امکان دریافت مقالات دومین سمینار تخصصی کاربردی علوم و فناوری های ژئوانفورماتیک در نظام سلامت (ژئوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم)

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین سمینار تخصصی کاربردی علوم و فناوری های ژئوانفورماتیک در نظام سلامت (ژئوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم)

مجموعه مقالات د دومین سمینار تخصصی کاربردی علوم و فناوری های ژئوانفورماتیک در نظام سلامت (ژئوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم)  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین سمینار تخصصی کاربردی علوم و فناوری های ژئوانفورماتیک در نظام سلامت (ژئوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم)  16 اسفند 1391 توسط موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران و پژوهشكده ژئوانفورمات با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 12  عنوان مقاله تخصصی شامل 146  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  دومین سمینار تخصصی کاربردی علوم و فناوری های ژئوانفورماتیک در نظام سلامت (ژئوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم)

تحليل جامعه شناختي محيط زيست و رفتار افراد نسبت به آن (مطالعه موردي: مناطق روستايي و شهري استان كرمانشاه )
خدمات مكان مبناي تحت موبايل در نظام سلامت (Health-LBS)
ارزيابي ميزان خوشه اي بودن توزيع جغرافيايي بيماري مالتيپل اسكلروزيس (MS) با استفاده از تابع Ripley’s K و شبيه سازي مونت كارلو در GIS (ممنطقه مورد مطالعه استان چهار محال و بختياري)
بررسي ميزان آلودگي هوا دودكش كارخانجات كوره هاي آجرپزي محمد آباد قهاب شهرستان اصفهان با استفاده از تكنيك IDW
تحليل فضايي بيماري سرطان پوست در استان كردستان درمحيط GIS
بررسي نقش بازه هاي زماني در مدلسازي رابطه بين توزيع بيماري سالك و متغيرهاي محيطي با استفاده از فنون سنجش از دور و GIS


ارزيابي اثرات برجسازي بر ميزان آلودگي هوا به كمك سنجش شاخص SVF با استفاده از Envi-met (نمونه موردي: محله ي نارمك تهران)
تهيه ي مدل محلي هواويزها براي مناطق شهري ايران جهت پايش ماهوارهاي هواويزها با استفاده از روش تحليل خوشه اي اصلاح شده
بررسي نقش زباله سوز با رويكرد توليد برق از زباله و حفظ محيط زيست در شهرستان ساري
اثرات و پيامدهاي آلودگي هاي نفتي بر محيط زيست دريايي
مكانيابي تسهيلات احياء قلب در چهارچوب الگوريتم هاي GIS و تصميم گيري
بكارگيري GIS و TOPSIS جهت اولويت بندي مناطق بيست و دو گانه شهر تهران از نظر شاخص هاي سلامت

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید