نمایه سازی مقالات دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

 م

http://www.callforpapers.ir/

دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

جموعه مقالات دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی  17 مهر 1393  توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند و گروه ترویجی دوستداران محیط زیست با همكاری قرارگاه پدافند زیستی كشور و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا بصورت الكترونیكی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 394 عنوان مقاله تخصصی شامل 3305 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

پيل سوختي پليمري با غشاء پلي وينيليدن فلوئورايد
ارزيابي خطر بالقوه ناشي از مصرف كپور محلي آلوده به فلزات در زنان، كودكان مصرف كننده حاشيه تالاب انزلي با استفاده از مدل PHQ
طراحي مجموعه تفريحي اقامتي بين راهي دهكده با رويكرد معماري بومي
تدابير وراهكارهاي ارائه شده جهت كنترل وكاهش اثرات زمين لغزه درحوضه صفارود
بررسي استراتژي مديريت توسعه اكوتوريسم درشهرستان تنكابن
امكان سنجي توسعه بكارگيري انرژي خورشيدي در ايران


ارزيابي آسايش حرارتي استان آذربايجان شرقي با شاخص دما-رطوبت (THI)
تحليلي بر پتانسيل اقليم گردشگردي در شهرستان مراغه
شناسايي مكان هاي محدوديت دار، براي احداث مزارع بادي در استان سيستان و بلوچستان
شناسايي مكان هاي محدوديت دار، براي احداث مزارع بادي در استان آذربايجان شرقي
تحليلي بر پتانسيل اقليم گردشگردي در شهرستان تبريز
تحليلي بر پتانسيل اقليم گردشگردي در شهرستان بجنورد
تحليلي بر پتانسيل اقليم گردشگردي در شهرستان تهران
تحليلي بر پتانسيل اقليم گردشگردي در شهرستان زنجان
تحليلي بر پتانسيل اقليم گردشگردي در شهرستان سبزوار
تحليلي بر پتانسيل اقليم گردشگردي در شهرستان مشهد
بررسي راهكارهاي عملي كاهش غلظت رادون در منازل با هدف اعمال حداقل انرژي مصرفي در سيستم تهويه
بررسي زيست محيطي توليد برق در نيروگاه هاي اسمزي
پتانسيل يابي فناوري توليد انرژي الكتريكي با توليد بيوگاز ازدفن گاه زباله و استفاده آن در ديزل ژنراتور
تحليل درجه توسعه يافتگي مناطق روستايي استان چهارمحال و بختياري با تكيه بر مدل تاكسونومي عددي
آينده پژوهي انرژي و برق
بررسي پوشش هاي غير زيستي حاوي رنگدانه و حلال هاي آلي ضد خوردگي و اثرات زيست محيطي آنها
بررسي اثر زمان تماس بر ميزان حذف نيكل به روش جذب سطحي با استفاده از جاذب گرافن
اثر زمان اختلاط بر درصد حذف نيكل توسط جاذب به روش جذب سطحي با استفاده از جاذب گرافن
هوشمندسازي مصرف انرژي درمسكن آينده بامحوريت انسان
جهاني شدن حقوق بين الملل محيط زيست
نهادهاي بين المللي تاثيرگذار بر عرصه انرژي و حمايت از محيط زيست
پيش بيني بارش ايستگاه هاي سينوپتيك حوضه درياچه اروميه با استفاده از برنامه ريزي ژنتيك
بررسي شاخص هاي خشك سالي هواشناسي ايستگاه هاي سينوپتيك استان آذربايجان غربي
اثرات زيست محيطي گردشگري روستايي
روش روكش كردن بر مقاومت خمشي و الاستيسيته تخته خرده چوب ساخته شده از ساقه ي پنبه
اثر دماي پرس بر مقاومت خمشي و الاستيسيته تخته خرده چوب ساخته شده از ساقه ي پنبه
مقدمه اي بر چالش هاي فراروي صخره هاي مرجاني در خليج فارس
تدوين نظام برنامه راهبردي توسعه پايدار اكوتوريسم در مناطق حفاظت شده با بهره مندي تلفيقي از تكنيكهاي SWOT ، IEM و QSPM (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده ورجين)
بررسي روش هاي توليد انرژي از پسماند مرغداري هاي صنعتي
تدوين استراتژي هاي بهينه سيستم مديريت پسماند شهري با استفاده از روش SWOT و ماتريس QSPM (مطالعه موردي: شهرداري منطقه 8 تهران)
بررسي و ارزيابي وضعيت كمي و كيفي آب هاي زيرزميني در محدوده مطالعاتي نجف آباد اصفهان
گندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان با روش REDO در مقياس پايلوت
حذف فلز نيكل از پساب صنعتي كارخانه آلوم رول اراك توسط برگ درخت اكاليپتوس و خاكستر چوب صنوبر
كربن مزومتخلخل به عنوان الكترود باتري قابل شارژ ليتيوم-هوا
Analyzing a Dimensions of 200 KW Photovoltaic Power plant through Photovoltaic Array Simulation
بررسي تاثير مصرف كودهاي آلي بر روي برخي صفات خيار و سيب زميني
تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر روي آلودگي در صنايع داخلي (مطالعه موردي: دي اكسيد كربن)
تدوين سيستم پايش منابع آبهاي زيرزميني در آلاينده هاي غير نقطه اي، با استفاده از نرم افزار BASINS مطالعه موردي (رودخانه سيوند قبل از اتصال با كر در استان فارس)
بهينه سازي روابط زيست محيطي شهر و رودخانه : پژوهش موردي مهرانه رود تبريز
تجزيه و تحليل طراحي مسيرهاي دوچرخه سواري شهري: مطالعه موردي خيابان فردوسي قزوين با روش AHP
مكان يابي زيست محيطي شهرك هاي صنعتي : پژوهش موردي شهر صنعتي البرز قزوين
ارزيابي زيست محيطي ميزان سرب و كادميوم موجود در برندهاي مختلف سيگار موجود در بازار ايران از طريق اندازه گيري ميزان اين فلزات درتوتون و فيلتر سيگار
تعامل ژئوپليتيك و حقوق بين الملل انرژي
لزوم بازنگري قوانين موضوعه در حوزه آلودگي هوا
Waste management options to control greenhouse gas emissions – Landfill, compost or incineration?
ارزيابي تاثير سازندهاي زمين شناسي بر كيفيت منابع آب منطقه شيخ محمود (اردل، چهار محال و بختياري)
بررسي پارامترهاي موثر بر كيفيت منابع آب منطقه شيخ محمود (اردل، چهارمحال و بختياري) جهت مصارف شرب، كشاورزي و صنعتي
مفهوم آمايش سرزمين و كاربرد آن در صنعت گردشگري
كاربرد فناوري نانو جهت از بين بردن آلودگي هاي محيط زيست
معرفي آب بندان گيلده شهرستان شفت
از سياست كيفري تا سياست جنايي در پيشگيري از جرايم زيست محيطي
A novel method to reduce consumption of lighting control systems using intelligent networks architecture
A New Design of Dual-band Low power Consummation Low noise Amplifier
بازيافت انرژي هاي اتلافي از گازهاي حاصل از احتراق
نوسان جمعيت اردك تاجدار به عنوان شاخص اكولوژيكي تالاب هاي عميق ايران
Breeding population of 8 species of Waterbirds on Ghaber Nakhoda Island, in Kore Mosa in Persian Gulf
معرفي دوره بهينه آسايش بيوكليماتيك تفرجي اثر طبيعي ملي غار يخكان
بررسي پراكنش آلودگي صوتي در دوره روزانه شهر لنگرود از استان گيلان
بررسي اثربخشي عملكرد آموزشي تنوع زيستي
تحليل توزيع آلودگي صوتي روزانه شهر فومن در استان گيلان با GIS
بررسي تغييرات تنوع گونه اي ناشي از منابع آلاينده در رودخانه كوثر
مطالعه پتانسيل سنجي انرژي خورشيدي در استان مركزي(مطالعه موردي اراك)
مطالعه امكان سنجي استفاده از انرژي باد در استان مركزي (مطالعه موردي غرق آباد)
بررسي اثرات زيست محيطي بنزين توليدي در صنايع پتريشيمي
بررسي اثرات زيست محيطي تركيبات فلوئور حاصل از صنايع آلومينيوم
تاملي بر توسعه روستايي در استان تهران
بررسي انديس هاي پايداري آب مصرفي شهر كرمانشاه
بررسي پارامترهاي تأثير گذار بر هدايت حرارتي در نانوسيالات
امكان بكارگيري لاستيك هاي بازيافتي در ساخت كامپوزيت هاي لاستيك- الياف طبيعي
تأثير جزيره ي گرمايي بر موازنه ي عناصر اقليمي و آلودگي در محيط زيست شهري
بررسي آلودگي صوتي از طريق نقشه هاي صوتي در واحد نمكزدائي شركت بهره برداري نفت و گاز كاروان اهواز- ايران
فناوري هاي نوين سيستم هاي فتوولتاييك
مديريت و ساماندهي سيلاب بوسيله مدلسازي هيدروليكي رودخانه هاي شهري مطالعه موردي: بخشي از مهرانه رود تبريز
ارائه مدلي بر كاهش انرژي و افزايش پايداري شبكه هاي حسگر بي سيم براي حفاظت از زيستگاه ها
آلودگي هواي شهري ، نگاهي تازه به مشكلي ديرينه
كشند قرمز و پيامدهاي آن
بررسي اقليم و آلودگي هوا در فصول خاص
بررسي كمي و كيفي پسماندهاي توليدي بيمارستان هاي شهر بهبهان در سال 1391
فلزات سنگين و تأثير بر پرندگان
تاثيرانرژي هاي تجديد پذير بركاهش بحران آب و انرژي
تهيه نقشه تابش خورشيدي استان خراسان رضوي با استفاده از مدل ارتفاعي رقومي DEM
بررسي ويژگي هاي زيستي منطقه شكار ممنوع ونك و ارائه راهكار هاي حفاظتي
بررسي ويژگي هاي زيستي پتانسيل محصولات فرعي درخت بلوط در منطقه شكار ممنوع ونك
اثرات زيست محيطي گردشگري در آبشار سميرم
مديريت پايدار مصالح ساختماني
بررسي آزمايشگاهي پكيج هاي نوين بيولوژيكي در تصفيه فاضلاب و پساب به همراه مطالعه صنعتي
يادمان هاي طبيعي- تاريخي شبه جزيره ميانكاله در جذب گردشگر
نقش تغييرات اقليمي در آلودگي منابع آب زيرزميني به كمك سامانه اطلاعات جغرافيايي
مكان يابي زيست محيطي مركز آموزش عالي با سيستم تحليل سلسله مراتبي: خيابان دانشگاه قزوين
حذف 2و 4- دي كلروفنول از محيط آبي با استفاده از اگزروژل اصلاح شده TEOS توسط يون فلزي نيكل (II)
بررسي جذب يون هاي فلزي نقره (I) و كبالت (II) روي جاذب اگزروژل TMOS در محلول آبي
Adsorption of 2,4-dichlorophenol on metal-nitrate modified xerogel from aqueous solutions
بررسي تغييرات اسيديته محيط در فرآيند جذب تركيبات كلروفنولي بر روي جاذب اگزروژل اصلاح شده TMOS در محيط هاي آبي
مدل سازي پيل سوختي پليمري با خوراك ريفرميت
تزريق توان راكتيو به شبكه در وضعيت LVRT توسط DFIG
استفاده از ابر خازن در ژنراتورهاي القايي دوسو تغذيه (DFIG) در وضعيت گذر از كاهش ولتاژ (LVRT)
اهميت نقش زنان در حفظ محيط زيست روستا با تأكيد بر توسعه پايدار روستايي
نقش اكوتوريسم در توسعه پايدار روستايي
ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث سد سنگ آباد شهرستان كوثر با استفاده از روش ماتريس لئوپولد
ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث سد زاويه كرد شهرستان كوثر با استفاده از روش ماتريس لئوپولد
تحليل فعاليت ها و اقدامات انجام يافته در راستاي حفاظت از سرزمين (مطالعه موردي:استان اردبيل)
بررسي ويژگي هاي زيستگاهي و پارامترهاي زيست شناختي گونه زنگوله بال (مطالعه موردي: دشت مغان پارس آباد)
تعيين ميزان تجمع فلزات سنگين در آب، رسوب و ماهي رودخانه قره سو
مواد زائد جامد بيمارستاني
بررسى كمى و كيفى انرژى تابش خورشيدى در مناطق بياباني
تحليل خشكسالي هواشناسي ايستگاه گرگان با استفاده از شاخص درصد نرمال،دهكهاي بارندگي، شاخص معيار استاندار و شاخص استاندار شده بارش
تحليل طوفان هاي گرد و غبار با استفاده از ترسيم گلباد و گلطوفانمطالعه موردي: جزيره قشم
بررسي عملكرد سيستم كنترل توان ماشين PFIG در نيروگاه هاي بادي
دلايل استفاده از انرژي خورشيدي و اثرات مثبت ان برمحيط زيست
استفاده از UPQS در شبكه هاي توزيع جهت بهبود كيفيت توان و تاثيران بر حفظ محيط زيست
روشىاي نوين تصفيه ي گازىاي آلاينده ي واحدهاي صنعتي
سيستم هاي كاهنده الاينده هاي ناشي از فرايند توليد سيمان
ارائه ي راهكار براي گرفتگي در قسمتهاي مختلف فرايند توليد سيمان
بررسي مديريت پسماندهاي صنعتي پالايشگاه اول پارس جنوبي
بررسي عوامل راهبردي مديريت پسماند عسلويه با استفاده از روشSWOT
تعيين ميزان همبستگي تنوع زيستي گياهان و برخي خصوصيات بافت خاك با استفاده از روش هاي نمونه برداري سيتماتيك تصادفي در منطقه كاكارضا در استان لرستان، ايران
مطالعه موردي ارزيابي عملكرد بركه هاي تثبيت در تصفيه فاضلاب شهري شهرضا
بررسي ميزان مواد مغذي بر روي تراكم و تنوع فيتوپلانكتون در مصب بابلرود استان مازندران
بررسي اثرات زيست محيطي تخريب سرزمين در غرب افغانستان بر ايران
نقش كيفيت زيستگاه در تنظيم طبيعي جمعيت خرس سياه
فرآيند طرح ريزي پارك ملي (نمونه موردي پارك ملي گلستان)
آرايش بهينه موقعيت مكاني واحدهايCHPبا در نظر گرفتن كاهش آلودگي محيط زيست و افزايش سرعت تامين انرژي مصرف كنندگان
مطالعه بنيادي انرژي برق در ايران با در نظر گرفتن قابليت هاي منابع توليد پراكندهCHP
مكان يابي بهينه واحدهاي توليد پراكندهCHPدر ايران با در نظر گرفتن نوع اقليم آب و هوايي
هماهنگي بهينه ريكلوزر و فيوز با درنظرگرفتن بيشينه ظرفيت واحد توليدپراكنده CHP
ظرفيت يابي بهينه واحدهاي توليدپراكنده CHP در محدوده پست هاي فوق توزيع با در نظر گرفتن محدوديت هاي ژنراتورهاي سنكرون
بررسي تاثير نسبت استوكيومتريك بر ميزان توان توليدي و آلايندگي موتورهاي ديزلي
طراحي سيستم كنترل هوشمند نسبت استوكيومتريك در موتورديزلي
بررسي فيتوپلانكتوني رنگدانه هاي كلروفيل a،b،c ارتباط آن با پارامترهاي فيزيكو- محيطي در تابستان و ايستگاههاي تالابي گميشان
برآورد اقتصادي ترين منطقه جهت بهره برداري از انرژي باد در استان اصفهان
بررسي روشهاي ترموشيمياي توليد هيدروژن از زيست توده به عنوان يك سوخت پاك
انرژي هاي نو،راهكاري براي كاهش وابستگي به سوختهاي فسيلي
بررسي رژيم غذايي دو گونه گل خورك Periophthalmus waltoni و Scartelaos tenuis در سواحل خليج فارس، استان بوشهر
شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي مديريت سبز در بخش انرژي و پسماند(مطالعه موردي : بيمارستان عرفان تهران )
بررسي كيفيت آب رودخانه خرم آباد
تحليل كيفيت آب و بررسي ارتباط آن با دبي رودخانه قزل اوزن
بررسي فرآيند حذف جيوه از محلول هاي آبي با استفاده از كامپوزيت پلي آنيلين بر روي خاك اره (Pan/SD)
بررسي فرآيند حذف جيوه از محلول هاي آبي با استفاده جلبك دريايي
راهنماي تدوين مقاله دومين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي بررسي شدت و فراواني خشكسالي شهر قم با استفاده از شاخص SPI
Diazinon pesticide biodegradation by soil bacteria
ارزيابي آلودگي فلز سنگين سرب با استفاده از شاخص ژئوشيميايي مولر در رسوبات سطحي سواحل جنوبي درياي خزر
سنجش و ارزيابي عدالت در سلاهت خانوارهاي شهر تهران و كارگران
اهميت سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش ازدوردر توسعه پايدار شهر
مقايسه غلظت فلز سنگين كادميوم در بافت عضله ميگوي سفيد Metapenaeus Affinis در برخي بنادر هرمزگان و تاثير فصل بر آن
ضرورت بهره گيري از انرژي هاي تجديدپذير براي رسيدن به توسعه پايداردر مناطق گرم و خشك ايران
بررسي اثرات توسعه گردشگري با تاكيد بر بعد اقتصادي
Assessment Tourism Abilities Of Protected Region Parvar In Semnan
بررسي رابطه مصرف انرژي، رشد اقتصادي وانتشار دي اكسيد كربن (به عنوان شاخص الودگي محيط زيست)
بررسي راهكارهاي حقوقي مقابله با تهديدهاي زيست محيطي
ارزيابي توان اكولوژيك حوضه ي آبخيز كفتاره براي كاربري كشاورزي به روش تحليلي سيستمي و با استفاده از سيستم اطلاعاتي جغرافيايي GIS
بررسي تاثير عمليات مختلف اصلاح مرتع بر برخي از فاكتورهاي فيزيك و شيميايي خاك بعد از يك دهه مطالعه موردي: (حوزه سياهدره نهاوند)
تعيين روش مرتعداري در حوضه ي آبخيز سقزچي چاي با استفاده از سامانه ي اطلاعاتي جغرافيايي GIS
بررسي تغييرات مكاني دماي آب چاه هاي گاز دار همدان جهت دستيابي به انرژي ژئوترمال
انرژي زيست توده، دوست يا دشمن محيط زيست
بررسي مؤثرتريه پارامتر اقليمي بر افت كاركرد شبكه هاي wireless با روش AHP
تحليل آسايش زيست- اقليمي شهرستان دامغان
مكان يابي دفن زباله هاي بهداشتي (نمونه موردي: شهر كازرون)
حذف فلزات سنگين به وسيله جذب بيولوژيكي توسط جلبك كلادوفورا
بررسي وضعيت اكولوژيكي منطقه حفاظت شده ديزمار جهت زون بندي
بررسي وضعيت اكولوژيكي منطقه حفاظت شده سهند جهت زون بندي
ارزيابي و پهنه بندي احتمال خطر زمين لغزشهاي منطقه ي گلستان شهرستان خلخال با استفاده از مدل LIM
بررسي تغييرات كارايي و بهره وري توليد برق در برنامه هاي توسعه كشور و نگاهي برنقش مسائل زيست محيطي بركارايي توليد برق
Using The Oral Vaccine of Watercress ExtractAgainst Cancer as a Biological Defense
بررسي شرايط و مكان مناسب جهت بهره برداري از انرژي هاي تجديد پذير
Advantages, Disadvantages, Obstacles andStrategies for Renewable Energy
آناليز انرژي در توليد محصولات كشاورزي
بررسي جايگاه آگاهي محيط زيستي معلمان آموزش ابتدايي مدارس شهرستان ثلاث باباجاني – استان كرمانشاه
بررسي دانش، نگرش و عملكرد زيست محيطي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه
مدلسازي تأثير محصولات ميكروبي محلولSMP بر روي بيوراكتور غشايي
بررسي و مقايسه گرفتگي هاي حاصل از مواد پليمري فراسلوليEPS ومحصولات ميكروبي محلول SMP در بيوراكتور هاي غشايي
بررسي كيفيت پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر سراب به منظور استفاده مجدد دركشاورزي
سنتز و شناسايي نانوذرات تيتانم دي اكسيد دوپه شده با نقره و بررسي اثرpHدر تخريب فوتوكاتاليستي آلاينده ي زيست محيطي 255 Reactive Blue تحت تابش نورمرئي
استفاده از ذخيره نزولات براي اصلاح و احياي مراتع(مطالعه موردي مرتع چاه حسين شهرستان سبزوار)
كاربرد سلسل مراتبي AHP در عوم مختلف با تاكيد بر منابع طبيعي
بررسي تاثير پديده ي ريزگرد بر جنگل هاي بلوط زاگرس و راهكارهاي مقابله با آن
بررسي اثر فاضلاب هاي شهري بر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خاك
ترسيب كربن راهكاري پايدار به منظور مقابله باتغيير اقليم در ايران و جهان
مكانيزاسيون كشاورزي راهكاري براي دستيابي به كشاورزي ارگانيك
بررسي حذف NO توسط CO روي كاتاليست Rh/AL2O3 در راكتور بستر ثابت
نگرشي بر تركيب شيميايي و كاربرد صنعتي چشمههاي آبگرم ايوب پيغمبر و شفابعنوان يك منبع انرژي تجديد پذير ژئوترمال
طراحي استخر شناي عمومي با رويكرد انرژي پاك
بررسي اثرات زيست محيطي گرد و غبار در شهر تهران و راه كارهاي پدافند زيستي مقابله با آن
بيوتروريسم تهديد زيست محيطي نو پديد و راه كار هاي پدافند زيستي مقابله با آن
درياچه اروميه، چالش ها، خطرات زيست محيطي
بررسي كيفيت آب رودخانه در با استفاده از شاخص كيفيت آب IRWQI
مكانيابي سايت اسكان موقت پس از زلزله با استفاده ازGIS(مطالعه موردي منطقه 5 شهرداري تهران)
مكانيابي مجتمع هاي مسكوني در شهر شيراز با رويكرد احياي فضاي سبز به روش استانداردAHP
تعيين مدل ديناميكي و طراحي كنترل كنندهFuzzyبراي توربين بادي با سرعت متغير
بهينه سازي انرژي در تهويه مطبوع با استفاده ازانرژي خورشيدي
ارائه راهكاري نوين در جهت صرف جويي انرژي در ساختمان سبز
پمپ حرارتي زمين گرمايي راهكاري براي بهينه سازي انرژي
بهينه سازي انرژي با تركيب انرژي خورشيدي ، زمين گرمايي و ايزوله كردن ساختمان
شناخت انرژي زمين گرمايي در ايران
بررسي استفاده از توربين هاي بادي در روستاهاي دور افتاده و دلايل و اثرات ان بر حفظمحيط زيست
طراحي اقليمي معماري درشهرسمنان با تاكيد برحفاظت ازمحيط زيست وبهينه سازيمصرف انرژي
امكان سنجي شناسايي ميزان تبديل توليد بيوديزل از كوهان شتر بر اساس خواصفيزيكي
بررسي راكتورها در توليد بيوديزل
مكانيسمهاي كاهنده آلاينده هاي هوا و گازهاي گلخانه اي
بررسي ميزان آلودگي و روند توزيع ژئوشيميايي عناصر آلاينده u ، Pb ، Ni ، As c در خاك هاي كشاورزي جنوب انديس مس حسين آباد آباده طشك فارس
لزوم و بررسي روش هاي رقيق سازي گاز كلر در تصفيه خانه هاي آب
بررسي و مدل سازي سلول خورشيدي تحت تأثير دما،زاويه تابش و پارامتر هايداخلي آن
بررسي خصوصيات شيميايي و ميكروبي فضولات دامي صنايع دامداري و ارائه راهكارهايمديريتي مناسب جهت جمع آوري و دفع بهينه آنها )مطالعه موردي گاوداري هاي دشتآزادگان(
بررسي اثرات زيست محيطي فاضلاب صنعت كشتارگاه و ارائه راهكارهاي مديريتي جهتكاهش بار آلي و ميكروبي فاضلاب توليدي
Modeling of photovoltaic panel using datasheetparameters
ارزيابي تناسب فضايي – مكاني پاركهاي محلهاي منطقه 8 اصفهان با GIS و روش دلفي
نقش پوزولان در كاهش آلودگي و انرژي در صنعت سيمان
بررسي و مطالعه ي روش هاي كاربردي جهت حفظ محيط زيست از آلودگي هاي نفتي
ممانعت ازايجاد گردباد بااستفاده از فناوري تعديل آب و هوا
بهره گيري از عوامل اقليمي و انرژي طبيعي در معماري و شهر سازي پايدار
مديريت انرژي با طراحي ژنراتور با استفاده از سر تخليه پمپ هاي كشاورزي موجود به عنوان منبع توليد پراكنده
شبيه سازي و بررسي سيتم فوتو ولتائيك تك فاز در حالات مختلف
طرح جديد توليد برق از خودروهاي ساكن در حال كار
Energy eco-efficiency assessment in composting plant ofAradkuh processing and waste disposal area
بررسي توزيع زماني ، مكاني آسايش اقليمي سالمندان درشمال استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل RAY MAN
كاركرد معماري بومي در راستاي دستيابي به محيط زيست پايدار شهري
يهره گيري ازفن آوري نانو در معماري و شهرسازي پايدارو در راستاي پدافند زيستي
نقش عوامل اقليمي در معماري و شهر سازي پايدار
بررسي اكولوژي موريانه ها
نگاهي بر شبكه غذايي و زنجيره غذايي در طبيعت

 بررسي تجمع سرب وكادميوم دركاهو منطقه مورد بررسي دشت ورامين
جامع ترين بررسي سومين مايه حيات
لحاف بتني محافظ محيط زيست
Biogas production yield of anaerobic baffledreactor in low pH and HRT
عنوان مقاله : مطالعه تنوع زيستي در جنگلهاي مازندران(مطالعه موردي: لاجيم مازندران )
ارزيابي توان اكولوژيك زير حوضه بلغور به منظور تعيين كاربري هاي كشاورزي و مرتعداري،با استفاده از GIS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز سد كارده شهرستان مشهد)
بررسي مشكلات و مزاياي علفكشها
ارزيابي قابليت منطقه براي كاربري كشاورزي با استفاده از تحليل تصميم گيري چند معياري مكاني در محيط GIS (مطالعه موردي: حوزه كل حاجي)
نگاهي به مديريت پسماندهاي شهري در كشور هاي توسعه نيافته، در حال توسعه و توسعه يافته
امكان سنجي تصفيه پساب صنايع دلستر سازي به منظور استفاده فضاي سبز
بررسي اثر مودهاي ردياب خورشيدي كلكتور سهموي خطي بر ميزان توليد آب شيرين توسط واحد آب شيرين كن خورشيدي
روندها و تاثيرات مشاهده شده و پيش بيني شده تغيير اقليم در آينده تحت سناريوهاي مختلف انتشار RCPS بررسي اجمالي گزارش IPCO2013
ارائه برنامه مديريت اكوتوريسم در منطقه حاجي آباد با استفاده از تكنيكSWOT (مطالعه موردي آبشار تزرج)
استخراج نقشه پهنه بندي اشعه فرابنش UV در صنعت فولاد با استفاده از نرم افزار GIS
بررسي اقتصادي و محيط زيستي پسماندهاي قابل بازيافت در شهر خميني شهر( استان اصفهان)
ارزيابي آسيب پذيري سيست محيطي دركانون هاي گردشگري شهزستان لنگرود
بررسي پيامدهاي زيست محيطي گسترش اكوتوريسم(با تاكيد بر روستاهاي كوهپايه اي شهرستان لنگرود)
امكان سنجي توسعه پايدار گردشگري شهرستان لنگرود با تاكيد بر مدل SWOT
بررسي تصفيه پذيري بيولوژيكي فاضلاب صنعت نوشابه سازي به روش راكتور متوالي منقطع SBR و پارامترهاي موثر بر آن
evaluation of the efficiency of the electrochemicalprocess in removal ofcod and CH4-N from landfill leachate
مقايسه خواص فيزيكي و شيميايي بيوديزل با ديزل رايج(مطالعه موردي: ميكروجلبك وساليكورنيا
دانشگاه سبز
مروري بر نقش آموزش عالي در جهت رسيدن به توسعه پايدار
بررسي تاثير رشد صادرات نفت روي كيفيت محيط زيست،مطالعه موردي كشور ايران
نقش يك سامانه كارآمد حملونقل در توسعه پايدار شهري
پيش بيني ميزان آلودگي هواي شهر ري (منطقه 20 تهران) با استفاده از مدل اي استوكاستيك
طراحي و ساخت سيستم تعقيب كننده ي active براي كلكتور خورشيدي
مقايسه بين پيش بيني آلودگي عناصر سنگين در پساب اسيدي رودخانه شور معدن مسپورفيري سرچشمه با استفاده از انفيس چندخروجي و رگرسيون خطي چندگانه
بهسازي خاكهاي آلوده توسط تكنولوشي گياه پالايي
درياي خزر، تهديدات پيش رو از منظر آلودگي و تغييرات هيدرولوژيكي
مروري بر مزايا و معايب ديواره هاي تراواي واكنش زاPRBs
تاثير قرق بر تغييرات پوشش گياهي مراتع حوزه آبخيز دستگرد شهرستان بيرجند
تعيين اجزاء قابل بازيافت پسماندجامد جزيره كيش و ايجاد واحدهاي بازيافت مواد براساسنمونه برداري
بررسي جنس ها و گونه هاي شناسا يي شده در رودخانه اترك بجنورد
بررسي ميزان تراكم دياتومه هاي رودخانه اترك بجنورد _ايران
بررسي گونه هاي دياتومه مشاهده شدهمشترك بين اپي پل و اپي ليت در رودخانه اترك بجنورد
تاثير عامل سازگاركنندهMAPP بر روي مقاومت خمشي كامپوزيت چوب پلاستيكحاصل از پسماندهاي سلولزي / پليپروپيلن مطالعه موردي: كاغذهاي باطله
تاثير ذرات نانو رس بر روي مقاومت خمشي كامپوزيت چوب پلاستيك حاصل ازپسماندهاي سلولزي / پليپروپيلن سازگاركننده – مطالعه موردي: كاغذهاي باطله
كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT در محيط زيست و توسع پايدار روستاها
بهره گيري از نانوتكنولوژي در صنعت ساختمان و فضاهاي معماري و تأثيرآن بر محيط زيست
به كارگيري روش هاي مبتني بر قيد با استفاده از مدل هاي در مقياس ژنوم برايافزايش توليد سوكسينيك اسيد در اشرشيا كولي
به كارگيري روش هاي مبتني بر قيد با استفاده از مدل هاي در مقياس شنوم برايافزايش توليد سوكسينيك اسيذ در مخمر ساكارومايسس سرويسيه
Phytocapping: a bioengineering technologyto reduce adverse environmental impacts oflandfills especially in arid and semi aridregion
امكان استخراج پارامترهاي فسفر و نيترات آب تالاب انزلي با استفاه از تحليل طيفي تصاوير ماهواره اي لندست 5
بتن سازگار تا محيط زيست كارآمد، ساخته شد تا ضايعات صىعت چيني هاي بهداشتيسراميكي در تركيب با نانوسيليس بخشي از سيمان
بررسي مقايسهاي پتانسيل يابي منابع آب زيرزميني با استفاده از فنون تصميم گيري تاپسيس و تحليل سلسه مراتبي در محيط GIS (مطالعه موردي: حوضه دشت يزد – اردكان)
بررسي مقايسهاي پتانسيل يابي منابع آب زيرزميني با استفاده از فنون تصميم گيري شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون لجستيك در محيط GIS (مطالعه موردي: حوضه دشت يزد – اردكان)
پتانسيل سنجي انرژي باد در شهر روداب جهت احداث مزرعه بادي
بررسي انرشي هسته اي با انرشي هم جوشي(فيوژن)
كاني شناسي رسوبات آواري و تبخيري پلاياي ميقان و بررسي اثرات زيست محيطي آن ها به عنوان منشا اصلي ريزگردهاي منطقه
بررسي ساختار خاك هاي معدني جهت استفاده از آنها به عنوان جاذب در تصفيهپسابهاي صنعتي
امكانسنجي استفاده از دورريز روغنهاي خوراكي رستورانها بهعنوانيك منبع انرژي در زنجان
آلاينده هاي محيط زيستي در موادغذايي
تخمين ميزان غلظت آلاينده هاي (ازون و ذرات معلق) هوا در شهر تهران با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
فاكتور هاي موثر بر توليد سيمان زيستي در تثبيت خاك با استفاده از باكتري هاي بومي خاكهاي ايران
مديريت انرژي و بهره وري ملي
روش ها و رويكرد هاي نوين وپايدار در محافظت از محيط زيست طبيعي
بررسي مديريت آبياري قطره اي و كود نيتروژن بر عملكرد و كارايي مصرف آب در بادامزميني
حذف ميكروب هاي موجود در بمب هاي ميكروبي با استفادهاز ذرات اكسيد روي بر روي زئوليت
بررسي پتانسيلي، فني و اقتصادي انرژي هيدروژن و پيل سوختي
ارزيابي آسيب پذيري ساختمان هاي بلند مرتبه با رويكرد دفاع غير عاملنمومه موردي شهرك الغدير شهر بجنورد
بررسي اثر گوگرد و ماده آلي بر فراهمي فسفر
بررسي روند تغييرات فراهمي فسفر تحت تأثير بافت و سطوح فسفر
تعيين ميزان تجمع فلزات سنگين در آب، رسوب و ماهي رودخانه قره سو
حذف ماده منعقد كننده آلومينيوم از بقاياي تصفيه آب به وسيله اسيد
زمان واكنش و زمان ته نشيني در روش الكتروكواگولاسيون روي ميزان حذف ذرات معلق و COD
واكنش پذيري كاتاليست هاي جامد براي توليد بيوديزل
آلودگي هاي محيط زيست(پيدايش وعلل اصلي آن)
بررسي ميسان مقادير و سمت وسوي باد ها در ناحيه قمبراي استفاده بهينه از پتانسيل موجود انرشي باد منطقه در راستاي پايش پدافند زيستي
ارزيابي شرايط مناسب گردشگري تحت تاثير عناصر آب و هوايي دراستان اصفهان
جداسازي باكتري هاي تجزيه كننده گازوئيل درخاك هاي آلوده استان زنجان
اثر چراي دام بر تنوع زيستي پوشش علفي جنگلبه كمك زمين آمار
بررسي تصميم گيري هاي چند معياره در مديريت منابع آب شهري(مطالعه موردي : شهر زاهدان)
سياست كيفزي ناظر بر سلامت انرژ و محيط زيست
ارزيابي توان اكولوژيكي شهرستان قائمشهر در راستاي اوليت سنجي پهنه هاي مستعد توسعه
پايداري محيط زيست ، پشتوانه پدافند زيستيدر پرتو حقوق اسلامي و حقوق موضوعه
بررسي پتانسيل مشاركت ليتولوژي حوضه آبريز سد منجيل و عناصر ژئوژنيك بر كيفيت آبرودخانه سفيدرود (استان گيلان)
فرآيندهاي ليتولوژيكي و هيدروژئوشيميايي كنترل كننده منشاء و انتقال ارسنيك به رودخانه سفيدرود استان گيلان
جداسازي باكتري هاي تجزيه كننده رنگ از پساب صنايع نساجي كارخانه هاي نساجي استانزنجان
اثرات آلودگي هاي نفتي بر محيط زيست و راهكارهاي كاهش آنها
نگرشي بر نيروگاههاي توليد همزمان برق و حرارت CHP
بررسي توليد انرژي از بيومس (زيست توده)
ويژگي و چگونگي توليد بيوگاز
بازيابي انرژي از زباله ها
ملاحظات بر روي مدل سازي حالت پايدار راكتور بستر ثابت سنتز متانول
كمپوست فرصتي براي رشد و توسعه صنعت كشاورزي ارگانيك
پيش بيني تراز سطح آب درياچه اروميه با استفاده از روش برنامه ريزي ژنتيك
ارزيابي مدلهاي شبكه مصنوعي و برنامهريزي ژنتيك در مدل سازي تراز سطح ايستابيسطح درياچه اروميه
استفاده از ساقه ي سورگوم در توليد الفنيلاستيل كاربينول
استفاده ازدانه ي سورگوم در توليد الفنيل استيل كاربينول
مقايسه ي ملاس چغندرقند و سورگوم در توليد الفنيلاستيل كاربينول
New approach to site selection for WSPs with rough set theory
مديريت طرح هاي پايش كيفي در رودخانه هاي كشور با نگاه آمايش سرزمين(مطالعه موردي در حوضه ارس)
امكان سنجي نصب توربين هاي باديدر منطقه خرمدره
تاثير نانوذرات آلومينا بر باكتري سودوموناس آئروژينوزا به منظور توليد بيوسورفكتانت وتجزيه هيدروكربن ها
اهميت محيط زيست از ديدگاه اسلام
گردشگري روستايي و حفظ محيط زيست(مطالعه موردي روستاي ابيانه)
تحليل فراواني سيلابهاي حداكثر سالانه رودخانهاي با استفاده از روشهاي تئوريك وتجربي (مطالعه موردي: رودخانهKentucky)
تعيين ارزش هاي حفاظتي و تفريحي رودخانه شيرين رود ساري
بررسي كيفي يك سامانه معين از پمپاژ حرارتي در منبع زميني اشباع
بررسي روشهاي مبارزه با آفات محيطي در ميادين و بازارهاي سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران در بهار 1393
ارزيابي ريسك خطرات و شناسايي اطلاعات ايمنيفرآورده هاي نفتي ناشي از پالايش نفت خام درمنطقه بارگيري پالايشگاه شيراز
اصلاح و تغيير بر روي اتصالات دستگاه مستر ميتر در واحد بارگيري پالايشگاهشيراز جهت جلوگيري از اتلاف فرآورده هاي نفتي و آلودگي هاي محيطزيست
نقش مديريت دانشHSEدر پيشگيري از آلودگي آب
بهينه سازي مصرف انرژي و زمان با استفاده از روش بازگشت انرژي حرارتي در فرآيندخشك كردن برنج
مدلسازي واكنشهاي پيروليز حرارتي پلي اتيلن سنگين به روش شبه سنتيكي
بررسي اثر دما و زمان اقامت در بازيافت ضايعات پلاستيكي توسط مدلسازي واكنشهايپيروليز حرارتي پلي اتيلن سنگين
انرژي هاي نوشونده و شهرسازي بررسي نمونه هاي موفق پايداري انرژي نوشونده در شهرها
مقايسه سياست هاي انرژي هاي تجديدپذر در كشورهاي صنعتي پيشرفته
مقايسه سياست هاي انرژي هاي تجديدپذير در كشورهاي صىعتي پيشرفته
مقايسه سياست هاي انرژي هاي تجديدپذير در كشورهاي چين و هند
رونق گردشگري روستايي با استفاده از انرژي هاي نو و تجديد پذير
امنيت زيست محيطي و چالش هاي محيط زيست درياي خزر
پايش زيستي فلزات سنگين از طريق گياه اكاليپتوس
محيط زيست خليج فارس
بررسي فرايند فروشويي زيستي (بايوليچينگ) در تصفيه آلاينده هاي زيست محيطي
بررسي كارايي تصفيه گاز 2SO از دودكش هاي صنعتي نيروگاه بخار بندرعباس توسط روش تابشامواج الكتروني
بازيابي كبالت، از كيك كبالت (كيك گرم) پسماند كارخانههاي توليد روي با استفاده ازروش هاي هيدرومتالورژي در كنار بازيابي روي و منگنز با انحلال كيك كبالت در اسيدسولفوريك در حضور فلز آهن
بررسي كمي و توليد بيوديسل از روغه گياهي آفتابگردان
مدلسازي بازده بيوديسل توليدي از تركيب روغنهاي گياهي زيتون و اسپيرولينا بااستفاده از نرم افزار Design Expert
بازيابي انرژي از فاضلاب با كمك فناوري هاي نوين
استفاده ي بهينه اس ضايعات نان استان فارس در صنعت غذاي دام و طيور
گردشگري روستايي و توسعه آن به سمت گردشگري مجازي راهي به سوي توسعه پايدار
كاربرد پساب تصفيه شده شهري در آبياري فضاي سبز (مطالعه موردي: شهر آباده)
رابطه ميبن سرميه گذاري ورشد بخش كشاورزي ايران
بررسي رابطه ميان سرمايه گذاري و رشدبخش كشاورزي ايران (با استفاده از روش خود رگرسيون برداري)
امنيت غذايي و نقش آن در توسعه پايدار
بررسي نيت دامداران از ادامه شغل دامپروري با استفاده از مدل رفتار برنامه ريزي شده (مورد مطالعه شهرستان كوهدشت)
نقش بيمه محصولات كشاورزي در راستاي توسعه پايدار
تأثير صنعت گردشكري در جوامع روستايي جهت توسعه پايدار روستايي
كاهش آلاينده Nox در نيروگاه ها با استفاده از مدل شبيه سازي شده ي طرح مشعل DLN
انرژي نوين از پسماندهاي قبلي
ارزيابي توزيع هاي فراواني و يكباي، پارتوي تعميم يافته و ويبل داده هاي سيلاب (مطاله موردي رودخانه هاي حوضه درياچه اروميه)
بهينه سازي و بررسي تأثير پنجره هاي دو جداره در ساختماناز نظر مصرف انرژي
بررسي نقش عايق هاي الاستومري در بهينه سازي مصرف انرژي
بررسي اثر افزايش دماي هواي ورودي روي عملكرد فن سانتريفيوژ با پره رو به عقب
ريابط اتلاف و بازدهي اگزرژي براي يك پمپ حرارتي زمين گرمايي GHP
بررسي مزاياي پمپ حرارتي زمين گرمايي، نحوه ي عملكرد ي انواع آن
بررسي نقش كلاسهاي آموسشي ترويجي جهاد كشاورسي در افزايش عملكرد شاليكاران -شهرستان لردگان
تعيين سازه هاي مرتبط با رضايتمندي از بيمه دامپروري
راهكارهاي معماري پايدار در راستاي مديريت انرژي ساختمان ها
بررسي روش هاي مختلف آبياري بر عملكرد و كارايي مصرف آب در گياه بادام زميني
معماري پايدار راهي نوين در تامين فضاي سبز شهري
تعيين حساسيت فيزيكي و منابع كاربري انساني بر اساس شاخص حساسيت زيست محيطي ESI مطالعه موردي شهرستان محمودآباد
بررسي اثر ورمي كمپوست و محلول پاشي با كود كامل بر برخي خصوصيات كيفي گياهدارويي هميشه بهار Calendula officinalis L.
كنترل آلودگي هوا به روش تصفيه زيستي فيلتر چكنده
ارزيابي عملكرد مبتني بر شاخص مقايسه اي مصرف ويژه انرژي SPC در تصفيه خانه هاي فاضلاب خانگي شهر تهران
ارائه روش كنترلي بر مبناي تئوري مجموعه هاي فازي جهت رديابي نقطه حداكثرتوان در آرايه هاي خورشيدي
پايداري محيط زيست با انرژي پايدار (انرژي خورشيدي و باد)
دامنه تغييرات ويژگي هاي فيسيكي و شيميايي خاك در منطقه رويشي گياه داروييپونه ساي البرزي ( مطالعه موردي: حوزه دلارستاق آمل )
اهميت و مديريت پايدار مراتع با رويكرد اسلام
بلاياي طبيعي و راهكارهاي مقابله به آن و پدافند غير عامل در ايران
معرفي گياه مرتعي چاودار كوهيSecal montanumبه عنوان پالاينده فلزات سنگين خاك
نقش مشاركت مردمي در حفظ و توسعه فضاي سبز شهري
پدافند غيرعامل و امنيت زيستي
مديريت بحران در مراتع از خطرات گرد وغبار
ساخت كامپوزيتي از پوست بادام
سنتزپژوهي(پژوهش تلفيقي)پژوهش هاي آموزش زيست محيطي از نظر ميزان توجهبه برنامه هاي درسي تلفيقي و بين رشته اي
برآورد آثار زيست محيطي احداث باغ تندرستي در محدوده پارك شرق: بهينه سازي عرصهعمومي شهراصفهان
ارزيابي توان اكولوژيكي به منظور تعيين عرصه هاي مناسب توسعه بااستفاده از GIS(مطالعه ي موردي: حوضه ي آبخيز سقزچي چاي)
بررسي عددي نقش حفاظ خاكي در كاهش اتلاف انرژي در اطراف ساختمانبا استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
تأثير محيط زيست در آفرينش آثار ادبي با تأكيد بر ديوان ساكت اصفهاني و تاكيد شعراءبرحفظمحيط زيست
تاثير متقابل كود سيليس و نيتروژن روي صفات رويشي برنج رقم طارم
ارزيابي ميزان انتشار گازهاي co2 و CH4 در دو واحد بهره برداري و نمك زدايي در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب ايران با كاربرد ضريب انتشار
گردشگري روستايي راهي به سوي توسعه پايدار
بررسي ويژگيهاي زيستي منطقه شكار ممنوع ونكوارائه راهكار هاي حفاظتي
بررسي ويژگيهاي زيستي پتانسيل محصولات فرعي درخت بلوط درمنطقه شكار ممنوع ونك
تأثير زئوليت و تنش آبي بر غلظت روي و وزن خشك اندام هوايي در دو رقم پستهدر شرايط گلخانهاي
ضرورت تبديل داك ياردهاي كشور به صنعت سبز با جايگزيني و بكارگيري مدل وابزارهاي نو و پاك در تعميرات

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید