انتشار مقالات سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

 

http://www.callforpapers.ir/

سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

مجموعه مقالات  سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون 8 اسفند 1392 توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 152  عنوان مقاله تخصصی شامل 1481  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

معرفي سيستم نوين سقف كاذب كشسان باريسول
نقش نور درطراحي داخلي مدارس ابتدايي اصفهان دردهه اخير
بررسي تطبيقي رنگ در كاشيكاري داخلي مساجد شيخ لطف الله و مسجد امام اصفهان
تداوم و دگرديسي در آرايه هاي معماري، اصول و رو ش ها
تأثير چيدمان و طراحي داخلي محيط هاي درماني بر كيفيت فضايي ادراكي توسط كاربران
مروري بر بكارگيري صحيح رنگ و نور در طراحي ساختمان


تأثير فرش دستباف در معماري داخلي خانه هاي آپارتماني با رويكرد به سبك زندگي- اسلامي (مطالعه موردي: شهر جديد پرند)
واكاوي نقش معماري داخلي در فضاهاي درماني با رويكرد معماري شفابخش
بررسي ا رسي و جايگاه آن در معماري داخلي
از نقش تا نقش بررسي نقشمايه هاي پنچگانه تزيين در معماري دوره اسلامي ايران
كاربرد نقوش سنتي منبر مسجد جامع نائين در طراحي داخلي
معماري داخلي ونقش عناصر و مولفه هاي هنرهاي تجسمي درآن
ازاره هويت بخش معماري سنتي
بررسي دلايل اجتمايي تحول دكوراسيون داخلي از عصر قاجار تا عصر حاضر
عناصر تزييني در معماري داخلي خانه وثيق انصاري اصفهان
مسجد جلوه گاه هنر اسلامي (بررسي نحوه انعكاس آيات قرآن در تزئينات مساجد نمونه موردي: مسجد حكيم اصفهان)
فرهنگ رفتاري جوامع مختلف و ارتباط آن با معماري داخلي دكوراسيون داخلي جديد ، گفتماني براي هويتزدايي از فضاي خانه هاي بومي
جايگاه و نقش صنايع دستي و سنتي ايراني در طراحي داخلي
روانشناسي اجتماعي افراد در محيط هاي با و بدون طراحي داخلي (نمونه موردي: مطب دندان پزشكي )
ارتباط نور و كنتراست در معماري داخلي
ارتباط طراحي معماري داخلي خانه ايراني با هنرهاي ديگر در گذر زمان
تاثير رنگ سفيد در معماري داخلي
كا ر كر د شناسي اوي (آلاچيق)، مسكن تركمن هاي عشاير
تاثير نور و رنگ درفضاهاي داخلي
باز شناسي نقش معماري داخلي و تاثير آن در هنر فيلم سازي
تاثير آموزش بر توسعه و پايداري طراحي داخلي
معماري داخلي، طراحي داخلي و درآميختن اصول با احساسات و علايق
مقدمه اي بر شناخت تاثيرگذاري عوامل محيطي بر كنش هاي رفتاري مخاطب
تاثيرات متقابل رنگ و فرم در طراحي داخلي
الگوااي اصيل معماري ايراني اسلامي و تاثير آن در تزئينات آجري داخلي خانه هاي دزفولي
سير تحول نقوش تزئيني و انواع نقوش وابسته به معماري اسلامي- ايران در معماري داخلي
مفهوم نقاشي ديواري هاي كاخ عالي قاپوي اصفهان چيست؟
بررسي آموزش آكادميك معماري داخلي در دانشگاه بركلي كاليفرنيا
بررسي ارتباط كيفيت محيطي فضاهاي داخلي بر كنش هاي رفتاري و سرزندگي ساكنان در سكونتگاه هاي جمعي جانبازان
بررسي تاثيرات رنگ و كنتراست هاي آن در معماري بر روان بيماران ( با ناراحتي روان)
موسيقي رنگ در دكوراسيون داخلي
كاربردوعملكردنگرش هاي نوين درمعماري وفضاي داخلي
بررسي نقش رنگ در دانش آموزان مدارس تهران؛ نمونه موردي مدرسه راه شايستگان مقطع راهنمايي
بررسي مجموعه بناي سرهنگ آباد زواره با رويكرد معماري داخلي
نوآوري در تزيينات فضاهاي داخلي مسجد – مدرسه سپهسالار(شهيد مطهري)
استفاده از فضاي سبز و ارگانيك در طراحي داخلي خانه ها با الهام از معماري سنتي ايران
استفاده از نور خورشيد در معماري داخلي بوسيله نسل جديد فيبرهاي نوري
تأثير نور و رنگ در فضاي داخلي مسكوني معماري ايراني اسلامي
نقش معماري داخلي در القاي حس آرامش و سكون در فضاي داخلي خانه
روانشناسي رنگ و تاثير آن بر محيط ، با تاكيد بر فضاهاي داخلي
ملاحظه پويايي و آرامش در معماري داخلي خانه هاي سنتي ايراني
الگو شناسي معماري داخلي خانه هاي سنتي ايران
مستندسازي ساخت مقرنس سردر ورودي مسجد مصري
بررسي سير تحول معماري داخلي در كشورهاي اسلامي و آسيايي با تأكيد بر تزئينات سنتي
بررسي تأثير نور عبوري از شيشه هاي رنگي در نورپردازي داخلي ساختمان بر رفتارهاي انسان
مفاهيم و اصولي براي معماري با الهام از راه هاي برخورد طبيعت با سازه ، فرم ، كاركرد و وحدت اجزء و كل 
بناي تاريخي رختشويخانه زنجان
تاثير هنرهاي سنتي ايران بر معماري داخلي با بهره گيري از نقش و نگاره هاي باستاني
بررسي ديوارنگاري در تزئين داخلي كاخ ها تا پايان دوره صفوي
تأثير طراحي داخلي در راندمان كاري كاركنان دفاتر روزنامه شهر اصفهان
پنجره هاي ارسي، تجليگاه نور و زيبايي در پيوند درون و بيرون
تأملي بر ساماندهي موزهي باغ فين به عنوان موزهاي واقع در بستر تاريخي
استفاده از پارامترها و نوآوري هاي طراحي اكولوژيكو سبز در معماري داخلي
خلوتگاه در بستر زمان
بررسي كالبدي الگوهاي فضايي معماري داخلي بناهاي مسكوني دوره ي صفويه در اصفهان
معماري خانه هاي قاجاري در اصفهان
تاثير عوامل اقليمي بر شكلگيري فضاهاي خانه هاي دوره صفويه محله جماله شهر اصفهان
طراحي داخلي بيمارستان سوختگي با رويكرد تئوري رنگدرماني، در بهبود وضعيت روحي و جسمي بيماران
معنامندي فضاي داخلي با استفاده از بازآفريني نمادهاي معماري گذشته
تزيينات درمعماري مسجد كبود تبريز
پديدارشناسي حسي معماري داخلي خانه هاي تاريخي تبريز
كنش هاي رفتاري متقابل انسان و محيط و تاثير آن در معماري داخلي
سقف هاي تزييني متحرك ،آرك اپن آشچزخانه، طاقچه هاي متحرك و ديوارهاي غير باربر متحرك
بررسي شاخصه هاي نورگير بناهاي قديمي در معماري داخلي (مطالعه موردي: خانه مسكوني بيكايي، مازندران، بابل)
طراحي معماري، چالشي دراثناي واقعيت ها
بررسي هويت ايراني– اسلامي در معماري داخلي خانه هاي تاريخي كاشان
سومين همايش ملي معماري دانش داخلي و دكوراسيونموسسه آموزش عالي آزاد پژوهانسومين همايش ملي معماري دانش داخلي و دكوراسيونفضاي سبز و اقلام هنري، رسانه اي درمانگر در مراكز درماني
معماري داخلي در مدارس ابتدايي
بررسي نقش نور در معماري و دكوراسيون داخلي
تأثير معماري داخلي بر ارتقاء خلاقيت كودكان در محيط هاي آموزشي
بررسي عوامل موثر در طراحي فضاي، آموزش دهنده به كودك
تاثير نور در دكوراسيون داخلي
كاربرد فنگ شويي در طراحي داخلي منازل مسكوني
استفاده از روش طراحي الگوريتميك در طراحي پارتيشن هاي آجري
پذيرايي از طبيعت در خانه هاي ايراني توسط بازشوها به واسطه ي انسان و سليقه شخصي او
راهنماي تهيه اصل مقاله فارسي بررسي تاثيرات كار گروهي در آموزش معماري داخلي
بررسي اثر رنگو نور در طراحي داخلي فضاهاي درماني از منظر كيفيت شفابخشي محيط
بررسي تأثير ويژگي هاي فيزيكي فضاهاي داخلي بر واكنش هاي رفتاري استفاده كنندگان
بررسي انعطاف پذيري درفضاهاي داخلي مسكوني
بررسي گرافيك محيطي در بيمارستان هاي كودكان
طراحي دكوراسيون داخلي با الهام از نقوش قلمكار
هماوايي نور و نقش در ارسي هاي مسجد نصيرالملك
تأثير تغيير كاربري بر معماري داخلي نمونه تغيير كاربري خانه طاهري بوشهر به موزه مردم شناسي
معماري داخلي در فضاي آموزشي دبستان دخترانه با رويكرد رفتارشناسي كودك دختر
حريم و محرميت و نقش آن در طراحي داخلي خانه هاي سنتي ايراني
بررسي خلاقيت هاي نوري در معماري ايران به منظور دستيابي به راهكارهاي طراحي كالبد رواني مناسب در معماري امروز
نورردازي در معماري ايراني و باورهاي انساني
تاثير متقابل محيط در نيازهاي رفتاري انسان در معماري داخلي
طراحي تزئينات داخلي به سبك صفوي
ارائه الگوي طراحي داخلي در خانه هاي تاريخي مبتني بر الگوهاي تعاملي ميان هويت تاريخي بنا و نياز معاصر (نمونه موردي: خانه نقشينه تبريز)
تاثير معماري داخلي در تجلي معنا (نمونه موردي : فضاهاي نمايشهاي آييني)
طراحي معماري داخلي خانه كودك بر مبناي روانشناسي محيط
بررسي تأثير معماري داخلي مراكز خريد بر روي تمايل افراد به ماندن در فضا
طراحي داخلي ايده محور ؛ تجربه كارگاه طراحي معماري داخلي 2
تأثيرانعطاف پذيري بر ايجاد حس تعلق در طراحي داخلي فضاهاي اداري
بررسي عوامل موثر در فضاي داخلي برروحيه و رفتارافراد
بررسي مفهوم خلوت وجايگاه آن در معماري داخلي مسكن ايراني
تاثير معماري داخلي بر روند يادگيري كودكان
سير تحول كاشيكاري از دوران صفويه تا قاجار با بررسي تاريخي كاشيكاري داخلي مسجد امام اصفهان
تاثير معماري داخلي بر روان ساكنان خانه با ابعاد كوچك
انسان، روانشناسي محيطي وتاثير آن در معماري داخلي
تحليل و بررسي نمود نور و رنگ در فضاهاي داخلي خانه هاي دوره قاجار شهر اردبيل
بررسي خلوت در خانه هاي سنتي شوشتر
بررسي تطبيقي معماري داخلي خانه هاي معاصر و تاريخي ايران از منظر روان شناسي محيط ؛ نمونه موردي خانه بروجردي ها
تاثير مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) بر معماري داخلي
رابطه ي هنر فنگ شويي در طراحي داخلي و آرامش روحي
نقش هنر نقاشي در معماري داخلي خانه هاي مسكوني دوره ي قاجاريه با بررسي نمونه موردي خانه بروجرديها در كاشان
بررسي و تحليل نقش عناصر بصري در عراحي داخلي
انعطاف پذيري، الگويي در راستاي ايجاد حس تعلق به مسكن
بررسي و مقايسه مفهوم شفافيت در طراحي داخلي معماري مسكوني ايران و ژاپن
مطالعه الگوي تزئينات داخلي منازل روستايي اصفهان در عصر قاجار
طراحي داخلي با هدف روانشناختي محيط
بررسي نقش و جايگاه چليپا در تاريخ هنر با تاكيد بر مسجد جامع اصفهان
تأثير رنگ در دكوراسيون داخلي بر سلامت رواني زنان سالمند ساكن خانه
ظرفيت هاي آبنما در طراحي معماري داخلي ايراني
راهكار هاي طراحي و تحليل در معماري داخلي
بررسي مولفه هاي انعطاف پذيري ساختمان و فضاي داخلي جهت افزايش مانذگاري ساختمان در طول زمان
حجم پردازي درفضاهاي داخلي معماري اسلامي ايراني
ارگونومي در فضاهاي داخلي بانك ها
بررسي معماري داخلي و پويايي آن در بناهاي صخره اي
بررسي فضاي شخصي در طراحي داخلي خوابگاه ها (نمونه موردي: خوابگاه دانشگاه هنر تهران(پرديس كرج))
بررسي ضرورت طراحي جداره هاي منفصل محصور كننده ي منظرهاي تفريحي كودكان در شهر(شهربازي ها) با رويكرد به نقاشي ديواري
ارتباط شيوه معيشت و معماري داخلي در سكونتگاه هاي گذشته : مطالعه موردي ارگ قورتان
چيدمان، عنصري فضاساز در سياه چادرهاي عشاير
به كارگيري مهندسي كانسي براي طراح ي داخلي مبتني بر احساس كاربر
نقش معماري ايلخانيان و قاجار بر شكل گيري معماري آذربايجان
كاربرد چوب در معماري و طراحي داخلي
تأثير روانشناسي محيطي بر معماري داخلي فضاهاي آموزشي
تحليل ارسي در معماري ايران
معماري و معماري داخلي مسجد جامع اصفهان
بررسي معماري داخلي منازل مسكوني مسلمانان براساس منابع اسلامي
سلامت ارتقا يافته با استناد بر كاربرد مناسب رنگ و نورپردازي داخلي در مراكز درماني
بررسي طراحي معماري عاليقاپو به عنوان نمونه اي برجسته از معماري سنتي
بازشناسي معماري ورودي ها درخانه هاي سنتي ايراني(اصفهان) و ارائه راهبرد در بقاي ورودي خانه هاي معاصر
بررسي طراحي داخلي فضاهاي قدسي در اديان
نگاهي به الگوهاي معماري سنتي در نورپردازي فضاهاي داخلي
نقش نشانه اي گنبد در خوانش معماري مساجد ايراني (مطالعه موردي مسجد جامع اصفهان)
بررسي جايگاه فضاي ميهمان در سازمان فضايي خانه هاي كاشان از معماري بومي تا معماري معاصر
ارسي هنري تزئيني و كاربردي
تحليل و بررسي خط رقاع در تزيينات معماري داخلي خانه تاريخي صادقي اردبيل
ارايه راهكارهايي جهت بهينه سازي و ارتقاي سطح ارامش رواني در فضاهاي درماني
بررسي تاثير نور طبيعي در معماري داخلي منازل مسكوني انبوه سازي
معماري داخلي سبز و تاثير آن در ايجاد حس تعلق
تجلي معماري داخلي و تزيينات، در خانه هاي سنتي ايران
بكارگيري عنصر آب در طراحي داخلي بر اساس فلسفه فنگ شويي
هويتمندي فضاهاي داخلي با استفاده از هنر خوشنويسي ايراني
بررسي تاثيرات كار گروهي در آموزش معماري داخلي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید