نمایه سازی مقالات نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه

 

http://www.callforpapers.ir/

نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه 22 مهر 1393  توسط  مركز توسعه آموزش های نوین ایران (متانا)  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  327 عنوان مقاله تخصصی شامل 3868 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه

شناسايي و تبيين شكاف فرهنگي در بانك كشاورزي و طراحي مدل مناسب براي رفع آن از سه منظر انسجام و يكپارچگي نظام پاداش و كنترل
شناسايي و تبيين شكاف فرهنگي در بانك كشاورزي و طراحي مدل مناسب براي رفع آن از سه منظر انتصابات و الگوهاي ارتباطي هويت و تحمل تعارض
شناسايي و تبيين شكاف فرهنگي در بانك كشاورزي و طراحي مدل مناسب براي رفع آن از چهار منظر خلاقيت رهبري حمايت مديريت و خطر پذيري
تعيين ميزان خلاقيت دانشجويان (مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 8)
تاثير تورم بر رشد اقتصادي در ايران با تاكيد نا اطميناني


بررسي عوامل مؤثر بر تعهد كيفي كاركنان از ديدگاه مدل نگرشي – رفتاري (مطالعه موردي: شركت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي)
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر استقرار موفقيت آميز مديريت ارتباط با مشتري (CRM)در رسانه هاي اجتماعي
تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد انساني(مطالعه موردي:بانك صنعت و معدن استان تهران)
بررسي رابطه كيفيت خدمات الكترونيكي با رضايت مشتريان مطالعه موردي بانك سپه شهرستان كهنوج
رابطه انگيزش شغلي با ادراك از بهره وري نيروي انساني در بين كاركنان شهرداري اصفهان در سال 1393
بررسي رابطه هوش معنوي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان
بررسي تاثير شناسايي برند توسط مصرف كننده (CBI) (مطالعه موردي:دارندگان گوشي سامسونگ)
تاثير خلاقيت بر فرهنگ سازماني مدل گلوب مطالعه موردي اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت
بررسي رابطه بين سن نام تجاري و ترجيح نام تجاري مورد: مايع ظرفشويي ريكا
بررسي رابطه ابعاد سرمايه اجتماعي با مديريت استعداد(مورد مطالعه:بيمارسنان بندرعباس)
ارائه مدلي براي تعيين مؤلفه هاي موثر بر توليد كلاس جهاني بر اساس شايستگي هاي محوري سازمانها
بررسي تأثير رهبري تحول آفرين بر فرهنگ سازماني و استراتژيهاي سازمان
Exploring the Relationship between Coordination Capabilities and Innovation Outcomes
بررسي تاثير تبليغات تلويزيوني بر روي رفتار خريد مصرف كننده(مطالعه موردي:مصرف كنندگان دانشگاهي شهرستان سنندج)
مدل يابي يك الگوي چند منظوره و اثر بخش در راستاي تضمين توسعه شهري پايدار، با بهره گيري از تلفيق تكنيك هاي نوين طراحي شهري و الزامات پدافند غير عامل
بررسي معضل نصب و راه اندازي سامانه هاي هشدار خرابي در راه آهن ايران از ديدگاه انتقال تكنولوژي
بررسي رابطه بين رضايت شغلي با تعهد سازماني كاركنان
تعارض در سازمان هاي آموزشي
Checking the relationship between strategic leadership, competitive advantage and organizational performance with mediating role of innovation
اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر توزيع درآمد در ايران با استفاده از رويكرد الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده ARDL
بررسي تاثير تفكر استراتژيك بر موفقيت مديران شركت گاز مازندران
شناسايي عوامل موثر بر توانمندسازي كاركنان سازمان هاي دولتي
بررسي تأثير اعتماد سازماني بر فرهىگ سازماني كارآفريىانه در بيمه كاركنان شركت گاز استان ايلام
بررسي تاثير سرمايه فكري بر عملكرد انساني بانك صنعت و معدن استان تهران
مدل سازي و پيش بيني دماي هواي استان چهارمحال و بختياري
كنكاشي پيرامون تاثير سياست هاي مالي بر سطح اشتغال(مطالعه مورد ايران)
بررسي رابطه كنترل استراتژيك و كارآمدي ابزارهاي استراتژيك در شرايط تحريم اقتصادي
Performance Measurement Information in Iranian Public Sector
ارزيابي عملكرد واحدهاي ارائه دهنده خدمات بانكي و رتبه بندي آنها با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره
سنايوهاي مدارس آينده
آسيب شناسي دوره هاي اموزش ضمن خدمت(كوتاه مدت)با رويكرد مدل سيپ(CIPP)در بانك ملت
تحليل ظرفيت بخش هاي عمده اقتصادي استان كردستان از نظر ايجاد ارزش افزوده طي برنامه چهارم توسعه و چشم انداز آن
كارآفريني و رشد اقتصادي، موانع و راهكارها با تأكيد بر ايران
بررسي رابطه بين معنويت محيط كار و كييفيت خدمات سازمان با تعهد سازماني(مطالعه موردي:اداره داراي شهرستان بندرعباس)
شناسايي و رتبه بندي عوامل موفيقت در كيفيت خدمات بيمارستاني با بهره گيري از روش ANP بر مبناي DEMATEL مطالعه موردي بيمارستان آتيه
ارائه مدلي جهت شناسايي ورتبه بندي عوامل مؤثر برگرايش مؤديان مالياتي به استفاده از سيستم الكترونيكي پرداخت ماليات
طرح راهبردهاي استراتژيك براي يك شركت توليدي صنعتي
سنجش وضعيت مدل بلوغ مديريت دانش KM3 در شركت ساپكو
بررسي عوامل موثر بر كسب و كار دانشجويان رشته مديريت واحد علوم و تحقيقات ايلام
بررسي محتواي فزاينده اطلاعاتي ارزش دفتري تلفيقي در توضيح ارزش بازار شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارتهاي ارتباطي
رابطه علي بين صادرات بدهي دولت و رشد اقتصادي
ارائه ي مدل تلفيقي ارتباطات سازماني در كسب و كار
بررسي تأثير اعتماد سازماني بر كارآفريني كاركنان بيمه سلامت استان ايلام
همسويي استراتژيك بين Itو كسب و كار
تأثير ساختار سرمايه و حقوق مالكانه بر عملكرد شركت: مطالعه موردي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي و تبيين مؤلفه هاي مسئوليت اجتماعي بازاريابي شركت (مطالعه موردي شركت هاي خدماتي استان يزد)
بررسي عملكرد شهرداري استان فارس بر اساس مدل كارت ارزيابي متوازن
بررسي تاثير ارزش هاي اسلامي بر قيمت گذاري خودروهاي داخلي از ديد مصرف كنندگان(مورد مطالعه:مشتريان ايران خودرو و سايپا)
مطالعه تطبيقي مكاتب مديريت تكنولوژي
بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك
بررسي تأثير بازاريابي اجتماعي بر عملكرد بانكي مورد مطالعه: شعب بانك صادرات شهرستان ايلام
رابطه محافظ كاري و نرخ دارايي ها در ارزيابي عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1387_1390
مطالعه تاثير مديريت منابع انساني الكترونيك بر اساس مدل روئل و همكارانش بر تغييرات سازماني(مديريت شركت نفت و گاز گچساران)
تأثير برند اخلاقي بر رفتار مصرف كنندگان محصولات غذايي در شهر رشت
انتظارات شغلي دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي شهرستان خرم آباد از رشته تحصيلي و آينده شغلي خود
اخلاق كسب وكار و مسئوليت اجتماعي
بررسي تاثير استراتژي قيمت گذاري در بازارهاي رقابتي و انحصاري
بررسي مقايسه اي معيارهاي مالي و اقتصادي ارزيابي عملكرد در تعيين ارزش شركت
ساختار بحران و چالش هاي موجود در برابر آن(مطالعه موردي شهر اصفهان)
استفاده ازداده كاوي در سيستم مديريت ارتباط با مشتري شركت هاي بيمه مطالعه موردي در زمينه شناسايي مشتري
توسعه طرح عمراني و تاثير آن بر اقتصاد كشور ايران
معرفي و مقايسه جامعيت شاخصهاي كليدي شناخته شده در مدلهاي موفق برونسپاري نرم افزار 
كارآفريني سازماني موانع و راهكارها
بررسي تأثير ساختار سازماني بر خشم مشتري موردمطالعه: شعب بانك كشاورزي شهرستا ن ايلام
بررسي تاثير بازارگرايي بر عملكرد بانك ملت از طريق متغيرهاي ميانجي تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني(مورد مطالعه:كليه شعب بانك ملت استان مازندران)
شناسايي وضعيت موجود برخي ويژگي هاي عمده روانشناختي كار آفرينانه و متغيرهاي موثر بر توسعه روحيه كار آفريني(مورد مطالعه دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان)
مديريت روستايي در ايران با تاكيد بر نقش دهياري ها
ارائه ي تعريفي از طرح توجيهي با رويكرد آينده پژوهي
سنجش اثربخشي تبليغات تجاري براساس مدل لاويج و استينر مطالعه موردي:شعب بانك ملي شهر كرج
دكترين استراتژيك درسازمان هاي پيشرو
بررسي رابطه كارآفريني با ارزش آفريني كار ( مديريت كار آفريني با نگرش ارزش آفريني كار )
تئوري بازي ها و پيش بيني رويدادهاي آينده
بررسي اثربخشي فناوري اطلاعات در سازمان آبفاي شيراز بر اساس مدل مفهومي پپارد
بررسي رابطه بين كيفيت افشا و هزينه حقوق صاحبان سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شركتهاي صنعت سيمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHPوTOPSIS
Critical school over times
بررسي نگرش مديران و معلمان در مورد مديريت تعارض مدارس متوسطه شهر تبريز
پيشنهاد مدل براي شبكه هاي مجازي توليد جهاني در صنعت هواپيما سازي بر اساس مدل ميلتنبرگ
بررسي تعيين كننده هاي رضايتمندي مشتري(مورد مطالعه:مقايسه بين بانك ملي و پارسيان)
مديريت مزيتي رقابتي در سازمان
ارتباط سرمايه گذاري در آموزش با رشد اقتصادي و شاخص هاي توسعه انساني مطالعه موردي ايران در خلال سال هاي 1999تا2012
بررسي تأثير مديريت تعارض بر رويكردهاي نوين سازماني
مديريت ريسك و گمرك نوين در خرمشهر
اعتبار سنجي در آموزش عالي
تعيين رابطه بين تعهد سازماني و ابعاد خلاقيت كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان
فناوري اطلاعات در عملكرد مديريت منابع انساني نقش
تخمين تابع تقاضاي برق خانگي استان چهارمحال و بختياري
تحليل تطبيقي استراتژي هاي سازمان هاي موفق وناموفق مطالعه موردي: دو دوره مديريت سنتي ومديريت جديد درشركت شمه
بررسي تأثير اشتياق شغلي بر خلاقيت كاركنان (مطالعه موردي: كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان ايلام)
آينده پژوهي و طرح ريزي استراتژيك در توسعه سيستم قدرت الكتريكي ايران
حمايت قانوني از سرمايه گذاران طرز اداره امور شركت ها و ارزش اضافي قابل سرمايه گذاري در بازارهاي در حال ظهور
بررسي عوامل افزاينده بازدهي توانمندسازي آموزشي و موانع فراروي آن
نقش و جايگاه سرمايه فكري در اقتصاد دانش بنيان
تدوين استراتژي بيمارستان كودكان بندرعباس:ماتريس هاي swot وqspm
مقايسه توسعه صنعت گردشگري و توسعه اقتصادي در كشورهاي منطقه خاورميانه
جايگاه سيستمهاي مديريت فرآيند كسب و كار در زيرساخت فناوري اطلاعات
بررسي رقابت پذيري در صنعت بانكداري ايران و نقش تعديلگر تحريم بر آن(مطالعه موردي بين سالهاي 1385 الي 1391)
بررسي عوامل موثر بر اخلاق كاري كاركنان شعب بانك مهر اقتصاد استان ايلام
Achieving Into a Learning Organization through Three-Dimensional Model of Strategic Management
بررسي كانون تفكر به عنوان مسير ارتقا سازمان ها
بررسي توسعه ي مدل هاي فازي براي توابع فازي و اقتباس سيستم استتناج Neuro-Fuzzy در روش پايگاه قواعد فازيTSKغير مستقيم به منظور آناليز بازار سهام
بررسي رابطه بين اشتياق شغلي و كمال گرايي
سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، كيفيت نهادي، آزادي اقتصادي و كارآفريني در بازارهاي در حال ظهور
مدل سازي و پيش بيني آب مصرفي شهرستان باغ بهادران
بررسي رابطه تعهد سازماني و فرهنگ سازماني كاركنان شركت پتروشيمي ايلام
بررسي تاثير شهرت سازماني ادراك شده بر آگاهي كاركنان از نقششان در شهرت بانك ملي شهرستان رشت
بررسي نقش متغيرهاي پولي بر جذب منابع بانكي (مطالعه موردي بانك پاسارگاد)
تاثير گردشگري بر درآمد و توسعه پايدار اقتصادي شهرستان ممسني
Selecting the Best Production Paradigm in the Iranian manufacturing industry
بررسي رابطه بين مديريت كسب و كارهاي روستايي و بهبود كيفيت زندگي كاري(مطالعه موردي:ادارات دولتي استان آذربايجان غربي)
كاربرد وتركيب الگوريتم هاي تحليل مؤلفه هاي اصلي و تحليل تمايز خطي در تشخيص هويت افراد
Organizational Commitment and Satisfaction with Payment Systems among Operating Personnel
اهميت آموزش در بهسازي منابع انساني سازمان ها
بهره وري سازمان ها در گرو توانمند سازي منابع انساني از طريق آموزش
تعيين مهارتهاي مديران آموزشي آينده پژوه ادراك شده به منظورارائه يك مدل مناسب مورد مطالعه؛ ديدگاه اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات
بررسي رابطه بين مديريت دانش و استراتژي منابع انساني در سازمان
ارتباط بين درگيري مصرف كننده، دانش محصول و رفتار خريد ناگهاني
رقابت پذيري كسب و كارهاي خانگي از طريق نوآوري
بررسي و ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيكي در صنايع برخط
برنامه ريزي هاي مديريت منابع انسانيHRMدر سازمان ها
بررسي تأثير دولت الكترونيك ، پارادام نوين حكومت بر مردم
بررسي رابطه پوياي بين رشد و سودآوري شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي هزينه هاي كيفيت در حوادث ترافيكي
گردشگري و اشتغال زنان
بررسي تاثير ساختار مالكيت و نظام راهبردي شركت ها بر ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي اقتصاد هاي نو ظهور با تاكيد بر گروه بريكس(برزيل،روسيه،هند چين و آفريقاي جنوبي)
بررسي رابطه تفكر استراتژيك و هوشمندي رقابتي با رويكرد الگويابي معادلات ساختاري در صنعت فرش ماشيني كاشان
تحليل ضرورت و بهينه سازي اجراي پروژه ها با رويكرد ادغامي مديريت ريسك و مهندسي ارزش
تاثير تعهد سازماني بر عملكرد و رفتار شهروندي سازماني كاركنان
محتواي اطلاعاتي سود تلفيقي در تبيين قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتقاء هوشمندي در سيستمهاي مختلف به كمك پروفايلهاي كاربري هوشمند
بررسي نقش ابعاد سازماني در تسهيم دانش و ايجاد سرمايه دانشي
بررسي ارتباط كيفيت خدمات و رضايتمندي مشتريان مطالعه موردي: شعب بانك كشاورزي شهرستان ايلام
چارچوبي جهت ارزيابي و رتبه بندي حول بهينه كانتينر ها در شركت هاي كشتيراني با استفاده از تكنيك TOPSIS )مطالعه موردي: يك شركت كشتيراني حول و نقل ايراني در زمينه صادرات و واردات كالا در تهراى ايران(
بررسي رابطه بين نيازهاي ارتباطي و سبكهاي ارتباطي كاركنان (سازمان منطقه آزاد كيش)
بررسي مطالعه رفتار شهروندي كاركنان و ميزان تاثير آن بر رضايت مشتريان(مطالعات موردي:بانك سامان استان مازندران)
چگونه ويژگي هاي كارآفريني بين المللي قابليتهاي اينترنت براي فرآيندهاي تجارت بين المللي شركت را تحت تأثير قرار ميدهد؟
بررسي تاثير تسهيلات فيزيكي در فروشگاه بر وفاداري مشتريان فروشگاه زنجيره اي رفاه گرگان
بررسي ابعاد رفتار شهروندي سازماني در بخش دولتي (مطالعه موردي: شهرستان لامرد)
رابطه مديريت زنجيره تأمين و تغيير استراتژيك در شركت
بررسي جذابيت بازاريابي بين المللي براي محصولات غذايي مورد مطالعه: كشور عراق
بررسي آميخته بازاريابي زنجيره تامين فراورده كنسرو ماهي تن استان هرمزگان و ارائه راهكارهاي بهبود آن
توسعه پايدار در كشورهاي عضو منا بر اساس رويكرد سرمايه
اهميت نقش مديريت و تأثير آن بر رفتار سازماني
بررسي تأثير خلاقيت بر سطوح مختلف مديريت كارخانه شمه بندرعباس
نقش آينده پژوهي در ايجاد و راه اندازي كتابخانه هاي ديجيتال و مجازي يك مرور نظام مند
تفكر استراتژيك و برنامه ريزي استراتژيك آينده پژوهي براي برنامه زندگي
بررسي تاثير مشتري مداري در روند جذب بازار خدمات
ارائه چارچوبي براي ترسيم اينده هاي محتمل در صنعت بالگردي كشور ايران
اثربخشي و طراحي مدلهاي جديد كسب و كار بر عملكرد نوآوري تكنيكي به واسطه يادگيري سازماني: مطالعه موردي كاركنان بانك صادرات در استان گيلان
تبيين رابطه هوش هيجاني و مشتري مداري در صنعت بيمه مطالعه موردي: شركت بيمه پاسارگاد استان مازندران
تاثيرمديريت ريسك برعملكرد سازماني با تاكيد بر توسعه سازماني
آموزش اخلاق اقتصادي راهي به سوي توسعه پايدار
بررسي رابطه بين مديريت استعداد و تعهد سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان نورآباد ممسني
ارزيابي وضعيت موجود سيستمهاي اطلاعاتي شهرداري شهر مباركه و ارائه راهكارهايي جهت بهبود وضعيت آن
جهاني شدن و كسب و كار الكترونيك
بررسي رابطه بين فرد گرايي_جمع گرايي و اجتناب از عدم اطمينان با رفتار شهروندي سازماني كاركنان
نقش فناوري اطلاعات در توانمند سازي كاركنان اداره كل ثبت احوال استان كرمان
بررسي عوامل كليدي موفقيت در توسعه نوآوري فناورانه در صنعت فراساحل مطالعه موردي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريائي ايران IOEC
سيستم مديريت اعتماد، رضايت و وفاداري در تجارت الكترونيك
تاثير تبليغات در فروش محصول
اثرات تنش و رابطه رهبر پيرو در رابطه عدالت سازماني با رضايت شغلي و تعهد(مطالعه موردي دانشگاه لرستان)
كاربرد رابريك براي ارزيابي فعاليتهاي ياددهي يادگيري در نظامهاي آموزش مجازي
بررسي تأثير مديريت مشاركتي و بالندگي انسان در سازمانها
ريسك و مديريت ريسك
مقايسه نگرش كاركنان و مديران به سرمايه فكري مبتني بر مديريت دانش مطالعه موردي:منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني(ره)
بررسي ارتباط بين نسبت هاي مالي)معيارهاي سنتي( و نسب Qتوبين )معيار نوين( با ثروت ايجاد شده براي سهامداران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برمبناي چرخه ي عمر شركت ها
ارزيابي ارتباط بين كارآفريني و ويژگيهاي انفرادي خلاقيت مطالعه موردي: شركت سبحان سازه اطلس
بررسي اثرات حافظه و فراموشي سازماني بر آينده پژوهي استراتژيك مورد مطالعه:مديران شهرك علمي تحقيقاتي استان اصفهان سال 1391
بررسي ارتباط بين تفكر استراتژيك مديران ارشد و موفقيت پياده سازي مديريت دانش در سازمانهاي دانش بنيان
بررسي و رتبه بندي چالش هاي افزايش توريسم درماني و ارائه يك مدل استراتژيك (مطالعه موردي)در بيمارستانهاي استان خوزستان
بازاريابي و جلب رضايت مشتري
فناوري اطلاعات وارتباطات در راستاي مديريت بحران
الزام پايه گذاري پاراديم هاي جديد مديريتي بارويكرد خلاقيت در سازمان درجهت ارتقاء وتوسعه
يادگيري و حافظه سازماني عاملي براي كسب مزيت رقابتي : كاركنان بانك صادرات استان گيلان
بررسي مقايسه اي تأثير وفاداري برند بر اثربخشي تبليغات شفاهي با استفاده از رويكرد شبكه عصبي مصنوعي مورد مطالعه : گوشي هاي همراه سامسونگ
استراتژي هاي مديريت دانش در سازمان ها
بررسي روابط بين وابستگي و اعتماد با تعهد حسابگرانه و احساسي ( مطالعه موردي: صنعت كاشي و سراميك كوير يزد)
رابطه كيفيت افشا و ساختار سرمايه
توسعه برنامه جامع استراتژيك مبتني بر ماتريس SWOT استراتژي هاي مديريت كاري سان تزو،كارت امتيازي متوازن و QFDفازي
بررسي رابطه بين رهبري اخلاقي و توانمندسازي با اثربخشي رهبر(عامل ميانجي رهبر- پيرو) در بخش درماني تأمين اجتماعي در غرب تهران
بررسي نقش واسط اشتياق شغلي در رابطه بين توانمندسازي روانشناختي و رفتار نوآورانه در كاركنان
بررسي استرس شغلي و سلامت عمومي پرسنل مركز كنترل ترافيك هوايي كشور
ارتقاي فرهنگي و توانمندسازي در پرتو مديريت ايراني – اسلامي
پارادايم جديد در مفهوم تجارت الكتزونيك
بررسي عوامل موثر مديريتي كار آفرينان در ارتقاء خلاقيت و نو آوري(مطالعه موردي در صنعت برق)
بررسي نقش تعديل گر پويايي بازار در رابطه ي بين استراتژي هاي بازاريابي محيطي و عملكرد
آينده پژوهي از منظر قرآن و روايات اسلامي دستورالعملي جامع براي آينده جهان
ديجيتاليسم و آينده پژوهي:ارزيابي اكتشافي الگوهاي ذهني افراد در خصوص تبيين سبك زندگي آينده جامعه با استفاده از روش شناسي كيو
بررسي روشهاي تدريس سنتي و نوين و تاثير آن در يادگيري دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر گراش
حكمراني خوب سازوكاري براي تحقق توسعه پايدار
بررسي تاثير سرمايه گذاري دولت بر فضاي كسب و كار
ساخت و ساز ناب: از تئوري تا عمل
مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار در سازمان:ضرورت و چالش ها
شىاسايي شاخص هاي مديريت كارآفريىانه با پشتوانه ي مديريت اسلامي و جهادي
بررسي تاثير توانمندي هاي سازماني هتلها بر مزيت رقابتي آنان، نقش واسط استراتژيهاي بازاريابي محيطي مورد مطالعه : هتلهاي مشهد
توسعه فرهنگي شالوده توسعه پايدار
ايجاد انگيزه در كاركنان
نقش مديران منابع انساني در عدالت سازماني وتاثير آن برعملكرد كاركنان
نقش مديريت منابع انساني ERP در پياده سازي و اجراي اثربخش تر مديريت منابع انساني الكترونيك e-HRM
شناسايي علل كاهش صادرات خاويار ايران
بررسي تاثير مديريت دانش رمز ماندگاري سازمانها در عصر جديد
The relation between organizational behavior and converging technologies
يكپارچگي نوآوري و خلاقيت به منظور توسعه كارآفريني با استفاده از يك سند استراتژيك
نقش مديران منابع انساني در نگرش سرمايه اي به منابع انساني
بررسي راهكار برنامه ريزي مواد مورد نياز در SAP ERP
اهميت يكپارچگي و اركان آن در سازمان
روش شناسي مؤسسات رتبه بندي ريسك كشوري
بررسي تأثير سرمايه فكري بر كارآفريني درون سازماني موردمطالعه: بانك ملي شهرستان ايلام
مديريت منابع انساني، راهكاري براي تحقق توسعه پايدار
بررسي رابطه بين بهره وري كل عوامل توليد و اقتصاد دانش محور در ايران و مقايسه آن با برخي كشورهاي در حال توسعه و نوظهور
پيشنهاد يك مدل مفهومي در خصوص آينده مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها
Identifying the factors affecting economical empowerment model of IKRF Case study: IKRF clients
بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش در سازمان ها
استراتژي جذب و استخدام در ساختارهاي چهارگانه منابع انساني اقتصادي
اولويت بندي استراتژي هاي توليد سازمان ها در محيط پيچيده با استفاده از رويكرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي
بررسي مدل هاي موجود نياز سنجي آموزشي كاركنان در دنيا به منظور ارايه مدل مطلوب
مروري بر قراردادهاي روانشناختي، بررسي عوامل اثرگذار بر آنها و پيامدهاي حاصل از آنها
كاهش آسيب پذيري استراتژي توليد در سيستم هاي تطبيقي پيچيده با استفاده از قابليت منعطف و انعطاف پذيري
تحقيقات بازاريابي و نوآوري در سازمان
ارزيابي كيفيت زندگي كاري كاركنان واحدهاي اداري و مولفه هاي موثر بر آن
بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتري با وفاداري مشتريان، كيفيت خدمات و رضايت مشتريان در بانكهاي دولتي شهرستان انار
اريه مدل براي خلاقيت و نوآوري كاركنان در سازمان يادگيرنده
نقش عوامل انساني در استفاده معلمان از فن آوري در مدارس هوشمند
بررسي ارتباط رهبري تحول گرا، مديريت دانش و عملكرد سازماني
برنامه ريزي نيروي انساني در جهت توسعه پايدار: نقش آموزش بر توسعه كارآفريني
نقدي بر روش سيمپلكس
بررسي تأثير كيفيت محصول ادراك شده ، قيمت و ريسك ادراك شده بر ارزش و تمايل به خريد مشتري
بازار هاي تجاري ورفتار خريدار
مديريت دانش و بازاريابي
سناريوهاي آينده پروژه اي پايين دستي صنعت نفت
تاثير شاخص بهره وري نيروي كار بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك
آينده پژوهي وضعيت آموزش عالي زنان در ايران
مذيريت استراتژيك منابع انساني
رويكردهاي تعاملي برنامه ريزي استراتژيك و مطالعات آينده پژوهي
چالشهاي گردشگري ورزشي و ارائه راهكارهاي عملياتي براي توسعه گردشگري ورزشي در ايران
بررسي ابعاد نظري و موانع توسعه پايدار
صنايع نرم افزاري و روندها و مشكلات فراروي مديريت منابع انساني آن ها ؛ مطالعه موردي شهرستان بوشهر
تدوين استراتژي توسعه صادرات محصولات كشاورزي استان بوشهر با استفاده از روش ماتريس swot
تاثير فرهنگ سازماني بر سلامت سازماني در اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان همدان
نقش كارتيمي بر خلاقيت درسازمانهاي آموزشي
تاثير مديريت دانش در جلوگيري از افول سازمانهاي دولتي و موانع تغير آن
بررسي روابط بين جو سكوت ادراك شده، رفتار سكوت كارمند و نگرش هاي شغلي
بررسي رفتار مصرف كننده اينترنتي وعوامل مؤثر بر خريد وي
بررسي عوامل موفقيت درساختارصنعت حمل ونقل هوايي مقايسه تطبيقي كشورهاي ايران و هند
بررسي تأثير مديريت دانش بر سازمانهاي مجازي
مديريت عدم اطمينان دربرنامه ريزي مواد موردنيازدرسيستم توليد كارگاهي مطالعه موردي: شركت توليدي ساخت تجهيزات فلزي
بررسي كيفيت خدمات اردوهاي هجرت 3 درعرصه بهسازي وزيباسازي مدارس براساس مدل سروكوال مطالعه موردي: طرح هجرت شهرستان زنجان
اثرات كارآفريني اقتصادي بر توسعه اقتصادي
بررسي سنجش رضايت مشتري از خدمات شركت بيمه ايران بر مبناي مدل شاخص رضايت مشتري
ارائه مدلي از تاثير كارآفريني شركتي بر رفتار شهروندي در شركتهاي كوچك و متوسط
مشاورين صنعتي و نقش آنان در طرح و توليد و سود دهي واحدها
بررسي تاثير نظارت هيات مديره مستقل بر كاهش ريسك شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين ويژگي هاي جمعيت شناختي و رفتار شهروندي سازماني در واحدهاي اداري دانشگاه آزاد اسلامي
بررسي نقش تعارض سازماني بر خلاقيت و نوآوري
مديريت تغييرساختاربانك با رويكرد رضايت مشتريان
اثر محافظه كاري حسابداري بر ارتباط بين وجه نقد نگهداري شده و بازده غيرعادي سهام
بررسي ارتباط بين رفتار شهروندي سازماني و عدالت سازماني در مركز توزيع نيروي برق استان البرز
بررسي سطح عدالت ادراك شده و اثرآن بر تعهد سازماني در سازمان امور مالياتي شهرخرم آباد
سرمايه شهري بعنوان حلقه گمشده
نقش مديريت دانش و تحول در نو آوري و كسب و كار
بررسي تاثير برنامه هاي آموزش رايانه بر بهره وري كاركنان سازمان وظيفه عمومي ناجا
نقش كارآفريني در توسعه پايدار گردشگري: منطقه مورد مطالعه كوير شهداد 
اصلاحات عمده در مميزي بخش دولتي توقف مرتبط با زمان تغيير و چالش
مديريت ارتباط با مشتري براي متصديان بانكهاي خصوصي و تاثير آن بر وفاداري مشتريان
تاثيرنرم افزارآموزشي بر يادگيري ويادداري درس عربي سال اول متوسطه دوره دوم پسرانه آمل درسال تحصيلي 93-1392
تاثير بي تفاوتي سازماني بر هويت سازماني (مورد مطالعه: شهرداري رودهن)
بررسي نقش و جايگاه مديران در توسعه خلاقيت ٬ نوآوري و كارآفريني در سازمان ها
نظريه روستو در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادي
تاثير تعديل كننده تناسب فرهنگي روي رابطه رويه بازاريابي داخلي و رضايتمندي كاركنان:يك بررسي تجربي در مورد كاركنان توريسم متولد استراليا و تايوان
رسانه هاي اجتماعي و مديريت نام تجاري
بررسي تأثير تبليغات در جذب مشتريان بانك
مقايسه الگوهاي سازمان دهي روش ها و تكنيك هاي آينده پژوهي
تاثير خويشتن بر نگرش نسبت به نام هاي تجاري برندلوكس در ميان جوانان
تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات در سازمان بر توانمندسازي كاركنان شهرداري اصفهان در سال 1393
مطالعه مروري رابطه اخلاق فردي وتعهد حرفه اي
بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان با توجه به تئوري هاي انگيزشي
بررسي تاثير ارزيابي عملكرد كاركنان با روشBSC بر تعلق خاطر كاري و توانمند سازي روانشناختي در شركت بيمه دانا شمال و شمالغرب
بررسي رابطه بين سلامت سازماني ورفتارشهروندي سازماني كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان گلستان باتوجه به نقش تعديلي هوش
مطالعه تطبيقي سيكل حيات تكنولوژي ،فرايند و محصول
بررسي نحوه هزينه كرد منابع مالي مدارس دوره متوسطه و ميزان انطباق آن بادستورالعمل هاي مالي در استان كردستان
تاثير كيفيت نيروي انساني، تحقيق وتوسعه و توسعه انساني بر رشد اقتصادي
توسعه سرمايه انساني و تاثير آن بر عملكرد سازمان
تلفيق مديريت بحران در راهبردهاي سازمان
مديريت بر مبناي تفكر روندگرا
تحليل فناوري RFID شناسايي اجزا و كاربرد
The necessity of Information Integration in automotive Supply Chains
بررسي مدلهاي ارزيابي عملكردزنجيره تامين
بررسي رويكردهاي توسعه و توانمندسازي منابع انساني در سازمان هادر راستاي افزايش بهره وري
ارايه مدلي به منظور ارزيابي آمادگي سازمان براي تغيير
تاثير تبليغات بر فروش محصول
بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين با رفتار شهروند سازماني و عملكرد شغلي نقش خلافيت به عنوان عامل ميانجي در شهرداري شهر ساري
مطالعه تجربي فضاي ايمني درسازمانهاي خدماتي شهرسمنان
اثر شوك قيمت نفت بر روي هزينه ها و درآمدهاي دولت در ايران
بررسي رابطه بين فاصله قدرت و خردورزي – عاطفه ورزي بارفتارشهروندي سازماني كاركنان موردمطالعه : استانداري چهارمحال و بختياري
نقش و اهميت صنعت گردشگري در توسعه اقتصادي و كارآفريني
بررسي شاخص توسعه انساني ازديدگاه اقتصاد اسلامي
بررسي تاثير روشهاي آموزشي كاركنان بانك ملي استان مازندران در ارائه خدمات بانكداري الكترونيك
برنامه ريسي توليد چند هدفه و چند محصولي در محيط فازي با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي
سنجش و تحليل سطح چابكي استراتژيك شركت هاي بيمه بوسيله تكنيك تصميم گيري چندمعياره فازي مبتني برسنجه هاي شباهت
بررسي تاثير جنسيت برخريد اينترنتي افراد نمونه موردي شهروندان شهرستان بابلسر
بررسي تاثير هوش هيجاني بر تعهد سازماني ( مورد مطالعه : شركت گاز استان ايلام)
بررسي جايگاه ,نقش و نسبت هنر وقدرت در مطالعات آينده پژوهي
بررسي موانع موجود بر كارآفريني از ديدگاه كاركنان واحد آموزش دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه 3 كشور
بررسي رابطه بين يادگيري سازماني وتوانمندسازي نيروي انساني مطالعه موردي: كاركنان سازمان دارايي وماليات شهركرمانشاه
بررسي تاثيرسبكهاي رهبري برستاده هاي رهبري مطالعه موردي: راه آهن جمهوري اسلامي ايران
بررسي تأثير كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان بر كارآفريني سازماني مطالعه موردي اداره راه و شهرسازي استان ايلام
رابطه الگوي رفتاري مصرف كننده و استراتژيهاي بازاريابي اينترنتي مطالعه موردي: شركت بيمه ايران، آسيا و دانا استان مازندران
تجزيه همبستگي بين صفات كارآفرينان دراستان فارس
مروري بر چالشهاي اجراي كارآفريني در ايران و راهكارهاي حل آن
خلاقيت و كارآفريني موتور پيش برنده رشد و توسعه پايدار
بررسي دلائل تاخيرات زماني اجراي پروژه هاي گازي منطقه پارس جنوبي و ارائه راهكارهاي مناسب
بررسي تاثير اعتماد مشتريان بر تمايل استفاده از بانكداري الكترونيك
بررسي بسترهاي مورد نياز جهت پياده سازي مديريت دانش مطالعه موردي : سازمان فني و حرفه اي فارس
بررسي رابطه بين سبك هاي مديريت تعارض با مديريت ارتباط با مشتري مطالعه موردي شركت سرمايه گذاري وتوسعه كيش
بررسي نقش ميانجي عدالت سازماني دررابطه با رويه هاي اداري ارزيابي عملكرد وتعهدسازماني مطالعه تامين اجتماعي استان هرمزگان
بررسي تاثيرروابط متقابل نام و نشان تجاري بر وفاداري نگرشي و رفتاري مصرف كنندگان، با درنظرگرفتن واسطه كيفيت رابطه نام و نشان تجاري مطالعه موردي جامعه مشتريان محصولات اپل در ايران
بررسي رابطه بين ميزان پرداخت حقوق و پاداش دبيران باموفقيت دانش آموزان مقطع دبيرستان دركيش
اثرمديريت ارتباط الكترونيكي بامشتريان e-CRM بركيفيت و پيامدهاي ارتباط بانك مشتري مطالعه موردي: شعب بانك سپه استان فارس
بررسي تأثير ابعاد عدالت سازماني بر اعتماد و عملكرد شغلي كاركنان مطالعه موردي:كاركنان بانك سپه شهرستان ايلام
بررسي رابطه بين عوامل رواني فردي با رفتار مصرف كننده در شركت تك تازان نوين كيش

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید