دسترسی به مقالات کنفرانس علوم و فناوری نو در بانک تخصصی مقالات

 

http://www.callforpapers.ir/

کنفرانس علوم و فناوری نو

مجموعه مقالات کنفرانس علوم و فناوری نو در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  کنفرانس علوم و فناوری نو  1 آبان 1393 توسط  دانشگاه پیام نور گرگان و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در گرگان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 128 عنوان مقاله تخصصی شامل 1203صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس علوم و فناوری نو

سنتز نانوذرات نقره توسط عصاره چندين گونه گياهي و بررسي خواص ضد ميكروبي آن
بررسي كاربرد نانوتكنولوژي در مهندسي بافت
سنتز نانوذرات اكسيد روي به روش كندوسوز ليزري در متانول و بررسي مرفولوژي و ميزان جذب در ناحيه فرابنفش
مروري بر نانوپوشش هاي ضد خوردگي
بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت پايه آلومينيومي (AA8026/Al2O3) ساخته شده به روش فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
كاربرد نانوتكنولوژي در درمان ديابت
كاربرد نانوتكنولوژي در رهايش دارو
بررسي اثز مصرف خاكي و محلول پاشي نانوكلات آهن بر ميزان آهن، درصد روغن دانه و وزن هزار دانه كنجد


استفاده از نانوتكنولوژي در درمان سرطان
پتانسيل استفاده از ذرات نانو در صنايع سلولزي
Structural and Electrical Properties of CaMnO3 Prepared Via Sol-gel and Solid State ReactionTechniques
بررسي پوشش هاي نانو ساختار DLC و تاثير بكارگيري آن بر روي عملكرد ابزارهاي براده برداري
نقش و كاربرد فن آوري نانو در علوم باغباني
كاربزد سلولز باكتزيايي در صنعت
كاربرد استفاده از فناوري نانو در دامپروري
فناوري نانو و كاربرد آن در دارورساني نوين
ليپوزوم و كاربرد آنها در دارورساني
مروري بر تحولات نيمه رساناها و نانو نيمه رساناها در تكامل مدارهاي مجتمع
مطالعه خواص ساختاري دوپ نيتروژن در تيتانيوم به روش رسوب بخار شيميايي با فيلامان داغ (HFCVD)
استفاده از نانو لوله هاي كربني در شيرين سازي آب
استخراج با فاز جامد پخشي تري آزين ها با استفاده از جاذب نانو ذرات سيليكاي اصلاح شده با تري متو كسي فنيل سيلان
استخراج و پيش تغليظ آبامكتين با استفاده از تلفيق نانو ذرات مغناطيسي و ميكرو استخراج مايع – مايع پخشي
بررسي اثرگذاري نانو ذرات زايكوسيل و سيليس و فيلم هاي پوششي بر زاويه تماس و جذب آب بتن
نانومديسين روشي براي غلبه بر مقاومت دارويي در سرطان
ساخت كامپوزيت نانولايه مس- آهن به روش پرس و نورد متوالي و بررسي تغييرات ريزساختار، ريزسختي و مقاومت الكتريكي آن
پاسخ نانو ريبون گرافن آرمچر به ميدان فوتوني با استفاده از تقريب بستگي قوي
كاهش مواد آروماتيكي از پساب واحد آروماتيك شركت فرآورش مجتمع پتروشيمي بندر امام به روش اكسيداسيون پيشرفته فتوكاتاليستي به كمك نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم (TiO2 DegussaP25)
توليد نانوليپوزوم هاي حاوي عصاره آبي زرشك تاثير تركيبات تشكيل دهنده نانوليپوزوم بر پايداري و شاخص L نانوليپوزوم ها
آندايزينگ زيركونيوم و ساخت و شناسايي نانولوله هاي زيركونيا و بررسي تاثير دماي الكتروليت در فرايند آندايرينگ برابعاد و رفتار خوردگي نانولوله ها در محيط هاي خورنده
نانو تكنولوژي و كاربردهاي آن در پزشكي و دارورساني
ديود گسيلنده نور بر پايه ZnO با بازدهي كوانتومي داخلي بهبود يافته
اثر نانو ذرات سيليس بر رشد و ميزان جذب فسفر و پتاسيم گياه ريحان سبز تحت تنش شوري (Ocimum Basilicum)
مروري بر نانو تكنولوژي در صنعت غذايي
بررسي تاثير تغييرات بردار كايرال و طول كانال در نسبت جريان روشن به خاموش ترانزيستورهاي SB-CNTFET
تاثير فوق العاده آنتي باكتريال نانوكامپوزيت Ag/MCM-41 بر روي باكتري اورئوس
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي نانو لوله تك ديواره اكسيد روي زيگزاگ ( 0و 8) خالص و آلائيده با اتم هاي فلز واسط V و Co بر پايه نظريه تابعي چگالي
بررسي ساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هيبريدي Al/WO3/SiC توليد شده به روش اتصال نورد تجمعي
بررسي ترانزيستورهاي اثر ميدان مبتني بر نانولوله هاي كربني (CNFET) و مقايسه پارامترهاي كليدي آن با MOSFET bulk و UTSOI MOSFET
استفاده از نانوذرات نيكل اكسيد آلائيده با مس در ساخت كلاهك موشك ها
تهيه و بررسي خواص اپتيكي و مغناطيسي نانو ذرات نيكل اكسيد خالص و نيكل اكسيد آلائيده با مس
لايه نشاني، سنتز و بررسي لايه هاي نازك اكسيدروي تهيه شده با تكنيك سل ژل
استفاده از تكنيك هاي پليمريزاسيون راديكالي كنترل شده (CRP) جهت سنتز نانوكامپوزيت هاي پلي پروپيلن نانوتيوب
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت پلي يورتان _كربن نانوتيوب با استفاده از پليمريزاسيون كنترل شده راديكالي
باندهاي ممنوعه ي همه سويه در يك نانو بلور فوتونيك ديالكتريك – فلز – نيمرساناي يك بعدي سه لايه اي
تكنولوژي نانو در گسترش سنسورهاي هوشمند
ساخت فوم هاي نانوكامپوزيتي Al-SiO2 با استفاده از امواج مافوق صوت و ريخته گري گردابي و بررسي عيوب ساختاري ايجاد شده در فرايند ساخت
قابليت ها و كاربردهاي نانو سلولز در صنعت كاغذ و بسته بندي
نانو حسگرهاي شيميايي وكاربردهاي آن
تاثيرآلائيدگي فلزات قليايي روي خواص نانو ساختارهاي اكسيد روي تهيه شده به روش سل- ژل
رو شهاي سنتز كربن نانو متخلخل و كاربردهاي آن در دستگاه هاي ذخيره كننده انرژي
استفاده از نانوگرافن جهت ساخت ترانزيستور دو قطبي با سرعتي در محدوده ترا هرتز و مقايسه آن با ترانزيستور سه بعدي سيليكوني
استفاده از مديريت شش سيگما در بستر نانوسنسورهاي هوشمند
بررسي اثرات ضدباكتريايي دوپ عناصر روي و نقره در نانوكامپوزيت HA/TiO2 تهيه شده به روش سل – ژل
بررسي خمش و كمانش نانو صفحه مستطيلي ميندلين با شرايط مرزي تكيه گاه ساده با استفاده از تئوري تنش كوپل اصلاح شده
مطالعه خواص اپتيكي نانو ذرات اكسيدروي آ لائيده شده با فلزات قليايي تهيه شده به روش سل- ژل
مطالعه محاسباتي اثر واكنش كورانولن به عنوان يك نانو ساختار كربن با چهار تركيب دارويي ضد افسردگي
بررسي خواص ريزساختاري آلياژ نانوساختار آهن – نيكل – مس تهيه شده به روش آلياژسازي مكانيكي
كاربرد فناوري نانو در جلوگيري از آلودگي و تصفيه آب
بررسي خواص ساختاري و اپتيكي سيليسن (Silicene) با استفاده از اصول اوليه
گرافاين: ساختاري براي جذب هيدروژن
بررسي خواص مغناطيسي و ريزساختاري آلياژ نانو ساختار 5=Crx ا 100-x (Fe65Co35) توليد شده به روش آلياژ سازي مكانيكي
دور نمايي از ليپوزوم و كاربرد آن
اخلاق وايمني درفناوري نوين نانو
تأثير افزودن نانولوله كربني بر رفتار مكانيكي داربست كامپوزيتي ژلاتين كيتوسان براي كاربرد در مهندسي بافت سخت
اثر دماي خشك كردن برساختار فيبرهاي توخالي نانوساختارهاي دي اكسيد سيليكان
مقايسه اثرات ضد باكتريايي نانوذرات تيتانيوم اكسايد (TiO2) و مزوپروس Ti-MCM-41 بر مهار رشد سويه استاندارد باكتري استافيلوكوك اورئوس
مقايسه خواص پوشش هاي نانوساختار TiN و TiAlN
بررسي خواص ريزساختاري آلياژنانو ساختار (Fe65Co35)100-xMnx(x=0,10 تهيه شده به روش آلياژ سازي مكانيكي
بررسي ريز ساختار و خواص مغناطيسي آلياژ نانوساختار97Cu3 (Fe65Co35) تهيه شده به روش آلياژسازي مكانيكي
بررسي تاثير جرم TiO2 در تخريب رنگ متيلن بلو با استفاده از فرايند فتوكاتاليستي TiO2/UV
مطالعه معماري تكنولوژي نانوگرافن و كاربرد آن در علوم مختلف
كامپوزيت گرافن/نانوميله اكسيدنيكل
بررسي كمانش نانو لوله هاي كربني تك جداره تحت بار محوري با مدل المان محدود پوسته استوانه اي
روش هاي سنتز نانوذرات اكسيد نيكل
بررسي زمان القا در كريستاليزاسيون واكنشي نانوذرات نيترات سديم
بررسي شرايط بهينه نيتراسيون تولوئن با استفاده از نانو كاتاليست Cu0.5Co0.5Fe2O4
بررسي استحكام، انعطاف پذيري و خواص سايشي كامپوزيت هاي نانولايه مس-آهن توليد شده به روش پرس و نورد متوالي
سنتز و بررسي تاثير نانو پودرپنتا اكسيد واناديوم به عنوان كاتد باتري ليتيوم- يون
بررسي خواص مكانيكي فولاد دو فازي كم كربن نانو ساختار شده به روش نورد سرد و آنيل
حذف رنگ از پساب هاي صنعتي توسط نانو كامپوزيت پلي آنيلين / Fe3O4
مطالعه محاسباتي اثر واكنش بنزوئيك اسيد با سه تركيب كورانولن،كرونن و سومانن به عنوان تركيبات نانو ساختار كربن
بررسي هاي الكتروشيميايي رنگ حاوي نانو ذرات اكسيد روي به عنوان رنگدانه به منظوراستفاده در محيطهاي دريايي
بررسي تاثير نانوذرات در نانوچندسازه هاي چوبي
اثر استفاده از سطوح مختلف نانوسلنيوم بر فعاليت هضمي ميكروارگانيسم هاي شكمبه گاو هلشتاين
اثر استفاده از سطوح مختلف نانوسلنيوم بر فعاليت هضمي ميكروارگانيسم هاي شكمبه گاوميش خوزستاني
بهينه سازي ميكرواستخراج ديكلوفناك و ايبوپروفن توسط فيبر توخالي تقويت شده با نانولوله هاي TiO2 به كمك دستگاه طيف سنجي Uv-Vis به روش كمومتريكس
بررسي تاثير ميزان نانو پودر تري اكسيد تنگستن بر خواص مكانيكي- ساختاري كامپوزيت Al/WO3 توليد شده به روش اتصال نورد تجمعي
مقايسه ميزان جذب فلزات سنگين توسط نانوفيبر كيتوزان و مخمر نان
كاربرد فرآيند آندايزينگ در اصلاح سطح ايمپلنتهاي تيتانيومي در مقياس نانو
بهينه سازي ميكرواستخراج متوپرولول و پروپرانولول توسط فيبر توخالي تقويت شده با نانولوله هاي TiO2 به كمك دستگاه طيف سنجي Uv-Vis به روش كمومتريكس
تاثيردماي دانه داركردن پايه بر مورفولوژي، سرعت لايه نشاني و بازده الكترولس مس روي شيشه
تاثير غلظتهاي مختلف نانوذره نقره بر كشندگي پروماستيگوت هاي ليشمانيا ماژور در شرايط برون تني
استفاده از نانولوله هاي چند لايه كربني مغناطيسي شده و كروماتوگرافي گازي- اسپكترومتر جرمي با تكنيك تزريق حجم زياد براي اندازه گيري سموم آلي فسفره در نمونه هاي آبي
استفاده از نانوذرات پايه سورفكتانتي توليد شده در محلول براي استخراج و اندازه گيري آنلاين عناصر نادر خاكي در نمونه هاي آبي با ICP-OES
ميكرواستخراج توسط فيبر توخالي تقويت شده با نانولوله هاي كربني براي اندازه گيري همزمان ايبوپروفن و ناپروكسن در نمونه هاي زيست محيطي به روش طيف سنجي UV/Vis به كمك روش هاي كمومتريكس
بررسي كاربرد نانو ذرات در بهبود خواص كامپوزيت هاي NBR
بررسي تكنولوژي نانو در توليد پلي ونيل كلرايد
بررسي مقايسه اي اثرات آنتي باكتريال نانو پارتيكل هاي نقره و روي بر باكتري هاي پاتوژن كلبسيلاپنومونيه، اسينتوباكتر بومانئي و استافيلوكوكوس اورئوس
Gold nanoparticles-improved liquid phase microextraction followed with flame atomic absorption spectrometry for quantitative analysis of cadmium in real water samples
اندازه گيري حساس گاتيفلوكساسين در نمونه هاي حقيقي با استفاده از روش ميكرواستخراج مايع-مايع پراكنده با استفاده از نانو ذرات كروم، در تلفيق با اسپكترومتري فلوئورسانس
كارآمدي و اثرگذاري نانوذرات استرونسيم با كمك شيوه DLLME تلفيق شده با اسپكتروفلوئوريمتري،جهت اندازه گيري جم فيبروزيل
A Novel Organic Synthesis by Using a Mineral Substance ,Using Nano Barium Nitride as a Source of Ammonia for the Synthesis of Highly Substituted Imidazoles
A Survey upon Sensing of Mercury , Containing Nanopollutants by Using an Ionic Liquid
سنتز نانوساختار كامپوزيتي پتاسيم تيتانيل فسفات – شيشه سيليكاتي x KTiOPO4- (100-x)SiO2 (x=20,80 مورد استفاده در مبدلهاي فركانس ليزر
بررسي اثر آلاييدگي مس بر روي خواص ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات فريت منگنز تهيه شده به روش همرسوبي
X-Ray Analysis by Modified Scherrer and Size-Strain Plot Methods of Fe-Doped PZT Nanoparticles with Calcination Temperature Variation
گرانولهاي كروي متخلخل كلسيم فسفات متشكل از نانوذرات هيدروكسي آپاتيت و تري كلسيم فسفات در بازيابي استخوان و بارگذاري همزمان دارو
اثر نقص هاي توپولوژيك دررفتگي پيچشي و خميدگي بر خواص الكتروني نانوحلقه هاي كوانتومي
تاثير دماي پخت روي ساختار و خواص مغناطيسي نانوذرات فريت مس تهيه شده به روش همرسوبي
بررسي تغييرات خواص مكانيكي و ريزساختاري ور قهاي آلومينيوم (1100) كار شده تحت فرآيند پرس درقالب شياردار محدود شده
بررسي پارامترهاي سينتيكي و ديناميكي الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو زئوليت ZSM-5 سنتز شده جهت اكسايش الكتروكاتاليزوري فوليك اسيد
ولتامتري فوليك اسيد با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو زئوليت ZSM-5
بررسي تجربي اثر افزودن نانوذرات به سوخت گازوئيل-بيوديزل بر عملكرد و آلايندگي موتور ديزل OM-314
بررسي نانو حسگرهاي گاز بر اساس نانو پليمرهاي رسانا در تشخيص گازهاي آلاينده
كاربردهاي نانوكيتين و نانوكيتوسان
حذف كروم شش ظرفيتي از محلول هاي آبي به وسيله نانوذرات اكسيد آهن اصلاح شده با هيدروكسي آپاتيت
بررسي اثر دما و سوخت در ساخت نانو پودر سراميكي آلومينا، زيركونيا، سريا به روش سنتزاحتراقي
كاربرد هاي تكنولوژي نانو در صنعت ساخت و اجزاي مختلف ساختمان
مقايسه سوخت هاي مصرفي خودرو و انتخاب نانوبيوديزل به عنوان سوخت جايگزين در كشور
تاثير زاويه پاشش سوخت نانوبيوديزل بر آلايندگي موتور EF7
بررسي عددي اثرعدد رايلي بر جريان و انتقال حرارت توام جابجايي آزاد نانوسيال و هدايت ديواره در يك محفظه دوبعدي با يك چشمه حرارتي مستطيلي
بررسي انتقال گرما جابجايي اجباري آرام نانو سيال آب- نانولوله هاي كربني چند ديواره عامل دار
ررسي اثر حضور نانوذرات نقره بر بلورينگي پلي اتيلن در نانوكامپوزيت هاي پلي اتيلن- نقره
بررسي خاصيت ضد باكتريايي نانوذرات نقره و نانوكامپوزيت هاي پلي اتيلن-نقره
مروري بر روشهاي تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پليمر-نقره
استفاده از نانو گرافن اكسيد به عنوان جاذب فاز جامد براي جداسازي و پيش تغليظ يون هاي آهن، نيكل، مس و روي از نمونه هاي حقيقي و آشكار سازي مستقيم آنها توسط طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
خواص فيزيكي لايه هاي نازك نانوفريت ساخته شده به روش اسپري پايرولزيز
محاسبه خواص الكتروني تركيب گرمامغناطيسي Gd5Si4

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید