انتشار مقالات اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار در بانک مقالات سیویلیکا

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار

مجموعه مقالات اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار  20 شهريور 1393  توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 185 عنوان مقاله تخصصی شامل 2226 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار 

ساختار مندي مديريتي پسماندهاي الكترونيكي در كشور هاي در حال توسعه:ضرورت قرن 21
تحليل و طبقه بندي مشكلات زيست محيطي روستاها
كاربرد بيواتانول سوختي در جهان فرصتي نو در صنايع لبني كشور
بيمارستان هاي سبز و محيط زيست پايدار:بررسي عملكرد سازمان تامين اجتماعي
اثرات مواجهه با بوي رنگ روغني بر برخي از پارامترهاي بيو شيميايي خون در موش هاي صحرايي نر
اثرات مواجهه با بوي رنگ روغني بر برخي از پارامترهاي بيو شيميايي خون در موش هاي صحرايي ماده
نقش آنزيم ها و آنزيم لاكاز در اصلاح آلاينده هاي زيست محيطي


بررسي مشاركت زنان در حفظ محيط زيست شهر بندرعباس
بررسي وضعيت اشعه مادون قرمز IR-A در نانوايي هاي استان خراسان شمالي
بررسي وضعيت روشنايي در كارگاه هاي قاليبافي شهرستان اسفراين
ارزيابي اثرات محيط زيستي احداث موزه ميراث روستايي در پارك جنگلي سراوان
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر پارامترهاي اقليمي ايستگاه سينوپتيك اروميه طي سالهاي 2011_2040 با استفاده از مدل LARSWG
بررسي جذب يون هاي فلزات سنگين جيوه Hg+2 و سرب Pb+2 به وسيله كربن فعال سياه و سفيد توليد شده از پوسته شلتوك برنج با استفاده از روشهاي غرقابي و ستوني
اهميت سيستم مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست (H.S.E)Health Safety Environment
تعيين درجه توسعه يافتگي شاخص هاي بهداشتي_درماني استان خراسان شمالي طي مقطع(1385و1390)
بررسي عملكرد فرآيند لجن فعال در تصفيه خانه فاضلاب خانگي شهر ساري در سال 1392
فناوري هاي نوين در پالايش آلاينده هاي پايدار از محيط هاي متخلخل
بررسي و ارائه روش نوين براي كاهش نفوذپذيري در لايه نفوذناپذير مدفن زباله شهري با استفاده از نانو ذرات طبيعي و برجا
معرفي گياهان مقاوم به آلودگي هوا
بررسي تاثير اموزش حفاظت از محيط زيست بر ارتقاي دانش،نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدايي منطقه 12 آموزش و پرورش تهران
تصفيه فاضلاب با استفاده از فيلترهاي خاكي
بررسي حذف رنگ متلين بلو توسط فرايند جذب سطحي بر روي كربن فعال تهيه شده توسط چوب درخت بلوط
جذب سطحي كروم بر روي نانوتيوب كربن تك ديواره و بررسي ايزوترم ها و سينتيك جذب
بررسي تدام كارايي سموم جونده كش ضد انعقادي نسل دوم در برنامه هاي كنترل جوندگان در سازمان ميادين ميوه تره بار فرآورده هاي كشاورزي شهرداري تهران
ارزيابي خاصيت فتوكاتاليزوري و جذب سطحي ايلمنيت تخريب شده با پتاسيم هيدروكسيد به منظور حذف رنگ متلين بلو از محلول
تاثير كادميوم بر فعاليت آنزيم اوره آز و فسفاتاز خاك زير كشت ذرت
بررسي كميت و كيفيت زباله توليدي در شهر الوان در فصول بهار و تابستان 1393
چالش فراوري منابع آب استان كردستان و راهكارهاي مديريتي مقابله با آن
تحليل آماري از وضعيت روزهاي برفي با استفاده از تحليل خوشه اي مطالعه موردي شهرستان ايلام
تهيه نانو كامپوزيت پلي پيرول/اكسيد آهن(III)و كاربردش در جداسازي سرب از محلول آبي
مقايسه ميزان آلودگي هيدروكربنهاي آروماتيك حلقوي PAHs در عمق هاي مختلف خاك يك ميدان نفتي منتخب در جنوب غربي ايران
منشا و مكانيزم تشكيل كانسار منيزيتي منطقه بورالان پلدشت و بررسي آلودگي آبهاي اين منطقه نسبت به عناصر سنگين
حذف فلزات سنگين فاضلاب با استفاده از جلبك
بررسي روند دما و رطوبت بيشينه و كمينه در مقياس فصلي و سالانه در اقليم هاي متفاوت ايران
حذف آرسنيك ازآب به روش هاي الكتروكواگولاسيون اكسيداسيون-انعقاد و جاذب پليمري
جذب آرسنيك از آب توسط پلي اكريل آميد زير كونيوم laterite اسيدي و نانو ذرات اكسيد آلومينيوم
پسماندهاي بيمارستاني:مديريت و روشهاي امحاء پسماندها
بررسي اثرات زيست محيطي و بهداشتي ضايعات ساختماني(مطالعه موردي شهر مشهد)
توجه به محيط زيست در احداث زير بنا و ابنيه هاي گردشگي(مطالعه موردي ساخت جان پناه در دره اوسون شمال تهران)
نقش بوميان در حفاظت محيط زيست مناطق حفاظت شده(مطالعه موردي:منطقه حفاظت شده دز و كرخه)
حذف TOGوTPH از كنده حفاري پايه روغني با استفاده از لجن بيولوژيكي تصفيه خانه فاضلاب و مديريت زيست محيطي آنها
بررسي ميزان كاتيون و آنيون هاي رودخانه كارون و مقايسه با استانداردهاي جهاني
بررسي ميزان جوش شيرين در نان نانوايي هاي شهر سنقر در سال هاي 1388_91
بررسي آگاهي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در زمينه بهداشت و ايمني مواد غذايي
نقش فناري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و يادگيري مباحث و مسائل محيط زيست
بررسي بروز رفتار تفكيك زباله بر اساس تئوري رفتاري آيزن
اندازه گيري سطح فلز سمي سرب در شيرگاو و حذف آن توسط نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم در شهر زابل
اندازه گيري فلز سمي كادميوم در شير بوسيله طيف سنجي جذب اتمي و حذف بوسيله نانو ذرات فتوكاتاليستي در اكسيد تيتانيوم
بررسي اثر آلودگي گازوييلي و باكتري هاي تجزيه كننده ي گازوييل بر رشد گياه ذرت
بررسي فيزيكي،شيميايي و پهنه بندي كيفيت آب زير زميني از لحاظ شرب و كشاورزي(مطالعه موردي:شرق شهرستان نور آباد)
شناسايي و تحليل امواج گرمايي تابستان 1391 استان خوزستان
احداث و راه اندازي كارخانه بيوگاز(مطالعه بر روي نيروگاه بيوگاز مشهد)
نقش دهكده هاي سلامت در راستاي بهبود كيفي زندگي در محيط هاي شهري و روستايي(نمونه موردي:بررسي شاخص هاي سلامت در محله ي فرحزاد تهران)
بررسي اثر ضد باكتريايي نانو ذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره پوست سبز پسته
ارزيابي توان اكولوژيك از منظر كاربري هاي كشاورزي و مرتعداري با روش AHP در محيط GIS(مطالعه موردي:حوزه آبخيز خليل كرد_استان همدان)
روشهاي توليد نانو كاغذ
توليد و ارزيابي نانو كاغذ با دي متيل استاميد/ليتيم كلرايد
بهره مندي از مدل تصميم گيري چند معياره_چند شاخصه تحليل سلسله مرتبي(AHP)در بهينه سازي عملكرد سيستم هاي تصفيه فاضلاب شهري(مطالعه موردي:تصفيه خانه فاضلاب شهري بجنورد)
بهره مندي از مدل تصميم گيري چند معياره فضايي ) SMCE ( در پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي پسماند شهرك هاي صنعتي(مطالعه موردي:شهرك صعتي عباس آباد تهران)
استخراج رنگ آنيوني از پساب حاوي اين ماده توسط غشاءمايع امولسيوني
ارزيابي ميزان آموخته هاي زيست محيطي دانش آموزان شهرستان ملاثاني استان خوزستان
ارزيابي سريع محيط زيست شهري جهت مديريت زيست محيطي در شهرهاي كشورهاي در حال توسعه
ارزيابي تغييرات منابع آب زير زميني حوضه مياندوآب از نظر مصارف شرب و كشاورزي
ارزيابي عملكرد نانو ذرات دي اكسيد منگنز در حذف كادميوم از محلول هاي آبي با تعيين مقادير بهينه PH زمان تماس و بررسي سينتيك جذب
بررسي ايزوترم جذب و اثر غلظت اوليه و ميزان جاذب بر حذف كادميم از محلول هاي آبي با استفاده از نانو ذرات دي اكسيد منگنز
Determination of indoor radon concentration and health risk assessment of exposure to radon in dwellings of Mahallat, Iran
بررسي راندمان عملكرد سيستم تصفيه خانه نوردلوله سپنتااهواز
مقايسه راندمان خروجي پساب تصفيه خانه كارخانه نوردلوله سپنتااهواز جهت مصارف كشاورزي با استانداردهاي محيط زيست
بررسي تخريب فتوكاتاليستي رنگ راكتيو قرمز 198 توسط نانو ذرات دي اكسيد تيتانيم
مطالعه آزمايشگاهي تعيين فوق اشباعيت و ناحيه نيمه پايدار تاربال هاي نفتي درياي خزر
استفاده از لندفيل هاي بسته شده جهت برپايي تاسيسات انرژي هاي تجديد پذير
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي سويه هاي باكتريهاي اشرشيا كولي و سيتروباكتر در فاضلاب شهري قم
نگاهي به اثرات مخرب زيست محيطي مالچ هاي نفتي به منظور مهار ريز گردها و معرفي فناوري هاي جايگزين آن
گاز رادون و بررسي ريسك هاي نفوذ آن و راهكارهاي كاهش تراكم آن در محيط هاي زندگي
كاربرد ماتريس رياضي در ارزيابي اثرات زيست محيطي كارخانه فولاد آلياژي ايران
بررسي جنبه هاي اقتصادي توليد انرژي از ضايعات كشاورزي
بررسي آلودگي هواي تهران و سهم خودروها در اين آلايندگي
مقايسه دو روش خطاهاي انساني Human HazopوCREAM با استفاده از تحليل سلسله مراتبي AHP در اتاق كنترل واحدهاي نمك زدايي و تقويت فشار گاز مارون
روشهاي مديريت پسماندهاي الكترونيكي
بررسي تاثير آفت كش ها و باقيمانده سموم موجود در محيط زيست،محصولات كشاورزي و مواد غذايي بر سلامت كودكان
پيامدهاي گرمايش جهاني و اثرات آن بر محيط زيست
بررسي اثرات و روشهاي كنترل برخي از آفت كش هاي آلي مصتوعي بر محيط زيست
تخمين مقادير گازهاي اسيدي و آلاينده هاي موجود در گاز شيرين خروجي از برج شيرين_سازي پالايشگاه گاز پارس جنوبي
طراحي استخر شناي عمومي با رويكرد شناسايي منابع پايدار و بهره وري انرژي
بررسي خواص آنتي اكسيداني Teucrium polium
امكان سنجي استفاده از حرارت توليد شده در كوره زباله سوز در پيش گرم كردن هوا و كاهش مصرف سوخت و آلودگي محيط :مطالعه موردي
نمكزدايي آبهاي توليد شده همراه نفت با استفاده از روش اصلاح شده سالوي
جداسازي اكسيد آهن از لعاب سفيد به روش مغناطيسي
ارزيابي آلودگي زيست محيطي رهش سرب از زونهاي دگرساني در خاك منطقه زاخور(مشكين شهر)
آلودگي هوا و بيماري هاي قلبي و تنفسي
بررسي علل كم توجهي به آموزش مسائل زيست محيطي در دروس دانشگاهي پيام نور(از منظر دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز مريوان)
حذف رنگ نارنجي اسيدي_7 به كمك مزوپروس نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده با CTAB به عنوان جاذب
تكنولوژي فتوولتائيك راهكاري براي كاهش انتشار در اكسيد كربن
محاسبه حجم و زمان گاز تخليه شده در خطوط انتقال گاز ايران و بررسي اقتصادي كمپرسور پرتابل براي ذخيره آن
جذب سطحي رنگ آنيلين بلو از نمونه هاي آبي توسط رس مونت موريلونيت
حذف رنگ اسيد بلو از نمونه هاي آبي با استفاده از نانو رس مونت موريلونيت
مروري بر برخي خواص پكتين و منابع مورد استفاده جهت استخراج و توليد آن از مواد دور ريز طبيعي
مديريت صحيح محيط زيستي پيش از امحاءپسماند آلوده به روغن ترانسفورماتورهاي آسكارل PCBs
نقش برچسب انرژي در جلوگيري از آلودگي محيط زيست
لزوم توجه به ترانسفورماتورهاي نسل جديد جهت رعايت اصول پدافند غير عامل و حفظ محيط زيست
مطالعه فلزات سنگين روي و كادميوم در خاك سطحي دفنگاه زباله شهرستان خاش
مطالعه فلزات سنگين روي و كادميوم در خاك عمقي دفنگاه زباله شهرستان خاش
بررسي تغييرات زماني پارامترهاي كيفي آب زير زميني دشت سبزوار
بررسي تغييرات زماني پارامترهاي كيفي آب زير زميني دشت سبزوار
ارزيابي روشهاي تجربي برآورد رواناب در حوزه آبخيز بوشيگان
ارائه مدلي جهت برآورد رواناب در حوزه آبخيز كر و سيوند
استفاده از سامانه هاي سطوح آبگير باران در ذخيره نزولات آسماني به منظور افزايش رطوبت خاك و تامين آب شرب حيات وحش(مطالعه موردي:منطقه حفاظت شده بيجار)
ارزيابي نقش پشش گياهي در كنترل آلودگي تالاب انزلي:مطالعه ي موردي پناهگاه حيات وحش سرخانكل
بررسي رابطه بين توليد ناخالصي داخلي،مصرف انرژي و توليد دي اكسيد كربن:(شواهدي از 79 كشور در حال توسعه)
ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي و شاخص عملكرد محيط زيست
تعيين ميزان آلودگي فلز سنگين كادميوم در خاك نواحي اطراف كارخانه سيمان كرمان با استفاده از شاخص هاي فاكتور آلودگي و زمين انباشت
ارزيابي اثرات زيست محيطي استفاده از پسماندهاي كشاورزي در صنايع خمير و كاغذ
بررسي وضعيت جوش شيرين و نمك در نان نانوايي هاي شهرستان مهر سال 89_90
بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مردم شهر اقليد در زمينه مديريت و بازيافت مواد زائد جامد
بررسي بهينه سازي توليد بيوسورفكتانت توسط باكتري باسيلوس لاترسپوروس در منابع كربن مختلف
بررسي آلايندگي خاك حاشيه خيابان(مطالعه موردي برخي خيابان هاي شهر اصفهان)
حذف آلاينده دارويي پرومتازين از نمونه هاي آبي به وسيله مزوپرس سيليكاي مغناطيسيMCM41
بررسي ميزان ذرات معلق هواي داخلي كارگاه هاي مكانيكي و باطري سازي در شهر يزد
مقايسه هزينه ي خارجي گرمايش جهاني حمل و نقل ريلي و جاده اي(مطالعه موردي محور تهران_قم)
ارائه يك مدل عمومي براي برآورد انرژي خورشيدي روزانه در يزد
مقايسه اثر زيست محيطي علف كشهاي مصرفي در مزارع گندم و جو،چغندر قند و ذرت در مشهد
بررسي علل خشك شدن تالاب هورالعظيم و نقش آن در ايجاد ريزگردها
بررسي روند تغييرات پارامترهاي كيفي آب زير زميني در بازه زماني 80_91 ايستگاه آبيك دشت هشتگرد
تخمين غلظت اكسيژن خواهي شيميايي رودخانه كرج با استفاده از مدل هاي هيبريد شبكه عصبي_موجكي،ANNوMLR
بررسي عملكرد استخر خورشيدي قدرتي و توليد آب شيرين از شور آب
بررسي اثرات زيست محيطي حوزه آبخيز نكارود
كيفيت پساب خروجي بيمارستان حكيم جرجاني گرگان
مديريت مواد زائد در شرايط اضطراري
تلفيق ANPفازي و TOPSIS براي ارزيابي ريسك زيست محيطي فعاليت هاي واحد بهره برداري نفت
ارزيابي كمي و كيفي رواناب هاي سطحي غرب شهر مشهد
بررسي ميزان آلودگي ميكروبي بستني هاي سنتي عرضه شده در استان گلستان در فصول مختلف سال 92
ارزيابي ريسك آلاينده هاي هوا با استفاده از روش EFMEAوTOPSIS (مطالعه موردي واحد آماك نفت خام)
بررسي و برآورد هزينه هاي زيست محيطي آلاينده هاي هوا (مطالعه موردي طرح آماك)
كاربرد روش شيشه گون سازي براي پالايش خاك هاي آلوده به آلاينده هاي مخلوط
مطالعه آزمايشگاهي كاربرد سه نوع جاذب طبيعي در كاهش آلودگي نفتي در نمونه آب رودخانه ي اروند(مطالعه موردي)
بررسي انواع راهكارهاي كاهش آلودگي هاي هيدروكربن نفتيTPHs در محيط هاي آبي و بيان محدوديت هاي استفاده از آن
تاثير مقدار ماده ي آلي بر جذب فلز سنگين سرب در خاك هاي رسي
اثر آلي بر جذب همزمان فلزات سنگين روي و نيكل در خاك
ارزيابي كيفيت آب زير زميني دشت نهاوند با لحاظ مصرف شرب و كشاورزي
حذف ميكروبي آلاينده هاي نفتي از خاك با استفاده از روش خاكشويي
بررسي تغييرات كيفيت آب كشاورزي آبخوان دشت انديمشك با استفاده از نرم افزار Gisوارائه راهكارهاي مديريتي بهبود كيفي با استفاده از مدل Swot
كاربرد روش PHA در ارزيابي ريسك زيست محيطي پالايشگاه نفت فوق سنگين خوزستان(مطالعه موردي:واحد تقطير اتمسفري)
ارزيابي ريسك زيست محيطي واحد تبديل كاتاليستي پالايشگاه نفت فوق سنگين خوزستان با استفاده از روش PHA
تدوين استراتژي زيست محيطي با تمركز بر چهارچوب تحليلي سه مرحله اي
حذف يون هاي فلزات سنگين از محلول هاي آبي توسط جاذب گياهي
اثر حضور ماده ي آلي بر جذب فلزات سنگين در خاك رسي حاوي كائولن و مونت موريلونيت
مروري بر برخي خواص كيتوسان و منابع مورد استفاده جهت استخراج و توليد آن از مواد دور ريز طبيعي
بررسي ساختار و اهميت توسعه اكوتوريسم پايدار در يك منطقه جهت تنوع زيستي آن(مطالعه موردي:شمالغرب ايران،منطقه شكار ممنوع ميشوداغ)
معرفي و مطالعه چالشها و محدوديت هاي توسعه صنعت اكوتوريسم منطقه شكار ممنوع ميشوداغ از ديدگاه كارشناسان و گردشكران
اثرمواد آلي بر جذب رقابتي سرب،روي و نيكل در خاك رسي:مخلوط كائولن،مونتموريلونيت و ماسه
نانو اكسيد تيتانيوم در شيشه هاي خود تميز شونده
بررسي پتانسيل خورندگي و رسوبگذاري منابع آب شرب دهلران
بررسي پتانسيل خورندگي و رسوبگذاري آب شرب روستاهاي بخش مركزي دشت برتش توابع دهلران
بررسي كيفيت فيزيكو شيميايي منابع آب شرب شهر دهلران در سال 1392
بررسي عملكرد بيوراكتور USBF در حذف نيتروژن از فاضلاب هاي شهري و صنعتي
بررسي روند تغييرات پارامتر هاي كيفي آب هاي سطحي در بازه زماني 86-91 ايستگاه هاي دشت قزوين
ارائه روش هاي فيزيكي_شيميايي به منظور امكان سنجي جداسازي هيدروكربن هاي باقيمانده از پساب خروجي صنايع گاز با استفاده از فرايند انعقاد و لخته سازي
بررسي روندتغييرپارامترهاي دماوبارش براي شهرخرم آبادبااستفاده ازمدل LARS-WG
تدوين روش اجرايي شناسايي و اولويت بندي جنبه ها و آثار زيست محيطي پالايشگاه شيرين سازي گاز اهواز
سيستم نوين مديريت HSE در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي
كاربرد فناوري نانو در محيط زيست
مقايسه توان حذف رنگ آليزارين رد اس توسط نانو ذرات اكسيد تيتانيم و نانو ذرات اكسيد آهن مغناطيسي از محلول هاي آبي
حذف رنگ كنگورد تويط نانو ذرات اكسيد آهن مغناطيسي در محلولهاي آبي
جنبه هاي مورد ارزيابي در مكانهاي سايتهاي تدفين بهداشتي پسماندهاي جامد
بررسي تخليه منابع سامانه توليد برنج با رهيافت ارزيابي چرخه حيات:مطالعه موردي استان گلستان
تاثير اندازه ذرات منيزيا در حذف نيكل
بررسي موارد نشت نفت در زيست بوم خليج فارس و تاثيرات آن بر گونه هاي جانوري و طبيعي منطقه
ارزيابي اثرات انساني بر تغييرات پوشش اراضي جنگلي(مطالعه موردي:محدوده شهر آمل و محمود آباد)
مطالعه عوامل موثر بر حذف نيترات از منابع آب هاي زير زميني آلوده به نيترات با استفاده از فرآيند انعقاد الكتريكي
بررسي اثر بيوچار و دو گونه قارچ مايكوريزا بر ميزان فسفر قابل دسترس خاك تحت كشت ذرت
مقايسه جذب غلظت هاي متفاوت سرب از خاك با استفاده از دو گياه بروش گياه پالايي
رابطه متقابل امنيت غذايي و محيط زيست
مشاركت مالي شهروندان براي بهبود صفات كيفي آب آشاميدني مشهد:تمايل ها و رفتارها
بررسي اثر مالئيك اسيد انيدريد بر خواص فيزيكي چند سازه چوب_پليمر صنوبر اشباع شده با مونومر متيل متااكريلات
حذف رنگ اسيد يلو 199 از پساب نساجي توسط روش استخراج نقطه ابري
بررسي شاخص هاي تنوع و غناي گونه اي ماكروبنتوزها در ناحيه بالا دست رودخانه سياهرود در فصل زمستان
ارزيابي عملكرد بركه هاي تثبيت در تصفيه فاضلاب شهري
ضرورت بررسي اثر بخشي آموزش هاي زيست محيطي در سازمان ها و صنايع جهت دستيابي به توسعه پايدار
مركز مولتي مديا و مصالح همساز با محيط زيست
اندازه گيري انتخابي كاتيون سرب بوسيله الكترود يون گزين پوشش داده شده گرافيتي بر اساس حامل درشت مولكول (N-cyclohexyl-7-methyl-2-(p-tolyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-amine)
طراحي و ساخت الكترود يون گزين حساس به كاتيون سرب توسط يون دوست (Imidazo[1,2-a]pyridines )
تاثير كاربردهاي كودهاي فسفره و همزيستي قارچ ميكوريزا با گياه ذرت بر قابليت دسترسي فسفر خاك در خاك آلوده به سرب
ارزيابي خطر سلامتي ناشي از نيترات موجود در منابع آب شرب زير زميني مطالعه موردي:دشت شيراز سال 1391_92
مطالعه و راهبردهاي عملياتي به منظور انتخاب روش مناسب مديريت زهاب اسدي معادن
ساختمان سبز و مزاياي محيطي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید