مشاهده مقالات نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

 

http://www.callforpapers.ir/

نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

مجموعه مقالات  نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .   نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی  10 مهر 1393 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در قزوین برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  43 عنوان مقاله تخصصی شامل 456 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   نخستین همایش ملی سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی   

مدل فعاليت هاي امداد و نجات در زمان-مكان با استفاده از سيستم هوشمند ساختمان
استفاده از نماهاي هوشمند در طراحي موزهها به منظور كاهش مصرف انرژي
ساخت دستگاه مانيتورينگ اتاق سرور با قابليت توسعه توسط كاربر
بررسي تاثير هارمونيكها دركاهش مصرف و هزينه ساختمانهاي سنتي و هوشمند
تاثير نماي هوشمند بر مصرف انرژي
نماهاي هوشمند، تعاملي و پاسخگو


بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان بارويكرد استفاده از سيستم هاي هوشمند
هوشمند سازي مصرف انرژي با تركيب انرژي هاي نو وخانه هاي هوشمند
راهكار عملي كاهش مصارف آب و برق جهت سرمايش و گرمايش بااستفاده از انرژي هاي نو
استفاده از سيستم هاي مديريت انرژي با توجه به مميزي بخش روشنايي ساختمان پژوهشكده سيستمهاي انرژي
مصالح هوشمند راهكاري نوين در جهت معماري پايدار
نماي تهويه شونده هوشمند با درزهاي باز و بسته شونده
گلخانه هوشمند
بررسي بازيافت انرژي دودكش بخاري توسط هواي پر سرعت، توسط شبيه سازي عددي
روشهاي جذاب كسب وكار در شناسائي فرصتهاي كارآفرينانه هوشمندسازي خانه ها
معماري هوشمند، تدبيري براي افزايش سطح رفاه و امنيت در ساختمان ها با نگاه ويژه به انرژي خورشيدي
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با استفاده از سنسور صوتي
ارتباط هوشمند سازي ساختمان با اقتصاد، آسايش ، امنيت و فرهنگ
مديريت تقاضاي مبتني بر پيش بيني منابع تجديدپذير در ساختمان هاي مسكوني توسط سيستم خان ه هاي هوشمند
مروري بر انواع سيستمهاي نمايشگر خانگي
بهين گو راهكار خود مديريتي مصرف بهينه برق در منازل
بررسي تاثير فناوري نانو در هوشمندسازي ساختمان ها
سياست هاي صرفه جويي وذخيره سازي انرژي درساختمان و ارتباط آن بابرنامه ريزي شهري براي آينده
زيگبي، منطق فازي و سيستم مديريت مصرف انرژي
كاهش مصرف انرژي با انتخاب پوسته هوشمند مناسب به روش تصميم گيري چند معيارهAHP
پايش وضعيت يك واحد ساختماني و ارسال اطلاعات از طريقGPRS
استانداردسازي در حوزه سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان وضعيت كنوني و منابع موجود براي تدوين مقررات ملي
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با استفاده ازWHAN,BEMS,Smart Key
نقشمبحث نوزده مقررات ملي ساختمان (صرفه جويي در مصرف انرژي)در اصلاح الگوي مصرف انرژي
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با پايش وضعيت ماشين لباسشويي
بهينه سازي مصرف انرژي درساختمان بابررسي پايش وضعيت سيستم كولرآبي
سيستم مديريت هوشمند انرژي مبتني بر يك محيط شامل خانه
طراحي كنترل كننده ايي براي مديريت انرژي ساختمانهاي هوشمند
پروتكل مطرح اتوماسيون خانگيLonwork
سيستم هوشمند مديريت ساختمان رويكردي نوين در مديريت مصرف انرژي
طراحي و بررسي آبگرمكنهاي خورشيدي جهت بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي در ساختمان ها
بررسي و ارزيابي چگونگي استفاده و تحت تاثير نحوي صرفه جويي مديريت انرژي، و انرژي در ساختمان
بررسي و معماري ذخيره انرژي خورشيدي فتوولتائيك و فناوري نوين ساخت
هوشمند سازي ساختمانها راهي براي كاهش انرژي در ساختمانهاي اداري (نمونه موردي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين )
روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
بررسي فني و اقتصادي ساختمانهاي هوشمند
كاربرد توربين هاي بادي مقياس كوچك جهت بهينه سازي انرژي درساختمانها
بهينهسازي مصرف انرژي ساختمان شركت توزيع برق تهران بزرگ به كمك مميزي انرژي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید