي مقاومت چسبندگي ميان بتن اليافي فلزي وميلگرد GFRP با قطرهاي مختلف با استفاده از آزمايش بيرون كشيدگي ( Pull-out )
 بهينهسازي سطح مقطع مهاربندهاي كمانش ناپذير در ارتفاع سازه با در نظر گرفتن خستگي كم سيكلي
 تحليل فني و اقتصادي سيستم هاي ريلي سريع السيرمسافري برون شهري با استفاده ازروش هاي تصميم گيري چند معياره (نمونه موردي مسير تهران – مشهد)
 تأثير طول ديوار برشي بتني بر ضريب رفتار سيستم دوگانه
 عيب يابي سدهاي بتني با استفاده از پاسخ هاي مودال و روش حداقل مربعات
 تعيين مدل آزمايشگاهي مناسب رفتار شكست مخلوط هاي آسفالت
 بررسي عددي تأثير ضخامت صفحه انتهايي بر رفتار ستونهاي دوجداره فولادي پر شده بابتن CFDST دايرهاي تحت فشاري محوري
 بررسي رفتار پلاستيك اتصال با مقطع كاهش يافته به وسيله قوطي استوانه اي
 بررسي چالشهاي پيش روي پروژه هاي عمراني با شيوه عقد قرارداد به صورت سرجمع مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي
 ارزيابي تاثير عملكرد برخي آيتمهاي موثر بر ميزان نفوذپذيري زهكشي ژئوتكستايل ها
 ساخت خمير پرمقاومت ژئوپليمر: تاثير نسبت مولي SiO2/Na2O در محلول فعال كننده بر مقاومت فشاري
 ارزيابي ريسكدر روشهاي متداول گودبرداري
 معرفي سازه هاي فضا كار تاشو
 تكنيك ارزش كسب شده در پيش بيني هزينه اتمام پروژه جاده كنارگذرشمالشرق اهواز
 آناليز ارتعاشي رايزرهاي دريايي به روش مودال
 تحليل رفتار سكو هاي نيمه شناور مهار شده با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
 تحليل پديده تراوش وآبشستگي piping در پي سدهاي تاخيري و تغذيهاي مطالعه موردي رودخانه برزك
 بررسي تأثير استفاده از بتن سبك حاوي پوكه هاي معدني اسكوريا ، ژل ميكروسيليس وپودر سنگ در ساخت گرادان هاي استاديوم نقش جهان اصفهان
 The role of construction management in civil projects
 The study and comparison of seismic retrofitting methods walls and ceiling of schools with two-storey masonry structure
 اثر ميراگرها بر رفتار لرزه اي سازه ها
 يافتن محل جرم متمركز تعبيه شده در سازهها به روش انتشار موج با استفاده از المانهاي محدود طيفي
 مدل عددي سه بعدي هيدروديناميك جريان آزاد روي سرريز لبه پهن مستطيلي
 مدل عددي سه بعدي هيدروديناميك جريان مستغرق روي سرريز لبه پهن مستطيلي
 ارزيابي مقاومت چسبندگي ميان بتن خودتراكم و ميلگردهاي فولادي مختلف
 مطالعهي آزمايشگاهي تاثير دما بر مقاومت و نمودار تنش كرنش خاك تثبيت شده با آهك
 ارائه رويكردي تعاملي از تكنيكهاي تصميمگيري چند شاخصه در تلفيق با مدلهاي اجزاي محدودبه منظور انتخاب زاويه شيب هسته مركزي در سدهاي خاكي
 بررسي اثر كاهش شيب هسته در افزايش پايداري ديناميكي سدهاي خاكي
 پايشو پيشبيني شرايط هيدروليكي نيمه اشباع در هسته سدهاي خاكي بر مبناي آناليز هوشمند داده
 تحليل عددي روندنزول فشارآب حفره اي باروش بدون شبكه المان طبيعي
 بررسي پارامترهاي مؤثر بر رفتارلرزه اي اتصالات سازه هاي بتن مسلح
 ارزيابي چالشها و مخاطرات زمين شناسي حفاري مكانيزه در نواحي كوهستاني
 بررسي اثر ژئوسنتتيك ها بر كاهش تنشهاي ايجاد كننده و گسترش دهنده ترك در رويه آسفالتي راهها
 نقش فناوري هاي نوين درمديريت بحران وكاهش آسيب پذيري
 بررسي عملكرد مدل هاي آشفتگي K-ε ، K-ω و RSM در پيش بيني ميدان جريان تلاقي دو كانال با استفاده از نرم افزار FLUENT
 تحليل عددي هيدروليك جريان آب اطراف پايه هاي پل به روش ديناميك سيالات محاسباتي
 عملكرد طوق در كاهش آبشستگي آبشكنها
 حل مدل ماسكينگام غيرخطي با استفاده از روشهاي حل عددي ديفرانسيلي در رونديابي معكوس سيلاب
 بررسي انواع مودهاي گسيختگي و نقش صفحات كامپوزيتي FRP در بهسازي سازه هاي بتني
 تعيين حداقل تاثير ايجاد سدهاي حوضه آبريس زرينه رود بر حقابه درياچه اروميه
 برآوردومقايسه هزينه تعميرونگهداري رويه هاي آسفالتي وبتني براساس فهرست بهاي سالهاي 1382تا1393
 استفاده ازپليمرهاي FRP درتقويت ساختمانهاي بنايي
 تحليل توجيه پذيري استفاده از جدار هاي نورگذر نوين ساختماني از لحاظ مصرف انرژي و هزينه اوليه
 زمين شناسي مهندسي احداث مجتمع ساختماني برج بهمن
 بررسي وآناليزعوامل روانشناختي: نمونه موردي مسكن مهرشهرگرگان
 بررسي عوامل مؤثر در طراحي و ساخت ساختمان در راستاي كاهش هدر رفت انرژي
 معرفي سازه هاي چادري
 بررسي سازه هاي بادي با نگرش معماري در طراحي و اجرا
 پوسته هاي مشبك؛ پوسته مشبك دانلند ساز و كاري خلاقانه در برپايي سازه
 بررسي مولفه هاي كالبدي موثر درايجادسلسله مراتب فضايي درمجتمع مسكوني درراستاي ارتقاء سطح رضايتمندي ساكنين با افزايش حس خلوت و تعامل اجتماعي
 چگونگي تبلور اصول و مباني فكري اسلامي در معماري مساجد
 خاستگاه فضا در معماري معاصر غرب
 حكمت همجواري مسجد و بازار در شهرهاي اسلامي
 باغ آرمانهاي ذهن انساني ايراني نظام، هندسه ، عناصر
 نمادي از باغ ايراني در سراي ايراني
 بازنگري استفاده از عناصر پايدار اقليمي در معماري سنتي ايران
 نگاهي به رابطه فرهنگ وپايداري انرژي در معماري سنتي ايران
 مفهومي چالش بر انگيز در معماري معاصرايران ،هويت
 بررسي گرايش ها و چالش هاي معماري امروز ايران
 بازشناسي مزايا ومعايب روشهاي استفاده ازانرژيهاي تجديدپذيردرمعماري
 بررسي تاثيرانرژيهاي تجديدپذيربرمعماري مناطق معتدل ومرطوب بارويكرداكولوژي جهت مديريت مصرف انرژي نمونه موردي شهرنور
 بررسي اثر جهت گيري سياسي مذهبي سلاطين مرعشي بر معماري برج مقبره هاي مازندران مطالعه تطبيقي سه برج مقبره شاخص
 تاثير بلند سازه تجاري – تفريحي جزيره ابوموسي در توسعه و پايداري اقتصادي و زيست محيطي
 ضرورت استفاده از فناوري نانو جهت كاهش اثرات زيست محيطي در شهر جديد پرند
 مجموعه هاي زيستي؛ضرورتها و نيازهاي آن به فناوري نانو در شهر جديد پرند
 ميزان رضايتمندي شهروندان ازمصالح نماهاي مسكوني نمونه موردي شهر شيراز
 بررسي امنيت محيطي در فضاهاي شهري از ديدگاه زنان بر پايه رويكردجرم شناسي محيطي
 عوامل هويت ساز پارك هامقايسه موردي پارك علوي و پارك خلدبرين شيراز
 نور در بازار هاي سنتي و مدرن بانگرش موضوعي به بازار وكيل و مجتمع خليج فارس شيراز
 تحليل و بررسي حس مكان دربخش بستري اطفال دربيمارستان اميرالمومنين مراغه بارويكرد كاهش اضطراب كودكان درمحيط بيمارستان و ارايه طراحي الگوي فضاي خاص باتوجه به نيازهاي روانشناختي كودكان
 تحليل و بررسي مفهوم زيبايي شناسي درتزئينات مساجدچوبي آذربايجان شرقي بارويكرد بازشناسي مفاهيم فناوري معماري بومي منطقه
 تاثيرمينيماليسم درتئوري طراحي فضاي سيال بارويركد انعطاف پذيري وپيوستگي درتلفيق طبيعت بافضاي معماري
 بررسي مصالح هوشمند در نماهاي شهري
 بررسي جايگاه فضاي تالار شهر از منظر پدافند غير عامل
 تاثير تغيير اقليم بر الگوي اقليم معماري شهر تبريز
 فراغت و مقايسه ي گذران آن درپاركها ويادرمزارع كشاورزي شهري
 الگوهاي مناسب طراحي محيط، در راستاي پاسخگويي به نيازهاي متنوع كودكان و ايجاد بستري مناسب براي بازي و سرگرمي آنها
 شناسايي پارامترهاي موثر در ارتقاي پياده مداري خيابانهاي شهري و معرفي الگوهاي جديد درطراحي پيادهراه نمونه موردي : خيابان تجاري مدرس در كرمانشاه
 معماري و گردشگري پايداردو اصل مهم در طراحي گردشگاههاي ساحلي
 استفاده از تهويه طبيعي در فضاهاي آموزشي اقليم گرم و خشك
 ايجاد تهويه مطبوع وبهره وري از انرژي به وسيله احداث بادگيرهاي جديد دراقليم گرم و خشك
 طراحي و معماري پايدار در خانه هاي تاريخي تبريز
 بررسي انرژي خورشيدي با نگاهي به نقش رطوبت در آسايش حرارتي در اقليم گرم و مرطوب
 بررسي انرژي خورشيدي با نگاهي به نقش رطوبت در آسايش حرارتي و طراحي مجتمع مسكوني در بوشهر
 موزه راه ابريشم گامي به سوي احياهويت تاريخي ـ فرهنگي ايران
 مفهوم زيبايي شناسي ازمنظرالگوي معماري منعطف درطراحي فضاهاي آموزشي دانشگاه آزاداسلامي واحدعلوم و تحقيقات زنجان گروه معماري زنجان ايران
 بررسي الگوي معماري منعطف بارويكرد روشهاي نودرطراحي معماري فضاهاي آموزشي دانشگاه آزاداسلامي واحدعلوم و تحقيقات زنجان گروه معماري زنجان ايران
 The Future of the Architecture Profession with possibility changed on over time
 سيري بر تجارب اقدام در بافت هاي كهن شهر در مصر، سنگاپور و ايران
 جستجوي هويت در شهرسازي دوره مدرن
 تأثير رنگ در معماري
 پاسخگويي كالبدي فضاي عمومي شهري به حقوق شهروندان
 آسيب شناسي استرس زاهاي محيطي در شيرازبا توجه به مولفه هاي پدافند غير عامل در معماري
 بسط مدل تعلق به مكان، بازيابي هويت معماري و شهري
 تحليل و بررسي ديدگاه كريستوفرالكساندر در طراحي مشاركتي
 سازه هاي غشايي، فناوري نوين در صنعت معماري
 ساختمانهاي اداري وهم سويي سنت و تجدد دردوران پهلوي اول بانگرش موضوعي به شهرتهران
 تحليل و بررسي مولفه هاي هويت اسلامي درساختاركالبدي شهرهاي ايراني ـ اسلامي نمونه موردي: شهربوشهر دردوره قاجاريه
 ارزيابي سكونتگاه هاي بومي پايدار ساري و سايت آن :گونهشناسي معماري و فيزيك ساختمان
 طراحي كانون تفريحي ، فراغتي و ساماندهي حريم رود دره اوين محله اسلام آبادبا رويكرد مديريت پايدار شهري و استفاده از پسآبها
 طراحي كاربري اراضي مجاور رود دره اوين رود دره محله اسلام آباد و مديريت پايدار پسآبها
 اكو توريسم ، چشم اندازي نو در مديريت صنعت گردشگري بندر بوشهر
 بررسي و تحليل طراحي مجتمع تجاري از منظر مشتري مداري بر مبناي معماري هزاره سوم
 گرافيك شهري ابزاري مناسب براي طراحي شهري
 طراحي مجتمع مسكوني صائب تبريز با تاكيد برپايداري اجتماعي
 بررسي تناسبات فضايي مساكن بومي استان گيلان در ارتباط با معماري همساز با اقليم مناطق جلگه اي نمونه موردي : روستاي صدا پشته واقع در شهر لاهيجان
 اقليم شناسي فلك الافلاك
 بررسي عناصر پايداري اقليمي درشكل گيري معماري مسكوني شهر شيراز با رويكرد موضوعي به خانه هاي دوره قاجاريه
 پياده سازي نقوش اسليمي – ايراني در طراحي وساخت گنبدهاي فضاكار
 نقش مذل ساسي اطلاعاتي ساختمانBIMدر پيشزفت صنعت ساختمان دگرگوني روشهاي طراحي تا ساخت در صنعت ساختمان
 تحليل و ارزيابي بهسازي بافت فرسوده نمونه موردي پروژه نواب تهران
 معنويت در معماري اسلامي ايران
 ساخت وسازهاي غيرمجازشهري عامل كاهش مطلوبيت هويت شهرهاي معاصرمطالعه موردي شهرحميديا
 حفاظت گنبد بناي تاريخي برج قابوس
 خوانشي بر نقش ميدان گنجعلي خان درهويت شهركرمان
 بررسي نقش مركز محلات بر افزايش تعاملات اجتماعي ساكنين؛ پژوهش موردي: مركز محله كوتي بوشهر
 معماري و تاثير طراحي برند بومي بر هويت شهري
 طراحي مركز رشد كودكان با رويكردي نو به فضاهاي اجتماعي محلات قديمي
 رويكردي به مفاهيم توسعه پايدار در پارك هاي علم و فناوري
 تبيين مفاهيم بنيادين بام سبز
 Evaluation of Iranian Traditional Architecture Guidelines for Enhancing Environmental Security with SBD Approach (Case study: Yazd city)
 تبيين مولفه هاي توسعه پايدارباانضمام مصاديق معماري بومي طبيعي روستاي تاريخي كندوان
 بررسي چالش هاي طراحي سرويسهاي بهداشتي در توسعه پايدار جامعه پس از وقوع سانحه نمونه موردي: زلزله 12 مرداد 1391 آذربايجان شرقي
 بررسي امكان ارتقاءسيستم فرماندهي حادثه ازطريق سيستم هاي مديريت هوشمندساختمان
 سيري بر تجارب اقدام در محدوده تاريخي شهرهاي دمشق، پنسيلوانيا، اصفهان
 بايسته هاي نماي عام شهري با رويكرد معماري ايراني و اسلامي در شهر تهران
 سيرتحول مناره ها
 الگوهاي معماري بومي كوير و معماري محلي
 پايداري زيست محيطي در معماري از منظر كميته زيست محيطي آمريكا و چگونگي انطباق معيارهاي آن با مبحث 1 مقررات ملي ايران
 عوامل موثربرايجاد امنيت در فضاي باز مجموعه هاي مسكوني
 بهره گيري از انرژي زيست توده در معماري
 معماري پايدارسبزونقش آن درتوسعه پايدارشهري
 نقش ادراكي محيط ساخته شده در شكل گيري تجربه زيبا شناختي
 بررسي تاثير مولفه ي نقوش هنرهاي سنتي بر طراحي باغ موزه
 نقش مساجد به عنوان نمودي از معماري اسلامي در زندگي روزمره انسان و تاثير آن برمعماري و شهرسازي
 بهرهگيري از عناصر و اجزا بناهاي تاريخي به عنوان الگوي بومي براي اجراي ساختمانهاي معاصر
 رعايت ادب معماري و شهرسازي اسلامي راهكار حفظ هويت معماري و شهر
 القا ارزش هاي فرهنگي و تاثير محيط مصنوع بر هويت و فرهنگ جامعه با نگاه به معماري تاريخي ومعماري معاصر ايران
 مطالعه تطبيقي معماري معاصر ايران و تركيه در دوره رضا شاه پهلوي و مصطفي كمال آتاتورك
 تاثير حكومتهاي اشكاني و ساساني بر شيوه معماري پارتي
 شناسايي مبادي بصري فرم در كالبد معماري آرامگاهي معاصر ايران
 بررسي الگوهاي كالبدي معماري بومي نمونه موردي: بناهاي دو سده ي اخير شهرستان كاشمر
 تاثير رمانتيسم بر معماري دوره پهلوي اول
 الگوي مداخله در بافت تاريخي مركز شهرها با رويكرد حفاظت و احياء نمونه موردي: بافت تاريخي كرمانشاه
 خانه ايراني با رويكرد پايداري
 ساماندهي احداث مجتمع هاي فرهنگ زيستي با رويكرد معماري زمينهگرا در بندرعباس
 بررسي مفهوم محرميت در معماري خانه شريفيان كاشان و چگونگي بكارگيري اصول آن دربناهاي امروزي
 بررسي برخي تجربه هاي جهاني در ساماندهي فضاهاي شهري
 بكارگيري فناوري نانو در صنعت ساختمان ونقش آن در معماري پايدار
 نقش معماري منظر در طراحي محيطي براي كودكان
 اصول ومعيارهاي طراحي در بافتهاي تاريخي نمونه موردي محله موردستان شيراز
 بررسي تاثير طراحي فضاي باز مدارس ابتدايي در رشد و پرورش كودكان
 بهره گيري از معماري سنتي و بومي جهت توسعه را هكار هاي بهينه سازي مصرف انرژي درساختمان هاي امروزي
 نقش فضاهاي باز- نيمهباز خصوصي در ارتقا كيفيت واحدهاي مسكوني
 بررسي تأثير توريسم روستايي بر وضعيت روستاها مطالعه موردي: روستاي ابيانه
 بررسي حكمت و مفاهيم نمادين نقوش هندسي در معماري اسلامي ايران نمونه موردي: مسجد جامع قزوين
 روش هاي فعال و غيرفعال بهره برداري از انرژيهاي تجديد پذير در معماري سنتي ايران
 طراحي و ساخت يك مكانيزم جديد براي تغيير عمق كار هرس بشقابي كششي دو زانويي
 Numerical Simulation of Combined Heat Transferin a Lid-driven Cavity with a Circular Body
 تحليل برخوردجسم به جمجمه
 تاثيرمايع مغزي نخاعي برروي كانتورهاي تنش روي مغزوجمجمه

 مدل المان محدود سرانسان جهت ارزيابي شرايط ومكان ضربه
اناليزفركانسهاي طبيعي سرانسان درمدلهاي عددي
بررسي تأثير مدلهاي مختلف توصيف رفتار ماده در مدلهاي تحليلي ماشينكاري
شبيه سازي انتقال حرارت جريان جابجايي آشفته درداخل لوله بانوارمارپيچ تغيير يافته لبه بريده
شبيه سازي انتقال حرارت جريان جابه جايي آشفته در داخل لوله با نوار مارپيچ تغيير يافته سوراخ شده
شبيه سازي انتقال حرارت جريان جابه جايي آشفته در داخل لوله با نوار مارپيچ تغيير يافته لبه دندانه دار
شبيه سازي انتقال حرارت جريان جابه جايي آشفته در داخل لوله با نوار مارپيچ تغيير يافته كاهش طول نوار
شبيه سازي انتقال حرارت جريان جابه جايي آشفته در داخل لوله با نوار مارپيچ تغيير يافته كاهش عرض نوار
انتخاب تابع ويولت وتوابع ويولت پركاربرد درعيب يابي
طراحي كنترل كننده تطبيقي گسسته زمان مدل مرجع براي كنترل وضعيت سه محوره ماهواره باتخمين عوامل غيرخطي و اغتشاشات
Surface quality Study of the milling on Al 8Si 3Cu using Taguchi method
بررسي اعوجاج ناشي از فرايند جوشكاري لب به لب دو لوله به كمك تحليل المان محدود
مدل سازي مقاومت گرمايي تماسي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
تحليل تاثير موقعيت ترك سه بعدي نيم دايروي در راستاي محورxبر پارامترهاي شكست ترك باروش هاي عدديXFEM و FEM
تحليل موقعيت ترك سه بعدي نيم دايروي در راستاي محورy بر ضريب شدت تنش در مود تركيبي تحت تنش برشي با روش هاي عدديXFEM و FEM
ارتعاشات آزاد ورق ساندويچي موجدار كامپوزيتي با روكش تخت آلومينيومي
تحليل عددي كمانش ورقهاي ساندويچي تخت و موجدار كامپوزيتي با روكش تخت آلومينيوم
An Empirical Investigation on Optimization of EDM Process Parameters for Ti-6Al-4V Alloy Using Mathematical Modeling and Taguchi Approach
A GRA Approach Towards Optimization of Multiple Responses in Electrical Discharge Machining of AISI 2312 steel
تعيين يك رابطه كلي جهت وقوع جداشدگي بين لايه اي بزاثز تزك ماتزيسي در چندلايه هاي متعامد و خارج محوري تحت بارگذاري محوري بزاساس روش تاخيزبزشي توسعه يافته
مدلسازي تشعشع خورشيدي در ساختمان مسكوني در شهر مشهد و انتخاب مناسب ترين رنگ جداره بيروني
بهينه سازي و افزايش راندمان آب شيرين كن خورشيدي پلكاني
Nonlocal vibration of carbon nanotubes with attached buckyball at tip under magnetic field
حل عددي و شبيه سازي تغييرات ارتفاعي سيال در تانك هاي به هم پيوسته
بررسي انواع روشهاي تغيير شكل پلاستيك شديد spd
آناليزكمانش سازه مخروط ناقص ساندويچي بارويه هاي موادتابعي هدفمندباتئوري مرتبه بالا
متدولوشي اجابت السامات صلاحيت پروازي در راستاي طراحي سازه نصب سامانه الكترواپتيكي OG6 با نصب جمع شونده روي هواپيماي مأموريت ويصه سرعت بالا
Numerical investigation of Cuo-Oil nanofluid heat transfer with two-phase method
اجاق خورشيدي؛ سيستم نوين خورشيدي در كوهنوردي جهت كاهش خطرات زيست محيطي
مدل هاي ارائه شده براي معادلات جريان تراكم پذير دوفازي
تحليل عددي جريان تراكم پذير دوفازي در يك كانال با تغيير سطح مقطع
بررسي تاثير پروفيل ضخامت بر مولفههاي جابجايي در پوسته استوانهاي جدار متغير بااستفاده از تئوري تغيير شكل برشي مرتبه اول
تحليل غير خطي يك پوسته استوانهاي كامپوزيتي ارتوتروپيك تحت بارگذاري محوري
Robust Tools for Approximating In-Situ Combustion Process Performance
بررسي عددي انتقال حرارت كانال حاوي موانع نصب شده بر ديواره با روش شبكه بولتزمن
بررسي عددي انتقال حرارت كانال داراي انقباض موضعي با استفاده از روش شبكه بولتزمن
بررسي تجربي تاثير ارتفاع برج هاي خنك كن خشك مجاور هم بر عملكرد يكديگر تحت شرايط وزش بادهاي عرضي
پايش وضعيت تايمينگ سوپاپ هاي موتور احتراق داخلي به كمك سيستم هاي هوشمند
استفاده از سوخت هاي تركيبي يا سوخت ديمتيلاتر در موتورهاي توليد همزمان برق وحرارت با رويكرد كاهش آلايندگي،كاهش مصرف سوخت و افزايش راندمان موتور
بررسي اثر فشار پاشش بر آلايندگي موتور ديزلي پر دور سواري
نرم افزار طراحي سيستم هاي پرفشار براي تونل باد مافوق صوت دمنده
Aerodynamic & Performance Software (APS V1.1)
بررسي امكان استفاده ازعملگرهاي فعال دريك سازه نامعين خرپايي شكل جهت كنترل توزيع نيروي اعضا وافزايش تحمل بارسازه
تحليل عددي كمانش ورقهاي مدرج تابعي و محاسبه بار بحراني
استحكام لايه هاي كامپوزيتي كنسول هواپيما در اثر ارتعاشات موتور
بررسي عددي فرآيند انتقال حرارت در مبدل پوسته – لوله حاوي ماده تغيير فاز دهنده باتغيير چيدمان لولهها و فرض محيط متخلخل
Mechanical and Metallurgical Investigation on the Friction Stir Brazing of Ti-6Al-4V and 321 Stainless Steelusing the BAg-8 braze alloy
طراحي وشبيه سازي سيستم هوشمند ديفرانسيل غير متقارن جهت بهبود پايداري خودرو در مانورورود ناگهاني به جاده ي كم اصطكاك
مطالعه تاثيرات پارامترهاي فرآيند بر روي نيروي شكلدهي در هيدروفرمينگ ورق
شبيهسازي اجزاي محدود و بررسي تجربي شكلدهي ورق مسي با استفاده از فشار سيال
تحليل ارتعاش غير خطي تير اويلر – برنولي به روش مقياس چند گانه 1
بررسي عددي ته نشيني ذرات بر روي يك استوانه افقي به روش اويلري – لاگرانژي
بدست آوردن پاسخ معادلات حركت سيستم ديسك و پره براي پارامتر استهلاك متفاوت
بدستآوردن فاكتور بزرگنمايي دامنه ارتعاشي
بدست آوردن فاكتور بزرگنمايي دامنه ارتعاشي
بررسي تاثير قطر لوله خلاء بر روي عملكرد گرمايي آب گرمكن هاي خورشيدي لوله خلاء نوع ترموسيفون
آناليز صفحه با موادFGتحت بارگذاري ترمومكانيكي به روش المان محدود
Investigation Geneva Wheel Mechanism in components
طراحي و تحليل فضاي كاري ربات كابلي شش درجه آزادي فضايي براي حركت ويژه صفحه متحرك
بهينه سازي چند هدفه شاخص هاي سينماتيكي ربات كابلي شش درجه آزادي
بررسي عددي ميدان جريان و آكوستيك حاصل از يك جت مادون صوت در عدد ماخ0/6
بهينه سازي چند هدفه نرخ برداشت مواد و صافي سطح فولاد ضد زنگ 316 در فرآينداسپارك با دو نوع الكترود مس و برنج
بررسي تجربي و عددي اثر زاويه ورودي در كشش سرد لوله مستطيلي حاصل از لوله دايروي
تاثير ارتفاع از سطح دريا بر كاركرد دودكش اتمسفري
تاثير معماري ساختمان و ارتفاع دودكش بر كاركرد دودكش اتمسفري
Computation of Stress intensity factors of collinear interacting cracks in a simple lap joint structure
بررسي ارتعاشات عرضي نانولوله كربني حاوي جريان سيال در محيط ويسكو الاستيك با استفاده از روش تبديل ديفرانسيلي
تحليل كمانش حرارتي تيرهاي ضخيم از جنس FGM قرار گرفته بر روي بستر الاستيك، تحت بارحرارتي غير يكنواخت با استفاده از تئوري لايه اي ردي به روش المان محدود
بررسي عملكردسيستم آب گرم تركيبي پمپ حرارتي خورشيدي
Appraising the forming pressure in the hydrostatic extrusion process of Tungsten alloy
شبيه سازي حركات بازوي رباتيكي بانرم افزار matlab
طراحي و آناليزدكل حفاربيل هيدروليكي
شبيه سازي و انتخاب پرخوراني موتور نيسان با بررسي اثر تغييرات نسبت تراكم
بررسي خواص مكانيكي سختي و استحكام فشاري كامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شذه باساچمه هاي فولادي
بررسي روش هاي مدلسازي ضربه با سرعت پايين بر روي سازه هاي كامپوزيتي به روش اجزا محدود
بررسي پارامتر هاي تاثير گذار بر جذب انرژي لانه زنبوري ها، تحت بارگزاري درون صفحه اي شبه استاتيك، به روش اجزا محدود
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم گروهي ذرات در پيش بيني و بهينه سازي فرآيندماشينكاري تخليه الكتريكي
بهينه سازي زبري سطح فرآيند ماشينكاري تخليه الكتريكي با بكارگيري مدل شبكه عصبي و الگوريتم تبريد تدريجي
مكان يابي بهينه جهت ساخت نيروگاههاي خورشيدي بر اساس منطق بولين و تكنيك سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي: استان بوشهر
تحليل تجربي اثر ناهم محوري بر عملكرد پمپ سانتريفيوژ با استفاده ازنرم افزار تحليل ارتعاش
تحليل عددي جريان سيال تراكم ناپذير پايا حول ايرفويل نامتقارن ناكا 4412 در زوايا ي حمله متفاوت
تحليل ميدان تنش در دندانه چرخدنده ساده
برسي تجربي اثر هندسه ابسار بر استحكام كششي درز جوش در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي قطعات پلي پروپيلني
بررسي تجربي اثر سه پارامتر موثر بر استحكام كششي محل جوش در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي صفحات پلي پروپيلني
مطالعه تاثيرپارامترهاي ورودي برمشخصه هاي خروجي فولادابزار AISI D6درفرآيند ماشينكاري تخليه الكتريكي
طراحي پوستههاي گنبدي شكل با مقاومت يكسان
بررسي عمليات حرارتي فولاد 1070 با استفاده از نرم افزار آموزشيAC3
بررسي عوامل موثربرميزان برگشت فنري درخمكاري U شكل ورقه هاي دولايه ازجنس مس ـ فولاد زنگ نزن
Investigating the influence of die parameters in the cold backward extrusion of polymers
MODELLING OF HEAT TRANSFER IN LIQUID PROPELLANT ENGINE WITH REGENERATIVE COOLING METHOD
كرنش سنجي توسط ليزر و عكس برداري فوق سريع
مطالعه عددي رفتار كمانشي مخازن كامپوزيتي با دريچه دايره اي تحت فشار خارجي
بررسي رابطه ارتعاشات طولي و عرضي و نوع حركت الكترود بر استحكام كششي و ساختارمنطقه جوش در جوشكاري تعميري قوس الكتريكي به روش دستي
مقايسه اثر ارتعاشات عمودي نسبت به ارتعاشات طولي و عرضي در تكنيك هاي مختلف جوشكاري براستحكام كششي و ساختار منطقه جوش در جوش تعميري قوس الكتريكي به روش دستي
تحليل و بررسي اثرات سطح بر روي ارتعاشات آزاد نانولوله هاي آلومينيومي و سيليكوني در شرايط مرزي مختلف با استفاده از تئوري الاستيسيته غيرمحلي ارينگن
بررسي تاثير اثرات سطح و الاستيسيته ي غير محلي بر روي ارتعاشات نانوتيرها با اعمال شرايط مرزي مختلف با در نظر گرفتن چگالي سطح با استفاده روش از تبديل ديفرانسيلي
Experimental and Numerical Investigation on Bucklinpg and Post-Buckling Behavior of Steel Plates with Circular Cutouts
Numerical and Experimental Study on Low Cycle Fatigue Behavior of SS316 Stainless Steel
Numerical and Experimental Study on Cyclic Behavior of SS316 Stainless Steel under Strain Control Uniaxial Cyclic Loading
تحليل عددي اثر پره ها بر كاويتاسيون شيرهاي صنعتي سوزني
بهينه سازي نيرو و توان غلتكهاي نورد سرد پيوسته با تغييرات ضريب اصطكاك غلتك وضخامت ورق توسط الگوريتم ژنتيك چند تابعه
آناليز خمش و ارتعاشات نانو تير تيموشينكو از جنس مواد هدفمند با استفاده از تئوري الاستيسيته غير موضعي
بررسي و تحليل مكانيزم ايجاد سوراخ مربعي توسط دريل با استفاده از كوپلينگ غير هم محور الدهام
Design and trajectory control of a 2-DOF planar parallel manipulator with flexible links using assumed mode method
Determining the workspace of a 2-DOF planar parallel manipulator with flexible links using assumed mode method
ميرايي ترموالاستيك درميكروتيربااستفاده ازتئوري گراديان كرنش اصلاح شده
بررسي اثر فشار و مكان حسگر بر عملكرد دبيسنجهاي جرمي حرارتي لوله مويين
تحليل و مدلسازي عددي فرايندانجماددرمحفظه مربعي باچاه حرارتي فين دارمركزي وارائه روابطي براي پيش بيني ميزان يخ زدگي
بررسي تجربي تأثير شرايط فرآيند و نسبت تركيب مخلوط PP/PEبر استحكام كششي قطعات قالبگيري تزريقي
بررسي تجربي تأثير شرايط فرآيند و نسبت تركيب مخلوطPP/PE بر مقاومت به ضربه قطعات قالبگيري تزريقي
Prediction of the overall sound level of four-stroke diesel engine with biofuel and the help of back-propagation error algorithm
بررسي اثر نيروهاي شناوري بر پارامتر هاي دنباله جريان دو بعدي برروي سيلندر داغ
مطالعات پارامتري بر روي بار كمانش پوستههاي استوانهاي تسمه تقويتي تحت بار داخل صفحه به كمك مدلهاي اجزاء محدود پارامتري و مقايسه با نتايج تجربي
تعيين بار كمانش پوستههاي استوانهاي تحت بار محوري به روش تحليلي وبه كمك مدل المان محدود پارامتري
Simulation Study of Block to Block Interaction Effect in Naturally Fractured Reservoirs under the Gas-Oil Gravity Drainage Mechanism
بررسي پارامترها ي حاكم بر رفتار خارج از طراحي يك موتور توربيني نمونه با تاكيد برشرايط محيطي
حل دقيق سه بعدي در فضاي حالت براي صفحات چند لايهي پيزوالكتريك غيرهمگن تحت خمش استوانهاي
كاهش دامنه ارتعاشات تير تحت عبور جرم با استفاده از جاذب ديناميكي توسط الگوريتم ژنتيك
تأثير هندسي و هيدروديناميكي پارامترهاي صفحه انژكتور روي پايداري احتراق
پاسخ ورقهاي كامپوزيتي ويسكوالاستيك تسمه تقويتي در برابر بار انفجاري
اثر شكل اوليه ورق در فرايند نورد داغ
The Effect of High-Pressure Condition on Diffusion Flame Dynamics Using LES Approach
بررسي تغييرات ميكرو سختي در فرايند كشش لوله
مطالعه عددي رفتار غيرخطي سطح مشترك دو سيال غيرقابل اختلاط با خواص متفاوت
مروري بر شيوه هاي نوين در ماشين كاري تخليه الكتريكي
تحليل عددي جريان الكترواسموتيك در ميكروكانال
طراحي مخازن كامپوزيتي هيبريدي تحت فشارتقويت شده با الياف شيشه و كربن تحت قيودسفتي
بررسي اثر موقعيت جرم نابالانس بر عملكرد بالانس كننده هاي خودكار محور دوارانعطاف پذير
مروري بر روشهاي مختلف زمان – فركانس در پايش وضعيت ماشين آلات و مقايسه دوروش ويگنر-ويل و طيف توان لحظه اي
طراحي وشبيه سازي سيستم كنترل يكپارچه هوشمندفرمان فعال چرخهاي جلو وكنترل گشتاورچرخشي مستقيم به كمك موتورالكتريكي جهت بهبود پايداري خودرو درمانورفرمان ثابت روي جاده خشك
بررسي و تحليل پديده سايش چرخ قطار و عوامل موثر در آن مطالعه موردي واگن هاي خط يك قطار شهري مشهد
بررسي دقت ابعادي در شكلدهي نموي فلنج مخروطي، با استفاده از شبيهسازي اجزاي محدود
بررسي سرعت پيشروي و چرخش ابزار در فرايند شكلدهي نموي مخروط ناقص از ورق تركيبي از دوجنس، به كمك شبيه سازي اجزاي محدود
بررسي تاثير خنك كار و عدم وجود آن بر سختي و استحكام كششي در فرآيندجوشكاري FSW آلياژ آلومينيوم 2024
تاثير جنس ابزار بر خواص مكانيكي Al0707 در جوش FSW تحت خنك كاري هاي پاششي و غرق آبي
مطالعه فضاي كاري ربات نقاش و تعيين تابع موضوعي مناسب بهينه سازي
شبيهسازي اجزاي محدود فرايند لبهدار كردن سوراخ ورق با ضخامت و جنس مختلف به روش نموي
تحليل هيدروديناميكي جريان اطراف يك شناور زير سطحي خودكار( AUV )به روش المان مرزي و محاسبه ضرايب جرم افزوده
بررسي محدوده مجاز گشودگي دريچه سرويس تخليه كننده تحتاني سد كرخه
بهينه سازي ابعاد اوليه ورق در شكل دهي كشش عميق يك قطعه دو پله اي
تحليل توليد انتروپي جريان الكترواسمتيك در ميكرو كانال
بررسي تجربي اثر مواد روانكار و طول ناحيه تغيير شكل قالب بر روي دقت ابعادي در فرآينداكستروژن مستقيم سرب
بررسي عددي اثرتشعشع برجابجايي طبيعي درحفره هاي مورب
شبيه سازي جريان روي سييلندردايروي براي كاهش ضريب پسابوسيله ي سيلندرهاي كنترل بااستفاده ازروش شبكه ي بولتزمن
مطالعه پارامتريك سيستم خنك كاري تشعشعي در نازل موشك هاي سوخت مايع
بررسي عددي اثرنسبت منظري بر جريان و انتقال حرارت توام جابجايي آزاد نانوسيال وهدايت ديواره در يك محفظه دوبعدي با يك چشمه حرارتي مستطيلي
JATROPHA OIL AS AN NEW SOURCE OF PETROCHEMICAL LUBRICANTS IN INDUSTRIAL APPLICATION
بررسي تاثير استفاده از كندانسور تبخيري بجاي كندانسور هوايي در مصرف برق چيلر
بررسي تاثير استفاده از پد سلولزي در عملكرد كندانسور هوايي چيلر
بهينه سازي توليد مسير هكانيزم شش ميله اي با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
مدل سازي اجساي محدود ملخ كامپوزيتي كربن فورج براساس المانهاي نماينده رندمي
بررسي تجربي و عددي شكست نرم در روش شكل دهي افزايشي نقطه اي براساس مدل آسيب گرسون تورگارد نيدلمان
طراحي و تحليل توربوپمپ تك شفت
طراحي سيستم هيبريد و انتخاب قطعات براي خودروي سمند با پيشرانه باتري وپيل سوختي
مطالعه و بهينهسازي سيستم خنك كاري حرارتي در نازل موتور سوخت مايع
بررسي اثراصطكاك د رميزان آسيب لوله هاي بدون درزتوليد شده توسط فرآيند نوردلوله بامدلسازي اجزا محدود
بررسي تأثير زاويه چرخش گشودگي شبه مربعي بر توزيع تنش ورق محدود همسانگرد از روش تحليلي تحت بارگذاري درون صفحه اي
مروري بر متمركزكنندهها و معرفي متمركزكنندههاي فلورسنتي
بررسي عددي مقدار نفوذ جت مايع به داخل جريان متقاطع مافوق صوت به كمك رويكرداويلر-لاگرانژ
كاويتاسيون در توربوپمپ موتور موشك سوخت مايع
توسعه و گسترش يك مدل هزينه مهندسي، براي وسايل نقليه جايگزين هيبريدي
استفاده از ژنراتور مگنتوهيدروديناميك براي تحريك امواج درون زمين
تحليل و بررسي خمش صفحات چند لايه اي مستطيلي بر مبناي نظريه زيگزاگ بهبود يافته
بررسي ارتعاش صندلي وبدنه تراكتورمسي فرگوسن 285حين عمليات خاكورزي درحوزه زمان
تحليل و بررسي آلايندگي صوتي تراكتور مسي فرگوسن 582 حين عمليات خاكورزي
انتقال حرارت دوبعدي اجباري با جريان آرام در يك كانال
بررسي پارامترهاي موثر بر بازدهي يك آب شيرين كن خورشيدي مخزني
ارائه روشي براي بدست آوردن مودهاي غالب يك سيستم غيرخطي نامشخص براساس تحليل ويگنر ـ ويل خروجي
Analysis & Modeling of Film Bulk Acoustic Resonator(FBAR) Mass Sensor
تحليل تنش و برگشت فنري در فرآيند خمكاري لوله
بررسي تأثير دور موتور و نسبت دنده بر آلايندگي صوتي تراكتورITM240
بررسي تأثير دور موتور و نسبت دنده بر ارتعاش صندلي و بدنه تراكتورITM240
تحليل جهت رشد ترك در ورق هاي كامپوزيتي تقويت شده به روش المان محدود توسعه يافته
تحليل تاثير عوامل مختلف در محاسبه جي انتگرال در مواد كامپوزيت به روش عدديXFEM
اثرات استراتژيهاي نگهداري و تعميرات بر طول عمر شناورها
بهينه سازي زمان جايگزيني شناورها با استفاده از هزينه چرخه عمر
كنترل رديابي مسير شناورهاي سطحي زير – تحريك به روش مد لغزشي غيرخطي
تحليل فرآيند كشش يك مرحلهاي الياف شيشه تقويت شده با پلي پروپيلن به روش اجزا محدود
تحليل عددي جريان سيال و انتقال حرارت در ميكروكانال با پرههاي داخلي مختلف
بررسي عملكرد و كاربزد فلپ انعطاف پذير مويي روي سطح ايرفويلNACA0020 و مقايسه آن با يك ايرفويل ساده در حزكتramp-upبازاويه حمله α =17.5
Numerical study on the effects of spiral turbulator (ST) at double pipe heat exchanger
ارزيابي پتانسيل منابع زيست توده براي استحصال بيوگاز از فضولات دامي و كشاورزي
Using spectral finite element method for time domain analysis of Timoshenko beam under concentrated impulse load
مطالعه نظري رفتار نانوسيالWater/Al2O3در رايلي معيار بنارد
تحليل و شبيه سازي برخورد پرتابه هاي فولادي به صفحات زرهي سراميكي كامپوزيتي برپايه كاربيد سيليسيم واكنشي RB SIC
تحليل المان محدود شعاع گوشه الگوي موازي صفحات دوقطبي پيل سوختي توسط فرآيند شكل دهي با دمش گاز
ارتعاشات القايي ناشي از پخش گردابه حول اجسام جريان بند
تحليل اجزا محدود عملگرهاي از جنس آلياژ حافظه دار در ميكروپمپ ها
بررسي مطالعاتي رفتار حرارتي- مكانيكي آلياژهاي حافظه دار تحت بار ضربه- مروري
بررسي وابستگي عملكرد بالستيكي پارچه كولار به بافت آن در برابر برخورد پرتابه هاي مختلف
بهينه سازي مشخصات هنذسي برج هاي خنك كننذه ي خشك برج هلر
An Active Remote Sensor for Monitoring Winter Wheat Growth Status
Spectral Data for Determination of Crop Vegetation Indices
Appropriate Wavelengths for Prediction of Grain Yield and Protein Content
بهينه سازي پارامتريك كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت با بافل هاي مثلثي شكل
ارزيابي عملكرد كلكتور خورشيدي هوا با بافل مثلثي شكل براي كاربردهاي خشك كردن
تحليل عددي انتقال حرارت در جريان غير دائم سيال غير نيوتني بر روي استوانه چرخان
تأثير ماتريس بر عملكرد بالستيكي زره انفرادي
چگونگي خشك كردن غلات در دستگاه بستر سيال آزمايشگاهي
Thermal analysis of a fin with the power-law temperature-dependent thermal conductivity and heat transfer coefficient using Numerical Method
بررسي تاثير وجود هندسه مخروطي بر روي انتقال حرارت لوله

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید