امکان دریافت مقالات سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

 

http://www.callforpapers.ir/

سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

مجموعه مقالات سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .   سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست   1 تا 3 آذر 1393 توسط  دانشگاه تهران و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 60 عنوان مقاله تخصصی شامل 711  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست   

آناليز كيفي عناصر سيمان به روش فعالسازي نوتروني بر مبنايپرتوهاي گاماي تاخيري
ارائه رويكرد نوين در جهت كاهش آلودگي هاي كارخانه هاي سيمان
ESTIMATION OF COMPRESSIVE AND FLEXURAL TENSILE STRENGTHS OF CEMENT CONTAINING FLY ASH USING DECISION TREE ALGORITHM
نانو تكنولوژي در صنعت سيمان و بتن
بررسي خوردگي سازههاي بتني در محيطهاي فاضلابي و روشهايپيشگيري و درمان آن
مروري بر اثرات زيست محيطي توليد سيمان


امكان سنجي توليد ميكروبي سوخت زيستي جديد بتا-بيزابولن بهعنوان جايگزين سوخت فسيلي در صنعت سيمان
تخمين كمي درصد عناصر تشكيل دهنده سيمان بر مبناي آناليز فعالسازينوتروني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
EFFECT OF CEMENT TYPE IN CONCRETE MIX DESIGN BASED ON EXPERIMENTAL DATABASE
TRENDS AND DEVELOPMENTS IN USE OF WASTE TIRE IN PORTLAND CEMENT CONCRETE
بررسي تأثير هندسه در كاهش آلاينده NOx كوره هاي سيمان با روش كاهشانتخابي غيركاتاليستي SNCR
مدلسازي كوره دوار سيمان بر اساس مدل اسپنگ به منظور بررسيفرآيندهاي درون كوره
مديريت مصرف انرژي در صنايع سيمان و گچ بر مبناي استفاده از الگوريتمكلوني مورچگان در كنترل كننده هاي برنامه پذير
كاربرد مدل LCA4 AFR در ارزيابي زيست محيطي چرخه حيات CO2(مطالعه موردي كارخانه سيمان)
بررسي سيستمهاي كنترل غبار غيرفعال در صنايع معدني
راهكارهايي جهت كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در صنعت سيمان
بررسي ابعاد مديريت انرژي در كارخانه توليد سيمان
EFFECT OF Fe2O3 NANO-PARTICLE ON MICROSTRUCTURE OF PORTLAND CEMENT
UTILIZATINO OF FTIR TECHNIQUE ON CHARACTERIZING MOLECULAR STRUCTURE OF NANO-CEMENT CONTAINING IRON OXIDE NANO-PARTICLE
آناليز تحليلي و عددي تنش در رينگ كورهاي دوار
اثر خاكستر لجن فاضلاب به عنوان ماده پوزولاني بر خواص مكانيكي بتن
بررسي اندازه گيري و تحليل كيفيت توان پست 63 كيلوولتشركت سيمان شرق
برآورد تابع تقاضاي گازطبيعي و برق صنعت سيمان كشور با استفاده از مدلسري زماني ساختاري
توسعه مدل بهينه براي به دام اندازي كربن در صنعت سيمان
اولويتبندي راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در بخش پخت كلينكر صنعتسيمان با استفاده از روش تحليل پوششي دادهها
روش چرخه كلسيم براي بدام اندازي كربن دي اكسيد در صنعت سيمان
بكارگيري سيستم مبتني بر RFID در سيستم نگهداري و تعميرات صنعتسيمان
امكان سنجي استفاده از پساب تصفيه خانه هاي آب در صنعت سيمان
آزادسازي تجاري و اثر آن بر خالص صادرات صنعت سيمان
راهكارهايي جهت ارتقا تكنولوژي و بهبود مصرف انرژي در صنعت سيمان
فرايند توليد سيمان در شركت سيمان قاين
فيلتر بهينه سيلوهاي سيمان
ارزيابي بازيافت انرژي كوره
محاسبه ضريب كلي انتقال حرارت براي بررسي اتلاف حرارتي از سطوح دردپارتمان پخت كارخانه سيمان
تاثير تغييرات مدول الاستيسيته بتن بر نتايج تحليل اجزاي محدودفونداسيون ID Fan كارخانه سيمان
امكان سنجي فني اقتصادي فناوري هاي كاهش مصرف انرژي در صنعتسيمان: مطالعه موردي
مطالعه ي پديد ه چرخ هي قليايي، سولفور و كلر در دپارتمان پختكارخانجات سيمان و ارايه راه كارهاي كنترل و كاهش اثرات مخرب آن
نقش سپراتورهاي راندمان بالا بر كاهش مصرف انرژي و انتشار آلايندههايزيست محيطي (مطالعه موردي: سيمان كرمان)
ارزيابي آزمايشگاهي تاثير مواد سبك ساز بتن برميزان مقاومت فشاري
ارزيابي اثر استفاده از ضايعات چيني بهداشتي بعنوان جايگزين بخشي ازسيمان در بتن، گامي در جهت مديريت پسماند و توسعه پايدار
مشكلات كيفيت توان الكتريكي در صنعت سيمان و طريقه مقابله با آن
AEROMOD Modeling of PM10 Dispersion and Spreading by a Cement Plant – Case Study: Tehran cement plant, IRAN
منابع انتشار دياكسيدكربن در صنعت سيمانو راهكارهايي جهت كاهش دي اكسيد كربن
A REVIEW STRATEGY ON REDUCE CO2 EMISSION FROM CEMENT INDUSTRY
استفاده از الكل حاصل از پسماند كشاورزي به عنوان سوخت در صنعتسيمان
staraegic developent of sustainable cement supply chain considerating smart elecrity markets
بازيابي سوخت جامد از پسماند جامد شهري به وسيله ي روش هيدروترمالبا استفاده از آب زير بحراني و استفاده از آن در صنعت سيمان
توليد سوخت زيستي به وسيله روش هيدروترمال و كاربرد آن درصنعت سيمان (كوره سيمان پزي)
استفاده از انرژي حاصل از فرايند پيروليز در صنعت سيمان
پتانسيل سنجي استفاده از RDF بعنوان يك منبع انرژي درصنعت سيمان
ارزيابي اثرات زيست محيطي مديريت مواد زائد جامد در صنعت سيمان
ارزيابي و مديريت ريسك زيست محيطي در واحدهاي توليد صنعت سيمانبه روش FMEA
EVALUATING GREEN HOUSE EMISSION IN CEMENT INDUSTRIAL AND EXPLICATING POSSIBLE WAYS TO REDUCE
كاربرد ديناميك محاسباتي سيالات در صنعت سيمان
تحليل اگزرژي و اگزرژي اقتصادي سيكل بازيابي حرارتي رانكينگبراي كارخانه سيمان
توسعه پايدار با مديريت مصرف سيمان در پروژه هاي عمراني
بررسي استفاده از سوخت مشتق شده پسماند (RDF) شهر رشت بهعنوان سوخت جايگزين در كارخانه سيمان لوشان
نقش نانو فناوري در توسعه پايدار صنعت سيمان
بررسي انواع تجهيزات غبارگيردر صنعت سيمان
كاربرد تكنولوژي اولتراسوند در تصفيه و آبگيري لجن به عنوانتكنولوژي سبز

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید