امکان دریافت مقالات همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: كسب و كارهای كارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان

 

http://www.callforpapers.ir/

همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: كسب و كارهای كارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان

مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان   8 اسفند 1392 توسط دانشگاه پیام نور استان مازندران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در رامسر  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 204 عنوان مقاله تخصصی شامل 1755 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان

سازه هاي صنعت جهانگردي دانش بنيان
چيستي تحريم ها و فرصتها در بازاريابي كسب و كار
بررسي ارتباط بين سلامت فكري و تمايل افراد به كارآفريني (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان پلدختر)
عوامل بازار يابي موثر بر برند حلال
تحليل رقابت پذيري بخشهاي صنايع تبديلي ايران در دوره 1389-1374
بررسي تاثير تبليغات بر بدنه وسايل نقليه بر نگرش مخاطبين درخريد كالا
اقتصاد دانش محور و بهره وري نيروي كار
عوامل كليدي موفقيت دربازاريابي و تجاري سازي فناوري هاي جديد (مطالعه موردي: شعبات ايران خودرو در استان مازندران)
تاثير تحريم اقتصادي بر جذب سرمايه گذاري خارجي ؛ با تاكيد بر صنعت نفت و گاز
مقايسه عملكرد سيستم الكترونيكي اكتساب دانش مشتري در شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي (مورد مطالعه : بيمه ايران و پارسيان)
ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان عرصه صنعت و نقش رسانه در معرفي آنان (طرح تحقيقاتي صداوسيماي مركز گيلان)
بررسي تأثير اشتغال زنان بر هرم قدرت در خانواده (مطالعه موردي: دهستان دوستان)
بررسي تاثير تحريم اقتصادي بر فضاي كسب و كار
بررسي تاثير فناوري اطلاعات در توسعه و تداوم كسب و كار وفرآيند مهندسي مجدد
ارزيابي ميزان پذيرش فعاليتهاي مرتبط با توليد و پرورش زالو
آموزشعالي در جامعه اطلاعاتي چالشها، تحولات، فرصت ها و تهديدها


شناسايي ابعاد زير بنايي كارافريني ديجيتالي
خلاقيت و نوآوري استلزامات آموزش عالي كارآفرين
بررسي وضعيت مديريت دانش در ميان كتابداران كتابخانه هاي عمومي غرب مازندران
بازاريابي كارآفرينانه عامل كليدي اقتصاد دانش بنيان
تاثير جهت گيري بلند مدت بر تقاضاي بيمه ي عمر
فن آوري اطلاعات وكسب وكارهاي كارآفرينانه
كارآفريني در ايران؛ چالشها و راهكارها
تدوين راهبرد اساسي ايجاد شهر دانش محور در كلانشهر اصفهان در راستاي ايجاد اقتصاد فعال دانش بنيان
نقش جهانگردان مسلمانان در معرفي كسب و كارهاي كارآفرينانه در قرن سوم و چهارم هجري
بررسي ارتباط بين مديريت دانش مشتري وبه اشتراك گذاري دانش درميان شركت هاي بيمه
بررسي تحريم ها و تأثير آن بركسب وكار در ايران
بررسي و تبيين رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي مشتريان با ميزان وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: شركت زمزم اصفهان)
توسعه خوشه هاي صنعتي: مزيت ها و نقش آن در نوآوري
بررسي الزامات رواني و شخصيتي كارآفرينان براي جذب سرمايه
بررسي بازاريابي وب سايت هاي كتابخانههاي دانشگاهي استان مازندران
بررسي نقش فناوري اطلاعات در بهبود فضاي كسب و كار علم اطلاعات و دانش شناسي با استفاده از ماتريس تحليل SWOT
تأثير عامل قيمت بر جذب مشتري در مؤسسه اعتباري توسعه
بررسي چالش هاي پياده سازي تجارت الكترونيك در سازمان هاي منتخب ايران
نقش دانشگاه در توسعه كارآفريني و اشتغال
روش شناسي در كارآفريني
آموزش محرك انگيزه ها در كارآفريني
بررسي جايگاه بخش كشاورزي در اقتصاد نواحي روستايي، مطالعه موردي: دهستان زرين دشت شهرستان دره شهر
بررسي ضرورت تجاري سازي دانش از دانشگاه به صنعت وموانع پيش روي آن
بررسي عوامل موثر بر بكارگيري تجارت الكترونيك در سازمان ها(مطالعه موردي :شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب)
بررسي عوامل موثر بر توسعه گردشگري سلامت در ايران
بررسي نقش فرهنگ سازماني در كارآفريني
بررسي نقش كارآفريني به عنوان عامل توسعه سازمان
بررسي آسيب شناسي نقش دولت در توسعه بنگاههاي كوچك ومتوسط در ايجاد فرصت هاي كسب و كار
نقش گردشگري اسلامي در توسعه اقتصادي، اجتماعي مازندران با استفاده از مدلSWOT
حماسه سياسي و حماسه اقتصادي در پرتو هم
گردشگري اسلامي (ايران)و ايجاد فضاي كسب و كار
كارآفريني و نقش آن در ارتباط بين دانشگاه، صنعت و توسعه كسب و كار
فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي و كارآفريني در اقتصاد دانش بنيان
بررسي رابطه بين ارزش درك شده و رضايتمندي مصرف كنندگان از كيفيت كالاهاي توليد داخل(در شهر شير از)
اقتصاد اطلاعات و سيبرنتيك
فرآيند تدوين استراتژي دانش برحسب استراتژي كسب و كار
بررسي رابطه بين كيفيت كالاهاي توليد داخل و انتظارات مصرف كنندگان(در شهر شير از)
تاثير ارزش كيفيت خدمات ادراك شده بر رضايت مندي مشتري ( در صنعت گردشگري استان فارس)
نقش سازمان هاي يادگيرنده در سازمان هاي كارآفرين
نوآوري در مديريت استراتژيك منابع انساني در شرايط اقتصاد مقاومتي
كسب و كارهاي بين المللي و توسعه ي پايدار
ارائه چارچوبي جهت ارزيابي اثر بخشي كانال هاي بازاريابي در شعب بانك كشاورزي استان كردستان
تحريم و فرصت هاي كسب و كار در سايه اقتصاد مقاومتي
بررسي عوامل موثر بر پذيرش كاربران به خريد اينترنتي (مطالعه موردي :كاربران شهرستان رشت)
بررسي نقش توسعه منابع انساني در كارآفريني سازماني با رويكرداستراتژيك : (مورد مطالعه فارغ التحصيلان دانشگاه ايلام)
كارآفريني در گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه پايدار
بررسي رابطه ي بين يادگيري سازماني و كارآفريني سازماني (مطالعه موردي: سازمان هاي استان خراسان)
بررسي تأثير عنصر قيمت بر گرايش بيماران به بيمارستان هاي دانش بنيان دولتي
نقش مشاوره در بهبود عملكرد كسب وكارهاي خانگي
تحريم اقتصادي و اثرات آن بر فضاي كسب و كار
مخاطره مالي كمتر در كسب و كارهاي خانگي
شناسايي عوامل موثر بر رشد وتوسعه خوشه صنعتي آب معدني دراستان چهارمحال و بختياري
بررسي عوامل موثر بر گسترش صنعت گردشگري با استفاده از مدل SWOTچالش ها و ارائه راهكارها(مطالعه موردي شهرستان رامسر)
ارائه مدل مفهومي از سرمايه فكري در سازمان هاي كارآفرين
كارآفريني سازماني استراتژيك
موانع تجاري سازي دانش دركارآفريني دانشگاهي
حمايت هاي بيروني در كسب و كار خانگي
چالش ها و فرصت هاي مديريت برند(مارك يا نشان ويژه ي كالا) و ارزش ويژه ي برند
ارائه يك طبقه بندي و رتبه بندي براي موانع و مشكلات بازاريابي صنايع در مقياس هاي كوچك ومتوسط
بررسي تحول خوشه هاي صنعتي در اقتصاد دانش بنيان
تبيين نقش موانع فرهنگي و سازماني در سازمان اوليه، با گرايش به مالكيت خصوصي توسط زنان كارآفرين كشور
هوش تجاري ابري ، معماري هوشمندي كسب و كار در ابر
بررسي راههاي توسعه و بهبود آموزش هاي كارآفريني دردانشگاه هاي ايران
بررسي نقش آموزش عالي در توسعه اشتغال و كارآفريني
بررسي كاربرد مديريت دانش در سيستم مديريت ارتباط با مشتري
موانع پيش روي زنان خانه دار تحصيلكرده ايراني در راستاي راه اندازي و توسعه كسب وكارهاي خانگي و ارائه سياست هاي موثر جهت از بين بردن آنها
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر انتشار دانش صريح و ضمني افراد در تيم هاي كاري و كسب و كار هاي موفق
بررسي تاثيرگردشگري در توسعه كسب و كارهاي كارآفرينانه درمناطق روستايي ( مطالعه موردي : روستاي جواهرده– رامسر)
كتابخانه ها و بازاريابي اطلاعات: چالش ها و ضرورت ها
جهانگردي اسلامي وفرصت هاي كسب وكار:نمونه موردي ايران
بررسي تاثير رهبري اخلاقي بر ارزش و رفتار اخلاقي شركت با نقش واسطه اي مسئوليت اجتماعي
راهكار هاي افزايش خريد ناگهاني مشتريان از طريق محيط فروشگاه
صنعت گردشگري، اشتغال و كارآفريني
گردشگري مذهبي با تاكيد بر گردشگري اسلامي و لزوم توسعه ي آن در ايران
تاثير بازار گرايي وگرايش كارآفرينانه بر نوآوري
مديريت سرمايه فكري گامي در جهت توسعه كارآفريني درسازمانها
نقش مديريت كسب و كار و كارآفريني در سازمانها؛ چالش ها وراهبردهاي پيش روي آن
بيمه الكترونيك بستري براي توسعه پايدار
بررسي نقش كارآفريني در توسعه، با تأكيد بر توسعه اقتصادي ايران
آموزش كارآفريني، دانشگاه كارآفرين و الزامات آن در ايران
بافت سازماني و تفكر استراتژيك بسترساز توليد ملي
بررسي راهكارهاي توسعه كارآفريني سازماني در ايران
كسب و كارهاي دانش بنيان دريچه اي به سوي فرصت هاي نوين بازاريابي در كشور
مدل تركيبي مديريت دانش براي بنگاه هاي كوچك و متوسط (SMEs)
حمايت از كسب و كارهاي كوچك دانش بنيان گامي بلند بسوي رشد توليد ملي
نقش شركت هاي دانش بنيان مستقر در پارك هاي علم و فناوري درتوسعه كارآفريني
بررسي رفتار اخلاقي در بازاريابي و كسب و كار با رويكرد اسلامي
ارائه الگويي يكپارچه از فرصت هاي كارآفريني در محيط نهادي نامطمئن
تعيين موانع و راهكارهاي استقرار و پياده سازي دولت الكترونيكي
سرويس دهي عدالتي و رضايتمندي مشتري در راستاي تحقق كسب و كارهاي بين المللي (مطالعه موردي در زمينه بانكداري الكترونيكي و تاثير اعتماد و ارزش درك شده مشتري بر رضايتمندي مشتري)
بررسي پتانسيل هاي توسعه كسب و كار در حوزه منابع تامين انرژي الكتريكي خورشيدي
نقش فناوري اطلاعات در بازاريابي صنعت فرش دستباف
بررسي نحوه ايجاد و مديريت واحدهاي كسب و كار دانش بنيان
بررسي تأثير بازارگرايي بر استراتژي نوآوري وتوسعه محصولات جديد درسازمان هاي كوچك و متوسط
بين المللي سازي شركت هاي كوچك و متوسط بر اساس مدل مبتني بر دانش
تاثير ارزش ادراك شده مشتري بر رضايت و نيات رفتاري مشتريان در محصولات خدماتي
بررسي نقش كارآفريني و تفكر استراتژيك در اكوسيستم كسب وكار
بررسي ارتباط بين بازاريابي و كارآفريني
تبيين استراتژي بازاريابي در فضاي كسب و كار الكترونيكي
بررسي و تبيين عوامل موثر در جهت افزايش خلاقيت و نوآوري در سازمان ها
بررسي و تبيين تاثير ارتقاء قابليت هاي بازارگرايي در كارآفريني سازماني با نقش واسطه ي گرايش به كارآفريني
راهبرد توسعه كارآفريني در موسسه هاي خيريه
شاخصهاي مؤثر بازاريابي ويروسي در دانشجويان تحصيلات تكميلي
بررسي تاثير عوامل سازماني و سرمايه فكري بر پياده سازي مديريت دانش
خرد جمعي و نوآوري باز؛پارادايم شيفت كسب و كارها جهت نيل به اقتصاد دانش محور
نوآوري حلقه گم شده در گرايش كارآفرينانه و افزايش عملكرد در شركتهاي كوچك و متوسط (SME’s)
بررسي رابطه بين كارآفريني سازماني و ساختار سازماني (مطالعه موردي: معلمان و مديران دبيرستان هاي دخترانه شهرستان كبودراهنگ)
بررسي و تبيين ايجاد خلاقيت و نوآوري سازماني بر اساس مديريت استراتژيك
بررسي تاثير بحران اقتصادي بر نوآوري استراتژيك بازار در كسب و كارهاي كوچك و متوسط
ارزيابي اقتصادي و مالي اجراي فناوري كارآفرينانه (مطالعه موردي: سيستم هاي آبياري قطره اي)
جستاري در توسعه و گسترش مراكز رشد دانش بنيان و پارك هاي علم و فناوري
تحليلي بر عوامل تاثيرگذار بر عدم موفقيت برخي از محصولات جديد لبني و ارائه راهبرد هاي موثر با استفاده از الگوي آميخته بازاريابي ( مطالعه موردي : شركت كاله )
اراده الگويي موثر از نقش خويشاوندي و خانواده در انجام كسب وكارهاي كارآفرينانه
مطالعه تطبيقي نقش تجارت الكترونيك بر كارآفريني
تحليل وضعيت منفجرههاي تجاري با استفاده از رويكرد چرخه عمرمحصول و ماتريسBCG
بررسي نقش تجارت الكترونيك در ايجاد بازارهاي جهاني براي صنايع دستي
تبيين رابطه ي بين فرصت هاي كسب و كار و نرخ بيكاري دراستان هاي منتخب با تأكيد بر استان مازندران
طراحي مدل ايجاد مزيت رقابتي پايدار از طريق نوآوري بازاريابي و كارآفريني گرايي و اثرگذاري آن بر عملكرد مالي و غيرمالي (مطالعه موردي : صنعت فرش استان اصفهان)
نقش كسب و كار هاي بين المللي در توسعه پايدار
بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و عملكرد مالي شركت ها
ارتقاي سبك زندگي متاثر از كسب و كار اسلامي ( مدل اشتغال كميته امداد امام خميني(ره) )
بررسي رابطه بين ساختار سازماني و كارآفريني سازماني مطالعه موردي: شركت لبني دوكا
تحليل رابطه ويژگيهاي جمعيت شناختي كارآفرينان بر فرآيند كارآفريني (مورد مطالعه: كارآفرينان استان مازندران)
مشاركت فناوري اطلاعات در كارآفريني
مطالعه كارافريني در ارتقا مزيت رقابتي
بررسي آثار تربيتي نماز بر كارآفريني بعنوان سبك زندگي سالم
نظريه آشوب، انقلابي در ايجاد موج كارآفريني
تاثير عامل كاركنان بر جذب مشتري در موسسه اعتباري توسعه
عوامل اثرگذار بر موفقيت كسب وكارهاي كوچكو متوسط دربدو تاسيس
بررسي تاثير گرايش به كارآفريني و گرايش به بازار مديران برخلق مزيت رقابتي در چهارچوب پايش هوشمندي رقابتي
تلفيق هوشمندي رقابتي و هوشمندي كسب و كار در ايجاد مزيت رقابتي و فرصت هاي نوين كسب و كار
مقايسه وجود و عدم وجود كارآفريني در نحوه مديريت در تغييركارايي مطالعه موردي شعب بانك ملي غرب استان مازندران
تاثير فناوري اطلاعات بر پياده سازي مديريت دانش
رابطه بين كيفيت فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) با مديريت دانش
محدوديت هاي انتشار نوآوري: بازنگري ادبيات موضوعي و مدل يكپارچه
تنظيم الگوي جامع ارتباط بين ارزش ويژه برند واستراتژيهاي بازاريابي
بررسي تأثير كيفيت خدمات در رضايت مشتريان بانك
بررسي نقش واسطه اي بازارمداري در ارتباط بين بازاريابي داخلي و رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي: بانك هاي شهرستان بهشهر)
بررسي عوامل مؤثر بر رفتار خريد سبز
تاثير آموزش كارآفريني بر خلاقيت شغلي و كيفيت زندگي دانش آموختگان ساكن شهرستان رشت
ارزيابي نقش توسعه بنگاه هاي كارآفرين در پويايي اقتصادي
بررسي موانع توسعه صنعت گردشگري در ايران
بررسي مقايسه باورهاي فراشناختي و جهت گيري كارآفريني دانشجويان ورودي سال اول و آخر دانشگاه پيام نور استان مازندران
پژوهش در عوامل ايجاد كننده كارآفريني در دانشجويان دانشگاه گيلان
سبك زندگي جوانان ساكن شهر مشهد و رابطه آن با سرمايه فرهنگي و اقتصادي والدين
تاثير نوآوري بر عملكرد شركتهاي دانش بنيان و توليد محصول نوآورانه
تعديل اثر روشهاي مديريت منابع انساني و آموزش كارآفريني در نوآوري و كارايي شركت هاي كوچك و متوسطSME
بررسي تأثير سرمايه هاي فكري (سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري(رابطه اي) بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي :وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان تهران)
شناسايي معيارهاي ارزيابي عملكرد كاركنان بر مبناي معيارهاي مديريت دانش: ضرورتي براي سازمانهاي دانش بنيان
شناسايي و رتبه بندي موانع اجراي استراتژي هاي بازاريابي درشركت هاي صادركننده استان مازندران
بررسي تأثير ملاحظات اخلاقي در كارآفريني زنان در ايران
مطالعه تطبيقي فرصتشناسي، فرصتيابي، و فرصت سازي درشركتهاي كوچك و متوسط دانش بنيان
ranking the impediments of private sector investment in sport of esfahan province from the point of view of managers ,experts and accountables of sporting party
بررسي تأثير فناوري اطلاعات IT بر مولفههاي كارآفريني در دانشجويان رشته مديريت بازرگاني
بررسي رابطه ميان بازارگرايي و نوآوري سازماني در شركتهاي ارايه كننده خدمات IT در اهواز
طراحي مدل مفهومي تأثير دارايي هاي دانش بر نوآوري محصول (با نقش ميانجي فرهنگ نوآوري)
شناسايي عوامل بحراني موفقيت توسعه محصول جديد در شركت هاي دانش بنيان مستقر در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
بررسي تأثير مديريت فرآيندهاي بيمارستاني بر گرايش بيماران به بيمارستان هاي دانش بنيان دولتي
تاثير تبليغات تلفن همراه و پيامك در بازاريابي
بررسي تاثير ابعاد توانمندسازي برخلاقيت شغلي كاركنان مورد مطالعه: شركت توليد برق شهيد مفتح همدان
سياست هاي بهينه سازي و گسترش مشاغل خانگي توسط زنان
شناسايي و دسته بندي موانع و مشكلات صادرات محصولات غيرنفتي
بررسي رابطه تعاملي سرمايه اجتماعي، شناخت و فرصت هاي كارآفرينانه
گردشگري و سيروسفر از ديدگاه قرآن، احاديث، نهج البلاغه ودرآيينه اشعار شاعران
ارائه الگويي يكپارچه از فرصت هاي تحقيقاتي جديد به منظوراحياي كسب و كارهاي كارافرينانه
فرصتهاي كارآفرينانه: نظريه و عمل
بررسي تأثير قيمت گذاري اخلاقي در رابطه بين بازاريابي اسلامي و پيشرفت توليد ملي (مطالعه موردي : واحد هاي صنعتي فعال استان تهران)
بررسي راهكارهاي افزايش كارآفريني در صنايع و كسب و كارهاي كوچك
بررسي نقش توانمندسازي استراتژيك در كارآفريني سازماني با رويكرد توسعه منابع انساني (مورد مطالعه، كاركنان دانشگاه ايلام)
بررسي جايگاه ايران در شاخصهاي سنجش محيط كسب وكار با تاكيد بر شاخص رقابت پذيري جهاني
بررسي و شناسايي هنجارها و معيارهاي ارزشي در كارآفريني با رويكرد اخلاق حرفهاي
ارائه چارچوبي جهت پياده سازي مديريت زنجيره تامين سبز درسازمان ها
بررسي نقش توسعه كارآفريني و كسب و كار در كاهش اثرات تحريم اقتصادي
قواعد اخلاقي و تصميمگيري اخلاقي در كارآفرينان
مطالعه ي عوامل مؤثر بر تقويت روحيه كار آفريني اعضاي تعاوني هاي توليدي در سال 1392 (مطالعه ي موردي شهرستان بافت استان كرمان)
بررسي ايجاد سازمان يادگيرنده بر اساس مدل ماركوارت در بانك
بررسي رابطه بين تيپهاي شخصيتي مديران و كارآفريني فردي
پياده سازي مديريت دانش و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادي
نقش كارآفريني در كاهش فقر روستايي
عوامل مؤثر بر رفتار كارآفريني
ارائه مدلي از تاثير اعتقادات معنوي بر رهبري استراتژيك بازار
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش كاركنان (مورد مطالعه : اداره كل راه وشهرسازي استان گلستان)
ارائه مدل پشتيباني از تصميم گيري سازماني با استفاده از مدل مديريت دانش (مطالعه موردي؛ شركت آب و فاضلاب استان مازندران)
ارزيابي اكوتوريسم درشهرستان لاهيجان بااستفاده ازمدلSWOT
ارزيابي تأثير اعتبارات شبكه بانكي در توسعه فرصت هاي كسب و كار و اشتغال دربخش صنعت معدن با رويكرد پنل ديتا
بررسي الگويي تعاملي از تاثير منابع دانش بنيان، گرايش به بازار و گرايش به يادگيري سازماني بر نوآوري در عملكرد
ارائه الگويي شناختي از جايگاه كارآفريني و نوآوري راديكالي در تئوري انقلاب علمي كوهن
جهت گيري هاي نوين در بين المللي كردن كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مورد مطالعه: صنايع تبديلي كشاورزي)

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید