مشاهده مقالات اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ    29 مرداد 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد كتول  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در علی آباد كتول برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  549 عنوان مقاله تخصصی شامل 7290 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ 

ارزيابي نقش اجزاي سود عملياتي در پيش بيني بازده سهام شزكتهاي پذيزفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان
بررسي نتايج استفاده از حسابذاري تعهدي بجاي حسابداري بر مبناي نقديدر دولتهاي مختلف
نقش اقلام تعهدي و جريانات نقدي وجوه عملياتي در پيش بيني سود سهامشزكتهاي پذيزفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه هوش هيجاني با كيفيت زندگي كاري كاركنان دانشگاه غيرانتفاعي اديب مازندران
ارائه الگوي مناسب استقرار سيستم بهاي تمام شده بر مبناي فعاليت در صنعت پرورش ماهي به روش مدار بسته
بررسي حسابداري مديريت رفتاري در غالب هوشمندي كسب و كار با تكنيك داده كاوي


مطالعه تطبيقي مديريت منابع انساين در كويت و ايران
بررسي امكان توسعه خوشه فرش دستباف استان گلستان
بررسي امكان توسعه گردشگري استان گلستان با استفاده از مدل توسعه خوش هاي
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني (OCB)
بررسي ميزان تاثير مولفه هاي اعتقادات فرهنگي بر انتخاب سبك مديريتي (مطالعه موردي: مجتمع دخانيات استان گلستان)
بررسي نقش مهارت هاي فارغ التحصيلات دانشگاه ها در راه اندازي كسب و كار و كا رآفريني
رابطه بين استفاده كاركنان از فناوري اطلاعات با بهره وري آنان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان و مراكز وابسته آن
همگرايي هزينه يابي بر مبناي فعاليت و مديريت بر مبناي فعاليت
تحليلي بر نقش استراتژي اقيانوس آبي در محيط كسب و كار
توسعه سرمايه گذاري پايدار زيست محيطي در دارايي
امنيت در تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك و موانع آن در ايران
بررسي رابطه بين معنوين كاري با رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني ميان كاركنان مراكز آموزش عالي (مورد مطالعه كاركنان آ»وزش عالي شهرستان نيشابور)
مديريت پروژه مبتني بر وب در سازمان هاي پروژه محور: مولفه ها و مزاياي و معايب
بررسي رابطه پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت با مقاومت در برابر تغيير مطالعه موردي: سازمان صنعت، معدن، تجارت استان گلستان
بررسي رابطه بين برون سپاري با عملكرد شغلي و تعهد سازماني كاركنان برون سپاري شده ادارات راه و شهرسازي گلستان
بررسي تاثير رضايت شغلي بر تعهد سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اهواز
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اهواز
مطالعه موردي: تاثير شخصيت برند بر وفاداري برند
اثر كيفيت حسابرسي بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين رضايت شغلي و برون گرايي با سلامت رواني در كاركنان ثبت احوال استان گلستان
بررسي رابطه بين مولفه هاي مديريت دانش با نوآوري در سازمان (مطالعه موردي: كميته امداد امام خميني استان تهران
تاثير كيفيت گزارشگري مالي بر تاخير تعديل قيمت سهام و بازده آتي سهام
نقش تئوري سبك تصميم گيري در پردازش اطلاعات حسابداري و كيفيت تصميم گيري
رابطه بين عدالت سازماني ادراك شده و توامنمد سازي روان شناختي با رفتار شهروندي سازماني
بررسي نقش زنان در بازار و توسعه اقتصادي و تحولت اقتصادي و جايگاه حقوقي زن در بازار و اقتصاد
بررسي رابطه ارم حلال مندرج بر محصولات غذايي با اعتماد مصرف كننده در هنگام خريد محصولات غذايي
عدم تقارن اطلاعاتي و تامين مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تشريح ابعاد كاربردي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
ضورت توجه به اخلاق تجاري در فرايند هاي اقتصادي و بازرگاني
مفهوم كارآفريني و بررسي وجوه تشابه و تفاوت بين ترويج كارآفريني و ترويج كشاورزي
بررسي رهبري به عنوان عامل تنظيم كننده مديريت گروه ها در سازمان
بررسي تاثير صنعت توريسم و گردشگري بر توسعه اقتصادي شهر اردبيل
تبيين رابطه بين قابليت يادگيري سازماني كاركنان و رضايت شغلي آنان در دانشگاه هاي مركز استان گيلان
بررسي تاثير عملكرد مديران بر اظهارنظر حسابرسان مستقل نسبت به صورت هاي مالي و نوع گزارش آنها
تاثير نظام بازاريابي ارتباطي بر رفتار خريد مصرف كننده در صنعت لوازم خانگي استان اردبيل
تاثير صادرات بر رشد اقتصاد در ايران
بررسي نحوه صحيح رفتارهاي مديريت بر افزايش راندمان كاركنان دولتي شهرستان ني ريز
The relationship between organizational structure with organizational entrepreneurship in Education Office in Gonbad Kavus
بررسي رابطه سطح تحصيلات و نرخ بيكاري در ايران
بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد مصرف كنندگان محصولات غذايي در شهرستان علي آباد كتول
بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و ارتباطات با بهبود عملكرد كاركنان سازمان امور اقتصادي و دارايي خراسان شمالي
موانع پيشرفت زنان در پست هاي مديريتي
كاربرد هوش هيجاني و سازماني در بهبود مديريت
مديريت تغيير و نقش آن در بهبود مستمر سيستم هاي مديريت HSE
افزايش بهره وري با روش شش سيگما
تاكيد بر رفتارههاي اخلاقي در كسب وكار و تاثير آن بر جذب مشتريان سازمان
استفاده از مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه اي electre saw, topsis در ربته بندي سهام شركت هاي توليد كننده كاشي و سراميك در بورس اوراق بهادار تهران
Studying the Influence of Internal Marketing onPsychological Empowerment of Employees: ACase Study of Gas & Oil Consultant Companies
رهبري و شش سيگماي ناب
كاربرد روش تصميم گيري چند معياره linmap براي اولويت بندي مطلوب نتايج حاصل از تكنيك تلفيق مهندسي ارزش و مديريت ريسك در پروژه هاي نفت و گاز
مديريت راهبردي براي استقرار بهره ور تسهيلات خدمات دهي دارايم حدوديت هاي ارائه خدم در شرايط اقتصاد مقاومت با در نظگيري چارچوب برنامه ريزي آرماني چند هدفه براي مكانيابي تسهيلات
شش سيگما و بهبود كيفيت در شركت هاي ايراني
نقش سيستم هاي توصيه گر در افزايش كيفيت و كارايي وب سايت ها و فروشگاه هاي آنلاين
تئوري محدوديت ها: مديريت فراگير بهبود عملكرد
بهايابي چرخه عمر: زگهواره تا گور محصول
مديريت بر مبناي فعاليت اندازه گيري عملكرد و بهبود فرايند ها
بررسي رابطه بين استراتژي و تكنولوژي سازماني با اثر بخشي هوش تجاري (مطالعه موردي بانك مسكن استان گلستان)
بررسي رابطه ساختار مالكيت با نسبت هاي مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران
بررسي ميزان تاثير گذاري اطلاعات بازار بر توان پيش بيني كنندگي اطلاعات حسابداري با استفاده از مدل لاجيت
بررسي رابطه بين سياست هاي تقسيم سود ثابت و دستكاري سود از طريق فعاليت هاي واقعي
بررسي بازاريابي رابطه مند و مدل هاي آن
بررسي مدل ها و عوامل تاثير گذار بر پذيرش بانكداري الكترونيكي
بررسي سبك زندگي و نحوه خريد
بررسي الگوهاي رضايت مندي مشتري
فرايند تحليل سلسله مراتبي تكنيكي براي ارزيابي و برنامه ريزي نيروي انساني
واكاوي رفتار سازماني مثبت گرا در مطالعه تطبيقي مديريت غربي و مديريت علوي
بررسي و مقايسه تاثير يادگيري انفرادي و مشاركتي برت فكر انتقادي درس حسابداري شركت هاي دانشجويان حسابداري آموزشكده فني شيروان
بررسي اهداف روش هاي اجرايي و انواع فناوري در سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري
بررسي نقش مديريت استراژيك در راه تحقق كارآفريني در سازمان ها
حسابرسي در بخش عمومي، راهكاري براي افزايشي قابليت پاسخگويي
رويكردي بر رابطه بين بازارگرايي و عملكرد اقتصادي با توجه به نقش ميانجي كيفيت خدمات گرايي
نگرشي بر وضعيت بازارگرايي و رابطه آن با عملكرد بيمه اي با توجه به نقش عوامل ميانجي رابطه مداري و وفاداري مشتري
نقش رفتارسازماني مثبت گرا در ماندگاري سازماني كاركنان
نرخ وصول تسهيلات بانكي و عوامل موثر بر آن در سيستم بانكداري خصوصي ايران (مطالعه موردي شعب بانك پارسيان مشهد)
حسابرسي عملكرد و موانع اجرايي آن در دستگاه هاي اجرايي
تاثير رهبري تحول آفرين بر عملكرد سازماني از طريق مولفه هاي قابليت هاي يادگيري سازماني و اعتماد
مروري بر مدل هاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي در سازمان ها
ارزيابي بازدهي شركت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 84-80
معماري سازماني بر پايه فناوري اطلاعات و ارتباطات
تعامل ميان گزارش هاي زيست محيطي و تحول حسابداري مديريت
رابطه ريسك سيستماتيك و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران
مهندسي ارزش ضرورتي اجتناب ناپذير در توسعه كارآفريني سازماني
بررسي عوامل موثر بر مطالبات معوق بانكي (مطالعه موردي بانك هاي كشاورزي استان كردستان)
سرمايه فكري، نيروي محركه بهره وري منابع انساني
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و بهره وري منابع انساني كاركنان بانك سپه استان گلستان
تاثير محفاظه كاري شرطي بر رفتار سرمايه گذاري مديران
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و سبك رهبري تحول آفرين در بين اساتيد موسسه آموزش عالي دانشستان ساوه
اثر انتشار گزارش بررسي اجتمالي حسابرسي بر قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن
تاثير رضايت شغلي بر شاخص هاي رفتار شهروندي سازماني كاركنان
بررسي عوامل جلب كننده و بازدارنده گردشگري ورزشي استان كهگيلويه و بوير احمد
راه هاي ورودي بازارهاي بين المللي
عوامل موثر بر جذب منابع مالي در بانكداري نوين مطالعه موردي: بانك توسعه صادرات ايران
ارزيابي عملكرد بانك در ارائه خدمات بانكي (مطالعه موردي: بانك شهر تبريز)
بررسي رابطه بين عوامل استراتژيك داخلي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي شركت دانشبنيان 7066 توسعه كارآفريني ايده ياب)
از اقيانوس قرمز تا آفرينش اقيانوس آبي
اولويت بندي اشتغالزايي بخش هاي عمده اقتصادي شهرستان هاي استان قزوين
نقش اقلام تعهدي حسابداري در پيش بيني جريان وجوه نقد عملياتي آتي
اولين كنفرانس ملي جايگاه مديريت و حسابداري در دنياي نوين اقتصاد كسب و كار فرهنگ
ارتباط بين حضور زنان در هيئت مديره با عملكرد مالي و ريسك سهام شركت ها (مطالعه موردي در شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهاردار تهران)
بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي با سلامت سازماني مديران دانشكده هاي دانشگاه هاي آزاد استان گلستان
شفافيت اطلعات مالي و سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش شركت ها در جامعه: ديدگاهي نوين در حسابداري اجتماعي و محيط زيست
بررسي تاثير جهت گيري بازار بر نوآوري محصول (مورد مطالعه شركت هايت وليدي شهركت صنعتي شهرستان سنندج
مديريت استعداد
بررسي نقش و جايگاه اصول و ارزش هاي اخلاقي در بين حسابداران حرفه اي
بررسي اثرات مديريت تجربه مشتري بر كيفيت خدمات در بانك بيمه هاي شهر سنندج
نقش صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در اقبال عمومي به بازار بورس
بررسي نقش اعتماد سازماني در موفقيت سازمان ها
بررسي ارتباط بين دستكاري رويدادهاي مالي واقعي و مديريت سود
بررسي توانمند سازي روانشناختي كاركنان در شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
رتبه بندي عوامل موثر بر ريسك خسارت بيمه بدنه خودرو سواري (مطالعه مرودي بيمه ايران شهرستان ساري)
سرمايه هاي نامشهود سازماني و تاثير آنها در بهبود عملكرد سازمان ها
قابليت هاي بازاريابي و تاثير آن در ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان ها
بررسي نقش ميانجي قابليت هاي بازاريابي در ارتبطا بين داراي هاي نامشهود سازمان و عملكرد سازماني
بررسي عوامل مرتبط با پذيرش بانكداري اينترنتي در بين مشتريان شعبات بانك كشاورزي استان گلستان
بررسي تاثير فرهنگ سازماني نوآوري و عملكرد در مدل شاين
بررسي نقش كيفيت حسابرسي به عنوان ابزاري از نظامراهبري شركتي در افزايش كيفيت سود
بررسي جريانات نقدي آزاد اهرم هاي مالي و ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي اثر بخشي تبليغات بيمه پاسارگاد در شهرستان ايلام بر اساس مدل AIDA
بررسي ساختار راهبري دانشگاه ها: مقايسه هيئت حاكمه دانشگاه آزاد اسلامي با نظام آموزش عاليكشورهاي خاورميانه
بررسي روش شناسي چهارچوب مفهومي، رويكردها و مدل هاي مطالعات تطبيقي در آموزش عالي
بررسي مزيت هاي نسبي و تحليل ساختاري ارزش افزوده در بخش واسطه گري هاي مالي در استانهاي مختلف ايران طي دوره9838 ) رويكرد انتقال- سهم ( – 9831
بررسي مزيت هاي نسبي و تحليل ساختاري توليد ناخالص داخلي در استان ايلام
رابطه بين مؤلفه هاي هوش هيجاني و تعارضات سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد
بررسي نقش هوش هيجاني در ارتقاء سرمايه اجتماعي و تاثير آنبرتوانمندسازي
بررسي تاثير آموزش هاي كوتاه مدت ضمن خدمت بر كارآيي معلمان از نظر كارشناسان و مديران
بررسي نفوذ اجتماعي گروه بر رهوي رهبر
بررسي عوامل موثر بر ارتباطات كلامي
بررسي چالش هاي مديريتي در توامند سازي كاركنان
بررسي تاثير ابعاد منتخب تصوير ذهني فروشگاه بر تداعي معاني برند فروشگاه هاي زنجيره اي شهرستان گرگان
بررسي تاثير كيفيت ادراك شده از خرده فروش بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي فروشگاه هاي زنجيره اي خانه و كاشانه، رفاه و تكتا در گرگان)
رابطه ساختار سرمايه، جريان نقدي آزاد و علمكرد شركت
بررسي ارتباط بين رضايت شغلي كاركنان و سبك هاي رهبري مديران (مطالعه موردي شركت پالايش گاز ايلام)
بررسي تاثير ترفندهاي قيمت گذاري بازاريابي عصبي بر رفتار خريد مصرف كننده هاي پوشاك)مطالعه موردي فروشگاه هاي پاتن جامه استان كردستان(
بررسي رابطه بين اهرم مالي و فرصت رشد بر تصميمات سرمايه گذاريدر شركتهاي شيميايي و دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
شناسايي ظرفيت بخشهاي عمده اقتصادي استان قم از نظر ايجاد ارزش افزوده و چشم انداز آن
نقش حسابداري مديريت در تصميم گيري مديران
ارتباط بين ساز و كارهاي حاكميت شركتي و تامين مالي از طريق عرضه عمومي اوليه سهام
بررسي رابطه سبك هاي مديريت كلاس درس معلمان باپيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس ابتدايي شهركردكويدر سال تحصيلي ٩٣ ٩
رابطه حسابداري منابع انساني با عملكرد شغلي كاركنانموسسه مالي و اعتباري ثامن الائمه استان مازندران
نقش فناوري اطلاعات در توانمند سازي كاركنان سازمان جهاد كشاورزياستان كهگيلويه و بويراحمد
بررسي رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني (بررسي موردي اداره پست خوزستان)
بررسي مزيت نسبي صادرات زعفران ايران
نگاهي بر استراتژي ها و مدلهاي پيشنهادي كارآفريني سازماني
ارزيابي عوامل مؤثر بر انتخاب تأمين كنندگان از نظر پيمانكاران برتر در صنعت تأسيساتساختماني ايران
بررسي جانشين پروري در بحران استعدادها
بررسي موانع ارتقاء شغلي زنان به سطوح مديريت در سازمان آموزش و پرورش استان خوزستاناز ديدگاه كاركنان زن و مرد
بررسي رابطه معيارهاي راهبري شركتي و )تغييرات درآمد مشمول ماليات ابرازي و قطعي شده( درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي رابطه رضايت مندي مشتريان دانشگاه با عملكرد تحصيلي آنها (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه آزاد حومه مياندواب)
شناسائي ظرفيت بخشهاي مزيت دار اقتصادي استان سمنان طي برنامه چهارم توسعه
تاثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود
استراتژي مالي مناسب براي مديريت بر ريسك هنگام بروز ركود مالي
بررسي تأثير ضريب كارايي سرمايه انساني و سرمايه ساختاري بر خلق ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
بررسي تأثير سرمايه هاي فكري بر خلق ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش توسعه بازارهاي مالي برنرخ رشد اقتصادي ايران
جايگاه بازاريابي وفروش در كسب وكار
بررسي رابطه بين عدالت سازماني با خشنودي شغلي و رفتار شهروندي سازمانيمطالعه موردي در شعب بانك تجارت شهر گرگان
اثزات تحزين بز سزهبي گذاري خبرجي در ايزاى
تأثير چرخه ي عملياتي بر سطح نگهداشت وجه نقد
مهندسي مجدد كسب و كار در عصر فناوري اطلاعات
بررسي علل تأخير در پرداخت بهاي خدمات(مورد مطالعه: شركت گاز استان مازندران)
وظايف مديريت منابع انساني
عنوان : مديريت رفتار سازماني و روابط انساني در سازمانها با استفاده از كلام امام علي (ع) در نهج البلاغه
بررسي رابطه ميان رهبري تغييرويادگيري سازماني در سازمان آب و فاضلاب استان گلستان
بهبود كيفيت خدمات درماني و چالشهاي فراروي آن از منظر متدولوژي شش سيگما
تأثيرحسابرسان (داخلي وخارجي) بركيفيت حسابرسي با استفاده ازابزاركنترل هاي داخلي
بررسي رابطه بين كيفيت اطلاعات حسابداري و تصميمات سرمايه گذاري در شركتهايپذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
الگوي بهبود و توسعه خلاقيت و نوآوري در كاركنان بر اساس مديريت عملكرد اورايز(ORISE)
تاثير يادگيري زبان انگليسي بر جايگاه و نقش بازاريابي ديجيتال در توسعه و ارتقاي كسب و كار
ترويج فرهنگ كارآفريني با تكيه بر نقش شبكه هاي اجتماعي (تويتر، فيس بوك، لينكدين) و آموزش زبان انگليسي
عبررسي رابطه بين كمال گرايي مثبت و فشارهاي رواني كار در پرستاران بيمارستان شهر زاهدان
واكنش سرماي هگذاران به اجرا و پياده سازي مكانيزم هاي حاكميت شركتي
بررسي تاثير يكپارچه سازي زنجيره تامين بر عملكرد عملياتيبا توجه به نقش ميانجي تسهيم اطلاعات مطالعه موردي شركتهاي توليدي شهرك صنعتي گرگان
بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و معيارهاي سودآوري در شكت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن
مديريت كارآفريني
بررسي تاثير نوآوري بر عملكرد مالي نمايندگي هاي بيمه ايران شرق استان گلستان
بررسي تاثير بازارگرايي بر نوآوري و وفاداري مشتريان و عملكرد مالي نمايندگي هاي بيمه ايران شرق استان گلستان
بررسي رابطه بين جو سازماني با تعهد سازماني مديران اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان
بررسي رابطه بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران
نقش آموزش مشاركتي و يادگيري تيمي در استقرار مديريت دانش
بررسي كاربردي مدلهاي اسپرينگيت ، شيراتا ، ژنتيك فرج زاده و ژنتيك مك كي در پيشبيني ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)با تمركز بر شركتهاي نساجي و داروسازي(
مروري بر كاربرد الگوريتم ژنتيك در پيش بيني ورشكستگي
بررسي اقتصاد مقاومتي به عنوان حماسه اي در دوران تحريم
عوامل مؤثر بر شاخص هاي كيفيت خدمات در آژانس هايگردشگري استان گيلان
بررسي رابطه محتواي اطلاعاتي سود و جريان وجه نقد عملياتي با اعلام خبر خوب يا بد در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رويكرد نوين مديران به تصميم گيري هاي چند معياره و سيستم هاي تصميم يار
تاثير بكارگيري اجزاي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان بر شاخص هاي عملكرد مالي شركت
فرهنگ و نقش آن در حسابداري ايران
بررسي چالش ها و فرصت ها در بازاريابي كسب وكار فرش دستباف
بررسي بيكاري و عوامل اشتغال درفارغ التحصيلان دانشگاهي
بررسي رابطه هوش مالي مديران بانك ها و توانايي آنها در درك مصاديق پول شوييمطالعه موردي: مديران بانك صادرات يزد
بررسي رابطه بين محافظه كاري حسابداري و جهت گيري پيش بيني مديريت با در نظر گرفتن سختي هاي پيش بيني در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تتهران
رتبه بندي شاخص هاي كار آفريني سازماني از منظر BSCبا مدل TOPSIS
بررسي تاثير مديريت ريسك بر اجراي طرح هاي عمراني در استان چهارمحال و بختياري
تاثير فرهنگ بر ارزش هاي حسابداري در ايران
بررسي ارتباط ميان محافظه كاري پس رويدادي درحسابداري و تغيير در وجه نقد نگهداري شده در شركت ها پذيرفته شده در بىرس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش و جايگاه مسئوليت اجتماعي شركتي در ارزش ويژه برند و شهرت شركت
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و بهره وري دانش كاركنان شعب بانك توسعه تعاون استانگلستان
كندوكاوي در نقش از خودگذشتگي رهبري در هزاره سوم
اولين كنفرانس ملي تحقيق و تو سعه در هزاره سوم
بررسي تاثير فرآيندهاي يادگيري سازماني بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري با تاكيد بر نقش ميانجي كيفيت داده در شركت بيمه هاي خصوصي شهرستان سبزوار
تاثير سرمايه انساني بر مديريت تحول در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق تهران
بررسي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت برروابط مشتريان درشركت هاي پذيرفته شده بورساوراق بهادار تهران
تأثير پذيري نظام آموزشي از پديده جهاني شدن
آينده پژوهي، چالش پيش روي جهان حاضر
بررسي تاثير سود هر سهم در بازار بورس تهرانبر بازده سهام كل در بازار بورس تهران
بررسي تأثير كارآفريني بين المللي و استفاده از شبكه بر سازگاري عناصر آميخته بازاريابي از طريق نقش ميانجيعدم قطعيت در استراتژي بازاريابي
تحليل الگويي حكمراني خوب وشاخص ها ومعيار هاي آن در جامعه
بانكداري الكترونيكي؛ مفاهيم، تحولات، مزايا و شيوه ها
ارزيابي عملكرد مالي شركت هاي فناوري با رويكرد تاپسيس (مطالعه موردي سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
نقش سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي درمديريت استراتژي منابع انساني بر عملكردشركت ها
سنجش رابطه هموارسازي درآمد مشمول ماليات، محتواي اطلاعات درآمد مشمول مالياتو اجتناب مالياتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اهميت استراتژيك خلاقيت و نوآوري به عنوان بستر توسعه كارآفريني جهت ايجاد مزيت رقابتي در رهبري كارآفرينانه
توجه به مذاكره ي موفق، لازمه ي توفيق در دنياي نوين كسب وكار
سكوت سازماني، پديده اي خطرناك در مسير پيشرفت سازمان
بررسي مديريت سود در شركت هاي سودده پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي بحرانمالي جهاني با تاكيد بر شركت هاي بزرگ و كوچك
توسعه پايدار با رويكرد بهبود كسب و كار
خلاقيت و نوآوري در دنياي كسب و كار
مديريت مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي جوامع
مطالعه تئوريكي تجربي مهم ترين عوامل موفقيت در بهبود مديريت كيفيت جامعبا نگاهي به سازمان هاي خدماتي
سنجش رابطه سرمايه گذاري در فنآوري اطلاعات بر عملكرد شركت ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
بررسي تاثير سرمايه گذاري در فنآوري اطلاعات بر عملكرد شركت ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
بررسي قدرت پيشبيني كنندگي تجزيه و تحليل بنيادي بر بازده آتي سهام تعديل شده براساس اندازه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
جايگذاري نام تجاري از ديدگاه بينندگان
نقش ويژگي هاي شخصيت و تعهد سازماني در عملكرد شغلي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحدتبريز
بررسي رابطه بين فرصت هاي سرمايه گذاري,مديريت سود و كيفيت حسابرسي درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبيين جايگاه استراتژيك مديريت رسانه و تبليغات در عصر پيچيدگي (ديدگاهي روانشناسانه)
مفهوم شناسي كارآفريني سازماني و تشريح استراتژي هاي آن
بررسي رابطه بين توانمندسازي كاركنان و رضايت مندي بيماران از دريافت خدمات درماني بيمارستانخاتم شهرستان گنبد استان گلستان
بررسي رابطه ميان رهبري سازماني وتعلق سازماني درسازمان بهزيستي استان مازندران
بررسي و تحليل اقتصادي استفاده از انرژي خورشيدي در گلخانه هاي استان گلستان
مقايسه تطبيقي مدل هاي ايجاد كارآفريني شركتي
بررسي ابعاد عدالت سازماني در سازمان ها
بررسي رابطه مديريت سود، اهرم مالي و نوسانات جريان نقدي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه سيسات تقسيم سود، ماليكت دولتي و اندازه شركت بر شفافيت سود
بررسي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي توسط مشتريان (مطالعه موردي بانك ملي استان البرز)
مديريت تحريم
سيستم اطلاعات بازاريابي
رفتار شهروندي سازماني
نقش رفتار شهروندي سازماني در استخراج سرمايه اجتماعي سازمان ها
شناسايي مولفه هاي تاثير گذار بر بهره وري نيروي انساني از ديدگاه مديران و كاركنان
نگاهي به سياست هاي اشتغالزايي در ايران با توجه به تركيب جمعيت جوان
بخش بندي منافعي مشتريان رايانه قابل حمل با رويكرد خوشه بندي دومرحله اي
ارائه مدلي جهت شناسايي عوامل اثرگذار در برنامه ريزي نيروي انساني بيمارستان
مقايسه ي تئوريكي تجربي آسي بشناسي مديريت منابع انساني در شركتها
ارزيابي توليد ناب در شركتهاي با اندازهي كوچك: مطالعهي موردي شركتهاي خراسان شمالي
بررسي اثرات مخارج سرمايه گذاري دولتدولت بر ايرانبر رشد اقتصادي در ايران
بررسي اثرات مخارج دولت (جاري و عمراني) بر رشد اقتصادي در ايران
بررسي ميزان آشنايي مديران و كارشناسان بودجه دستگاه هاي اجرايي استان كهگيلويه و بويراحمد با روش هاي نوين بودجه ريزي
حاكميت شركتي و سرمايهگذاران نهادي
هيأت مديره و نقش آن در حاكميت شركتي
حاكميت شركتي و تأثير آن بر كارايي متغيرهاي مديريت سرمايه در گردش
بررسي تاثير شاخص مخارج بهداشتي بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي: كشورهاي منتخب خاورميانه)
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با ميزان پذيرش تغيير سازمانيمطالعه موردي:بانك هاي تجاري شهرستان سنندج
وفاداري پايدار مشتريان درتجارت الكترونيك
تاثير مكانيسم هاي حاكميت شركتي بر بازده غيرعادي سهام و ريسكسيستماتيك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقايسه استرا تژي رقابتي بين شركتهايي كه تحليل عوامل داخلي داشته اند با آنهايي كه نداشته اند در – شهركهاي صنعتي استان مارندران سال 1392- 1390
معرفي الگوي مديريت منابع انساني بافندگان فرش دستباف: مطالعه موردي شهرستان شيراز
The Role of Information System in Organizational Success
مفاهيم و ابعاد سرمايه اجتماعي
ارزيابي اداره امور مالياتي با استفاده از كارت امتيازيمتوازن
بررسي رابطه بسته بندي با رفتار خريد مصرف كنندگان محصولات لبني
بررسي عوامل موثر بر انگيزش شغلي كاركنان در سازمان ها
بررسي مسئوليت اجتماعي سازمان ها
نوآوري سبز و عملكرد شركت با تاكيد برنقش ذينفعان و سودآوري شركت
نقش فناوري اطلاعات در گرايش به كارآفريني در مراكز آموزشي درماني شهرستان گرگان
تاثير سرمايه اجتماعي در گرايش به كارآفريني (مطالعه موردي: مراكز آموزشي درماني شهرستان گرگان)
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و سرمايه اجتماعي در گرايش به كارآفريني (مطالعه موردي: مراكزآموزشي درماني شهرستان گرگان)
شناسايي مسائل و مشكلات ماليات بر درآمد عملكرد شركتهاي مستقر در استانفارس و شهرستان كنگان (استان بوشهر)
تبيين راهبردي مديريت رفتار از منظر روانشناسي
بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و ويژگي هاي شخصيتي بارضايت شغليكاركنان اداره كل راه وشهرسازي استان گلستان
بررسي عوامل تاثيرگذار بر تعهدمشتري دربانكداري الكترونيكبراساس مدل بانكداري الكترونيك كاسيم دربانك هاي صادرات شهرستان گرگان
بررسي رابطه فرهنگ سازماني با ابعاد مدل تعالي سازماني EFQM و ارئه مدل بومي – كاربردي «فرهنگ – تعالي» بر اساس اصول بنيادين تعالي
حسابرس، تقلب و فساد مالي
مطالعه مدلهاي پذيرش فناوري با تاكيد بر بانكداري اينترنتي
بررسي تاثير سهام شناور آزاد بر نسبت هاي سودآوري )بازده(درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نگاهي به مديريت شش سيگما و برنامه ريزي استراتژيك
روشهاي دستيابي سريعتر به نوآوري در شركتهاي كوچك و متوسط
مديريت كيفيت جامع، مديريت استراتژيك منابع انساني و توسعه سازماني
پيش بيني وضعيت بخشهاي عمده اقتصادي استان گلستان از نظر ايجاد ارزش افزوده (رهيافت انتقال سهم)
راهكارهاي توسعه فرهنگ خلاقيت و نوآوري در دنياي كسب و كار
نگرشي بر اهميت و ضرورت توانمندسازي منابع انساني در سازمان هاي انسان محور هزاره سوم
بررسي تاثير ابعاد مديريت دانش بر بهبود بهره وري كاركنان دانش مدار دادگستري هاي استان اردبيل
بررسي رابطه فرهنگ سازماني با امكان پذيرياستقرار مديريت دانش درادارات گاز استانخراسان شمالي
بررسي رابطه بين هوش سازماني و يادگيري سازماني كاركنان ادارات آموزش و پرورش استانگلستان
بررسي رابطه مديريت مشاركتي و كارآفريني سازماني در شركت هاي توليدي كوچك و متوسطاستان كردستان
برون سپاري وظايف در صنعت بيمه
بررسي تاثير اندازه شركت بر ميزان محافظه كاري حسابداري در صورت هاي مالي شركت هايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي وجود محافظه كاري حسابداري در صورت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط ميان مخارج بهداشت و درمان، شاخص اميد به زندگي و رشد اقتصادي در ايران
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارزي (مطاله موردي بانك صادرات)
بررسي رابطه بين هوش فرهنگي كاركنان با كارآفريني سازماني (مطالعه موردي: بانك كشاورزي استان گلستان)
رفتارارتباطي و تغيير و تحول سازماني
حسابداري مديريت و تصميم گيري، در صنعت انرژي
اثربخشي تمركز مالكيت بر بدهي و بر ارزش بازار شركت
تحليلي بر وضعيت نرخ نكول مطالبات معوق سيستمبانكي كشور
مسير جذب و حفظ مشتري در بانكداري الكترونيكي ايران
رابطه بين نرخ بازده داراييها و بازده حقوق صاحبان سهام در محيط كسب وكار واحد هاي تجاري
نقش حسابرسي زيست محيطي در محيط كسب وكار
تاثير اهرم مالي و ريسك سيستماتيك بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (بخش شركت هاي صنعت خودرو)
Designing an integrated model of SWOT and FAHP to optimize the human resources planning in construction projects of human resources recruitment and retention
Multi-criteria decision-making process for organizational planning of human resources in construction projects in the field of human resources training
ميزان اعتبارگزارشهاي مالي درايران : با توجه به شواهد استفاده از استانداردهايحسابداري در طول زمان.
حسابداري و مديريت سرمايه هاي انساني راهكارها وتاثير انها در سازمان
نقش تكنيك هاي مديريت هزينه در موفقيت مديريت سازمان
بررسي ارتباط بين كيفيت حسابرسي وپايداري سود درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
ارائه الگويي براي پرورش وتربيت وآموزش مديران جهادي باتاكيد برطراحي ساختار نظام آموزشي
شناسايي و رتبه بندي موانع به كارگيري سيستم هاي اطلاعاتي با رويكرد ماتريس تلفيقي swot و تحليل سلسله مراتبي (مورد مطالعه: شركت گاز استان گلستان)
The Impact of Developing an Entrepreneurial Spirit on Intention to Start-up business among students in Ahwaz Pipe Mills University
ضرورت كارآفريني كشاورزي در اقتصاد مقاومتي
كارآفريني كليد اقتصاد مقاومتي
ارزيابي عوامل مزيت رقابتي توليد كننده هاي داخلي به نسبت توليد كننده هاي بين المللي) توليد كننده هاي كالاهاي مورد نياز شركت هاي پالايش گاز كشور
برنامه ريزي استراتژيك براي توسعه اقتصاد مقاومتي با استفاده از ماتريس SWOT
مطالعه رابطه بين سرمايهگذاران نهادي با بازده حقوق صاحبان سهام در شركتهايپذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
بررسي رابطه سطوح محافظه كاري مشروط اطلاعات حسابداري با ارزش شركت
بررسي رابطه بين هوش هيجاني كاركنان با مشتري مداري در شعب صندوق مهر امام رضا (ع) در استان گلستان
تاثيرات حسابرسي عملكرد بر بهبود كيفيت فرآيندهاي سياسي و مردم سالارانه
مديريت دانش در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي مهندسي فرهنگي جامعه
بازمهندسي رفتار نوآورانه كاري برپايه مديريت جو نوآوري سازمان
بررسي رابطه بيروني سازي در مديريت دانش با تنيدگي شغلي) مطالعه موردي : اداره امور مالياتي شهرستان گرگان(
بررسي رابطه بين عدالت سازماني با حمايت سازماني درك شده و رفتار شهروندي سازماني دركاركنان شركت آب منطقه اي استان گلستان
مديريت ريسك و فناوري اطلاعات
بررسي عوامل تاثير گذار بر پذيرش مديريت بانكداري الكترونيكي
تاثيرات مديريت بودجه عملياتي
بررسي تأثير ابعاد تعهد سازماني بر اعتماد سازماني (مورد مطالعه كاركنان اداره كل امور مالياتياستان خراسان رضوي)
اقتصاد مقاومتي رهيافت دولت كارآفرين
تاثير مديريت دانش و توامندسازي كاركنان در سازمان (مطالعه موردي منطقه آزاد تجاري و صنعتي ارس خدا آفرين)
تاثيرات مديريت اطلاعات و سيستم ERP در مديريت استراتژيك از طريق مدل هاي كاربردي
تاثير رهبري هيفتز بر موفقيت پروژه هاي فناوري اطلاعات
نقش كارآفريني بر سازمانهاي چابك
بررسي رابطه ي متغير هاي كلان اقتصادي و شاخص بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش RAV هم جمعي
بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خلاقيت و نوآوري ، عملكردتحصيلي، كسب وكار دانشجويان حسابداري دانشگاه هاي استان البرز
بررسي افزايش سطح عمومي قيمتها بر بازده سهام شركتهاي بورسي در- سالهاي 88
تحليل اثر بخشي تورم بر شاخص قيمت سهام و بازده نقدي در بورس اوراق بهادار تهران
خصوصي سازي بانك ها در راستاي تحقق حماسه اقتصادي و اثرات آن بر بهبود وضعيت مالي، كارايي و بهره وري در شرايط تحريم
بررسي رابطه بين استراتژي توليد ناب و مولفه هاي اساسي حسابداري مديريت در صنايع غذايي استان اردبيل
بررسي تاثير سود تقسيمي بر بازده مورد انتظارسهامدار در صنايع موا ددارويي و غذايي به جز قند
رابطه توان مالي و اهرم مالي شركت
بررسي عوامل تاثير گذار در تبديل سيستم نقدي به تعهدي در بخش عمومي (مطالعه موردي استان كرامن)
بررسي مقايسه اي رابطه بين ساختار سازماني انعطاف پذير و خشك با فناوري اطلاعات
مطالعه تاثير فرهنگ سازماني بر مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان: مطالعه موردي دانشگاه هاي شهر سمنان
بررسي راهكارهاي توسعه صادرات صنايع دستي (محصولات خاتم سازي، قلمزني) شهر اصفهان
سيستم مذيريت عملكرد سازماني: بررسي بخش هاي توليدي
معضل اخلاق كسب و كار
مطالعه بر روي مسئوليت ذيري شركت ها و رقابت بين المللي شركت ها
تجارت اجتماعي، حسابدهي و گزارش عملكرد
درگير شدن در كار: فرصت يا تهديد
بررسي رابطه بين عوامل سازماني و اشتراك دانش در شركت گاز استان بوشهر
بررسي مولفه هاي حكمروايي شايسته در مديريت روستايي در ايران
كلنيك محصول (ازمون بازاريابي محصولات جديد)
نقش مديريت فرايند كسب و كار در عملكرد سازمان ها
بررسي نقش رسانه اجتماعي در بهبود فرآيند هوش رقابتي
بررسي ارتباط بين ساختار سرمياه و چرخه عمر در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ARDL
تاثير گسترش بانكداري الكترونيكي بر مديريت نقدينگي بانك ها
بررسي تاثير سيكل جسمي بيوريتم بر حوادث كاري
جايگاه تكنيك نوين مديريت ارزش حاصله در مديريت پروژه هاي حوزه ساختمطالعه موردي: پروژه ملي احداث اسكله شادگان
بررسي رابطه بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي كاركنان ثبت احوال خراسان رضوي
The chain Impact of customer value on organizational performance :A customer-based perspective in a command economy
تاثير خدمات الكترونيكي بر هزينه هاي مالي در دستگاههاي زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجانغربي
بررسي اثر بخشي مديريت فرهنگي بر كاركنان دانشكده سما
بررسي پديده پولشويي و راهكارهاي مبارز با آن
بررسي رابطه حمايت اتماعي با فرسودگي شغلي پرستاران زن شاغل در بيمارستان هاي دولتي استان گلستان
بررسي رابطه بين كار تيمي و چابكي سازمان (مطالعه موردي بانك هاي خصوصي و دولتي شهر گرگان
بررسي رابطه بين اقدامات بازاريابي و كيفيت ارتباط با مشتري در موسسه مالي و اعتباري ثامن الائمه استان گلستان.
بررسي رابطه بين عدالت سازماني و تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني كاركنان
بررسي رابطه بين معنويت سازماني و ابعاد رفتار شهروندي سازماني در شركت پژوهشي راهكاري و راهبردي هيركان گلستان
مديريت سبد سهام با استفاده از روش Diagonal-Vech(p,q)-MGARCH
شناسايي و تحليل متغيرهاي كلان اقتصادي در فرايند قيمت گذاري در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تئوري قيمت گذاري آربيتراژ
مكان يابي شعب جديد بانك با تلفيق تكنيك هاي تصميم گيري چند گانه (MCDM) در محيط GIS مطاله موردي بانك تجارت شهر كرمان
شناسايي و ارزيابي ربته بندي شاخص هاي رده هاي مديريتي در شهرداري تهران با كمك AHP فازي
بررسي شاخص هاي كسب و كار در ايران و چگونگي تقويت آن در بخش تعاون استان گلستان
حسابداري منابع كمياب: آب مجازي و ردپاي آب در سيستم حسابداري
چشم انداز اخلاقي حسابداران براي سال هاي 2014- 2018
كاربرد مشخصات بهاي زمان براي بهينه سازي جريان ارزش
توسعه تئوري حسابداري مديريت با استفاده از تئوري داده بنياد
چالشها و مشكلات فرآروي تحقيق وپژوهش هاي كاربردي در مديريت
تأثير گزارشگري محافظه كارانه مشروط بر روي مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداري
تاثير به كارگيري اصول ارتباط با مشتري (CRM) بر رضايت مشتريان در جذب سپرده هاي ديداري بانك ملت
بررسي رابطه بين عدالت سازماني با حمايت سازماني درك شده و رفتار شهروندي سازماني در كاركنان شركت آب منطقه اي استان گلستان
بررسي تاثير برند بر تصميمات قيمت گذاري در بازارهاي صنعتي
تاثير تمركز و سرمايه گذاران نهادي بر معيارهاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير برخي از مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر كيفيت افشا در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي رابطه بين گزارشات مالي مياندورهاي (صورت سود و زيان) با فرصت هاي سرمايه گذاري شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس تهران
بررسي رابطه بين جريان هاي نقدي و مخارج سرمايه اي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير مديريت دانش بر سازمان يادگيرنده مورد مطالعه: بانك ملي ايران
رابطه بين سرمايه فكري و بازارگرايي مطالعه موردي (شركت آلومينيوم اراك)
بررسي كارآفريني درونسازماني با استفاده از مل استيونسون مطالعه موردي: موسسه آموزش عالي دانشستان ساوه
بررسي ارتباط فرهنگ سازماني و مشاركت كاركنان در شركت صنايع كاغذ شهرستان مراغه
Decision making based on Management Information System and Decision Support System
تجارت الكترونيك و بررسي نقش آن در صنايع نفت، گازو پتروشيمي
Segment Suppliers in Khuzestan Steel Company Tending to Mitigate Risks
Marketing Scenario planning for Khuzestan Steel Company
مديريت كيفيت جامع و سيستم توليد به هنگام جهت دستيابي به برتري رقابتي
راهكار كاهش بهاي تمام شده با استفاده از هزينه يابي هدف 
ارائه مدل مطلوب تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عوامل موثر بر ريسك و استراتژيهاي مديريت ريسك
ارزيابي رابطه بين سود باقي مانده و بازده فروش با ارزش شركت هاي تصاحب شده پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي اثرات متقابل سرمايه انساني و اجتماعي در منتخبي از كشورهاي اسلامي: روش پانلديتا
بررسي اثرات متقابل نابرابري درآمدي و اعتماد با استفاده از الگوي داده هاي تابلويي
اهميت و نياز آموزش كارآفريني در دانشگاه
بررسي رابطه سكون زدگي در مسير پيشرفت شغلي و تحليل رفتگي كاركنان سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گلستان
رابطه بين توانمند سازي و شبكه هاي اجتماعي كاركنان بانك رفاه توسط رگرسيون خطي
Investigating the Role ofKnowledge Management inSupply Chain Capability:Evidence from Iran
مديريت كيفيت جامع در ارزيابي و عملكرد بانك ها با رويكرد فازي (مطالعه موردي: بانك ملت استان يزد)
تبيين شاخص ها و شكاف عوامل تاثيرگذار بر كيفيت زندگي كاري كاركنان سازمان صنعت ، معدن و تجارت شهرستان يزد
شناسايي موانع و محدوديت هاي حاكم بر اجراي مطلوب سيستم كنترل داخلي در بخش عمومي
بررسي رابطه خودكارآمدي با فرسودگي شغلي پرستاران زن شاغل در بيمارستان هاي دولتي استان گلستان
راهكارهاي مديريت در اسلام
عدالت سازماني ،رويكردي براي تحقق رفتار شهروند سازماني
رضايت شغلي ،پيش زمينه ايي براي بروز رفتار شهروند سازماني
بررسي نقش سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري (CRM) در خلق دانش مشتري
حسابداري محيط زيست و اجتماعي؛ مرز باريك اما فراموش شده براي سازمان
محافظه كاري، نقشي اساسي در حسابداري
رابطه بين محافظه كاري و بهبود اطلاعات محيط زيست شركت ها
اخلاق حوزه اي وسيع در حسابداري
رابطه بين ريسك نقدينگي و كيفيت اطلاعات در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط بين مسئوليت پذيري اجتماعي و نرخ بازده دارايي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير اقلام تعهدي بر مخارج سرمايه اي آتي
رابطه بين اجراي طرح هاي اشتغال و خودكفايي با توانمند سازي خانواده هاي تحت پوشش داراي طرح خودكفايي كميته امداد امام خنيني شهرستان بندر تركمن
فراز و فرودهاي آموزش حسابداري در ايران
Perception and Business Management
بزرسي رابطه بين سكوت سازماني با رفتار سكوت كاركنان زندانهاي گلستان
تاثير اينترنت بر صادرات ايران به ده كشور منتخب در حوزه تجارت خارجي
ارزيابي مالي و اقتصادي اجراي طرح هاي فاضلاب جهت توليد پساب براي استفاده در كشاورزي و صنعت و عوامل تاثير گذار در اقتصادي نمودن طرح ها
بررسي رابطه اخلاق سازماني با كارآفريني سازماني (مطالعه موردي: اداره كل امور مالياتي استان گلستان)
بررسي رابطه بين هوش سازماني با كارآفريني سازماني (مطالعه موردي: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان)
جايگاه بازاريابي در كسب و كار
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تاخير گزارش حسابرسي
الگوهاي راهبردي مدل هاي پذيرش و استقرارتجارت الكترونيك به همراه يك مدل پياده سازي پيشنهادي در SME هاي ايران
جايگاه بازاريابي در كسب و كار و فرصت هاي نوين كسب و كار
بررسي تاثيرات كاربرد استراتژي هاي رقابتي و تكنيك هاي حسابداري مديريت استراتژيك رويعملكرد شركت
تعاريف و طبقه بندي تكنيك هاي حسابداري مديريت استراتژيك
جايگاه معنويت محيط كاري و نقش آن درتعهد سازماني كاركنان بيمه ايران خراسان شمالي
مديريت استراتژيك
ارزيابي تاثير كاربرد سيستم اطلاعاتي بر انسجام بخشها، واكنش به مسائل داخلي و تسريع پاسخگويي به تغييرات محيطي در سازمان مالياتي )مطالعه موردي: ادارات دارايي استان مازندران(
بررسي اثر مهندسي ارزش بر عملكرد شركت هاي آ و فاضلاب
بررسي رابطه استرس با عملكرد شغلي پرستاران شاغلدر بيمارستانهاي وابسته به سازمان تامين اجتماعي استان گلستان
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با مديريت دانشادارات پست استان گلستان
بهره وري وجايگاه آن درآموزه هاي ديني اسلام
رابطه سا ختار مالكيت و سودآوري
بررسي اثر ناميراني نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ايران
عدالت و كارايي اقتصادي در نظام اقتصاد اسلام
بررسي مصاديق مفاهيم اخلاق اسلامي- حرفه اي در سازمان هاي حسابرسي و حسابداري و ارائه راهبردها
بررسي تاثير حاكميت شركتي بر كيفيت گزارشگري مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
كشف و پيشگيري تقلب
مديريت معنوي وتحليل ابعادآن درنظرييات مديريت
تبيين رابطه مهندسي مجدد و وفاداري مشتريان در بانك صادرات (مورد مطالعه شعب غرب استان مازندران)
بررسي تأثيرقابليت اعتماد نام تجاري بر وفاداري مشتريان (مورد مطالعه محصولات لبني صباح دراستان گلستان)
تسهيم دانش وچالش هاي آن
بررسي تأثير جريان ورودي سرمايه گذاري خالص و شاخص باز بودن تجاري بر شكاف فناوريكشورهاي منتخب توسعه يافته و درحال توسعه
بررسي و تحليل شاخصهاي عملكرد آموزشي دانشگاهها با رويكرد كارت امتيازي متوازنبه روش تاپسيس فازي)مطالعه موردي: دانشگاههاي مازندران(
بررسي ضعف ها و كاستيهاي نظام آموزشي حسابداري در ايران و ارائه روش هاي مؤثر در جهت بهبود فرآيند آن
اخلاق حرفه ايي در حسابداري؛الزامات ،بايدها و نبايدها
اخلاق در حسابداري و اهميت آن در دنياي اقتصادي امروز
چكيده تأثير محافظهكاري بر ريسك ورشكستگي شركتها
رابطه بين سرمايه در گردش و نقدينگي درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
رابطه مديريت سود وميزان تاخيردراعلان سودپيش بيني شده فصلي
بررسي تاثير مديريت دانش بر يادگيري سازمانيمطالعه موردي: بانك ملت
انتقال دانش ضمني؛ روش ها، چالش ها، پيشنهادات
كارآفريني و ويژگيهاي روانشناختي افراد كارآفرين
ارزيابي آميخته بازاريابي اينترنتي با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي
مقايسه هوش هيجاني و مهارت هاي ارتباطي در مديران واحدهاي صنعتي و خدماتي اروميه
بررسي تاثير عوامل موثر بر عرضه اوليه سهام در شركتهاي بورس اوراقبهادار تهران
بررسي تاثير عوامل موثر بر تعداد شركتهاي جديدالورود به بورس در شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران
ترسيم چارچوب رابطه آموزش كارآفريني با توسعه اقتصادي كشور بر مبناي يافته تحقيقات انجام شده
جهاد اقتصادي با تمركز بر توسعه فرهنگ كارآفريني و نوآوري در سازمان و جامعه
بررسي رابطه بين حضور مديران زن در هيئت مديره شركت و بازده سهام در شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين رضايت شغلي كاركنان و فرهنگ سازماني (مطالعه موردي شركت پالايش گاز ايلام)
فساد اداري
سنجش تفكر استراتژيك كاركنان
بررسي رابطه اعتماد ميان شهروندان و مديران شهري با افزايش و تقويت درآمد شهرداري گرگان
بررسي تاثير حاكميت شركتي بر كنترل هاي داخلي حسابرسي
فرهنگ پاسخگويي درمديران بيمارستاني
مقايسه سود و زيان حسابداري اقتصادي كربن در محيط زيست
مصرف سبز : ابزارها و متغيرها
پيش بيني رضايت شغلي و عزت نفس بر حسب تفكر انتقادي
بدهي تامين مالي و حسابداري محافظه كاري در شركت هاي خصوصي
تاثير بانكداري الكترونيك در رشد منابع پولي (مطالعه موردي در يكي از بانك هاي خصوصي)
بررسي تاثير مديريت استراتژيك منابع انساني بر روي فرهنگ سازم بررسي تاثير مديريتاستراتژيك منابع انساني بر روي فرهنگ سازماني
حسابداري محيط زيست و نقش آن در گزارشگري مالي
بررسي تأثير سرمايه روانشناختي بر فرسودگي شغلي(مورد مطالعه:اداره كل امور مالياتي استان خراسان شمالي)
هوش عاطفي در سازمان هاي قرن 21
بررسي رابطه عدالت و تعهد سازماني در كاركنان فرمانداري استان خراسان شمالي
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر حرفه حسابرسي و راه هايگسترش آن
بررسي و تحليل ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يكي از منابع نوين درآمدي دولتي
بررسي انتقادي صورت گردش وجوه نقد با نگرش تفاو تهاي استاندارد بي نالمللي و ايران
ارزيابي مديريت منابع انساني در دانشگاه حكيم سبزواري
بررسي نقش رفتار مبتني بر عملكرد در بهبود عملكرد سازماني
Performance-based budgeting (PBB) and Map for Organizational Excellence
بررسي حساسيت سرمايه گذاري نامشهود (r&d(نسبت به متغير هاي مالي فروش دارايي، جريان نقدي و بدهي بلند مدت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير نظام راهبري شركت بر كيفيت سود و قيمت سهام
برآورد تابع تقاضاي آب خانگي شهر شهركرد
استانداردگذاري در حسابداري و فرايند تدوين استانداردهاي حسابداري در كشورهاي مختلف
رابطه معيارهاي سودآوري با ارزش بازار سهام درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعيين چرخه عمر به روش الگوهاي جريان نقديمنتج شده از صورت جريان وجوه نقد
طراحي وتبيين الگوي تقويت نگرش كارآفريني سازماني كاركنان)مطالعه موردي: آموزش فني وحرفه اي استان آذربايجانشرقي
بررسي رابطه ارزيابي IT-IS و تخصيص منابع در عملكرد IT-IS در بيمارستان ها
مطالعه موردي: رابطه توانمند سازي با انگيزش شغلي كاركنان
بازاريابي سبز رهيافتي نوين در بازاريابي
تاثير مديريت منابع انساني در اجراي طرح ههاي اقتصادي مطالعه موردي اجراي مسكن مهر رد حيطه تخصيص منابع مالي در بانك مسكن
بررسي رابطه مكانيسم هاي نظام راهبري با اهرم مالي و جريان نقد آزاد در بازار بورس ايران
بررسي رابطه ي بين تصوير ذهني مشتريان از فروشگاه و ريسك درك شده آنها (مورد مطالعه: هايپراستار استان اصفهان)
تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت منابع انساني
مطالعه تطبيقي كاربرد مديريت كيفيت فراگير بمنظور توسعه رقابت پذيري سازمان ها
بررسي رابطه كيفيت اطلاعات مالي ب عملكرد مالي در دستگاه هاي زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان غربي
نقش قابليت هاي زير ساختي در بالا بودن كيفيت اطلاعات مشتري در سيستم هاي CRM
كارآفريني و تعالي سازمان
مديريت كيفيت جامع و تحول استراتژيك
بررسي و شناسايي موانع پياده سازي بميه الكترونيك در صنعت بيمه و ارائه راهكارهاي مناسب (بيمه توسعه شهرستان كاشان)
بررسي اهميت مولفه هاي بسته بندي در انتخاب مشري در صنايع غذايي (محصول چاي) با استفاده از روش تاپسيس فازي
توسعه و بكارگيري مدلهاي مديريت پورتفوليوي پروژه جهت افزايش سرانه درآمد در شهرداري (مطالعه موردي: شهرداري بانه)
توسعه و بكارگيري مدلهاي مديريت پورتفوليوي پروژه جهت افزايش فضاي سبز، زيباسازيو بهبود مبلمان شهري در شهرداريها )مطالعه موردي: شهرداري بانه(
مديريت كارآفريني و كارآفريني در عصر ارتباطات و اطلاعات نوين
بررسي رابطه منابع قدرت مديران و نوآوري سازماني (مطالعه ي موردي: شعب بانك كشاورزي شهرستان ملاير)
برنامه ريزي استراتژيك صنعت گردشگري با رويكردفرآيند تحليل سلسله مراتبي: مطالعه موردي شهر شيراز
نقش جامعه پذيري در عملكرد تازه واردها
قابليت اتكا حسابرسان خارجي بر كار حسابرسان داخلي
حاكميت شركتي و عدم تقارين اطلاعاتي بين مديران و سرمايه گذاران
تاثير نوسانات نرخ ارز بر بازدهي غيرعادي (IPO) در بين شركت هاي صادراتي و غيرصادراتي
بررسي ادراكات مشتريان از اخلاقيات اينترنتي و تاثير آن بر رضايتمندي مشتري
مفاهيم و راهبردهاي توانمند سازي منابع انساني
بررسي هوش هيجاني و رابطه آن با اثر بخشي سازماني در هزاره سوم (مطالعات موردي: بانك صادرات شمال شهر تهران)
بررسي رابطه بين نسبت هاي مبتني بر ترازنامه و صورت سود و زيان ب بازده عادي سهام
بررسي فساد اداري در ايران
تاثيرات كارت امتيازي متوازن در عملكرد سازمان هاي غيرانتفاعي
تائير ارزش احساسي و اجتماعي بر شاخص مديريت انتخاب برند مشتريان در خريد كالاهاي تابع مدارتباطي (موردكاوي: جامعه آماري گوشي همراه شهر كرمانشاه)
بررسي رابطه بين خويشتن شناسي مديران و سبك رهبري آنان در مدارسر ابتدايي شهر بابل در سال تحصيلي 88-87
رابطه مولفه هاي جو سازماني با روحيه كارآفريني دانش آموزان دختر مدارس دوره متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش تهران
تبيين جايگاه رفتار كارآفرينانه بر روي رشد بنگاه
بررسي رابطه هزينه هاي نمايندگي بر رابطه بين جريان نقد آزاد و سياست تقسيم سود
بررسي رابطه بين هوش رقايتي و شعارهاي تبليغاتي مطالعه موردي: بانك بيمه هاي شهر سنندج
بررسي رابطه بين حاكميت شركتي و كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1385 -1390)
بررسي اثر بخشي سيستم جذب نيروي انساني تحصيل كرده با توجه به سياست ها اهداف و چشم انداز سازمان بنادرو دريانوردي ايران
كاربرد مدل شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني قيمت مهمترين نهاده عمده در توليد محصولات لبني
مديريت استراتژيك در صنعت گردشگري ايران (با تاكيد بر گردشگريم ذهبي كلان شهر مشهد)
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با سرمايه انساني و تاثير آنها در عملكرد كاركنان
بررسي عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني (مطالعه موردي بانك مسكن استان گلستان)
تاثير رفتار ايثار سازماني بر اخلاق در محيط كار (مورد مطالعه دانشگاه اصفهان
تئوري مديريت استراتژيك منابع انساني در عمل
تئوري تعارض سازماني
بررسي چالش هاي حقوقي بانك ها در وصول مطالبات معوق

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید