انتشار مقالات کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در سیویلیکا

 

http://www.callforpapers.ir/

کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی

مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد، توانمندسازی اصلاح رفتارهای اقتصادی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . کنفرانس اقتصاد، توانمندسازی اصلاح رفتارهای اقتصادی   5 تیر 1393 توسط شرکت پندار اندیش رهپو و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 36 عنوان مقاله تخصصی شامل 533 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس اقتصاد، توانمندسازی اصلاح رفتارهای اقتصادی  

عوامل موثر بر پذيرش خدمات بانكداري الكترونيك توسط مشتريانمطالعه موردي بانك شهر
جنبش والاستريت؛ نابرابري در توزيع درآمد و ثروت(درسهايي براي اقتصاد ايران)
شناسايي و دسته بندي صنايع اثرگذار با استفاده از درخت فراگير كمينه فاصله فرامتريك باتوجه به تحريم هاي اقتصادي : مطالعه موردي : بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير فاكتورهاي مهم رقابت پذيري شركت ها در صنايع ايران
راهكارهاي سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالادستي نفت ايرانبا تاكيد بر قراردادهاي مشاركت در توليد


بررسي وضعيت بخش هاي عمده اقتصادي استان زنجان از نظر ايجاد ارزش افزوده طي برنامه چهارم توسعه(رهيافت انتقال- سهم)
تاثير مصرف بهينه منابع و خصوصي سازي بر بهره وري كشور
بررسي رفتار مصرف كننده در انتخاب بانك ها و موسسات مالي و اعتباري
كارآفريني و رقابت پذيري از منظر كسب وكار
مروري بر ادبيات كار كودكان در ايران
بررسي رابطه بين مخارج دولت، نااطميناني تورم و سرمايه گذاري خصوصي در ايران
اثر نااطميناني تورم بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در اقتصاد ايران
عوامل موثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ارتباط آن با رشد اقتصادي ايران
بررسي تأثير آلاينده هاي محيط زيست بر اقتصاد ايران با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1385 با تأكيد بر صنايع انرژي بر
طراحي مدل ورشكستگي شركت هاي بيمه
جايگاه تأمين مالي خرد در افزايش بهره وري نيروي كار صنايع كوچك در ايران
بررسي تاثير كشاورزان خرده پا بر اقتصاد روستايي مطالعه موردي: شهرستان نيمروز
نقش دوره هاي آموزشي ضمن خدمت ،در توانمند سازي كاركنانبر مبناي مدل اسپريتزر Spreitzer
بررسي رابطه ماليات بر مشاغل بر اشتغال در ايران
وضعيت چرخه عمر مشتري در جهت بهبود توان رقابتي مطالعه موردي سهامي مخابرات تلفن ثابت
آزمون توهم پولي در اقتصاد ايران
مقايسه فضاي كسب و كار در كشورهاي عضو اوپك با تأكيد بر شاخص اخذاعتبار بانكي
بررسي بانكداري اسلامي و فرصت ها و چالش هاي فراروي آن
ارزيابي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر فضاي كسب وكار در كشورهايمنتخب
تاثير رشد اقتصاد كشور بر بيكاري استان بوشهر
اندازه گيري بهره وري نيروي كار در ايران
بررسي رابطه نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي
بيماري هلندي و بررسي آثار درآمدهاي نفتي بر سرمايه گذاري
راهكارهاي كاربردي در جهت كاهش مصرف كاغذ كشور
تاثير قيمت نفت خام بر مصرف انرژي در بخشهاي مختلف در ايران
اقتصاد مبتني بر گردشگري گامي براي احيا و بهسازي بافت با ارزش روستايي نمونه موردي روستاي رادكان
بررسي درجه توسعه يافتگي استان هاي كشور در بخش ارتباطات با روش تاكسونومي عددي
تعيين رتبه استان هاي كشور در بخش ارتباطات با روش تاكسونومي عددي
راهكارهاي توانمندسازي زنان روستايي در عرصه اشتغال
تأثير خصوصي سازي بر بازارمالي و ساير متغيرهاي كلاناقتصادي(بدهي دولت و رشداقتصادي) در ايران
اثر آزاد سازي تجاري بر توزيع درآمد در منتخبي از كشورهاي عضو (OIC )

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید