امکان دانلود مقالات سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین

 

http://www.callforpapers.ir/

سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین

مجموعه مقالات سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین   13 شهریور 1393 توسط انجمن علمی و حرفه ای مدیران وحسابداران گلستان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد كتول  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در گرگان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  547 عنوان مقاله تخصصی شامل 7393 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین

بررسي موانع فرهنگي تربيتي كارآفريني در بانوان آموزش و پرورش
بررسي تاثير سيكل احساسي زيست آهنگ بر حوادث كاري(مطالعه موردي شركت توزيع برق خراسان شمالي)
بررسي رابطه شخصيت مشتريان با ميزان تمايل به بهره گيري از تجارت الكترونيك در شعب پست بانك استانكردستان
كاربرد تبليغات اينترنتي و اهميت آن در بازاريابي از طريق اينترنت
ارائه مدلي جهت سنجش نيت حرفه گرايي افراد
بررسي انواع تابع توليد و كاربرد آن ها در اقتصاد مديريت
مديريت اسلامي و سبك زندگي درپرتو فرهنگ ساده زيستي
مديريت از راه دور ( دور كاري و مزايا و معايب آن )


سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه در سدهاي خاكي
تصوير ذهني سازماني، راهگشاي سازمان در مسير حركت به سوي پيشرفت
Investigation of the relationship between psychological empowerment and organizational commitment of personnel with a view to the variables ofeducation, service records and employment type
پاسخگويي ، مفاهيم و راهكارها
بررسي محتوايي توليد ناب و كاربردهاي آن در مديريت صنايع گوناگون
ارتباط مديريت دانش و بهره وري سازمان
بانكداري اسلامي و اثر آن بر رشد و توسعه اقتصادي و ثبات مالي
بررسي ارتباط بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و نسبت هاي مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
سبك مديريت علي(ع) با توجه به نگاه اخلاقي ايشان
عوامل موثر بر اعتياد به كار و پيامدهاي آن
بررسي تفاوت اعتياد به كار دركاركنان زن و مرد ادارات امور مالياتي استان گلستان
بررسي و تدوين برنامه ريزي استراتژيك سازمانيبخش دانشجويي فرهنگي دانشگاه صنعتي اروميه
Exploring trust in knowledge management systems
عملكرد، نوآوري و استراتژي مديريت دانش
توسعه كارآفريني با رويكرد سازمان هاي آينده
رقابت پذيري در عصر جديد؛بررسي تطبيقي مدل ها ي الماس
بررسي رابطه بين مديريت سود و حاكميت شركتي با اظهارنظرحسابرس
بررسي مقايسه اي مدل رگرسيوني و مدل معادلات ساختاري مبتني بر PLS براي مدلسازي ابعاد كيفيت خدمات پاركها و فضاي سبز شهري
The Relationship between Organizational Commitment and Internal Intrareneurship (Shahrbabak Copper Complex Case Study)
مقدمه اي بر برند كارفرما
شفافيت مالي و تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه(بازنگري ادبيات موجود)
بررسي رابطه بين مديريت دانش و سلامت سازماني در كاركنان ادارات امور مالياتي استان گلستان
نقش دولت در حكمراني خوب در سازمان هاي ايراني
بررسي عوامل محيطي درارزيابي عملكرد معلمان مقطع متوسطه درآموزش و پرورش استان خراسان رضوي(مطالعه موردي: شهرستان فيض آباد)
نقش ساختار سرمايه ، سياست تقسيم سود و ساختار مالكيت در ارزش آفريني شركت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
مروري بر مباني نظري بانكداري اسلامي
بررسي رابطه ي بين خود كارآمدي و عملكرد رفتاريمطالعه موردي ؛ كاركنان شهري آموزش و پرورش ناحيه 2 شهري اردبيل
بررسي شدت تاثير پذيري عملكرد رفتاري در تعامل با هوش معنويمطالعه موردي ؛ كاركنان آموزش و پرورش ناحيه 2 شهري اردبيل
بررسي رابطه بين متنوع سازي شركتي بر افزايش مالكيت مديران
قضايايي از رابطه ادراك عدالت سازماني و رضايت شغلي كاركنانبا تاكيد بر اصل رجحان در عدالت
The Effect of Service Marketing Mix on Brand Equity(Case Study Keshavarzi Bank)
آميخته بازاريابي و ارزش نام و نشان تجاري
دفتر مديريت استراتژيحلقه مفقوده اجراي استراتژي ها
مطالعه الگوهاي رفتاري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ميزان استرس شغلي كاركنان در دومحيط اداري و صنعتي
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و كيفيت خدمات در صنعت بيمه هاي خصوصي
Comparing the Modified Fulmer and Ohlson Models of Bankruptcy Prediction: Empirical Evidence from Iran
بررسي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر كارآيي معلمان ابتدايي استان گلستان
كاركرد پاركهاي علم و فناوري در توسعه كارآفريني و مديريت دانش بنيان
تبيين و بررسي اقتصاد مقاومتي و نارسايي هاي خط مشي گذاري عمومي در راستاي تحقق آن
Systems of Sama Technical and Vocational Faculty of Mashhad
تبيين شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي و بررسي آثار چالش هاي مديريت دولتي بر آن
بررسي تأثير سطوح بكارگيري فناوري اطلاعات بر بهبود تصميم گيري مديرانمطالعه موردي: شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان
شناسايي پيامدهاي پياده سازي مديريت ريسك يكپارچهدربانك ملي استان مازندران
بررسي رابطه بين تسهيم دانش و كاربرد دانش با سلامت سازماني در كاركنان ادارات امور مالياتي استان گلستان
Studying the Impact of Corporate social responsibility and Failure to pay taxes
نقش آموزش دركارآفريني و توسعه پايدار
Evaluating the Relationship Between Strategic Leadership, Strategic Human Resource Management and Organizational Performance
مديريت استراتژيك الزام هماهنگي و دست يابي به برنامه هاي آينده
توانمندسازي نيروي انساني وكاركنان سازمانها
راه اندازي مركز مديريت بحران از ديدگاه پدافند غيرعامل
مديريت بحران، سازمان ها و ساختارها
بررسي رابطه بين رضايت شغلي و ويژگي هاي شخصيتي با سلامت رواني در كاركنان ثبت احوال استان گلستان
راهبرد ها و نقش استاندارد سازي در تحقق اقتصاد مقاومتي
رابطه تواناسازها و چابكي در شركت هاي تامين كننده قطعات ايران خودرو
بررسي هزينه توليد در شركت نفت و گاز غرب جهت تدوين استراتژي بازاريابي
ارائه مدل مديريت استراتژيك استعداد
فرايند مديريت ريسك منابع انساني
بررسي عوامل موثر بر تصميم مشتريان براي گرفتن وام بانكي
اخلاق سازماني ، اساس موفقيت سيستمهاي مديريت دانش
مديريت استراتژيك تكنولوژي: انتخاب مناسب ترين تكنولوژي با استفاده از روش ويكور( مطالعه ي موردي شركت رادياتور ايران)
كاربرد استراتژي اسب تروا
بررسي تاثير استراتژي منابع انساني بر انگيزش شغلي « اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان زاهدان»
بازاريابي رابطه مند و وفاداري مشتريان
بررسي رابطه اعتماد در بازاريابي رابطه مند با وفاداري مشتريان
بررسي نقش رهبري معنوي بر عملكرد كاركنان
مطالعه تاثير فرهنگ مديريت خطا بر نوآوري سازماني در يك سازمان دولتي
عوامل موثر بر سطح رضايتمندي مشتريان از خدمات حمل و نقل عمومي در شهر نيشابور(مطالعه موردي: آژانس هاي تاكسي تلفني)
بررسي ميزان سلامت سازماني مدارس ابتدايي شهرستان بابلسر
تكنيك هاي مديريت هزينه در بخش عمومي
معرفي مدل هاي انتخاب پيمانكاران با استفاده از روش هاي چند معياره
فرانشيز در قلمروي كارآفريني
اندازه گيري رضايت استفادكنندگان از خدمات بانكداري الكترونيك درشعب بانك كشاورزي استان همدان
بررسي تاثير حمايت هاي كارآفريني بر توسعه فرش دستباف زنان تركمن در استان گلستان(مطالعه موردي شهرستان گنبد)
بررسي نظري جايگاه و نقش پيشبرد فروش در ايجاد ارزش ويژه برند
ارزيابي رسانه اجتماعي به عنوان كانالي براي تسهيم دانش
بررسي تاثير استراتژي اقيانوس آبي در مديريت فروش (مطالعه موردي: مجتمع گندله سازي اردكان)
متريك و اصول اخلاقي پايداري : استراتژي هايي براي جلوگيري و كنترل آسيب
رتبه بندي مدل هاي ارتباط رسمي درسازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران با استفاده از مدل AHP
فرهنگ اقتصادي در انقلاب اسلامي و مديريت جهادي
بررسي تأثيرفرهنگ يادگيري برمهارت هاي گروه كاري در ميان مديران و كاركنان دانشگاه زاهدان
مديريت منابع انساني
بررسي رابطه بين عدالت سازماني با تعهد سازماني(بررسي موردي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان الشتر)
بررسي رابطه كيفيت خدمات الكترونيكي با وفاداري مشتريان در بانك ملت استان گلستان
بررسي رابطه كيفيت خدمات الكترونيكي با رضايت مندي مشتريان در بانك ملت استان گلستان
مديريت دانش و سازمان دانش محور
قدرت ، سياست ، رفتار سياسي در سازمان و تاثير آن بر عملكرد كاركناننگاهي به تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده
Power, Policy, Politic Behavior in an Organization and its Effect on Employees’ Performance A review of performed researches and surveys
بررسي نقش جذابيت كاري و تعهد سازماني بر نگرش ميل به تغيير در كاركنان شركت خطوط لوله و مخابرات نفتمنطقه اي فارس
بررسي عوامل فردي موثر بر قصد استفاده از تسهيم دانش(ارائه الگوي تحليل مسير)
ارائه الگوي توسعه سرمايه گذاري صنايع لبني ايران با استفاده از پويايي هاي سيستم
بررسي رابطه بين هوش سازماني و بهره وري كاركنان اداره ورزش و جوانان استان مازندران
توانگري مالي شركت هاي بيمه در ايران و مقايسه آن با روش هاي ارزيابي در ساير كشورها
استقرار سيستم مديريت پورتفوليو پروژه ها و چالشهاي فرارو
تاثير عمليات رهبري غيرتكنيكي بر روي موفقيت پروژه هاي فناوري اطلاعات در شعب بانك اقتصاد نوين استانمازندران
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد كاركنان با توجه به نقش تعديل كننده يادگيري سازماني
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد كاركنان
بررسي ميزان رضايت مندي شهروندان از عملكرد شهرداري ها(مطالعه موردي شهرداري زاهدان)
بررسي موانع و مشكلات اجراي كنترلهاي داخلي مطلوب در بخش دولتي
هلدينگ ها و راهبردهاي هم افزايي و ارزش آفريني
فرهنگ نوآوري و كارآفريني در سازمان ها
تحقيقي انتقادي پيرامون فرايند تدوين استانداردهاي حسابداري(بر پايه دانش رياضيات)
بررسي رابطه بين ويژگيهاي برون گرايي، وظيفه شناسي و عملكرد شغلي(مطالعه موردي: كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان كرمان)
مفهوم سازي آموزش كارآفريني: بررسي ابعاد و مولفه هاي آموزش كارآفريني با تاكيد بر آموزش كارآفريني در سازمان
تبيين اصول اخلاقي و جايگاه اخلاق در حاكميت شركتي
مروري بر چالشهاي برجسته در پاسخگويي
بررسي توانايي پيش بيني كنندگي روش مستقيم در جريان وجوه نقد آتي شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
جنبه منفي كارآفريني
مديريت محيط زيست ومقررات:مشكلات حسابداري محيط زيست
بررسي رابطه بين هوش سازماني كاركنان وسرمايه فكري شركت آب وفاضلاب استان گلستان
نقش فرهنگ در اقتصاد مقاومتي
چابك سازي سازماني براي توانمندسازي نيروي انساني در مديريت جهادي كشور
CPFR تكنيكي براي پيش بيني تقاضا در زنجيره تأمين مشاركتي
ارئه راهكاري جهت بكارگيري تكنيك هاي تبادل الكترونيكي اطلاعاتبمنظور بهبود پيش بيني تقاضا در زنجيره تأمين مشاركتي
مقايسه بين وضع موجود و وضع مطلوب استقرار مديريت دانش (مورد مطالعه: منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد)
بررسي نقش تعديلي يادگيري سازماني بر رابطه بين مديريت دانش و كارآفريني سازماني درسازمان بنادر و دريانوردي جمهوري اسلامي ايران
تلفيقي از تحقيق مرتبط با تقلب و كلاهبرداري
شناسايي عوامل مؤثر در شكل گيري سقف شيشه اي و تأثير آن بر ميزان توانمندي كاركنان زن(مطالعه موردي: بانك كشاورزي استان مازندران)
معيارهاي عمومي شايستگي و برتري نيروي انسانياز منظر نهج البلاغه
بررسي رابطه عوامل تاثيرگذار بر تعهد مشتري در بانكداري الكترونيكبراساس مدل بانكداري الكترونيك كاسيم در بانك هاي صادرات شهرستان گرگان
بررسي ارتباط متغيرهاي انگيزشي و گرايش مشتريان در استفاده از خدمات POSبانكداري الكترونيك در فروشگاه هاي شهر زاهدان
لزوم به كار گيري حسابداري تعهدي در شركتهاي دولتي
بررسي عوامل مرتبط با رضايت شغلي از ديدگاه كاركنان دانشگاه كردستان
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با كارآفريني دانشجويي در آموزشكده هاي فنيمازندران
بررسي رابطه اعتماد،روابط متقابل ،مشاركت كارآفريني با سرمايه اجتماعي آموزشكده هاي مازندران
خلاقيت درمديريت
بررسي عوامل فر هنگي و اجتماعي موثر بر موفقيت زنان كارآفرين
بررسي ارتباط خلاقيت در برنامه سازي وابعاد شايستگي مديران و كاركنان سازمان صدا و سيماي مركز فارس
مقايسه سلامت سازماني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه و دانشگاه علوم پزشكي همدان
كاربردي از تئوري بازي ها در معامله با اطلاعات نامتقارن
بررسي رابطه توانمند سازي منابع انساني و بهره وري نيروي انسانيدر سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گلستان
مهارت هاي مذاكره مديران در جذب مشتري
اتحادهاي استراتژيك در فعاليت شركتها
بررسي تأثير مديريت ارتباط با مشتري بر ميزان رضايتمندي مشتريان مطالعه موردي: بيمه دانا شهرستان خرم آباد
اولويت بندي استراتژي هاي منابع انساني با تركيب مدل هاي BSC و AHP فازي
رابطه سرمايه اجتماعي و ميزان آمادگي سازماني براي استقرار مديريت دانش در ميان كاركنان موسسات سلامتروان استان مازندران
بررسي سيستم ارزيابي عملكرد سازمان هاي خدماتي و توليدي با استفاده از مدل مبتني بر ارائه برنامه كاري
قوانين بازپس گيري اجباري، افشاي اطلاعات و قوانين بازارهاي اوراق بهادار
مديريت مصرف انرژي در سطح ملي
ارائه الگوي سيستم حمايت تصميم مالي براي سازمان بورس اوراق بهادار و سنجش ميزان تناسب آن در استان گيلان
ضرورت كاربرد نظريه رهبري خدمتگزار در نهادهاي حمايتي براساس ديدگاه اسلام، با تاكيد بر سيرهامام رضا(ع)
مديريت دانش و ارتقاء بهره وري سازماني
مديريت استعداد و ارزيابي عملكرد
تأثير كيفيت زندگي كاركنان بر مشاركت سازماني
تأثيرفرهنگ سياسي براثربخشي سازماني
مديريت ارتباط با مشتري ، ويژگي ها و مزايا
اقتصاد مقاومتي، ويژگي ها و روش هاي دستيابي به آن
مديريت جهادي در راه شكوفايي اقتصاد مقاومتي
تدوين وضعيت بيانيه ماموريت وميزان اثر بخشي سازمان
مديريت فرهنگي اثربخش،الزامات وراهكارها
سرمايه فكري، نيروي انساني، مديريت جهادي
استفاده از مدل هاي تصمي مگيري چند معياره فازي جهت مديريت ريسك پروژه هاي حفاري مكانيزه در محيطشهري(مطالعه موردي پروژه خط 7 مترو تهران)
بررسي رابطي بين فرهنگ سازماني و معنويت سازماني با درگيري شغلي دبيران مقطع راهنمايي
بررسي رابطه بين يادگيري و مديريت دانش با خلاقيت در اداره كل ماليات استان گلستان
مقايسه اثربخشي آموزش هاي ضمن خدمت مجازي و حضوري كوتاه مدت در توانمندسازي منابعانساني آموزش و پرورش
بررسي عوامل موثر بر كارآفريني سازماني در سازمان امور مالياتي كشور
نقش كارآفريني در توسعه شهري (مطالعه موردي:شهرداري هاي استان ايلام)
طراحي مدل انتخاب استراتژي قيمت گذاري شركت هاي ساختماني در دوران ركودبا استفاده از تركيب روش BSC و AHP
بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني كاركنان آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان خراسان شمالي وگلستان
مروري بر بحران در سازمانها و مديريت بحران سازماني
تأثير آگاهي مديران از مفاهيم و سبك هاي رهبري بر ارتقاء بهره وري
خطر حسابرسي و اجزاي آن در سطح صورتهاي مالي
نگرشي بر چهار حوزه مديريت ارزش كسب شده
تأثير مديريت ارتباط با مشتريان بر كيفيت خدمات بانك ملي استان گيلان
نقش ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخگويان در تبين رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي مديران و اثربخشي معلمان
بررسي تاثير كارآفريني بر رشد اقتصاد مقاومتي در كشور
بررسي رابطه بين مهارت هاي خود مديريتي با رفتار شهروندي سازماني دبيران مدارس راهنمايي شهرستان اروميه
مديريت تعارض در سازمان ها
توان پيش بيني ارتباطات اثر بخش بر عملكرد كاركنان ذوب آهن اصفهان
مطالعه اي بر قيمت سهام درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايي و چارچوب مفهومي
بررسي نقش ها وعوامل مؤثر بركنترل,هدايت و مديريت سود
بررسي رابطه رفتار سياسي با عزت نفس كاركنان (مطالعه موردي، كاركنان پتروشيميايلام)
نقش مديريتي زنان از ديدگاه اسلام
عوامل محيطي موثر برحسابداري
بررسي اثربخشي ارتباطات بر عملكرد كاركنان شركت سهامي ذوب آهن اصفهان بر حسب متغير هاي دموگرافيك
تحليل شكاف بين ادراكات و انتظارات سرمايه گذاران از كيفيت خدمات كارگزاري هاي بورس اوراق بهاداراستان خراسان رضوي
برنامه ريزي در آموزه هاي ديني
بررسي رابطه بين رهبري معنوي وجو اخلاقي در بين مديران مدارس شهرستان نقده در استان اذربايجان غربي
زنجيره ارزش در مقابل زنجيره تأمين
تاثير استراتژي بازاريابي و فروش بر گسترش كيفيت محصول
بررسي رابطه نظام ارزشي افراد با ميزان پايبندي به رفتارهاي اخلاقي درسازمان(ستاد مركزي بنيادشهيداستان اصفهان)
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايت شغلي دبيران آموزش و پرورش شهرستان شاهرود
ارزيابي و تحليل فرهنگ سازماني شهرداري قم بر اساس مدل دنيسون
مديريت از منظر مباني غربي و مباني اسلامي و ديني
مديريت اسلامي و اركان آن از ديدگاه امام علي (ع) و ساير صاحب نظران
اقتصاد مقاومتي،ويژگيها و روش هاي دستيابي به آن

 تز مديريت گرايي تا پيدايش مديريت دولتي نوين
 تدوين مأموريت سازمان، برنامه ريزي، اثربخشي
 كاربردRFIDدر تغيير نحوه ارزيابي كالا در اداره بندر و گمرك مطالعه موردي اداره گمرك و بندر بوشهر
 طراحي و تبيين مدل استراتژي هاي سازماني موثر بر بهبود پديده فلات شغلي
 Meta-analysis of strategic human resources management and learning organization in educational organizations
 بررسي تاثير گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور در اعمال نظارت بر عملكرد مالي دولت و ارتقاء كيفيتو اثربخشي بودجه هاي ساليانه
 عوامل موثر بر توسعه بازاريابي سيار با محوريت خدمات دولت سيار
 كنترل كيفيت آماري در رنگ كاري خودرو با استفاده از نمودار كنترل مطالعه موردي: رنگ كاري خودرو پرايد كارخانه زاگرس خودرو شهرستان بروجرد
 به كارگيري مديريت ارتباط با مشتريان در بانك ها و سنجش ميزان وفاداري مشتريان آنها مطالعه موردي : بانك ملي شهرستان بروجرد
 روش شناسي سيستم هاي پويا درحل مسائل پيچيده سازماني
 ارائه مدلي به منظور بررسي تاثير تبليغات بر وفاداري مشتريان به برند بانك هابا در نظر گرفتن نقش ميانجي تصوير برند و كيفيت ادراك شده برند
 تدوين استراتژي با استفاده از مدلSWOT انتخاب بهترين استراتژي با استفاده از تركيب روشهاي ANP فازي، ELECTRE III فازي و TOPSIS فازي
 بررسي عوامل موثر بر وفاداري فروشگاه
 فساد اداري در مقابل سلامت اداري؛ با نگاهي به ايران
 رابطه بين ارگونومي محيط كار و فرسودگي شغلي
 بكارگيري داده كاوي در بررسي رفتاردستگيرشدگان انواع موادمخدرمكشوفه
 سلامت نظام اداري و راهكارهاي ارتقاي آن
 بررسي تاثير محافظه كاري مشروط و نامشروط حسابداري بر جريان وجه نقد عملياتيدر شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 تاثير فناوري اطلاعات بر توسعه كارآفريني
 ارتباط بين روشهاي بودجهبندي سرمايه اي و عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 عوامل اجتماعي موثر بركارآفريني
 تئوري حسابداري مثبت، هزينه هاي سياسي و آناليز باز نمود اجتماعي:يك نگاه منتقدانه
 مدل يكپارچه گسترش عملكرد كيفيت فازي و تحليل شبكه اي فازي به منظور اولويت بندي توانمندي هاي چابكيجهت ايجاد مزيت رقابتي در صنعت كاشي و سراميك استان يزد
 سرمايه فكري و مراحل مديريت ان در سازمان
 رهبري معنوي در سازمان هاي حمايتي
 نگاهي جامع به مدلهاي اندازه گيري سرمايه فكري
 بررسي تاثير نام برند و حروف به كار گرفته شده در آن بر انتخاب مشتري
 ابزارهاي ارزيابي عملكرد سازمان با هدف بهبود مستمر سازماني مبتني بر سازمان هاي استراتژي محور
 Social entrepreneurship
 نظام آراستگي در سازمان 5s
 تدريس تيمي TT رويكردي نوين در مديريت آموزشي
 نگاهي تحليل بر بازاريابي عصبي به عنوان طراحي استراتژي در كسب و كار نوين
 دولت الكترونيك
 ارزيابي عملكرد شركت هاي مخابرات استاني بعد از خصوصي سازي با تاكيد بر مقايسه روش هايارزيابي عملكرد
 بررسي نقش سازوكارهاي ساختار سازماني بر مسائل اخلاقي كاركنان سازمانها
 بررسي رابطه بين تعارض سازماني با رفتار شهروندي سازماني در مديريت درمان سازمان تأمين اجتماعي
 بررسي رابطه بين تعارض سازماني با فرسودگي شغلي در مديريت درمان سازمان تأمين اجتماعي
 پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي و بهره وري سازماني
 عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي توسط مشتريان بانك پاسارگاد:نقش حمايت دولت در پذيرش بانكداري اينترنتي
 كنترلهاي داخلي و عوامل موثر بر آن
 نگاهي ديگر بر تحقيقات كيفيت حسابرسي
 بررسي تأثير خشم معلم بر فرآيند مديريت آموزش
 بررسي رابطه بين ابعاد رهبري معنوي، يادگيري سازماني و نوآوري سازماني(مورد مطالعه: كاركنان شهرداري مركزي زاهدان و مناطق سه گانه آن)
 بررسي تاثير عدالت سازماني ادراك شده بر تعهد سازماني و شادكامي(مورد مطالعه: كاركنان شهرداري مركزي زاهدان)
 نقش مديريت منابع انساني در ايجاد مزيت رقابتي در سازمان ها
 ارزيابي عملكرد صنعت برق در استانهاي كشور با استفاده از تكنينك تحليل پوششي داده ها
 ارزيابي كارايي نسبي كتابخانه هاي عمومي استان مازندران با استفاده از تحليل پوششي داده ها
 بررسي مباني قانوني سيستم هاي PBB در ايالات متحده آمريكا
 بررسي محتواي اطلاعاتي سرمايه انساني در تبيين ارزش شركت
 بررسي عوامل پيش برنده و بازدارنده ايجاد خلاقيت در سازمان ها و ارائه راهكارهايي براي بهبود خلاقيت درسازمانها
 بررسي رابطه برنامه ريزي استراتژيك در موفقيت
 تاثير توانمندسازي نيروي انساني بر نوآوري سازماني
 بررسي رابطه توانمند سازي روان شناختي با رضايت شغلي و تعهد سازمانيدر ميان كاركنان دانشگاه آزاد منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي
 بررسي رابطه رهبري تحول آفرين بر عملكرد سازماني درميان كاركنان ادارات گمركات استان آذربايجان غربي
 تأثير عدالت محوري بر رضايت مشتريان در بانكداري اينترنتي:نقش اعتماد و ارزش ادراك شده مشتري(مطالعه موردي: بانك تجارت استان گيلان)
 كسب رضايت مشتري در بانك ها با تكيه بر بازارگرايي،نقش قابليت برندسازي و توانمندسازي مشتري(مطالعه موردي: بانك صادرات استان گيلان)
 بررسي فاصله انتظاراتي بين آموزش حسابداري ونيازهاي حرفه حسابرسي درايران
 رابطه بين انگيزه پيشرفت شغلي و خلاقيت در بين مديران مدارس متوسطه شهر شيراز
 نقش تفكر استراتژيك در اقتصاد مقاومتي
 بررسي وضعيت استراتژي برنامه ريزي پيشرفت مسير شغلي (مطالعه موردي سازمان تامين اجتماعي)
 بررسي تاثير هوش اخلاقي بر رفتار شهروندي سازمانيOCB
 اهميت بكارگيري تجارت الكترونيك در صنعت پخش
 بررسي وضعيت اعتماد سازماني در بين كاركنان دانشگاه رازي كرمانشاه(مطالعه موردي دانشگاه رازي كرمانشاه)
 بررسي نقش تكنولوژي و فناوري اطلاعات در مديريت منابع انساني
 تاثير يادگيري مشاركتي بر انگيزش و لذت دانش آموزان
 نقش كارورزي در توانمندسازي و تربيت نيروي انساني
 بررسي تاثير هوش هيجاني بر رفتار مالي از نظر ريسك پذيري(مورد مطالعه كاركنان شركت پيمانكاري پارساي ايلام)
 بررسي رابطه بين مديريت كيفيت جامع و استراتژي هاي سازمان(كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان)
 ارائه الگوي مديريت مستندسازي تجارب پروژه هاي نفت و گاز شركت پارس پترو
 بررسي موانع و چالشهاي پياده سازي و استقرار بيمه الكترونيك در ساختاربيمهاي كشور
 نقش مديريت دانش در سازمانها
 مقايسه سواد اطلاعاتي دانش آموزان مدارس متوسطه دولتي و غير دولتي
 بررس رابطه بين فرهنگ سازماني و بهره وري نيروي انساني(مطالعه موردي:كاركنان سازمان جهاد كشاورزي شهر كرمانشاه()
 ارائه چارچوبي براي بررسي تأثير مديريت دانش در پروژه هاي انتقال فناورياز مراكز تحقيق و توسعه به صنعت
 تاثير كيفيت اقلام تعهدي بر انواع محافظه كاري حسابداري
 ساختار سرمايه با نگرش شيوه هاي تامين مالي كوتاه مدت و بلندمدت
 توانايي هاي رهبري مديران پروژه يكي از عوامل موفقيت پروژه
 ارزيابي مكانيزم هاي يادگيري سازماني در شعب بانك ملت و ملي
 هزينه يابي بر مبناي فعاليت
 بررسي رابطه ي بين كيفيت افشا و محافظه كاري حسابداري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با تاكيد بر بكارگيري مدل باسو
 تاثير حرفه گرايي اساتيد در كيفيت آموزشي آنها
 واكاوي آسيب هاي پردازش ابري(پژوهشي آميخته)
 مروري برموضوعات حسابرسي فناوري اطلاعات
 بررسي تاثير پيش بيني بحران مالي بر ميزان چسبندگي هزينه ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراقبهاردار
 كاربرد الگوريتم ژنتيك در سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري DSS
 بررسي نقش استراتژيك مديريت سرمايه فكري به عنوان مزيت رقابتي در كسب و كار هاي كوچك و متوسط SMEs با استفاده از مدل SWOT
 نقش سياست ها و ساخت هاي سازماني بر استرس شغلي كتابداران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي
 بكارگيري تكنيك شبيه سازي در بهبود عملكرد سيستم توليد انعطاف پذير با استفاده از بهينه سازي چيدمان ايستگاههاي ارابه هاي خود راهنما
 بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رضايت شغلي در بين كاركنان اداره كل راه آهن هرمزگان
 بررسي رابطه بين خلاقيت با رضايت شغلي در بين كاركنان اداره كل راه آهن هرمزگان
 تحليل محتواي كتاب هاي علوم اجتماعي دوره ابتدايي تحصيلي از نظر ميزان تاكيد بر آموزش ارزش هاو مهارتهاي اجتماعي بر اساس نظرات معلمان .
 بررسي رابطه ادراك از استراتژي قيمت گذاري با رضايت مصرف كننده در صنعت بيمه
 رهبري مخرب مديران در سازمان ها
 آشنايي با فن مذاكره و تسلط بر آن، كليد موفقيت در سازمان هاي پيچيده ي امروزي
 تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي پرسشنامه فراموشي سازماني(مطالعه موردي شركت مخابرات استان كردستان)
 ارزيابي تاثير مديريت آموزشي برافزايش بهره وري نيروي انساني در شركت پايانههاي نفتي جزيره خارك
 ارزيابي تاثير مديريت سلامت بر توانمند سازي نيروي انساني در شركت پايانه هاي نفتي جزيره خارگ
 بررسي عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني در اداره عمليات دريايي شركت پايانه هاي نفتي خارك
 بررسي رابطه جو سازماني با خلاقيت در بين دبيران مقطع متوسطه آموزش و پرورش منطقه دو تهران
 ارائه مدلي چهت معرفي عوامل موثر برپذيرش همراه بانك
 بررسي ميزان پيشرفت استراتژي هاي شركت پارس مسكن الوند با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن و روشخرد كردن استراتژي
 بررسي مسائل استراتژيك و ترسيم نقشه استراتژي دفاتر پيشخوان خدمات دولت
 شناسايي شاخصهاي ارزيابي علم و فناوري در سطح ملي و بين الملليو بررسي عملكرد واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در استان يزد
 بررسي و تحليل نقش مديريت جهادي و فرهنگ سازماني بر تحقق تعالي سازمان مطالعه موردي: سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران
 بررسي رابطه بين سرمايه فكري با بازاريابي اجتماعي و بازار گرايي در بانك شهر
 ارتباط ويژگي هاي شخصيتي و رفتار شهروندي سازماني بر مهارت هاي كارافريني در بانك شهر
 بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با سرمايه فرهنگي ( مطالعه موردي، دانشگاه دولتي ايلام)
 مطالعه رابطه سرمايه اجتماعي با سرمايه نمادين اقتصادي :(مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه دولتي ايلام)
 مطالعه رابطه سرمايه فرهنگي با سرمايه نمادين اقتصادي :(مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه دولتي ايلام)
 مطالعه رابطه سرمايه روان شناختي با رضايت از زندگي و عواطف مثبت(مطالعه موردي، زنان خانه دار شهر ايلام)
 بررسي رابطه نظام جبران خدمات و رنج احساسيمورد مطالعه پرستاران بيمارستان هاي شهر ايلام(بيمارستان امام خميني و بيمارستان مصطفي خميني)
 سرمايه گذاري ريسك پذير حلقه گم شده در فرايند تامين مالي شركت هاي ايراني
 بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مديريت استرس كاركنان سازمان تأمين اجتماعي كرمانشاه
 بررسي تفاوت فرهنگ سازماني موجود و مورد انتظار كاركنان در دانشگاه آزاد اسلامي
 ارايه مدلي جهت پياده سازي مديريت دانش در سازمانهاي دولتي
 ارائه ي مدلي جهت شناسايي مهمترين عوامل مؤثر بر تسهيم دانش در سازمانها
 بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و سلامت رواني با رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه علوم كشاورزيو منابع طبيعي گرگان
 سنجش روابط رهبر پيرو از نظر مديران و معاونين مقطع متوسطه(دوره ي اول) سبزوار
 تبيين رابطه خلاقيت با كارآفريني از ديدگاه كاركنان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان هرمزگان
 تبيين رابطه مديريت دانش و كارآفريني سازماني در آموزش و پرورش از ديدگاه مديران مدارس راهنماييشهرستان بندرعباس
 بررسي تاثيرسرمايه اجتماعي بر نوآوري كارآفرينانهمورد مطالعه: مديران و كارشناسان خوشه صنعتي شيلات چابهار
 به كارگيري الگوريتم ژنتيك و منطق فازي در انتخاب بهينه پرتفوي در بورس اوراق بهادار
 بررسي تأثير نام تجاري كتابفروشي هاي اينترنتي بر پذيرش خريد اينترنتي توسط مشتريان
 Aggressive investment, Financing Policy of working capital with profitability
 بررسي رابطه رهبري اخلاقي با تعهد سازماني در بين كاركنان آموزش و پرورش ناحيه يك و دو شهرستانبندرعباس
 خلاقيت و نوآوري و تاثير آن بر بهره وري كاركنان
 تبيين و طراحي الگوي فرآيندهاي نظارت و كنترل بيروني و دروني به سبك اسلامي و تطبيقآن با ساير مكاتب مديريت
 Assessment of Isfahan Education District 5 Staff Understanding and Awareness of the Elements of Knowledge Management in 1393
 بررسي رابطه بين خلاقيت مديران و معاونان دبيرستانها و هنرستانهاي شهر داراب با ميزان كاربست مولفه هايسازمانهاي يادگيرنده بر اساس اصول پنجگانه پيترسنگه
 بررسي نقش و جايگاه فناوري اطلاعات در توسعه كارآفريني سازماني
 جايگاه مديريت در توسعه كارآفريني و توسعه پايدار اقتصادي
 سرمايه فكري عامل كليدي مديريت جهادي
 كنترل از ديدگاه صاحبنظران مديريتي
 بانك مجازي و بانكداري نوين
 دستيابي به چابكي با رويكرد گسترش عملكرد كيفيت ، تحليل شبكه اي فازي و تحليل سلسله مراتبي فازي(مطالعهموردي : صنعت كاشي و سراميك استان يزد)
 بررسي تاثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني
 رضايت و وفاداري مشتريان به عنوان مفاهيم بنيادين بازاريابي استراتژيك
 استرس شغلي تابعي از مهندسي فاكتورهاي انساني
 مبارزه با فساد اداري بر اساس ارزشهاي اسلامي
 بررسي رابطه ساختار سازماني، با خلاقيت مديران عالي سازمانهاي دولتي
 بررسي نقش دولت در توسعه و مديريت كارآفريني در كشور
 بررسي عوامل موثر بر بسترسازي كارآفريني در بين زنان
 تكنيكي موثر براي افزايش بهره وري كاركنان(توانمند سازي)
 بررسي رابطه بين رفتارهاي مثبت سازماني و بهره وري نيروي انساني در آموزش و پرورش شهرستان شاهرود(مطالعه موردي: معلمان مقطع ابتدايي)
 نقش برنامه ريزي استراتژيك در كارافريني سازماني
 بررسي جامع مفاهيم و چارچوب هاي سرمايه فكري
 بررسي تاثير درس پژوهي بر صلاحيت هاي مديريت كلاس درس معلمان دوره يابتدايي ناحيه يك ساري
 بررسي رابطه بين مديريت دانش با سرمايه اجتماعي
 نقش مديران منابع انساني در مسئوليت پذيري اجتماعي كاركنان سازمان
 بررسي رابطه فناوري اطلاعات با تعارض سازماني مربيان فناوري اطلاعات شهرستان بهشهر
 يكپارچه نمودنE-Businessبا سيستم هاي ERP
 بررسي روش هاي تامين مالي و تاثير آن بر بازده و قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران(مطالعه ي موردي:صنعت فلزات اساسي)
 ارائه مدلي جامع در جهت شناسايي عوامل مؤثر بر جو نوآوري سازماني
 رويكردهاي برون سپاري و چالشهاي رضايت شغلي منابع انساني
 بررسي رابطه بين ابعاد شخصيتي و عملكرد كاركنان با تبيين نقش ميانجي هوش عاطفي در كميته امداد امام خميني(ره)استان گلستان
 بررسي رابطه بين كاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده با اثربخشي مديريت سازمان در سازمان صنعت، معدن وتجارت استان همدان
 بررسي رابطه بين عارضه هاي سازماني و كيفيت زندگي كاريدر دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
 بررسي تاثير شيوه هاي مديريت زنجيره تامين بر عملكرد سازمانيمطالعه موردي شركتهاي توليدي داراي زنجيره تامين در استان كرمانشاه
 بررسي رابطه بين جو سازماني و سلامت سازماني دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 8
 رابطه بين بهداشت رواني كاركنان با مديريت سرمايه فكري در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران
 نقش كارآفريني در توسعه سازمان
 بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با توانمندسازي روان شناختي مورد مطالعه، كاركنان مخابرات شهرستان ايلام
 بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با توانمندسازي روان شناختي(مورد مطالعه : كاركنان مخابرات شهرستان ايلام)
 بررسي رابطه سرمايه نمادين با توانمندسازي روان شناختي(مورد مطالعه : كاركنان مخابرات شهرستان ايلام)
 Team learning: A requirement for modern organizations
 بررسي موانع وچالش هاي فن بازار ايران در صنعت خودرو سازي
 نقش سخت افزار و نرم افزار به عنوان دو عامل مهم در فناوري اطلاعات در افزايش بهره وري كاركنان شهرداريآبادان
 بررسي اثر قيمت سهام بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از مدل خود رگرسيون با وقفه هاي توضيحي
 تاثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر صادرات محصولات نساجي از ديدگاه مديران صنايع استانخراسان رضوي
 بررسي رابطه بين هوش عاطفي و كارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
 طراحي الگوي عملياتي كاهش هزينه ها در پروژه هاي عمراني منطقه ازاد اروند با استفاده از تلفيق مديريت ريسكو مهندسي ارزش
 بررسي مدلهاي پياده سازي مديريت دانش و اثرات مفيد مديريت دانش بر سازمان
 خلاقيت و ضرورت وجود آن در مديريت آموزشي
 نقش فناوري اطلاعات در نحوه عملكرد مديريت منابع انساني
 مهارت در مديريت فرهنگي راهي براي توسعه
 مديريت بهره وري از طريق اصلاح الگوي مصرف در بخش تقاضاي انرژي كشور
 ديدگاه اسلام نسبت به مديريت اسلامي
 تحريمهاي اقتصادي و نقش آن در سرمايه گذاري خارجي ايران
 وضعيت اخلاق حرفه اي مدارس راهنمايي شهر همدان از نظر دبيران مقطع راهنمايي در سال تحصيلي 92-93
 مهندسي مجدد فرآيندها و بررسي طرح تحقيقاتي مهندسي مجدد در شركت برق منطقه اي كرمان
 مديريت دانش
 بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري با سكوت سازماني از ديدگاه كاركنان شاغل در اداره كل آموزش و پرورشاستان هرمزگان
 رهبري معنوي ابزار مناسب براي بهبود رفتار شهروندي سازماني كاركنان
 بررسي دقت پيش بيني سود توسط مديريت در مقايسه با سري هاي زماني پيش بيني سود در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي موانع پياده سازي مديريت دانش در شركت توزيع نيروي برق استان قم
 بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با مديريت دانش كاركنان بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس
 بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با تعهد سازماني كاركنان بيمارستان شهيد محمدي بندعباس
 اصول ومفاهيم اساسي بودجه در ايران
 بررسي تأثير فرهنگ سازماني كارآفرينانه بر كارآفريني دانشگاهي در دانشگاه آزاد اسلامي مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مياندوآب
 شهر الكترونيك و سازما نهاي مجازي، نياز عصركنوني
 بررسي شرايط فرهنگي دانشگاه شاهرود جهت استقرار مديريت دانش
 تجارت الكترونيك وچگونگي بكارگيري آن در كارخانه سيمان شاهرود
 مقايسه حكمراني خوب و حكمراني خوب با رويكرد اسلامي
 موفقيت در مديريت ارزش مشتري
 حسابرسي تقلب
 الگوي ساختاري توانونذ سازي بر اساس كارآفريني و سبك رهبري
 مفاهيم كليدي مديريت منابع انساني و تاثير فناوري اطلاعات بر آنها
 ايدئولوژي همسان سازي استانداردهاي حسابداري
 نقش مديريت در استراتژي يادگيري سازماني
 شناخت فرايندآموزش كارآفريني مهمترين راهكارتوسعه مديريت جهادي
 مديريت استراتژيك منابع انساني
 بررسي تاثير نفوذ سيستم اطلاعات مديريت بر ميزان بهره وري در سازمان ها
 الگوي توسعه منابع انساني مبتني بر آموزش اثر بخش سازماني در پرورش استعدادها
 مديريت تعارض در رفتار سازماني از نگاه اسلام
 مدل سازي و گسترش مساله تخصيص تصادفي كاركنان
 مديريت جهادي ازمنظرمديريت اسلامي وضرورت بررسي آن
 عوامل درون سازماني و برون سازماني موثر بر عملكرد صادراتي شركت ها
 تاثير تعهد بين المللي وگرايش كارآفريني بين المللي برعملكرد بازاريابي بين المللي
 تبيين رابطه كيفيت خدمات الكترونيكي و رضايت مشتري در خريد آنلاين(مطالعه موردي: شهرك هاي صنعتي اروميه)
 مديريت ارتباط با مشتريCRM
 تبيين اثر تصميمات سرمايه گذاران برتمركز مالكيت

 نقش حبابق يمتيد ر ا كاري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش سيستم دوري كاريTele-Working Systemدر عملكرد، انگيزه ورضايت شغلي كاركنان دوركار
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي كاركنان با آسيب هاي اجتماعي دانشجوياندر دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان
بررسي نقش سرمايه اجتماعي و انگيزه فردي در اشتراك دانش جهت ارتقاء عملكرد سازمانيمطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
بررسي رابطه بين ساختار سازماني با سرمايه اجتماعي
شناسايي موقعيت استراتژيك مديريت بحران دانشگاه فردوسي مشهد با استفاده از مدل تركيبيSWOT و تحليل سلسله مراتبي
تاثير مديريت دانش بر توانمندسازي كاركنان سازمان
هوش هيجاني عاملي كليدي در پيشبرد اهداف سازمان و مديريت
هوش تجاري و تاثير آن در بهبود عملكرد سازمان
تأثير اتوماسيون اداري بر شاخص هاي اثربخشي (مطالعه موردي: بيمارستان امام خميني(ره) محلات)
رابطه انگيزش شغلي با ادراك از بهره وري نيروي انساني در بين كاركنان شهرداري اصفهان
تحليل رفتگي و تاثير نگرش هاي شغلي بر آن
شهرت سازماني و تاثير آن بر ويژگي هاي رفتاري كاركنان(مورد مطالعه: بانك سينا)
تاثير اقلام تعهدي بر ارزيابي سرمايه در شركت ها
تاثير كفايت اطلاعات بر ارزيابي سرمايه در شركت ها
بررسي مالكيت و ريسك در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك
اقتصادمقاومتي ويژگي ها و روش هاي دستيابي به آن
حسابداري + خانواده=حسابداري خانوادگي (تجارت فاميلي)
نقش تفكر استراتژيك در بالا بردن كيفيت خدمات محصولات
بازاريابي داخلي و نقش آن در توسعه بازارگرايي بانك ها(مطالعه موردي: بانك هاي دولتي و خصوصي استان گيلان)
بررسي تأثير تصوير ذهني مشتريان از فروشگاه بر قصد خريد آنهابا توجه به نقش ميانجي ريسك درك شده
بررسي مفهوم تصوير فروشگاه و ابعاد تشكيل دهنده ي آن
اثركيفيت و عدالت خدمات مالي بررضايت مشتري, بانقش ميانجي گري اعتماد وارزش مشتري
بررسي رابطه بين نظريه منحني عمر شركتها و سياست تقسيم سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
مديريت فرهنگ سازماني
حمايت سازماني ادارك شده
بررسي تاثير هوش عاطفي بر ارتباطات سازمانيمورد مطالعه: اداره كل امور مالياتي استان خراسان شمالي
اثر بخشي مديريت مشاركتي در مقطع متوسطه(دوره دوم) آموزش و پرورش سبزوار
بررسي ميزان پذيرش تصميمات مديران بانك ملي ايران، توسط كاركنان بر اساس سطحتحصيلات، سابقه خدمت و جنسيت در شهرستان ساري
خلاقيت و نوآوري در مديريت
بررسي تاثير مديريت سود بر كيفيت گزارشگري مالي
بازاريابي سبز و قابليت شركت ها در اجراي آن مطالعه موردي شركت هاي توليد كننده محصولات سبز ساختماني
برنامه ريزي استراتژيك و اصالت آن در توسعه و تحول و خلاقيت سازماني
اهميت وجود 6 سيگما در مديريت كيفيت
مديريت تغيير در بهبود بهره وري كاركنان حسابداري
بررسي و تبيين عوامل موثر در جهت افزايش خلاقيت و نوآوري در سازمان ها
بررسي تاثير سيستم اتوماسيون اداري بر مديريت بحرانمطالعه موردي، جهاد كشاورزي استان ايلام
بررسي تكامل زنجيره تأمين فولاد خوزستان و گل گهر با استفاده از سيستم ارزيابي عملكرد لي
ضرورت رويكرد سازمانها به يكنواخت سازي اقلام آمادي
بررسي تاثير الگوها و روندهاي مديريت دانش بر سرمايه هاي فكري
نقش بصيرت در مديريت اسلامي
بررسي رابطه خلاقيت مديران و جو سازماني در ادارات كل استان خراسان شمالي
تبيين وظايف دولت و مردم در تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي
بررسي نقش يادگيري سازماني در تقويت عملكرد سازماني با توجه به نقش مداخله گر توانمندي منابع انسانيمطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
بررسي نقش بازاريابي دروني در شركتهاي دولتي و خصوصي
ظرفيت تحمل مقاصد گردشگري بر مديريت توسعه جهانگردي
بررسي رابطه بين الگوي رهبري اثر بخش دانشگاهي با الگوي تعالي سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
نقش توانمند سازي نيروي انساني درپياده سازي نظام مديريت دانش در مديريت درمان تامين اجتماعي استان- كرمان 1392- 1391
ارائه مدلي چند هدفه به منظور بهينه سازي انتخاب پروژه ها و زمانبندي فعاليتها با در نظر گرفتن ايجاد تعادل درتخصيص منابع
رابطه عدالت سازماني با توانمند سازي كاركنان
برنامه ريزي راهبردي به روش چارچوب جامع تدوين راهبرد
بررسي رابطه ميان ابعاد شخصيت و تعهد سازماني با نقش واسط رضايت شغلي(مورد مطالعه: افسران پليس نيروي انتظامي)
رابطه بين كارايي مديريت سرمايه در گردش و معيارهاي اقتصادي:(صنايع خودرو و ساخت قطعات؛ مواد و محصولات دارويي)
استرس شغلي و نقش عوامل استرس زا شغلي
بررسي نقش برنامه ريزي استراتژيك در آينده پژوهي
نقش مديريت استراتژيك در توسعه فناوري اطلاعات
نقش مديريت استراتژيك در خلاقيت و نواوري كاركنان
بازاريابي رابطه مند
رابطه بين بازگشت اقلام تعهدي و سود وبازده سهام
بررسي رابطه بين شخصيت برند با وفاداري نگرشي مشتريان در برندهاي تلفن همراهمطالعه موردي شهرستان گرگان
بررسي ارتباط بين مسئوليت اجتماعي سازمان، قانون و توسعه
بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع بر ارزيابي و بهبود عملكرد كيفي و نوآورانه
بررسي رابطه بين مديريت دانش و خلاقيت كاركنان در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گلستان .
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رضايت بيمه گذاران با استفاده از مدل كانو
بررسي ميزان هوشهاي چند گانه گاردنر در كاركنان سازمان اسناد پزشكي استان مازندران
بررسي رابطه بين محافظه كاري حسابداري و جهت گيري پيش بيني مديريت با در نظرگرفتنفرصت طلبي مديران
مديريت در اسلام
ايمني در مركز خريد و تأثير آن بر رفاه خريدار
بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهدسازماني در كاركنان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور خرم آباد
مديريت سرمايه فكري در سايه مديريت جهادي و تاثير آن بر بهره وري نيروي انسانيدر سازمان
استرس شغلي و راههاي مقابله با استرس شغلي در محيط كاري
سيستم اطلاعات بازاريابي
مطالعه ي ابعاد اقتصاد مقاومتي و برري رابطه ي مديريت استراتژيك با آن
بررسي تاثير راحتي و عوامل نهادي شده در فروشگاه بر ارزش ويژه خرده فروشيمشتريان فروشگاه زنجيره اي تكتا گرگان
راهكارهاي ارتقاي سلامت اداري بر اساس الگوي حكمراني خوب با تاكيد بر نقش رسانه هاي اجتماعي 
بررسي رابطه بسته بندي با رفتار خريد مصرف كننده
بررسي وضعيت عوامل كليدي موفقيت پروژه هاي فناوري اطلاعات
بررسي پارامترهاي نوين مشتري مداري در جذب مشتريان آتي و حفظ مشتريان قديمي
هوش اخلاقي: ماهيت، محتوا و كاركردها
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر ترغيب مشتريان به خريد در بازاريابي موبايليمطالعه موردي: مشتريان برند هاي شناخته شده صنعت پوشاك در مشهد
بررسي تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر عملكرد كاركنان در سازمان هاي دولتي
بررسي تاثير تعهد عاطفي ، عدالت سازماني و رضايت شغلي بر ميزان تمايل به ترك خدمتكاركنان در سازمان هاي دولتي
مباني ساختار سازماني
بررسي رابطه ساختار سازماني با فرسودگي شغلي در كاركنان اداري دانشگاه علوم پزشكيو خدمات بهداشتي درماني استان خراسان جنوبي
مديريت درآمدها چيست؟ مروري بر نوشتار مديريت درآمدها و نقش آن براي استانداردسازي
نوآوري مخاطره آميز:تاثير استراتژي هاي داخلي و خارجي تحقيق و توسعه برتوزيع سود
بهينهسازي مصرف انرژي در توليد گندم
بررسي كيفيت خدمات، در بانكداري الكترونيك
بررسي تئوريك ويژگي هاي سازمان هاي سنتي و كارآفرين
موردكاوي: نقش برند در توسعه مديريت ارتباط با مشتري
بررسي تاثير بازارگرايي بر نوآوري در كسب وكارهاي كوچك ومتوسط(مورد مطالعه: خوشه صنعتي شيلات چابهار)
نقش يادگيري مبتني بر تيمTBL در جذب سرمايه هاي فكري و مديريت دانش
سرمايه فكري تحولي نوين دركارآفريني سازماني
بررسي رابطه اصول مديريت كيفيت جامع با رضايت شغلي در بين مديران و كاركنان سازمان آموزش و پرورشاستان هرمزگان
نقش مديران جهادي در ترويج و توسعه فرهنگ و مديريت جهادي
حاكميت رفتار شهروندي سازماني در دانشگاه و رابطه آن با تعهد و اعتماد سازماني(مورد مطالعه: دانشگا ه علوم پزشكي ايران)
وضعيت درگيري شغلي كاركنان جهادكشاورزي شهرستان كرمانشاه در سال تحصيلي 1393-1392
وضعيت توانمندسازي روان شناختي كاركنان جهادكشاورزي شهرستان كرمانشاه در سال تحصيلي 1393-1392
وضعيت درگيري شغلي دبيران مدارس متوسطه عمومي استان كرمانشاه در سال تحصيلي 1393-1392
بررسي نظريات اصلي در مبحث اجرا در خط مشي گذاري عمومي
آسيب شناسي رفتار سازماني و بررسي عوامل مؤثر در بهبود سلامت اداري
زنجيره تأمين سبز و معيارها و شاخص هاي اصلي آن
سيستم اطلاعات مديريتMIS
مديريت كيفيت فراگيرTQM
درجه بندي راه حل هاي رفع موانع بكارگيري مديريت دانش در زنجيره تأمين با استفاده ازروشهاي فازي در شركت توليد كننده سوپاپ هيدروليك
مديريت آموزش سازماني كارمندان
بررسي رفتار شهروندي سازماني و ارتقاء بهره وري نيروي انساني در دانشگاه( مطالعه موردي: دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان)
تاثير شخصيت برند بر وفاداري برند در صنعت اتومبيل(مطالعه موردي برند خودرو هيوندا)
بررسي عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري و ارائه مدليجهت ارزيابي بهره وري در سازمان ها
بررسي مفهومي اصول و مباني شش سيگما در مديريت توليد
بررسي نقش آموزشهاي فني وحرفهاي در تحقق شعارملي با رويكرد مديريت جهادي
بررسي نقش تجارت الكترونيك در توسعه اقتصادي
اصول و مباني مديريت گردشگري در اسلام
مديريت جهادي توسعه مشاغل خانگي و شناسايي ظرفيت هاي استان كرمان در راستايافزايش توليد ملي
ارزيابي شاخص هاي بهره وري سازمان ها و ارائه مدليجهت سنجش بهره وري در سازمان هاي خدماتي
بررسي نقش اخلاق حرفه اي در مديريت كسب و كار
بررسي تاثير بازاريابي خير خواهانه بر روي تصوير برند هاي شناخته شده محصولات غذايي درسطح مشهد
بازاريابي مقصد رويكردي نوين در بازاريابي صنعت گردشگري ايران
تأثير مديريت بر خود در بهبود عملكرد
مديريت حسابرسي زيست محيطي
بررسي عوامل اثرگذار در افزايش تعارضات سازماني وارتباط آن با استراتژ يهاي منابع انساني
بررسي رابطه بين چرخه تبديل وجه نقد و معيارهاي عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اورقبهادار تهران
پياده سازي تئوري محدوديتها در صنايع ايران به عنوان جايگزيني براي شيوه هاي ژاپنيمطالعه موردي: يك شركت قطعه سازي خودرو
عدالت اجتماعي در حسابداري
نقش آموزش نيروي انساني در كاهش بهاي تمام شده محصولات و افزايش بهره وري
تأثير اعتماد و تعهد سازماني بر رفتار شهروندي سازمانيدر ادارات دولتي شهرستان فلاورجان
ارائه مدلي جهت شناسايي عوامل موثر بر ميزان پاسخگويي سازمان به تغيير و تحول سازماني
عرضه و تقاضا براي سرويس پهناي باند در شركت خدمات اينترنتي شاتل خادمي
بررسي ابعاد موثر بر چگونگي كاربست راهبردهاي خود رهبري در سازمان هاي دولتي مبتني بر مدل مانز
بررسي رابطه گرايش به كارآفريني و عملكرد كسب و كارهاي كوچك از ديدگاه بازاريابي
برآورد نرخ بهره وري عوامل توليد در شركت سيمان بهبهان
بررسي تاثير حذف يارانه ها بر روي عوامل: بهره وري مواد اوليه، بهره وري نيروي كار، بهره وريانرژي در صنايع مواد غذايي دراستان آذربايجان شرقي
بررسي رابطه بين اعتياد به كار و فرسودگي شغلي كاركنان اداره كلراه و شهر سازي استان گلستان
بررسي رابطه بين تبليغات و وفاداري مشتري در محصولات لبني
بررسي رابطه بين هوش سازماني با وفاداري مشتريان
بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با وفاداري مشتريان
بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازمان در آموزش و پرورش استان گلستان
ريسك سود مازاد، ارز شهاي ذاتي و قيمت هاي سهام در 30 شركت بورس اوراق بهادار
بررسي رابطه بين سبك رهبري تحول آفرين بافرهنگ سازماني وتعهد سازماني كاركناندانشگاه علوم پزشكي استان گلستان
بررسي رابطه ساختار سازماني و توانمندسازي با تعهد سازماني كاركنانمطالعه موردي : بانك سپه استان گلستان
بررسي رابطه مديريت مشاركتي (كاركردهاي مديريتي ) بر مقاومت نسبت به تغيير و رفتارشهروندي سازماني كاركنان شعب بانك سپه استان گلستان

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید