انتشار مقالات ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد

 

http://www.callforpapers.ir/

ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد

مجموعه مقالات ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد    22 آبان  1393 توسط شركت هم اندیشان انرژی كیمیا با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  87 عنوان مقاله تخصصی شامل 8704  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد  

بررسي و مقايسه عملكرد نيروگاه هاي مختلف توليد قدرت با مكانيزم هيدروماشين رفت و برگشتي
فتوبيوراكتورهاي كشت جلبك، توليد بيوديزل و حذف دي اكسيدكربن توسط كشت جلبك ها
بررسي و مطالعه حضور توليد انواع توربين بادي بعنوان توليد پراكنده بر پايداري گذراي يك شبكه ضعيف
مروري بر بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان از ديدگاه مهندسي شيمي
بهينه سازي سيستم پمپاژ فتوولتائيك با استفاده از دنبال كننده حداكثر توان(MPPT)
مقايسه بازده تجربي و تئوري يك كلكتور خورشيدي تخت تجهيز شده با بازتابنده
مطالعه فني- اقتصادي بهره گيري از انرژي خورشيدي جهت تامين انرژي ساختمانهاي شركت گاز خراسان شمالي


كاهش سرعت جريان سيال مگنتو هيدرو ديناميك در اثر بر هم كنش با ميدان مغناطيسي
كاربرد لايه نشاني آلومينيوم در انرژي خورشيدي
Clean , Efficient and Green Energy Production By No Flare Offshore Platforms
مديريت توان راكتيو در شبكه قدرت در حضور توربين بادي و جبران ساز وار استاتيكي
در نظر گرفتن عدم قطعيت توان تزريقي مزرعه هاي بادي و بار ها در تخمين حالت سيستم هاي توزيع
مدل سازي و بهينه سازي شرايط عملكردي لوله هاي گرمايي به وسيله هوش مصنوعي براي خنك سازي پنل فتوولتائيك
بررسي و تحليل شرايط بهبود عملكرد باتري هاي نيروگاههاي خورشيدي ايزوله از شبكه
توليد مستقيم بخار در كلكتورهاي سهموي خطي براي نيروگاه‎هاي خورشيدي
امكانسنجي استفاده از انرژي هاي تجديدپذيردر صنايع هيدروكربوني استان هرمزگان
پتانسيل سنجي و شبيه سازي سيستم توليد توان با هيبريد باد، پيل سوختي، ژنراتور و باتري
بررسي آزمايشگاهي تبديل ريزجلبك كلرلا به روغن زيستي تحت فرآيند مايع سازي هيدروترمال
انتخاب تركيب بهينه بيوديزل به عنوان انرژي تجديدپذير با كمك تكنيك‏هاي تصميم‏گيري چند معياره
اثر افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير در سبد انرژي خانوارهاي شهري و روستايي
بكارگيري انرژي تجديد پذير در يك ساختمان هوشمند با رويكرد معماري سنتي
افزايش راندمان پيل سوختي ميكروبي با اصلاح غشا نفيون
بررسي ليپيد و زيست توده ريزجلبك جدا شده از فاضلاب بومي در دو محيط كشت BG11 و فاضلاب
مروري بر موادتغييرفازدهنده به عنوان منبع ارزشمند انرژي
بهره برداري از پانل فتو ولتائيك براي مصارف تك فاز به صورت كم هزينه و كم حجم
طراحي ميكرو-توربين بادي محور عمودي داريوس
طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي پيل سوختي پليمري خود مرطوب شونده با آند انتها بسته
تاثيرپذيرنده هاي الكترون كاتدي برعملكردپيل سوختي ميكروبي رسوبي
بررسي فرآيند ساخت صفحات دوقطبي فلزي پيل سوختي پليمري از جنس SS316L به كمك روش Rubber pad forming
مقايسه روش هاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون چند متغيره در پيش بيني توليد انرژي هاي نو
طراحي ، ساخت و آزمايش كلكتور سهموي خطي اتوماتيك
بررسي تاثير دبي هاي متفاوت بر روي راندمان كلكتور سهموي خطي
بررسي تغييرات راندمان و دماي خروجي از كلكتورهاي سهموي خطي بر اثر تغيير دقت سيستم ردياب خورشيدي
حداقل اقدامات لازم براي راه اندازي پيل هاي سوختي ميكروبي پيوسته با محيط كشت خالص
نيروگاه برق آبي مقياس كوچك برروي خطوط انتقال آب
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي استخراج فوق بحراني اسانس از ساقه و برگ هاي شنبليله
محاسبه بازدهي و عملكردكلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت توسط نرم افزارmatlab به عنوان دستگاه ارائه دهنده انرژي خورشيدي جهت مصارف صنعتي وخانگي
تحليل سرعت و تداوم باد در انرژي قابل استحصال از مزرعه بادي (مطالعه موردي: شهرهاي تبريز و بندرعباس)
طراحي مبدل دو طرفه ي DC-DCبا سلف هاي تزويج دوگانه براي سيستمهاي انرژي تجديدپذير
پتانسيل توليد اتانول از محصولات كشاورزي در ايران
محاسبه پروفيل سرعت در فواصل مختلف پشت توربين هاي بادي تحت تاثير جريان هاي آشفته
مدلسازي و بهينه سازي عملكرد كلكتور خورشيدي تخت نوع T
طراحي يك مبدل كسكود افزاينده راندمان بالا براي استفاده در پيلهاي خورشيدي
باز آفريني اصول منظر پايدار و ذخيـــره سازي مصرف انرژي
مطالعه اثر نانو سيال ها بر دماي خروجي كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت
كمپوست فرصتي براي رشد و توسعه صنعت كشاورزي ارگانيك
مدلي عددي براي رسيدن به شرايط آسايش در تابستان با استفاده از سرمايش تبخيري خورشيدي
شبيه سازي عددي تهويه و سرمايش ساختمان با استفاده از هواكش سقفي خورشيدي(ديدگاه ديفرانسيلي و دو بعدي)
شبيه سازي عددي روشهاي كاهش و بهينه مصرف انرژي در ساختمان و جايگزين نمودن آن با انرژي تجديدپذير
بررسي فني و اقتصادي استفاده از برق فتوولتايي در شهر بافق با استفاده از نرم افزار RETscreen
دانش و صنعت كاربرد سلول هاي خورشيدي
تاثير سرعت باد بر روي توان قابل حصول از توربين بادي
مروري بر موادتغييرفازدهنده به عنوان منبع ارزشمندانرژي
ارزيابي عددي عملكرد يك آب شيرين كن خورشيدي از نوع دو طرفه
Study on utilizing the wind energy for sustainable development as a renewable energy source; a brief review
ارزيابي تكنيكي اقتصادي هيبريد توربين باد، فتولتائيك و ديزل ژنراتور براي توان هاي مختلف در مشكين شهر
بررسي عددي عملكرد جمع كننده خورشيدي لوله گرمايي تحت خلأ، مجهز به يك ردياب تك محوري
برنامه ريزي توسعه توليد با در نظرگرفتن منابع بادي درمحيط رقابتي
انرژي تجديد پذير و بررسي راهكار هاي نانو تكنولوژي در بهبود خواص انرژي هاي پاك
فرايند شكل گيري استفاده از انرژي هاي تجديدپذير فراساحلي در دنيا و مناطق دريايي ايران
مديريت سبد انرژي با رويكرد مدلسازي رياضي
بررسي و مقايسه روش هاي مختلف گازي سازي زيست توده جهت توليد بيوهيدروژن به عنوان يك حامل انرژي پاك.
تحليل فني و اقتصادي آب گرمكن هاي خورشيدي با سطح جاذب لوله شيشه اي (لوله خلأ) و مقايسه آن با كلكتورهاي مسطح
بررسي شاخص هاي عملكردي، آلايندگي و اقتصادي كاربرد سوخت بيوديزل در موتورهاي ديزل
Investigation of Langmuir, Freundlich and Temkin Adsorption Isotherm of Atenolol by Multi-Wall Carbon Nanotube
تاثير ثابت خورشيدي بر ميزان تابش كل خورشيدي روزانه دريافتي در يك سطح افقي
مدل سازي و آناليز انرژي و اگزرژي سيكل تبريد زمين گرمايي براي گرمايش آب خانگي
بررسي تحليلي تاثير اينترليو كردن چندفازه بر عملكرد مبدلDC/DCافزاينده
بررسي پيل هاي سوختي غشاء تبادل پروتون وارتباط آن با تكنولوژيMEMS
پتانسيل سنجي و امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از چيلرهاي جذبي خورشيدي در اهواز
اثر مصرف انرژي تجديدپذير بر انتشار گازهاي گلخانه ايCO2 ايران و چهار كشور منتخب جنوب شرقي آسيا
بررسي روشهاي تلفيق انرژي گرمايشي خورشيدي با نيروگاههاي فسيلي
تعيين اندازه بهينه از يك سيستم مقياس كوچك مستقل قابل اطمينان با توجه به انرژي هاي تجديد پذير(باد، هيدروژن،سلول سوختي)
بررسي سياستهاي كشور آلمان در قبال انرژي هاي تجديد پذير و نقش حاكميت دولت در توسعه اين انرژي ها
Characterization of Strong-Ion Exchange Bioprocess Membranes
ارائه سيستم كنترلي مبتني بر الگوريتم ژنتيك و منطق فازي براي سيستم قدرت هيبريد
پتانسيل سنجي و شبيه سازي سيستم توليد توان با هيبريد باد، پيل سوختي، ژنراتور و باتري
طراحي بهينه نيروگاه خورشيدي تمركزي شامل سيستم ذخيره سازي گرما
مدلسازي و بهينه سازي عملكرد يك نيروگاه خورشيدي با اهداف حداكثر پايداري توليد و حداكثر سود حاصله
بررسي عمق فرورفتگي صفحات دوقطبي فلزي پيل سوختي پليمري ساخته شده توسط روش R.P.F
تدوين چشم انداز 20 ساله مديريتپسماند به سمت توليد انرژي هاي زيستي و چالش هاي پيش روي آن
ارائه استانداردها و ضوابط مربوط به راهبري و پايش واحدهاي بيوكمپوست و بيوگاز
بررسي پتانسيل استصحال بيوگاز از پسماند روستايي (استان چهارمحال بختياري)
مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري بيو انرژي وتعامل آن با بخش دولتي و مردم
طرح و پياده سازي سيستم اتوماسيون تامين انرژي خورشيدي در صنعت دامداري و كشاورزي (مطالعه موردي در دامداري واقع در شهرستان سراوان)
بيواتانول، سوختي پاك و ارزان
معرفي انواع انرژي هاي تجديد پذير و بررسي مزاياي استفاده از آن

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید