انتشار مقالات ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی در بانک مقالات تخصصی

 

http://www.callforpapers.ir/

ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی  29  آبان  1393 شركت هم اندیشان انرژی كیمیا با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 58 عنوان مقاله تخصصی شامل 672 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی 

بازسازي و ارتقاء شبكه مبدل‏هاي حرارتي واحد تقطير پالايشگاهي
هاتحليل عددي ميدان جريان آشفته و انتقال حرارت در مبدل حرارتي صفحه پره ساده
تحليل حرارتي دمنده هاي هواي گرم با ديگ استوانه اي
مروري بر انواع مبدلهاي حرارتي كرايوژنيك
بررسي اثر مدل هاي مختلف ضريب رسانايي حرارتي بر افت فشار و انتقال حرارت جريان جابه جايي مغشوش نانوسيال در كانال افقي با سطح دندانه اي
مقايسه دو روش تحليل عددي در شبيه سازي مبدلگرمايي كوچك
بررسي اثر ظرفيت گرمايي سيال و NTU بر هر سه كارآيي مبدل انرژي غشايي چرخشي


تأثير دماي ديواره و طول لوله تخليه بر نوسانات كسر جرمي سوخت در احتراق ضربه‌اي 
تأثير دماي ديواره و طول لوله تخليه بر تبادل حرارت در لوله تخليه احتراق كننده ضرباني
بازنگري فرآيند احياي آب ترش از ديدگاه مصرف انرژي در پالايشگاه گاز خانگيران سرخس
طراحي مبدل حرارتي جهت خنك كاري الكتروموتورهاي ايستگاه پمپاژ آب
مبدل هاي حرارتي گرافيتي راهكاري مناسب در صنايع براي سيالاتي با خورندگي بالا
بررسي عملكرد مبدل حرارتي تودرتو
طراحي و شبيه سازي مبدل حرارتي پيش گرمكن هوائي جهت كوره هاي واحد الفين شركت پتروشيمي مرواريد با هدف بهينه سازي مصرف انرژي
بررسي اثر برش وفاصله بفل (مغشوش كننده) بر ضريب انتقال حرارت و افت فشار در مبدل هاي حرارتي پوسته-لوله اي
بررسي آزمايشگاهي تاثير پرشوندگي بر عملكرد لوله گرمايي با سيال عامل آب
بررسي آزمايشگاهي تاثير دماي چگالنده در درصدهاي مختلف پرشوندگي با سيال عامل آب بر عملكرد لوله گرمايي
A review study on modified twisted tape inserts on tubular heat exchangers
مطالعه انتقال حرارت اجباري جريان آرام نانوسيال آب-اكسيد مس در كانال مثلثي با منبع حرارتي استوانه اي
بهينه سازي مبدل هاي حرارتي با رويكرد حرارتي و هيدروليكي
بررسي اقتصادي كنترل فرايند كولرهوايي جهت كاهش مصرف انرژي
امكانسنجي حذف عملياتي كوره گرمايش روغن با استفاده از گاز داغ خروجي از توربين هاي گاز
كاربرد پمپ هاي حرارتي از ديدگاه كاهش مصرف انرژي با بررسي يك نمونه صنعتي
بهينه سازي شبكه مبدل حرارتي واحد تفكيك ميعانات گاز طبيعي پتروشيمي بندر امام با استفاده از تكنولوژي پينچ
شبيه سازي عددي تأثير فاصله ي بين فين ها بر افت فشار و انتقال حرارت در فين تيوب هاي دايره اي و مربعي
تحليل پارامترهاي موثر براي انتخاب مبدل حرارتي فشرده مناسب و كارآمد در صنعت
بررسي اثر نانو ذرات مغناطيسي اكسيدآهن بر راندمان مبدل حرارتي
Influences of different arrangements of delta-winglets on thermal-hydraulic performance of vortex-generator insert
Role of different insert shapes on performance of tubular heat exchangers
Effect of straight section length variations on performance of serpentine–tube heat exchangers
جايگزيني مبدل هاي پوسته-لوله ايي با هيترهاي مرسوم در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز دروازه شهري
بهينه سازي اگزرژتيكي مبادله كن هاي پوسته و لوله اي بر مبناي الگوريتم كلوني زنبور عسل
ارائه يك روش جديد افزايش انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي دو لوله
بررسي تجربي آرايش هاي جديدي از لوله هاي موجدار در يك مبدل حرارتي دو لوله
شبيه سازي انتقال حرارت در سمت لوله در مبدل هاي گرمايي پوسته- لوله حاوي نوارهاي تابيده به كمك تحليل محاسباتي سيالات
بهبود راندمان حرارتي تبادلگرهاي تبخيري با استفاده از لوله هاي پيچشي
طراحي مبدل هاي حرارتي پوسته-لوله براي استفاده در خط توليد دي وينيل بنزن و ارتقاء كارايي آن ها با انتخاب گام لوله و صفحات نگهدارنده
مطالعه آزمايشگاهي زمان انتظار و زمان رشد حباب در فرآيند جوشش استخري در محلول هاي الكتروليت
مطالعه آزمايشگاهي اثر غلظت بر فركانس توليد حباب در محلول هاي الكتروليت در فرآيند جوشش استخري
مطالعه آزمايشگاهي فركانس توليد حباب براي آب مقطر در فرآيند جوشش استخري
مطالعه آزمايشگاهي رشد حباب در فرآيند جوشش استخري براي آب مقطر در شارهاي حرارتي مشخص
بررسي فرآيند جوشش استخري و عوامل موثر بر آن
مدلسازي رسوب گرفتگي مبدل هاي حرارتي پوسته- لوله پالايشگاه گاز هاشمي نژاد
افزايش انتقال حرارت جابجايي از يك لوله غير دايروي با استفاده از نانو سيال نقره
اصول طراحي، ارزيابي و انتخاب روش بهينه طراحي مبدل هاي حرارتي
ارزيابي كيفيت نفت خام خروجي واحد نمكزدايي ناشي از تشكيل رسوب درمبدل حرارتي صفحه اي و راهكار بهينه تميزكاري
بررسي عددي عملكرد حرارتي هيدروليكي يك لوله تخت شده در جريان عرضي نانو سيال آب-اكسيد مس در محدوده رينولدز پايين
تاثير حالت هاي مختلف فين گذاري حلقوي در لوله حاوي سيال مايع بر ضريب انتقال حرارت جابجايي
اصول طراحي مبدل هاي حرارتي
كاربرد مبدل هاي حرارتي در صنعت هوافضا
بيان قابليت مغناطيسي آب جهت جلوگيري از رسوب گذاري در لوله ها
بررسي آزمايشگاهي روند تغييرات ضريب انتقال حرارت در عملكرد لوله گرمايي با مقدار پرشوندگي 25 درصدي در محلول گلايكول و آب
بررسي عددي افزايش انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي
بررسي عددي عملكرد حرارتي يك لوله دايروي با استفاده از نانو سيال TiO2
طراحي مكانيكي كلاهك مبدل حرارتي خنك كننده گاز طبيعي با فشار بالا و انطباق با الزامات كد ASME
بررسي عددي تغيير چيدمان لوله ها در مبدل پوسته – لوله حاوي ماده تغيير فاز دهنده، با فرض محيط متخلخل
تحليل عددي انتقال حرارت نانوسيال آب-اكسيد آلومنيوم Al2O3 درون لوله مدور تحت رژيم جريان متلاطم
بررسي عددي جريان جابه جايي طبيعي نانوسيال آب-مس درون يك محفظه مربعي كج شده با مانع عايق مركزي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید