انتشار مقالات اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک 23 ارديبهشت 1393 توسط  انجمن مردم نهاد حيات پاك  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اردبیل برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 89 عنوان مقاله تخصصی شامل 703صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک

مديريت پسماندهاي بيمارستان هاي امام خميني و علوي اردبيل
بررسي سينتيكي و ترموديناميكي جذب نيكل (ll) و آهن (ll) بوسيله نانوزئوليت NaA سنتز شده بدون حضور غالب آلي
ارزيابي كيفيت و تيپ هيدروشيميايي آب رودخانه بالخلوچاي از نظر شرب و كشاورزي با استفاده از روش هاي گرافيكي
ارزيابي و اولويت بندي كاربري هاي سازگار با محيط زيست در منطقه هاي شهر ملاير
حذف سورفكتانت هاي كاتيوني از محلول هاي آبي با استفاده از پنبه اصلاح شده به عنوان جاذب ارزان قيمت و با ظرفيت بالا
بررسي جزيره حرارتي شهر مشهد با نمايه UHI و تاثير رشد آلاينده ها


امكان سنجي استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه فاضلاب پتروشيمي تبريز براي آبياري كشاورزي و دفع به آب هاي سطحي
كاهش پارامتر TDS در جريان دور ريز واحد يوتيليتي پالايشگاه گاز با استفاده از زئوليت ( مطالعه موردي پالايشگاه گاز ايلام)
مدل سازي كيفي نحوه تغييرات DO و BOD با استفاده از مدل QUAL2K (مطالعه موردي رودخانه زرج آباد)
تعيين غلظت برخي فلزات سنگين در رسوب رودخانه آجي چاي(تبريز)
بررسي عوامل موثر بر پذيرش رفتار حفاظتي براي جلوگيري از آلودگي و نابودي منابع آبي در جهت توسعه پايدار
نقش عوامل دموگرافيك و متغيرهاي مصرف دخانيات موثر بر ابتلا به سرطان گوارشي در روستاهاي مختلف شهرستان اردبيل
اندازه گيري غلظت نيترات و نيتريت منابع تامين آب شرب شهر اردبيل
ارزيابي اثرات زيست محيطي معدن طلا شرف آباد
ارزيابي آثار توسعه بر محيط زيست بخش مركزي شهرستان رودان با كاربرد مدل تخريب
بررسي وضعيت مديريت پسماند در بيمارستان هاي دولتي شهر اردبيل در سال 1390
تأثير ميزان كلريد سديم آب آبياري بر تحرك كادميوم در يك خاك آلوده به كادميوم
تحقيقي در جايگاه برتر شناخت و حفظ محيط زيست درآيات قرآني و روايات و اديان اسلامي
توجه به آموزش همگاني در حفاظت از تالاب ها به عنوان ثروت ملي كشور
تاثيرات ژئومورفولوژيكي منطقه بر تغييركاربري اراضي محيط پيراموني و نظام استقرار سكونتگاه ها(مطالعه موردي: ناحيه مسجد سليمان)
راهكارهاي كنترلي به منظور كاهش اثرات منفي ريزگردهاي تالاب جازموريان
آلودگي محيطزيست در صنايع پتروشيمي (بررسي موردي: واحد 1 آمونياك پتروشيمي رازي)
بررسي راهكارهاي جهاد اقتصادي در كنترل و كاهش آلاينده هاي كشاورزي
مديريت در بهينه سازي مصرف آب
راهكارهاي ترويج و اشاعه كاربست انرژي خورشيدي در بخش روستايي
بررسي خشك شدن درياچه اروميه و آلودگي هاي زيست محيطي و تاثيرات آن بر اقتصاد
برسي تاثيرات اجراي زيرساخت هاي عمراني برسلامتي انسان و محيط روستاها
نقش نهادهاي محلي در مديريت پسماندهاي شهري در راستاي توسعه پايدار
نقش مشاركت هاي مردمي در حفظ و توسعه پايدار محيط زيست شهري
بررسي علل آلودگي و ارزيابي كيفي منابع آبي حوضه خركت مشهد
ارزيابي اثرات زيست محيطي بازيافت پسماندهاي عادي شهراردبيل به روش صورت ريزها
پسماندهاي خطرناك شبه خانگي (مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشكي اردبيل)
شناسايي انواع پلاستيك وتعيين درصد وزني آنها درپسماندهاي عادي منازل مسكوني شهر اردبيل
بررسي آگاهي ونگرش دانش آموزان سال اول دبيرستان دخترانه فضيلت سرعين نسبت به مديريت زباله هاي خانگي
بررسي كاهش جمعيت وتنوع ژني گوزن زرد ايراني
ارزيابي وضعيت خشكسالي شهر مشهد با استفاده از شاخص SIAP و ميانگين متحرك
بررسي سيستم جمع آوري و بازيافت زباله شهري در اصلاندوز
ارزيابي تكنيك هاي كنترل مزاحمت گونه هاي پرندگان در محل هاي دفن زباله
ارزيابي اثرات زيست محيطي فعاليت هاي فضايي
بررسي نوسان يخبندان شهرستان خلخال و كاربرد نتايج آن براي گياهان زراعي و باغي
پتانسيل آلودگي كادميوم در آبياري با آب شور
ارزيابي و پيش بيني خشكسالي هاي 120 ساله مشهد با استفاده از شاخص SPI و توزيع Gamma
گياهان شاخص موثر در گياه پالايي
كودها و سموم شيميايي، نقش و اهميت آنها در آلودگي منابع آبي
بررسي تاثير آلودگي هاي زيستمحيطي بر سلامت روحي و جسمي انسان
حذف بيولوژيكي تركيبات PAHs از خاك هاي آلوده به تركيبات نفتي، با استفاده از ميكروارگانيسم هاي همان خاك
ارائه الگوي مناسب مديريت پسماندهاي روستائي استان اردبيل
بررسي جامع محصولات جانبي كلرزني، عوارض آنها براي سلامتي انسان و روش هاي حذف آن از آب شرب
بررسي آلودگي صوتي در مناطق تجاري پر تردد شهر تهران
كاربرد نانو لوله هاي كربني در تصفيه آب و فاضلاب
بررسي نقش تحليل ذي نفعان در مديريت پايدار منابع آبي
بررسي تاثير آلودگي هاي زيست محيطي بر سلامت روحي و جسمي انسان
بررسي سيستم مديريتي بهداشت ، ايمني و محيط زيست (HSE) بر روي پارك درياچه شورابيل
بر آورد ظرفيت برد گردشگري ( مطالعه موردي منطقه گردشگري فندقلو)
ارزيابي محيط زيستي خط لوله ي گاز طبيعي دهنه ي زاو با استفاده از روش ارزيابي چند معياره و GIS
اثرات زيست محيطي تغييرات اقليمي
بررسي كيفييت آب سد مخزني امير كبير (كرج)
بررسي حقوقي آلايش هاي محيطي و تاثير آن بر توسعه و اقتصاد
تحليل حساسيت آبخوان دشت مغان به روش دراستيك با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
زهاب اسيدي معدن، منابع تشكيل و روابط شيميايي مرتبط
كاربرد روش الكترو مغناطيس در بررسي آلودگي هاي محيط زيست
تاثير منابع آلاينده و روند تغييرات كيفي رودخانه سيمره در استان ايلام
بررسي روند تغييرات برخي فلزات سنگين درچاه هاي منطقه اصلاندوز اردبيل (روستاي بران عليا)
فلزات سنگين در آب و فاضلاب و بررسي حذف آنها به روش انعقاد و لخته سازي الكتريكي
پسماند كشاورزي: باگاس نيشكر
اثرات توسعه شهري برآلودگي نيترات در آبخوان دشت ياسوج
كاهش پسماند از مبدا و استراتژي هاي اجراي آن
كاهش مصرف انرژي در تصفيه خانه هاي فاضلاب
معرفي دوره بهينه آسايش زيست اقليمي كاربري تفرج منطقه حفاظت شده آقداغ از استان اردبيل
بررسي تاثير پذيري تنوع گونه اي ناشي از منابع آلاينده آب
بررسي اثربخشي عملكرد آموزشي در مديريت پسماند شهري و روستايي
بررسي تالابهاي درمعرض خطر كنوانسيون رامسر
نقش رسانه ها در حفظ محيط زيست
مقايسه كيفيت فيزيكي و شيميميايي آب حاصل از دستگاه هاي تصفيه آب خانگي شهراردبيل با استانداردهاي داخلي و بين المللي
بررسي غلظت نيترات درآب شرب روستاهاي شهرستان اردبيل
بررسي غلظت نيتريت درآب شرب روستاهاي شهرستان اردبيل
بررسي كيفيت پساب خروجي مزارع پرورش ماهيان قزل آلاي رنگين كمان با استانداردهاي زيست محيطي (مطالعه موردي : شهرستان تبريز و شعاع 30 كيلومتري آن)
بررسي غلظت فلزات سنگين (روي، مس، آهن، كروم و سرب) در رسوبات و ماهيان گونه هاي(Squalies Cephalus) و (Copeata copeata) رودخانه قره سو
ارزيابي ريسك محيط زيستي سد عمارت در مراحل ساخت و بهره برداري با استفاده از روش FMEA
تدوين استراتژي مديريت مواد زائد جامد به روش SWOT، مطالعه موردي:شهر سرعين
ارزيابي ريسك محيط زيستي سدها در فازهاي ساختماني و بهره برداري با استفاده از روش ويليام فاين (مطالعه موردي: سد عمارت در استان اردبيل)
تحليلي بر راهكارهاي قانوني مقابله با آلودگي هوا درقوانين ايران
امكان سنجي توليد زراعي گياه دارويي باريجه از طريق كشت ريشه در شرايط آزمايشگاهي
اثرات كمبود آب در مراحل مختلف نمو و رسيدگي بر كيفيت بذور ارقام جو
بررسي اثرات تاريخ كاشت بر خصوصيات زراعي ارقام بهاره و پاييزه كلزا در استان قم
بررسي اثرات فلزات سنگين آب آبياري بر خصوصيات زراعي برنج
مشكلات اجرايي و چالش هاي حقوقي برخورد با واحد هاي غير مجاز ذوب سرب (مطالعه موردي: استان قم)
بررسي نقش اشعه ماوراء بنفش در حذف و كاهش ميكروارگانيسم هاي محصولات كشاورزي
گياه پالايي تصفيه خانه هاي فاضلاب با استفاده از گياه وتيور

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید