مشاهده مقالات همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

http://www.callforpapers.ir/

همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

 مجموعه مقالات همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه 9 مرداد 1393  توسط مرکز پژوهشهای زمین کاو و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا بصورت الکترونیکی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 500 عنوان مقاله تخصصی شامل 4071 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه

ارزيابي پتروفيزيكي سازند سروك ، سازند كژدمي و سازند داريان در ميدان رشادت
سياه چاله چيست؟
معرفي شتابدهنده واندوگراف ( مولد الكتروستاتيك با تسمه باردار) و نحوه عملكرد ايده آل آن
معرفي ومحاسبات اوليه براي ذراتي كه در شتابدهنده ها كاربرد دارند
بررسي اثرات مايه زني باكتري هاي ريزوسفري فزاينده رشد گياه بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام نخود تحت شرايط ديم
بررسي بقاء عامل بيماري بلايت باكتريايي پنبه در علف هاي هرز
بررسي بقاء عامل بيماري بلايت باكتريايي پنبه در اندام گياهي آلوده
لامپ هاي LED در باغباني
ميكروگرين شيوه اي جديد درپرورش سبزي هاي تازه در خانه
كشت سبزي ها درپلاستيكالچر


محاسبه معادله بير لامبرت در بافت پوستي با استفاده از ليزرهاي پالسي فرا كوتاه
محاسبه نرخ يونيزاسيون كروموفور در بافت پوست با استفاده ازروش فرسايش پلاسما
بررسي اثرات شدت تابشي در بافت پوست و محيط آبي در فرسايش پلاسما
تاثير مصالح هوشمند ساختمان در كاهش مصرف انرژي
مقايسه اثرات ضدباكتريايي نانوذرات نقره و عصاره الكلي گياه شلغم بر روي برخي از باكتري هاي بيماري زا در شرايط آزمايشگاهي
بررسي اثرات ضدباكتريايي عصاره متانولي گياه كندر بر روي تعدادي از باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي
مقايسه اثرات ضدباكتريايي عصاره هاي متانولي ريشه و برگ گياه شلغم بر روي تعدادي از باكتري هاي غذازي
بررسي اثرات عصاره متانولي دو گياه داروئي بومي اهر بر مدل رشد باكتري 0157 E.coli به روش اسپكتروفتومتري
بررسي اثرات نانوذرات نقره و آهن بر روي باكتري هاي باسيلوس سرئوس و سودوموناس آئروژينوزا به روش اسپكتروفتومتري
بررسي فاكتورها در ساخت لايه ساپورتي غشاهاي پلي آميدي با استفاده از مرفولوژي غشا
توموگرافي لرزهاي آتشفشان دماوند
كاربرد تكنولوژي RS و GIS در مديريت آبياري زمين هاي كشاورزي
سيستم اطلاعات جغرافيايي موبايل و كاربرد آن در مديريت مناطق شهري
طراحي وبازشناسي چهره با استفاده ازتركيب الگوريتم هاي Network ,PCALDA ,Neural
توليد وزن هاي مشترك پارتو كارا براي ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم گيرنده
محاسبه كارايي نسبي واحدهاي تصميم گيرنده دو مؤلفه اي در حالت بازده به مقياس متغير
محاسبه كارايي بازه اي در تحليل پوششي داده ها با داده هاي دقيق با استفاده از مجموعه وزن هاي مشترك
Solving bi-level linear fractional programming problem by bi-level linear programming problem
تشخيص و جداسازي پوست در تصوير، با استفاده از روش هاي آماري
كاربرد نانو ذرات در دارورساني به اندام هدف
Investigating different models for estimation oflongitudinal velocity distribution in rectangular openchannels
Longitudinal Velocity Distribution in Compound OpenChannels: Comparison of Different Mathematical Models
حل مساله مكان يابي پايانه هاي شبكه اتوبوس راني درون شهري با استفاده از الگوريتم بهينه سازي فراابتكاري فاخته
Design of Reinforcement Length in Reinforced Slope Using Particle Swarm Optimization Algorithm
كاهش هزينه توسعه نرم افزار با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري با در نظر گرفتن قابليت اعتماد نرم افزار
استفاده از موتور بازي سازي در طراحي سيستم مونيتورينگ سه بعدي براي ترمينال كانتينري
اهميت بومي سازي بام سبز در راستاي كاهش مشكلات زيست محيطي
ارزيابي كارايي سيستم هاي WLL و مقايسه ي آنها با سيستم هاي سيمي و موبايل سلولي

 الگوبرداري از طبيعت در فرايند طراحي معماري به منظور افزايش فيزيك تعاملي در معماري
 تاثير معماري در طراحي شهري به منظور بهبود مناظر مسكوني
 بررسي تطبيقي مبحث 19 مقررات ملي ساختماني ايران با استاندارد SAP و تاثير آن بر صرفه جويي انرژي
 مقايسه فعاليت ضد باكتري (آنتي باكتريال) فلز روي (zn) و آهن (fe) و انتقال مجموعه فلز با پيوند N-N-S-S
 فلز گاليوم آرسنايد
 مدل شغلي و تحقيق درباره ي كار آفريني
 بررسي ارتباط پوشش شهري و غيرشهري با جزاير حرارتي با استفاده از تكنيك هاي GIS و RS (مطالعه موردي: شهرستان بابل)
 هندسه در معماري و ساختمان (كاربرد رياضي در معماري)
 فن آوريهاي پيشرفته و تجهيزات جديد علوم مهندسي تركيبي در كنترل اقليم و تغيير شرايط جوي
 بررسي ساختمان ، عملكرد و نقش ميكرو RNA ها در آپوپتوز و تشخيص، كنترل، درمان و پيشگيري سرطان
 حذف فلز جيوه از محلول هاي آبي با استفاده از نانو كامپوزيت كايتوزاين اصلاح شده با پلي آنيلين: بررسي ايزوترم و سينيتيك جذب
 شبيه سازي يك سامانه فتوولتاييك با استفاده از نرم افزار Matlab
 مروري بر روش هاي دنبال كننده نقطه بيشينه توان در سامانه هاي فتوولتاييك
 بررسي فني و اقتصادي سيستم فتوولتائيك در يك مجتمع صنعتي با استفاده از نرم افزار RETscreen
 مدل سازي تاثير توليدات پراكنده بر كاهش آلايندگي زيست محيطي
 بررسي رابطه ميان تجمع يافتگي عناصر سنگين آرسنيك، سرب و سلنيوم در عسل استان كردستان، با مقدار اين عناصر در خاك استان
 تحليل برخورد در سازه واگن و كابين واگن
 مطالعه اثرات فيتوشيميايي و ضدميكروبي عصاره تام گلپر ايراني
 برآورد مشخصه توپوگرافي (LS) در معادله جهاني تلفات خاك اصلاح شده (RUSLE) با استفاده از رابطه Moore and Burch و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در حوضه آب خيز پلرود
 تاثير آبياري جويچه اي يك در ميان بر خصوصيات فيزيولوژيكي ذرت شيرين
 تاثير آبياري جويچه اي يك در ميان بر مديريت مصرف آب
 چشم انداز زيرساخت هاي شهري در برنامه ريزي كلان توسعه پايدار(منطقه موردمطالعه منطقه آزاد اقتصادي ارس)
 پايداري توسعه شهري و هم سويي سياست هاي توسعه اي(منطقه آزاد اقتصادي ارس)
 Effect of Various Irrigation Treatments on Qualitative and Quantitative Characteristics of Sweet Corn
 مطالعه كانه زايي مگنتيت در معدن كوركورا ( كردستان)با استفاده از داده هاي كاني شناسي و ژئوشيميايي
 بررسي شاخص هاي اعتبارسنجي خوشه بندي
 بررسي چالش هاي امنيتي در ذخيره سازي ابري
 محتواي هيدروكسي متيل فورفورال در عسل تحت شرايط مختلف حرارت دهي و نگهداري
 اثر آبي گياه ترخون (.Artemisia dracunculus L) برجوانه زني و رشد علف هرز يولاف خودروي (.Avena fatua L) بدون پوسته و پوسته دار
 تشخيص صداهاي اضافه در پردازش زبان فارسي
 An Efficient Fingerprint Image Encryption Algorithm
 جبران سازي كمبود، بيشبود، نامتعادلي و هارمونيك ولتاژ شبكه هاي توزيع نيروي برق به كمك بازياب ديناميكي ولتاژ (DVR)
 جبران سازي كمبود ولتاژ در شبكه هاي توزيع نيروي برق به كمك بازياب ديناميكي ولتاژ (DVR) مبتني بر مبدل چند سطحي با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاري (MMCC)
 طراحي و شبيه سازي اينورتر هفت سطحه با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاري (MMCC) سه فاز بهينه مبتني بر روش مدولاسيون پهناي پالس بردار فضايي (SVPWM)
 جبران سازي فليكر ولتاژ ناشي از عملكرد كوره قوس الكتريكي در شبكه هاي توزيع نيروي برق به كمك بازياب ديناميكي ولتاژ (DVR) مبتني بر مبدل هفت سطحه با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاري (MMCC)
 بررسي خواص ديناميكي لاستيك تايرهاي سنگين به صورت تجربي و ارائه مدلي نوين براي پيش بيني رفتار آن
 تاثير مدل سازي لاستيك تاير در حالت هاي مختلف ماده بر ارتعاشات تاير و تاثير آن بر مقادير ميرايي و سختي تاير
 بررسي عملكرد ژئوتكستايل بر خاكريز هاي ماسه اي
 ارتقاء كيفيت گاز طبيعي از طريق جداسازي CO2/ CH4 توسط سيستم غشاء جامد پليمري
 تبيين و تحليل درجه توسعه يافتگي بخش هاي كشاورزي ، منابع طبيعي و شيلات در استان بوشهر
 نگرشي بر زواياي پنهان طرح هاي كالبدي روستايي
 روشي سريع و مطمئن براي اندازه گيري ماده نگهدارنده تيومرسال در واكسن هپاتيت ب و داروهاي بيولوژيك
 طراحي و ساخت پليمر قالب مولكولي (MIP) به عنوان جاذب اختصاصي پروتئين ها
 طراحي مكانيزم بادامك و تحليل آن
 Reviewing Distribution and Calculation of the Radius Spread of a Biological Infection during a Biological Event
 رويكردي جديد به بيمه خرد در صنعت كشاورزي
 تهيه جدول عمركشور ايران بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390 به تفكيك سن، جنس و مناطق شهري و روستايي
 بررسي تغييرات كربن آلي و ذخيره كربن آلي خاك ها متأثر از توپوگرافي و عمق آب زيرزميني
 اثرات بيولوژيك دارچين
 طراحي سيستم هوشمند تحليل سيستم هاي تصميم گيري مديريتي منابع انساني در مراكز درماني با استفاده از شبكه بيزي (BNs)
 تأثير سوپر جاذب A200 و كود نيتروژنه بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم در شرايط تنش خشكي
 تأثير پليمر سوپر جاذب تحت شرايط تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه اي
 تأثير پرايمينگ، ازتوباكتر و كود نيتروژنه بر شاخص هاي فيزيولوژيكي ذرت (S.C 704)
 تأثير پرايمينگ بذر با HB-101 و نيتروكسين بر جوانه زني مرزه تحت شرايط تنش شوري
 فناوري اكسيداسيون آب فوق بحراني در تصفيه پساب هاي نفتي
 فرآيند اكسيداسيون الكتروشيميايي در تصفيه پساب هاي نفتي
 انتخاب پرتفوليو بر پايه منحني ريسك با استفاده از شبيه سازي تبريد فازي
 روش هاي غير فعال ترميم زهاب اسيدي معدن
 بررسي تنش خشكي و محلول پاشي اسيد سيليكون بر اجزاي عملكرد گندم رقم بولاني در منطقه سيستان
 تأثير محلول پاشي اسيد سيليكون بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم رقم هامون در شرايط تنش خشكي
 Design, Simulation and optimization of Midinfrared Ultrabroadband HCG mirrors for 2.3μm VCSELs
 تشخيص رفتار انسان با استفاده از نظريه ي سيستم هاي آشوب
 تشخيص رفتار غيرعادي انسان با استفاده از ردياب هاي سلسله مراتبي
 مقايسه ي استفاده از ديجيتايزر با اندازه گيري هاي لمسي در يك فرآيند كامل ساخت و توليد به روش مهندسي معكوس در ساخت قطعات پيچيده
 ارائه يك روش بهينه براي تابع هزينه جهت به دست آوردن جدول سودوكو با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 ارائه الگوريتمي كارا براي تجهيز كردن خودكار برنامه ها با هدف تحليل معيار پوشش مسير جهت آزمون و اشكال زدايي
 بررسي اثر كاربرد نانو كلات روي و نانو كود بيولوژيك بر صفات مورفوفيزيولوژيك سيب زميني
 معرفي شبكه هاي حسگر بي سيم – مطالعه موردي، شبكه حسگر بي سيم بدني
 كاربرد هاي هوش مصنوعي در صنايع و مؤسسات توليدي
 Robust asymptotic stabilization of a flexible spacecraft by combination of passivity and sliding mode methods
 ارزيابي رفتار لرزه اي مخازن هوايي آب
 يك پروتكل مسيريابي چند گامه مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي براي شبكه هاي حسگر بي سيم (MRQCLA)
 يك پروتكل مسيريابي آگاه از انرژي مبتني بر اتوماتاهاي يادگيري براي شبكه هاي حسگر بي سيم (REALA)
 بالانس بخار در شبكه هاي توزيع يك كارخانه كك سازي
 محاسبه نيمه عمر و اكتيويته هسته اورانيم به وسيله ابزار شبيه سازي Geant 4.9
 كلان داده، كاربردها و چالش هاي آن
 تعيين زاويه ي بهينه ي دريافت كننده هاي خورشيدي و بررسي تأثير آن
 بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه دام روستايي در شهرستان خرم آباد
 بررسي اثرات بيمه محصولات زراعي بر كارايي توليد در مديريت
 بررسي تأثير كاربرد گوگرد و تيوباسيلوس بر عملكرد و درصد روغن دانه كلزا در شرايط اقليمي خرم آباد
 تمام جمع كننده كم توان پرسرعت با استفاده از تكنيك NP-CMOS
 بهره برداري بهينه ريز شبكه در حالت هاي مختلف عملكردي با الگوريتم اصلاح شده رقابت استعماري
 تكنيك هاي تشخيص سرطان خون با استفاده از داده كاوي
 بررسي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي دو رقم زالزالك معمولي و قرمز
 بررسي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي ازگيل ژاپني
 CMOS در ضرب كننده هاي جريان ، CCII
 مروري بر الگوريتم هاي رمزنگاري تصوير مبتني بر تئوري آشوب
 مطالعه عددي آيروترموديناميك پرتابه مافوق صوت در نرم افزار تجاري فلوئنت
 بررسي موردي كاربر شبكه WSN در معادن زغال سنگ زيرزميني
 راه كارهاي نوين در مقابله با پديده سرقت در شبكه توزيع نيروي برق شهرستان مسجدسليمان
 بهبود كيفيت توان شبكه توزيع برق شهرك حضرت ولي عصر(عج) شهرستان مسجدسليمان
 ارزش آناتومي برگ خانواده گندميان در رده بندي
 طراحي حسگرهاي فيبر نوري جهت تست و كنترل هواپيماهاي پيشرفته
 توپولوژي عملكرد شبكه هاي بي سيم پيشا به كمك وسايل بدون سرنشين
 گسترش طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم به وسيله الگوريتم مسيريابي تركيبي
 مطالعه كاربرد انتقال ژن، بيوليستيك و بيوتكنولوژي در گياهان تراريخت
 بررسي تغييرات ضريب هدايت حرارتي در جريان سيال ميكروقطبي تحت اثر ميدان مغناطيسي روي صفحه الاستيك متخلخل
 خواص فيزيكي شيميايي پودر شيره انگور خشك شده به روش پاششي تحت تأثير دما و كمك خشك كن
 شناسايي كور ساختار فريم از روي رشته بيت دريافتي
 بررسي روش هاي تشخيص وجود جمينگ در پويشگرهاي راداري
 بررسي و مقايسه الگوريتم هاي PSO و BGA جهت طراحي كنترلر PID در سيستم كنترل خودكار ولتاژ
 خصوصيات مدهاي زوج پلاسمون در موجبرهاي تخت غير همسانگرد با ضريب نفوذ پذيري مغناطيسي منفي
 بررسي امكان توليد پنير كم چرب فتا با استفاده از فيبرهاي رژيمي
 Accelerated Ripening of Iranian UF White Cheese Using Adjunct Cultures
 معرفي و بررسي مبدل هاي حرارتي جريان مخالف و جريان متقاطع سيستم سرمايش تبخيري غير مستقيم نقطه شبنم
 شبيه سازي آهنگري مهره ي شش گوشه از جنس اينكونل 718 و بررسي تبلور مجدد آن
 مروري نظام مند بر تأثير سيستم هاي پشتيباني مديريت و تصميم گيري در نظام سلامت ايران
 فيلم هاي ضد ميكروبي بر پايه كيتوزان و كاربرد آن در محافظت از مواد غذايي
 تحليل سه بعدي فركانسي پوسته هاي استوانه اي جدار ضخيم با تابع هدفمند پيزوالكتريك دو بعدي با استفاده از روش بدون المان
 بررسي الكتريكي ارتعاشي يك پوسته استوانه اي جدار نازك پيزوالكتريك تحت شرط مرزي دوسرگيردار با روش بدون المان
 مشخصه يابي نانو لايه هاي نقره انباشته شده بر بستر نانولوله هاي كربني چند ديواره عمودي (Ag/VA-MWCNTs) بوسيله طيف سنجي رامان
 بررسي پايداري فلوروگرافن با استفاده از روش DFT
 اثر استفاده از الگوريتم هاي كنترل توپولوژي بر روي كد گذاري شبكه و حداكثر جريان قابل عبور شبكه
 بررسي استحكام نقطه جوش اتصال دهنده ورق هاي فولادي تحت بارگذاري استاتيكي
 بررسي تعيين هزينه و پاسخ مكانيكي انواع جوش نقطه اي بر مبناي استانداردهاي مختلف
 بررسي انرژي مصرفي و حد تسليم نقطه ي اتصال ورق هاي فولادي تحت بارگذاري استاتيكي جوش نقطه اي
 تحليل فيلتر اكتيوقدرت سه فاز براي كاهش هارمونيك و جبران سازي توان راكتيو و متعادل كردن بار تحت ولتاژ شبكه غيره ايده آل
 بررسي تجربي تأثيرات مكش بر دنباله ايرفويل ناكا 0012
 راه كارهاي موثر بر توسعه كمي و كيفي توليد محصولات ارگانيك
 نان صنعتي؛ راه كاري مؤثر در فرآيند توليد نان و كاهش ضايعات آن
 اهميت كشاورزي پايدار و چالش هاي پيش روي در كشاورزي ايران
 بررسي عملكرد ديناميكي مدل هاي dq و ولتاژ پشت راكتانس در يك ماشين القايي
 تحليل ارتعاش آزاد ورق ساندويچي مستطيلي با هسته اي از مواد مدرج تابعي روي بستر الاستيك با استفاده از روش مربع سازي مشت
 كاربرد داده كاوي جهت كشف رفتارهاي مشكوك در تراكنش هاي كارت هاي بانكي
 بررسي ميزان تأثير تهاجم فرهنگي بر روي فرهنگ پس از وقوع انقلاب اسلامي در جمهوري اسلامي ايران
 ارزيابي جنبه هاي عملياتي پروتكل هاي امنيتي شبكه با استفاده از شبكه هاي پتري
 مكانيزم آغازگري احتراق تركيبات پرانرژي بر اثرضربه
 خوشه بندي همگن بيلان انرژي تبخير و تعرق با استفاده از روش Complete Linkage (مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي)
 بررسي عوامل مؤثر تبخير و تعرق گياه مرجع با استفاده از تحليل عاملي (مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي)
 روشي مقاوم براي حفاظت از كپي رايت متون ديجيتال مبتني بر استراتژي نهان نگاري
 بهبود كيفيت توان شبكه توزيع با استفاده از تزريق ولتاژ به روش همفاز به تنظيم كننده ديناميكي ولتاژ (DVR)
 حذف TSS از پساب صنايع لبني با استفاده از فرآيند تركيبي انعقاد الكتريكي (به كمك الكترودهاي آهن و استنلس استيل) و نانوفيلتراسيون
 حذف كدورت از پساب صنايع لبني با استفاده از فرآيند تركيبي انعقاد الكتريكي (با الكترود هاي آلومينيم و استنلس استيل) و نانوفيلتراسيون
 بررسي خواص حرارتي، مكانيكي و مورفولوژي كامپوزيت پلي اتيلن دانسيته بالا كربن سياه (دود)
 بررسي خواص حرارتي، مكانيكي و مورفولوژي كامپوزيت پلي اتيلن دانسيته بالا الياف كربن
 راه حل هاي يكپارچه سازي ارائه شده توسط نرم افزارهاي سازماني (مطالعه موردي نرم افزارهاي پورتال، BPMS، BI، EMAIL، ECM)
 تحليل رفتار كمانشي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي داراي گشودگي هاي هندسي
 يك رويكرد تركيبي جهت كاهش پيچيدگي زماني الگوريتم پرس و جوهاي K- بالاترين بر جريان هاي داده ايي
 بررسي پايداري شيرواني هاي خاكي با تغيير پارامترهاي برشي خاك
 جداسازي گردو بر اساس جرم حجمي با استفاده از ماشين بينايي
 بررسي عوامل موثر بر خواص آنتي باكتريال نانو ذرات نقره
 بررسي تأثير محلول پاشي هورمون سايتوكينين در مراحل مختلف رشدي بر اجزاي عملكرد و عملكرد ارقام گلرنگ بهاره (.Carthamus tinctorius L)
 بررسي خواص فازي بلورهاي فوتوني يك بعدي متشكل از مواد تك منفي
 روشي جديد و سريع براي استخراج چهره از تصوير با استفاده از طبقه بندي هاي آبشاري و استخراج الگو
 محاسبه كاراييها در سيستم هاي توليد دو مرحله اي
 مقايسه صلبيت دال بتني و سقف تيرچه بلوك و ارزيابي تاثير تعداد طبقات
 A Novel 10 GHz high- speed and Low Power Comparator in 0.18 μm CMOS technology
 بررسي روش هاي آدرس دهي در شبكه هاي كامپيوتري و دلايل عدم فراگير شدن استفاده از IPV6 در ايران
 روشي نوين براي تشخيص مكان تومور مغزي بر اساس عمليات مورفولوژيكي
 مكان يابي دقيق تومور مغزي با استفاده از الگوريتم فازي
 مروري بر روش هاي محاسبات نرم جهت توازن بار ماشين هاي مجازي در محاسبات ابري
 كاربرد بلورهاي فونوني دو بعدي در پيشگيري از زلزله
 بررسي رفتار ميوزي و عدد كروموزومي چهار جمعيت گونه A.ebenoides از بخش Anthylloidei، جنس Astragalus در ايران
 بهينه سازي پايداري شيرواني هاي خاكي با فرض سطح لغزش غير دايره اي و با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي كرم شب تاب، سرد كردن فلزات، ازدحام ذرات و رقابت استعماري
 بهينه سازي الگوريتم هاي زمان بندي هيبريد چند سطحي پويا در گريدهاي محاسباتي
 بررسي الگوريتم هاي زمان بندي بهينه سازي هزينه در گريدهاي محاسباتي اقتصادي
 Ultra-compact photonic crystal based water pressure sensor
 بررسي آشوب در الگوريتم هاي بهينه سازي
 بررسي روش بهينه سازي چندگانه در الگوريتم هاي تكاملي
 مدار ساده الكترونيكي كامل طراحي شده با سنسور ژئوفون جهت هشدار دهنده زلزله
 تاثير تنظيم كننذه رشذ گياهي TDZ و IBA و جداكشت هاي مختلف بر كال زايي جمعيت شنبليله عراقي و اردستاني تحت شرايط درون شيشه اي
 تأثير تنظيم كننده رشد گياهي TDZ و IBA و جدا كشت هاي مختلف بر ارزيابي جمعيت شنبليله عراقي و اردستاني تحت شرايط درون شيشه اي
 اثر انعطاف پذيري بر نيروهاي تكيه گاهي مكانيزم هاي صفحه اي
 گيراندازي نور درون سلول هاي خورشيدي به كمك مدهاي موجبري
 قابليت روش طيف سنجي مرئي- مادون قرمز نزديك در پيش بيني چند ويژگي شيميايي خاك هاي استان اصفهان
 مقايسه روش حذف پيوستار و رگرسيون حداقل مربعات جزئي در تخمين مقدار گچ در خاك به روش طيف سنجي مرئي- مادون قرمز نزديك
 استفاده از سيستم اعداد مانده اي در ارسال اطلاعات در جريان هاي چندپخشي شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر كدگذاري شبكه
 مروري بر دو روش بنيادين كدگذاري اطلاعات در شبكه بي سيم COPE و DCAR
 حذف گاز آلاينده دي اكسيد كربن با استفاده از راكتور پلاسمايي
 پيش بيني قيمت گندم در ايران
 بهترين تكنولوژي ارتباطي در محيط بي سيم
 كاربرد مديريت استراتژيك در زمينه جلب رضايت مشتريان
 امكان سنجي استفاده از تكنولوژي داده كاوي در بالابردن سطح امنيت داده ها در شركت هاي تابعه وزارت نفت
 ناوبري دقيق روبات فضاپيما با رديابي يك هدف زميني
 بررسي مولد مركزي الگو در كنترل حركت ربات ها
 تاثير تعداد پوشش هاي شيشه اي بر دماي مخزن آب گرم كلكتور خورشيذي از نوع ترموسيفوني
 كنترل P&O وفقي فازي هوشمند جهت رديابي نقطه توان ماكزيمم ماژول هاي فتوولتائيك
 روش تعيين پارامترهاي مدار سيم پيچي ميدان و سيم پيچ ميراگر ماشين سنكرون
 طراحي و ساخت اينورتر با دنبال كردن مراجع سينوسي براي موتور AC تكفاز در شرايط خاص
 مدل سازي مبتني بر متلب ، سلول فتوولتائيك خورشيدي
 بهينه سازي نهاده هاي توليدي و برآورد سود اقتصادي اراضي پنبه استان گلستان
 اثر پرتوتابي بيم الكتروني بر تركيبات شيميايي سورگوم علوفه اي غني شده با اوره
 تشخيص نفوذ با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي بر روي مجموعه داده KDDcup 99
 اثر عصاره آبي اكاليپتوس (Eucalyptus sp) و گياه مورد در غلظت هاي متفاوت برجوانه زني و رشد علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L) در شرايط گلخانه اي
 بهينه سازي مديريت منابع با روش مجازي سازي در محيط ابري

 ارائه روشي به منظور بهبود عمليات رندر در رايانش ابري
 سنتز نانوذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره چندين گونه گياهي
 مطالعه ي آناتومي و ميكرومورفولوژي (Amaranthaceae) Amaranthus spinosus -اهميت تاكسونوميك
 بررسي مدهاي نقص بلورهاي فوتوني يك بعدي شامل لايه نقص متشكل از منشور دوتايي
 روشي جديد براي طراحي بهينه ترانسفورماتور توزيع با بكارگيري الگوريتم ژنتيك
 فيلتر فازي بر اساس تفاوت رنگ براي تصاوير رنگي بسيار خراب
 ارائه يك متامدل خاص حوزه براي برنامه هاي NS-2
 بررسي زمان و سرعت عبور صوت از درون بافت ميوه ي كيوي با استفاده از روش آكوستيك
 سنجش بافت ميوه ي كيوي با استفاده از آزمون غيرمخرب آكوستيك
 بررسي خواص الاستيك نانوكامپوزيتهاي پليمري با مدل ميكرومكانيكي GMC
 بررسي مسير متابوليكي توليد بيولوژيكي هيدروژن از طريق تخمير در تاريكي
 ارائه يك الگوريتم تقريبي نوين براي حل مسئله جنگل اشتاينر
 توانمنديهاي نرم افزارهاي متن باز در داده كاوي
 بكارگيري مدل هاي UTAUT و TTF جهت پذيرش گردشگري سيار
 بررسي تاثير وجين و كودزيستي بر عملكرد ارقام مختلف سور گرم
 آسيب شناسي فناوري نانو بر علوم كشاورزي
 تكنيك هاي اجرايي براي بهبود عملكرد توربين هاي بادي در كشور
 بررسي توان اكولوژيكي و ظرفيت برد گردشگري نمونه موردي پارك قائم
 A New Algorithm to Stereo Matching Using Segmentation and Morphology Based on Genetic Algorithm
 ارائه يك روش تركيبي جديد براي بهينه سازي – CGBDE
 سيستم هاي مرتبه كسري و كاربرد آن ها در علم و صنعت
 طراحي نرم افزار بر مبناي شبكه عصبي در تشخيص اختلال دوقطبي
 طراحي نرم افزار تشخيص اختلال دو قطبي در افراد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
 بررسي داده كاوي توزيع شده با الگوريتم k-means
 مديريت ريسك زنجيره ي تامين عامل گرا
 طراحي سيستم استنتاج فازي براي بخش بندي تصوير بر اساس رنگ
 تحليل سينماتيكي ربات موازي 3-RRR با تغيير محل عملگرها
 تاثير پرايمينگ بذر گندم ديم با كودهاي بيولوژيك
 كاربرد تكىيك داد كاوي در مديريت روابط مشتري
 بررسي ساختار و نحوه عملكرد سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
 مروري بر روشهاي خوشه بندي در شبكه حسگر بيسيم با استفاده از الگوريتمهاي تكاملي
 شبيه سازي اثر اقداات اصلاحي براي كاهش مصرف انرشي در يك ساختماناداري در دانشگاه كاشان
 شبيه سازي CFD اثر وجود مانع عمودي بر روي الگوي جريان و انتقال حرارت يك سويه در يك محفظه ي مستطيلي به كمك نرم افزار فلوئنت
 طراحي كنترل كننده غيرخطي بازگشت به عقب براي سيستم تعليق الكترومغناطيسي
 Nonsingular Terminal Sliding Mode chattering free Control forUncertain Gyros Chaotic System
 خدمات فناوري اطلاعات براي افراد معلول و مسن
 تخمين نحوه انتقال حرارت ميوه سيب در تيمار حرارتي به روش هواي داغ با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود انسيس
 بررسي رفتار ديسك هرسهاي ديسكي به روش اجزاي محدود
 بهبود كارايي الگوريتمACO-FQ بر اساس تاثيرموقعيت ربات متحرك
 Laser Cooling in Ion Trapp System
 مكانيسم تصويربرداري با فراصوت در پزشكي
 مدل سازي ي رسم منحني IDA دو ساختمان با 01 درصد خطا در اجرا و بدون خطا در اجرا با قاب خمشي متوسط، در زلزله حوزه نزديك طبس
 بررسي نتايج تجربي و چالش هاي روش كاليبراسيون فيزيكيضخامت سنج دستگاه اسپاترينگ براي لايه نازك كادميوم سولفايد
 بررسي كاتاليست ]اي نانوزئوليتي ZSM-5 و SAPO-34 سنتز شده به روش هيدروترمال در فرايند تبديل متانول به الفين هاي سبك
 Extended Symmetric Built-In Redundancy Analyzer to Repair Word-Oriented Memories
 ارائه روشي جديد براي رتبه بندي داده هاي نيمه ساخت يافته
 شبيه سازي لينك راديويي باند باريك و باند پهن تله متري فضايي ماهواره هاي غير ثابت زمين
 آناليز مقادير بسيار كم بنوميل در نمونه هاي زيست – محيطي به وسيله كروماتوگرافي گازي
 تعيين باقيمانده قارچكش بنوميل در نمونه هاي زيست – محيطي
 طراحي الگوي كاركردهاي هاي مؤثر بر نظام نوآوري فناوري منابع زيست توده درمناطق روستايي استان تهران
 بررسي چالشها و نقش ويدئو در ترافيك شبكه اينترنت
 اثرات ناشي از تغييرات كاواك تشديد فيلتر باند گذرفوتونيك كريستالي با نانوسلول
 كاربرد شبيه سازي مونت كارلو در واهم افزايي خطر زمين لرزه در شهر لاهيجان
 طراحي، شبيه سازي و ساخت تقويت كننده جريان جهت تست رله ديجيتال
 Solution of Troesch,s Problem by Sinc-Collocation method
 پروتكلهاي خوشه بندي PADCP,DEEAC براي افزايش عمر شبكه هاي حسگر بي سيم
 متدولوژي هاي نوين در پيشرفت نرم افزار
 بررسي خوردگي و عوامل موثر بر خوردگي فولاد دريايي STE 500
 براي خوشه بندي اسنادK-means+ Black hole
 دستگاه اندازه گيري كيفيت مركبات و ميوه ها (به كمك امواج فراصوتي)
 استفاده از مدل آماري براي پيش بيني نفوذپذيري آبرفت شهر منجيل بر اساسويژگيهاي دانه بندي خاك
 بررسي كاربرد غشاء ها در صنعت نفت و تصفيه آب پساب
 مهنذسي باندممنوعه در شبه كريستال هاي فوتونيكي دوبعدي با تقارن دوازده تايي
 مطالعه اثر سايه گذاري بر سامانه هاي فتوولتاييك
 تحليل سبد بازار براي شركت توزيع كننذه كالا، مورد كاربردي: شركتتوزيع كننده كالا (استان گلستان)
 مطالعه ي مدل هاي تحليلي وسايل تداخل چندمري
 ضرروت به كارگيري فن آوري اطلاعات در لجستيك معكوس
 بهبود lولفه هاي خطي ميكسر ساب هارمونيك با تزريق هارهونيك دوم سيگنالاصلي، در دو مسير كمكي به مدار پايه
 ارائه يك روش تركيبي احراز هويت جهت انجام تراكنشهاي موبايل
 بررسي تاثير نويز بر دقت الگوريتم هاي كلاسه بندي
 بررسي اهميت و كاربرد داده كاوي در سازمان ها ، پيشنهاد و راهكارها
 يك معماري نرم افزار عمومي براي سيستم هوشمند مراقبت از گياهان
 تحليل مسائل امىيتي ي پرداخت هاي ايمن در محاسبات ابري
 راهكارهايي جهت افزايش طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم
 كاربرد زيست پالايي گياهي در رفع آلودگي فلزات سنگين
 ارائه فرآيندي براي تست امنيت نرم افزارهاي مبتني بر شبكه هاي اينترانت
 نسل نوين مخازن داده ها در اينرنت چيزها، شبكه هاي اجتماعي و پروژه هاي بزرگ علمي و سازماني
 تشخيص ارقام دست نويس فارسي با استفاده از ادغام طبقه بندها با استفاده ازتصميم گيري چند معياره فازي
 Classification of medical image using sparse representation based on fisher discrimination
 راهبردهاي موثر پدافند غيرعامل در فضاي سايبري
 بازيافت انرژي براي كندانسور برج پايدارسازي با استفاده از انتگراسيون حرارتي
 بررسي نقص در جفت شدگي موجبر – كاواك – موجبر به روش FATD
 بررسي جفتشدگي موجبرها در جداكننده توان بلور فوتونيك
 طراحي مبدل حرارتي آمين – آمين براي واحد تصفيه گازي پالايشگاه مسجد سليمان با هدف بهينه سازي انرژي
 بهينه سازي انرشي بخشStabilizer Overheads Compressor پالايشگاه ايلام با استفاده از نرم افزار ASPEN HYSYS
 بهينه سازي انرژي واحد11 Stabilizationپالايشگاه گاز ايلام با استفاه از نرم افزار HYSYS REFINERY
 ارائه يك نحو ذاتي متني براي برنامه نويسي همروند
 توسعه زماني حفره آبشستگي پيرامون پايه هاي پل
 بررسي رشد ترك خستگي در جوش مقاومتي نقطه اي تحت شرايط بارگذاري چرخه اي
 ارائه ساختاري جديد براي حافظه نهان در پردازنده هاي بسا هسته اي
 تحليل فركانسي سه بعدي صفحه مستطيلي با تابع هدفمند با استفاده از روش بدون المان
 اجراي موفق مهندسي نيازمندي ها با بهترين ابزارهاي مطرح و مقايسه و ارزيابي آن ها با معيارهاي موجود
 طراحي وساخت ربات هيدروليكي
 استخراج و اندازه گيري لاپاكول از گياه انار شيطان از طريق استخراج مايكروويو و كروماتوگرافي گازي
 تشخيص و بازيابي خرابي سرخوشه با استفاده از منطق فازي در شبكه هاي حسگربيسيم خوشه بنذي شذه
 Fault-tolerant in wireless sensor networks using fuzzy logic
 Supporting Learning Through The Use of Academic Portal
 انتخاب ويژگي با الگوريتم هاي تكاملي در طبقه بندي متون فارسي
 مقايسه مديريت كليد در شبكه هاي حسگربي سيمسلسله مراتبي و توزيع شده و ارائه روش جديد مديريت كليديمبتني بر درخت با استفاده از الگوريتم اكتشافي
 اثركود زيستي ورمي كمپوست و تراكم بوته بر عملكرد و برخي خصوصيات كيفي سويا به عنوان كشت دوم در خرم آباد
 اثر كود زيستي ورهي كوپوست و تراكن بوته بر عولكرد و شاخص سطح برگ سويادر كشت دوم در خرم آباد
 بررسي توانايي شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني تراز آب زيرزمينيدشت مشهد
 اثر كود زيستي نيتروكسين و محلول پاشي عناصر ريزمغذي بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي ارقام جديد گندم در خرم آباد
 اثر كود زيستي نيتروكسين و محلول پاشي عناصر ريز مغذي بر برخي خصوصيات زراعي ارقام جديد گندم در خرم اباد
 اثر كود زيستي نيتروكسين و محلول پاشي عناصر ريز مغذي بر عملكرد، اجزاي عملكرد و برخي خصوصيات مورفولوژيكي ارقام گندم
 پيش بيني دماي حالت پايدار چشمه حرارتي باطري ترموالكتريكي راديوايزوتوپي
 پياده سازي ديواره ي آتش در لينوكس از طريق نگهداري iptables
 بهبود سرعت و ذخيره انرژي در رايانش ابري سيار
 ارائه الگوريتم پيشگويي نوين جهت مديريت حافظه نهان در رايانش ابري سيار
 يك روش براي مديريت ريسك پروژه هاي نرم افزاري مبتني بر كدهاي C#
 استفاده از رهيافت منطق فازي در تلفيق با مدل ارزيابي فرآيند SPICE
 حل معادلات مسير روبات هاي دو پا به كمك نرم افزار matlab
 بررسي تاثير آبياري با پساب فاضلاب بر برخي از خصوصيات خاك (مطالعه موردي: فاضلاب دانشگاه پيام نور شهر بم)
 بازيابي دو مرحله اي توزيع آماري با موضوع گوناگون دلخواه براي چند خانواده از توزيع احتمالات
 تحليل دو فازي شناور نيمه مغروق در شبكه بندي با سازمان و بي سازمان
 Controversies in Development of Parabolic Grain Growth Kinetics Formulae
 عوامل مؤثر بر بازاريابي محصولات كشاورزي در استان سيستان و بلوچستان : مطالعه موردي محصول خرما
 رديابي ژن هاي مقاومت به سفيدك پودري سيب با نشانگر مولكولي SCAR
 كاربرد نشانگرهاي مولكوليSSR و SCAR جهت بررسي ژنوتيپ هاي سيب مقاوم به آتشك
 مقايسه شبيه سازي عملكرد فرآيند خنك كاري سيم پيچ هاي ديسكي يك طبقه از يك ترانسفورماتور قدرت توسط روغن هدايت شده در هندسه هاي منظم با زيگزاگي
 بررسي تجربي جداسازي گاز CO محلول در آب با استفاده از غشا الياف توخالي از جنس پلي سولفان
 بررسي تجربي عملكرد غشاي پليمري PAN350 در فرآيند اولترافيلتراسيون به منظور استفاده در مصارف صنعتي به وسيله يافتن نقطه ي بهينه شرايط عملياتي
 بررسي تجربي حذف گاز كربن دي اكسيد محلول در آب با استفاده از جريانضرباني و غشا الياف توخالي
 يك پروتكل خوشه بندي مبتني بر حركت براي شبكه هاي موردي متحرك بي سيمبا استفاده از اتوماتاي يادگير
 بررسي تاثير حركت صفحه يا نازل بر روي توزيع انتقال حرارت بين جت دوبعديهوا و صفحه تخت
 ارائه الگوريتم جديد رمزنگاري تصوير مبتني بر نگاشت آشوبي و xor
 بررسي تاثير تاريخ و تراكم كاشت بر اجزاي عملكرد رقم تجاري ذرت NS در مناطقگرمسيري استان كرمانشاه(شهرستان سرپل ذهاب)
 طراحي، شبيه سازي و رسن طرح بندي جوع كننده 6 بيتي به كوك نرم افزار Cadence
 طراحي مبدل كبهنده چاپربه روش مدلغزشي
 بررسي روش نقاط جفت شده تعميم يافته GMT به منظور مطالعه ي برهم كنش امواج الكترومغناطيسي با نانوذررات
 Security Vulnerabilities in Ad hoc Networks
 مدل ثابت نيرو و رابطه ي پاشندگي فونوني براي نانولوله هاي كربني
 شهرسازي نوين با توجه به ملاحظات زيست محيطي
 پيش بيني عملكرد گندم ديم با استفاده از سيتم شبكه عصبي (استان خراسان شمالي)
 ارائه مدل قابل اجرا از معماري نرم افزار به منظور ارزيابي زمان پاسخ و قابليت اطمينان
 طراحي اسيلاتوري متعامد مبتني بر تكنيكSHIL Subharmonic injection lock
 تحليل و ارزيابي يك پزوتكل احزاز هويت در سامانه هاي RFID
 استفاده از تكنيك پردازش تصوير در استخراج برخي از مولفه هاي فيزيكي ارقامميوه هاي سالم و معيوب كيوي
 مقايسه ميوه هاي سالم و معيوب ارقام كيوي بر اساس مولفه هاي رنگي با استفاده ازتكنيك پردازش تصوير
 مطالعه اثر ضدميكروبي عصاره متانولي گياه مرزنجوش or iganum majorana L روي چند سويه باكتري بيماري زا
 بررسي اثر سه متغير دما ، زمان و حجم حلال مصرفي بر ميزان استحصال روغناز كبد ماهي قزل آلا
 بررسي و تخمين پارامترهاي انتقال جرم موثر برروي استخراج روغن از كبدماهي قزل آلا
 بررسي ويژگي هاي اپتيكي تركيب srTio3 با استفاده از نظريه تابعي چگالي و تقريبهاي PBE و WC
 بررسي ويژگي هاي اپتيكي تركيب srTio3 با استفاده از نظريه تابعي چگالي و تقريبهاي LSDA و WC
 بررسي ويژگي هاي اپتيكي تركيب srTio3 با استفاده از نظريه تابعي چگالي و تقريبهاي PBsol,PBE
 تاثير باكتري آزوسپريليوم ليپوفروم و كود نيتروژن بر برخي خصوصيات مورفولوژيك و جذب عناصر غذايي برنج رقم طارم
 بررسي تاثير تركيب فاز متحرك در بازداري برخي از تركيبات آنتراكينون در كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا فاز معكوس
 تكنولوژيRFIDبررسي ساختار، چالش ها و راهكارهاي تامين امنيت
 شبكه هاي حسگر بي سيم ، بررسي ساختار و مدل هاي پوشش
 ارزيابي توان پالايش اندام هاي مختلف گياه ذرت و ماش در جذب سرب از خاك با غلظت هاي متفاوت توسط گياه پالايي
 بررسي توان جذب اندام هاي مختلف گياه ذرت از خاك آلوده به غلظت هاي متفاوت سرب در استان خوزستان
 ارائه معماري مبتني بر سوئيچينگ برچسب دار چند پروتكلي MPLS با تاكيد بر كيفيت سرويس QOS
 الگوريتمي براي پيدا كردن پنج جمله اي هاي نرمال روي ميدان هاي متناهي
 پياده سازي روشي براي جبران پاشندگي در سيستمهاي مخابرات نوري
 شبيه سازي تاثير طول فيبر EDFA با تكنولوژي WDM
 بررسي اثر سوراخكاري جانبي بر ضريب تمركز تنش صفحه سوراخدار
 بررسي اندازه تنش ميززبيشينه در قطعات استوانه اي تحت تماس
 بررسي استفاده از عينك گوگلئدر سازمان هاي تعاملي و اورژانسي ، آسيب ها و چالش ها
 تاثير تعداد پوشش هاي شيشه اي بر افت فشار اصطكاكيدرون ترمو سيفون جريان جوشش در يك كلكتور خورشيدي
 سيستم تصميم يار پزشكي براي تشخيص بيماري هاي قلب
 نوسان ساز كنترل شده با ولتاژ چهار – باند كمنويز با استفاده از تشديدكننده مرتبه 4 قابل استفاده در كاربردهاي DCS/DECT/WLAN/WIMAX
 بررسي خواص آنتي اكسيداني و قدرت راديكال گيرندگي عصاره برگ گياه به ليمو Lippia Citriodora
 بهينه سازي سينتيك خشك كردن برش كيوي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 Energy Performance in Sustainable Built Environment
 الگوريتم هاي يافتن جريان بيشينه در گراف هاي مسطح
 حل مسئله بارگيري كانتينر در فضاي سه بعدي با استفاده از الگوريتمژنتيك
 ارزيابي پايداري سد هاي خاكي با ريش هاي تعادل حدي (مطالع موردي: سدخاكي قلعه چاي)
 مطالع كالوس زايي پياز سنبل در رقم Pink pearl
 تحليل حوضه رسوبي ساسند مخزني سروك در دو ميدان نفتي در جنوب غربي ايران
 مقايسه پيش بيني توان خروجي پنل هاي فتوولتائيك با استفاده از مدل هاي RNN ،MLPو Neuroevolution
 نقش ترويج در مديريت ضايعات گندم توسط كشاورزان گندمكار شهرستان ايلام
 مكانيزم ايمن سازي براي سيستم نظارت بر نگهبانان امنيتي مبتني بر ارتباطات حوزه نزديك
 مكانيزم ايمن سازي براي سيستم نظارت بر نگهبانان امنيتي مبتني بر ارتباطات حوزه نزديك با استفاده از برچسبDESFire EV1
 مطالعه ضرايب شدت تنش تحت بارگذاري مود تركيبيI/III
 جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازور در حضور اندازه گيري هاي موجود، با در نظر گرفتن قيود حساسيت شبكه انتقال برق استان
 محل يابي بهينه ي PMU با در نظر گرفتن خروج تكياين واحدها، در حضور اندازه گيري هاي SCADA براي شبكه داراي همسايگي دو شين تزريق صفر
 مكان يابي واحدهاي اندازه گيري فازور با در نظر گرفتن ماتريس وزن و بالاترين شاخص ميانگين احتمال مشاهده پذيري
 Optimal Placement of PMUsWith ConsideringNumber of Optimal Channel Measurement and APO Index
 كنترل ولتاژ زنراتور از دو سو تغذيه در يك نيروگاه بادي، به روش كنترل برداري
 Studying Convergence and Stability of Fuzzy DifferentialPredictor Three-step and Nyström Method Equation with
 تأثير ورمي كمپوست و باكتريهاي افزاينده رشد بر عملكرد و اجزايعملكرد كتان روغني
 سيمولينك وكنترل ربات مفصلي كشويي
 ارائه روشي نوين جهت پيش بيني سري هاي زماني با استفاده از شبكه عصبيپرسپترون چندلايه و الگوريتم فرا ابتكاري جستجوي هارموني
 بررسي روش هاي پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس و معرفي روش بهينه
 A new routing approach is introduced for Benes network as aspecific case of Clos network
 بررسي مدل عددي احتراق بر عملكرد موتور احتراق داخلي تراكمي ديزل
 تررسي استقرار سنسورهاي هوشمنددر كاهش خواب آلودگيهاي كاركنان دستگاههاي صنعتي و رانندگان خوردو
 ارزيابي كارايي پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي سيار ادهاك با استفاده از شبيه ساز NS-2
 هدايت الكتريكي در گرمايش اهمي آب انار تحت شرايط خلا و اتمسفر
 بيان و استخراج نيازمنديهاي امنيتي با استفاده از بهترين روش هاي موجود
 مديريت ارتباط با مشتري و پياده سازي آن در سازمان
 بررسي ويژگي هاي نيمه هادي AIN و كاربردهاي آن
 بررسي پروتكل هاي مسير يابي در شبكه هاي هوشمند
 يك روش جديد براي مانيتورينگ آنلاين كيفيت توان در شبكه هاي توزيع با استفاده از اينترنت
 يك روش جديد براي كنترل UPFC به منظور بهبود پايداري گذرا در سيستم هاي قدرت
 سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت و كيروتوربين هاي گازي
 Numerical Simulation Of Natural Convection For Cu-WaterAnd Al2o3-Water Nanofluid In A Square Cavity
 بررسي توابع كرنل الگوريتم SVM در دقت كلاس بندي داده هاي نامتوازن در بازه هاي مختلف نرخ عدم توازن
 بررس خواص آنتي اكسيداني عصاره ميوه تمشك موجود در ايران
 تحليل تراوش از بدنه و پي سدخاكي با استفاده از نرم افزار Seep/W 2004 با بررسي عملكرد كاتاف بتني (مطالعه موردي سد مروك لرستان)
 تحليل عددي تراوش سد خاكي با بررسي عملكرد پتوي ناتراواي رسي با استفاده از مدل Seep/W 2004 (مطالعه موردي سد مروك استان لرستان)
 بررسي روش هاي مسيريابي ربات با شناخت همزمان مكان و نقشه
 بررسي و مقايسه روش هاي تشخيص داده هاي پرت مبتني بر ابعاد بالا
 انتخاب تامين كننده محصولات كشاورزي از نوع ميوه و سبزيجات، براساس مفاهيم شبكه اجتماعي و پياده سازي در نت لوگو
 بررسي اثرات گيا دارويي دارچين در جهت كنترل قند و چربي خون (ديابت)
 بررسي پارامترهاي هيدروليكي موثر بر مقاومت هيدروليكي جريانهاي كم عمق درمناطق كوهستاني
 [π-C5H5NC16H33]3[PW4O16] as a novel catalyst for the one-potBiginelli synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones undersolvent-free conditions
 مقايسه روش هاي ويليامسون – هال و اصلاح شده شرر براي اندازه گيري اندازه دانه مواد نانوساختار
 ارائه شكل دهنده پرتو وفقي سه بعدي بر اساس تكنيك نيون واريانس درتصويربرداري اولتراسوند پزشكي
 طراحي سيستن نوين آبرساني درحفاري تونل هاي توام مقطع مكانيزه با (مطالعه موردي: خط 2 قطار شهري مشهد)
 روشي نوين براي تحليل ريسك نشست ساختمان در حفاري تمام مقطع مكانيزه تونل (مطالعه موردي: پروژه خط 2 شهري مشهد)
 يك الگوريتم خوشه بندي با استفاده از آتاماتاي يادگير در شبكه هاي حسگر بي سيم
 فناوري هاي نوين جنگ الكترونيك
 عمليات سايبري در جنگ هاي آينده
 مريري بر پيشرفت سيستم هاي ميكرو الكترو مكانيكي در زمينه پزشكي وانتقال دارو: سوزن هاي ميكروني تزريق (ميكرونيدال ها) و روش هاي ساخت آن ها
 مروري بر تشخيص علائم حياتي قربانيان زنده در زير آوار زلزله با استفاده از رادار داپلر
 بررسي انتقال حرارت در مبدل بازيافت انرژي گرمايي
 پيش بيني توان خروجي ژنراتور بادي توسط شبكه عصبي و تاثير آن بر بهبود پارامترهاي شبكه هوشمند الكتريكي
 ريش حذف هارمونيك براي توليد امواج سينوسي با اعوجاج كم
 ارائه يك راهكار مبتني بر ژنتيك موازي جهت يافتن ستون فقرات در شبكه هاي حسگر بيسيم
 Modeling of Thermosyphonheating Energy in a Solar Water Heater

 بررسي نقش استفاده از انژي هاي تجديد پذير در روند پديده تغييزآب و هوا
تاثير مشاركت زنان روستايي بر بعد اقتصادي، اجتماعي (مطالعه موردي شهرستان گرگان)
تاثير نانو سيم هاي دي اكسيد تيتانيوم TIO2 بر زمان گيرش سيمان
تاثير نانو سيم هاي دي اكسيد تيتانيوم TIO2 بر مقاومت كششي ملات سيمان
يكپارچه سازي شبكههاي حسگر بيسيم و محاسبات ابري سيار،چالش ها و راهكارها
مروري بر شاخص گذاري در وب اسناد و وب داده
تحليل شبكه هاي فيس بوكي با استفاده از نرم افزار گفي: مورد مطالعه دانشجويان كارشناسي ارشد IT
افزايش فلوئورسانس به كمك نانوپوسته پلاسمونيكي
بررسي طراحي انباره هاي داده مكاني
الگوريتمي براي تخمين وضعيت كانال در شبكه ي راديو شناختگر
تخمين ترافيك كاربر اوليه با استفاده از الگوريتنم حداكثرسازي انتظار بهبوديافته براي توزيغ نوع فاز در شبكه ي راديو شناختگر
روشي براي تطبيق سازي توزيع نوع فاز به وسيله ي الگوريتم حداكثرسازي انتظار براي تخمين ترافيك كاربر اوليه در شبكه ي راديو شناختگر
تخمين ترافيك كاربر اوليه در شبكه ي راديو شناختگر
مطالعه اثرات محلول پاشي روي، بور، و منگنز بر عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا چشم بلبلي Vigna sinensis (L.) Walp
مقايسه فرآيندهاي انعقاد پيشرفته نانوفيلتراسيون در حذف مواد آلي طبيعياز آب شرب (مطالعه موردي: آب شرب سدكارده مشهد)
شبيه سازي هيدرولوژيكي حوضه آبرييز تهم چاي واقع در شمال غرب زنجان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS و نرم افزارهاي HEC,WMS
ارزيابي اثرات زيست محيطي سد مخزني فرخي شهرستان قاين و تاسيسات وابسته
توزيع بهينه كاميون ها در معدن روباز به كمك الگوريتم ژنتيك
ارزيابي روش هاي توزيعي كشف منبع در سيستم هاي فوق كلان مقياس
ارائه يك سيستم تهويه مبتني بر انرژي هاي طبيعي
استخراج و اندازه گيري علف كش بنتازون در نمونه هاي زيست محيطي به روش اسپكتروفتومتري استخراجي با استفاده از برمو كرزول ارغواني
استخراج و اندازه گيري علف كش بنتازون در نمونه هاي زيست محيطي به روش اسپكتروفتومتري استخراجي با استفاده از برمو كرزول سبز
The introduction of chemical contaminants present in theeffluent pulp and paper industry and reviews the methodsdetermine the extent of the degree of pollution of organiccompounds
Studying of changes and determine the idealconditions in the phenol adsorption, From polluted waters,By the organic absorbing of the corn carbon
Synthesis of3-(1H-1-imidazolyl)-2-methyl-4-chromanoneas a pharmaceutical composition defaultby α-bromo-2-hydroxy acetophenone
Studying of optical breakdown of dioxane lignin as a result of structural changes in the functional groupscarbonyl, ether C-O and phenolic hydroxylwith the use of Raman and FT-IR Spectroscopy
Comparison of THD for different levels of Cascade Multilevel Inverters
بررسي منابع عدم قطعيت داخلي روش ضريب تغييرات در ريزمقياس نماييپارامترهاي اقليمي دوره آتي
ارايه روشي براي مسيريابي داراي كيفيت خدمت با استفاده از الگوريتم مورچگان و منطق فازي در شبكه هاي موردي
ارايه ي روشي براي مسيريابي چند هدفه بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك مبتني بر مرتب سازي نامغلوب در شبكه هاي كامپيوتر
بررسي تجربي تاثير باد بر عملكرد برج هاي خنك كن مجاور هم
A Survey of Intrusion Alert Correlation Techniques
اثر استفاده از پودر شلغم بر روي عملكرد و وزن نسبي دستگاه گوارش جوجه هايگوشتي
استانداردها و سيستم هاي پرداخت در تجارت الكترونيك
بررسي ساختار تجارت الكترونيك با توجه به پروتكل 3d secure
بررسي خوردگي و ضريب انبساط حرارتي در فولادهاي ضدزنگ
مطالعه و بررسي كاربرد استخراج فاز جامد در جداسازي كروم
مطالعه و بررسي روش هاي حذف فلزات سنگين از فاضلاب هاي صنعتي
تشخيص عود مجدد سرطان پستان با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
استفاده از ذرات نانورس در بهبود مقاومت خمشي كامپوزيت چوب پلاستيك حاصلاز آرد چوب/ پليپروپيلن/ سازگاركننده
اثر عامل سازگار كننده پلي پروپيلن جفت شده با مالئيك انيدريد MAPP بر مقاومت خمشي كامپوزيت چوب پلاستيك حاصل از آرد چوب / پلي پروپيلن
تاثير عامل سازگار كننده پلي پروپلين جفت شده با مالئيك انيدريد MAPP بر خواص فيزيكي چند سازه چوب پلاستيك حاصل از ارد چوب / پلي پرولين
تأثير نانو ذرات رس بر خواص فيزيكي چندسازه چوب پلاستيك حاصل از آرد چوب/ پلي پروپيلن/ سازگاركننده
اثر سيليكون بر تغييرات آنزيمهاي كاتالاز و پراكسيداز گياه جو تحت تنش خشكي
New insight into coffee by-products
طراحي و ساخت ماشين مونتاژ خودكار شير توپي
تحليل ارتعاشات و صوت در ارتعاشات ناپايدار نورد سرد ورق
بهينه سازي دستگاه تغذيه كننده بشكه اي ارتعاشي با استفاده از روشهاي طراحيآزمايش، مدلسازي آماري و سيموليتد آنيلينگ
روشهاي ساخت داربست هاي متخلخل سراميكي در نانوكامپوزيتها
توموگرافي خطي داده هاي لرزه اي بين چاهي به روش تيخونوف و مقايسه آن با روش تغييرات كلي
سيستم موزيكال نور ديجيتال با قابليت برنامه ريزي
بررسي عدم قطعيت پارامتر اي اقليمي تحت تاحير روش هاي ريز مقياس نمايي
كاربرد آناليز SWOT در ارتقا بخش گياهان دارويي در ايران
تاثيرات متقابل ادغام سيستم هاي مديريت فرايند كسب و كار SOA,BPM
بررسي زيرساخت امنيتي مورد نياز سيستم هاي نظارت و كنترل اسكادا
استفاده از شبكه عصبيCMAC براي كنترل چراغهاي راهنما
ارائه يك روش جديد تطبيق فيلدها با استفاده از الگوريتم ژتتيك
ارائه الگوريتمي براي زمانبندي وظايف در رايانش ابري
برآورد رسوب معلق بر اساس مرفومتري شبكه زهكشي در زيرحوضه هاي رودخانهاترك (زيرابه و قوردانلو)
باقيمانده نيتريت در فرآورده هاي گوشتي (سوسيس)
بررسي بهترين مكان براي احداث سد هاي زيرزميىي با استفاد از ارزيابي چند معياره مكاني SMCE مطالعه موردي: حوضه پدوا شهرستان بم
آناليز غربالگري رو شهاي مختلف ازدياد برداشت نفت با استفاده از شبكه عصبيمصنوعي براي تعدادي از مخازن جنوب غرب ايران
اثرداده كاوي درسيستم هاي خبره به منظور كارآمدسازي آموزش الكترونيكيگفتارصحيح
Transient Improvement of fixed-speed wind turbine by using soft-starter
Design of a Novel State-Feedback Controller for a LinearUncertain Switched Z-Source Impedance Network ApplyingLMI-Method
اهميت سنسور ها و چگونگي جريان اطلاعات در محاسبات فراگير
نقش تجارت الكترونيك بر كارافريني
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت بحران
معرفي تكنولوژي OLED
مدلينگ جرمي دو رقم تخم هندوانه با استفاده از روش رگرسيوني
طراحي هوشمندانه حل كپچا
بهبود كارايي انتقال چند مسيره ويدئو در شبكه بيسيم Ad-Hoc با استفاده از كدينگ پيشرفته H.264/AVC و كدينگ چند توصيفي MDC و پروتكل مسيريابي AOMDV
ارائه ي راهكاري به منظور دسترسي به خدمات ابر خصوصي
تشخيص خودكار اگزودا در بيماران مبتلا به ديابت در تصاوير رنگي شبكيه
مروري بر روشهاي تشخيص خودكار رتينوپاتي ديابتي
مدل سازي انتقال جرمي و حرارتي خشك كن ها در طول فرايند خشك كردن
بهبود مسيريابي شبكه هاي بي سيم MANET با استفاده از الگوريتم هاي فرابتكاري
شناسايي هيجانات چهره با استخراج مينيمم ويژگي از بانك فيلتر گابور انحصاري و شبكه عصبي فلزي
عملگر سنسور با تنظيم مسيريابي و بازرسي چيدمان هوشمندانه QOS در شبكه هاي حسگر چند رسانه اي بي سيم
طراحي سيستم كنترلگر تطبيقي فازي تركيب شده با تكنيك كنترل فعال نيروجهت سيستم تعليق بوم سمپاش
مقايسه روش هاي تلخي زدائي پالپ ليمو و ارزيابي خصوصيات فيزيك و شيميايي و حسي مارمالاد پالپ ليمو حاصل از ضايعات فرآوري ليمو
بازيهاي رايانه اي و انگيسه هاي روانشناختي آن از نظر نوجوانان پسر
بررسي رويكردهاي چهار و پنج لايه اي ، براي بدست آوردن نيازهاي غيرعملكردي نرم افزار و مقايسه بين آن ها
بررسي نيازهاي توسعه نرم افزار سنتي و چابك و مقايسه بين آنها
بررسي برنامه ريزي منابع سازماني ERP سيستم هاي تلفن همراه هوشمند در چارچوب ابر
بررسي عوامل موثر در حذف نيترات موجود در پساب هاي صنعتي به كمك نانو بوهميت
بررسي اثر دما و ميزان جاذب در حذف نيترات موجود در پساب هاي صنعتي به كمك نانو بوهميت ساخته شده به روش شيميايي
كنترل و مدلسازي سيستمBtB VSC HVDC جهت بهبود پايداري ديناميكي در سيستم قدرت
ارائه الگوريتم خوشهبندي كارا براي تشخيص خودكار و دقيق خوشهها
ارائه ي يك روش جديد براي رتبه بندي موجوديت ها در دي بي پديا
بررسي تاثير گيا گيت و كود اوره بر كارآيي علفكش گلايفوزيت در كىترل علف هرز لويي Typha latifolia L
بررسي كارايي علفكش گلايفوزيت در كنترل علف هرز لوييTypha latifolia L همراه با مويان گياه گيت و كود اوره
طبقه بندي اتوماتيك تومور در تصاويرMRI مغز با استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبكه عصبي مصنوعي
A method for the detection of two important disease of heart with PCG
تضعيف امواج سطحي با استفاده از تبديل TT,S تعميم يافته واعمال فيلتر در فضاي دورافت فركانس زمان
يكپارچه سازي پايگاه داده هاي رابطه اي با وب معنايي
بررسي چند الگوريتم تكاملي در انتخاب ويژگي
استخراج نقشه دانش هوشمندي كسب و كار با رويكرد متن كاوي
بررسي عملكرد و بهره وري ذرت سينگل كراس 404 با تنش هاي رطوبتي مختلف
مقايسه سطح سايه انداز گياه ذرت سينگل كراس 404 توسط داده هاي عملي محاسبه شده با مدل Aquacrop
پياده سازي هوش مصنوعي در صنعت سد سازيمطالعه موردي: سد و نيروگاه كاروى3
بررسي خواص ساختار مولكول گرافن زيگزاگ به روش DFT
بررسي خواص ضد ميكروبي محصولات واكنش مايلارد در قهوه
بهينه سازي چيدمان گره ها با استفاده از الگوهاي هندسي در شبكه هاي حسگر بي سيم
مديريت كشاورزي با عارضه يابي نوين فروش كود آلي گرانوله گوگرددار
مكان يابي جغرافيايي آدرس IP
تحليل روند داده هاي ثبت مرگ و مير در كشور ايران در طي سال هاي 8331 تا 8338
مرروي بر دستكاري هاي مجرمانه ي تصوير
آناليز شكست پره هاي توربين هاي گازي
مقايسه سيستمهاي مديريت گردش كار متمركز و غيرمتمركز
تهديدات امنيتي و راه حل ها در شبكه هاي اجتماعي آنلاين
آناليز آلمان محدود سه بعدي دندان براي قطرهاي مختلف ايمپلنت
بررسي ويژگيهاي اپتيكي تركيب GaAs بااستفاده ازنظريه تابعي چگالي وتقريبهاي LSDA , WC
توليد بدنه متخلخل سراميكي به روشكپي برداري Sponge Replica و بررسي فرمولاسيون مناسب تهيه دوغاب با استفاده از چسب CMC براي كاربرد جايگزيني در بدن انسان
دسته بندي متون بر اساس محتوي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
پيدا كردن دندانهاي از دست رفته با استفاده از پردازش تصوير از عكسهاي بايت-وينگ
جداسازي دندانها از عكسهاي بايتوينگ با استفاده از پردازش تصوير
ارائه روشي براي ايجاد توازن بار در محاسبات ابري با استفاده از الگوريتمخفاش
تاثير عملكرد شير بر امواج فشاري ناشي از ضربه قوچ
Combining filtering techniquesin wireless sensor network
ارائه الگوريتم هوشمند جهت افزايش قابليت اطمينان در خودروهاي هيبريدي
Processing and Programming the Semantic Web
روش هاي مطالعه احتمال وقوع تورم در خاك و ارائه راهكارهايي براينتيجه گيري بهتر آنها
برآوردشاخص فرسايش پذيري خاك براساس مدل منطق فازيFUZZY LOGIC در دشت مشهد با استفاده از GIS
برآوردشاخص فرسايش پذيري خاك براساس مدل معادله جهاني فرسايش خاك USLE دردشت مشهد با استفاده از GIS
بررسي ويژگيهاي لرزه خيزي و برآورد پارامترهاي لرزه خيزيسد گراتي اسفراين
افزايش ساختار امنيتي شبكه هاي اجتماعي مجازي از طريق پياده سازيسيستم مديريت امنيت اطلاعات با رويكردي سازماني
بررسي رفتار ديوار برشي تقويت شده به وسيله ي مواد كامپوزيت پليمري FRP تحت تاثير شتاب نگاشت منجيل
مديريت هوشمند نقدينگي خودپردازها با استفاده از منطق فازي درمقايسه با شبكه هاي عصبي
بهينه سازي روش جداسازي و كشت سلول هاي كندروسيتي از بافت غضروفي بينيانسان
ارزيابي واكنش جو رقم 032000 D1 pedigree rhn- نسبت به تنش خشكي و شوري
طراحي مدل SOC بومي در بانك كشاورزي با توجه به ابعاد ساختاري (نيروي انساني)، فرآيندي و سيستمي
تأثير تراكم گياهي بر نغييرات عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سويا در كشت دوم
يك مطاله اجمالي :طبقه بندي سلسله مراتبي براي انبار داده
مديريت و مقابله با حوادث رايانه اي
تحليل ديناميك رشد و زوال جميعت در شهرهاي جديد ايران با تمركز بر كيفيت زندگي شهري
بررسي تأثير تاريخ اولين آبياري و كود دهي بر رشد و عملكرد زعفرانCrocus sativus L در شرايط اقليمي خواف
رويكردهاي انتخاب گره هاي برتر در سيستم هاي نظير به نظير
بررسي تأثيز مالچ معدني بز تثبيت ماسه هاي روان
شناسايي ريزگردهاي محيط توسط فرستنده وگيرنده مادون قرمز
مطالعه شاخص هاي رشد در زراعت همراه خربزه Cucumis melo L و چغندر علوفه اي Beta vulgaris subsp. vulgaris L
Characterization of fuzzy complete normed space andfuzzy b-compact set
An approach to Rewritable Probability in Finite Groups
On the Almost Surely Convergence of the Specific Sequence
Generalized Law of Large Numbers on some of Fuzzy Random Variables
بررسي عددي پارامترهاي حرارتي وهيدروديناميكي جريان آرامنانوسيال آب/آلومينا در يك ميكروكانال مستقيم باشبيه سازي يكفازي و دو فازي اولرين مخلوط
Non-Darcy Hydrodynamic Model and Heat Transfer analysis of Foam Tube Heat Exchangers
پيگيري جريان اطلاعات پويادر تلفن اهي هوشمند براي مىابع متعدد
محاسبات ابري مورد استفاده در شبكه تلفن همراه: چالش ها وراه حل ها
كاربرد داده كاوي در بانكداري به منظور كسب مزيت رقابتي
استفاده از داده كاوي در CRM تحليلي
Improved Robust Threshold-Based Correlation Watermarkingin DCT Domain
Design of an Intelligent Identity Detection Systembased on ECG Signal Processing
ارائه يك زمانبند جديد جهت بهبود كارايي در محيز با استفاده از گريد با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين
مقايسه نتايج روش هاي H/V وHVTFAدر تحليل امواج نوفه زمينه
بررسي تاثير پياده سازي موازي بر سرعت انجام محاسبات مشتقات جزئي در مختصات كارتيزين
تعميم يافته حدس گلدباخ
تلفن همراه و شبكه هاي اجتماعي
كاربرد واقعيت مجازي
بررسي اهميت فضاي سبز عمودي در شهرسازي
بررسي و مقايسه انواع حافظه SRAMطراحي شده براي كاربردهاي با توان مصرفي پايين
بررسي كيفي ترشح تركيبات كي ليت كننده اس سورگوم ميكوريزي كشت شده در رايزوباكس با استفاده از ژل هاي كرم آزورول سولفونات
مطالعه اي بر شبكه هاي زيرآبي و زيرزميني حسگر بيسيم
اندازهگيري علفكش فنوكساپروپ پي اتيل در نمونههاي آبي با استفاده ازكروماتوگرافي گازي
كاربرد روش استخراج مايع- مايع هموژن در استخراج، جداسازي و اندازهگيري آفتكش هاي موجود در نمونه هاي زيست محيطي
مروري بر روشهاي انتخاب ويژگي
الگوريتم آگاه از خواب و بيداري در شبكه حسگر بيسيم بدني
بررسي خواص انتقال حرارت و جذب نوتروني نانوسيال آب/TiO2 و پتانسيل خنك سازي آن در راكتورهاي هسته اي
استفاده از فيلتر ميانگين جابجايي جهت كاهش هارمونيك
ارائه يك الگوريتم جديد تشخيص پنهاننگاري با استفاده از شبكه هاي نروفازي و پردازش الگو در تصوير
طبقه بندي ضايعه هاي پوستي از روي تصاوير درموسكپي با استفاده از ويژگي هاي رنگ و شكل
نقش نانوسيال در افزايش ضريب انتقال حرارت هدايت و جابجايي در كلكتورهاي صفحه تخت خورشيدي
قطعه بندي خودكار تصاوير درماتوسكوپي ضايعات رنگدانه اي پوست با استفاده ازتبديل ويولت گسسته
چارچوبهاي حاكميت معماري سرويس گرا
يك رويكرد جامع داده كاوي براي پيش بيني شاخص سهام در بورس تهران
ارائه يك روش جديد براي كاهش توان مصرفي با استفاده از افزايش سرعت محاسبات تبديل سريع فوريه
تحليل ريسك نشست ساختمان در حفاري تمام مقطع مكانيزه تونل(مطالعه موردي: پروژه خط 2 قطار شهري مشهد)
Controlling a 2-dimentional overhead gantry crane Using TSKfuzzylogic controller
بررسي صفات فيزيولوژيك و مورفولوژيك ارقام نخود تحت تاثير مقادير مختلف هيوميك اسيد

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید