دسترسی به مقالات سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست

مجموعه مقالات سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .   سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست   1 آبان1393 توسط دانشگاه کردستان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کردستان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  37 عنوان مقاله تخصصی شامل 374 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست    

اثر نانو ذره مس بر فاكتورهاي خوني و بيوشيميايي بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان به همراه يك دوره بهبودي
ارزيابي توان اكولوژيك براي كاربري توريسم با استفاده از GIS (مطالعه موردي بخش مركزي شهرستان مريوان)
اولويت بندي زيرحوضه هاي آبريز اروميه به منظور اجراي راهكارهاي احياي درياچه ي اروميه
برآورد ارزش حفاظتي جنگل هاي بلوط سروآباد با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط
بررسي اثر عوامل اقليمي بر روي كاهش جنگل هاي بلوط (مطالعه موردي استان كردستان)
بررسي اثرات باقي مانده شيميايي آتش سوزي در يك خاك جنگلي پس از گذشت 3 سال از وقوع آن


بررسي ارتباط بين عناصر اقليمي و گردوغبارها بر ميزان بستري و بروز بيماري هاي قلبي (مطالعه موردي شهر ايلام ، شش ماهه اول سال هاي 1389-1388)
بررسي آرايه شناسي و وضعيت حفاظتي گونه در حال انقراض كپوردندان فارس Aphanius farsicus
بررسي برخي نيازهاي اكولوژيكي گووه در معرض خطر انقراض گون گچي (مطالعه موردي: منقطه افتر سمنان)
بررسي تغييرات برخي پارامترهاي اسپرم شناسي، بيوشيميايي و آنزيمي مايع سمينال ماهي قرمز ( Carassius auratus ) تحت تنش نانو ذرات نقره
بررسي تغييرات عمق تالاب بين اللملي زريوار با استفاده از سنجش از دور
بررسي رابطه تيپ هاي هواي همدان و آلاينده هاي جوي اكسيدهاي نيتروژن در زمان رويداد پديده گردوغبار
بررسي غلظت قارچ ها و باكتري هاي موجود در ذرات PM10 گردوغبار در شهر سنندج ، غرب ايران
مدل رگرسيون خطي دبي با هدايت الكتريكي(EC)وموادمحلول(TDS)جهت مديريت كيفيت آب دردوايستگاه هيدرومتري سد قشلاق سنندج 
بررسي كيفيت آب درياچه بين المللي زريوار با استفاده از شاخص IRWQISC
بررسي پتانسيل و منشا آلودگي آب هاي زيرزميني دشت همدان – بهار به نيترات
برنامه ريزي روستايي، راهكاري مناسب در حفاظت از محيط زيست
پيش بيني اثر تغيير اقليم بر الگوي زماني جريان رودخانه در پارك ملي گلستان
پيش بيني توسعه شهري در شهرسنندج با استفاده از مدل ماركوف
پيش تغليظ يون كادميوم روي نانوسيليكاي اصلاح شده با ليگاند N-متيونين فتاليميد اكسيد شده قبل از اندازه گيري با اسپكترومتري جذب اتمي
پيش تغليظ يون كبالت روي نانو سيليكاي اصلاح شده با ليگاند اسيدي حاوي مشتق پيريدين قبل از اندازه گيري با اسپكترومتري جذب اتمي
تاثير روستا به عنوان يك آلاينده نقطه اي در آورد مواد مغذي (روستاي دره تفي درياچه سريوار)
تاثير اندازه پلات در بررسي تنوع زيستي گونه هاي درختي
تأثير تغييرات زماني بر انتخاب زيستگاه توسط سنجاب ايراني (Sciurus anomalus; Gmelin, 1778 ) در جنگل هاي بلوط شهرستان مريوان
تعيين غلظت سرب و كادميوم در گياه برگ نو و رابطه ي آن با رنگدانه هاي فتوسنتزي در شهر سنندج
تعيين نقش سدهاي اصلاحي در كنترل رسوب حوزه آبخيز سد تهم
تعيين سهم توليد رواناب زيرحوضه ها با استفاده از مدل سازي هيدرولوژيكي
جامعه و محيط زيست (مطالعه موردي: استان كزدستان)
حذف رنگ آزو از محلول هاي آبي با استفاده از تفاله ي چغندر قند
خشكسالي و نقش آن در محيط زيست
گياه پالائي نانوذرات نقره توسط سرخس آبي (Azolla filiculoides) : قابليت جذب زيستي و اثرات نانوذرات بر فتوسنتز
بررسي تغييرات پارامتهراي اسپرم شناسي، بيوشيميايي و آنزيمي مايع سمينال ماهي قرمز (Carassius auratus) تحت تنش نانو ذرات نقره
مديريت ترسيب كربن خاك اراضي كشاورزي با استفاده از مدل EPIC
مرور مطالعات مرتبط با نقش عوامل اقليمي در خشك شدن درياچه اروميه
مطالعه مقدماتي فون خزندگان منطقه حفاظت شده بيجار استان كردستان
مقايسه ترسيب و ذخاير كربن در اكوسيستم هاي جنگل، كشاورزي و مرتع
واكاوي تغييرات گستره و روند بسامد روزهاي همراه با گرد و غبار در ايران زمين

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید