نمایه سازی مقالات اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادرات

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادرات

مجموعه مقالات اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادرات در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادرات   15 مرداد 1393 توسط  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهرکرد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 33 عنوان مقاله تخصصی شامل 377  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادرات

بررسي مزيت نسبي توليد آب معدني در شمال كشور با استفاده از روش ماتريس تحليل سياستي PAM
ارزيابي اقتصادي و مالي فعاليت كارخانه هاي توليد آب معدني شمال كشور
ارزيابي تاثير كاربرد تجارت الكترونيك بر ميزان صادرات آب معدني از استان چهارمحال و بختياري
ارزيابي ميزان سرب و كادميوم در آبهاي معدني توزيع شده در استان چهار محال و بختياري درسال1392
استانداردهاي كيفي آبهاي بستهبندي در ايران و جايگاه استان چهارمحال و بختياري در آن
اهميت آب معدني در سلامت ،اقتصاد و چگونگي توليد ،بهره برداري و بسته بندي آن


آب هاي معدني و سلامت
بازاريابي آب بسته بندي
بررسي تأثير بسته بندي بر افزايش صادرات بارويكرد تحليل رفتار مصرف كننده شركتهاي توليد كنندهاي آّ ب معدني استان چهارمحال وبختياري مطالعه موردي :شركت توليدي سيرنگ شلمزار برند كوهرنگ
بررسي تاثير عنصر محصول آميخته بازاريابي بر افزايش فروش شركت آب معدني كوهرنگ مطالعه موردي شهرستان شهركرد
بررسي خواص بهداشتي، درماني آب هاي معدني و جنبه اقتصادي
بررسي رابطه ي بين نيروهاي رقابتي پورتر و عملكرد بازاريابي شركتهاي توليد كنندۀ آب معدني در استان چهارمحال وبختياري
بررسي شاخصهاي تأثيرگذار بر صادرات آبهاي معدني كشور ايران
بررسي عوامل مؤثر بر ميزان مصرف آب معدني و ارتباط ميان آنها بااستفاده از مدل رگرسيون لگاريتمي مطالعه موردي شهر تهران
بررسي كيفيت بهداشتي آب هاي معدني بطري شده مصرفي ايران در سال 1392
بررسي كيفيت چشمه هاي استان چهارمحال و بختياري با رويكرد آب هاي معدني
بررسي كيفيت ميكروبي نمونه آبهاي معدني ارسالي به آزمايشگاه موادغذايي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از سال1390تا1392
بررسي كيفيت ميكروبي و فيزيكو شيميايي آبهاي معدني بطري شده استان همدان
بررسي مقايسه غلظت پارامتر هاي شيميايي حك شده بر روي برچسب و مقادير واقعي آنها در 61 مارك آب بسته بندي شده توليدي در ايران در سال 91
بررسي ميزان نيتريت و نيترات در آب برخي از چشمه ها و چاه هاي موجود در استان چهارمحال و بختياري طي سالهاي 1392-1388
بررسي ويژگي ها و اثرات بيولوژي و درماني آب هاي معدني طبيعي
بررسي پتانسيل توليد آب معدني در استان اردبيل
بررسي مسائل و مشكلات توسعه شهرك هاي تخصصي بسته بندي آب معدني در استان چهارمحال و بختياري
بررسي مقادير كادميوم و سرب در آب هاي بسته بندي
بررسي نقش توسعه صادرات آب معدني بر درآمدزايي در استان چهارمحال وبختياري
تجزيه و تحليل عوامل مديريتي در افزايش عملكرد واحدهاي توليد آب معدني
شناخت مزيتها وپتانسيلهاي استان چهارمحال وبختياري درسرمايه گذاري صنعت آب معدني
ظرفيتهاي استان چهارمحال و بختياري در توسعه صنعت بستهبندي آب معدني
مروري بر حذف آرسنيك با استفاده از روش هاي اسمز معكوس
مزايا و معايب آب هاي معدني و بطري شده
مطالعه عوامل كليدي موفقيت خوشه صنعتي آب معدني استان چهارمحال وبختياري
نقش توسعه صنعت آب معدني با رويكرد پدافندغيرعامل و مديريت بحران
نوآوريهاي جديد در بسته بندي آب معدني و مديريت در بسته بندي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید