مشاهده مقالات دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

 مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار12 مهر 1393  توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه و آریا هگمتان با همکاری دانشگاه شهید مفتح و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

  

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 186 عنوان مقاله تخصصی شامل 2576 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

اصول طراحي فرم هاي شهري پايدار پايداري شهري از جنبه هاي مختلف كالبدي و تاثير آنها
نقش معماري سكونتگاه روستايي آبكنار(شهرستان بندرانزلي)در جذب گردشكر
بررسي كتيبه ها و سنگ نگاره هاي باستان
كنكاش در كمبود بافت هاي قديم بوشهر در جهت ارائه راهكار براي كمبودهاي فضايي
بهسازي و مقاوم سازي لرزه اي سكونتگاههاي روستايي ايران
بررسي اثر درصد و نسبت طول به قطر الياف فولادي (L/ d) بر مقاومت كششي بتن اليافي
بررسي مقاومت نهايي ورق هاي فولادي مربع و مستطيل شكل سوراخ دار دايره اي تحت تنش هاي يك محوره
بررسي عوامل موثر بر مقاومت چسبندگي اتصال FRP به بتن در مدل هاي تجربي
تاثير طراحي و سازمان دهي محيط فيزيكي كودكان در رشد مهارت هاي اجتماعي آنان


بررسي عوامل توسعه پايدار در پارك هاي شهري با رويكرد بهينه سازي انرژي
مطالعات تجربي و عددي در رابطه با بررسي يك تير بتوني بر اساس ادميتانس هاي PZTو ضريب همبستگي
اهميت فن شناسي معماري در بيان ارزش هاي يك اثر تاريخي در حوزه مرمت(نمونه موردي كهن دژ كوه خواجه سيستان)
بررسي روش هاي تخمين عمق آبشستگي پايه پل و مقايسه آن ها با يكديگر
بررسي تاثير جريان هاي چگال بر عمق آبشستگي پايه پل
Discrete element model of absorbed energy in fiber bridging zone of polymer reinforced cemented matrix
ارزيابي شاهتيرهاي فولادي I شكل با جان موجدار در مقايسه با شاهتيرهاي جان تخت
عوامل موثر بر گسترش فيزيكي شهر مرودشت و بررسي پيامدهاي زيست محيطي آن
بررسي كيفيت بصري محوطه دانشگاهي با هدف ايجاد حس تعلق به مكان نمونه موردي:دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)
تحقق اتفاقات اجتماعي در معماري خياباني شهر ايراني اسلامي نمونه موردي:بررسي طرح پياده راهسازي ميدان مركزي همدان
ساماندهي هويت شهري خيابان ملاصدرا شهرستان كهك(قم)
سرزندگي شهري،ديدگاه ها و شاخص ها
تحليل حكمت متعاليه در بناهاي معماري:مطالعه موردي مسجد شيخ لطف الله
بررسي كالبد معابد در روزگار كهن(هند و ژاپن)
توسعه پايدار اجتماعي و جلوگيري از جرم خيزي و ايجاد امنيت در شهر
بررسي تاثير فرهنگ و توسعه پايدار اجتماعي در جامعه
جايگاه پايداري اجتماعي در توسعه پايدار در معماري و شهرسازي
نگاه واقع گرايانه به مفهوم حياط در خانه هاي ايراني
مطالعه تطبيقي پست مدرن كلاسيك گرا و معماري معاصر ايران
بررسي جايگاه طراحي در ايجاد حس تعلق به مكان در فضاي سكونتي
اهميت و ويژگي كانسپت در فرآيند طراحي معماري(مطالعه موردي دانشجويان كارشناسي ارشد معماري آموزش عالي پرديسان)
آسيب شناسي آموزش مفهوم معماري در نظام آموزش عالي كشور
بررسي الگوهاي معماري سنتي ايران در جهت نيل به معماري پايدار نمونه موردي:بازار سرپوشيده شهر خرم آباد
رابطه تصور و تصوير در طراحي با دست آزاد و ابزار ترسيم(رايانه) و ذهن خلاق در آموزش معماري (نمونه موردي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت و تعدادي ديگر از دانشجويان)
بررسي ويژگيهاي شاخص بصري تزيينات موجود در گنبد سلطانيه
استفاده از تجارب و دستاورد فضاهاي مسكوني قديمي در طراحي مسكن امروزي(نمونه موردي قزوين)
بررسي جو آموزشي كارگاهي در فرآيند آموزش معماري(نمونه موردي دانشگاه هاي هنرهاي زيباي ايران هاروارد آمريكا واسداي ژاپن)
بررسي خانه هاي مسكوني بابلسر در دوره هاي پهلوي و معاصر با نگرش اقليمي و شكلي
جايگاه پايداري در شهرهاي اسلامي(مقايسه شهر اسلامي مدرن و كهن)
جستاري در زيبايي شناسي صدرائي با اتكاء بر عالم مثال و ارتباط آن با باغ سازي نمونه موردي:خانه صدرالمتالهين
شوادان نماد پايداري در معماري دزفول
استفاده از شيشه هاي هوشمند در طراحي ساختمان با رويكرد معماري پايدار
كوربوزيه و ايجاد تعادل بين انسان و معماري
بررسي معناي نمادين برخي از نقوش و فرم ها در بناي مساجد ايراني(نمونه موردي:مسجد شيخ لطف الله اصفهان)
طراحي و تحليل بهينه سيستم حمل و نقل همگاني قطارشهري بر اساس برنامه ريزي كوتاه مدت(مطالعه موردي شهري كرمان)
حفاظت پايدار از معماري صخره اي روستايي تاريخي كندوان
گفتاري در باب پايداري:از توسعه تا معماري
تحليل و بررسي معضلات فضاي سبز(پاركها)در شهر اردبيل
شناخت ساختاري كبوتر خانه هاي چندقلو
كبوتر خانه هاي شهر باران،جلوه اي از معماري بومي شهر
نقش ايده هاي نوين مجسمه سازي در بهبود هويت شهري
زمينه هاي دريافت ايده و كانسپت در فرآيند طراحي معماري
خلاقيت در فرآيند طراحي معماري،پيوند با ايده و كانسپت
بررسي ساختمان هاي اداري بابلسر در دوره هاي پهلوي و معاصر با نگرش شكلي و اقليمي
استفاده از رويكرد تصميم گيري چند معياره فازي براي افزايش ارزيابي ريسك براي پروژه هاي ساخت كلانشهرها
توسعه ي يك مدل ارزيابي ريسك براي پروژه هاي PPPدر چين_يك روش ارزيابي تركيبي فازي
ايجاد زمينه هاي مناسب براي پايداري اجتماعي با الگوبرداري از معماري بومي نمونه موردي:معماري بومي گيلان
بررسي تطبيقي تاثير اكولوژيك بام سبز و حياط مركزي در منطقه 22تهران
بررسي نقش فرهنگ بر شكل گيري هويت شهري
بازشناسي عناصر هويت بخش به معماري ايراني _اسلامي
ساماندهي (SWOT) زيست محيطي شهر شيراز با رويكرد توسعه پايدار شهري
مدل عددي هيدروديناميك ذرات هموار شده تراكم ناپذير با استفاده از معادلات ناوير استوكس براي مدل سازي جريان هاي سطح آزاد
بررسي تطبيقي موضوع محرميت ميان فرهنگ مدرن و سنتي
بتن با رويكرد حفظ محيط زيست و توسعه پايدار
مكان يابي پارك با استفاده از GIS و روش ارزيابي AHP در شهر اهواز(نمونه موردي:منطقه 4 شهري)
بررسي كيفيت محيط مطلوب(فضاي شهري)در رابطه با سالمندان
معماري سازگار با محيط در مناطق سردسير
تحليل ترك صفحات فولادي به روش اجزاء محدود بهبود يافته
تضمين حقوق شهروندي در گرو توسعه پايدار شهري
عوامل موثر در ايجاد سرزندگي نمونه موردي خيابان لاله زار
بازشناسي مفاهيم نور در شكل گيري فضاي معنوي نيايشگاه اسلامي
بررسي علل نابساماني بصري در سيماي شهر اردبيل(خيابان والي)
كاربرد معماري سبز در راستاي بهينه سازي انرژي
طراحي مبلمان شهري با در نظر گرفتن قشر معلول
مطالعه اي معنا شناختي در باب مفهوم هندسه ي اقليدوسي در معماري شهرهاي اسلامي
بررسي تحليلي ارگ سه كوهه سيستان و تاثير معماري پايدار در شكل گيري آن
باز زنده سازي كبوتر خانه ها در شهرسازي امروز
مديريت و برنامه ريزي در معماري بانك به عنوان نقاط تكرار شونده در سيماي شهرهاي ايران
بررسي جايگاه و نقش مبلمان هاي شهري(المان)در محيط هاي شهري نمونه موردي:همدان
امكانسنجي روش هاي صنعتي سازي در ساخت و سازهاي شهري و ارائه ي راهكار با رويكرد توسعه پايدار(مطالعه موردي روش تيلت آپ در شهر كرج)
ارزيابي دقت روش هاي ريلي ريتز و گالركين در تحليل اجزاء محدود
تاثير الگوهاي طبيعي در آموزش درس ايستايي بر يادگيري دانشجويان معماري(نمونه موردي:دانشجيان رشته معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان)
آناليز لرزه اي ساختمانهاي بنايي_آجري با در نظر گرفتن معيارهاي ديناميكي
بررسي و تحليل تئوريك لرزه اي ساختمانهاي آجري
بهينه يابي و مطالعه عملكردي روش تحليل سلسله مراتبي بهسازي ساختمان هاي مصالح بنايي غير مسلح
تحليل و واكاوي آسيب پذيري لرزه اي ديوارهاي آجري غير مهندسي
تحليل توان محيطي براي توسعه شهري(منطقه مورد مطالعه شهر ميامي)
شناخت الگوهاي معماري بومي ايران راهي براي دستيابي به معماري پايدار
بررسي كيفيت هاي بصري مطلوب خيابان هاي شهري منتج از توقعات كيفي شهرندان مطالعه موردي:خيابان شهيد محمد مهدي فرحزادي تهران
سمفوني نور و رنگ در باغ دولت آباد
بازنگري فضاهاي عمومي شهري با رويكرد پايداري
بررسي ويژگي هاي شهرهاي سنتي و معاصر از سيماي شهري
بررسي سازوكار رفتار قلمروپايي در دستيابي به معيارهاي پايداري اجتماعي در معماري
نقش برنامه ريزي محيطي در توسعه زمين(منطقه مورد مطالعه شهر ميامي)
تاثير انرژي خورشيدي در بهبود مصرف انرژي در اقليم معتدل و مرطوب نمونه موردي طراحي بيمارستان شهرستان نور
بررسي ويژگي هاي معماري و اقليمي شهرهاي ساحلي درياي خزر با رويكرد اكولوژي نمونه موردي شهر نور
تغيير در شيوه آموزش سيستمهاي سازه در معماري در دوران معاصر:مقايسه دو كتاب به عنوان نمونه موردي در غرب
نقدي بر نحوه خوانش رياضي وار آثار معماري ايران
A note in Shallow pointed arch
تفاوت ميان گفتمان پايداري در دانشگاه با واقعيتهاي جامعه نقدي بر درس تنظيم شرايط محيطي
معيشت و حيات در حياط خانه هاي ايراني
راز جاودانگي مفهوم و خاطره حياط ايراني
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده در مناطق شهري و راه هاي توسعه و بهبود آن(نمونه موردي:محله فيض آباد كرمانشاه)
تحليل عوامل تاثير گذار در پروسه طراحي پايدار ساختمان و منظر
بازآفريني فضاي شهري با رويكرد رفتار گرايي(مطالعه موردي:ميدان فرهنگ تهران)
روشهاي نوين كاهش آلودگي آب و پساب در كارخانه خمير و كاغذ
سبك شناسي معماري،بررسي شيوه فرماليسم در معماري
بررسي نقش بادگيرها در معماري بناهاي مسكوني شهرهاي كويري ايران با تاكيد بر شهر يزد
بررسي نقش اينستاليشن(چيدمان) شهري در تعاملات بين ساكنين شهر و فضاي شهري
تاثير معماري پارامتريك در بناهاي سنتي استان مازندران(نمونه موردي:خانه كلبادي ها_خانه آقا جان نسب)
بررسي تنظيم شرايط زمين جهت برنامه ريزي معماري و منظر شهر پايدار مطالعه موردي طراحي(ورزشگاه شهيد باهنر شهر گرمسار)
بررسي عناصر معماري سنتي باغ شهر مهريز يزد در جهت انطباق با معماري پايدار
سرآغاز اثر هنري و پيدايش زيبا شناسي دوران مدرن و قرون وسطي
نمود كالبدي مفاهيم در معماري و شهرسازي زيارتگاه ها نمونه موردي:صحن انقلاب حرم مطهر امام رضا(ع)
ساخت و ساز سبز و مزاياي حاصل از آن
بازشناس نقش حياط مركزي در مناطق كويري در معماري سنتي ايران نمونه موردي خانه بروجردي ها در كاشان
اكوسيتي:الگوي شهر پايدار
تحليل و شناخت وضع موجود نسيم شهر در راستاي ساماندهي آتي آن
ارزيابي نقش كارخانه سيمان در گسترش فيزيكي شهر دورود
تحليل و بررسي اثرات فرهنگي_اجتماعي گردشگري بر جامعه ميزبان(نمونه موردي شهرستان دورود)
نقش سراي محله در الگوهاي نوين معماري پايدار
بررسي نقش تغييرات اقليمي در چگونگي مصرف انرژي در ساختمانها و بناها
مقايسه عملكرد سازه هاي بتن آرمه مقاوم سازي شده به وسيله مهاربند فولادي و ديوار برشي بر اساس طيف ظرفيت تحت آناليز غير خطي استاتيكي
ارزيابي و مقايسه سازه بتن آرمه مقاوم سازي شده با ديوار برشي و مهاربند فولادي با رويكرد تشكيل مفاصل پلاستيك
ارزيابي و مقايسه سازه بتن آرمه مقاوم سازي شده با ديوار برشي با ديوار برشي و مهاربند فولادي همگرا CBF تحت آناليز غير خطي پوش آور
ارزيابي راهكارهاي مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي سازه هاي بتن آرمه
ويژگي هاي كالبدي هويت ساز براي فعاليت فرهنگي نوجوانان
بررسي عامل نور در گرافيك و تبليغات شهري
بررسي تاثير گرافيك و تبليغات محيطي بر زيبايي شهري
بررسي اصول و راهبردهاي معماري پايدار
پهنه بندي آسيب پذيري زيست محيطي آب زير زميني با استفاده از مدل SI مطالعه موردي:دشت دزفول انديمشك
بررسي تاثير گسترش شهر نشيني بر افزايش مسائل زيست محيطي در شهرها(نمونه موردي شهر بجنورد)
بررسي رخساره هاي ميكروسكوپي سنگ هاي كربناته كرتاسه زيرين در معدن ده سرخ مباركه (جنوب غرب اصفهان) با محوريت مهندسي و توسعه پايدار
روانشناسي محيطي و ارتباط آن با معماري و طراحي كالبدي
مفهوم هويت و معماري در معماري معاصر
بررسي تاثير عناصر اقليم بر معماري در مناطق مختلف ايران
بررسي الگوهاي سامان پذيري و تطبيق پذيري در شكل گيري بافت روستايي و شهري يك منطقه(نمونه موردي روستاهاي كردستان و شهرهاي آن)
هويت مكان هاي عمومي شهري و توجه به اجتماع پذيري اين فضاها در تقويت هويت
بررسي سير تحول بافت شهري استان تهران در دوره قاجار پهلوي و معاصر با نگرش هاي تاريخي_نكاملي،شكلي و اقليمي نمونه موردي محله هاي شميرانات و سنگلج
مقايسه فناوري اطلاعات و ابزار سنتي در آموزش مهندسي معماري نمونه موردي دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
بررسي علل بي هويتي سيماي امروز تهران با تحليل نماهاي دوره مدرنيته و نماهاي امروزي شهر_نمونه موردي خيابان انقلاب
بررسي نقش و كيفيت فضايي ورودي هاي شهري در احياي هويت ايراني_اسلامي نمونه موردي شهر همدان
طراحي بهينه سازه هاي اسكلتي فولادي با الگوريتم هاي CSSوCS
ايجاد فضاهاي فرهنگي موزه ها درون بافت هاي تاريخي راهي براي ارتقاء توسعه پايدار نمونه موردي موزه مردم شناسي ايلام
مولفه هاي شهر در تمدن اسلامي
تاثير استفاده از انرژي خورشيدي در اقليم گرم و خشك نمونه موردي پايانه مسافربري شهر سمنان
بررسي تاثير مشاركت هاي مذهبي مسجد محله بر سلامت رواني ساكنين محلات شهري نمونه موردي:محله بهار سبزوار
بررسي ميزان كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در اثر احداث خط BRT1 در شهر اهواز
توسعه پايدار شهر همدان در بستر باززنده سازي هگمتانه
معماري پايدار در حوزه محيط زيست
بازخواني مفهومي باغ هاي ايراني اسلامي مطالعه موردي اغ فين كاشان،وكيل آباد مشهد
امكان سنجي تحقق معيارهاي كالبدي شهر اسلامي بر بافت شهرهاي جديد(نمونه موردي:شهر گلبهار)
تاثير استفاده از مصالح جديد ديوار در صرفه جويي انرژي در مناطق سردسير ايران(نمونه موردي شهر زنجان)
ارزيابي اثرات محيط زيستي به روش ماتريس RIAM در مديريت پسماند شهري
بررسي امكان استفاده از الياف شيشه در كاربردهاي عمراني با رويكرد زيست محيطي
تحليل و بررسي اثرات دولت الكترونيك بر كيفيت زندگي شهروندي(مطالعه موردي:منطقه 13 شهر مشهد)
بررسي تاثير جايگاه نور در كيفيت فضايي كتابخانه ها نمونه موردي(كتابخانه ملي ايران)
تاثير نانو ذرات TiO2 در سنتز غشا پليمري جهت تصفيه پساب هاي صنعتي
معماري پايدار و نقش آن در توسعه پايدار شهري با تكيه بر هويت و فرهنگ
نقش معماري بومي و سنتي ايران در نماهاي ساختماني و تاثير آن در معماري پايدار
سوپرفريم R.C و بتن پيش تنيده فناوري نوين براي مقابله با زلزله
معماري هنر و هويت مستتر در وحي
هويت گمشده معماري در شهر سازي
كاربرد بتن سبك گازي در ساخت قطعات پيش ساخته و جايگاه آن در معماري پايدار
تبيين معيارهاي طراحي فضاي شهري در تعامل با طبيعت
بررسي اصول كلي در طراحي كتابخانه هاي مركزي(پايدار سازي)
بررسي مباني سازه هاي سقف متحرك در پايداري مجتمع هاي تفريحي
بررسي نقش انرژي هاي نو در اقتصاد سبز با تاكيد بر ساختمان هاي سبز
كنكاشي در مفاهيم احساس جمعي،اجتماع محلي و سطوح و نقش آن در مجموعه هاي مسكوني
اهميت بهره گيري از الگوهاي معماري ايراني_اسلامي در محله ها،در راستاي هويت بخشي به شهرها(نمونه موردي:بررسي شاخص هاي معماري ايراني در محله ي فرحزاد تهران)
تبيين ضرورت توجه به هويت بومي روستايي در شهرسازي معاصر محلات پيرامون همدان (نمونه موردي روستاي دره مرادبيگ)
نقش حياتي بتن پيش ساخته در صنعت ساختمان سازي امروز با بررسي نمونه موردي كليسا يادبود روز آزادي(جوبيلي)رم
معماري و توسعه پايدار و رابطه آن با انسان محيط و طبيعت
نقد و بررسي جايگاه حصارهاي موقت ساختماني با تكبه بر اصول زيبايي شناسي
انرزي در معماري و چگونگي مصرف آن با رويكرد صرفه جويانه با استفاده از مصالح كاربردي و انرژي هاي تجديد پذير در اقليم سرد
ارزيابي توزيع كاربري فضاي سبز با تاكيد بر عدالت فضايي در راستاي توسعه پايدار شهري(نمونه موردي: مناطق شهر تبريز)
ارزيابي عدالت در توزيع خدمات آموزشي با تاكيد بر توسعه پايدار(نمونه مورد مطالعه:منطقه 3 شهر اردبيل)
مدل سازي اتصال RBS تير به ستون در سازه هاي فلزي با تيرهاي عميق
مفهوم پويايي در فضاهاي نوين شهري(نمونه موردي:فضاهاي عمومي شهر جديد پرند)
مطالعه چالشها و راهكارهاي توسعه ي استفاده از پنل هاي خورشيدي در صنعت ساختمان
بازخواني معماري سنتي ايران با مفهوم هرمنوتيك
فضاهاي آموزشي براي كودكان اوتيستيك از ديدگاه روانشناسي محيط
نقش بناهاي يادماني در تقويت هويت شهري در راستاي ارتقاء پايداري اجتماعي(نمونه موردي:آرامگاه بوعلي سينا همدان در شهر همدان)
عناصر معماري پايدار(آتريوم)
بادگير و نقش آن در معماري پايدار
گونه بندي انواع بادگير و نقش آن در رسيدن به معماري پايدار
بررسي جا نمايي و كاربري زمين خوابگاه ارم دانشگاه شيراز بر اساس روش پيمايش محيطي
بررسي كاربرد ITS در ايمني تردد عابرين پياده
مدلسازي قاب خمشي فولادي تحت بار انفجاري

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید